__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2019

DREVNE KATTE OG SØRGELIGE EKSISTENSER JANNI HAR VALGT AT STØTTE KATTENE NÅR KATTEN FÅR FORHØJET STOFSKIFTE


LEDER

Kære

MEDLEMMER ... På vej mod et moderne Kattens Værn

KATTENS VENNER 1 2019

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Næste udgave udkommer i uge 24/2019. Materiale til Kattens Venner nr. 2 skal være os i hænde senest den 15. maj 2019. Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S

Af Lone Nielsen, direktør og dyrlæge i Kattens Værn

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2019

DREVNE KATTE OG SØRGELIGE EKSISTENSER JANNI HAR VALGT AT STØTTE KATTENE NÅR KATTEN FÅR FORHØJET STOFSKIFTE

Forsiden: Tanja Kirk tog i sin praktiktid hos Kattens Værn i Aalborg utallige billeder af internatskatte og -killinger. Se flere på side 22.

De seneste år har Kattens Værn indledt en nødmange oplysninger både om Kattens Værn og vendig og god rejse mod en mere moderne og om katte i det hele taget. Vi ønsker at ”invitere tidssvarende forening. Der er mange ting, der indenfor”; at vise, hvad vi laver: Hvori består en skal fungere så optimalt som muligt: Et velfunkatteinspektørs arbejde? Hvilke udfordringer står gerende IT-system med mulighed for support de med derude? Hvad kan dyrlægen, hvordan og opdateringer. Et telefonsystem, der oplyser, kan Katteklinikken hjælpe? Og hvordan adoptehvilket nummer man er i køen, og som rer man en kat fra et af vore interVores faglige kan stille videre. Et rekvireringssystem nater? Alt det fortæller vi om på de viden skal på telefonerne, så vore katteinspektører sociale medier. Man kan også vælge kan løse deres opgaver effektivt. Og at komme til vore tilbagevendende være på et højt mere til. Alt dette er nødvendigt for at niveau. Vi vil Åbent Hus-arrangementer og blive følge med i den moderne teknologiske klogere på Kattens Værns arbejde. være dygtige – verden vi lever i, og for at kunne yde Søgning af fonde og indsamden service, vi ønsker, til vore medlem- meget dygtige! ling af penge til Kattens Værn kræmer og de mennesker, der ønsker vores – til alt, hvad ver ihærdighed og opfindsomhed. hjælp. Vi laver aftaler om sponsorater og der handler om Vores faglige viden skal være på et rabataftaler, men det er hele tiden katte! højt niveau. Vi vil være dygtige – menødvendigt at tænke nyt. I denne get dygtige! – til alt, hvad der handler om katte! udgave af Kattens Venner fortæller Pia Borsdal Derfor må medarbejderne indimellem på kursus om sit arbejde som fundraiser i Kattens Værn; en i kattesygdomme eller katteadfærd, så vi kan funktion, man slet ikke overvejede for bare få år informere og hjælpe på et fagligt stærkt grundlag. siden. I dag er fundraising et must. Det er også som dyreværnsforening nødven Kattens Værn er sat i verden for at hjælpe de digt at være med helt fremme på eksempelvis de vildtlevende og herreløse katte. Det er det, vi gør sociale medier. Det handler om at være synlig – og vi er gode til det! Men bag dette skal der stå og oplyse om Kattens Værns gode arbejde, så en stærk og fremtidsorienteret forening, så vi også folk kender os og ved, hvad vi står for. Vi har en kan klare os økonomisk og i årene fremover være ny, moderne hjemmeside, hvor man kan finde i stand til at hjælpe så mange katte som muligt.

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2019


kattensvenner Indhold nr. 1 2019

04 08 10 12

Drevne katte og sørgelige eksistenser Som katteinspektør skal man have greb om både katte og mennesker

Heerup og kattene Den folkekære billedkunstner Henry Heerup skænkede tilbage i 1970’erne et kunstværk til KV. Se det her!

Fra fundraiserens arbejdsmark Fundraising handler i bund og grund om at søge støtte til sin sag. Herom beretter KV’s helt egen fundraiser

Så blev det Ditlevs tur! Hvornår bliver det min tur til at få en ny familie? lod KV Ditlev spørge på Facebook. Og det blev det snart

13

Katte mig her og katte mig der og katte allevegne Kattens Værn har arvet en imponerende samling kattefigurer

14

Janni har valgt at støtte kattene

16

– Men han kan måske mundaflæse!

18

Misser og motorcykler

Janni Sørensen har skrevet testamente – og har betænkt Kattens Værn. Læs om hendes overvejelser!

Vi besøger Blanco – der er født døv – hos hans nye familie

KV har arvet bo og formue efter Knud. En vemodig historie ligger bag

20 Når katten får forhøjet stofskifte

Især ældre katte er i farezonen for at lide af forhøjet stofskifte

I HVERT NUMMER 23 25 26 27

01 · 2019

Kattens Værns webshop Støt kattene Nyt fra foreningen Lokalafdelingerne

24

Katte sat på vers Birthe Hansen anmelder to fine, nye værker med katte som hovedpersoner

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Katteliv

Som katteinspektør skal man både have greb om katte og mennesker: Har man svært ved at tage vare på sig selv, er det også svært at tage vare på dyrene. Vi er taget på tur med katteinspektør Asbjørn Hellesøe-Jensen.

Drevne katte og sørgelige eksistenser Katteinspektør Asbjørn Hellesøe-Jensen i dagens første ærinde: Indfangning af et antal katte fra en have og en ejendom, der har set bedre dage. Modsatte side: Vi bliver skam holdt øje med!

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2019


Af Adam Pade

Trøstesløsheden hviler som en massiv tåge over stedet. Rundtom i det, der var en have, ligger kasseret indbo, ødelagte havemøbler – rester af et levet liv. Madskålene springer i øjnene. Med tør- og vådfoder halvt opløst i regnvand. Rester af noget, der engang var rugbrød, spredt ud på græsset. Tomme kattemadsemballager i hobetal. Bag vinduerne i det store hus er de grå rullegardiner trukket ned. Under vinduerne i det ene af de tre lejemål sidder spor af tapestrimler med teksten ”Politi” og ”Adgang forbudt. Politiet”. Lige hér bor her ingen mennesker længere. Naboen til lejemålet har sat en papirlap op på hoveddøren med titlen: ”Sover. Vil ikke forstyrres”. Det letter formentlig vores arbejde denne tidlige morgen. Vi befinder os i en lille, idyllisk landsby på Fyn. Noget tyder på, at ejendommen, vi besøger, engang har rummet en mellemstor håndværksvirksomhed med tilhørende bolig. Den er i ringe stand, bygningen.

Én pr. lejemål Katteinspektør Asbjørn Hellesøe-Jensen (33) var her

forbi for godt en uge siden. Da lykkedes det at fange de første to af mellem fem og 10 katte. De blev bragt ind på internatet hos KV’s samarbejdspartner, Husdyrenes Vel i Ringe. Men de skal alle fjernes herfra. Undtagen én pr. lejemål, lyder udlejerens beslutning. Optakten til katteinspektørens besøg er trist. En ægtefælle blev fundet død; ægtefællens mand er anbragt på en institution. Naboen er ikke helt rask. »Hun brød sammen i gråd, da jeg var her første gang for at indfange kattene. Så vi måtte lige sidde lidt. Lige komme ned på jorden,« husker Asbjørn, der i første omgang blev tilkaldt af beboerne på førstesalen. Med politiets og udlejerens mellemkomst er det altså nu besluttet, at der må styr på dét med kattene. De er for mange. De bliver ikke passet. Her kan være både sygdom og almindelig vantrivsel. Og flere kommer til, når her bliver fodret. Vi bliver iagttaget af et par katte, der sidder bag et åbent vindue i det lejemål, der har været afspærret af politiet. Ud af haven spæner andre to, nervøse katte.

Uforrettet sag Asbjørn stiller fælderne op; vi sætter os til at vente i bilen. Men kattene har spist; de aner måske, hvad der forestår, og efter et par timer må vi køre vores vej med uforrettet sag. »Men jeg skal nok få dem!« lyder det resolut. Asbjørn Hellesøe-Jensen har en baggrund, der ikke er helt sædvanlig for en katteinspektør. Han er uddannet vildtforvalter, er ivrig jæger og driver i sin fritid en webshop med alt det udstyr, en jæger har brug for – med undtagelse af våben. Hans drivkraft – som jæger og som katteinspektør – er glæden ved dyr; dyr og natur. Han er opvokset i det sønderjyske, er ud af landmandsfamilie og har siden barnsben fisket og gået på jagt.

Jordbrugsteknolog og vildtforvalter »Jeg begyndte tidligt at interessere mig for, hvordan alting nu hang sammen i naturen. I gymnasietiden ville jeg være biolog, men blev skoletræt og gik i lære som slagter. Efterhånden havde min skoletræthed fortaget sig, og jeg begyndte at læse til jordbrugsteknolog. Det førte mig til Fyn i 2007, og jeg har boet her siden,« fortæller Asbjørn, der supplerede sin uddannelse med vildtforvalteruddannelsen. Siden opnåede han ansættelse hos rådgivningsfirmaet Skovdyrkerne, hvor jagt blev hans væsentligste arbejdsområde. Sideløbende arbejdede han både med firmaets og sin fars webshop. Det gav ham lyst til at springe ud i tilværelsen som selvstændig næringsdrivende. Det var i 2017. »Men så blev jeg kontaktet af Susanne Kjelgaard, katteinspektør på Sjælland, som jeg kendte fra vores fælles interesse for Chesapeake Bay-retrievere. KV manglede en vikarierende katteinspektør her på Fyn og

01 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Katteliv

Langeland. Jeg takkede ja, og det blev til en fast stilling i 2018.« Turen denne fredag i februar går mod Ringe, hvor vi skal hilse på de to katte, Asbjørn indfangede sidst, han var herude. Husdyrenes Vel tager sig af både hunde og katte og er beliggende i nok et naturskønt område uden for Ringe. Den ene af de to indfangne katte har måttet aflives, men Oline tager kærligt og åbenhjertigt imod – hun er selvskreven til en fremtid i et nyt hjem.

De sørgelige eksistenser Jo, der er et pænt stort antal sager af den art, Asbjørn tager sig af i dag. Sager, hvor et menneskeligt-socialt

aspekt spiller ind; sager, hvor dét, at man har svært ved at tage vare på sig selv, gør, at man har endnu sværere ved at tage sig af dyr. Sørgelige eksistenser, som Asbjørn betegner dem; eksistenser, der er med til at sætte ens eget liv i relief. Som katteinspektør må man altså ud over at have et godt tag på katte også have det på mennesker. En vis personlig gennemslagskraft måske. Den synes Asbjørn, han har med sig fra sine år hos Skovdyrkerne som rådgiver og formidler.

Ikke ryste på hånden »Man skal ikke ryste på hånden, når man ved, hvad der er rigtigt i den givne situation. Man kan ikke lægge op til diskussion‚« konstaterer Asbjørn og inddeler sine sager i to grupper: Dem, hvor man bliver modtaget med taknemmelighed, og hvor man føler, man har hjulpet. Og dem, hvor opgaven bare skal løses, og hvor fokus må være på kattene. Mange synes, det er et modsætningsforhold mellem at være jæger og holde af katte? »Jeg holder af dyr, men har nok det pragmatiske forhold til dyr, som man nu engang har, når man kommer fra landet. Jeg har selv både hunde, katte og høns. Jeg kan godt være fascineret af kattene, fordi de kan være så drevne. Hos et ægtepar i Odense skulle jeg indfange to katte. Den første gik det fint med; den anden havde lært lektien: Hov, hvis man går derind, så forsvinder man! Den måtte jeg arbejde længe med.« Men han kan lide udfordringen. »Det ville være kedeligt, hvis de altid gjorde, som man forventede.«

Æblerne Den ind imellem lange ventetid i bilen bruger Asbjørn til at passe sin webshop og skrive artikler til jagtblade. Det praktiske arbejde i forbindelse med virksomheden når han at passe uden for de 30 timer, han er ansat på. Da kattene ikke nødvendigvis lader sig indfange inden for almindelig arbejdstid, giver tilværelsen som katteinspektør en vigtig fleksibilitet: »Der er dage, hvor jeg tager 16 timer i rap, hvis sagerne er til det. Så er der måske nogle timer dagen efter til at passe forretningen.« Eller æbletræerne. I sin samling af forskellige æblesorter er Asbjørn nået op på 58. Journalisten spørger uvægerligt, om han dog kan nå at spise så mange æbler? »Sådan spørger alle, men det er jo ikke det, det handler om. Det er nørderi!« fastslår Asbjørn – ikke uden lune – og kaster et kærligt blik på en frugthave, vi passerer i forbifarten. n Oline var den første kat, som Asbjørn Hellesøe-Jensen indfangede fra ejendommen i den lille fynske landsby. Hun har nu en helt anden fremtid foran sig.

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2019


Støt Kattens Værn via din el-regning - uden det koster ekstra Donér cirka 400 kr. årligt til Kattens Værn Prisgaranti - en god gerning skal ikke koste ekstra Gratis oprettelse og ingen binding og strømmen er selvfølgelig grøn

Ring nu på 40 150 600 og få en snak om dine muligheder

...i samarbejde med Kattens Du kan også læse meget mere på www.forskel.nu

Værn


Katte i kunsten

Heerup og kattene

Hanne Seitzberg har mange katte til at pynte i hjemmet i Assens – både lyslevende og som kunstnerisk udsmykning. Iblandt dem en plakat, som KV i sin tid fik skænket af maleren Henry Heerup. Den folkekære billedkunstner og skulptør Henry Heerup skænkede omkring 1970 en tegning til Kattens Værn. Det blev til en plakat, som Hanne Seitzberg – billedet – købte et eksemplar af og siden har haft hængende på væggen.

Af Adam Pade

Hanne Seitzberg har haft katte så længe, hun kan huske. Men fælles for dem alle har været, at de er kommet til hende, hun har aldrig selv opsøgt dem. »De er bare kommet. Eller har været der de steder, vi flyttede til,« fortæller hun, bænket ved spisebordet i et prægtigt restaureret 1700-talshus i centrum af Assens – i sin tid en fritliggende bondegård, i dag et byhus. Her holder fem-otte katte til; katte, der er tilløbende, hvilket har betydet jævnlige besøg af Kattens Værn for at få dem dyrlægeundersøgt og neutraliseret. Nogle af dem har en fortid som mere eller mindre vildtlevende, men de omgås Hanne Seitzberg med fortrolighed, og flere af dem

lader sig bestemt også nusse om. Tulle II og Makker er tilmed faste sengekammerater. Hanne Seitzberg har budt indenfor for at vise os et sjældent stykke plakatkunst: En tuschtegning af kunstneren Henry Hee­rup. Plakaten – omtrent i størrelsen 60 x 40 – viser en ung pige med en kat i favnen i noget, der ligner et baggårdsmiljø. Nedenunder står teksten: ”Tegningen er skænket Kattens Værn af maleren Henry Heerup”.

Fra 1970’erne »Jeg købte den hos Kattens Værn i begyndelsen af 1970’erne, mens vi endnu boede på Sjælland. Og så er den fulgt med,« forklarer Hanne Seitzberg, hvis hjem i det hele taget bærer præg af hengivenheden

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

for katte – fra små skulpturer til malerier på væggene. Ingen har indtil nu rigtig kunnet redegøre for plakatens historie: For baggrunden for gaven, for hvilket oplag den er trykt i, eller hvor længe Kattens Værn mon solgte den. Men at Henry Heerup var glad for katte – det bekræfter museumsleder Anni Lave Nielsen, Heerup Museum i Rødovre: »Heerup var meget glad for katte. Han havde mange i sin atelierhave her i Rødovre. De levede i det fri, og han fodrede dem,« fortæller Anni Lave Nielsen.

Folkekær kunstner Henry Heerup levede 1907-93 og blev igennem sin mange produktive år kendt vidt og bredt i befolkningen; københavnere behøver blot at huske på mælkegavlen ved Sølvgades Skole. Han malede, tegnede og udførte skulpturer, og han bredte sig over rigtig mange medier: Fra billedlærreder til husgavle, fra Irma-dåser til porcelæn fra Den Kgl. Porcelænsfabrik. Snarere end at være politisk kunstner – om end han var socialt vakt – var han styret af sin hengivenhed for mennesker, dyr og natur. Ifølge Anni Lave Nielsen går kattene igen i mange af Heerups værker. Og nu går Heerup igen i ”Kattens Venner”. n

01 · 2019


SUNDHED ER FUNDAMENTET FOR EN STORSLÅET FREMTID I det tidlige livsstadie er din killing allermest sårbar. Dens fordøjelses, immun, sanse og nervesystemer er yderst skrøbelige og gennemgår kritiske udviklingsstadier. ROYAL CANIN® KITTEN indeholder en skræddersyet kombination af næringsstoffer, der hjælper med at styrke killingens immunforsvar. Dette er særligt vigtig i den periode, hvor killingen ikke længere beskyttes af antistoffer fra sin mor, men ej heller endnu er fuldt beskyttet af de antistoffer, den selv producerer. Foderet bidrager til sund vækst og er optimalt tilpasset de specifikke behov, killingen har i kraft af sin størrelse. Ved at fodre killingen med ROYAL CANIN® KITTEN kan du være helt sikker på, at din killing kan blive den storslåede kat, det er meningen, den skal være. Læs mere på royalcanin.dk

©ROYAL CANIN SAS 2017. ALL RIGHTS RESERVED


Kattefinanser

Fundraising handler i bund og grund om at søge støtte til sin sag – i form af sponsorater, fondstilskud, naturalier eller andet. Pia Borsdal er uddannet fundraising manager og har været ansat i KV siden januar i fjor. Her fortæller hun om sit arbejdsfelt.

Fra fundraiserens arbejdsmark Af Pia Borsdal

Jeg møder mange i både min nære og perifere omgangskreds, som ikke ved, hvad et job som mit egentlig går ud på. ”Fundraising” er ganske enkelt: En måde at skaffe midler på – typisk til NGO’er, foreninger, velgørende projekter

og andre non-profitorganisationer. Det kan dreje sig om såvel økonomiske midler som om naturalier – altså ydelser leveret i form af produkter, som kommer foreningen til gode. Fundraising kan for eksempel ske gennem sponsorater, ansøgninger til private fonde og offentlige puljer samt via virksomhedssamarbejder. Men fundraising

kan også ske via mere alternative aktiviteter så som loppemarkeder, lotterier, løb, markedsdage og indsamlinger.

Kreativt arbejde At være fundraiser er i den grad et kreativt job, hvor det er vigtigt hele tiden at søge nye veje. For eksempel har Kattens Værn Pia Borsdal har siden januar i fjor varetaget jobbet som fundraiser for Kattens Værn: At være fundraiser er et kreativt job, hvor det er vigtigt hele tiden at søge nye veje. Her ses hun med Hendrix på knap tre år.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

01 · 2019


indgået et samarbejde med en kunstner, som malede tre plakater til fordel for de hjemløse katte. Et sådant samarbejde er anderledes og kommer begge parter til gode. Selv om betydningen af ordet måske er simpelt og let forståeligt, kræves der meget af den ansvarlige på området. Der er mange parametre at tage hensyn til og vigtige facetter at tage stilling til. Når en virksomhed tegner et sponsorat, kommer det også virksomheden til gode, fordi den viser, at man tager samfundsansvar og støtter de hjemløse katte. Uanset om en virksomhed vælger at indgå en samarbejdsaftale eller tegne et guld-, sølv- eller bronzesponsorat, så kan virksomheden vise på sin hjemmeside eller sit kontor, at de støtter Kattens Værn – vi vil jo gerne give noget igen. Virksomheden får også noget for pengene.

Hønen og ægget Jeg synes, at det er spændende at være fundraiser i en forening som Kattens Værn. Der har aldrig været en fundraiser før, som udelukkende har beskæftiget sig med

dette område i foreningen. Men hold op, hvor er det vigtigt, at der er fuldt fokus på både at samle penge ind til dette fantastiske formål – at hjælpe de hjemløse katte – og samtidig synliggøre foreningen, så flere bliver opmærksomme på vores gode arbejde. Har vi ingen penge på kontoen, kan vi ikke hjælpe kattene. Det er lige så vigtigt at promovere foreningen som at skaffe midler til den gode sag. De to ting hænger sammen. Uden midler er det svært at starte kampagner og få råd til informationsmateriale, så et budskab bliver spredt ud til så mange som muligt. Og har folk ikke kendskab til foreningen, giver det sig selv, at de ikke ved, at de kan støtte os. Heldigvis kan vi i 2019 benytte de sociale medier og herigennem sprede vores vigtige budskaber. Herudover kommer alt det andet arbejde på mit område, så som fondsansøgninger og sponsorater. Jeg hører nogle gange, at jeg som fundraiser bare kan skrive en ansøgning til en fond, og så kommer der penge ind på kontoen. Men sådan forholder det sig slet ikke. At skrive

ansøgninger til fonde er et stort arbejde, som jeg finder virkelig interessant. Naturligvis kan det også være skuffende, når vi i foreningen er blevet enige om, at vi har fået sendt en virkelig god ansøgning af sted til en fond, og så får et afslag. Men så er der ikke andet at gøre end at prøve igen og samtidig begynde at tænke i, hvor vi så kan skaffe midler fra.

Giver mening Noget af det vigtigste ved mit job er, at jeg kan gå ind til kattene og mærke dem. Det er DEM, jeg kæmper for at skaffe midler til, og det giver så meget mening at kunne være tæt på dem hver eneste dag. De inspirerer og holder kampgejsten oppe. Så kommer regneark og diverse kampagner i anden række. Vi er altid åbne over for ideer til, hvordan man kan støtte Kattens Værn og skaffe sponsorater. Måske sidder der nu en læser og kender en virksomhedsejer, der vil støtte vores forening. Gode ideer og dialog om sponsorater modtages med glæde – kontakt mig på pb@kattens-vaern. dk. n

Kattens til venner! Kattes evne til at være dødirriterende og slippe godt fra det – og få os andre til at trække på smilebåndet – er et tilbagevendende tema i både litteraturen og i tegneserier. Og nu har Kattens Venner fået sin helt egen tegneserie! Svenske Billie (26) lever af at udvikle computerspil, men har desuden en svaghed for at tegne – og for katte. »Så jeg besluttede mig selvfølgelig for at kombinere mine to interesser og tegnede nogle striber bare for sjov. Pludselig begyndte de at spredes. Det var sjovt at

01 · 2019

se, hvor mange der påskønnede dem, og siden er jeg så fortsat,« fortæller Billie. Hovedpersonen er Nils, som Billie adopterede i 2011. »Hans personlighed har beriget min tilværelse siden. Med tegneseriestriberne kan jeg dele nogle af de øjeblikke, der har givet mig megen glæde (og indimellem frustrationer!), så det håber jeg, jeg kan fortsætte med længe endnu.« Og nu kan Kattens Venners læsere her og i de kommende udgaver dele Billie og Nils’ glæder og sorger.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Så blev det Ditlevs tur!

Af Adam Pade

En flot fyr! Det er den første tanke, der slår én, da Ditlev – noget imod sin vilje – bliver opfordret til at hilse på dagens gæst. En velproportioneret gul kat med et fast blik og høj haleføring. En smule håndsky over for den fremmede måske – men både venlig og nysgerrig. Ditlev (7) har den ære at have dannet motiv for et af kunstneren Julie Bidstrups tre værker, som hun har udført for Kattens Værn. Værkerne er blevet til tre plakater, der kan købes i KV’s webshop (se side 23). Julie Bidstrup faldt over Ditlevs skæbne, idet han havde tilbragt mere end 100 dage i internatet i Brøndby. Det er lang tid – internatets kvaliteter ufortalt – og han nåede dermed at opleve mange artsfæller blive hentet af glade familier. Men ingen hentede Ditlev.

Hvornår bliver det min tur? Hans lange ophold fik KV til at sætte spot på ham på Facebook – med overskriften: ”Hvornår bliver det min tur?” Dén fangede Hanne Petersen, der netop havde mistet Miv efter lige knap 16 års liv sammen. »Der opstod et enormt tomrum, da jeg måtte aflive Miv. En dag, jeg kom hjem, havde hun det meget skidt, og dyrlægen konstaterede et for højt stofskifte. Vi kunne have gennemgået en kostbar operation, men uden vished for, at hun for alvor ville få det bedre. Hendes alder taget i betragtning syntes jeg, jeg måtte vælge at give hende fred. Det var forfærdeligt!« Hanne Petersen følte, hun måtte fylde tomrummet ud og adoptere en ny kat. Det var dog en tilfældighed, at hun lige faldt over KV’s opslag på Facebook. Ditlevs historie – hans lange internatsophold – betog hende.

Og han kvitterede

Hanne Petersen faldt over Facebookopslaget om Ditlev, der havde henslæbt mere end 100 dage på KV’s internat. I dag bor han i en hyggelig lejlighed med udsigt – og udgang – til de herligste kolonihaver. 12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Deres første møde på KV’s internat i Brøndby skete fra en elefantfod. Ditlev havde taget ophold oven på lokalets højeste kradsetræ, og Hanne stillede sig op på en elefantfod for at nå ham. Og han kvitterede. Venligt. »Jeg kom måske et kort øjeblik i tvivl – her var jo så mange andre spændende katte. Men nu havde jeg besluttet mig for ham. Han havde behov for et nyt hjem. Jeg havde behov for en ny kat!« De første dage foretrak Ditlev at opholde sig under et skab. Med tiden åbnede han mere op og blev glad for at lege – blandt andet finder han fornøjelse i at få Hanne til løbe efter ham. Siden han flyttede ind i oktober i fjor, har de to fået deres faste ritualer, om end Ditlevs dag indimellem kan begynde lidt tidligere end Hannes – klokken fire om morgenen.

01 · 2019


Kat & godt »Hvis jeg har min nattesøvn meget kær, giver jeg mig. Ellers må han vente!« fortæller Hanne.

Vokset op med katte Hanne Petersen er vokset op med katte. »Jeg var ikke ret gammel, da mine forældre flyttede på landet syd for Køge. Der var to katte på stedet. De var udekatte, men jeg fik et meget nært forhold til dem. De kom til at betyde meget for mig,« fortæller Hanne. Hun bor i dag i en hyggelig lejlighed i Københavns Sydhavnskvarter med en prægtig udsigt ud over kolonihaverne overfor –· hvoraf én er hendes, og dét ganske tæt på. Her kunne Miv selv finde ud af at gå over, når hun var ude. Nu bliver kunsten at lære Ditlev det samme. Hanne Petersen tænker i det hele taget over forholdet mellem dyr og menneske. »Man siger, at et dyr jo bare er et dyr. Og sådan er det da – vi skal og må ikke menneskeliggøre dem. Men ikke desto mindre opstår der en relation, hvor man griber ind i hinanden, påvirker hinanden. Jeg oplever en gensidighed af varme og glæde, når Ditlev ligger på mit skød, og vores øjne mødes. På den anden side bliver han også påvirket af det, hvis jeg er vred eller irriteret – hvilket får mig til at stoppe op et øjeblik og måske ændre adfærd. Det er nok meget sundt!« n

Den imponerende samling kattefigurer vil bliver sat til salg under KV’s Åbent Hus-arrangement den 11. maj i Brøndby.

Katte mig her og katte mig der og katte allevegne I forbindelse med overtagelsen af et helt bo blev vi mødt af en gigantisk samling kattefigurer. Så mange, at vi kan sælge af dem!

Hanne Petersen: Nej, vi skal ikke menneskeliggøre dyrene. Men der opstår ikke desto mindre en relation, hvor dyr og menneske griber ind i hinanden.

01 · 2019

På Kattens Værn er vi vant til mange katte. Der skal rigtig mange til, inden det er noget vi taler om. Men da vi for nogle måneder siden modtog en donation, der delvis bestod af en samling af hundredvis af kattefigurer i porcelæn og glas og ligeså mange figurer af andre dyr, var det unægtelig mere, end vi tidligere havde set. Det tog en hel dag at få sorteret og pakket alle figurerne i kasser på en sådan måde, at de ikke gik i stykker. Der var både ganske almindelige kattefigurer, men også en del figurer af kongeligt porcelæn og fra Bing

og Grøndal. Så mange katte har vi naturligvis ikke plads til på Kattens Værn, men vi udvælger de katte, som egner sig mest til at dekorere hos os på KV. De mest værdifulde figurer vil vi sætte til salg på Lauritz.com, og pengene vil naturligvis blive brugt til at hjælpe alle de vilde og herreløse katte, der har mere hjælp behov, end porcelænskatte. Tilbage er der stadig et par hundrede kattefigurer, som vi vil sætte til salg, når vi næste gang holder åbent hus på Sandager, så kom til åbent hus og køb en eller flere katte. – Af Mogens Wilbert

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Måske kræver det mod at få skrevet testamente. Men bagefter har man en god fornemmelse af at have gjort det rigtige, synes Janni Sørensen, der har valgt at støtte Kattens Værn.

Janni har valgt at støtte kattene Af Adam Pade

Janni Sørensen vil hverken erklære sig som hundemenneske eller kattemenneske. Hun er dyremenneske. »Der er noget, dyr kan, som mennesker ikke kan. Noget med umiddelbarhed. Nærhed. Trofasthed, måske,« funderer Janni, når hun bliver bedt om at svare på, hvad dyr betyder for hende. Og de betyder

meget. Så meget, at hun har indsat Kattens Værn i sit testamente.

Har givet ro Hendes beslutning består i realiteten af to led. Først beslutningen om overhovedet at skrive testamente. »Jeg er den sidste i min gren af familien, og hvis jeg ikke fik skrevet testamente, ville alt, hvad jeg efterlod mig, gå i stats-

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

kassen. Og det er alligevel for ærgeligt, når man har mulighed for at betænke nogen,« siger Janni. Hun er dog af den type, der lever i nu’et, erkender hun, og syntes længe, at alderdom og død lå alt for langt ude i fremtiden til, at det var relevant at skrive testamente … sådan lige nu. »Men det har givet en fantastisk ro, at det nu er klaret,« fastslår hun.

01 · 2019


Janni er født og opvokset i Hvidovre ved København. Ud over at nære hengivenhed for dyr, holder hun bestemt også af mennesker. Indtil hun blev ramt af den invaliderende sygdom, fibromyalgi, og dermed blev arbejdsudygtig, var hun pædagogmedhjælper. Men hun var aldrig i tvivl om, at skulle hun skrive testamente, så skulle det, hun måtte efterlade sig, komme dyrene til gode.

drevet organisation med ordentlige mennesker bagved. Så kan jeg bedst vide mig sikker på, at pengene går det rigtige sted hen – til dyrene,« siger Janni. Foruden at ville dyrene det godt, når det gælder deres velfærd, vil hun også gerne støtte nogen, der »giver dyrene stemme,« som hun formulerer det. Som barn havde hun ikke mulighed for at have dyr – ud over fugle i bur. Forholdsvis sent – da tiden og lejligheden var til det – blev hun frivillig hos Dyreværnet. Trods sin fibromyalgi – der ud over smerter og nedsat fysisk udholdenhed også medfører hurtig træthed – besøger hun Dyreværnet flere gange om ugen og går tur med hundene på internatet.

Hørt godt om KV

Se at få det gjort!

»Det kunne egentlig også have været hunde eller heste. Men jeg har altid hørt meget godt om Kattens Værn, og det var vigtigt for mig, at der var tale om en vel-

Ganske vist har Kattens Værn så godt som sin helt egen advokat, der bistår medlemmer af KV – og enhver anden – med at skrive testamente, også selv om ikke hele

Janni Sørensen: »Hvis jeg ikke fik skrevet testamente, ville alt, hvad jeg efterlod mig, gå i statskassen. Det er alligevel for ærgeligt, når man har mulighed for at betænke nogen.« Og ”nogen” – blev kattene.

ens formue skal gå til kattene. Men vejen frem mod Jannis testamente gik via KV’s formand Mogens Wilbert. »Han tog sig simpelt hen af det hele og gjorde det nemt for mig,« lyder det fra Janni. Testamentet har naturligvis været forbi notaren, så det er et retsgyldigt dokument. Janni råder gerne andre til at følge hendes eksempel. »Skaf dig information om, hvordan man gør – og hav så hjertet med!« som hun siger. »Det er en lettelse at få det gjort, og man har en fornemmelse af, at man har gjort noget rigtigt.« n Du kan testere hele eller dele af din formue til Kattens Værn. Kontakt advokat Jytte Holm-Larsen, Advodan, på telefon 8833 0510. Hjælpen er gratis – blot skal der naturligvis betales retsafgift. Læs også side 25 eller på www. kattens-vaern.dk under menupunktet ”Støt os”.

Gratis opmåling Gælder bro- og landfaste områder

Holder insekterne ude, hunden og katten inde Pris pr. netforsatsdør med sort glasfiber-insektnet. Leveret efter mål til alle typer døre i hvid eller brun.

Hunde og katte kan godt være hårde ved et insektnet. Du kan med stor fordel udskifte nettene med vores nye Petnet insektnet, som er syv gange stærkere end det almindelige glasfibernet.

Kr. 1.875,-

Petnet insektnet er modstandsdygtigt over for revner og skader forårsaget af kæledyr. Petnet er lavet af vinylcoated polyester, og selvom det er kraftigere, er der stadigvæk godt udsyn og et godt lysindfald.

(Ekskl. moms kr. 1.500,-) Uanset mål op til 100 x 234 cm Petnet +kr. 200,- pr. m² (Ekskl. moms kr. 160,-) Ekskl. levering og montering.

Alt i flue-, mygge- og insektnet til døre og vinduer. Kontakt os på tlf. 9854 4311 eller shop direkte på www.fluenet.dk

01 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


– Men måske kan han mundaflæse! I forrige udgave af ”Kattens Venner” fortalte vi om Blanco, der er født døv. Lykkeligvis har hans handicap ikke hindret ham i at finde et nyt, godt hjem. Af Adam Pade Med en vis sans for æstetik og design har snehvide Blanco fundet hvile foran den kulsorte brændeovn.

Enten har Blanco alligevel en smule hørelse, er i besiddelse af en sjette sans, eller han kan mundaflæse ligesom vi mennesker. I hvert fald har han præsteret at løbe ud i køkkenet ved lyden af raslen med kattemadsemballagen, at forstå, når han skal ind fra haven og at kvittere med ørerne, når han bliver talt til, ligesom andre katte kan finde på. Ét er sikkert: Han er en personlighed.

Karakterfuldt udtryk Vi træffer Blanco i hans nye hjem – hos Annika Pallisgaard Rasmussen og Steffen Knudsen i Marbjerg ikke langt fra Roskilde. I dag har han bemægtiget sig Annika og Steffens tre måneder gamle søn, Alexanders overmåde komfortable seng i dagligstuen. Her tager han imod dagens gæst med et karakterfuldt udtryk, nysgerrighed og venlig imødekommenhed. Vi hørte om Blanco i sidste nummer af Kattens Venner, da dyrlæge Lone Nielsen skrev om Blanco, hans døvhed og baggrunden for den: Som helt

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

hvid kat er han arvemæssigt disponeret for døvhed. Blanco er Annika og Steffens tredje kat.

Haft katte før »Jeg voksede op med alle andre dyr end katte. Måske derfor har jeg som voksen fået lyst til at have kat,« fortæller Annika Pallisgaard Rasmussen. Hun adopterede to katte i 2006 og 2008 fra et internat, men begge måtte de forlade dette liv i en forholdsvis ung alder: Den ene led af et voldsomt nyresvigt kombineret med sukkersyge; den anden havde fået, hvad dyrlægen mente, var en alvorlig hjerneblødning, der ikke kunne føre til noget godt liv. »Med to børn i huset – Benjamin på tre og Alexander – havde vi egentlig planlagt ikke at skulle have kat igen. Men Benjamin, som jo blev født, mens vi havde den ene af kattene, blev ved med at tale om den. Han ville med op i himlen, hvor hun jo var,« fortæller Annika. – Hvilket da ville være en smertelig sag for alle parter. Familien indledte derpå jagten på en ny kat. Vilkårene

01 · 2019


Annika Pallisgaard Rasmusen med Blanco: – At Blanco er døv forudsætter ikke særlige hensyn i det daglige, synes hun.

book-side, herunder om, at han er døv. Der er stor forståelse for katte her i området,« fortæller Annika – og Marbjerg må da også være idyl for en udekat, som Blanco er, med hyggelige, gamle haver omgivet af smalle veje, man ikke kan køre stærkt på.

Høns i haven Blanco har – måske for første gang – stiftet bekendtskab med dyrearten høns, som familien har hele 15 af. »Han startede da med at gå en stor cirkel uden om dem, men i dag har han fuldstændig vænnet sig til dem.« Og børnene? Alexander fatter ikke så meget endnu, men Benjamin er glad: Hvor den gamle kat måske kunne være lidt håndsky over for det livlige barn, så er Blanco blevet en medlevende legekammerat. n var, at katten skulle findes på et internat – så er der styr på vaccinationer og mærkning – og så skulle den kunne acceptere børnene – også Benjamin, der godt kan være lidt højrøstet. Og endelig havde Annika altid ønsket sig en hvid kat. Men grundlæggende var personligheden det vigtigste. »Kattens Værn var faktisk det fjerde sted, vi kiggede. Og der sad han så!« siger Annika. Hun og Benjamin besøgte internatet, og hun fik lejlighed til at se, at Blanco både accepterede og interesserede sig for Benjamin. Efter en hurtig telefonisk konsultation med Steffen var beslutningen taget. »Vi startede, som man skal, ved at lukke ham ind i ét rum, så han lidt efter lidt kunne vænne sig til at være her. Men han ville ud med det samme og tog hele huset i besiddelse. Han har kun boet her i godt en måned, men man skulle tro,

01 · 2019

han havde boet her hele livet,« lyder det.

Ingen særlige hensyn Kommunikationen med Blanco synes uproblematisk, og familien har en anelse om, at han kan høre en smule. I hvert fald vejrer han med sit højre øre, når han bliver talt til – det kan også være, han ”mundaflæser” – og så var der altså episoden, da Annika raslede med kattemadsposen ude i køkkenet. Med andre ord kræver det ikke særlige hensyn i den daglige omgang med Blanco, at han er døv. Blanco har haft sine første ture ude. Allerede en af de første gange vendte han ikke umiddelbart tilbage og var ude en hel nat. Om formiddagen stod han dog uden for døren; han havde lært, hvor han hørte hjemme. »Men nu vil jeg skrive om Blanco på vores lokale Face-

Bedste venner passer på hinanden MEDLEMMER FÅR

10 % RABAT Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. Læs mere på dyrekassen.dk I samarbejde med

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Kattens Værn har heldigvis rigtig mange gode venner, og når man har det, konfronteres vi også med mange søde, sjove – og indimellem vemodige oplevelser.

Misser og motorcykler – kærlighed, der aldrig rustede Af Mogens Wilbert Formand, Kattens Værn

Mange af vores medlemmer finder indimellem anledning til at kontakte os for gode råd og vejledning, men for enkelte, der ikke i hverdagen har nogen at tale med, handler det også om at få en lille hyggesnak med nogen, der også holder af katte.

Lykken varer ikke evigt Sådan et menneske var Knud. Han havde levet alene hele sit 87-årige liv med sine mange katte og sine motorcykler, de seneste mange år i et meget medtaget sommerhus. Her kunne hans sidste to elskede katte komme og gå som det passede dem, og når de var mætte, var der altid kærtegn og en varm og blød seng at sove

i. Knud havde heller ikke glemt sin gamle passion for motorcykler. Inde i stuen, godt gemt under flere tæpper, stod hans sidste motorcykel, en Yamaha, som kunne gøre enhver ung mands øjne blanke, da den blev købt i 2000. Men lykken varer som bekendt ikke evigt. En dag var hans to elskede katte og sovekammerater forsvundet, og det viste sig, at de med få dages mellemrum var blevet fundet døde. Så da end ikke motorcyklen, som han var blevet for gammel til at køre på, kunne bringe glæden tilbage i hans tilværelse, og da han tilmed havde fået konsterneret cancer, besluttede han sig for at gøre det hele forbi, når nu vorherre ikke ville hjælpe ham herfra. Knud skrev derfor et brev til mig og meddelte, at hans tilværelse ikke længere gav ham nogen glæde, og at han ville tage

ABCD Anvendes ved ubalance i tarmen Kan anvendes som supplement til medicinsk behandling - Kan bruges forebyggende Canikur Pro er en velsmagende pasta, der indeholder hjælpestoffer med tredobbelt funktion, der styrker og understøtter kattens tarmbalance.

b rm

a l a nc e n

no

pretter ta

Katte kan også få brug for hjælp til maven...

Ge - til både hund og kat

www.bivet.nu/dk & find nærmeste forhandler 3 gavnlige indholdsstoffer - probiotikum, prebiotikum og mineralsk ler (montmorillonit) - Kombineres i én formulering Canikur Pro KAT New look 120x90 Boehringer Ingelheim 2019 DK.indd 1

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

livet af sig. Han beskrev, at han følte sig deprimeret, at hans hus – uden varme eller afløb – var ved at falde sammen, og at han havde valgt at skrive et brev, fordi han ikke længere havde telefon. Endelig skulle vi vide, at han havde indsat Kattens Værn som universalarving i sit testamente.

Blev fundet i live I dag går der som bekendt mange dage, inden et brev når frem. Vi kunne derfor kun øjeblikkeligt kontakte politiet, der heldigvis fandt Knud i live. Efter et par timer ringede vagtchefen til mig og oplyste, at de gode politifolk efter halvanden times snak havde fået løftet hans humør i en sådan grad, at de turde forlade ham. Vi kontaktede socialforvaltningen, der straks var indstillet på at yde Knud hjælp. I forlængelse heraf skrev jeg et brev til Knud for at forklare, hvad vi havde gjort og hvorfor, og at han naturligvis altid var mere end velkommen til at kontakte os igen, hvis situationen krævede det.

Og så var det slut Efter knap et år modtog vi en henvendelse fra en advokat, der oplyste, at Knud var død, og at Kattens Værn var universal­ arving. Vi fik vi udleveret en nøgle, så vi kunne gennemgå huset. Det kræver respekt for det menneske, der har levet en stor del af sit liv i dette hus, og det kræver respekt for de ejendele, som har været en del af hans hverdag, og som vi nu har arvet. Vi fandt ikke meget af særlig værdi, men megen glæde og moro, da vi fandt bøger og noter, hvor Knud havde beskrevet sit liv med sine elskede katte. Så med en blanding af vemod og glæde over en sand katteelsker, vil vi bare sige: Æret være Knuds minde. n

18-Feb-19 6:15:12 PM

01 · 2019


Syge katte

Når katten får forhøjet stofskifte Især ældre katte er i farezonen for at lide af forhøjet stofskifte. Heldigvis findes der flere måder at befri katten for den mistrivsel, sygdommen forårsager. Af Katrine Vedel Dyrlæge, Katteklinikken Kattens Værn

I dagens Danmark bliver katte hos de fleste betragtet som et familiemedlem. Det betyder, at ejerne er blevet mere opmærksomme på kattens velbefindende og oftere bringer dem til dyrlæge. Dette gør, at kattene i dag har en længere levetid end tidligere, og dyrlægerne ser af den grund langt flere ældre katte end førhen. I takt med at katten bliver ældre, medfølger der også en lang række sygdomme. En af disse sygdomme er forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme) som skyldes en øget frigivelse af hormoner fra kattens skjoldbruskkirtel. Disse hormoner er medvirkende til en lang række af kroppens funktioner, her i blandt stofskiftet. Overproduktion af hormonerne T4 og T3 skyldes i de fleste tilfælde en godartet knude (adenom) eller en godartet lidelse adenomatøs hyperplasi, imens det i omkring to-tre procent af tilfældene skyldes en ondartet knude (adenocarcinom). Årsagen til knudedannelsen er ukendt, så det er ikke muligt at forebygge denne sygdom. Symptomerne Forhøjet stofskifte er en tilstand, man hyppigst ser hos katte over otte år. Der ses ingen forskel i forekomsten hos haneller hunkatte samt inde- og udekatte. Neutralisering har heller ingen påvirkning for sygdommens udvikling. Symptomerne

varierer fra kat til kat, men kan være en eller flere af følgende symptomer: · Forstørret skjoldbruskkirtel · Vægttab · Øget appetit · Ændringer i adfærden, mere aktiv · Opkast · Diarré · Mat/strittende pels · Drikker mere · Tisser mere · Hurtig puls · Mislyde på hjertet · Snakker mere · Forhøjet blodtryk Symptomerne kan minde meget om andre sygdomme, der ses hos ældre katte. Derfor er det vigtigt at gå til sin dyrlæge for at får udelukket dem, før en endelig diagnose kan stilles. Diagnose Udviser din kat en eller flere af de førnævnte symptomer, vil dyrlægen starte med at lave en klinisk undersøgelse. Her bliver der blandt andet mærket efter, om skjoldbruskkirtlen er mærkbar, lyttet på hjertet og eventuelt målt blodtryk. For at få bekræftet en endelig diagnose vil dyrlægen udtage en blodprøve, hvor der udover standardværdierne også laves en måling af hormonet T4. Er T4 niveauet højere end 60 nmol/l, har katten med stor sandsynlighed diagnosen forhøjet stofskifte.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Behandling Ubehandlet vil det forhøjede stofskifte forværres. Der findes gode behandlingsmuligheder for denne sygdom, og det er vigtigt, at behandlingen igangsættes lige så snart, diagnosen er stillet. Da sygdommen som før nævnt ofte ses hos ældre katte, vil katte ofte have andre helbredsmæssige problemer oveni. Derfor vil det være en god ide at få lavet yderligere undersøgelser for at kontrollere de andre organers funktion samt blodtrykket. Det høje niveau af T4 kan forårsage hjerteproblemer. På røntgen og scanning vil hjertet virke forstørret, og EKG vil vise en unormal aktivitet af hjertet. Da hjerteproblemer kan medføre en ophobning af væske i lungerne, skal denne lidelse behandles sideløbende med det forhøjede stofskifte. Heldigvis er hjerteproblemet reversibelt, så når behandlingen af det forhøjede stofskifte er kommet under kontrol, bedres hjertets funktion. I dag findes der fire former for behandling mod forhøjet stofskifte, nemlig: · ·

·

·

Jod-restriktiv diæt (Hill´s Prescription Diet y/d). Medicinsk behandling med antithyroide stoffer som hæmmer produktion af hormonerne. Findes enten som piller (Felimazole) eller flydende (Apelka). Operation hvor man fjerner det syge væv i skjoldbruskkirtlen (Thyroidectomi). Behandling med radioaktivt jod.

01 · 2019


Dyrlæge Katrine Vedels egen kat under behandling i Katteklinikken. Her måles blodtryk.

Den behandling, der er mest optimal, afhænger meget af den individuelle kat. Afgørende er, hvilket stadie af sygdommen katten befinder sig i, og om den har andre sygdomme såsom kronisk nyresvigt. Jod-restriktiv diæt Da skjoldbuskkirtlen bruger jod til dannelse af thyroid-hormonerne, kan man med en god effekt anvende en jodfattig diæt. Y/d er på nuværende tidspunkt den eneste klinisk dokumenterede diæt, som kan anvendes til håndtering af forhøjet stofskifte hos kat, uden medicin, operation eller radioaktivt Jod-behandling. Det er et godt alternativ til ejere, som har svært ved at give sin kat medicin. Diæten kan hjælpe til med at kontrollere symptomerne men kan ikke helbrede katten. Medicinsk behandling Der findes som før nævnt 2 typer af medicin som anvendes til katte med forhøjet stofskifte. Medicinen reducerer både produktionen og frigivelsen af hormonerne. Medicinsk behandling er en god behandlingstype til den nydiagnosticerede kat, især inden en videre behandling såsom kirurgi eller radioaktiv jod for at stabilisere T4-niveauet i blodet. Eftersom medicinen ikke helbreder katten men forlænger dens levetid, er det en livslang behandling, og stopper man med medicineringen, går der 24-72 timer, før der ses symptomer på forhøjet stofskifte igen. Reguleringen er forholdsvis nem med

01 · 2019

medicinen, idet den er effektiv og sikker at bruge. Der ses sjældent bivirkninger, men nedsat appetit, opkast og sløvhed kan indimellem ses i begyndelsen. Det er vigtigt, at katten behandles hver dag for at undgå tilbagefald og får taget kontrolblodprøver hver 6.-12. måned for, at medicinen kan blive reguleret til den rette dosis. I starten af behandlingen går der flere uger, inden hormonniveauet er normalt, og derfor skal der tages blodprøver hyppigere. Operation (Thyroidectomi) Kirurgisk fjernelse af det beskadigede væv i skjoldbruskkirtlen er et relativt simpelt indgreb, som i langt de fleste tilfælde (90 procent) kan helbrede katten. I nogen tilfælde ses der tilbagefald, idet det raske væv begynder at vise tegn på ny knudedannelse. For at reducere komplikationer under anæstesien og operationen anbefales det, at kattens hormonniveau stabiliseres med medicinsk behandling inden operationen. Er begge sider af skjoldbruskkirtlen påvirket, kan de begge to godt fjernes. Katten vil stadig producere nok hormoner til at forebygge udviklingen af hypothyroidime (for lavt stofskifte). Udvikler katten en sjælden gang hypothyroidisme, behandles den derefter, hvis der opstår kliniske symptomer. Denne behandlingsmetode er særdeles velegnet til yngre katte med forventet lang levetid.

Behandling med radioaktivt jod Behandling med radioaktiv jod er kun muligt på ét dyrehospital i Danmark, nemlig Universitetshospitalet for Familiedyr på Frederiksberg. Behandlingen er helbredende og er langt mindre invasiv end operationen, hvor der også er risiko for beskadigelse af andet væv. Joden virker ved, at den opkoncentreres i skjoldbruskkirtlens syge væv, og efter et par uger ses der en normal fungerende skjoldbruskkirtel. Der ses sjældent bivirkninger, men i enkelte tilfælde ses der udvikling af for lavt stofskifte. Ulempen ved denne behandling er, at på grund af jodens halveringstid på 8 dage skal kattene af sikkerhedsmæssige årsager indlægges i 14 dage på dyrehospitalet, indtil strålingen er reduceret. Hvilken behandling der bør vælges, afhænger som nævnt ovenfor meget af, hvor langt i sygdomsforløbet katten er, om den har andre sygdomme samt ejers økonomi, da operationen og jodbehandlingen kan ende med at koste mange penge for ejeren. Det anbefales til enhver tid, at man taler med sin dyrlæge om at finde den bedste løsning for katten, og at der udarbejdes en behandlingsplan for lige netop denne kat.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

n

21


IAGTTAGELSER

FOTOS AF TANJA KIRK

Heldigvis fik Tanja Kirk ikke den praktikplads, hun søgte under sin uddannelse inden for International Hospitality Management fra UCN Business i Aalborg. Heldigvis for hende og heldigvis for Kattens Værn. Hun fandt selv på at søge praktikplads hos Kattens Værn i Aalborg, hvor hun i forvejen arbejdede. Efter aftale med internatsleder René Skall overtog hun i tre måneder ledelsen af internatets gruppe af frivillige. Undervejs stod hun også for opdateringen af internatets hjemmeside – ikke mindst med friske billeder; en interesse hun gerne dyrker. »Det er for mig en fed følelse at fange det helt perfekte billede og vise katten fra dens bedste side. Det kan til tider være udfordrende, men når det endelig lykkes at få fire killinger til at kigge ind i kameraet, så glemmer man lidt, hvor længe det egentlig tog at kommer dertil,« fortæller Tanja. Hun er i dag færdig med sin uddannelse, men virker heldigvis stadig som frivillig hos KV i Aalborg.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk

01 · 2019


Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten! Vareoversigt Plakater Termokander Gavekort Ting til din kat Lamper Bøger Fødselsdags-, værtinde- og julekort [JEG ER DIN VOGTER]

[DITLEV]

Tre plakater af Kattens Værns Årskunstner 2019: JULIE BIDSTRUP Billedkunstneren Julie Bidstrup, Galleri Bidsart, har skabt tre plakater eksklusivt for medlemmer af Kattens Værn med motiver, der tager ud-

[LE CHAT DE NUIT]

Tasker/muleposer Strikkeopskrifter

PR. STK. 375.00 DKK VED 3 ELLER FLERE, PR STK. 365,00 DKK

Småt og Godt Restsalg

gangspunkt i stærke kvindeskikkelser – og katte. Mål: H70 cm x B50 cm. Alle indtægter går til kattene.

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars?

Sportstaske med KV’s logo 149.95 DKK Denne solide sportstaske har et dejligt stort hovedrum til alle dine sager og et bundpanel for bedre taskekomfort. De to siderum, samt en ekstra lomme foran, giver rigelig plads til dine småting. Tasken har dobbelthåndtag og aftagelig skulderrem. Mål: L 50 cm x B 27 cm x H 35 cm. Materiale: 100 % polyester. Farve: Sort med Kattens Værn logo i grå. Begrænset oplag.

Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Nøglering 20,00 DKK Kattens Værns nøglering med vores fine logo-kat.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet.

Kattelampe 159.00 DKK Søde kattelamper til natbordet. Holder bøllerne ”Mørkeræd” og ”Mareridt” væk! Materiale: Lampen er lavet af ABS og silikone.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! 01 · 2019

Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk


To herlige nyudgivelser med hver deres hyldest til de firepotede.

Katte sat på vers Af Birthe Hansen

Postyr i retten Familien i oprør Katten er arving Sådan lyder et af digtene i bogen Katten – menneskets bedste ven af Marianne Køie. Den lille illustrerede bog rummer 70 haiku-digte om katte. Forfatteren – der ellers er marinebiolog ved Københavns Universitet – hylder i sine tre-linjers japansk inspirerede digte katten og beskriver en række stemninger og pudsige episoder. Den japanske inspiration består i, at alle de små ”haiku” består af tre linjer på 5, 7 og 5 stavelser. De skal ikke rime, men de skal give en stemning, og det påkrævede naturelement her er – katten. Morgen og natmad Det vanskeligste af alt Er tiden imellem

Digtene beskriver det fine og særlige ved katten fra den evige sult til det guddommelige udseende. Guddommelig kat Tilbedt i tusinde år Nu på museum Her ser man Gayer-Anderson-katten fra British Museum for sig, men bliver også hjulpet godt på vej af vignetten. Naturligvis skal der digtes om katte, og haiku-formen passer perfekt. Katten – menneskets bedste ven er en lækkert indbundet, sjov og glimrende gave. Kattens til kærlighed af Gitte Paracha Thorhauge er udgivet på samme forlag. Den beskriver glæder og sorger ved at have flere katte, både gennem et langt liv og på samme tid. På den måde oplever man, hvordan katte er forskellige, og hvordan de har det sammen. For eksempel fortæller forfatteren,

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

hvordan to af hendes katte legede den samme leg, men på helt forskellig vis. Katten Kishmish fór rundt på stuegulvet efter en ”mus”, hoppede højt efter den, og elskede i det hele taget af lege voldsomt. Katten Kalu, derimod, ville hellere have, at ”musen” havde gemt sig, og satte sig derefter på lur i laang tid og afventede det helt rigtige øjeblik til en fangst. Historierne om de i alt otte katte er letlæste og rummer mange iagttagelser fra kattens dagligdag. Sammenligningerne mellem kattenes forskellige personligheder får både de enkelte træk og kattes mange facetter til at stå tydeligt frem. Marianne Køie: Katten – menneskets bedste ven. Forlaget mellemgård, 2018, 74 sider, pris ca. kr. 150. Gitte Paracha Thorhauge: Kattens til Kærlighed. Forlaget mellemgaard 2018, 132 sider, pris ca. kr. 150.

01 · 2019


Har du taget stilling til din arv? ■ Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes. For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et testamente. Samtidig kan det også være en stor hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen. Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komme mere ud af din arv.

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1201 kattens-vaern.dk

01 04 ·· 2019 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Kattens Værn Værn ·· www.kattens-vaern.dk www.kattens-vaern.dk ·· www.katteregister.dk www.katteregister.dk

25 23


Velkommen til Sara! Sara Vissing Skall (34) er tiltrådt som veterinærsygeplejerske hos Kattens Værn i Aalborg. »Jeg har altid elsket dyr – især katte. Mens jeg læste sprog og erhvervsøkonomi på CBS, blev jeg frivillig hos Dyreværnet i Rødovre. Det, syntes jeg, var så meget sjovere end det, jeg beskæftigede mig med i hverdagen, at jeg besluttede, at jeg ville være veterinærsyge-

Sara Vissing Skall er tiltrådt som veterinærsygeplejerske hos KV i Aalborg – her står hun med Alfred i favnen.

plejerske,« fortæller Sara. Hun blev færdig i 2010 og fortsatte endnu nogle år på sit prak-

tiksted, Københavns Dyrehospital. I 2011 flyttede hun til Aalborg, hvor hun frem til

ansættelsen i Kattens Værn var ansat i et antal barselsvikariater på dyrehospitalet City Syd i Aalborg. Undervejs har hun også været frivillig hos Kattens Værn i Aalborg og har tilmed i perioder været plejefamilie. Allerede på andendagen efter sin tiltræden faldt hun for Kalle, en nu et år gammel, kulsort hanmis med orange øjne.

Vi retter ... og reklamerer! I sidste udgave af Kattens Venner præsenterede vi tre fine, 50 cm brede og 70 cm høje plakater udført af kunstneren Julie Bidstrup til fordel for Kattens Værn. Hver af de tre plakater tager udgangspunkt i en historie om stærke kvinder og / eller katte. Plakaterne kan fortsat købes – hver for sig eller sammen – for 375 kr. pr. stk. og for 365 kr. pr. stk. ved køb af tre eller flere. Se, hvordan du bestiller, side 23.

Plakaten med titlen ”Jeg er din vogter” var inspireret af sygeplejersken Clara Barton, der i vores tekst blev anført som den, der grundlagde Røde Kors i 1881. Vor læser, Jørgen Schoubo i det nordsjællandske, bringer os dog på andre tanker. Det oprindelige Røde Kors blev grundlagt af blandt andre forretningsmanden Henri Dunant i Schweiz i 1863. Han modtog endda Nobels Fredspris derfor. Idéen om en

Plakaten med titlen ”Jeg er din vogter” har stifteren af amerikansk Røde Kors, Clara Barton, som forbillede.

neutralt arbejdende hjælpeorganisation opstod efter oplevel-

sen af slagmarken efter et slag mellem franske og østrigske tropper i 1859. Her var 40.000 soldater enten døde eller sårede. Dunant samlede et hold frivillige førstehjælpere og gav sig til at forbinde og såre de overlevende – uanset hvilken front de tilhørte. Clara Bartons bedrift var at stifte den amerikanske afdeling af Røde Kors, hvilket ganske rigtigt var i 1881 – på baggrund af den amerikanske borgerkrig.

Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn Torsdag den 25. april 2019 kl. 15.00-17.00 i ”Brønden”, Brøndby Strand Centrum 60 (meget tæt på Brøndby Strand S-station). Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

01 · 2019


Lokalafdelinger Administration

2.

Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Katteklinikken Kattens Værn

Sandager 11, 2605 Brøndby Email: katteklinikken@kattens-vaern.dk Telefon: 38 15 02 22 Åbningstid: Mandag til fredag 08.00-16.00

Internater

Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.0015.30 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

1. Kattens Værn, Brøndby Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Kattens Værn, Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.3015.00

Åben for formidling: Mandag: Efter aftale. Tirsdag: Efter aftale. Onsdag: 13-17.30. Torsdag: Efter aftale. Fredag: 1317.30. Lørdag: Lukket (Første og sidste lørdag åbent: 13-16.00). Søndag: Lukket

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

Alle afdelinger holder lukket på åbningsdagene mellem 12.00 og 12.30

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk! 2

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2019 16.300 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

01 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


KOM TIL ÅBENT HUS HOS KATTENS VÆRN Åbent Hus i Aalborg og Brøndby afholdes i år lørdag d. 11. maj fra kl. 11.00 - 15.00 Programmerne for dagen er stadig under udvikling, men vi lover allerede nu, at det bliver præcis lige så hyggeligt, som det plejer at være! Man kommer for eksempel til at opleve søde katte, spændende foredrag, konkurrencer, gode tilbud, engagerede medarbejdere, sjov for børnene og så vil der være lidt lækkert til sultne maver. Vil man holde øje med, hvad der kommer til at foregå, så kan man følge med på hjemmesiden under emnet Åbent Hus. Kunne du tænke dig at bruge nogle hyggelige timer sammen med andre katteglade mennesker, så er det bare med at skrive datoen i kalenderen med det samme.

Vi glæder os til at se jer!

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Marts 2019  

Kattens Venner Marts 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded