__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2016

Sociale katte

Sigurd er flyttet i ældrebolig Vildtlevende katte

De gav vildkattene et bedre liv Kloge katte

Træn din kat!


LEDER

Kære

MEDLEMMER Kattens Værn er i en svær konkurrence

KATTENS VENNER 1 · 2016 Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 2 skal være os i hænde senest den 20. maj 2016. Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Af Mogens Wilbert Formand for Kattens Værn

Tryk Trykteam Svendborg

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Direktør Therese Wilbert, redaktør Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Mediapunktet Søndervold 170 · 7200 Grindsted Tel 5117 1424 · ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 1 · marts 2016

Sociale katte

Sigurd er flyttet i ældrebolig Vildtlevende katte

De gav vildkattene et bedre liv Kloge katte katte

Træn din kat! Forsiden: En kat kan fint lade sig træne som en hund. Læs om klikkertræning for katte side 14.

I

starten af året formåede de landsdækkende TV-stationer – godt bakket op af medierne – at indsamle over 97 millioner kroner til verdens fattigste, ofre for ufølsomme despoter og flygtninge. Godt gået! Det aftvinger respekt og sympati, at den danske befolkning i den grad står sammen om at donere store beløb, og det er helt fint, at virksomheder får gratis eksponering i en god sags tjeneste. Landsindsamlingen er én af mange. I de kommende måneder kommer vi til at høre fra andre, store organisationer, der appellerer til vores gode vilje; i alle tilfælde sager, vi føler for og sikkert gerne vil bidrage til. Også her er der tale om kampagner, der ofte har stor mediemæssig gennemslagskraft, hvilket naturligvis hjælper på et godt indsamlingsresultat. Kattens Værn fylder ikke meget i denne sammenhæng – og naturligvis tåler de udfordringer, vi står med i Kattens Værn, ikke umiddelbar sammenligning med internationale kriser, død og ødelæggelse. Men om det er Folkekirkens Nødhjælp eller Kattens Værn, tager vi alt andet lige del i den samme konkurrence om befolkningens gunst. Her er vi i Kattens Værn på forhånd bagud på points. Vi har ikke økonomisk mulighed for eller kræfter til at igangsætte en lands­ indsamling, vi kan ikke udøve et tilsvarende, massivt mediepres, og vi kan ikke gøre os håb om at tiltrække store donorer blandt virksomheder-

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

ne. Vi kan nemlig hverken tilbyde eksponering på landsdækkende TV eller helsides ”Vi-siger-tak!”-annoncer i de store dagblade. Med de mange indsamlinger løber vi tilmed en risiko for at løbe ind i indsamlingsmæthed. Man orker simpelt hen ikke at lægge øre til flere historier om nød og elendighed, og interessen for at donere vil falde. Og dét frygter vi i Kattens Værn. For der bliver ved med at være vildtlevende og syge katte, der trænger til hjælp; i år endog flere, fordi en mild vinter allerede nu har sat gang i killingeproduktionen. Snart vil vore inspektører på ny køre landet tyndt for at redde så mange missemødre og killinger, som det overhovedet er muligt. Det bliver til rigtig mange. Det er meget dyrt at have 10 biler kørende rundt og foretage indfangninger. Desuden skal mange af misserne dyrlægebehandles, hvorefter de skal opholde sig på vores internater, indtil vi har fundet en passende og ny kærlig ejer. Derfor sætter vi vores lid til jer – vores trofaste medlemmer – og håber på, at I ikke svigter os – hverken med jeres medlemskab eller med et par støttekroner, når I har mulighed og overskud til det. Jeg lover, at pengene kommer kattene til gode! Inde i bladet kan I læse mere om, hvorledes det er muligt at støtte os og dermed arbejdet for de katte, som ingen andre tager sig af.


18

nr. 1. marts 2016

INDHOLD

kattensvenner Indhold nr. 1 · 2016

04

Sigurd er flyttet i ældrebolig

06

De gav vildkattene et bedre liv

10

“Verdens smukkeste kat”

12

Sigurd er kun halvandet år, men har fået tilkendt hele 50 ældreboliger.

Boligforening står sammen om at tage sig godt af vildkattene.

Dommerkomitéen blev sat på en svær opgave ved bedømmelsen af de mange bidrag til ”Kattens Venner”s fotokonkurrence.

14 Klikkertræning giver katten kontrol Positiv træning gør katte mere trygge og tillidsfulde.

16 Lad katten arbejde for føden

Du kan træne katte på præcis samme måde, som man træner hunde.

18 Skrammer i barndommen skræmte ikke

Anne og Tine Riemenschneider har fået to internatskatte, der kræver særlig omsorg.

Glæden ved at give katte et nyt hjem

20 Da Sorte flyttede ind

I HVERT NUMMER

24 Nej – det kan vi ikke bare lige!

”Kattens Venner” besøger Katzenschutz-Gruppe Winterhude i Hamborg.

05 24 25 27

Kat & Godt KV’s webshop Støt kattene! Lokalafdelingerne

Bemærk også indkaldelsen til årets generalforsamling – se side 24!

Det hænder, at katte holder flyttedag. Læs historien om Sorte!

Love og regler bestemmer, hvad dyrlæger må udlevere af medicin.

26 Læsning i påsken?

Birthe Hansen omtaler et antal herlige bøger til at læse i påsken.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Sociale katte

Selv om Sigurd bare er omkring halvandet år gammel, er han blevet ”visiteret” ikke til én men hele 50 ældreboliger på Plejecenter Møllegården.

Sigurd er flyttet i ældrebolig Adam Pade

Tanken var, at Sigurd som en anden ”frivillig” skulle tage på besøg hos de omkring 60 beboere på Plejecenter Møllegården i Gladsaxe – en hyggelig bebyggelse med 50 lyse, velbeliggende ældreboliger. Sådan er det ikke helt gået – endnu: Han er ikke glad for de lange, nøgne gange. Håbet er dog, at han vil benytte sig af det, når beboerne åbner dørene ud til deres terrasser i takt med sommerens komme, for Sigurd er også en glad udekat. I stedet har han knyttet sig til beboer Ebbe Christensen (79) – ja, han er mere eller mindre flyttet ind og har taget boligen i sin besiddelse. Og de er blevet rigtig gode venner, forsikrer Ebbe Christensen, der igennem hele sit liv har været hundemenneske og aldrig haft kat: »Jeg er blevet så glad for Sigurd, at jeg må bede mine venner om at sige til, hvis jeg taler for meget om ham!« lyder det. Ebbe og Sigurd har efter disse første måneder fået deres ”vaner”. »Sigurd siger gerne godmorgen og

meddeler mig, at han er sulten, når vækkeuret ringer kl. 07.55, og han er blevet glad for at ”børste” mit skæg med sine forpoter,« fortæller Ebbe Christensen, der derfor ikke længere helt får fred til at læse sin morgenavis. Ebbe er meget pertentlig med, at Sigurd får præcis den mængde foder, han skal have; overvægt er ikke af det gode.

Dyr er til glæde Idéen om Sigurd som ”SoSu-assistent” er afdelingsleder Helle Gerd Christensens. Hun har selv haft kat, er medlem af Kattens Værn og ved – med sin faglige baggrund som sygeplejerske – at kæledyr kan være til stor glæde for ældre, herunder syge og demente. Desuden kunne en kat medvirke til at holde mus – og en sjælden gang rotter – væk fra plejeboligerne. »Dyr kan ofte fornemme, hvordan mennesker har det og reagere på det. Og for demente må det nu være rarere med rigtige dyr frem for små robotter, man kan nusse med,« understreger Helle Gerd Christensen. Store billede: Ebbe Christensen og Sigurd har besøg af afdelingsleder Helle Gerd Christensen. Lille billede: Ebbe Christensen fotograferer gerne selv og bruger selvfølgelig Sigurd som oplagt fotomodel.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Ebbe Christensen er nu hverken syg eller dement – snart sagt tværtimod. Han flyttede ind efter at have overtaget sin hustrus bolig, da hun døde for fire år siden. Dagligdagen går med alskens aktiviteter, herunder lige fra et fotokursus i Lyngby til møder i Møllegårdens herregruppe. Ind imellem får han besøg af genboens barnebarn, der også har taget Sigurd til sig: Sigurd er venligheden selv – også over for børn.

Fælles projekt Helle Gerd Christensen havde på forhånd talt med både beboere og medarbejdere om at få en kat i huset, og interessen var der. »Vi var en lille gruppe medarbejdere og et par beboere, der tog på besøg hos Kattens Værn sidste efterår. Vi talte blandt andet om den personlighed og temperament, som katten skulle være i besiddelse


Kat & Godt Farvel til Solveig n Katteinspektør Solveig Johanning har været ansat i Kattens Værn i ca. 10 år og har haft sin daglige færden i Sønderjylland. I december havde hun sin sidste arbejdsdag og er nu gået på pension. I den anledning mødtes formanden og direktøren samt alle inspektører fra hele landet i Christiansfeld til en hyggelig julefrokost, hvor alle kunne få sagt ordentligt farvel til en god kollega. Formand Mogens Wilbert holdt en tale for Solveig, og hun fik en gave og en buket, som tak for mange gode år med trofast hjælp til de herreløse katte i Sønderjylland. Nu siger vi i stedet velkommen til Connie Primdal, som har taget stafetten og forsætter, hvor Solveig slap i den uendelige stræben efter at hjælpe så mange katte som muligt. Connie er bosat i Haderslev og kører

Farvel til Solveig: Solveig Johanning flankeret af direktør og formand i KV, Therese Wilbert og Mogens Wilbert.

derfra. Der bor hun med sin familie og har en baggrund med masser af både hunde og katte omkring sig. Så farvel til Solveig og velkommen til Connie!

Pas på med affald!

af, og vi blev præsenteret for Sigurd,« fortæller Helle Gerd Christensen. Hun står væsentligst selv for indkøb af foder og tømning af Sigurds kattebakke i det daglige. Blandt Helle Gerd Christensens første gerninger var at sprede grus fra Sigurds bakke ud i et område, der svarer til Sigurds territorium. Han kan bevæge sig frit, men må ikke komme ind i bebyggelsens eneste fælles stue, der ligger i direkte tilknytning til storkøkkenet. Sådan må det være, men det havde været fint, om Sigurd havde kunnet blive en ”allemandskat”. »Han går dog lidt rundt og kigger ind til nogle af de andre beboere, men han måtte gerne gøre det lidt oftere,« synes Helle Gerd Christensen. Men nu er det snart sommer – og hvem kan stå for en åben terrassedør, når man er en nysgerrig kat – og tilmed ved, man er velkommen? n

n En rød kat i Odense blev set med et smadret syltetøjsglas om halsen. Katten havde forgæves prøvet at få glasset af med det resultat, at dens poter var blevet beskadiget. KV’s katteinspektør, Gitte Guldhammer, forsøgte forgæves at indfange katten, men mange blandede sig og lagde foder overalt i god tro, men det gjorde indfangningen umulig. Katten er senere blevet observeret uden glasset. Tilsyneladende lykkedes det for den selv at få det af. Den er i fin stand og trives igen godt.

Historien giver anledning til at opfordre alle til at vise hensyn og omtanke, når man sorterer og bortskaffer sit affald. Især beholdere, der har indeholdt mad, vil tiltrække sultne dyr, som får hovedet i klemme. Så sørg for, at glas og dåser afleveres på genbrugsstationen og ikke i naturen. Metaldåser kan med fordel trykkes flade og glas påmonteres deres låg, så dyrene ikke kan få hovedet derind.

Musik for katte n Det lyder som en delfin. der synger om kap med en vipstjert og en elefant, men for en kat skulle det være sød musik: Den amerikanske orkestersolist David Teie er gået sammen med et antal forskere om at komponere musik specielt for katte. Musikken virker så godt, at David Teie sidste efterår indledte en crowdfunding-kampagne for at skaffe midler nok til at kunne udgive den første CD alene med kompositioner for katte. Professor emeritus ved Wisconsin-Madison Universitet, Charles Snowdon, siger, at katte med barske oplevelser i bagagen reagerer mest på musikken, der virker terapeutisk – beroligende.

David Teie beretter, at han allerede er i gang med næste musikprojekt – for hunde, »men jeg kan nære en vis frygt for, at de begynder at synge med,« som han tilføjer. Se denne præsentationsvideo på YouTube ved at scanne koden med din mobiltelefon og oplev, at der faktisk findes et taknemmeligt kattepublikum.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

055


Vildtlevende katte

De gav vildkattene et bedre liv

For bare halvandet år siden var beboerne i Hastrupparken i Køge voldsomt generede af alt for mange herreløse katte og killinger. I dag har beboerne taget ansvar i samarbejde med Kattens Værn. Kattene er blevet mærket og neutraliseret, og lokale foderværter sørger for, at de får mad hver dag og kommer til dyrlæge, hvis det er nødvendigt.

Af Dorte Schmidt. Foto: Dorte Schmidt og Katteprojektet i Hastrupparken

Kattene venter utålmodigt på, at Mikkel Henderson får åbnet for posen med godbidder. På skift gnubber de sig op ad hans ben og vil også gerne lige kæles lidt med. Smukke Chimera overgiver sig helt og smider sig på toppen af det specialbyggede kattehus for at få den helt store kæletur. Når det gælder Birgit Kragh, er kattene lidt mere forsigtige, selv om hun også står parat med katteguf. Hun er nemlig fodervært ved et andet af bebyggelsens i alt tre

kattehuse. Her bliver kattene fodret hver dag, ligesom de kan komme i ly for regn og rusk og sove i fred i huler med tør halm om.

Forhutlede katte For snart to år siden måtte de herreløse katte klare sig selv, og det var ikke noget kønt syn. »Der var killinger og katte alle vegne. De gik i skraldespandene, hvor de ofte også sov. Nogle af dem var forhutlede og syge, og de var til stor gene for områdets beboere,« fortæller Birgit, der derfor foreslog afdelingsbestyrelsen, at der blev Gråmis er en tam kat, der enten er blevet smidt ud hjemmefra eller er blevet væk. Foderværter har forgæves forsøgt at finde hans ejer.

06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

gjort noget ved problemet. Mikkel og hans kone har indekatte, så da bestyrelsen spurgte, om han ville hjælpe, var han også klar. I dag er han selv afdelingsformand for de i alt 469 lejemål i Hastrupparken og har fået gennemført, at der afsættes omkring 20.000 kroner om året til katteprojektet. »Der er så mange fordele, at det er alle pengene værd. Kattene er øremærkede og neutraliserede, så vi får ikke problemer med nye killinger. Samtidig hjælper kattene os med at holde mus og rotter væk fra området. Og så er det utrolig hyggeligt og givende at kunne følge dyrenes færden og liv,« forklarer han.

Der blev flere og flere Før ordningen med foderværter blev gennemført, var mange af beboerne vrede over de alt for mange katte, som var overalt. Og vreden blev ikke mindre af, at nogle beboere fodrede kattene ud ad vinduerne. »Den slags bliver folk sure over, og det går ud over kattene,« fortæller Mikkel og understreger, at al fodring i dag foregår ved kattehusene. Samtidig var alle kattene fertile, så antallet bare voksede og voksede, ligesom der med jævne mellemrum var hidsige katteslagsmål og højlydt kattejammer under


hunkattenes løbetider. Hertil kom lugtgenerne fra de fertile hankattes strinten. Alt sammen noget, man slipper for, hvis kattene er neutraliserede. Der var med andre ord alt for mange vilde katte i et relativt lille område, og der var ingen, der sørgede for, at de kom til dyrlæge, hvis de blev syge eller kom til skade.

Sammen med Kattens Værn Den nye ordning med foderværter er realiseret i tæt samarbejde med Kattens Værn, der har gode erfaringer med genudsætning af vildkatte. Det har vist sig at være en velfungerende løsning på problemet med de alt for mange herreløse katte. »Forudsætningen for genudsætningen er, at vi på forhånd har fundet en eller flere foderværter, der skriver under på, at de vil påtage sig ansvaret for kattene resten af kattenes liv. Desuden genudsætter vi ikke flere, end der er plads til i området,« forklarer katteinspektør Helle Nielsen fra Kattens Værn. Da vilde katte ikke kan komme på

internat og heller ikke kan videreformidles, betyder det, at de fleste af dem bliver aflivet, mens forvildede tamkatte uden ejere godt kan videreformidles. »De katte, der genudsættes, er undersøgt af en dyrlæge og har ikke sygdomme som katteaids og katteleukæmi. Desuden er de vaccinerede og har fået en ormekur, ligesom de er blevet både neutraliseret og øremærket,« forklarer Helle Nielsen.

Chimera nærmer sig forsigtigt Birgit, som hun ikke kender særlig godt.

Hun understreger, at Kattens Værn ikke indfanger katte, medmindre organisationen er blevet kontaktet af en boligforening, en kommune eller andre med ansvar for området. I Hastrupparken har hun indtil videre indfanget omkring 30 katte, som hverken

Kattehusene er specialbyggede og indeholder både spisestue og soveværelser.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


var mærkede eller neutraliserede. I første omgang blev i alt seks af dem genudsat og er siden blevet passet og plejet af Mikkel og Birgit.

Tamme tilløbere »Siden vi begyndte, er der kommet et par herreløse tilløbere til, som er blevet en del af flokken, så nu er vi oppe på at have i alt ni katte,« oplyser Mikkel. Den sidste ankomne er den tydeligvis tamme kat Gråmis, som kom og spiste med i efteråret. »Han var hverken chippet eller øremærket, så vi ved ikke, hvor han kommer fra. Vi har fremlyst ham, men ingen har

meldt sig som ejer. Han passer så fint ind i flokken, at vi har besluttet at beholde ham. Han er sund og rask og er nu også blevet både mærket og neutraliseret. Han er meget kælen og helt klart vant til mennesker, så han er muligvis blevet smidt ud hjemmefra, eller en familie har måske efterladt ham, da de flyttede. Det er svært at vide, hvor de tamme katte kommer fra,« siger Mikkel.

Kan ikke klare sig selv Både han og Birgit har svært ved at forstå, at mennesker kan finde på bare at forlade en kat, smide den ud eller dumpe den. »Kattene kan jo ikke klare sig selv. Det I dag lever de forvildede katte i Hastrupparken et langt bedre liv. Foderværterne sørger for, at de får mad hver dag og kommer til dyrlæge, hvis det er nædvendigt.

Batman er færdig med at spise og skal lige have orden i frisuren.

så vi med al ønskelig tydelighed, før vi gik i gang med projektet. Herreløse katte har ikke et godt liv, så vi kan ikke være bekendt at overlade dem til en uvis skæbne som vildkatte,« siger Birgit, og Mikkel er helt enig. »Mine egne katte har to altaner med klatrevægge og planter at boltre sig på, og jeg kunne aldrig finde på at lukke dem ud til det hårde liv på gaden. Derfor er det også helt oplagt for mig at være med til at sikre, at boligafdelingens nu neutraliserede katte får mad hver dag og kommer til dyrlæge, hvis de bliver syge eller kommer til skade,« siger han. Han er musiker og komponist og spiller keyboard i hardrockbandet Fate, mens Birgit får pension. Det betyder, at de er hjemme en stor del af dagen og har tid til at tage sig af kattene.

Specialbyggede kattehuse De tre kattehuse er bygget på bestilling hos en lokal tømrer. De er indrettet i tre afdelinger med spiseafdeling i bunden og hyggerum og sovepladser på 1. sal. Huset kan åbnes med et låg i toppen, så det er nemt at holde rent og skifte halm. Og kattene elsker det. »Hvis det regner, er det ikke usædvanligt, at der kommer fem katte springende ud af hulerne, når jeg eller min kone kommer for at fodre,« fortæller Mikkel. Kattene får mad hver dag og spiser op, så der ikke står mad, som kan tiltrække rotter, ligesom husene er placeret i områder med krat og træer, så der heller ikke bliver problemer med måger eller andre fugle.

Trygge ved mennesker Pirat får sin mad serveret af Birgit i den anden ende af bebyggelsen, hvor han og Tøsen holder til.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Kattene har for længst lært at kende klokken, så alle er som hovedregel til stede, når Mikkel og Birgit kommer med mad. På den måde kan de sikre sig, at alle kattene er raske og har det godt. Efterhånden er kattene også blevet så trygge ved de to foderværter, at de kan håndtere dem og fjerne en flåt eller give en loppekur, hvis der er behov for det. Er en af kattene syg eller kommet til skade, kan de også få den en tur til dyrlægen. Især Pirat, som Birgit tager sig af, er blevet så tam, at han ikke alene går hjem-


Kattene kender klokken og er klar ved kattehuset, når Mikkel kommer med mad.

mevant rundt i hendes stuelejlighed og tager sig en lur i hundekurven. Han er også blevet bedste venner med hendes lille hund, Ming. Når de tre går tur sammen, skal Pirat indimellem lige gnide sig op ad Ming, så han er lige ved at vælte, og ellers går de side om side.

Fanger mus og rotter Der er selvfølgelig beboere i afdelingen, der stadig er irriterede over kattene. »Men de fleste forstår konceptet, når vi forklarer om fordelene. Hvis ikke vi havde gjort noget, ville vi stadig have en flok syge, vilde katte rendende. Nu har vi i stedet en begrænset flok, som tager mus og rotter, og som i en vis udstrækning holder andre vildkatte væk,« forklarer Mikkel. »Der kommer selvfølgelig tilløbere, for der er stadig vilde katte i de andre boligområder. Desuden har vi to gårde i nærheden, hvor kattene hverken er mærkede eller neutraliserede. Men fordi vi har projektet og det gode samarbejde med Kattens Værn, får vi tilløberne indfanget og undersøgt og finder en løsning. Det er langt bedre end tidligere, hvor nogle beboere fodrede katte på deres terrasser, men hvor ingen tog sig af dem, hvis de blev syge,« siger han.

Hjælper andre i gang Mikkel er for længst blevet efterspurgt som foredragsholder i andre boligafdelin-

ger. »Jeg brænder for det her og vil meget gerne hjælpe andre boligområder med at gøre noget tilsvarende,« siger han og understreger, at projektet også har styrket sammenholdet blandt beboerne. »Arbejdet med kattene har betydet, at vi kommer hinanden ved på tværs af alder, etnicitet og andre forskelligheder. Forståelsen af, at vi skal passe ordentligt på

dyrene, er nemlig den samme for os alle,« siger han. Du kan følge arbejdet med kattene i Facebook-gruppen ’Katte projekt i Hastrupparken’ på facebook.com/groups/ KatteprojektHastrupparken. n

Sådan bliver du fodervært n Man regner med, at der findes over en halv million vildtlevende katte i Danmark. Mange af dem er underernærede eller syge, og de formerer sig, så antallet af uønskede katte vokser støt. Er der mange vildtlevende katte i et område, er en ordning med foderværter det eneste alternativ til aflivning. Vilde katte kan ikke komme på internat og kan heller ikke flyttes til andre områder. Kattens Værn hjælper dig med at indfange kattene og få dem mærket, neutraliseret og vaccineret, før de sættes tilbage igen. Genudsættelsen sker ikke, medmindre du skriver under på en foderværtserklæring, hvor du påtager dig ansvaret for katten resten af dens

liv. Det vil sige, at du skal sørge for foder og ly samt genindfangning, hvis katten bliver syg. Bor du til leje, skal du have tilladelse fra boligselskabet eller ejendommens ejer. Prisen for indfangningen afhænger af, om din kommune har en samarbejdsaftale med Kattens Værn. Hvis ikke kommunen har det, koster det 550 kroner for hver kat, der indfanges. Derudover skal du betale 500 kroner for behandling af katten hos dyrlægen. I øjeblikket har 41 kommuner en aftale med Kattens Værn om at få styr på problemet med vilde katte, som ingen tager sig af. Start altid med at ringe til din kommune for at høre, om de har en aftale.

Kattens Værn har udgivet flere pjecer om tilløbere og vilde katte.

Læs mere på kattens-vaern.dk, eller ring til en katteinspektør på 38 88 12 00, hvis du vil vide mere.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

09


1.

Frøken Haure, der har bemægtiget sig Hauregårdens traktor, er et sjovt billede og bliver første vinder i konkurrencen ”Verdens smukkeste kat” – til lykke!

Læserne satte dommerkomitéen på en hård opgave ved bedømmelsen af indkomne forslag til ”Verdens smukkeste kat”.

Tak! Af Adam Pade

Hvor er der mange ”verdens smukkeste katte”! Dommerkomitéen bag ”Kattens Venners” fotokonkurrence ”Verdens smukkeste kat” fik i den grad sin sag for ved bedømmelsen af de snesevis af idérige, velkomponerede, kreative og sjove billeder fra læserne. Tak!

Det svære førstevalg faldt på Frøken Haure (10), hjemmehørende hos Hanne Mikkelsen og Brian Haure på Hauregård i Tørring: En vidunderlig historie om en kat med udsyn og overblik – et billede fanget lige i det rette øjeblik. Emma på otte måneder er fanget af Klaus Ørjan, Bakkely Kattepension i Brørup: Vi faldt for det skarpe, venlige blik,

kompositionen og de rige farver omkring Emma. Og så er der Elvis (5): Her er en kat, der hviler i sig selv, har udstråling og er placeret, så han spiller sammen med sine omgivelser. Elvis hører hjemme hos Katrine Bredahl, Hobro. Konkurrencen fortsætter! Indsend jeres bedste, skarpeste skud – i højest mulige opløsning – af den sjove situation, den flotte komposition eller bare det mest kærlige billede af jeres helt egen ”Verdens smukkeste kat”. Husk at bruge et rigtigt kamera! Send jeres vinderforslag med bare et par bemærkninger om katten på billedet på kv@kattens-vaern.dk eller på en USB-nøgle til Kattens Værn Sandager 11 · 2605 Brøndby

Ovenfor: Emma på otte måneder med både et nysgerrigt og målrettet blik (foto: Klaus Ørjan), til højre Elvis, der med et roligt blik betragter verden.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

– senest den 10. maj. Vedlæg returporto, hvis I vil have USB-nøglen retur. Vinderbilledet præmieres med gaver fra KV’s webshop. n


Kattehelse i verdensklasse!

For hud & pels

Viacutan® Plus Giver blank pels og sund hud - Synlig videnskab, der holder sig frisk til sidste dråbe. Dokumenteret effekt. Lys- og lufttæt flaske med drypfri og ensartet dosering Indeholder: Omega 3 fedtsyrer fra fisk. Omega 6 fedtsyrer fra hjulkroneolie. Naturlige antioxidanter fra rosmarin og gurkemeje.

For mave & tarm For bevægelse & led

Canikur ®Pro Enkel og hurtig hjælp til maven - Både akut, forebyggende og til genoprettelse Indeholder: Canikur Pro, pasta: Probiotika - Mælkesyrebakterier (Enterococcus faecium), Prebiotika - Gærekstrakt (Bio-Mos C) og Lermineral (Montmorillonit)

NU også

til kat! godkendt

Canosan® Styrker og vedligeholder dyrets bevægeapparat med GONEX - Ekstrakt af grønlæbet musling Indeholder: GONEX - Aktivt og højt koncentreret ekstrakt af Grønlæbet musling (GLME), der blandt andet indeholder glykosaminoglykaner (GAG) og flerumættede fedtsyrer.

Alle produkter kan købes hos din dyrlæge

Find en forhandler tæt på dig!

Besøg os på www.bivet.nu/dk - her læser du også mere om vores produkter Boehringer Ingelheim Vetmedica er en lægemiddelvirksomhed, der også producerer fodertilskud. Vores vision er at fremme dyrenes helse og velfærd ved at tilbyde højkvalitative, nyskabende produkter, der effektivt forebygger, behandler og helbreder dyrene


Hjemløse katte Her ses Wölkchen og Griza og Eddy, alle to år gamle. Den tidligere ejer kunne ikke tage sig af dem længere, og Isabella Wolf måtte derfor indkvartere dem i sin lille lejlighed i Hamborg. De har nu fundet et nyt hjem takket være den lille organisation.

I organisationen Katzenschutz-Gruppe Winterhude i Hamborg hjælper Bella Wolf og hendes kolleger byens tusindvis af hjemløse katte med at finde nye ejere. De kan ikke tage så mange ad gangen; i stedet får hver kat masser af omsorg.

Glæden ved at give katte et nyt hjem Af Simon Johansen

Bella Wolf ledte efter en ny kat. Hendes gamle var netop død, og da hun gennem hele sin opvækst har været vant til, at der var katte i huset, ville det være underligt pludselig at leve uden. Så Bella hoppede på U-Bahn mod et af Hamborgs mange katteinternater, hvor tusindvis af hjemløse katte bliver sendt hen. Her bor de, indtil der kommer en familie forbi, som tager dem med hjem. Hvilket desværre ikke sker så ofte. »Jeg gik rundt og så de mange katte, og pludselig får jeg øje på en kat, der var meget aggressiv,« siger Bella Wolf. »De ansatte tilser ikke særlig tit kattene og gik bare ud fra, at den var aggressiv af natur. Men katten var aggressiv, fordi den var døv, og dens omgivelser forvirrede den. Og katten havde altså været på shelteret i seks år.« Bella adopterede katten og var fast besluttet på, at der måtte eksistere en bedre måde at hjælpe de hjemløse katte på. Så

var det, hun fandt Katzenschutz-Gruppe Winterhude. En organisation bestående af katteelskere ligesom Bella. Privatpersoner, som huser hjemløse katte og tager sig af dem, indtil den rette familie kommer forbi.

Mere omsorg »Nu har jeg været med i organisationen i to år, og jeg mener helt klart, at vi har bedre mulighed for at tage os ordentligt af kattene og give dem mere omsorg end de store internater, som selvfølgelig har store udfordringer med mangel på plads og personale,« siger 28-årige Bella Wolf, da vi besøger hende i lejligheden i en forstad til Hamborg. »Omkring hende ligger to katte og sover. Mowgli og Simba. De nyder tilværelsen her, før den rette ejer kommer. Bella giver sig til at fortælle, hvordan organisationen normalt arbejder. Privatpersoner plejer at kontakte dem. Det kan være, de har fundet en kat på gaden, som tydeligvis ikke er vant til at leve udenfor.

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Det kan også være en ejer, som ikke længere kan overskue at have katte. Eksempelvis har Bella netop været ude hos en ejer, som havde glemt at få sine to katte steriliseret. Kattene var blevet gravide og havde født endnu seks katte af blandet køn. »Det er dybt irriterende, når folk ikke tænker sig om og får deres katte neutraliseret. Jo flere katte vi har, desto flere problemer desværre,« siger Bella og fortsætter med at fortælle, at de i organisationen ser det som deres opgave at få kattene neutraliseret. Samtidig er neutralisering dog også den største udgift for organisationen, som udelukkende drives for private donationer.

10 private hjem Når først de har adopteret de hjemløse katte, prøver organisationen at fordele kattene i de i alt 10 private hjem, som er med i organisationen. Selv har Bella plads til fire katte i sin lille lejlighed. Andre har mere plads og kan tage op til otte katte. »Så tager det ofte noget tid at lære kattene at kende eller at få dem til at falde


til ro. Eksempelvis tog det et stykke tid at lære at kommunikere med den døve kat. Men med godbider og tegnsprog lykkedes det relativt nemt, og den begyndte at være mere social og mindre aggressiv,« siger Bella Wolf. Når kattene er faldet på plads i deres nye omgivelser, begynder organisationen at lægge billeder af dem op på deres hjemmeside og på deres Facebook-profil. Efter lidt tid begynder folk at skrive eller ringe til Bella. Det er ofte hende, der står for den slags kontakt, selv om hun har travlt med sit fuldtidsarbejde i et PR-bureau i Hamborg.

Inviterer dem på besøg »Hvis folk viser interesse, inviterer vi dem på besøg. Så får vi et indtryk af dem og kan afgøre, om de vil kunne tage sig ordentligt af den pågældende kat. Vi besøger også familien for at se, hvordan de bor. Er der for eksempel en farlig balkon, som katten kan hoppe ud over? Er der meget

trafik i området? Og hvis det hele er i orden, så betaler de et symbolsk beløb, bare for at vise, at katten er noget værd, og så har de fået et nyt hjem,« fortæller Bella. Men her stopper kontakten ikke. I organisationen gør de nemlig meget ud af at holde kontakten ved lige via sociale medier som Facebook. »Det er umuligt for de store organisationer at arbejde på den måde, som vi gør. De har ingen kontrol over, hvor kattene kommer hen, og de kender ikke deres katte, som eksempelvis historien om den døve kat viser,« siger Bella Wolf og fortsætter: »Der er mange, der skriver til os og lægger billeder op. Det er en stor glæde at give katte et nyt hjem på den måde,« siger Bella, inden hun igen tjekker sin mail. Der er endnu en person, som har fundet en hjemløs kat. »Heldigvis har jeg plads til én til,« siger Bella Wolf og griner. n

Ovenfor: Nemo var meget traumatiseret, da Bella fandt ham i et stort internat i Hamborg. Nu har han det bedre, og billedet her er taget af hans nye ejer og lagt op på Katzenschutz-Gruppe Winterhudes Facebook-profil. Store billede: Når Bella Wolf adopterer en traumatiseret kat, ser hun gerne, at den får tid sammen med en rask kat. »Den raske kat har altid god indflydelse på den syge kat, som stille og roligt vender sig til mennesker igen,« siger hun.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Kloge katte

At komme ned i dæk er en af de svære øvelser for en kat. Men Rylle er ikke i tvivl om, hvad hun skal. I dag er det ikke til at se, at Rylle var en meget nervøs og forskræmt internatkat, da Ayoe mødte hende første gang. Klikkertræningen gav hende selvtillid og en følelse af kontrol.

Positiv træning gør stressede og angste katte mere trygge og tillidsfulde.

Klikkertræning giver katten kontrol Tekst og foto: Dorte Schmidt

Klikkertræning bygger udelukkende på frivillig adfærd. Det vil sige, at man venter tålmodigt på, at katten gør det, man gerne vil have den til, før den får en belønning. Det vil sige et klik og derefter en god-

bid, leg eller andet, som katten kan lide. Enhver form for straf under træningen er bandlyst. Gør katten noget, man ikke vil have, ignorerer man det. I stedet for at bruge en klikker, kan man også sige en bestemt lyd eller et bestemt ord, som katten lærer at forbinde

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

med belønningen, men det er langt nemmere at være præcis med en klikker.

Hvæsede af alt og alle At den form for træning giver katte større selvtillid og gør dem mindre stressede har Ayoe Hoff konstateret i sit afsluttende


projekt som dyreadfærdskonsulent i 2011. For at undersøge fordelene ved klikkertræning af stressede og angste katte besøgte og trænede hun i alt 29 katte fra henholdsvis Kattens Værns internat på Frederiksberg – i dag Brøndby – og Dyreværnets internat i Rødovre. Den allerførste internatkat, Ayoe trænede, var hendes egen Rylle, som i dag er fem år. Dengang var Rylle en killing på fire-fem måneder, der var meget nervøs og som bare lå under et tæppe bagest i sit bur og hvæsede af alt og alle. Hvis hun skulle ud af buret, klamrede hun sig til den, der bar hende, og var stiv af skræk, når hun kom ned på gulvet.

Mad eller leg »Jeg puttede noget mad på en ske og satte mig så ellers stille og roligt foran buret og ventede. Og hver gang hun så kom forsigtigt hen og slikkede, brugte jeg klikkeren. Det varede ikke mange dage, før hun begyndte at rejse sig i buret, når hun så, at jeg kom ind i lokalet,« fortæller Ayoe. »Næste skridt var at få hende til at ”dutte” med næsen på min finger og få mad til gengæld. Hun begyndte at hygge sig med mig i en grad, så hun også pludselig gned sit hoved mod min hånd. I løbet af få dage kunne jeg løfte hende inde i buret,« forklarer hun. Ikke alle katte er så glade for mad, at det kan få dem ud af deres stress og frustration. Men så reagerer de måske på at lege med en fjerkost, sådan som det skete for Sofus, der er en af de andre katte, der har haft glæde af klikkertræningen.

Emil var fyldt 10 år, da Ayoe begyndte at træne med ham. Han blev så dygtig, at han hjalp hende med at bestå sine eksamener som kattetræner.

med, at hun kom med mig hjem,« smiler Ayoe og fortæller, at hendes katte altid er kommet fra et internat. »I mit hoved er det der, man går hen,

hvis man gerne vil finde en ny kat. Der er så mange katte på internaterne, der mangler et hjem, at jeg faktisk ikke synes, man bør producere killinger selv,« siger hun. Rylle vinker på livet løs for at udløse lyden og klikkeren, så hun kan få en velfortjent godbid.

Giver katten kontrol For kattene handler det om at opdage, at der er noget, de kan kontrollere. At der sker noget godt, hvis de gør en bestemt ting. Og det gør dem mere trygge og tillidsfulde. For internatet er fordelen, at man har fået en kat, som det også er muligt at finde et nyt hjem til. Det er sværere, hvis katten er nervøs eller aggressiv. »Rylle blev så glad for mig, og jeg kunne slet ikke stå for hende, så det endte

Kom i gang med klikkertræning Der er skrevet to gode bøger om klikkertræning af katte. Begge er desværre udsolgt fra forlagene, men kan lånes på biblioteket. · ”Træn din kat”, Maiken Lysholm Sten, 2006 · ”Klikkertræning af katte”, Karen Pryor, 2004

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Travle katte

Lad katten arbejde for føden Du kan træne katte på præcis samme måde, som man træner hunde. Og de elsker det. Ikke mindst indekatte, der ofte har alt for lidt at foretage sig. »Katte sover 13-18 timer i døgnet. En stor del af den vågne tid bruger udekattene til at holde øje med deres territorium. Men for indekatte er den opgave jo ret hurtigt overstået. Derfor er det så vigtigt, at man gør noget for at aktivere dem,« understreger hun. Af samme grund får hendes egne katte, Rylle og Elvis, heller ikke serveret mad i skåle. I stedet får kattene lov til at arbejde for føden. »Det meste af deres mad får de som belønning under træning. Resten sørger jeg for at servere på en måde, så de skal bruge tid på at finde den. For eksempel pakket ind i papir, i en toiletrulle eller i et aktiveringslegetøj, hvor de skal finde ud af selv at få maden ud,« forklarer hun.

Hundekunster Begge katte er mere veltrænede end mange hunde. De kan gå på plads, sætte sig, dække, rulle, vinke og udføre masser af andre ”hundekunster”. De kommer, når man kalder, hopper op og ned af stole og borde på kommando og lader sig villigt undersøge i for eksempel mund og ører og accepterer at få børstet tænder.

Et kedeligt liv

Ayoe Hoff serverer aldrig for sine katte i skåle. Enten bliver de fodret som led i deres træning – se forrige side – eller det gøres en smule sværere at komme til maden.

Af Dorte Schmidt

”Har du aktiveret din kat i dag?” Det spørgsmål bør man ifølge Ayoe Hoff fra Ain’t MisBehaving Adfærdsklinik stille sig selv hver eneste dag. Ikke mindst hvis man er den lykkelige ejer af en indekat.

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Ayoe erkender, at hun ikke altid selv har sørget for at aktivere og træne sine indekatte. »Før jeg begyndte på min uddannelse som adfærdskonsulent i 2008, regnede jeg som de fleste andre katteejere med, at kattene vel kunne aktivere sig selv. I dag ved jeg heldigvis bedre,« siger hun og fortæller, at hun efter sit første kursus i katteadfærd i England nærmest fik en krise over, at hun ikke havde været en bedre katteejer. »I bund og grund ville jeg helst give dem deres egen have, men da det ikke kunne lade sig gøre, begyndte jeg i stedet at sørge for, at der skete noget i deres liv,« forklarer hun.

Seje Emil Dengang delte hun hjem med kattene Emma og Emil, som i dag begge er døde efter et langt og godt liv.


Da Ayoe begyndte at træne Emil, var han ti år og havde på det tidspunkt aldrig været udsat for andet end almindelig leg med sin ejer. »Men han var rigtig glad for mad, så det gik faktisk forbavsende hurtigt med at træne ham. Han syntes, det var sjovt, og var så dygtig, at jeg siden bestod tre praktiske kattetræningseksamener med ham som hjælper,« fortæller hun stolt. Emma, Emils søster, ville også gerne træne, men helt så god som Emil, blev hun aldrig. »Alligevel viser mine erfaringer tydeligt, at det aldrig er for sent at gå i gang med at træne med en kat, understreger Ayoe.

Et aktiveringslegetøj er en fin måde at give sin kat mad på frem for at ”servere den på et sølvfad”.

Aktivering er løsningen Som dyreadfærdskonsulent ser Ayoe Hoff en del katte med adfærdsproblemer som aggressivitet, urenlighed eller angst. »Årsagen kan være smerter, så det skal udelukkes først. Men hvis katten er sund og rask, er forklaringen som regel kedsomhed, og derfor er aktivering af katten løsningen på problemet,« pointerer hun. Som eksempel fortæller hun om en kat, der havde gjort det til en vane at tisse i sengen, når dens ejere ellers var klar til at sove. »Katten kedede sig gudsjammerligt, men havde opdaget, at når den tissede i sengen, så skete der en hel masse sjovt,« griner hun. Samme forklaring kan være den rigtige, når en kat går til angreb på sin ejer eller gæster.

»Det giver dem en lille smule spænding midt i den kedsommelige hverdag. Så hvis katten får spænding og aktivering på andre måder, stopper angrebene som regel af sig selv,« siger hun. Læs mere om kattetræning på misbehaving.dk. Besøg også Ayoe Hoff på YouTube, hvor hun præsenterer flere videoer med katte, der træner. n

Kat & Godt Velkommen til Diana! n Helt ny er hun nu ikke – Diana Larsen – for hun startede i internatet i Aalborg allerede i oktober i fjor, men i januar i år blev hun fastansat. Diana Larsen (45) er oprindelig kontoruddannet og har igennem alle årene levet af – og bestemt også holdt af – at servicere mennesker. Nu skal hun i stedet servicere katte. »Jeg er meget dyreglad og holder især af katte. Jeg syntes, jeg havde behov for at bruge mig selv på en ny måde,« fortæller Diana. Diana har også kat hjemme – egentlig

Ny telefon i Aalborg n Det direkte telefonnummer til Kattens Værn i Aalborg, 9815 1288, er lukket. I stedet skal der ringes til 3888 1200 og vælges lokal 3 for at komme i kontakt med KV i Aalborg.

10.000 følger KV på Facebook skulle hun blot have haft Bobby Olsen i pleje, men som det ofte går, blev det til et fast forhold.

Afsked med KV n Leder af internatet i Brøndby, Tine Fosdal, har forladt Kattens Værn. Tine Fosdal har været knyttet til KV i næsten en menneskealder – 27 år – herunder en lang årrække som leder af internatet.

Tine Fosdals afløser er endnu ikke fundet. I stedet er Rikke Snedled, der hidtil både har været ansat i internatet og været katteinspektør, indsat som konstitueret leder.

n Vi er allerede kommet et pænt stykke over, men selve milepælen: 10.000 følgere på Facebook, blev nået i december. KV fik sin Facebook-side for omkring fire år siden, og siden da er der kæmpet en brav kamp for at holde Facebooksiden opdateret med sjove, lærerige, søde og dramatiske historier fra katteinspektørernes og alle andre KV’eres hverdag. Facebook-siden bruges ind imellem også til at give gode og klare svar på katterelevante spørgsmål – uden al for lang ventetid. Facebook-team’et takker alle trofaste følgere og debattører!

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Sky katte

Skrammer i barndommen skræmte ikke Trods en hård start på livet og uden tilstrækkelig kontakt til mennesker er Lille Blomst og Smokey i fuld gang med at udvikle sig til mere helstøbte katte. Det kræver tålmodighed, kærlighed – og respekt for grænser.

Af Adam Pade

De valgte to af den slags katte, som mange af os ville gå udenom. Kønne var de – men præget af en skæv start på livet og ikke så let tilgængelige. Men Anne og Tine Riemenschneider Lundsbjerg (begge 29) var fast besluttet

på, at det skulle være de to, da parret nu endelig var flyttet i et hus med plads og omgivelser, der egnede sig til et katteejerskab. »Anne havde siddet i flere uger og set på katte på Kattens Værns hjemmeside, og vi havde også set billeder af Lille Blomst og Smokey. Men vi kunne selvfølgelig ikke være sikre på, at det skulle være dem, førend vi så dem første gang,« fortæller Tine. Anne Riemenschneider Lundsbjerg har det meste af sit liv haft kat – særlig én, der tilmed fulgte hende, fra hun var spæd, til hun fyldte 24. Derfor havde parret knap overtaget den hyggelige villa i Tjebberup ved Holbæk, førend turen gik til KV’s internat i Brøndby, og Lille Blomst og Smokey flyttede da også ind bare to dage efter Tine og Anne – lige op imod jul. Der skulle bare katte i Annes liv igen.

Faglig baggrund Lille Blomst var killing af en tilløberkat og blev fundet i en lade; Smokey af en vildkat. Begge havde de mistet deres mor for tidligt og var ikke helt vant til mennesker. Helt fra de blev indbragt på KV’s internat har de været passet sammen, og det var hævet over enhver tvivl, at de også skulle have en fremtid sammen. Kattene er endnu store killinger – bare godt et halvt år gamle. Lille Blomst (øverst) er den fremmeligste af de to. Nederst Smokey – med sit evige bekymrede eller ligefrem betuttede blik.

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

En baggrund som henholdsvis speciallærer og som pædagog og med en særlig interesse for mennesker, der er psykisk på kanten, gjorde måske sit til Annes og Tines valg. I al fald nikker de begge til, at de bruger noget af den samme faglighed over for kattene som over for de mennesker, de virker for: Det handler om tålmodighed, respekt og om ikke at udfordre, endsige overskride kattenes grænser. Anne har til daglig at gøre med børn, der enten har været udsat for omsorgssvigt, har fået diagnosticeret ADHD eller lignende. Tine har også beskæftiget sig med handicappede, men er pt. hjemmegående på grund af sygdom. Netop dette sidste gjorde også, at der kunne blive tid til at vie kattene særlig opmærksomhed. »Jeg faldt måske for dem, fordi der var noget i dem, jeg kunne genkende fra mig selv,« siger Tine, mens Anne fastslår, at enhver fortjener en chance – menneske eller kat. De første mange dage tilbragte Lille Blomst og Smokey i bryggerset, men Lille Blomst vovede sig snart ud i køkkenet, så sig hurtigt om og pilede derpå tilbage til bryggerset igen. Smokey var forsigtigere. Her var det først én pote ud i det fri, dernæst to. Miljøet – masser af flyttekasser og poser – var det helt rigtige for to små, tryghedssøgende katte, der ustandselig kunne finde nye gemmesteder.

Sidder betuttet tilbage »Lille Blomst er klart den modigste, mest fremmelige og mest nysgerrige. Smokey


følger altid lidt med i baggrunden og aber efter. Så når Lille Blomst kommer til at vælte noget på gulvet, skynder hun sig at stikke af, mens Smokey sidder lidt betuttet tilbage og ser ud, som om det er hans skyld,« fortæller Anne. I tilnærmelsen mellem mennesker og katte er det de små sejre, der tæller. Tæller stort. Som den dag, da Lille Blomst satte i med et vræl – den efter sigende første lyd, hun overhovedet havde udstødt, siden hun blev bragt ind til internatet; den dag, da Lille Blomst lod sig svøbe i et tæppe, mens Anne nussede hende mellem ørerne – og hun slappede af. Den dag, da Smokey første gang fulgte efter Tine. Eller den dag, da Annes mor fik selskab af Lille Blomst i husets lænestol … alt imens Smokey lagde sig under lænestolen.

Der skal siges godmorgen »Vi sad de første mange uger på gulvet og legede med en pind, alt imens kattene kom nærmere og nærmere og efterhånden begyndte at lege med,« fortæller Anne, der

også beretter, at man simpelt hen slipper alt, hvad man har i hænderne, hvis man kan mærke, at kattene vil i kontakt. Hverken Lille Blomst eller Smokey vil tages op, endsige krammes. Det har givet skrammer – ikke mindst når Smokey har skullet ind til dyrlægen med sit maveonde. Men kontakten bliver nu stadig tættere. Hver morgen insisterer de på at sige godmorgen under udfoldelse af fælles leg over dynerne, og Smokey bistår – efter forsigtige tilnærmelser – Tine med at betjene computeren, herunder i særlig grad tastaturet. Begge er de bestemt i gang med at udvikle deres kattepersonlighed. Og hver ny kontakt er lige rørende hver gang. »Det er det fantastiske ved katte – man skal gøre sig fortjent til deres kærlighed. Det er bevægende at se, hvordan ens tålmodighed bliver belønnet,« konstaterer Anne, og Tine, der aldrig før har haft kat, er enig. Lille Blomsts og Smokeys temperamenter viser sig også tydeligt, da de skal

Anne (tv.) og Tine Riemenschneider bruger mange, mange timer på at lege med og aktivere de to, endnu ikke helt harmoniske katte. Og det går hurtigt fremad. Smokey ville ikke med på billedet.

fotograferes. Lille Blomst lader sig gerne underholde omkring katteurten og legetøjet og finder sig i gæstens nærhed, mens Smokey indledningsvis fortrækker ind under sofaen, inden nysgerrigheden overmander ham.

Glæder sig til udetiden Indtil videre har kattene ikke været udenfor, selv om Lille Blomst følger nøje med i livet derude – fuglelivet i særdeleshed. Til hendes glæde har Anne og Tine hængt foderkugler op i et træ næsten lige ud for vinduet. »Vi har fået at vide, at vi nok skal vente i op til fire måneder med at lukke dem ud, men så tror jeg heller ikke, det vil give problemer. Og Smokey vil helt klart blive siddende i havedøren og kigge bekymret ud det første stykke tid!« fastslår Anne.

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Udflytningsparate katte

Det hænder, at katte holder flyttedag, hvis de ikke synes, de befinder sig vel. Her er historien om Sorte.

Da Sorte flyttede ind Af Vibeke Blom

I 2006 fik vi nye beboere et par huse fra os. De havde to katte, der sad i køkkenvinduet. At den ene skulle blive vores, havde vi aldrig forestillet os. Vi mødte jævnligt kattene i den nærliggende skov, men ellers havde vi ingen kontakt. Efter nogle år blev naboerne skilt, og en ny kvinde flyttede ind i huset. Hun medbragte to katte. familien fik et barn og anskaffede sig desuden en rottweiler. Der kom liv i huset! Sorte – som vi kaldte den ene af de to katte – kom oftere og oftere og efterhånden hver dag ind til os i køkkenet, miauvede og kaldte os til terrassen. Vi forstod den og serverede en skål Kite-Kat, som vi satte på terrassen. Når katten havde spist, hvad den kunne, gik den igen. Vi

snakkede lidt med katten. Vi vidste jo, hvor den kom fra, og formentlig var der ikke overskud nok til alle kattene, og Sorte var måske kommet nederst i hierarkiet.

Den største fejl Op til ferien blev vi enige om, at Sorte måtte spise hjemme de otte dage, vi var væk. Det var den største fejltagelse, vi endnu havde begået: Da vi kom hjem sad Sorte uden for vores dør, peb, miauvede og havde det helt tydeligt ikke godt. Den fik straks serveret en portion kattemad, så en til og så endnu én. Derefter gik den ind i stuen, fandt den bedste stol med et varmt tæppe og sov helt til næste dag. Det stod klart for os, at Sorte var flyttet ind. Vi beholdt Sorte week’end’en over; den gik ikke hjem, selv om døren stod

åben. Imens overvejede vi, hvad vi skulle gøre. Vi tog katten med til Vejle Dyrehospital og fik den undersøgt. Her kunne flinke mennesker fortælle os, at katten var en fin lille hun, at hun havde en fin pels, og at hun vejede, hvad hun skulle. Dyrehospitalet kendte godt Sorte, der i øvrigt var mærket, og tilbød at kontakte hendes ejere. Imens skulle vi tage os af Sorte.

Forgæves Dyrehospitalet prøvede over det meste af en måned både telefonisk og skriftligt at komme i kontakt med ejerne, men forgæves. Vi skulle på tur igen, og denne gang kom Sorte i pension hos Kattemoster, hvor hun var glad for at komme. Ej heller efter vores hjemkomst var det lykkedes Dyrehospitalet at komme i kontakt med Sortes ejere. Med dyrelægens, Dansk Katteregisters og Kattens Værns store hjælp – og tak for det! – lykkedes det at omregistrere Sorte, så hun kom til at tilhøre os: Nu havde hendes ejer ligesom fået alle chancer.

Og hun trives!

Sorte på snart ni år valgte – og havde held med – at flytte, da hun tilsyneladende ikke følte sig vel tilrette i sit oprindelige hjem.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Og Sorte trives! Hun har sin egen udestue med egen skammel tæt ved en radiator, spiser godt, går aldrig ret langt væk, fanger mus og jager andre katte væk fra sit territorium. Om aftenen vil hun gerne nusse, se TV (helst fodbold) og gå en kort aftentur, inden hun kommer ind for natten. Ikke på noget tidspunkt har hun søgt tilbage til sit gamle hjem Sorte er vores et og alt, og vi håber på at få mange år sammen med hende, selv om hun fylder ni år til juli. Og i dag sidder hun såmænd stadig i vinduet ud mod vejen. Men nu er det vores vindue!


forsk ellig e

Ni liv

Katte er ligeså individuelle som mennesker. Indekatte. Udekatte. Killinger. Ældre katte. Musejagende katte. Dovne katte. Men uanset, hvilken kat du har taget til dig, så kan du glæde dig over, at den sikkert lever længe. Faktisk lever katte gennemsnitsligt 5 år længere i dag end for 10 år siden. Dette skyldes blandt andet, at mange katte lever et godt katteliv med faste rutiner og masser af leg og omsorg. Og med sund kattemad fra Royal Canin. Vi har i årtier forsket i kattemad, der matcher den enkelte kats personlighed, race og liv.

Royal Canin - styrker kattens karakter


135,-

Paraply · Stor, holdbar, stormsikker paraply med sort træhåndtag og bånd til håndleddet. 100 % kraftig nylonkvalitet. Størrelse: Riblængde 75 cm, længde uopslået: 102 cm. Farve: Sort med chrome-dele.

Forår i webshop’en

149,-

2 krus i sæt med ske · Ren luksus for den, der vil have sit eget krus i unik kvalitet – sælges som sæt med tilhørende porcelænsskeer. Tåler maskinopvask.

99,-

Besøg www.kattens-vaern-butik.dk og se hele udvalget af fødselsdagsgaver, værtindegaver, lejligheds­gaver ... Eller bare en gave til dig selv!

T-shirts · Lækre t-shirts af 100 % økologisk bomuld. Farver: Lys blå, grøn, orange m.fl. Ekstra glat og ensartet i vævningen. Ændrer sig stort set ikke i vask. Str.: S-XXL – kun få størrelser tilbage!

37,50

Madkasser · Halvgennemsigtig. Logoet tåler ikke maskinopvask. EU-godkendt. Fri for phtalater! Mål: 18 x 12 x 4,8 cm.

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk


25,-

25,-

Spillekort · Med Kattens Værns logo. Mål: 5,6 x 8,7 cm.

Nøglebånd · Fint og praktisk nøglebånd med mange detaljer: Smart koblingsstykke, så nøglerne kan kobles af separat. Smart mobil snor, så mobilen eller MP3’eren også kan hænge i den. Fås i farverne: Sort, grøn eller rød

199,-

24,-

Termokande · Særdeles eftertragtede. Holder godt på varmen. Hvid eller sort.

Postkort · Se udvalget på kattens-vaernbutik.dk. Kun få varianter tilbage! Design: Susanne Bach Andersen. Mål: 15 x 15 cm.

Vær opmærksom på, at denne bestillingsseddel kun kan bruges sammen med en check. HUSK at lægge kr. 70,00 til porto oven i det samlede beløb!

$

BESTILLING – Ring og hør vedr. størrelser og farver på t-shirts Navn: Adresse: Postnr.

By:

Telefon (dag):

Telefon (aften):

E-mail: r So

t

Blå

n

ø Gr

e

ng

a Or

e

id Hv Lim

G

ul

k d Pin Rø

stk t-shirts à kr. 99,- Str.:

stk t-shirts à kr. 99,- Str.:

stk paraply à kr. 135,-

stk termokander à kr. 199,-

stk spillekort à kr. 25,-

stk termokander à kr. 199,-

stk postkort à kr. 24.-

stk madkasser à kr. 37,50

stk nøglebånd à kr 25,-

stk krus i sæt m/ske kr. 149,-

KattensVÆRN-Butik Sandager 11 2605 Brøndby rne vare e l l i est ort på k.dk så b k i n ogdit Dan rn-but a k Du med ns-vae te .kat www

OBS: Vi sender kun indlandspakker. NB: Tjek www.kattens-vaern-butik.dk for eventuelt udsolgte varer Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Syge katte

Ofte får Katteklinikken forespørgsler, om vi ikke ”bare lige” kan udskrive medicin til en ormekur. Men vi må tit sige nej.

NEJ – det kan vi ikke bare lige! Af Therese Wilbert, dyrlæge

Skyldes det, at Katteklinikken skal tjene penge ved at tvinge katteejerne til at komme til en konsultation? Svaret er nej. Eller skyldes det, at dyrlægen ikke vil have umage med at skulle kontakte apoteket for en recept? Svaret er nej. Ofte får jeg det spørgsmål på Klinikken, om jeg ikke ”bare lige” kan udskrive til en ormekur eller en pakke antibiotika. Og ofte er svaret nej. Grunden er udelukkende, at vi dyrlæger er pålagt at efterleve en lovgivning og nogle regler.

Undergivet regler Receptpligtig medicin er undergivet nogle regler primært for at undgå misbrug, over- og fejldosering samt resistens. De regler gælder i øvrigt os alle og er udtænkt for vores sundheds skyld, og som vi derfor bør stræbe efter at overholde. Også selv om det er træls at få afslag på en antibiotikakur til Misser, der har fået et bidsår sent fredag eftermiddag. For eksempel må antibiotika først udleveres, når dyret er undersøgt og har fået stillet en diagnose. Derefter kan

vi følge op en måned senere uden ny konsultation. Men opstår der en anden lidelse inden for denne måned, så må dyret undersøges igen. Det skyldes, at den antibiotika, dyret allerede har fået, var udleveret til en helt anden lidelse. Ormekur må vi udlevere i op til et år efter, at vi har set dyret sidst. Er der gået et år, og en ormekur er nødvendig på ny, må vi have dyret ind til konsultation igen. Det betyder desværre også, at vi ikke må hjælpe alle de vilde, genudsatte katte med en ormekur, når der er gået mere end et år siden sidste undersøgelse. Det er ret ærgerligt, idet disse katte ikke lige kan komme forbi i en transportkasse til en ny undersøgelse, da de jo er vilde.

Har søgt dispensation Der er imidlertid ikke noget at gøre – jeg har faktisk gjort, hvad jeg kan, får at få en dispensation netop til disse katte. Uden held. Og sådan er der regler for al receptpligtig medicin. Så hvis I får et nej fra os på Klinikken eller jeres egen dyrlæge, så husk, at det handler om regler og lovgivning. Vi dyrlæger vil faktisk rigtig gerne hjælpe jer og jeres dyr, men i mange tilfælde overtræder vi altså loven, hvis vi indvilger. n

Indkaldelse til generalforsamling i Kattens Værn Tirsdag den 19. april 2016 kl. 15.00-17.00 i ”Brønden”, Brøndby Strand Centrum 60 (meget tæt på Brøndby Strand S-station). Der er åbent for registrering af fuldmagter, kontrol af medlemsnumre mv. fra kl. 14.30. Velkommen! Med venlig hilsen Bestyrelsen

24 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indlevering og godkendelse af fuldmagter 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt


Det er en underskudsforretning at drive internater – men vi gør det for kattenes skyld

Faktisk er det kun på grund af din hjælp, at vi kan give over 1.200 katte et nyt hjem hvert år. Hver kat koster os rundt regnet et par tusind kroner at give et nyt hjem – og det er endda efter, at adoptionsbeløbet er trukket fra. Det er mange penge på årsbasis, men det er heldigvis også rigtig mange katte. Så det er blandt andet det, dine penge går til, når du støtter os: Nye chancer! Både til de tamme katte, der mangler et hjem, og til de vildtlevende, herreløse katte.

Bliv medlem!

Udfyld blanketten herunder for at blive medlem af vores forening. Ved at udfylde blanketten bliver du automatisk tilmeldt Betalingsservice. Som medlem får du medlemsbladet tilsendt fire gange årligt, og du bliver inviteret med til vores årlige generalforsamling.

Donationer

Du kan også støtte os med donationer. Enten et enkelt beløb eller et fast månedligt eller årligt bidrag. Selv mindre beløb gør en stor forskel. Du skal blot udfylde blanketten nedenfor med beløb og afkrydse de måneder, hvor du vil bidrage. Hvis du ønsker, at din donation automatisk skal registreres som fradragsberettiget, er det vigtigt, at du sætter kryds ved, at vi må videregive dit cpr-nummer til Skat. Alle donationer op til 15.000 kroner om året er fradragsberettigede på din selvangivelse.

Kattene i testamentet?

Du kan også betænke Kattens Værn i dit testamente. Hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde med kattene, da foreningen er godkendt efter Ligningslovens §8a og dermed ikke skal betale arveafgift. Du kan oprette testamente hos vores advokat: Jytte Holm-Larsen, ADVODAN Havnegade 39, 1058 København K Tlf.: 8833 0510 Mail: jyhl@advodan.dk

Send blanketten i lukket kuvert til: Kattens Værn Sandager 11, 2605 Brøndby Tak for din hjælp!

Kattens

VÆRN

Jeg ønsker fremover at støtte Kattens Værn med:

50 kr.

Kontingent (240 kr. pr. år):

100 kr.

150 kr.

200 kr.

Andet beløb:

Ja, jeg tillader, at mit cpr-nummer videregives til Skat

Det valgte beløb hæves i de afkrydsede måneder:

jan. feb. marts april maj juni juli

aug. sep. okt. nov. dec.

Startmåned: År: Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

CPR-nr.:

Pengeinstitut:

Reg.nr.:

Medlemsnummer*):

Dato og underskrift:

*) Find medlemsnr. på bagsiden af dette blad eller få det oplys på tlf. 3888 1200 eller kv@kattens-vaern.dk

UDFYLD ONLINE PÅ: www.kattens-vaern.dk

– cpr-nr. skal udfyldes!

Kontonr.:


Læsekatte

Læsning i påsken? Carolyn M. Jones: Cats. A Literary Anthology. London: The British Library, 2015. Simon Tofield: Simon’s Cat – Off to the Vet. Edinburgh: Canongate Books, 2015. Iben Louise Birkkjær: Historier om lille Ninja. Aarhus: Teapot/Dansk Dyreværn, 2015. Antonietta Medeiros: Emma og den store vide verden. Vinderup: Forlaget Cadeau, 2012.

Af Birthe Hansen

”Historier om lille Ninja” fortæller børn om, hvordan man kan hjælpe en vildtlevende kat.

Smudsomslaget på den literære antologi om katte, Cats, er næsten lige så blødt som bogens hovedperson. I denne samling med stor finish bringes uddrag med omtale af katte fra en lang række klassiske tekster. Uddraget fra Robinson Crusoe beskriver, hvordan Robinson spiser aftensmad sammen med sine dyr. To af disse er to katte, han reddede fra skibsbruddet. Selv om Robinson er en fiktiv person, der befinder sig på en øde ø for hundreder af år siden, opfører hans katte sig ganske som nutidens huskatte. De holder sig til og håber på en godbid. Robinson opfører sig også som en godmodig katteejer: han giver efter. Cats indeholder også uddrag af William Shakespeare, Charles Dickens og mange andre, og den er delikat illustreret. På Simon’s Cat – Off to the Vet er smudsomslaget i sig selv alle pengene værd. Det viser stakkels Simon, der bliver ramt af en desperat kats pote på vej til dyrlægen. Inde i bogen ser vi, hvordan dyrlægens konsultation bliver raseret, personalet overfaldet og dyrlægen mis-handlet. Alle, der har prøvet at få en kat ind i en transportkasse til et dyrlægebesøg, vil formentlig kunne nyde tegningerne af det fulde forløb, hvor alt går galt. Der er ingen ord i Off to the Vet, men mængder af morsomme tegninger. Bogen Historier om lille Ninja er en rørende og velfortalt børnebog, der er

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

udgivet af Dansk Dyreværn i Aarhus i samarbejde med Iben Louise Birkkjær, der har skrevet og tegnet. Lille Ninja er en vildtlevende lille killing, der kommer ud for mange oplevelser. Den bliver skræmt af en stor hund, får motorolie i pelsen og bliver gennemblødt. Indimellem drømmer den om en blød og varm sofa. Heldigvis sørger nogle gode mennesker for en kasse med tæpper i, hvor lille Ninja og dens familie kan ligge i læ og varme, selv om de ikke er tamme nok til at komme inden for. Lille Ninja er en fantastisk børnebog om, hvordan man kan hjælpe en vildtlevende kat. Netop denne type katte er en sjældenhed i litteraturen, og det er en fornøjelse at læse/læse højt om, hvordan de lever, og hvordan man kan respektere og hjælpe dem. Bogens målgruppe er børn fra 6-7 år, og beløbet går ubeskåret til at hjælpe vildtlevende katte. Emma og den store vide verden er en billedbog. Forfatteren har lavet en fortælling om den lille pige Emma, der foretager en (fantasi-)rejse i sin sofa. Gennem hele fortællingen er katten med. Den kigger, man ser halen bag sofaen, den lægger sig hos Emma. Selv om katten ikke er hovedperson i fortællingen, tegnes der et fint billede af den som en stille og lidt tilbageholdende, men evigt tilstedeværende kammerat. Bogen er meget velegnet som højtlæsningsbog for mindre børn. Det er en stor fordel, at de kan følge med på billederne, pege og finde katten. Illustrationerne i Emma og den store vide verden er enkle, smukke og rammende. n


Lokalafdelinger Internater 3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk Telefon: 58 50 51 44 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00 Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00 E-mail: kvslagelse@gmail.com

1. Kattens Værn Brøndby

Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag 10.00-13.00 Åben for formidling: Onsdag og fredag kl. 13.00-17.30 samt første og sidste lørdag i måneden kl. 13.00-16.00 Dyrlægeklinikken: Telefon 38 15 02 22 E-mail: internat@kattens-vaern.dk

Katteklinikken Telefon: 38 15 02 22

2.

Kattens Værn Aalborg Internatsleder: Christian R. Poulsen Struervej 80, 9220 Aalborg Ø Telefon: 38 88 12 00 + 3 Telefontid mandag til fredag 10.00-13.00 Åben for formidling: Onsdag og fredag 13.00-167.30 og første lørdag i måneden 13.00-16.00 E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Pia Bisgaard Andersen, dyrlæge • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen • Liselotte Rigtrup Kattens Værns administration • Therese S. Wilbert, direktør tw@kattens-vaern.dk

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med 10 kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2016 15.200 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk.

2

Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr.

1 3

Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO. Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


Se den lille kattekilling Nej, hvor er den sød Heldigvis tog vi os af den Ellers var den død

Hjælp os på www.kattens-vaern.dk Eller send en sms med teksten ’KV’ til 1241. Så støtter du vores arbejde med 100 kroner. Det koster 100 kr. plus alm. sms-takst.

Kattens Værns sekretariat Åbent mandag til fredag 10.00-15.00

Sekretariatets adresse: Sandager 11, 2605 Brøndby Telefon: 38 88 12 00 Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00-15.00 Telefontid fredag kl. 10.00-14.00 Dog lukket mellem kl. 12.00-12.30 E-mail: kv@kattens-vaern.dk · www.kattensvaern.dk

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner Marts 2016  

Kattens Venner Marts 2016  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded