Page 10

Støt kattene

Det arbejde som Kattens Værn udfører, kræver mange ansatte.

Testamente Men også efter din bortgang, kan du betænke de vildtlevende og herreløse katte. Kattens Værn er den eneste organisation, der tager sig af disse katte. Det arbejde koster mange penge. Hele dit testamenterede beløb går ubeskåret til Kattens Værns arbejde. Foreningen er godkendt efter §8A og betaler derfor ikke boafgift til staten.

Derfor har vi og kattene brug for din hjælp...

Testamentet oprettes gratis hos foreningens advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN, Toftebæksvej 2, 2800 Lyngby, e-mail: jyhl@advodan.dk, Tlf.: 45880555.

Ved at støtte Kattens Værn økonomisk, er du med til at opretholde vores arbejde. Du er med til at sørge for foder til herreløse katte, til dyrlægkontrol, øremærkning og genudsætning af vildtlevende katte, og til at vi har medarbejdere overalt i landet til at besvare dine telefonopkald.

Medlem Kender du familie, venner eller kollegaer, der kunne tænke sig at blive medlem af Kattens Værn, så giv dem tilmeldingsblanketten nedenfor. Nye medlemmer skal naturligvis ikke opgive medlemsnummer.

Regelmæssige bidrag Ønsker du at støtte Kattens Værn én eller flere gange om året, kan du tilmelde dig på blanketten nednfor. Husk i så fald at afkrydse tilladelse til at vi videregiver dit cpr.nr. til SKAT, hvis du ønsker automatisk at få dit bidrag registreret som fradragsberettiget på selvangivelsen, efter reglerne som er beskrevet i afsnittet om fradragsregler.

Fradragsregler i 2011 Kattens Værn er fritaget for gave- og boafgift. Det betyder, du kan få et skattefradrag, hvis du giver gaver og bidrag til Kattens Værn, når gaven overstiger 500 kr. I 2011 er det maksimale fradragsbeløb 14.500 kr. Bidrag til de enkelte foreninger skal andrage mindst 500 kr., og de første 500 kr. af det samlede bidrag til almenvelgørende foreninger er ikke fradragsberettigede.

Betalingsservice Betalingsservice (PBS) sikrer din årlige kontingentbetaling sker rettidigt og du sparer gebyret for giroindbetaling på posthuset. Hvis du som nuværende medlem ønsker at tilmelde din kontingentbetaling til PBS, findes der en vejledning til hvordan du gør det, både her i bladet og på vores hjemmeside. Nye medlemmer kan sende tilmeldingsblanketten nedenfor til os i en lukket kuvert, til vores bogholder: Lisbet Palm, Mariendalsvej 5, 2000 Frederiksberg. Nye medlemmer kan kun betale via PBS.

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

andet beløb:

Ja, jeg tillader mit cpr-nummer videregives til skat.

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder: jan. Startmåned:

feb.

marts

april

maj

juni

aug.

okt.

nov.

dec.

Adresse: By:

CPR-nr.

Pengeinstitut:

Reg. nr.:

Medlemsnummer*): .

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad, eller få det oplyst på tlf.: 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

10

sep.

År:

Navn: Postnr.:

juli

Kattens Værn • www.kattens-vaern.dk • www.katteregister

Kontonr.:

cpr-nr skal udfyldes!

Kattens Venner Juni 2011  
Kattens Venner Juni 2011