__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 3 · september 2019

NU BLIVER VI KLOGERE PÅ DE HJEMLØSE KATTE

Knud og Ludvig lærer børn om dyr Uge 39 – kattens helt egen uge Et værdigt ældreliv


LEDER

Kære

MEDLEMMER Projekt Vildkat – velkommen ny viden

KATTENS VENNER 3 2019

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn Udkommer 4 gange årligt. ISSN 0902-9745

Deadline Materiale til Kattens Venner nr. 4 skal være os i hænde senest den 11. november 2019. Materiale kan indsendes til mw@kattens-vaern.dk eller post@adampade.dk

Af Lone Nielsen Dyrlæge Direktør, Kattens Værn

Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S

Indlæg Indlæg i Kattens Venner giver kun udtryk for indsenderens holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte artikler. Indsendt materiale returneres ikke. Bladet kan ikke tage ansvar for manuskripter med videre, som indsendes uopfordret.

Redaktion Mogens Wilbert, Lone Nielsen, Adam Pade (ansvh.)

Annoncer Pia Borsdal, Kattens Værn (pb@kattens-vaern.dk) Eftertryk med kildeangivelse tilladt

Medlemsblad for dyreværnsforeningen Kattens Værn

Nummer 3 · september 2019

NU BLIVER VI KLOGERE PÅ DE HJEMLØSE KATTE

Knud og Ludvig lærer børn om dyr Uge 39 – kattens helt egen uge Et værdigt ældreliv

Forsiden: En herre, der hviler i sig selv. Jonatan på tre år kom til KV’s internat i juli.

Det er både med stolthed og begejstring, vi i Er den bukket under for underernæring? Har dette nummer af Kattens Venner kan berette om den katte-AIDS? Er den plaget af parasitter i høj det samarbejde, Kattens Værn har indgået med grad? Eller er der stor forekomst af lungeorm? Københavns Universitet om tilblivelsen af et Det ved vi ikke, vi kan bare se en tydeligt syg kat. PhD-forskningsprojekt om vildtlevende katte i Andre katte er tydeligvis blevet fodret af menneDanmark. sker – men måske holder de til ved en etageejen Når vi næsten ikke kan få armene ned, er det dom, hvor det er forbudt at have kat, så genudfordi, vi med denne forsksætning er ikke en mulighed, ning vil få en detaljeret viden og den eneste løsning er at Ud over at vi selv vil få brugom de vildtlevende kattes give katten fred, hvis den ikke bare oplysninger, så er det vores er formidlings-egnet. Sådan sundhedsstatus, udbredelse af håb, at forskningsprojektet vil en kat er velnæret og har måsygdomme i forhold til landsgive genlyd i medierne, og der ske ingen sygdomsproblemer dele og mange andre detaljer, hvilket giver os videnskabeligt kan blive skabt opmærksomhed og vil indgå i statistikken som dokumenterede oplysninger om alle de vildtlevende katte en fysisk sund kat. om de vildtlevende kattes Som man vil kunne læse i Danmark, og om, hvorfor trivsel og adfærd. man som ejer har et ansvar for i vores blad, kommer der i Som man vil kunne se i 2020 et speciale i kattenes adat neutralisere, øremærke og artiklen inde i bladet, er det færd, så vi også bliver klogere registrere sin kat. et enormt stort stykke arbejpå den del af de vildtlevende de, der er sat i gang, og det kattes liv. På den måde udvarer endnu et par år, inden vi kan forvente, at vikler ”Projekt Vildkat” sig løbende, og i Kattens forskningsprojektet kan give svar på vores mange Værn siger vi bare ”jatak” til al den nye viden, vi spørgsmål. Kattens Værn støtter projektet både vil få om kattene! økonomisk, ved at bidrage med vores viden og Ud over at vi selv vil få brugbare oplysninger, ved at levere en hel del af de katte, der er kernen som kan hjælpe os i Kattens Værn med at forbedi projektet. Repræsentanter fra Qato Fonden, re vores arbejdsindsats – og vi bliver klogere på, Dyrenes Beskyttelse og Inges Kattehjem udgør hvordan vi bedst kan hjælpe kattene – så er det sammen med os ”følgegruppen” til projektet, så vores håb, at forskningsprojektet vil give genlyd i vi er løbende opdateret om, hvordan projektet medierne, og der kan blive skabt opmærksomhed forløber, og hjælper til, hvor vi kan. om alle de vildtlevende katte i Danmark, og om, Vi besidder i Kattens Værn en stor viden og hvorfor man som ejer har et ansvar for at neutraerfaring med de vildtlevende katte, men der er lisere, øremærke og registrere sin kat (!), så den også mange ting, vi ikke ved. Når vi afliver en ikke bidrager til at øge bestanden af vildtlevende tydelig syg kat – hvad er den så blevet syg af ? katte i Danmark. n

02 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03 · 2019


kattensvenner Indhold nr. 3 2019

04

Knud og Ludvig lærer børn om dyr

06

Nu forskes der i de hjemløse katte

10

Fra alt mange til lidt for få

13

Mivsen og Bella har en gudmor

Bruhns Gård ved Sakskøbing er en udebørnehave med masser af dyr – selvfølgelig også katte

14

Uge 39 – kattens helt egen uge

16

Fra taber til konge

18

Kina knuselsker katte

21

Lykken stod en lille killing bi

22

Et værdigt ældreliv

Ph.d.-projekt vil for første gang kaste lys over de vildtlevende kattes velfærd og udbredelse

I mere end 10 år har Helle Bjerre kæmpet for kattene i en kolonihave i Rødovre. Nu bærer arbejdet frugt

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dine dyr, hvis du falder bort?

Klip plakaten ud og spred budskabet

Kimse blev fundet elendig og forkommen. I dag er han blevet til en drøm af en muse- og rottefænger

Kinesiske storbyunge afhjælper ensomhed med at bruge tid og penge på katte

Historien om en skraldespandskats vej tilbage til verden

Læs alt om, hvad du skal være opmærksom på, når din kat bliver ældre

I HVERT NUMMER Fra katteinspektørernes hverdag KV’s webshop Støt kattene Lokalafdelingerne

03 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03


Pædagogiske katte

Knud og Ludvig lærer børn om dyr Knud og Ludvig er ”pædagogmedhjælpere” på Bruhns Gård ved Sakskøbing. Her er de med til at lære børnehavebørnene om at være sammen med og passe på dyr. Af Adam Pade

Susanne Sørensen og Line Nielsen med Storm, der fylder år i dag. Under frokosten får Knud også gerne en snack med.

Det er en særlig dag på Bruhns Gård i dag: Storm fylder fem år! De 15-20 børn – normalt er her flere, men det er ved at være sommerferie – ønsker til lykke med Happy Birthday to You. Storm har valgt at kvittere – ikke med fødselsdagslagkage, men med sodavandsis; et godt valg, den tilstundende sommer taget i betragtning. I skyggen bag en af vækstkasserne bag ved børnene ligger Knud. Knud er en godmodig, 12 år gammel grå kat, der i alder slår ethvert af børnehavebørnene med flere længder. Han har oplevet adskillige generationer af børn komme og gå, for han har boet her på Bruhns Gård hele sit liv. Bruhns Gård er en udebørnehave indrettet for præcis 39 år siden i en nedlagt landbrugsejendom i udkanten af Sakskøbing på Lolland. Her opholder børn og dyr sig side om side hver dag. Børnene lærer at omgås dyr, at forstå dem, at tage vare på dem: Man løber ikke efter en kanin eller en kat. Man sætter sig ned og lader dem komme til sig. Dyreholdet omfatter undulater, kaniner, høns, et

par shetlands-ponyer – og altså Knud, der for godt et år siden fik følgeskab af Ludvig. Med dén alder må Ludvig betegnes som teenager, men selv ildfulde teenagere har Knud overskud til.

Her læres Børnehaven åbner 06.30, og en times tid senere går turen ud terrænet. I stalden ses der til dyrene, eventuelt nylagte æg bliver samlet sammen – og talt! – og her renses ud: »Det giver nogle robuste børn. De er vant til at komme på møddingen og har prøvet at træde i en hønselort,« fortæller Susanne Sørensen, der sammen med sine kolleger, Line Nielsen og Mathias Andersen, har det daglige pædagogiske ansvar. Susanne Sørensen taler om et pædagogisk ”kompas”, hvorefter børn og pædagoger udnytter den læring, der ligger i at passe dyrene. Bruhns Gård har dels en småbørnsstue, dels en mellemgruppe af børn i tre-fire års alderen, dels børn i fem-seks års alderen. Det er disse ”kommende skolebørn”, der betjener sig af udebørnehaven, hvor der først på dagen tændes bål, og hvor der ellers kan saves, snittes – og tegnes. Børnene er ude hele året, hele tiden – medmindre himmel og jord står i ét, eller temperaturerne sniger sig kriminelt langt nedad. Da trækker børn og voksne ind i et af de to indesteder – heriblandt en vel-isoleret vinterhytte – men ellers handler det om at været rigtigt klædt på.

Giver ro Dét at børnene har dyrene omkring sig hele tiden, skaber en naturlighed, der betyder, at børnenes begejstring aldrig løber af med dem. Det skaber ro – også blandt dyrene. Endog så megen ro og tryghed, at de tre-fire høns kommer, når man kalder. Kattes glæde ved vaner passer fint ind i en børnehaves faste dagsprogram. Knud og Ludvig kommer ofte, når klokken kalder til frokost; vel vidende, at der falder en bid af fra børnenes madpakker undervejs. Ifølge de tre pædagoger ligger der andet end dét at håndtere dyr til grund for deres pædagogik.

04 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03 · 2019


Knud er godmodigheden selv og trives fint med at være genstand for opmærksomhed. Ludvig var ”fraværende”, da Kattens Venner besøgte Bruhns Gård ved Sakskøbing.

»Børnene spejler sig i dyrene. De kan godt fornemme, hvis de to shetlands-pony’er er uvenner, og de kan skelne imellem, om Ludvig og Knud slås for alvor, eller om de bare leger, når de ligger og toppes på havebænken,« fortæller Susanne, der har arbejdet her siden 2013. »Ja, og hvis et barn kommer i børnehave og er lidt ked af det, så går vi gerne ned til kaninerne eller besøger kattene,« supplerer Line Nielsen. Med andre ord: Her lærer børnene om empati – indfølingsevne.

Hjemsøges af nabokat Kattene har deres egen lokalitet i et hjørne af stalden med tørfoder, kattebakke og lidt kattelegetøj. I denne tid er en sort nabokat ulykkeligvis trængt ind på katte-

03 · 2019

nes enemærker. Han er ikke kastreret og er i fuld gang med at afsætte duftspor ikke mindst i kattenes stue. Med andre ord: Her lugter! Kattens Værn har været forbi for at indfange den sorte, men det er en ejerkat, og derfor går indsatsen mest på at tale til katteejerens sunde fornuft – indtil nu desværre forgæves, konstaterer pædagogerne. Det kræver en indsats lidt ud over det sædvanlige at være pædagog på Bruhns Gård. For selv om medarbejderne får afspadsering for de timer, de passer dyrene uden for ”skoletiden”, så ligger der alligevel en opgave i hver lørdag og søndag – og i ferier og helligdage – at se til dyrene. Men noget tyder på, at indsatsen lønner sig – i form af en givende dagligdag med dyr og børn. n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

05


Vildtlevende katte

Hidtil er der ikke forsket meget i familiedyr og slet ikke i katte. Nyt forskningsprojekt skal kaste lys over de vildtlevende kattes velfærd og udbredelse. Her gås grundigt til værks.

Nu forskes der i de hjemløse katte Af Adam Pade

Man kan mene, at der lever 500.000 vildtlevende katte i Danmark. Som dyreværnsorganisation kan vi også have en ret klar fornemmelse af de vildtlevende kattes helbredstilstand og generelle trivsel. Men vide noget præcis – det kan vi ikke. For det har aldrig rigtig været in at forske i familiedyr. En bevilling fra QATO Fonden og yderligere bidrag fra Kattens Værn, Inges Kattehjem og Dyrenes Beskyttelse har gjort det muligt at igangsætte et ret enestående forskningsprojekt om vildtlevende kattes trivsel – om deres sygdomme, deres ernæringstilstand, deres adfærd. Siden årets start har ph.d.-studerende, dyrlæge Ida Sofie Thuesen fået indleveret de jordiske rester af 600 ikke-socialiserede, såkaldte vildkatte, indfanget i store dele af landet. Bag indleveringen står ikke mindst Kattens Værn, hvis frontsoldater – katteinspektørerne – møder de mange katteskæbner hver eneste dag. Kattene stammer fra de kommuner, som KV har samarbejdsaftaler med, hvilket giver en god geografisk spredning. Dansk Dyreværn Århus bidrager også.

Forskerholdet Bag Ida Sofie Thuesen står et hold af tre seniorforskere:

Mere præcis viden om de vildtlevende kattes vilkår vil blandt andet gøre det muligt for dyreværnsorganisationerne at målrette deres arbejde og deres ressourcer bedre og vil dermed indirekte blive til stor gavn for kattene. 06 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Professor Peter Sandøe – kendt i disse spalter blandt andet for sin forskning i ejerkattes trivsel – professor Søren Saxmose Nielsen og lektor Thomas Bøker Lund – alle på Københavns Universitet, hvor også dyrlægestudiet og dermed den tilknyttede forskning hører til. Hertil kommer en følgegruppe, der består af repræsentanter fra blandt andre de medvirkende dyreværnsorganisationer og Den Danske dyrlægeforening. Ida Sofie Thuesens arbejde støttes desuden af et antal specialestuderende fra dyrlægestudiet. Mere præcis viden om de vildtlevende kattes vilkår vil blandt andet gøre det muligt for dyreværnsorganisationerne at målrette deres arbejde og deres ressourcer bedre og vil dermed indirekte blive til stor gavn for kattene. Peter Sandøe deler de vildtlevende katte ind i tre grupper: De ikke-socialiserede katte – altså ”vildkatte”, der ikke tidligt i livet er blevet præget på – og dermed er sky over for mennesker – landbokattene og katte, der er stukket af hjemmefra. Det er deres liv og livskvalitet, forskningsprojektet skal tegne et billede af. I første omgang retter opmærksomheden sig mod ”vildkattene”.

Det måler de på De mange katte indbragt af særligt Kattens Værn bliver obduceret. En obduktion kan afsløre meget om kattens liv, herunder dens sundhed og ernæring. Kattene får målt deres huld – altså hvor meget fedt de har under huden – får registreret eventuelle skader, deres lymfeknuder undersøges for eventuelle infektioner, der ses på deres tænder, og så bliver de undersøgt for katte-AIDS og katte-leukæmi, også betegnet FIV og FeLV. Katte-AIDS nedsætter kattenes immunforsvar,

03 · 2019


og både katte-AIDS og katteleukæmi påvirker kattenes livskvalitet i negativ retning. Her udtages knoglemarv for nærmere analyse. Desuden ses der på, hvad kattene har haft af lus, lopper, mider og indre parasitter som for eksempel lungeorm. Endvidere deles kattene op i en af tre aldersgrupper: Ung, voksen og senior. Alt sammen skal det tegne et billede af de vildtlevende kattes almindelige velfærd og give et fingerpeg, om nogle helbredsproblemer er mere udbredt i nogle dele af landet frem for andre. Samtlige indbragte katte er nemlig registreret med postnummer.

Normalvægtige Om end der går endnu et halvt års tid, før alle katte er obduceret, og selv om Ida Sofie Thuesen kun er nået igennem den første tredjedel af de i alt 600 planlagte obduktioner, tyder noget på, at de vildtlevende katte generelt er normalvægtige. Det er et godt tegn. Desuden har Peter Sandøe en fornemmelse af, at antallet af vildtlevende katte har været faldende igennem de seneste årtier; en fornemmelse, han har fået bekræftet af tal om meldinger om trafikskadede katte fra Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral fra 2013 til 2018. Årsagerne

03 · 2019

kan være flere: Dels tror Peter Sandøe, at katteejerne er blevet bedre til at få deres katte neutraliseret, dels bliver der færre landbrug og dermed også færre landkatte. Forskningsprojektet vækker bred interesse blandt kolleger på Københavns Universitet, hvilket vil bidrage yderligere til resultaterne: Nogle har fundet anledning til at se nærmere på såkaldte zoonoser; det vil sige sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker. Det gælder eksempelvis infektionen Q-feber og Toxoplasma, der kan smitte gravide kvinder, og som også kan smitte landbrugsdyr. Og på universitetets smådyrshospital ser man frem til flere data om katte-AIDS og -leukæmi hos de vildtlevende katte, så man får mere klarhed over, i hvor høj grad der er grund til at vaccinere ejerkatte. »Så der er tale om et projekt for alle katte og mennesker,« lyder det fra Peter Sandøe.

Bag professor Peter Sandøe og ph.d.-studerende Ida Sofie Thuesen hænger den plakat, som blev præsenteret for deltagerne under en international konference i USA i sommer. Interessen for danskernes projekt var bred.

International interesse Interesse for projektet var der også under årets internationale ISAZ-konference i Florida i USA, en konference for forskere med interesse i antrozoologi, altså læren om forholdet mellem dyr og mennesker. Ida Sofie Thue-

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

07


Noget tyder på, at Danmarks vildtlevende katte er normalvægtige. Dog er Ida Sofie Thuesen kun nået en tredjedel igennem det planlagte antal obduktioner.

sen og Peter Sandøe havde fået antaget et abstract – et sammendrag af projektet – og kunne derfor medbringe en poster, der i overskrifter og grafer orienterede om projektet og dets første resultater.

Søges: Kattekolonier n Forskningsprojektet om vildtlevende katte handler både om kattenes sundhed – og deres adfærd. Adfærden når man til i efteråret 2019. »Du må godt skrive, at vi søger nogle flokke af ikke-socialiserede katte – herunder genudsætningskatte. Vi får to specialestuderende, hvis opgave det bliver at følge kattene og beskrive deres adfærd,« fortæller professor Peter Sandøe. Kattene skal følges så tæt, at forskerne forestiller sig, at en del af dem bliver forsynet med en lille gps. Er du fodervært eller har du på anden måde kontakt til en gruppe vildtlevende katte, er du velkommen til at skrive til Peter Sandøe på pes@sund.ku.dk. En overordentlig vigtig del af forskningsprojektet har været og er obduktionen af 600 aflivede ”vildkatte”. Dem har især Kattens Værn bidraget med. »Vi er utrolig glade for samarbejdet med Kattens Værn, og du må gerne sende stor ros videre til katteinspektørerne. De er gået til opgaven med stor dedikation,« lyder det anerkendende fra Peter Sandøe.

08 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

I 2019 fortsættes med obduktionerne. Ét er den fysiske, konkrete obduktion, et andet bearbejdningen af den enorme mængde data, som målingerne og registreringerne kaster af sig. I efteråret og vinteren 2019 skal her ses nærmere på kattenes adfærd. I det øjemed søger forskerne kontakt med personer, der kan hjælpe med at finde kattekolonier (se andetsteds på siden). Dem skal to specialestuderende følge. I takt med at projektet sluttes af, skriver Ida Sofie Thuesen sammen med sine vejledere et antal artikler til offentliggørelse i internationale videnskabelige tidsskrifter. »Publicering internationalt indebærer, at artiklerne bliver grundigt læst og vurderet af højt kvalificerede, uvildige forskere – en såkaldt peer review. Når artiklerne er accepteret til offentliggørelse, så er det en slags blåt stempel,« forklarer Peter Sandøe. Sammen med en indledning og en samlende konklusion bliver artiklerne til den afhandling, Ida Sofie Thuesen skal forsvare, inden den efter al sandsynlighed antages.

Siden jernalderen Hverken Peter Sandøe eller Ida Sofie Thuesen er som sådan katteelskere. Deres katteinteresse har mere akademisk karakter – som forskningsobjekter – og for Peter Sandøe gælder det også gåden om, hvorfor nogle dyr – og ikke andre – i tidens løb har »fundet ud af at mænge sig med os mennesker,« som han formulerer det med en vis lune – for kattens vedkommende har det stået på siden jernalderen. Ida Sofie Thuesen blev færdig som dyrlæge for halvandet år siden og har siden da arbejdet i medicinalindustrien. Men ønsket om at forske – at fordybe sig – trængte sig på. Det er der rig lejlighed til inden for et forskningsområde, der er forholdsvis uopdyrket. n

03 · 2019


FELIWAY® FRIENDS – fra fjender til venner Vi støtter Kattens Værn 2019!

feliway.dk Kattens Værn - Felliway Friends 275x185mm 2019-08.indd 1

2019-08-01 11:16


Kolonihavekatte

Mere end 10 års kamp for kattene i haveforening i Rødovre ved København bærer frugt. Endog i en sådan grad, at interesserede foderværter nu må optages på venteliste, og nye katte er velkomne.

Fra alt for mange til lidt for få Af Adam Pade

Helle Bjerre har aldrig anset sig selv for kattedame i den fordomsfulde betydning af ordet. Men hun kunne ikke bære at se på, hvordan en haveejer for eksempel kunne finde på at sætte et net for en hule med killinger, så kattemoderen ikke kunne komme ind til dem. »Den slags oplevede vi her dengang. Det var ganske forfærdeligt,« fortæller Helle Bjerre, der i 2005 overtog sit havelod i Haveforeningen ABC i Rødovre. Hun var blevet ukampdygtig på arbejdsmarkedet med for mange fysiske skavanker og besluttede, at kolonihaven skulle være det, der holdt hende fysisk i gang. Hun havde ikke lige forudset, at hun også skulle holde sig i form som frontsoldat, når det gjaldt uønskede katte, og at hun skulle lægge øre til ukvemsord, tilråb og trusler.

Overvældende mange Mængden af katte var overvældende, og da ingen tog sig af dem – endsige fik dem kastreret eller steriliseret – blev de bare stadig flere med, hvad heraf fulgte af sygdom og mistrivsel. Hertil kom enkelte beboere, der af misforstået hengivenhed for sagen bare tiltrak endnu flere katte på Doris Pedersens Misse er killing af Missemor, der i sin tid satte et ustyrligt antal killinger i verden. Ligesom Helle Bjerres Ozzy er hun en vagtsom kat.

10 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

den ene side – og beboere, der reagerede ved at terrorisere kattene på den anden. »Nogen måtte gøre noget! Jeg henvendte mig til Kattens Værn, der ridsede op, hvordan man burde gribe opgaven an, jeg kontaktede Rødovre Kommune, og jeg forsøgte at mobilisere beboerne. Det blev mildest talt ikke hilst velkomment – og da slet ikke af bestyrelsen, der bevidst saboterede vores indsats,« fortæller Helle Bjerre videre. Som eksempel nævner hun, hvordan en beboer viste sin protest mod indsatsen ved at lade sit vand op ad et foderhus, som KV’s katteinspektør havde skaffet til kattene.

Fra havelåge til havelåge Imod alle odds lykkedes det Helle Bjerre at få et mindre antal beboere over på sin side. Men med risikoen for at blive råbt efter og chikaneret af havelodsejere, der mildest talt ikke havde forståelse for projektet, foregik indsatsen i det skjulte: Fra havelåge til havelåge efter mørkets frembrud. I de første år var katteinspektør Helle Nielsen KV’s forbindelsesofficer, da hun havde sit distrikt her. Hun blev Helle Bjerres læremester i mangt og meget, og så er Helle fra naturens hånd præget af en vis uforfærdethed; en uforfærdethed, der gjorde, at hun med det rette tag kunne få afdelingens klientel af tørstende sjæle i tale. For det var særligt blandt disse, der var modstand mod kattene. Haveforeningen i Rødovre består af i alt tre afdelinger med 500 havelodder i alt, heraf de 270 i Helle Bjerres afdeling A.

03 · 2019


Nogen måtte gøre noget! mente Helle Bjerre, efter at hun havde overtaget sit kolonihavehus i Rødovre: Mængden af katte var overvældende. Hun har igennem årene selv taget en stor del af slæbet sammen med blandt andre Doris Pedersen.

Her bor altså rigtig mange mennesker på begrænset plads.

Hele 23 genudsat I perioden 2006 til 2010 fik Kattens Værn indfanget i alt 38 katte. Hele 23 blev genudsat. Med tiden lykkedes det at rekruttere en fodervært til hver af afdelingens fem ”stier”, om end kattearbejdet stadig skulle foregå ”lidt tys-tys”, som Helle Bjerre udtrykker det. I tiden fra 2010 og frem svandt antallet af foderværter ind – af helt naturlige årsager: De døde af alder, simpelt hen. Til sidst var kun Helle Bjerres mangeårige allierede, Doris Pedersen, og hun selv tilbage. Det har frem til de allerseneste år været svært at rekruttere nye. For det er et stort at ansvar at være fodervært – ikke mindst et sted som i en kolonihave, hvor man ikke opholder sig hele året. Nogen må tage

slæbet og køre herud også uden for sæsonen.

Har virket Men samtidig med jagten på nye foder-

værter synes det som om, den møjsommelige, tålmodige holdningsbearbejdning har virket. Den i sin tid så halstarrige bestyrelse er for længst skiftet ud. Og med forståelsen for, at kattene også gør nytte

Carglass hjælper hvert år mere end 100.000 danskere, når de har en rudeskade i deres bil. Dette gælder uanset om du har et stenslag i forruden, der kan repareres, eller en rude, der skal udskiftes. Du kan komme ind på et af vores værksteder, eller du kan få besøg af en af vores mobile teknikere, hvor du nu måtte ønske det. Du kan booke tid på www.carglass.dk/booking eller telefon: 70119911. Vi har åbent for telefonerne mellem 07:30-17:00 på hverdage. Du har også mulighed for at tilkøbe et par Bosch vinduesviskere til bare kr. 349,- ved booking.

03 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

11


Ovenfor: Bag Haveforeningens fælleshus er i dag opstillet et antal foderhuse, som kattene kan søge ly i. Fodervært Helle Bjerre har formået firmaet Bitiba til at igangsætte en produktion af foderhuse – ét af dem ses forrest i billedet. Th.: Fodervært Lene Løfberg har opstillet et par foderhuse til kattene i sin egen have.

– de holder skadedyr på afstand – så yder bestyrelsen i dag midler til foder, mærkning og dyrlægetilsyn. »Vi regnede ud, hvad det egentlig koster at sørge for, at kattene fodres, bliver kastreret eller steriliseret, får en ormekur, og hvad der nu ellers støder til: 30 kroner! 30 kroner pr. havelod om året. Mere er det ikke,« konstaterer Helle Bjerre. Belø-

Det gode samarbejde er en forudsætning n Katteinspektør Helle Nielsen blev den første ”forbindelsesofficer” for Helle Bjerre, da hun kontaktede Kattens Værn for nu mere end 10 år siden. »Jeg har været i rigtig mange haveforeninger i min karriere som katteinspektør. I de tilfælde, haveejere og bestyrelse bakker op og samarbejder, så lykkes det at løse op for de problemer, der kan opstå med mange tilløbne og vildtlevende katte.« Endnu bedre er det, når kommunen har en samarbejdsaftale med Kattens Værn, supplerer Helle Nielsen.

»Det gavner nemlig at få styr på for eksempel haveforeninger, så kattene ikke efterlades om vinteren og søger til villa- og boligkvarterer for at finde føde, og hvor de stærke overlever og formerer sig nye steder.« Helle Bjerre får stor ros af Helle Nielsen: »Hun har igennem alle årene holdt kontakten til os og har bestilt indfangning, når nye katte dukkede op. Hun har gjort en kæmpe indsats for både katte og haveejere.«

Ozzy (12) hører til hos Helle Bjerre. Han lod sig ikke mærke med, at han fik besøg af Kattens Venner.

12 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

bet dækker de 15-18 genudsætninger, som der reelt er plads til i hendes afdeling af haveforeningen, Afdeling A. Men så mange er her slet ikke længere. Faktisk er her kun seks tilbage. Og mens det tidligere var en kamp at finde foderværter – så er der nu så mange, der har udtrykt interesse for at blive det, at de har måttet skrives på venteliste. »Det må da være enestående i Kattens Værns historie!« funderer Helle Bjerre. Det har kostet sværdslag at nå så langt, forsikrer Helle Bjerre, der nu føler sig parat til at tage en ny tovholder i lære – ganske som hun føler, hun selv blev taget i lære af KV’s Helle Nielsen. Hun synes, hun har taget sin tørn.

Ozzy og Misse Ved siden af hende ligger Ozzy Osborne på 12. Han er søn af Missemor, der i sin tid satte snesevis af killinger i verden i Afdeling A – så mange, at hun til sidst gav op og forlod haveforeningen; sådan fornemmes det i hvert fald. Ozzy er stadig ”vild” af natur, men er dog så tam, at der skal en forskrækkelse eller andre uventede begivenheder til, før vildtinstinktet tager ham. Ozzy bor fast sammen med Helle – også i vinterhiet i lejligheden på Østerbro i København. Ozzy har en søster. Hun hedder Misse og bor hos Doris Pedersen længere nede ad vejen. Hende har det også pint igennem årene, at kattene har vantrivedes. »Jeg holder af alle dyr, men særligt katte. Det er noget med deres gemyt,« synes Doris, der altså har kæmpet side om side med Helle. n

03 · 2019


Det er en stor byrde at lægge på andres skuldre at skulle tage sig af vores dyr, hvis vi falder væk. Vibeke B. Sørensen har tænkt Mivsen og Bella ind i familiens testamente.

Mivsen og Bella har en gudmor Af Adam Pade

Hvem kan vi være bekendt at pålægge den byrde at tage sig af vores dyr, hvis vi pludselig skal herfra? Det kræver trods alt en mindre ommøblering af ens tilværelse at få dyr, hvis man ingen har i forvejen, og så er der ikke mindst udgifterne til foder og dyrlæge; udgifter, der løber op hen over årene. Mivsen og Bella i Dyssegård ved København – begge syv år – behøver ikke at gøre sig nogen bekymringer i så henseende. Deres ejer, Vibeke B. Sørensen, har nemlig testeret et helt pænt beløb til dem, hvis ulykken skulle være ude. Rent juridisk har hun indsat en nær bekendt i testamentet; en god veninde, der så at sige har indvilget i at være kattenes gudmor. Beløbet til kattene bliver udtaget af boet, før andre krav bliver honoreret, og naturligvis først når begge testatorer er borte – Vibeke og hendes mand, Keld.

Stor udgift »Det er en stor udgift, sådan at skulle tage sig af et kæledyr måske mange år ud i tiden. Jeg synes, det hører med til dét at tage ansvar for sine dyr, at der er sørget for dem, hvis man selv skulle falde bort. Det bør man gøre sig sine tanker om,« fastslår Vibeke B. Sørensen. Hun understreger dog også, at det er vigtigt for hende at sikre, dels hvor dyrene kommer hen, dels at de forbliver sammen. Vibeke B. Sørensen og hendes mand bor i en hyggelig stueplanslejlighed i Dyssegård. Til lejligheden er knyttet en lille have, som kattene gerne benytter som base for deres daglige runderinger i kvarteret.

vækkende nok er alle de hunde og katte, hun har overtaget gennem årene, været ”skraldespandsdyr”, som hun lidt kontant betegner dem: Dyr, der ikke rigtig var plads til dér, hvor de kom fra.

Hentet hos KV Keld havde ingen dyr, da parret mødte hinanden, men er bestemt blevet charmeret af de to sort/hvide damer; det gør da indtryk, når Mivsen for at opnå hans opmærksomhed begynder at flå opslag ned fra opslagstavlen, eller når Bella titter ud gennem en åbning i persiennen som for at vinke farvel, når de tobenede tager hjemmefra om morgenen: »Så får man altså et stik af dårlig samvittighed!« smiler Vibeke, der klart synes, at kattene »er en stor del af vores liv«.

Mivsen og Bella blev i sin tid hentet hos Kattens Værn. De har yderligere tre søskende, der forhåbentlig også er kommet ud i gode hjem. Killingernes mor var formentlig vildtlevende, og noget må killingerne have oplevet, inden de kom i kærlige menneskehænder: »Vildtlevende katte har altså et sjette gear. De er begge søde og nærværende, men de kan stadig reagere nervøst, og det er som om, der er lidt mere distance, end jeg husker det fra mine andre katte,« fortæller Vibeke B. Sørensen. Personlighed og ægte kattesind – det har de i hvert fald begge. Og har man sat sig i hovedet, at man ikke vil samarbejde om et godt billede til avisen, så hjælper hverken søde ord eller tørfoder. n

Har man sat sig i hovedet, at man ikke vil posere for verdenspressen, så er det sådan, det bliver: Vibeke B. Sørensen forsøger at motivere Mivsen.

Skraldespandsdyrene Vibeke har både haft dyr i sin barndom og som voksen og både hund og kat. Tanke-

03 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

13


Uge 39 – kattens helt egen uge Vær med til at sprede budskabet om blandt andet det ansvarlige katteejerskab i ”Kattens Uge 39”.

I hele uge 39 er det ”kattens Uge”. Det vil sige, at der landet over skabes opmærksomhed om kattene og det ansvarlige ejerskab. Missionen handler om at: · Øge antallet af neutraliserede katte · Øge antallet af mærkede og registrerede katte · Øge bevidstheden om det ansvarlige ejerskab · Mindske antallet af katte på internaterne · Mindske antallet af uønskede killinger

· Mindske antallet af dumpede katte Kattens Uge er et event skabt af ni organisationer, der har slået sig sammen for at have fokus på kattene med ønsket om det gode katteliv med ejere, der tager ansvar for katten. Det er: · Kattens Værn · Dansk Dyreværn Aarhus · Den Danske Dyrlægeforening · DOSO (DyreværnsOrganisationernes SamarbejdsOrganisation) · Det Danske Katteregister · Dansk Katteregister · Dyrenes Beskyttelse · Inges Kattehjem · Dyrefondet

Mange dyrlægeklinikker landet over støtter op om Kattens Uge og kommer med specielt gode tilbud på neutralisation og ID-mærkning af katte. I år er der specielt fokus på temaet: ”Vis at du tager ansvar for din kat”, og man kan følge og like facebooksiden: TaAnsvarNu. Klip den lille plakat ud på næste side og hæng den op, hvor du mener, den kan gøre gavn – om det er i supermarkedet eller andre synlige steder i uge 39 – og dermed hjælpe med til at påvirke andre til at tage ansvar for deres kat: Få den neutraliseret, ID-mærket og registreret! – Af Lone Nielsen

Fra katteinspektørernes hverdag:

Et gammelt liv fik fred

En kat havde igennem lang tid gået rundt i et villakvarter i Albertslund. Hun var efterladt af en tidligere beboer i kvarteret og var igennem de seneste fem år blevet passet af et par naboer. Røres ved – det ville hun ikke. Her forleden blev det observeret, at hun slingrede rundt og ikke var i stand til at holde sig selv ren. Jeg tog chancen og kørte derud, selv om jeg ikke kunne nå rekvirenten – den ene af naboerne – telefonisk. Jeg var alligevel i nærheden, da sagen dukkede op på min skærm. Så det var med en sitrende nervøsitet i kroppen, om katten kunne fanges, for den kunne ikke bare tages op. Men katten var pist væk, da jeg kom derud. Den var også blevet fodret tidligere, og på grund af det varme vejr lå katten

nok og hvilede sig i en af nabohaverne. Naboen og jeg aftalte at mødes igen næste dag, fordi katten altid stillede op kl. 09.00 for at blive fodret. Næste dag måtte jeg gå gennem stuen og liste mig ud på terrassen med fælden. Kort tid efter var katten fanget, og jeg kørte den til Kattens Værn i Brøndby, fordi jeg synes at kunne ane resterne af et øremærke. Men hunkatten var hverken mærket eller chippet. Hendes tilstand var ikke god, så hun måtte bedøves og derefter få fred. Katten havde trods alt haft et godt liv derude mellem villaerne i Albertslund, og hun måtte være steriliseret, for der var ikke kommet flere killinger derude de seneste par år. Hendes alder bedømmer vi til

14 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

at være 10 år plus. På billedet sidder hun i fælden hos Kattens Værn i Brøndby.

– Af Jan Flesborg, Katteinspektør, Kattens Værn

03 · 2019


03 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

15


Ambitiøse katte

FRA TABER TIL KONGE Fra forkommen tilløber til gårdens konge: Brian Haure fortæller historien om Kimse, der blev til lige den muse- og rottefænger, familien havde ønsket sig.

Lidt søvnig på en meget kold og tidlig morgen i november 2017 bemærkede jeg ikke noget usædvanligt, da jeg begyndte på den sædvanlige rutine i stalden. Vi har en sjælden besætning af Rødt dansk Malkekvæg anno 1970, der er officielt anerkendt som bevaringsbesætning. Formålet er at bevare generne fra Danmarks eneste nationale kvægrace. Men da jeg begyndte at hente halm til dyrene, opdagede jeg en rystende og meget elendig kat, der havde søgt tilflugt i den varmende halm. Den var meget svær at komme i nærheden af, og jeg satte en tallerken med mad. Som var tom, da jeg skulle fodre til aften.

Han klarede sig da heller ikke særlig godt. Et par morgener senere lå han igen i halmen med et udslukt blik i øjnene. Der var nu mere liv i ham end ved første indtryk. Men jeg kunne da få lov til at tage ham op. Og jeg gjorde noget, som helt åbenbart var at træde over hans grænser. Jeg lukkede ham inde i det opvarmede staldkontor med rigeligt i madskålen. Det skal siges, at med mine godt 60 år og en kat på armen på stort set alle mine barndomsbilleder, er jeg nok, hvad man vil kalde et “kattemenneske”. Det overraskede mig derfor heller ikke næste morgen at finde et lettere raseret kontor, hvor han helt åbenbart havde strintet og skidt på gulvet i stedet for kattebakken. Men trods en hvæsende vejrtrækning og angst, var det helt klart, at han ikke var en vildkat.

Frost i november

Den ene tjeneste …

Vi så ikke noget til den store hankat det næste par dage. Vejret var koldt og regnfuldt. Jeg husker, at det regnede så meget, at vi måtte indstille markarbejdet. Vores gård ligger højt på den jyske højderyg nord for Tørring, tæt på Danmarks koldeste lokaliteter. Når der varsles minus to grader, fryser det 5 grader her. Frost i november er derfor normalt her, og det løb mig koldt ned ad ryggen, når jeg tænkte på, hvordan den ukendte hankat klarede sig.

Vi er i den heldige situation, at en ung dyrlæge har lov til at gå på jagt på vores jord. Den ene tjeneste er jo stadig den anden værd. I hvert fald her i Jylland. Så inden vores nye kat havde opdaget det, var han både kastreret og i behandling med antibiotika for sin lungebetændelse. At han havde behov for en ormekur, var ikke overraskende, når han formentlig havde levet af mus og rotter i lang tid. Her, halvandet år senere, må vi konstatere, at vi har fået den perfekte staldkat, som vi har ønsket os i flere år. Han er 4-5 år og lyder navnet Kimse til ære for afdøde Kim Larsen. Det med at lyde, skal tages helt bogstaveligt. Han kommer, når jeg kalder på ham. Hver gang. Jeg ved ikke hvor mange, der har oplevet det. Men der er da heller ingen tvivl om, at jeg er den store helt i hans liv. Han elsker at sidde højt på min skulder i denne tid, når vi går hjem fra foldene om morgenen, efter at have tilset dyrene.

Tekst: Brian Haure Foto: Hanne Mikkelsen

En kat, der vil frem i livet – Kimse er blevet lige til den rotteog musefænger, som hans ejere ønskede sig.

Årsag og virkning Kimse er en meget klog kat. Jeg definerer dyrs intelligens som evnen til at forudse, hvad en hændelse kan have af konsekvenser. For eksempel har en hest ingen anelse om, hvad et brækket ben betyder for dens fremtid. Kimse er fuldstændig ligeglad med de mange decibel fra en stor vinkelsliber i værkstedet. Men hører han en bil på gårdspladsen, eller hvis jeg starter en

16 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

03 · 2019


Brian Haure med Kimse, der hviler i sig selv og kender sit eget værd.

Dyreakssen

traktor, så er han pist væk. Har han dårlige erfaringer med køretøjer, og kan han skelne mellem støj fra hjul og støj fra værktøj? Svaret er formentlig ja. Han har ingen problemer med at fange mus i vejgrøften få meter fra livsfarlige, vildt støjende lastbiler. Men en lavmældt snurren fra en traktor, der kører på hans domæne, er livsfare. Jeg har oplevet at pløje en muse-rede op tæt på haven, uden at han reagerede. Men da en af musene forvildede sig “i sikkerhed” på græsplænen var den færdig inden man kan nå at sige “død”. Kimse har kløftede kløer. Det er formentlig derfor, at han kan fastholde en stor rotte, mens han knækker nakken på den. Uanset, så har vi hverken set mus eller rotter, siden han holdt sit indtog. Det har meget stor betydning, når vi fylder kornlageret med havre til gryn og hvede til brød. Finder inspektøren efterladenskaber fra de nævnte, kan det betyde et stort tab.

Han er det værd Om natten går Kimse sin runde i skoven her ved gården, og han kom hjem med mange tæger og flåter. Indtil han blev behandlet med BravectoSpot-On. Ikke for at fremhæve et produkt, men det virker 100 pct. Det er dyrt, men han er det værd. Selv om man er fundet syg og rystende i halmen, kan man godt ende som gårdens konge. En udnævnelse, som Kimse tager med ophøjet ro og et stolt udtryk, der kun kan tolkes som “naturligvis”. n

03 · 2019

Bedste venner passer på hinanden MEDLEMMER FÅR

10 % RABAT Katte adopteret fra Kattens Værns internater får 1 måneds gratis sygeforsikring. KILLINGER UNDER 4 MDR. FÅR 10 % RABAT.

Kontakt os på tlf. 63 57 11 11 eller dyrekassen.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

17


Internationale katte

Yuan Zhao dækker altid sit ansigt til på sin blog. Han har ikke lyst til at være et kendt ansigt.

Kina knuselsker katte Kinesiske storbyunge bruger tid og penge på katte som aldrig før. Ensomhed er en af grundene, lyder det fra 25-årige Yuan Zhao, der har en katteblog med to millioner følgere på sociale medier. Tekst: Simon Johansen Foto: Longfei Wang

Folk skriver ofte til Yuan Zhao. For det meste vil de bare gerne fortælle ham, hvor søde hans katte er. Men mange vil også gerne have gode råd: ”Hvad fodrer du dine katte?” ”Hvordan tager du dig af dine katte, mens du passer et travlt arbejdsliv?” ”Hvilken vaccine giver du dem?” Det er ikke alle beskeder, Yuan får svaret på. Men sådan er livet, når man har to millioner følgere på det kinesiske sociale medie Weibo. »Det startede, da jeg flyttede til Beijing. Jeg savnede selskab og købte endelig den kat, jeg altid har drømt om at eje. Så begyndte jeg at tage billeder af den og lægge dem op på internettet. Siden er det bare gået stærkt,« fortæller 25-årige Yuan, der lagde sit første billede op for knap to år siden.

Millionvis af katteelskere Yuans stjernestatus er bare ét eksempel på den stigende popularitet, som katte i Kina oplever i disse år. Især yngre kinesiske storbyborgere følger katte på internettet. De deler billeder af deres egne katte og sender katte-relaterede billeder og videoer til hinanden på diverse sociale medier. Kineserne bruger flere penge på især katte, men også andre kæledyr end nogensinde før. I 2018 steg forbruget

18 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

på kæledyr således med 27 procent og nåede op på cirka 170 milliarder kroner. Det viser tal fra organisationen Pet Fair Asia. I gennemsnit bruger hver kineser nu cirka 5.000 kroner om året på deres kæledyr, og det er især storbyborgerne, som trækker tallet op år efter år.

Tykke hjerte Yuans katte-karriere begyndte for to år siden. Han var lige flyttet til Beijing fra provinsen og havde fundet den perfekte kat. Det skulle være en kat af racen British Shorthair. Det var han sikker på. »Den er ikke aggressiv. Den vil gerne være tæt på mennesker,« som han siger. Pelsen var hvid, men på ryggen var der en sort formation i hårene, som på en prik lignede et hjerte. »I begyndelsen døbte jeg ham Hjerte-Hjerte, men da han blev voksen og tyk, skiftede jeg navnet til Tykke Hjerte,« forklarer Yuan. Hjertet betyder, at Yuans kat er unik, og derfor var katten også lidt dyrere end normalt. Der findes mange katte-bloggere, og fælles for dem alle er, at de forsøger at iscenesætte sig selv på en særlig måde. Så konkurrencen er skarp, og det gælder om at skille sig ud.

Ungdommen uden rede Der findes eksempelvis bloggen Hui Yi Zhuan Yong Xiao Ma, der kan oversættes til Mindernes sokkedukke. Bloggen har 27 millioner følgere. Skaberne har både en hund og flere katte, og deres side handler om samspillet mellem dyrene. De lægger billeder op flere gange om dagen, har adskillige ansatte og

03 · 2019


kan nemt leve af sponsorater, reklameindtægter og donationer. En bred vifte af andre forretningsideer er opstået i kølvandet på kattenes popularitet. Eksempelvis tilbydes der nu akupunktur til katte, ligesom katte-caféer popper op i mange store kinesiske storbyer. Udviklingen kritiseres flere steder. Nogle mener eksempelvis, at det ville være bedre at give pengene til fattige børn og andre grupper af udsatte. Der findes også de kritikere, som tvivler på, at kæledyrsejerne gider bruge ligeså mange penge på at tage sig af deres forældre. Til trods for kritikken er det et fænomen, som mange unge finder glæde i. De udgør omtrent tre fjerdedele af markedet. Og det er ingen tilfældighed. Denne del af den kinesiske befolkning betegnes ”ungdommen uden rede”. De blev født i 1990’erne langt væk fra store byer som Beijing og Shanghai, hvor de er flyttet til for at finde arbejde. Sådan forholdt det sig også med Yuan. Han følte sig draget af Beijing. De mange traditioner, Den Forbudte By, templerne og alle de muligheder, som storbyen fører med sig. Men mange unge kæmper ofte med ensomheden, når de rykker fra provinsen og ind til byen. En kat kan for mange ofte lindre det ensomme og stressplagede liv.

to skåle med foder frem. Hver skål symboliserede et hold. Ideen var så, at det hold, som Tykke Hjerte valgte, ville vinde kampen. Hans følgere var vilde med ideen – især fordi Tykke Hjerte som regel gættede rigtigt. Yuans fanskare vokser og vokser; på et halvt år er den vokset fra 750.000 til to millioner, og sponsorer spørger, om de ikke skal sende gratis produkter til ham. »Opmærksomheden er smigrende, og jeg nyder da, at det er noget, folk sætter pris på,« siger Yuan. Alligevel har Yuan ikke drømme om at komme til at leve af sin kat. »Jeg er ikke sikker på, at jeg gør det her om fem år. Lige nu er jeg ung, og jeg har tiden til det. Jeg ser det som et dejligt tidsfordriv på lige fod med at se tv, læse en bog eller den slags.« Han har et arbejde, som han er glad for, så Tykke Hjerte er indtil videre bare en hobby. Selv om han da bruger to-tre timer på det hver dag og er begyndt at tjene penge på det. Det er dog ikke altid let at have med Tykke Hjerte at gøre, påpeger Yuan. Det tager tid at få ham til at gøre, som Yuan gerne

Katte er bedre end kærester Vi møder Yuan en sen aften i hans treværelses lejlighed i Beijing. Hans bofælle er også hjemme, men opholder sig på sit værelse. Yuan er lige vendt hjem efter en lang arbejdsdag i en marketingsvirksomhed. Det er ikke svært at se, at Yuan går meget op i sine katte. I stuen står både et højt, hvidt kradsetræ, et katte-bur, masser af foder, og sofaen er fyldt med puder, som hans følgere har sendt ham. På en af puderne er der trykt fire af hans mest populære billeder. På alle billederne ses Tykke Hjertes hjerteformation tydeligt. Yuan kan godt genkende, at kattenes popularitet sandsynligvis har noget at gøre med den store ensomhed i Kina. Han fortæller, at det er rart at have nogen at vende hjem til, nogen at holde af. Og en kat er ofte et mere sikkert bekendtskab end en kæreste. »Det er jo ikke sikkert, at et forhold holder i længden. Man risikerer at blive såret. Det gør man ikke med en kat,« forklarer Yuan, som dog også ser katten som en adgangsbillet til at starte et forhold. »Det kan altså være ret angstprovokerende at skulle gå op til en fremmed kvinde og indlede en samtale. Men hvis man har en kat, er det nemmere at gå op til en sød pige, der også har en kat. Det er en naturlig måde at åbne en samtale på,« synes jeg. Det er nu ikke for at finde kærligheden, at Yuan går så meget op i sin kat, insisterer han.

Vil ikke leve af det Yuan skal hele tiden finde på nyt indhold til sin blog. En af hans mest populære ideer kom til ham under VM i fodbold i sommeren 2018. Under hver kamp stillede han

03 · 2019

I takt med at katte bliver stadig mere populære i Kina, popper der også flere og flere katte-cafeer frem i Kina. Her er vi i Beijing.

vil. Og derudover er der med tiden også opstået en anden udfordring. »Hjerteformationen i pelsen er blevet sløret lidt, efterhånden som Tykke Hjerte er vokset. Hjertet er kun rigtig tydeligt nu, når han spiser. Så billederne skal times,« fortæller Yuan med et grin, inden han afslutter: »Det kan være frustrerende at arbejde med Tykke Hjerte, men jeg brokker mig ikke. Jeg elsker hvert sekund.« n

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

19


Fra katteinspektørernes hverdag:

Da gamle Tarzan bad om hjælp

Af Helle M. Nielsen Katteinspektør, Kattens Værn

En tynd ældre kat havde fundet sin vej til Heike. Heldigvis for det, for Heike er en af den slags dyreglade mennesker, som man bare ønsker der var mange flere af,

for så ville mange katte i Danmark have det bedre.

Bowie og gamle, tamme Sorte Tarzan, en sort/hvid hankat, dukkede bare pludselig op hos Heike, hvor hun har sine

heste og to andre katte – en nylig genudsætningskat via Kattens Værn, Bowie, og gamle tamme Sorte. Tarzan var heldigvis tam og tryg, så hun kunne komme til ham. Her bemærkede Heike, hvor tynd han var og gav ham noget mad. Efter aftale med Kattens Værn holdt hun ham inde i en staldboks, indtil jeg hentede ham. En rigtig sød, ældre hankat, som var meget tynd og bar præg af, at noget ikke var, som det skulle være. Var det kun på grund af mangel på foder, eller var der noget mere galt? Han blev derfor installeret i sin egen lille bolig hos Kattens Værn med mad, vand og lidt medicin til den snue, han også havde. Vi så, han var øremærket og fik fat på ejeren. Det blev en noget nedslående samtale med en kvinde, der var ligeglad med Tarzan. Hun kunne dog fortælle, at han havde været væk i ni år og var ca. 13 år gammel! Hvad havde han mon lavet i alle de år? Hvorfor nu pludselig så tynd? Og hvorfor havnede han hos Heike?

Helt fin igen

Efter måske at have vagabonderet i ni år følte 13-årige Tarzan åbenbart trang til en sikker havn. Den kunne Heidi give ham.

20 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Heldigvis var Heike ikke ligeglad, og Tarzan måtte meget gerne bo hos hende – og sådan blev det. Tarzan tog på i vægt, medicinen hjalp, og efter ca. 14 dages pleje kom han retur. Et godt samarbejde for Tarzans skyld! Heike har siden sendt flere sms’er: Det går ufatteligt godt med Tarzan, han er helt fin igen – ingen skarpe knogler, lyder det. De kan alle tre stå side om side og spise. Tarzan kommer selv ud og henter Heike på natrunden, miaver og guider hende ind til deres tomme fodertrug, hvor han får vådfoder sammen med Bowie. Han virker tryg, frisk og kælen, og så er Sorte ved at lære Bowie at lege. n

03 · 2019


Lykken stod en lille killing bi

Af Mogens Wilbert Formand, Kattens Værn

Hvor er vi mennesker dog forskellige. Fra den modbydelige person, der på en sommerdag med over 30 grader helt uden empati kan få sig selv til at smide en ugegammel smuk og dejlig killing ned i en skraldespand og lukke låget til – og til den mand, der tilfældigt kom forbi og hørte den stakkels killing hyle af sult, tørst, angst og ensomhed. Tak til ham, der resolut tog killingen i lommen og gik til dyrlægerne på Centrum Dyrehospital i Rødovre og bad dem om hjælp til killingen. Endnu engang stod heldet den kække killing bi, for direktøren på Centrum var tidligere direktør og dyrlæge på Kattens Værn, så i løbet af få timer var der etableret en aftale mellem Centrum, Kattens Værn og direktørens mor, der ofte har haft plejekillinger fra Kattens Værn, om, at den naturligvis kunne være hos hende, indtil den nåede alder og skelsår.

og lidt glas og porcelæn gik der naturligvis til i kampens hede, men det er jo uden betydning, når man er vidne til så megen livsglæde. Om en uge er det slut, og der bliver nok fældet et par tårer hos husets frue og helt sikkert også hos børnebørnene, men nu har killingerne nået en alder, hvor de skal ud i nye hjem, til stor glæde for dem, der skal have dem resten af deres liv.

Ovenfor: Det begyndte med en noget betuttet killings vej tilbage til verden ... og fortsatte med fest i gaden sammen med en stribe legekammerater (øverst).

Ro og fred Det er dog ikke alle, der beklager, at freden igen sænker sig over det lille plejehjem. Vi kan se på de to gamle katte og på familiens Labrador, at de ser meget frem til tidligere tiders ro og fred, så de kan ligge og få sig en lur uden at blive løbet over ende af fem livsglade og ildsprudlen-

de killinger. Men sjovt har det været, og skulle andre have lyst til at blive plejeforældre, skal I bare henvende jer til vores internater, så hjælper I både misserne og Kattens Værn. n

Viacutan® Plus

– giver blank pels og sund hud

Måtte have selskab Det er en skøn og legesyg killing, og med den fortid mente børnebørnene jo ikke, at den kunne komme til at hedde andet end ”Lucky”. Det stod dog hurtigt klart, at ”Lucky” savnede andre killinger, da familiens to ældre katte ikke var motiveret for at lege killingelege. Så der var kun en ting at gøre, nemlig at tage nogle flere af Kattens Værns moderløse killinger i pleje, så der kunne blive noget mere liv i huset og samtidig plads til flere killinger på internatet i Brøndby. Så med fire nye ”søskende” blev der liv i huset. Rigtig meget liv endda. Der er blevet hoppet, sprunget og løbet tagfat,

SMARTPHONE SCAN KODEN OG LÆS MERE OM VIACUTAN

Viacutan® Plus har den afbalancerede sammensætning, der giver en optimal understøttelse af hudens funktion og som giver din hund eller kat blank pels. I Viacutan® Plus kombineres essentielle omega-3 fedtsyrer fra fisk med omega-6 fedtsyrer med højt indhold af GLA fra hjulkroneplantens frø.

Viacutan® Plus kan desuden fungere understøt-tende ved hudproblemer og kraftigt hårtab.

Få flere oplysninger og find forhandler på www.bivet.nu/dk

Køb Viacutan® Plus hos dyrlægen Viacutan 2016 DK _ 120 x 90 mm + 3.indd 1

03 · 2019

Desuden indeholder Viacutan® Plus naturlige antioxidanter i form af ekstrakt fra rosmarin og gurkemeje.

28-Jun-16 7:37:00 AM

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

21


SENIORKATTE

Et værdigt ældreliv Katte bliver relativt hurtigere ældre end vi. Men bliver den jævnligt tilset af dyrlægen, og er man god til at observere sin kat, så kan man forebygge sygdomme og skavanker.

Af Katrine Vedel Dyrlæge, Katteklinikken Kattens Værn

Kattens status har gennem de seneste 10-15 år ændret sig markant. Katteejerne er blevet bedre til at passe på deres katte og er derfor blevet mere opmærksomme på deres velbefindende. Det har medvirket til, at katten i dag har en højere levealder end tidligere. Som følge af dette ser dyrlægerne flere og flere ældre katte og har derfor også større kendskab til den ældre kats sundhedsproblemer og de skavanker, der opstår med alderen. Det sætter dyrlægen i stand til bedre at rådgive deres klienter, så risikoen for sygdomme nedsættes.

Senioralderen En kat ældes relativt hurtigere end vi mennesker. Senioralderen sætter langsomt ind ved 7-års alderen, og da katten med den rette omsorg kan blive 15-20 år, ender det med at blive en lang periode af kattens liv. Hvordan kattens otium vil forløbe, afhænger i høj grad af ejeren, som har stor indflydelse på kattens velbefindende. Bliver katten løbende tilset af dyrlægen og får et regelmæssigt sundhedstjek med blodprøver, urinprøver og blodtryk, kan dyrlægen bedre rådgive ejeren om pleje og pasning af den ældre kat, så

22 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

begyndende sygdom opsnappes i tide og katten får en mere værdig alderdom. Sygdomme: Som hos mennesker svækkes kattens krop gradvist, og dermed øges risikoen for, at der tilstøder mindre eller større skavanker, som vil nedsætte kattens livskvalitet og levetid. Hvor hurtig katten ældes, afhænger som hos mennesker af forskellige årsager, nemlig generne, ernæring, pleje, fysisk aktivitet og den generelle sundhedstilstand. Efter at have arbejdet på højtryk i mange år svækkes organerne, og modstandskraften nedsættes, så kroppen bliver mere modtagelig for infektioner og diverse sygdomme. Endvidere kan der tilstøde en lang række kroniske sygdomme, som kan være flere år om at udvikle sig.

Pas på vægten Katteejeren skal være opmærksom på flere ting, blandt andet vægten. Da ældre katte bevæger sig mindre – eventuelt som følge af gigt – har de en tendens til at blive overvægtige. Det er medvirkende til, at de får svært ved at soignere sig. Da pelsen bliver mere tynd og mat, og underulden klumper sammen, er det vigtigt, at katteejeren hjælper katten og reder den en gang imellem. Der ses ofte muskelsvind og muskelstivhed som sammen med gigtforandringer også giver en svækkelse i kattens bevægelsessystem. Udover muskelsvindet påvirkes kattens nerver også. Det medfører at syns-, høre-, lugt- og smagssansen nedsættes. Hjernen vil til tider også blive påvirket, og katten kan gå hen at blive dement, som det ses hos mennesker. Da katten har et mindre energibehov, kan den eventuelt tage på i vægt. Det kan være medvirkende til forværring af gigtforandringer og kan i sidste ende føre til, at katten udvikler sukkersyge (diabetes), som kræver behandling.

03 · 2019


Ændring i hormonbalancen ses både i forbindelse med sukkersyge, hvor det er bugspytkirtlen, der er involveret, og i forbindelse med forhøjet stofskifte (Hyperthyreodisme), hvor skjoldbruskkirtlen er påvirket. Katten vil her tabe sig meget på trods af stigende appetit. Kattens aktivitetsniveau vil stige, og der kan ses en ændring i adfærden. Et andet sted, hvor der kan ses hormonforandringer, er i æggestokkene hos den intakte hunkat. Dette kan udvikle sig til livmoderbetændelse, som kan være livsfarlig for katten, hvis den ikke behandles. Som nævnt tidligere bliver kattens organer mere slidt med alderen. Hjertet og kredsløbet svækkes, så hjertet pumper med mindre kraft, og blodtrykket øges. Kattens kondi bliver nedsat, så katten bliver mindre aktiv. Det samme sker i lungerne, hvis iltoptagelse nedsættes, og katten bliver mere modtagelig for luftvejssygdomme. Leverfunktion nedsættes også, så leveren får sværere ved at rense blodet for affaldsstoffer og danne antistoffer. Nyrerne påvirkes også i betydelig grad. Det at blodtrykket stiger og at nyrerne i sig selv er slidt, har stor betydning. Katten ender i sidste ende med at få nyresvigt, hvor der ses en nedsat og ophørt nyrefunktion. Det vil sige, at nyrerne ikke længere er i stand til at rense blodet for affaldsstoffer eller koncentrere urinen. En sidste ting som er meget vigtigt, er tænderne. Alle katte er i risiko for at danne tandsten og med efterfølgende tandkødsbetændelse, men jo ældre katten bliver, desto større er risikoen for, at den får mere alvorlige tilstande så som kattecaries, tandbylder, paradentose og tab af tænder. Disse sygdomme forårsager infektion i mundhulen, og disse infektioner kan forårsage spredning til de andre organer i kroppen og dermed fremkalde alvorlige sygdomme.

Livskvalitet God livskvalitet hos seniorkatten kan man kende på, at katten bevæger sig uden tegn på smerter, og at den følger med i, hvad der sker i dens omgivelser – dog nok i mindre grad end tidligere. Den spiser og drikker normalt og holder sig pænt slank. Pelsen er blank og tæt. Katten har normal afføring, ingen diarré eller opkast og urinerer uden besvær. For at sikre, at katten får en god livskvalitet, er det vigtigt at observere sin kat. En årlig sundhedsundersøgelse hos dyrlægen, eventuelt med et udvidet seniortjek, som indbefatter blodprøveundersøgelse, og måske urinprøve og blodtryksmåling anbefales. Sundhedsundersøgelse er vigtig, også selv om katten virker sund og rask. Sygdomme eller problemer med organerne kan opdages på et tidligt stadie, hvilket gør det lettere og mere ukompliceret at behandle sygdomme inden de udvikler sig og bliver mere alvorlige. n

03 · 2019

HVOR GAMMEL ER DIN KAT? LIVSSTADIE

KATTEÅR MENNESKEÅR

KILLING Fødsel – 6 mdr.

0-1 md. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr.

0-1 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år

UNG 7 mdr. – 2 år

7 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 2 år

12 år 15 år 21 år 24 år

3 år 4 år 5 år 6 år

28 år 32 år 36 år 40 år

MIDALDRENDE 7 – 10 år

7 år 8 år 9 år 10 år

44 år 48 år 52 år 56 år

UNG SENIOR 10 – 15 år

11 år 12 år 13 år 14 år

60 år 64 år 68 år 72 år

ÆLDRE SENIOR 15 år +

15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år

76 år 80 år 84 år 88 år 92 år 96 år 100 år 104 år 108 år 112 år 116 år

VOKSEN 3 – 6 år

Kilde: ISFM/International Cat Care

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! Køb for mere end 500 kr., så giver vi fragten! Vareoversigt Plakater Termokander Gavekort Ting til din kat Lamper Bøger Fødselsdags-, værtinde- og julekort [JEG ER DIN VOGTER]

[DITLEV]

Tre plakater af Kattens Værns Årskunstner 2019: JULIE BIDSTRUP Billedkunstneren Julie Bidstrup, Galleri Bidsart, har skabt tre plakater eksklusivt for medlemmer af Kattens Værn med motiver, der tager ud-

[LE CHAT DE NUIT]

Tasker/muleposer Strikkeopskrifter

PR. STK. 375.00 DKK VED 3 ELLER FLERE, PR STK. 365,00 DKK

Småt og Godt Restsalg

gangspunkt i stærke kvindeskikkelser – og katte. Mål: H70 cm x B50 cm. Alle indtægter går til kattene.

Besøg KV’s Webshop! Værtindegave? Fødselsdagsgave? Jule- eller mandelgave? Til Mors dag – eller Fars?

Sportstaske med KV’s logo 149.95 DKK Denne solide sportstaske har et dejligt stort hovedrum til alle dine sager og et bundpanel for bedre taskekomfort. De to siderum, samt en ekstra lomme foran, giver rigelig plads til dine småting. Tasken har dobbelthåndtag og aftagelig skulderrem. Mål: L 50 cm x B 27 cm x H 35 cm. Materiale: 100 % polyester. Farve: Sort med Kattens Værn logo i grå. Begrænset oplag.

Hver gang du køber en vare på Kattens Værns Webshop, er du med til at støtte vores arbejde med at hjælpe Danmarks vilde og vildtlevende katte. Så enkelt er det.

Nøglering 20,00 DKK Kattens Værns nøglering med vores fine logo-kat.

Alle varer er nøje udvalgte i høj, gennemprøvet kvalitet.

Kattelampe 159.00 DKK Søde kattelamper til natbordet. Holder bøllerne ”Mørkeræd” og ”Mareridt” væk! Materiale: Lampen er lavet af ABS og silikone.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til siden, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail.

Kig ind i www.kattens-vaern-butik.dk! Kattens Værns Webshop – Støt vores arbejde med dine indkøb! · Sandager 11 · 2605 Brøndby · Danmark Tel 3888 1200 · Email: webshop@kattens-vaern.dk


Har du taget stilling til din arv? ■ Det er helt naturligt at betænke sine nærmeste i et testamente. Dog er flere og flere begyndt også at betænke velgørenhedsorganisationer, når testamentet skal tegnes. For foreninger som Kattens Værn har det afgørende betydning for eksistensen at blive betænkt i et testamente. Samtidig kan det også være en stor hjælp for dine nærmeste pårørende, at du har taget stilling til, hvad der skal ske med din arv. Har du ingen arvinger, tilfalder din arv staten, hvis du ikke har tegnet et testamente. Hos Kattens Værn gør vi det så let som muligt for dig at betænke os i dit testamente, hvis du ønsker det. Og så er det i øvrigt gratis, når du benytter dig af vores advokat, Jytte Holm-Larsen. Hele det beløb, du vælger at testamentere til os, går ubeskåret til kattene. Betænker du Kattens Værn i dit testamente, kan det faktisk også være sådan, at dine arvinger ikke får mindre ud af din arv. Kattens Værn er som velgørenhedsorganisation fritaget for at betale afgift. Det betyder, at al arv som doneres til foreningen, går ubeskåret til vores arbejde med vilde og herreløse katte i Danmark. Hvis du i din arv ønsker at tilgodese for eksempel en nevø eller en niece, kan testamentet sammenfattes, så det bliver Kattens Værn, der betaler størstedelen af boafgiften. Via denne model får arvingerne en større glæde

af deres arveandel, og kattene bliver stadig tilgodeset. Ét er sikkert: Har du ingen familie, og har du ikke tegnet et testamente, der beskriver, hvad der skal ske med din arv, tilfalder pengene fra dit bo statskassen. Se i illustrationen herunder, hvordan der kan komme mere ud af din arv.

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror og Kattens Værn

Kvinde testamenterer 1.000.000 kr. til sin bror

Arv 1.000.000 kr.

Arv 1.000.000 kr.

Bruttoarv til bror 700.000 kr.

Bruttoarv til bror 1.000.000 kr.

Bruttoarv 300.000 kr.

STATEN

STATEN

Afgifter til staten 362.500 kr.

Kattens Værn betaler afgift for broren af 700.000 kr. = 221.958 kr.

Nettoarv til bror 637.500 kr.

Nettoarv til bror 700.000 kr.

Nettoarv 78.043 kr.

Overvejer du at støtte Kattens Værn i dit testamente? KATTENS VÆRN Sandager 11 2605 Brøndby Tel 3888 1200 kattens-vaern.dk

04 · 2018

Vi anbefaler altid, at du tager en advokat med på råd, når du ønsker at tegne et testamente. På den måde sikrer du dig, at alle formelle krav i testamentet overholdes. Du kan også selv skrive dit testamente, men en advokat kan hjælpe med at få testamentet registreret hos en notar, så det er juridisk gyldigt. Samtidig kan advokaten også hjæl-

pe dig med, at testamentet nøje opfylder dine ønsker og behov. Du kan gratis og helt uforpligtende kontakte vores advokat Jytte Holm-Larsen hos ADVODAN på telefonnummer 88 33 05 10 eller ved at sende en mail til jyhl@advodan.dk

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

23


VELKOMMEN TIL I KV!

Dyrene blev et kald Lonny Bækkedal (30) skulle være lærer. Det var i hvert fald hendes overbevisning, da hun begyndte på lærerseminariet efter studentereksamen. »Men det føltes bare helt forkert,« fastslår Lonny Bæk-

Lonny Bækkedal – ny i KV’s internat i Brøndby.

kedal, der netop i de år begyndte at nære interesse for dyr efter i øvrigt ikke at have haft nogen i barndommen. Hun skiftede spor og blev optaget på uddannelsen som dyrepasser: »Og jo – jeg opda-

Katteinspektør på døgnvagt gede, at det var mit kald,« lyder det. Hun kom i praktik i en medicinalvirksomhed, og det blev også hendes arbejdsplads som udlært helt indtil juni i år, hvor hun tiltrådte en stilling i KV’s internat i Brøndby. »Jeg var frivillig i en anden dyreværnsorganisation igennem to år og syntes, det kunne være super spændende at få lov til at leve af det,« fortæller hun. Hjemme har hun Mis og Mis på syv år. Dem har hun haft helt, fra de bare var seks-syv uger gamle, idet deres mor var blevet kørt ned. En af de udfordringer, der nu venter Lonny, er at lære at matche dyr og mennesker, så de rette parter finder sammen. »Jeg synes selv, jeg er ret hurtig til at lure mennesker af, så det bliver spændende!« føjer hun til.

Tilbage i marken Efter en årrække bag skrivebordet – og med mange kilometer til jobbet – var tiden inde til at komme tilbage ”i marken”: I foråret tiltrådte Christina Pankratz (40) jobbet som katteinspektør på Fyn efter at have bemandet Dyrenes Vagtcentral under Dyrenes Beskyttelse igennem en årrække. Mens Dyrenes Beskyttelse har hovedkvarter i hovedstadsområdet, havde Christina og familien, der tæller Kristian, bonusdatteren på 14 og de to børn på 9 og 11, for længst slået rod i det fynske. Christina har en erhvervssproglig baggrund fra Syddansk Universitet i Odense, men dyrene trak i en sådan grad, at hun ”videreuddannede” sig til veterinærsygeplejerske. Foruden årene i en dyrlægepraksis i Odense har hun varetaget hvervet som kredsformand i Dyrenes

Beskyttelse. Ikke mindst her ser hun fællestræk med stillingen som katteinspektør, for i begge Ny katteinspektør på Fyn: Christina Pankratz.

tilfælde handler det både om dyr og mennesker. Katte har altid haft Christinas særlige bevågenhed. Med hendes egne ord har det igennem hendes halve liv været en hjertesag at højne kattens status og at udvirke, at folk tager ansvar for deres kat. Pt. tæller husstanden hankatten Anders på syv foruden syv høns – samt de i alt fem tobenede. Christina afløser Asbjørn Hellesøe-Jensen.

26 Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

Med otte killinger i pleje – heldigvis bistået af familiens to voksne katte – er Ida Hem-Hansens liv fyldt med katte døgnet rundt. Hun tiltrådte stillingen som katteinspektør i det sydog vestsjællandske i april, og synes endnu her tre-fire måneder efter, at hun har fundet sin rette hylde. For Ida har det altid handlet om dyr, og hun er da også uddannet dyrepasserassistent. Senest kommer hun fra et job i en dyrehandel. »Det var begrænset, hvad jeg vidste om Kattens Værn. Men da jeg så stillingsopslaget på Facebook, blev jeg nysgerrig,« fortæller Ida Hem-Hansen, der bare blev mere hooked på jobbet, da hun havde været til

Ida Hem-Hansen – ny katteinspektør i det sydvestsjællandske.

samtale – Så meget, at hun og kæresten Martin også er blevet plejefamilie for Kattens Værn, hvilket de dog har prøvet før for en anden dyreværnsorganisation. Ida Hem-Hansen (24) har overtaget stillingen efter Susanne Kjelgaard. Dyreholdet hjemme i Ugerløse omfatter foruden kattene en kanin, og så avler familien tamrotter. Tamrotter er et fint alternativ til eksempelvis hamstere, fortæller Ida.

Lena Rygaard Sørensen med internatskatten Holger.

Et helt liv med dyr Lena Rygaard Sørensen (30) er ansat som ny veterinærsygeplejerske i internatet i Aalborg. Og det er et usædvanlig dyreglad menneske, internatet har fundet sig der: »Jeg har altid været omgivet af dyr – helt fra jeg var lille. Og var jeg blevet væk, så kunne man altid finde mig hos hestene, i hundekurven, eller hvor der ellers var dyr,« fortæller Lena, der ugen efter at have afsluttet sin HF begyndte på uddannelsen som veterinærsygeplejerske på Hansenberg. Hun fik læreplads på Århus Dyrehospital. Det er ikke nemt at bo i det nordjyske og finde fast job som

veterinærsygeplejerske. Det betyder på den anden side et væld af indvundne erfaringer fra vikariater i forskellige dyreklinikker. Turen er dog også gået forbi en bondegårdsvuggestue med et pænt stort dyrehold. Senest kommer hun fra en stilling på et hestehospital i Randers. Mange dage i Lenas nye job gik der ikke, før hun faldt for Arne, en seks kilo tung, bamset hankat på omkring fire år. Han er nu rykket med hjem i privaten, hvor han afgjort ikke kommer til at kede sig: Privaten er en gård med kødkvæg, fjerkræ og hunde.

03 · 2019


Lokalafdelinger Administration

2. Kattens Værn, Aalborg Internatsleder: René Skall Struervej 80, 9220 Aalborg Ø www.kattens-vaern.dk E-mail: aalborg@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.30-15.00. Onsdag og fredag kl. 09.30-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 09.3015.00 Åben for formidling: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-15.30. Onsdag og fredag kl. 12.00-17.30 Første og sidste lørdag i måneden: 12.0015.30

Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: kv@kattens-vaern.dk Telefon: 38 88 12 00 + 1 Telefontid mandag til torsdag 10.00-15.00, fredag 10.00-14.00.

Katteklinikken Kattens Værn Sandager 11, 2605 Brøndby Email: katteklinikken@kattens-vaern.dk Telefon: 38 15 02 22 Åbningstid: Mandag til fredag 08.00-16.00

Internater 1.

Kattens Værn, Brøndby Internatsleder: Rikke Snedled Sandager 11, 2605 Brøndby www.kattens-vaern.dk Email: internat@kattens-vaern.dk Telefon 38 88 12 00 + 2 Telefontid mandag-fredag 10.00-12.00

3. Slagelse Dyrehospital A/S Internatsleder: Bettina Petersen Rugvænget 12, 4200 Slagelse www.slagelsedyrehospital.dk E-mail: kvslagelse@gmail.com Telefon: 38 88 12 00 + 2 Telefontid: Mandag, onsdag, torsdag og fredag 13.00-15.00

Åben for formidling: Mandag: Efter aftale. Tirsdag: Efter aftale. Onsdag: 13-17.30. Torsdag: Efter aftale. Fredag: 1317.30. Lørdag: Lukket (Første og sidste lørdag åbent: 13-16.00). Søndag: Lukket

Åben for formidling: Onsdag 15.30-17.30 Lørdage i lige uger 12.00-15.00

Alle afdelinger holder frokostlukket på åbningsdagene mellem 12.00 og 12.30

Samarbejdspartnere Kattens Værn samarbejder med en lang række dyrlæger, internater mv. over hele landet. Find alle vore samarbejdspartnere på www.kattens-vaern.dk!

2

1 3

Butik www.kattens-vaern-butik.dk Telefon: 38 88 12 00 Kattens Værns bestyrelse • Mogens Wilbert, formand • Birthe Hansen, næstformand • Jytte Holm-Larsen, kasserer • Liselotte Rigtrup • Tom Schantz Kristensen, dyrlæge Suppleant • Helle Christiansen · Sanne Cubberley Kattens Værns direktion • Lone Nielsen, direktør lon@kattens-vaern.dk Kattens Værn: • Driver internater med formidling af katte til nye familier · Driver en landsdækkende tjeneste med kørende inspektører, der arbejder med regulering af bestanden af vildtlevende katte, herunder genudsætning • Arbejder for obligatorisk mærkning og registrering af ejerkatte og er medstifter af Det Danske Katteregister • Tilbyder professionel rådgivning om katte Gavebeløb og medlemskab Kattens Værn er godkendt til gave- og afgiftsfritagelse. Det skattefradragsberettigede bidrag er for 2019 16.300 kr. OBS: Du kan finde flere oplysninger på www.skat.dk. Det koster 300 kr. at være medlem af Kattens Værn. Ved betaling over betalingsservice 240 kr. Gaver og kontingenter kan indbetales på giro 1 02 98 00, med dankort på foreningens hjemmeside, www. kattens-vaern.dk, bankkto. 7436 2005170, eller du kan få tilsendt et girokort ved at henvende dig til Kattens Værns sekretariat. Du kan også tilmelde dig betalingsservice. Husk altid at skrive navn, adresse samt om der er tale om et gavebeløb eller et kontingent på din indbetaling. Kattens Værn er medlem af Dyrenes Dags Komité og Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation kaldet DOSO.

03 · 2019

Kattens Værn · www.kattens-vaern.dk · www.katteregister.dk

27


tene en Giv kat a bank gave vi l rse overfø

Årligt medl em

nce i Køb anno d vores bla

S en d med en sm til 1 fx ord s e t ’K 919 med og stø at’ 100 t kr.

ssk ab

Betæn kk i dit tes attene tamen te

Måned li donat g ion

es Køb i vor p websho en kat Adoptér ores fra et af v r internate

Mobile Pa 477800 y

ter Sponsora

SÅDAN KAN DU STØTTE DE HJEMLØSE KATTE

Læs mere her: www.kattens-vaern.dk/hjaelp-os

Profile for Kattens Værn

Kattens Venner September 2019  

Kattens Venner September 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded