Pukstaavi 2021 - 2022

Page 1

PUKSTAAVI 2021 2022


S i s ä l l y s 2 3 4 8 10 12 15 17 19 20 23 26 28 40 41


S a a t t e e ks i S y k s ya l k a ahi t a a s, e l ok uus s ae i t a pa hdu v i e l ämi t ä ä n. Ke s ä nl oppuv i nahe t k i näj ok i n l ä mmi ni l t a pä i v ähouk ue l e epy ör ä i l e mä ä n t pa i da s s a . S e ur a a v a naa a munak ur k k uon k i pe äj aa ut oni k k una tk uur a s s a . E i r y hmä ä k a nna t ak oot a , e nne nk ui nl uk uk a us i onni i n k unnol l ak ä y nni s s ä , ee i k uk a a nmui s t ami t ä onv a pa a a i k a .

Äk k i äy k s i j ost oi ne nk i ni l moia a , e äk a i k k i onv a l mi s t a . Ni i n, a i v a nk a i k k i , pa i t s i e i e t e nk ä ä nk uv a t . Ni i s t äpi t ä ämui s t ua a a i nae r i k s e e n. P ä ä t oi mia j aa l k a anä yä ähuol e s t ua v a n r e nt out une e l t a . Hä ne npi t ä ät e hdäv a i n pä ä k i r j oi t usj at a ia ar y hmä k uv a t . J a ha nk k i anek uv i t us k uv a t , j oi s t api t ä ä mui s t ua aa i nae r i k s e e n. J aonk ome i l l ä k a na ?Ai ni i n, s e l l a i ne nk i npi t ä äol l a . Ohj a a v a l l eope a j a l l ee i v a s t a t ae de s Wha t s Appi s s a .

E nne nj oul uas uunni t e l l a a n, t e hdä ä n s i s ä l l y s l ue e l oak ui nl a hj a l i s t a a . T ä nä v uonnak a i k k i t oi v e e tt ot e ut uv a t . P ä ä t oi mia j ak ul k e er i nt ar o ng i l l ae l i oul ul a i s ia i nöl öv i nä . T a ia j a tv a l uv a tpi t k i n pul pe e j a , k une i ol emi t ä ä nt e k e mi s t ä . Ohj a a v aope a j ak uv ie l e epä ä s e v ä ns ät ä nä v uonnav i i me i nhe l pol l a , k os k any ton k oos s at oi me l i a st oi mi t us .

Huh k uunpuol i v ä l i nj ä l k e e nk a i k k i r a uhoiuu. Va i nt a ia j a tt e k e v ä tt y öt ä ä n nä k y mä ömi s s ä . Ohj a a v aope a j ahe r ä ä k e s k e l l äy öt äpa i na j a i s i i n, mu as a aune n pä ä s t äuude l l e e nt a j u ua a n, e äk a i k k i j ä r j e s t y y . T a ia j a thoi t a v a thomma n. J ani i n t ul e et ouk ok uuni hme e l l i ne npä i v ä , j ol l oi n hey hdi s t ä v ä tv oi ma ns aj ae dos t ons aj a v uos i k i r j aPuk s t a a v i onv a l mi s . S i i näe i ol e k a i k k e as i t ä , mi t äs y k s y l l äs uunni t e li n. Mu as eony k s ie dos t o, j onk av oi l i nk iä ä k oul uns i v ul l e . S ev oi da a nmuu a a pa pe r i s e k s i , oi k e a k s i e s i ne e k s i . S eon me i dä n, me i dä nk a i k k i e n. Vuode nt y ö.

Ma r r a s k uunl opus s ahe r ä ä mmepe hme i de n v i l l a pa i t oj e mmes i s ä s t ä . Koht aonj oul u, puol i v ä l i k ul uv a ak oul uv uo a !Pi dä mme k i i r e e sk a k s i t a i k ol mepa l a v e r i a , j oi s s a ohj a a v aope a j aa l k a anä yä ä s t r e s s a a nt une e l t aj apä ä t oi mia j a nr y h l y s ä ht ä ä . E ns i mmä i ne nv a l mi sj u us a aa a i l me s t y äy ht e i s t oi mi nt a k a ns i oon. T a mmi k uunt oi s e l l av i i k ol l av a nnomme r e i ppa u ak ui nk unt os a l e i l l et ung e k s i v a t i k i l a i hdu a j a t . Me i dä nt e ht ä v ä nä mmeon s e ns i j a a nl i ho a a–v a l mi i de nj u uj e n k a ns i ot a , j os s aa i v a nmuut a mat e k s y k s i nä i s e nät oi s i i ns ak ol i s e e . Mer y hdy mme t y öhön. P a l a v e r i tl i s ä ä nt y v ä t . P a l a v e r e i s t a poi s s a ol otk a s v a v a te k s pone na a l i s e s. Ohj a a v a aope a j a av ä i s t e l l ä ä nk ä y t ä v i l l ä .

Oul us s a13. 5. 2022 Ka t r i Ra ua nj ok i , Puk s t a a v i nohj a a v aope a j a

2


Taittajien sanat

Hei, olemme taittajat ja tämä on meidän vuosikirja! Tässä lehdessä olemme dokumentoineet kouluvuoden aikana tapahtuneita asioita. Kouluvuoteen kuului perus juhlat, kuten wanhat ja penkkarit, jotka pystyttiin onneksi järjestämään, vaikka korona oli uhkana. Taittajat haluavat toivottaa onnittelut uusille ylioppilaille ja kiitokset opettajille!

T: Emmi, Väinö ja Kasper

3


Penkkarit 2022

4


Vuoden 2022 penkkareita muistellen Vuoden 2022 penkkarit pystyttiin järjestämään Pateniemen lukiossa, vaikka koronan takia jouduttiinkin luopumaan vanhoista perinteistä, kuten ykkösten ja kakkosten terrorisoimisesta, ja karkkien heittelemisestä. Vaikka näitä perinteitä ei pystytty tänä vuonna toteuttamaan, niin penkkarit olivat kumminkin abien mielestä suuri menestys. Penkkareita edeltävänä päivänä helmikuun yhdeksättä abit kokoontuivat ruokailun jälkeen koristelemaan. Korona rajoitusten vuoksi abit olivat saaneet vain kuvisluokan aulan ja liikuntasalin koristeltavaksi. Rajoitus tuli varmasti pettymyksenä monelle abille, mutta toisaalta kaikki olivat tyytyväisiä pienempään siivous määrään. Keskiviikon valmistelut loppuivat abigaalan kenraaliharjoitukseen, jossa käytiin läpi ohjelman kulku. Harjoituksen jälkeen abit lähtivät kotiin täynnä intoa ja keskustellen, kuinka monta tuntia asujen meikkaamiseen kannatti varata aikaa aamulla.

Sitten koitti helmikuun kymmenes, penkkaripäivä. Monet abit heräsivät varhain aamulla valmistelemaan asuansa päivää varten. minun aamu meni siten, että sotkin hiusvärillä kylpyhuoneen lattian, mutta meni sitä vähän hiuksiinkin. Kylpyhuoneen kunnosta tuli myöhemmin sanomista tosin. Yhdeksän maissa abit olivat löytäneet tiensä koululle jolloin pääsi alkamaan opettajien kahvi hetki. Tarjolla oli oppilaskunnan tilaamia herkullisia leivoksia. Kahvitilaisuuteen olisi myös tullut vegaani täytekakku, jonka tekeminen jouduttiin perumaan leipojan koronan takia. Kun abit ja opettajat olivat herkutelleet leivoksilla, oli vuorossa abigaala. Abigaalan ohjelmaan ei tänä vuona kuulunut karkkien heittely, mutta se pystyttiin onneksi korjaamaan muunlaisella ohjelmalla.

Kuvis aulan koristelu työn alla

5


Gaalan alussa abit astuivat lavalle vuorotellen samaan aikaan, kun heidän asunsa esiteltiin yleisölle. Gaalassa järjestettiin useita erilaisia haasteita joihin opettajat ja oppilaat osallistuivat. Joissakin haasteissa esiintyi teknisiä ongelmia, mutta ne saatiin onneksi selvitettyä vaivatta. Gaalan aikana jaettiin myös useita erilaisia palkintoja kussakin kategorian voittaneelle abille. Paras penkkariasu palkinto annettiin myös tänä vuonna ja se meni kolmikolle, jotka olivat pukeutuneet heidän lempi Monster high hahmoikseen. Gaalassa myös muistettiin abien opettajia. Vuoden opettaja palkinto meni ATK opettaja Arja "abitti" Ylimäelle (Ja hänen ihanille kissoilleen). Abigaalan päätyttyä alkoi suuri siivous urakka abeilla.

Vaikka abigaala oli mennyt hiukan yliajalle, oli meillä mukavasti aikaa siivotta liikuntasali ja kuvisluokan aula koristeista (tässä vaiheessa koristelu rajoitukset osoittautuivat varsin mukavaksi). Monet oppilaat osallistuivat ahkerasti siivoamiseen, jonka ansiosta rekat saatiin lähtö valmiiksi aikataulun mukaisesti. Itse rekka-ajelu onnistui myös hyvin. Ainoana ongelmana oli ainoastaan oli, että kovin moni ei tykännyt puolen tunnin pituisesta odottelusta Raatissa. Muuten rekan kyydissä oli hyvä meno vaikka siellä vähän kylmä olikin. Rekkojen palattua lukiolle abit hävisivät omissa porukoissaan kukin minnekin. Jotkut baariin ja jotkut syömään. Spiidi lähti Saksikäsi Edwardin kanssa syömään sushia tosin.

Abi kuljetus lähdössä liikkeelle

Monsterhigh kolmikko vastaanottamassa palkintoa

6


Kollaasi penkkari asuista

7


LOPS LOPS Loppuis tämä pelleily Kesälaitumilta palatessaan, lukiolaisilla oli melkoinen kouluarjen muutos edessään. Oppitunteja venytettiin ronskisti, keskiviikkoon lisättiin vähän vaihtelua ja koeviikkoihin lisättiin odottamista ja ajan hukkaamista. Miksi tämä kaikki?

Vaikka uusi tuntirakenne on surkea, se ei vedä vertoja uudelle koeviikolle. Ennen koeviikko oli mukavan suoraviivainen systeemi, jossa opiskelija tulee kouluun kello 8, tekee kokeen, lähtee koulusta ja toivottavasti kertailee seuraavaa koetta varten. Tässä uudessa opetussuunnitelmassa koeviikkoon on lisätty iltapäivätunti, jossa voidaan toteuttaa opettajan johdolla kertaamista ja tehtävien tekemistä. Kuulostaa hyvältä, mutta olen itse kokenut tämän iltapäivätunnin sekä turhauttavaksi että täysin turhaksi useassa tapauksessa.

Ensinnäkin, tuntien alkamisajan ja pituuden muutoksesta on ollut harmia niin minulle kuin myös muillekin. Muistan viime vuonna, kun ihmiset kauhistelivat uutta ensimmäisen tunnin alkamisaikaa ja se kirpaisee vielä tänäänkin. Itseä se ei yhtä pahasti kirpaise, kun asun kävelymatkan päässä, mutta muutos on iskenyt eniten niihin, jotka asuvat kauempana ja kulkevat bussilla, pyörällä tai autolla, sillä uusi starttaus aika merkitsee heille myös aiempaa herätystä. Paljon ollaan myös puhuttu nuorten nukkumisesta, mutta eiköhän se saada kuosiin pakottamalla nuoret heräämään aikaisemmin. Tämän lisäksi tunnit ovat myös 20 minuuttia pitempiä kuin ennen, mikä taas johtaa siihen, että opettajat laittavat oppitunnit niin täyteen tavaraa, että ihan huimaa (10 minuutin pituisen) välitunnin alkaessa.

Toisen tunnin lisäyksen myötä koeviikkoon on tullut paljon odottelemista. Olen itse ainakin huomannut, että useilla kursseilla monet opiskelijat ovat tehneet kokeen jo muutamassa tunnissa, jonka takia iltapäivä tuntia voi joutua odottamaan vähän päälle 2 tuntia. Pitkän odotusajan lisäksi itse tunnit ovat usein tuntuneet melko turhilta, varsinkin silloin, kun itse koe oli jo pidetty viikko sitten. Tosin ennen koetta moisen kertaus tunnin pitäminen olisi hyvä idea, mutta itse tunnin pituutta voisi lyhentää.

8


Jotta tämä teksti ei kehittyisi tuhannenneksi raivoisan abin kirjoitelmaksi, kysyin mielipiteitä myös 20b luokan Nico Hätälältä.

Väinö: Miten olet jaksanut keskittyä 95 minuutin pituisilla oppitunneilla? Nico: Riippuu hyvin paljon aiheesta. Olen yleensä jaksanut keskittyä, mutta jos on pitkä päivä, niin viimeistään viimeisellä tunnilla alkaa jo keskittyminen herpaantua. V: Miten aikaisempi ensimmäisen tunnin alkaminen on vaikuttanut aamuusi? N: Se ei ole minua haitannut, kun pääsee aikaisemmin koulusta. Tosin bussilla kulkijoille se on aikamoinen painajainen. V: Mitä mieltä olet ollut uudesta koeviikosta? N: Koeviikko on ollut uuden lopsin pahin uudistus, koska kokeen jälkeen on vaikea keskittyä samaan aiheeseen. Monilla opiskelijoilla ei myöskään ole voimia enää keskittyä teoriaan kokeen jälkeen. V: Jos muuttaisit jotain opetussuunnitelmasta, mitä muuttaisit? N: Keskiviikon. Se on mielestäni väärä kohta viikosta lyhyemmälle päivälle. Lyhyempi päivä pitäisi mielummin olla joko viikon alussa tai lopussa. Keskiviikko on sille vaan omituinen ajankohta. Sen lisäksi muuttaisin koeviikon entiselleen.

Artikkelin kirjoittanut Väinö Pyhänniska 19B

9


Ke s ä hor os kooppi Ra pu

Ki i nnos t a a k o, mi t äk e s ä l oma l l as a aa aol l a l uv a s s at a i onk os uunni t e l mi s s a k y s e e nme r k k e j ä ?T ä s s äPuk s t a a v i n pohdi nna tj ae hdot uk s e t !

Oi na s Aki v i s e l l eoi na a l l ek e s äonhy v ä äa i k a a t y ös k e nt e l y y nt a i muuhunpuuha s t e l uunt a i ha r r a s t e l uun. J ose ts a a nutk e s ä t öi t ä , y r i t ä v a i k k aj ot a i nk ä s i t y ö-t a i ur he i l uha r r a s t us t a . Nope a si ha s t uv a l l eoi na a l l euus i t y öy mpä r i s t öv oi t a r k oia amy ös k e s ä r a k k a ua . Kunha ne ta nna s uor ia j a l uont e e s i k oi t uak oht a l ok s e s i j a mui s t a tol l av a ama at ä y de l l i s t ä t ä y de l l i s y y äs e k äna u ak e s ä n l a i s k e mmi s t a k i nhe t k i s t ä !

Hä r k ä Vä hä noi na a nt a v oi nhä r k äona hk e r a t y önt e k i j ä , k unha nl öy t ä äoma na l a ns a . T os i nmuk a a nma ht uumy ösl a i s k uu aj a l uk s uk s e nha l ua , j ahä r ä l l eont ä r k e ä äs a a da my ösna u ae l ä mä s t ä . Onne k s i k e s ä l l äe i ol ek i i r emi hi nk ä ä n, j ot e ns ev oi s i nul l eol l a my öshe mmo e l unt ä y t e i ne n.

Ra puont unt e e l l i ne nj at a i t e e l l i ne n. Ke s ä k a nna a as i i sv i eä äomi e n k i i nnos t uk s e nk oht e i de nj ar a k k a i de n i hmi s t e ns e ur a s s a . Uus i i ni hmi s i i n t ut us t umi s e s t ar a v ui l l ae i ol et a pa naol l ani i n k i i nnos t ua , mu ak e s äonoi v a l l i ne n ma hdol l i s uusuude nk ok e i l e mi s e l l emi k ä l i s i i he nt a i puu. S a ma l l av oi ha r j oi t e l l aus e i n r a puj e nv a i k e a k s i k ok e ma aomi e nt unt e i de n j ami e l i pi t e i de nk ommuni k oi mi s t a .

L ei j ona S os i a a l i s e l l e , mo v oi t une e l l ej al uont a i s e l l e j oht a j a l l ee l i l e i j ona l l ek e s ä s t äv oi l öy t y ä s e k ät y öt äe äi hmi s i ä . L e i j onamy ösy l e e ns ä os a apr i or i s oi dai t s e ns äj api t ä ä t e k e mi s i e ns äs uunnie l e mi s e s t a . Va i k k a a j a nha l l i nt aonhy v ät a i t oos a t a , k a nna a a my ösy r iä äme nnämuk a na mui de ns pont a a ne i s s ak e s i s s ä .

Nei t s y t

Ka k s onen Ka k s os e nune l ma k e s äont ä y nnäi hmi s i ä . Ka k s one nr a k a s t a ar oma ni k k a ae i k äs i i s s ul k i s i r a k a s t umi s e nk a a nma hdol l i s uu a mi s s ä ä nni me s s äpoi s . Pl a t oni s e s s a mi e l e s s ä k i ni hmi s t e nk a ns s ahe ng a i l e mi ne n ons i lhe i l l emi e l ui s t aj ak a i k i s t ak e s ä n k ouk e r oi s t aonol t a v ape r i l l ä . S i lont ä r k e ä ä mui s t a ar uok k i aoma at unt e e l l i s t apuol t a s i j a v a r a t aa i k a ai t s e k s e e nomi e na j a t us t e n pa r i s s aol e mi s e e n.

10

Ne i t s y e tov a thor os k oope i s t a t ä y de l l i s y y de nha l ui s i mpi a , mi k äv oi s e k ä a ua ae äv a i k e ua ak e s ä t y öl a nt e i t a . Ke s ä k a nna a as i i sy r iä äk ä yä är e nt out ue n t ode nnä k öi s e sv a av a s t ak oul uv uode s t a . T a v a l l i s t e na i k a t a ul ut e uj e npä i v i e nmuk a a n y r i t äs uunni t e l l apä i v ä s i r e nnommi n. As e i s t a v a i k k aut e l i a i s uut e s i j at ut us t uj ohonk i n s i nuak i i nnos t a ne e s e e na i he e s e e n, j ohone t ol ea i e mmi ne h ny ts y v e nt y ä .


Va a k a

Ka ur i s

Va i k k av a a ’ a tov a t k i nhy v i äk ompr omi s s e i s s a e i v ä t k äv a r s i na i s e ss uunnie l ut y y ppi ä , ov a t nehe l pos me l k oi s i aune l moi j i aj a e s t e es y y de nr a k a s t a j i a . Ke s ä l t äs a aa aol l a s i i se t y nl a i s i aha a v e i t aj aodot uk s i a , j ot k a e i v ä tv ä lä mä äpy s t ya i na k a a nk ok ona a n t ot e ut uma a n. Ka nna a ami eä , k ui nk av oi t poi mi ani i s t äa s i oi t a , j ot k av oi s i tt ot e ua a mu amy öse l ä ähe t k e s s ä , ni i nt a k uul l a na u tk e s ä s t ä s i .

Ka ur i sonmy öshy v i nk ov at y ös k e nt e l e mä ä n, mu ahe l pos l i i a nr a nk k ai t s e l l e e n. Ke s ä l l ä k a nna a as i i sj ok oo a aj ok i nt y ö, j ok ae i v a a di k ov a as uor ia mi s t at a i t y y t y ä r e nt oi l uun. T y ös k e nt e l e mi s e ns i j a a n ha a s t e i t ar a k a s t a v a nak a ur i i nav oi ts e n s i j a a ny r iä äa l oia aj onk i nl a i s e n v a pa a a j a npr oj e kn. Ka ur i i tov a tmy ös pe r he k e s k e i s i ä , j ot e nk e s ä l l äv oi tk ä yä ä s a a ma s i v a pa a a j a nhy v ä k s i j av i eä äa i k a a s i pe r he e nt a i y s t ä v i e nk a ns s a .

S k or pi oni I t s e v a r muut e s i j ak y k y s i pi t ä äpuol i a s i v oi a ua as i nuat y öy mpä r i s t öi s s äj as os i a a l i s i s s a l a nt e i s s a( k unha nos a a tv a i k ua ahe l pos l ä he s t yä v ä l t ä ; s uor a puhe i s uut e s i t a k i a s i nuunv oi t unt uav a i k e a l t at ut us t ua ) . Mui s t a my ösk ä s i t e l l äne g ai v i s e tt unt e e s i , mi k ä l i ni i t äk e s ä na i k a naa i he ut uu, s e ns i j a a ne ä t a v a l l i s e e ns k or pi oni nt a pa a s i s ul k i s i tne ul os .

Ves i mi es Ve s i mi e he tov a tt y y pi l l i s e si ndi v i dua l i ss i a j ai t s e nä i s i ä . Hemy ösus k ov a tk e hiy v ä ns ä j a t k uv a s, j aonv a i k e ae nnus t a ami t ä v e s i mi e smi nä k i npä i v ä näa j ae l e e . E hk ä pa r a sohj ev e s i mi e he nk e s ä ä nonk i na nt a a he i dä nt e hdäs i t ä , mi k äs i l l ähe t k e l l ä huv ia a . Mi t äi k i näs eonk i n, i nt ohi moi ne n v e s i mi e ss a as e nk y l l ähoi de ua .

J ous i mi es

Ka l a t

S e i k k a i l uhe nk i s e nj ous i mi e he nk e s ä ä ns opi i ma t k a i l u, ol i s es ie ny k s i nt a i s e ur a s s a . Kok e i l ev a i k k auus i e nk a upung i nos i e n t ut k i mi s t a , j osk a ue mma sv a r s i na i s e l l e l oma l l el ä ht e mi ne ne i ol ema hdol l i s t a . L uov a a j ae l us i , e mpa as uut e s i j ai nnok k uut e s i ov a te t una s i , j osha i tk e s ä t öi t ä . Re he l l i s y y t e s i v oi my ösa ua a , j osmui s t a t ha r j oia as i t äk oht uude nr a j oi s s a .

Ka l a tov a ty l e e ns äl uov i a , ä l y k k ä i t äj a i nt uii v i s i a . T y y pi l l i s e s hev i i ht y v ä tomi s s a ol oi s s a a noma npä ä ns äs i s ä l l ät a i pi e ni s s ä por uk oi s s a . Ka l a nmi e l e s t äk e s äe i s i i sol e me nny thuk k a a n, v a i k k as e nv i eä i s i k ok ona a ni t s e k s e e n. J osk ui t e nk i npä ä dy t i hmi s t e ns e ur a a n, y r i t ämui s t a aj a k a amy ös omi at unt e i t a s i s e ns i j a a n, e äj a t k uv a s pe l k ä s t ä ä nk uunt e l e tmui de nhuol i a . Ot as emi k äs opi i , j ä t äs emi k äe i , s ov e l l at a i j ä t äk ok ona a nhuomi o aj oss i l t ät unt uuj a v i e t äoma nl a i s e s i l oma . Puk s t a a v i t oi v oa a hy v ä äk e s ä ä ! Mi nj aJ a ng e r

11


Re s e pt i nur kka us

T ä s s ämuut a mi av i nk k ej ä , j osk oul ur uok aonj ää ny tnä l k ä i s ek s i j ak ot onaei pa l v el upel a a-t a i ol e tper äi t s enä i neni hi mi nen. Hel ppoj aj ahy v i är uok a ohj ei t a a r j enk i i r ei s eenel ä mä ä n, ol k a ahy v ä !

T onni k a l a nuudel i t 1ps spi k a nuude l e i t a 1pr kt onni k a l a a Ke i t äpi k a nuude l i tohj e e nmuk a a n, k a a dal i e mi poi st a i e r i l l i s e e nk uppi i n, j al i s ä ät onni k a l a . Va r i a aot as a a tv a i ht e l e ma l l anuude l i nma k uat a i v a l i t s e ma l l ama us t e uat onni k a l a a .

Nuudel i k ok k el i 1ps spi k a nuude l e i t a 13k a na nmuna a öl j y äpa i s t a mi s e e n Ke i t äpi k a nuude l i tohj e e nmuk a a n, k a a dal i e mi poi st a i e r i l l i s e e nk uppi i n. L a i t anuude l i t pa i snpa nnul l e( l i s ä äl k k aöl j y ä ) . L i s ä äk a na nmuna tj as e k oi t a . Ma us t ami e l e s i muk a a n, e s i me r k i k s i mus t a pi ppur i , c hi l i , pe r s i l j a …

Pa s t a pöper ö j a uhe l i ha a pa s t a a s i pul i a k e t s uppi a P a i s t aj a uhe l i hahi e nok s i l e i k a t uns i pul i nk a ns s a . L i s ä äk e i t e t y tma k a r oni tt a i muupi e ne hk ö pa s t a l a j i , ma us t apa pr i k a l l a , mus t a pi ppur i l l a , s uol a l l a , c hi l i l l ä , v a l k os i pul i l l a . Vi i me i s t e l e k e t s upi l l a .

12


Ca c i oepepe pi t k ä äpa s t a a , e s i me r k i k s i s pa g ea mus t a api ppur i amy l l y s t ät a i huhma r e e s s ar i k o una pe c or i noj uus t oa pa s t a nk e inv eä v oi t a Ke i t äpa s t aa l de nt ee l i j uur i j aj uur i k y ps ä k s i . Va l ut av e s i , ot api e ni pä ä r ät a l t e e ne r i l l i s e e n a sa a n. L i s ä äv a l ut e uunpa s t a a nr e i l unok a r ev oi t aj as e k oi t a . L i s ä är e i l us mus t a pi ppur i aj a ni i npa l j onhi e nok s i r a a s t e uaj uus t oa , k ui nv a i nk e ht a a tj av i e l äv ä hä n. L opuk s i l or a ut apä ä l l e k uuma apa s t a nk e inv eä , e äj uus t ov ä hä ns ul a a .

Mek s i k onpot ut pe r una a k ov a aj uus t oa t oma aa j a l a pe noa v a l k os i pul i s i pul i a k ur k k ua P e s epe r una tj av i i pa l oi neohui k s i . L a i t auuni pe l l i l l el e i v i npa pe r i npä ä l l ej ar a a s t aj uus t opä ä l l e ni i n, e äs i t äonk a ua a l t a a n. P a i s t ak ul l a nr us k e a k s i . S i l l äv ä l i nk unpot utov a tuuni s s a , t e e s a l s a . Pi l k oa i ne k s e tt os i pi e ni k s i j ama us t as uol a l l a , s ok e r i l l aj amus t a pi ppur i l l a .Kunpe r una t ov a tv a l mi i t a , nos t ape luuni s t aj al e v i t äs a l s aj uus t onpä ä l l e .

13


L ohk opot ut pe r unoi t a öl j y ä ma us t e i t a( e s i me r k i k s i pi ppur i t , v a l k os i pul i , r os ma r i i ni t a imj a mi ) P e s ej al ohk ope r una tne l j ä ä nos a a n. L a i t ape r una tk ul hoonj al i s ä äöl j y äj ama us t e i t a , s e k oi t a . L a i t auuni pe l l i l l el e i v i npa pe r i j ape r una ts e npä ä l l e . P a i s t ak unne sov a tpe hme i t ä . T a r j oae s i me r k i k s i k e r ma v i i l i di pi nk a ns s a .

Ker ma v i i l i di ppi k e r ma v i i l i ä ma us t e i t a v i ha nne k s i a S e k oi t apur k k i k e r ma v i i l i äj av a l mi sma us t e s e ost a i ha l ua mi a s i ma us t e i t aj as uol a a . L e i k k a a e s i me r k i k s i por k k a na a , k ur k k ua , pa pr i k a a , k uk k a k a a l i aj nes ui k a l e i k s i t a i s uupa l oi k s i . Di ppa a ! J al opuk s i he l ppoj e na r k i r uok i e nk r uuna uk uni ng a t a r : pi na al e t ut . Me ne emy ösk y l mä nä ! He v i j uus e r e i l l ek ok e i l e mi s e na r v oi ne nv a i ht e l u: v e r i l e t ut . ( E i me nek y l mä nä , hr r r r . )

14


Emmi Kauppinen

NATALIEN HAASTATTELU Elokuussa kouluumme tuli vaihto-oppilas Saksasta, Natalie. Haastattelimme häntä hänen ajastaan Suomessa.

Syntymäpäivä: 28.3. Lempiruoka: Kevätkääryleet, vegaani kananugetit, pizza ja maultaschen. Kissat vai Koirat: Kissat! Kuuluuko ananas pizzaan: Ei.

1.Miksi päätit tulla Suomeen? ”Se oli spontaani päätös, sillä meidän piti valita monia eri maita. Itse halusin

alun perin mennä Englantiin.

15


2.Mitkä olivat ensimmäiset ajatuksesi Suomesta? ”Luonto Suomessa on hyvin kaunista ja aika erilaista Saksaan verrattuna. Suomessa on paljon enemmän metsää kaikkialla haha. Suomessa on myös kylmä.” 3.Miten erilaista täällä oli verrattuna Saksaan? ”Jotkut asiat olivat täysin erilaisia ja jotkut aika samanlaisia, mutta suurimmaksi osaksi se oli kokonaan uusi kokemus.” 4.Mikä yllätti? ”Miten kallis Suomi on. Saksassa on niin paljon halvempaa. Myös se miten kauan suomalaisilla kestää avautua muille.” 5.Mistä pidit ja mistä et? ”Rakastin melkein kaikkea. En usko, että oli mitään tiettyä mistä en pitänyt. Ehkä se miten aikaisin alkaa kylmetä ja miten pitkälle talvi kestää. Itse asiassa suosin kesää ja vihaan talvea, joten en ole varma miksi ajattelin Suomen olevan hyvä vaihtoehto minulle haha.” 6.Mielipiteitä Pateniemestä? ”Aluksi ajattelin sen olevan tosi kiva koulu mutta pian tajusin, että verrattuna muihin kouluihin se ei olekaan niin hyvä. Siitä huolimatta minulla oli hauskaa ja löysin paljon uusia kavereita. Opettajat olivat myös mukavia tosin joskus vähän kyseenalaisia, mutta olen kiitollinen mahdollisuudesta, jonka he antoivat.

16


Ope t t a j i e nMuot o kuv a t J uul i aKos k el a

S a r i Oj a l as a i i ha npe r usmuot ok uv a n l y i j y k y nä l l ä . Hä ne ns i l mä ns äov a tk a uni i tj a l oi s t a ak i r k k a a s, v a i k k ak ui nk as a t e i ne n pä i v äol i s i , j ot e na j a t usol i pi i r t ä ähä ne n hy my ns äs e l v ä s pa pe r i l l e .

J a ni S i i r i l ä s t äpi i r r ei nk a r i k a t y y r i ne n muot ok uv al y i j y k y nä l l ä . Ka r i k a t y y r i ni de a na onk or os t a ai hmi s e npi i r t e i t ä , j ot k a , e r oa a k e s k i v e r t oi s i s t api i r t e i s t ä . J a ni l l es opi hy v i n t ä mä , k os k ahä ne l l äonpa l j onl uonne a . Pi i r us t usv oi nä yä äj opae ne mmä nJ a ni l t a mi t äJ a ni i t s enä yä ä .

17


Ou Hy s e npä ä t ei npi i r t ä ä ma a l i t us s e i l l a . Hä nont unt e i k a sj av ä r i k ä s , j ot e nt y y l i ol i j uur i hä ne l l eoi k e a . Hä n k ä yä äpa l j onv i hr e ä ä , j ot e nv i hr e ät us s i ol i a g g r e s s i i v i s e s s ak ä y t ös s ä .

Ki mmoL a h pä ä t ei npi i r t ä ämuot ok uv a mus t a l l at us s i l l a . Vi i v a ma i ne nt uhr a ust y y l i s opi i Ki mmol l e , k os k ahä nonhy v äj a s uor a v i i v a i ne nope a j a . Hä ne l l äonpe hme ä j amuk a v al uonne , j ok at ul e ej ol l a i nt a v a l l a pi i r t ot y y l i äv a s t a a n. Mu amuut e nt us s i n v a hv uusj ak ont r a ss opi i hy v i nhä ne e n.

18


Kuv a t a i t e e nl uk i odi pl omi onoppi l a a nnä yö omi s t ak uv a t a i t e e l l i s i s t at a i doi s t a . S e k oos t uuk a hde s t aos a s t a . I t s et y ös t äj a porol i os t a . Mol e mpi e nos uus k ok ona i s a r v i os t aon50%. Di pl omi n s uor i t e ua a noppi l a ss a ak ur s s i me r k i nnä nj a l uk i odi pl omi t odi s t uk s e nl i ie e nä pä ä öt odi s t uk s e e nj as i t äv oi hy ödy nt ä ä k or k e a k oul uha ui s s a . Kuv a t a i t e e n l uk i odi pl omi s ov e l t uuj ok a i s e l l e , j ot k aov a t k i i nnos t une i t ak uv a t a i t e e s t aj ae hk ä ha r k i t s e v a tt e k e v ä ns äj ot a i ns e nk a l t a i s t a t ul e v a i s uude s s a . L uk i odi pl omi ns uor ia mi s e na l us s aj ok a i ne n di pl omi ns uor ia j as a i e ns i nmoni s t e i t a . Nä i s s äk e r r oi nl uk i odi pl omi n s uor ia mi s e s t a , pr os e s s i s t aj aa i he a l ue i s t a . S uor ia j i e nt ä y t y i v a l i t aa nne t ui s t a a i he a l ue i s t ay k s i , t e hdäs e npohj a l t at e osj a pr os e s s i ak uv a a v aporol i o. Va l i t s i ni t s ea i he e k s i k ä de t , s i l l äneov a t ha a s t a v aa i hepi i r t ä äj aha l us i nha a s t a a i t s e ni . L i s ä k s i k ä s i l l äpy s t y yi l ma i s e ma a n t unt e i t ae r i t a v oi nk a s v oi hi nv e r r a una . Al oint y ös t ä mi s e ni de oi ma l l aj a l uonnos t e l e ma l l ami e l e nk i i nt oi s i mma ti de a t pa pe r i l l e .

T ot e u nt y öni mi nul l et ut ui mma l l at a v a l l a , e l i di g i t a a l i s e s. T e ok s e ni a i he e k s i t ul i “ T he powe ra tmyfing e rps . ”Ha l us i nt e ok s e l l a k uv a s t a ai hmi s e nt a i t oaj ama hdol l i s uu a l uodak ä s i l l ä ä nmi t äupe i mpi aa s i oi t a . Ol i s e s ie nk uv a t a i de a , mus i i k k i a , k i r j a l l i s uu a t a i t e k nol og i a a , j ok a i s e l l aonma hdol l i s uus t ot e ua anä i t äa s i oi t a . T e ok s e nv a l mi i k s i s a a t ua ni s e ur a a v a k s i t e ht ä v ä näol i k i r j oia aporol i o. Kuv a t a i t e e n l uk i odi pl omi s s aporol i ol l at a r k oi t e t a a n t e ok s e npr os e s s i nk uv a us t aj ai t s e a r v i oi na . Kos k at e i nt y öni di g i t a a l i s e s, pä änt e hdä porol i oni k i ns a ma l l at a v a l l a j ohdonmuk a i s uude nv uok s i . L opuk s i j ä l j e l l äol i e nä äv i i me i s t e l y äj a t e ok s e nj aporol i ont ul os t a mi ne nj a l a ia mi ne ne s i t y s k unt oon. Oul unl uk i oi de n l uk i odi pl omi t y öte s i t ei nVa l v e e nnuor i s oj ak uluur i t a l ol l a1. 320. 3. 2022. Kuv a t a i t e e nl uk i odi pl omi ns uor ia mi ne nol i ha a s t a v a , mu ae r iä i npa l k i t s e v ak ok e mus . S e nl i s ä k s i , e äs e ns uor ia mi s e s t as a a di pl omi nj ak ur s s i me r k i nnä n, a u oi s emy ös mi nuaoppi ma a nuus i aa s i oi t aj aa nt a ma a n s uunt a aj a t k oopi nnoi l l e .

pe rOj uv a , 17. 3. 2022 19 Kas


”Niin kauan kuin sain laillisesti olla!” Koulusihteeri Tuula Laineen ura Oulun kaupungilla kesti 26 vuotta. Pateniemen lukion ja Rajakylän peruskoulun yhteinen koulusihteeri Tuula Laine jäi eläkkeelle 17.9. 2021. Työuraa hänelle ehti kertyä 44 vuotta, joista Oulun kaupungin palveluksessa 26. Kysyimme Tuulalta hänen työurastaan ja sen vaihtumisesta eläkeläisen eloon:

- Tuula, miten alun perin tulit koulusihteeriksi? Ylioppilaskirjoitusten jälkeen lähdin makeistehdas Merijalille pitämään välivuotta, äitiysloman sijaiseksi. Se sijaisuus kesti sitten 18 vuotta ja työ käsitti kaikenlaista konttorityötä. Merijalin lopetettua tulin Pateniemen yläasteelle ja lukioon. Aluksi olin työllistettynä puoli vuotta ja kuljimme toisen kanslistin kanssa myös Rajakylässä. Työ on kaikkiaan hyvin vaihtelevaan paikan osalta, sillä välillä olin myös Pateniemen lukion lisäksi Korvensuoran koululla ja Kuivasojan koululla kansliassa. 2002 paikka Pateniemen lukiossa ja Rajakylän yläkoulussa vakinaistettiin. Merkonomiksi opiskelin oppisopimuksella, olin silloin jo Pateniemen lukiossa.

Tuula saapumassa limusiini kyydillä kouluun

20


- Mikä sinut on pitänyt töissä koulussa näin

- Jatkuuko mikään yhteys työhön?

kauan?

Toki alueen koulusihteerien ja lukion koulusihteerien kanssa on tapaamisia, syömisiä tai kokouksia. Rajakylässä aion laukata päntiönnään. Aina vaan pitää muistaa pullaa tuoda!

Hyvä työyhteisö. Työkin on ollut kivaa. Olin niin pitkään olin kuin sain laillisesti olla! Ja vähän ylikin, kun minua pyydettiin perehdyttämään seuraaja Mari Virkkunen

- Mitä suunnitelmia sinulla on eläkkeelle?

- Mikä Pateniemen ja Rajakylän työyhteisössä on ollut mielestäsi parasta?

Koronan jälkeen ei ole oikein ehtinyt suunnitella. Koiran kanssa ajattelin aloittaa agilityn ja sitten hiihdän ja keilaan. Jotakin liikunnallista harrastusta pitäis vissiin keksiä. Ehkä lähden vaeltamaan.

Meillä on hyvä huumori ja avoin työilmapiiri. Voi tulla töihin vaikka pusero väärin päin… Teemme myös säännöllisen epäsäännöllisesti omakustanteisia virkistysmatkoja työporukalla. Ja osaamme käsitellä yhdessä vaikeitakin asioita. Työhön saattoi tuoda huolet ja ilot.

Me puolestamme toivomme, ettet koskaan vaella liian kauas meistä, Tuula. Jos ei nenä näy, niin ääni pitää kuulua! Kiitos hersyvistä vuosistasi Rajakylän ja Pateniemen kouluyhteisössä!

Sinut tunnettiin töissä erittäin hauskana ihmisenä? Mistä huumorisi kumpuaa?

Katri Rauanjoki

Oululaisesta pöljyyestä… (Nauraa) - Minkälaista on ollut tehdä työtä opiskelijoiden kanssa? Kaikki opiskelijat ovat olleet minua kohtaan mukavia ja hyvin käyttäytyviä, sellaisetkin, jotka eivät sitä aina muille olleet. Monesti abit ovat muistaneet kortilla ja olen saanut jopa Vuoden opettaja palkinnon. Olen aina osallistunut koulun tapahtumiin, vaikkei olisi ollut pakkokaan, koska sehän on osa työpaikan yhteishenkeä. - Mitä jäät kaipaamaan työelämästä? Työkavereita ja kyllä opiskelijoitakin. Ja laulujen tekemistä pois lähtijöille, se on ollut meillä perinne, jossa olen ollut vahvasti mukana.

Tuula hyvästelemässä oppilaat ja opettajat

21


Mari Virkkunen, uusi koulusihteeri Tomi: Milloin tulit pateniemen lukioon koulusihteeriksi?

T: Mitä tykkäät tehdä vapaaajalla?

Mari: Elokuussa 2021 T: Miksi valitsit juuri tämän koulun?

M: Liikkua luonnossa, pyöräillä, syödä herkkuja, lukea kirjoja sekä tavata ystäviä.

M: Vaihtoehtona oli kaksi koulua, peruskoulu ja lukio. Lukio tuntui enemmän omalta.

T: Haluatko sanoa terveisiä opiskelijoille?

T: Missä olet ollut aikaisemmin töissä?

M: Mitä elämä tuokaan, pysy aina omana itsenäsi ja mene kohti unelmiasi. Tervetuloa asioimaan kansliassa :)

M:Olen työskennellyt useissa erilaisissa työympäristöissä, mm. kaupan alalla, verohallinnossa sekä pankissa. MuseScore 3.lnk Ennen lukiolle siirtymistä työskentelin järjestelmäasiantuntijana palvelukeskuksessa taloushallinnon osa-alueella T: Millaista on työskennellä koulussa? M: Työ on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa, koskaan ei tule vastaan samanlaista työpäivää. T: Mikä on mukavinta tässä työssä? M: Työn monipuolisuus, vaihtelevat työtehtävät ja se, että saa tehdä ihmisten kanssa töitä. Työyhteisö on mukava ja rento

22

Tomi Karjala


Pa t e ni e me ns a t e e nka a r e t S uk upuol i -j as e k s ua a l i v ä he mmi s t ötov a t e ne mmä nnä k y v i l l äk ui na i e mmi n. Nä mä k a k s i v ä he mmi s t öäy hdi s t ey nät unne t a a n e ni mmä k s e e nPr i de k ul k ue i s t aj a s a t e e nk a a r i l i pui s t a . S a t e e nk a a r i v ä he mmi s t ös t äk ä y t e t ä ä n y mpä r i ma a i l ma at e r mi äL GBT Q. Ki r j a i me t t a r k oia v a ts e ur a a v a a : L e s bi a n, L e s bo Ga y , homo Bi s e x ua l , bi s e k s ua a l i T r a ns , t r a ns s uk upuol i ne n Que e r , muuts uk upuol e tj as e k s ua a l i s e t s uunt a ut umi s e tpa i t s i c i s s uk upuol i ( k ok e e ol e v a ns as uk upuol t a , j ok as y nt y mä s s ä mä ä r i t e li n)j ahe t e r o( i hmi ne n, j ok ak ok e e v e t ov oi ma av a i nv a s t a k k a i s t as uk upuol t a k oht a a n) . Ol l e mmea s i a nyme s s äj amuut a mat e r mi onj oha l l us s a . S i i r r y t ä ä ns i i sk oul us s a mme t ot e ut e t unF or ms k y s e l y nt ul ok s i i n.

23


Mi k s i ope a j a tei v ä tpuut u s a t eenk a a r i nuor t enhuonoon k ä y t ök s een, mu amui den k ä y t ök s eenpuu uu?I t s ek uul en s a nomi s t aj os i i t ä , e äheng i t ä nl i i a n l uj a aj ami nk ä l a i s i aa r v os a noj as a i n y l ä a s t eel l a . S a t eenk a a r i nuor e tt a a s s a a v a tt ehdämi t äl y s t ä ä , es i m. huut a at unni l l a , l ä ht eäv a a nk es k en t unni nt a i ol l at ek emä ämi t ä ä n. Va i k k aheoi s i v a tk ui nk av ä hemmi s t ö, s eei oi k eut ahei t äer i t y i s k oht el uun.

S ie nv a s t a t a a nmuut a ma a ne s i t ey y n k y s y my k s e e n, j ot k aol i v a ta s i a l l i s i ae i v ä t k ä s ol v a nne e tt a i l ouk a nne e ti hmi s r y hmi ä . Ai he e s e e nl i iy mä ömä tk y s y my k s e t j ä t ei npoi s .

Mi k äons a t eenk a a r i nuor i ? S e k s ua a l i -t a i / j as uk upuol i v ä he mmi s t öön k uul uv anuor i .

Mi k s i homof obi aj at r a ns f obi aov a t s a l l iuj ak oul us s a ?E i k öt ä mäv a i n v a hv i s t aoppi l a i dent unne a , eä s i i näei ol emi t ä ä nv ä ä r ä ?E l i t oi s i n s a noi n, mi k s i k oul uope a a , e ei homof obi at a i t r a ns f obi aol ev ä ä r i n?

Ka t r i Ra ua nj ok i ( ope a j i enedus t a j a na ) v a s t a a :Kuk a a nopi s k e l i j ae i s a ak ä yä y t y ä k uv a a ma l l a s i t a v a l l ae nk äus k o, e äk uk a a n ope a j aoi k e a se r oe l e eopi s k e l i j oi t a mi l l ä ä npe r us t e e l l ar y hmi i n, j oi l l aon e r i t y i s oi k e uk s i at a i e r i t y i s e n uk k ak ont r ol l i . J os pahe ng iä i s i ts y v ä ä n( v a i k k ak ui nk a ä ä ne k k ä ä s)j ak e s k iy i s i toma a n opi s k e l uus i t oi s t e nt a r k k a i l uns i j a a n. S i l l äon t ut k i t us s a a t uopi s k e l us s ahy v i ät ul ok s i a .

Ka t r i Ra ua nj ok i ( ope a j i enedus t a j a na ) v a s t a a :S e , e äj ok i na s i ae i ol e ni me noma i s e sk i e l l ey ä , e i t e es i i t ä s a l l iua . Ol e mmek oul unas i t out une e t k oht e l e ma a nopi s k e l i j oi t at a s a a r v oi s e sj a ohj a a ma a nopi s k e l i j oi t ak oht e l e ma a n t oi s i a a ns a moi n. T a s a a r v opi t ä äs i s ä l l ä ä n a ut oma as e s my öss e k s ua a l i -j a s uk upuol i t a s a a r v on. Ki e l t ä mä äa s i a nv oi s i my ösk i r j a t ay l ösj ä r j e s t y s s ä ä nt öi hi nj a l ops i i ne r i k s e e n, ee i t ul ev ä ä r i äk ä s i t y k s i ä .

Mi l l oi nv es s oi s t at ul ee s uk upuol i neut r a a l i t ? E nos a av a s t a t a , mu av oi mmes a noa oppi l a s k unna nha l l i t uk s e l l ea s i a s t aj ak a t s oa j os k os a i s i mmemuut ok s e na s i a a n.

Mi l l oi npoi k i env es s oi hi nt ul eepei l i j a na ul a k ot T ode nnä k öi s e se i t ul ek os k av e s s a tov a t a i k api e ne t , mu aj ospe i l i nj ana ul a k on ha l ua t , ni i nv oi tk ä yä äv i e r e i s t äv e s s a a .

24


L öy dä t k öy s t ä v i äk oul us t a mme ?

Ha a s t ae l i nl i s ä k s i e r ä s t äa nony y mi nä py s ye l e v ä ähe nk i l öäa i he e s e e nl i iy e n. mi t e nP a t e ni e me n Al oimmek y s y my k s e l l ä , l uk i os s as uht a udut a a ns uk upuol i –j a s e k s ua a l i v ä he mmi s t öi hi n?

“ S er i i ppuupa l j oni hmi s e nl uont e e s t a , mu a mäol e na i na k i nl öy t ä ny tk a v e r e i t a . ” Voi t k ool l aomai t s e s i j ai hme t e l l ä ä nk ö a s i a a ?

“ E i mi t e nk ä ä ne r i k oi s e mmi n, e äk e t ä ä ne i nos t e t aj a l us t a l l e , mu aa i na k i nk a i k k i mun t unt e ma ti hmi s e t , onfinet ä mä na s i a n k a ns s a . ”

“ Voi nol l aomai t s e ni j aoi k e a s t a a nk a i k k i he , j oi l l eol e nk e r t onutoma s t a s uk upuol i i de nt e es t ä ni j as e k s ua a l i s e s t a s uunt a ut umi s e s t aov a tv a i ns a none e tok e i j a j a t k a ne e te l ä mä s s äe t e e npä i nt e k e mä ä i s oanume r oa , mi k äonmi e l e s t ä ni i ha nt e e l l i ne nr e a ko. ”

S e ur a a v a k s i k y s y i n, k i us a t a a nk ot a i s y r j i t ä ä nk ök e t ä ä nv ä he mmi s t öönk uul uv a a t ä s s äk oul us s a . “ Mäe nol ehuoma nnut , e äk e t ä ä n s y r j iä i s i i nt a i k i us aa i s i i n. Mi t äi t s eol e n huoma nnut , ni i ny l l ää v ä nmoni i hmi ne n k e i de ne i e de sol i s i k os k a a na j a t e l l utol e v a n os a naQue e rc ommuni t y a ( s a t e e nk a a r i v ä he mmi s t ö) , ov a ts i t ä . ”

P a j uHonk a ne n

Mi l t ät unt uuk ä y däk oul ua“ t a v a l l i s e s s a k oul us s a ” ?T ä l l äk y s y my k s e l l äs i i sv i i t a t a a n mm. Oul uns uoma l a i s e ny ht e i s k oul un l uk i oon, j ok aont unne uv e t ä v ä nmm. S a t e e nk a a r i nuor i apuol e e ns aj aj os s as eon my ösnä k y v ä mpä äk ui nmoni s s amui s s a Oul unl uk i oi s s a . “ E nol ei k i näk ä y ny tOs y k i a , j ot e nha nk a l a s a noa , mu as i e l l äonv a r ma a nhe l pompa a ol l aa v oi noma s t as e k s ua a l i s e s t a s uunt a ut umi s e s t a . ”

25


ENA3 kulttuurikurssin tuotoksia ryhmältä 21C

Description of the picture

I think it's contemporary art. This picture portrays modern day architecture. It depicts a landscape that's full of houses. They are all in different shapes and colours. The picture is taken from a angle, which is far away. Some of the house's that are shown in the picture, have many different shades of blue in them. It's made in watercolours. When I am a bit stressed out, I often look at the picture. It calms my nerves every time. It's a work of art that is not in my opinion a masterpiece. In the end it is a pretty ordinary picture. The architecture isn't anything unbelievable, that hasn't been done before. In a nutshell it's a pretty cool picture, but nothing groundbreaking

26


ENA3 kulttuurikurssin tuotoksia ryhmältä 21C

Perhaps this artwork is a piece of graphics, or it could also be a painting. The style in this art looks like contemporary art. The colors aren’t bright or overflowing. The shades are calm and esthetic. It feels like the work could be watched forever because its tones are so peaceful. As soon as I saw this work of art, I saw the bird flying. In the first frame it looks like the bird has just taken off at a fast pace and flied away. The wing and the shadow of the bird only had time to be seen and the wing’s contour is messy, so it gives the feeling of fast fly away. In the next frame the bird is seen completely. The bird seems to be in no hurry for. In the last frame the bird seems to have frightened something and flown away. Only the bird’s tail has been captured in the last frame of the artwork. Artwork like this you can practically see whatever in these forms. Probably every human being reflects his or her own inner feelings to the art. Maybe this is the reason why art gives so much for us

27


Luo v aki r j oi t t a mi ne n Aj a el unt a i t oj av oi oppi a T a i t a v aj at a i t a ma t ona j a el u Hy v äa j ae l e mi ne nk oos t uune l j ä s t äe r i v a i he e s t a , j ot k aov a ti hme e l y , mi e l i k uv i t us , r a k e nt a v ak r i is y y sj ape r us t e l u. Aj ae l e mi ne na l k a ay l e e ns äi hme e l y s t ä , j ok aonhy v äl ä ht ök oht a . Ai nav oi k y s y ä i t s e l t ä , e ämi k s i a j ae l e nt a i us k onnä i n. Ont a r pe e l l i s t ak y s e e na l a i s t a a i t s e s t ä ä ns e l v y y k s i ä . I hme e l y na v ul l av oi muodos t a av ä l i l l äe pä s e l v i äk y s y my k s i ä , j oi hi ne i l öy dyv a s t a uk s i a . T a i t a v aa j ae l i j a py s t y ymuodos t a ma a nk y s y my k s e t pa r e mmi n. Hy v äa j ae l uv a ai s e l k e ä nj a j ohdonmuk a i s e nk y s y my k s e nk ui nmy ös s e l k e ä äj aj ohdonmuk a i s t aa j ae l ua . Kun a j ae l us s ai l me ne eong e l mi a , ni i hi na ua a k y s y my k s e nuude l l e e nmuot oi l u.

T a i t a ma t ona j ae l i j ae i nouda t anä i t äk a i k k i a ne l j ä äv a i he aa j ae l us s a . Hä ni l ma i s e e a j a t uk s e ns ahuonos ha r k i t e n, e pä s e l v ä s muot oi l t uj e nv ä ie i de nk a u aj av a j a v a i s i l l a pe r us t e l ui l l a . Huonoa j ae l i j ae s i me r k i k s i pi s t ä äi t s e ns äa i nae t us i j a l l ea j a t uk s i s s a a n, e i k ähuomi oi mui t a . Ol e nmone s huoma nnute t e nk i nne k e s k us t e l ui s s a t a i t a ma t ont aj api nna l l i s t aa j ae l ua i hmi s i l t ä . My ösi l t a pä i v ä l e he nj as ome n uu s i s s aj ami e l i pi de k i r j oi t uk s i s s at ör mä ä v ä l i l l äe pä s e l v ä ä nj ahuonos pe r us t e l t uun a j ae l uunk i r j oia j a l t a . Onpe l k k ä ä ne g ai v i s uu aj aj uu umi s t a e nna k k ool e t uk s i i n. Ka t s ot a a na s i oi t av a i n y hde s t änä k ök ul ma s t a , j ahy ök ä t ä ä n he nk i l öäk oht a a ne i k äos a t ak e s k us t e l l ai t s e a s i a s t a . Hy v ä tj ahuonota r g umen t

Mi e l i k uv i t us t aonhy v äk ä yä ä a j ae l e mi s e s s ahuomi oi ma l l ae r i nä k ök ul mi aj av a i ht oe ht oj a . L uov aa j ae l i j a y mmä r t ä äe r i l a i s uu a . Ra k e nt a v ak r i is y y s one nna k k ol uul oj e nt unni s t a mi s t aj ae r i v a i ht oe ht oj e npunni t s e mi s t a . Hy v äa j ae l i j a pe r us t e l e enä k ök ul ma ns amoni puol i s e sj a huol e l l i s e s. Hä ne t s i ie t oaa s i a s t ae i k ä s a no, e ä” mi nus t av a i nt unt uu”t a i ” ni i ns e v a i non” .

28

Ar g ume nt oi nni l l at a r k oi t e t a a nv ä i t e äj as e n pe r us t e l ua . Hy v äa r g ume n pe r us t uu hy v ä ä npe r us t e l uunj apä t e v ä ä npä äe l y y n, j oi l l as a av a k uu a ma a ne r i mi e l t äol e v a t . Hy v äpe r us t e l uv oi pohj a ut uae s i me r k i k s i e t oon, omi i nha v a i nt oi hi n, ma a l a i s j ä r k e e n, t unt e i s i i nt a i k ok e muk s e e n oi k e ude nmuk a i s uude s t a . As i oi t ak a nna a a y r iä äpe r us t e l l amoni s t ae r i nä k ök ul mi s t a . Kun e t oae t s i i omi e nmi e l i pi t e i de nt ue k s i , k a nna a ak ä yä äl ä ht e i näk unnol l i s i a t ut k i muk s i at a i t unne uj auu s s i v us t oj a . L uot ea v ae t oona i nahy v äpe r us t e l u.


Va s t a puol e ne s iä mi e nv ä ie i de n k y s e e na l a i s t a mi ne nk uul uuhy v ä n a r g ume nt oi j a nt a i t oi hi n. Hy v i e n a r g ume nt a aot a i t oj e noma a mi ne non k e s k e i ne nt a i t oa r j e s s aj at y öe l ä mä s s ä . Va s t a a r g ume n nt a v oi t eonv ä he nt ä ä v a s t a puol e npe r us t e l unus k oa v uu a . Y k s i hy v ä npe r us t e l unomi na i s uusonk i n, e äs i t ä onv a i k e ak umot at a i t e hdäe pä us k oa v a k s i . Huonoaj av i r he e l l i s t äa r g ume nt oi na e s i i nt y yus e i ns os i a a l i s e s s ame di a s s a . S i e l l ä i hmi s e te i v ä ta i nak e s k us t e l er a k e nt a v a s v a a nhev ä ie l e v ä ta s i oi s t ai l ma nmi t ä ä n pe r us t e l uj a . Ne k e s k us t e l ui s s ak ä r j i s t e t ä ä n, mus t a ma a l a t a a n, k i i hdy t ä ä n, l ouk k a a nnut a a n, y l e i s t e t ä ä nj a y k s i nk e r t a i s t e t a a n. Ni i s s äe i py r i t ä y mmä r t ä mä ä nt oi s e nnä k ök ul mi a , v a a n ni i s s ähy ök ä t ä ä nhe nk i l öäv a s t a a nj a e pä i l l ä ä nmo i v e j a . Anony y me i s s ä k e s k us t e l ui s s aonhe l ppohe iä ämi t ä t a ha ns av ä ie i t ät a i s uor a na i s i av a l he i t a . ” Ka l t e v api nt a ” , ” ol k i nuk k e”j a ” k e hä pä äe l y ”ov a tmy öse s i me r k k e j ä v i r he e l l i s e s t äa r g ume nt oi nni s t a . Ka l t e v a n pi nna nv ä ie e s s äol e t e t a a n, e äj ose ns i n hy v ä k s y t ä ä na s i aX, s i i t äv ä i s t ä mä ä l ui s ut a a na s i a a nY . Onpy s t yä v ä s e l iä mä ä n, mi k s i nä i nt a pa ht uu. Ol k i nuk k e a r g ume ns s av a s t a puol e n nä k e my sv ä ä nne t ä ä ni r v i k uv a k s i j as ie n hy ök ä t ä ä nt ä t äi t s el uot uak a r i k a t y y r i a v a s t a a n. Ke hä pä äe l y s s äv ä i t epy r i t ä ä n t e k e mä ä nk r ii k i l l ei mmuuni k s i pe r us t e l e ma l l as ei t s e l l ä ä n.

L uot ea v aj aepä l uot ea v ae t o T i e donl uot ea v uusr i i ppuuk ont e k ss t a . T i e t e e s s äe donv a r muu api t ä äpoh a s e l v ä sj ak r i is e s. Ar k il a nt e i s s a v a r muude npe r us t e l ue i ol eni i nt ä r k e ä ä . T i e t oas a a da a nomi e nt a i mui de n k ok e muk s i s t a , t unt e i s t a , e l ä mä nk ok e muk s i s t aj at a i doi s t a . T i e t oonv oi s uht a ut uae r i t a v oi l l a . Dog mas mi t a r k oia al uk k i ut umi s t a v a r moi hi npi t ä mi i ns äus k omuk s i i n. Dog mas mi s s a ey j äoppe j at a ie don l ä ht e i t äpi de t ä ä nl ä ht ök oht a i s e s ni i n l uot ea v i na , ee i ni i t äs ov i e pä i l l ät a i k r is oi da . Re l av i s mi s s ak a i k k i r i i ppuu nä k ök ul ma s t aj ae t oons uht e e l l i s t ae i k ä e hdot ont a . Vä l i l l äonhy v äol l ar e l av i s e s i me r k i k s i s i l l oi n, k unol e tk a v e r i nk a ns s a e r i mi e l t äj os t a i na s i a s t a . Voi thy v ä k s y ä , eä k y s e e s s äonk a k s i e r i mi e l i pi de ä . S k e ps mi s s äus k ot a a n, e äv a r ma ae t oae i ol ej aj ok a i s e l l ev ä ie e l l el öy t y yy ht ähy v ä v a s t a v ä i t e . S k e pk k oj e nk e s k uude s s aol i v a l l a l l amy ösnä k e my s , ee ie t oae de spi dä y r iä äs a a da , k os k as e nt a v oie l uuhk a a mi e l e nr a uha a . Kr i is e s s är e a l i s mi s s ahy v ä äe t oav oi s a a v ua av a i ne t e e na v ul l aj apa i k oia i n y mpä r öi v ä s t ät ode l l i s uude s t a . E pä i l yon k r i is e l l er e a l i sl l ev ä l i neuude ne don ha nk k i mi s e e nj av a nha npa r a nt a mi s e e n. Ar k i a j ae l uj ame nne i de na i k oj e n us k omuk s e tv i e v ä ti hmi s e nus e i nha r ha a n. T i e donl uot ea v uu at a i e pä l uot ea v uu a j out uuny k y a i k a napoh ma a nme l k e i nj ok a pä i v ä , e t e nk i nj osv i eä äa i k a ai nt e r ne s s ä j as os i a a l i s e s s ame di a s s a .

29


Wi k i pe di a nus k oa v uu a e donl ä ht e e näon e pä i l t yv uos i e ns a a t os s apa l j on. I t s emui s t a n pe r us k oul ua j oi l t a , k unWi k i pe di a ae i s a a nut k ä yä äk oul ut öi s s äl ä ht e e nät a i v ä hi nt ä ä nk i nr a j oi t e t us. Wi k i pe di a l uot ea v uusnoj a ae ns i s i j a i s e sl ä ht e i s i i n. Vä ie i t äj ami e l i pi t e i t äe i hy v ä k s y t ä t ot uut e na , v a a nk a i k e l l epi t ä äl öy t y ä us k oa v al ä hdemuua l t a . Mi e l e s t ä ni y l e e ns ä k ui t e nk i nWi k i pe di a s t al öy t y yf a k t ae t oa .

Mi el i pi t eeni l ma i s emi s env a i k eus

Di s i nf or ma aoe l i t a ha l l i s e l l a ha r ha a nj oht a v a l l ae dol l ay r i t e t ä ä n v a i k ua ai hmi s t e nmi e l i pi t e i s i i nj a mi e l i k uv i i n, j o ahea j ae l i s i v a tj at oi mi s i v a t v i e snl ä he ä j ä nha l ua ma l l at a v a l l a . Di s i nf or ma aonmo i v i tk ohdi s t uv a ty l e e ns ä pol ii k k a aj ay ht e i s k unt a a n, t a l oude l l i s i i n hy öt y i hi ns e k äi l k i v a l t a a nj api l a i l uun. Vi i me k uuk a us i naj av uos i nae r i t y i s e sk or ona a n onl i iy ny tpa l j onha r ha a nj oht a v a a uu s oi n aj amus t a v a l k oi s i ami e l i pi t e i t ä .

Mi e l i pi t e e ni l ma i s e mi s e ne pä v a r muusv oi j oht uay mpä r öi v ä s t äi l ma pi i r i s t ät a i r y hmä pa i ne e s t a . Nuor e nmi e he nv oi ol l a v a i k e ak e r t oae s i me r k i k s i pi t ä v ä ns ä t a i t ol ui s t e l us t a , j osmuutk a v e r i tha r r a s t a v a t j ä ä k i e k k oa .

Mi e l i pi de äonus e i nha nk a l a amuodos t a a a s i oi s t a , j oi s t ai t s e l l äe i ol ee t oat a r pe e k s i . I t s e l l e ni e t e nk i npol i is e tk y s y my k s e tov a t ol l e e tv a i k e i t a , e nk äol ev ä l i l l äpy s t y ny t muodos t a ma a nni i s t äomi ami e l i pi t e i t ä . E n e s i me r k i k s i k ov i nhy v i ne dä , mi t ä s ot e uudi s t ust a r k oia aj ami t e ns e v a i k ua ai hmi s t e ne l ä mä ä n.

Pr opa g a ndae l i t ot uude nv ä r iä mi ne non ol l utpi t k ä a i k a i ne nol e ma s s aol e v ak e i no py r k i ämuok k a a ma a nmi e l i pi de ä . Pr opa g a ndal uomi e l i k uv i aj apy r k i i ha l l i t s e ma a nmi e l i ä . E t e nk i nVe nä j ä l l ä pr opa g a nda uu s oi n aonl e v i t e ypa l j on k a ns a l a i s i l l ema a ns ot al a nt e e s t aUk r a i na a v a s t a a n. Ve nä j ä l l äone ur ooppa l a i s t e nj a a me r i k k a l a i s t e nl uot ea v i e nuu s s i v us t oj e n s e ur a a mi ne ne s t ey . I hmi s e te i v ä tpä ä s e my ös k ä ä ns os i a a l i s e e nme di a a ne l i hee i v ä t e däUk r a i na ns oda nt a pa ht umi s t a . S eon hur j a a .

Ona s i oi t a , j oi hi ne i ol eol e ma s s ay ht äoi k e a a v a s t a us t a . Kut e nv a i k k ak y s y my k s e t” mi k äon e l ä mä nt a r k oi t us ” , ” onk oJ uma l a aol e ma s s a ” j a” onk oma a pa l l onul k opuol e l l ae l ä mä ä . ” Nä mäov a tpä ä a s i a s s aus k onj a v a k a umuk s e nk y s y my k s i ä , e i k äni i s t äol e ma hdol l i s t as a a dat a r k k a ae t oa . E s i mer k k ej äpä ä el y v i r hei s t ä : Vä ä r äy l e i s t ä mi ne n: ” Ka hde l l ak a v e r i l l a ni on Me r s u. Ka i k k i nuor e tmi e he tt y k k ä ä v ä t Me r s ui s t a . ” He nk i l öäv a s t a a nk ä y mi ne n: ” P oi k amuk a v ä iä ä , e äk oul us s ae s i i nt y yk i us a a mi s t a . Hä nonpi e ni l a ps i j ak e k s i i a i nak a i k e nl a i s t a . ” Mo i v i ne pä i l e mi ne n: ” P e k k ak i r j oi pi t k ä n k i r j oi t e l ma n, k os k aha l us i mi e l i s t e l l ä ä i di nk i e l e nope a j a a . ” Ka l t e v api nt a : ” J oshomol i i t othy v ä k s y t ä ä n, s e ur a a v a k s i hy v ä k s y t ä ä npe dofil i a . ”

30


Ve t oa mi ne nt unt e e s e e n: ” F r i s be e g ol fon t ur hal a j i . Kuk aj a k s a ahe i t e l l ät y pe r i ä muov i l äy j äme t s ä s s ä . E i ol emi t ä ä n t y l s e mpä ä . ”

L a ps e namy ösk uol e ma at ul i pi de y ä k a uhe a naa s i a na , j ot ae i me i na ay mmä r t ä ä mi l l ä ä n. Va nhe mpa napy s t y ya j ae l e ma a n k uol e ma al a a j e mmi nj ahy v ä k s y mä ä ns e n pa r e mmi n, v a i k k as ur ul l i ne na s i aonk i n.

Ol k i nuk k e : ” E ts i i sk a nna t aNa t oj ä s e ny yä . E l i s i i sha l ua t , e äVe nä j ähy ök k ä äS uome e n j at a ppa ame i dä tk a i k k i ? ”

P a t e ni e me nl uk i ont oi s e nv uos i l uok a n opi s k e l i j a

Mi el i pi t eenmuu umi nener i a s i oi s s a L uk ui s a ts uoma l a i s e tov a tmuu a ne e tv i i me a i k oi nami e l i pi de ä ä nNa t oj ä s e ny yä k oht a a n. Ki r i s t y ny tma a i l ma nl a nneon s a a nuts uoma l a i s e tha l ua ma a nNa t ol t a ma a ha mmes ol a a l l i s t at uk e av a r muude n v uok s i . I t s ee nol ea i e mmi npoh nut Na t oj ä s e ny yä , mu aUk r a i na ns oda n v uok s i a s i aonmuu unutj aol e na l k a nut k a nna a ma a nj ä s e ny yä . E nne nv a nha a ns e k s ua a l i v ä he mmi s t öj ä s y r j ii npa l j onj ahe i dä na j a t e li nol e v a n s a i r a i t a . Ny k y ä ä ns e k s ua a l i v ä he mmi s t öj e n s y r j i mi ne nonl a s k e nutr oi ma sj at a s a a r v oa k unni oi t e t a a npa r e mmi n. Ol e nj os k usi t s e s a aa nuts uht a ut uae pä l uul oi s e s v ä he mmi s t öi hi n, mu any tol e nk a s v a nut a i k ui s e mma k s i j aoppi nutt unt e ma a n e r i l a i s i ai hmi s i ä . T oi v onk a i k i l l ei hmi s i l l e hy v ä ä . L a ps e nas uht a udune s i me r k i k s i ur he i l ul a j e i s s ahä v i ä mi s e e nr a nk a s. S a a oi me nnäpä i v i ä , j o at a ppi ool i s i py y hk i y t y ny t mi e l e s t äpoi s . I ä nmy öt äol e nk ui t e nk i n hä v i ä mi s e nj a l ont a i donoppi nutj ae n s uht a uduv oioi hi nj ahä v i öi hi ne nä äni i n v a k a v a s. P e l i onpe l i ä .

31


Ai k aj al i nj a t , k uv a tmennees t äj a t ul e v a s t a L umi , k y l my y s , v a l oi s uus , hi l j a i s uus . Hä non t o unut e dos t a ma a ny mpä r i s t öns ä pe r us t a ne nne ns i i r t y mi s t äe t e e npä i n. S i l mä t v a av a the t k e nt o ua k s e e nk i r k k a ut e e n, mu as a a de s s a a nnea v a t uk s i , hä nt a j ua a , ee ie dä , mi t e nonpä ä t y ny tni i nk i n t y hj ä l l epl a ne e t a l l e . Nä k y mähä ne n e de s s ä ä nons uor a s t a a ns ur ul l i ne n: l umi s t a j av uor i s t ama i s e ma ani i npi t k ä l l ek ui ns i l mä k a nt a aj at a i v a a l l al oi s t a at uhonä y t e l mä . Puna i s e ne r i s ä v y tma a l a a v a tnä k y mä n hä ne ny l ä puol e l l a a n, t e hde nma hdo oma k s i e de se r oa a , mi t äont uhout unut . Hä nk ä yä äpi e ne nhe t k e npä ä ns ä t y hj e nt ä mi s e e n. Hä ne i v oi l i i k k ua e t e e npä i n, e l l e i hä na j ae l es e l k e ä s. He t k e nj ä l k e e nhä nonj ä l l e e nv a l mi s k oht a a ma a nl a nt e e ns aj apä ää ät ut k i a y mpä r i s t öä ä nt a r k e mmi n. Ka i k i s t a s i l mi i npi s t ä v i nt äl umi s e s s ama i s e ma s s aon puna i ne nl a ak k o, j ok aonnoi n10me t r i n ma t k a npä ä s s ähä ne ns i j a i nni s t a a n. L a ak os t at ul e ee ns i s i j a i ne nt a v oi t e . L i i k k umi ne nhä ne na s us t uk s e s s a a non hi da s t a , mu ahä ns a a v ua al a ak onj a a v a as e n. L a ak ons i s ä l t öony k s i nk e r t a i ne n. Vi de ok a me r a . Va i ny k s i v i de ok a me r a , e i muut a . T e k nol og i a l t a a nk a me r aonv a nha , e i k ähä nol enä hny tv a s t a a v a ak os k a a n. Hä n t unni s t a as e nv i de ok a me r a k s i v a i n fil mi r ul l a s t a . Hä na nt a ak ä s i e ns ät ut k i a e s i ne e nt a r k oi n. Me t a l l i onk y l mähä ne n s or me npä i de ns äa l l a . Ai k ahuok uue s i ne e s t ä hä ne nk ä s i i ns ä . S eoni hme e l l i s t ä . Hä ne i ol e k os k a a nt unt e nutmi t ä ä nv a s t a a v a a . Ka me r a v e t ä ähä nt äpuol e e ns a , k ut s ue nk a t s oma a n mi t äs ek ä t k e es i s ä l l e e n. Hä na nt a at unt e e l l e pe r i k s i j aa nt a ut uuk a me r a nma a i l ma a n a s ea e ns i l mä ns äs i l l et a r k oi t e t ul l epa i k a l l e j al a ia afil mi r ul l a npy ör i mä ä n.

Rul l ak e l a ahe t k e n, e nne nk ui ns e py s ä ht y ye dos t on940422k ohda l l e . Nä k y mäonhy v i nr us k e a s ä v ye i ne n, ma t e r i a a l i tl a s s aov a tpuut aj ame t a l l i a . Ka i k k i ons a ma a na i k a a ns e k ät u uae ä v i e r a s t a . Hä ne i ol ev a r ma , mi t e nhä ne n t ul i s i k ä s i t e l l äk a i k k ie dos t a ma ns aa s i a t . E ns i mmä i s e nähä nha v a i t s e es e n, eä l a l i i k k uu. Hä nont ode nnä k öi s e sj una s s a , k un hä nhuomi oi mi t e nt a s a i s e ss el i i k k uu. Va i me ak ol i nat ä yä äl a n. T oi s e nahä n ha v a i t s e emuutma t k us t a j a t . Huoma a v i n on l a na i noal i i k k uv ahe nk i l ö, c owboy ha uunj ana hk a t a k k i i npuk e ut unut . Cowboy ha t unomi s t a j ae i ol ev a unun a i noama t k us t a j a . Hä nv a i nk ul k e es ul a v a s me t a l l i ma s k e j api t ä v i e nl i i k k uma omi e n ha hmoj e nj ouk os s a , k ui nha l l i t s i s i he i dä n t e k e mi s i ä ä n. I t s e v a r muushuok uuhä ne s t ä ni i nv a hv a s, e ähä nme l k e i nt ä yä äy k s i n k ok ol a n. Kui nmi l l ä ä nmuul l al a s s ae i ol i s i v ä l i ä . Hä non l a nv a la s , e i k äk uk a a n k y k e nea s e uma a nhä nt äv a s t a a n. Va i k k ahä mme nny sonv a l t a api t ä v ä t unne , s i i t ähä nonv a r ma , e ähä nt unt e e ha t unomi s t a j a n. Hä nonv a r ma , e ähe i l l ä ony ht e i s t ähi s t or i a a . S e npi t uu ahä ne i e de sus k a l l av e i k a t a , mu at unne y s t ä v y y de s t äj amoni s t ay ht e i s i s t ähe t k i s t ä i s t uuv a hv a s hä ne ns i s ä l l ä ä n hä mme nny k s e s t ähuol i ma ae i k äs ej ä t ä hä nt är a uha a n. Hä nt unt e eha t unomi s t a j a n j as e nt a k i ahä nnä k e et ä mä nk a i k e n.

32

Va unuuni l me s t y yt oi ne nha hmo. Cowboy v e t ä äa s e e ns ae s i i n, mu ae i k ui t e nk a a n os oi t as i t ät ul i j a a n. As eons uunna u hä ne e n. As e e nk ä r k i os oia at y hj y yä , mu ahä nnä k e es uor a a npi i pus t as i s ä ä n. Hä nont unt e nuts e na i k a i s e mmi n. S eon a i noaa s i a , j os t ahä nv oi ol l av a r ma . Hä non t unt e nuts e ns a ma na s e e nk ohdi s t e una hä ne e ne nne nk i n. L a uk a us t ae i e hdi k uul ua , s i l l är ul l apä ää äk e l a ut ua ,


v e t ä e nhä ne tpoi sl i i k k uv a s t aj una v a unus t a . T i e dos t o941224a v a ut uuj ä r v e nk e s k e l l ä s i j a i t s e v a l l es a a r e l l e . Y mpä r öi v ähi l j a i s uuson k or v i ahuuma a v a a . S a a r e nv i hr e y son y l i v oi ma i s t aj as epe iä äk a i k e nmuun a l l e e n. Kuv al i i k k uus uunt a a n, j ost oi s e e n, k ui ns eha k i s i j ot a k i n. Kui nj ok i nol i s i v i a l l a . Kuv amy öss ä r i s e e , k ui nj ok i ny r iä i s i a ki v i s e s hä i r i t ähä ne nnä k e mä ä ns äl a a . T i e dos t oonhy v i ns t a a ne n, k ui ns ee i ol i s i t ode l l i s uude s s aol l e nk a a n. S et unt uu v i e r a a l t a , v i e r a a mma l t ak ui nmi k ä ä nmi t ä hä ne nk e hons aonk os k a a nt unt e nut . Va i k k a hä ne na i v ons ae i v ä tt unnumui s t a v a nmi t ä ä n hä ne s t ä , hä ne nk e hons amui s t a a . Kuv aj a t k a al i i k k umi s t a a n. S eha k e e , ha k e ej aha k e e . L opul t as epy s ä ht y yk e s k e l l e a uk e a anur mi ma i s e ma a . S a a r i e i ol e k ov i nk a a ns uur i , mu as i l l ema ht uut y hj ä , l a a k e anur mi a l ue , j onk ak e s k e l l äs e i s ooj ok u. J ok u, j ok av a i k ua aol e v a nk a i k e s t ay ht ä hä mme nt y ny tk ui nhä nk i n. Nä k y mäonl i i a n k a uk a naj al i i a ne pä t a r k k a , j o ahä nv oi s i t e hdäpä ä t e l mi ämi s t ä ä n. Kuk ahe nk i l öon? T unt e v a t k ohet ä s s äe l ä mä s s ä ?T ä s s ä t ode l l i s uude s s a ?J oshee de sov a t t ode l l i s uude s s a . Kui nt oi v e e s t a , k uv a l ä he s t y yhe nk i l öä . L ä he mpä ähä nv oi nä hdä , e ähe nk i l öone ne mmä nk ui n hä mme nt y ny t . Hä ni t k e e , mu as y y t ähä ne i v oi ul k opuol i s e nak a t s oj a na e t ä ä . Onk o k y s e e s s ähä mme nny s , e pä l uul o, a hdi s t usv a i j ok i nmuu?Hä nv oi j ää äk a i k e nv a i n a r v a i l unv a r a a n. Kuul uupa ma us . Us e a mpi k i n. Ner i k k ov a t s y v ä nhi l j a i s uude n, j ok aonv a l l i nnut l a a . Hä ne hi nä hdämuut a ma nv a l oj uov a n e nne nk ui nr ul l ak e l a ut uuj ä l l e e n. T i e dos t o950123a v a ut uunope a s hä ne n k a t s oa v a k s e e n. Kuumuusj apa a ht a v a a ur i nk ot ä yä v ä ty mpä r i s t ön, j ohonk uv a hä ne the iä ä . Ke l t a i ne nt uk t uks e i s oo

33

pa i k a l l a a npy s ä k i l l ä ä nk os mi s e ns umun y mpä r öi mä nä . Kus k i noj a aa j one uv oons a s i l mä ts ul j e una . K y mme ne n, k a k s i k y mme nt äs e k un ak ul uuj ak us k i nous e et a k a i s i na j one uv oons a . T a uk oon pä äy ny t , t uk t ukl ä ht e el i i k k e e l l ej ak uv a s e ur a amuk a na , v e t ä e nhä ne tmuk a a ns a a v a r uude npy ör t e i s i i n. T uk t uks e ur a as e l v ä ss i l l emä ä r äy ä r e iä , j onk as i ni ne nk i ma l l ema a l a as e n e t e e n. Ma t k us t a j a ti l me s t y v ä tk y yi nj a hä v i ä v ä ty ht änope a s. Kus k i e i huomi oi ma t k us t a j i a . Hä ns e l v ä s e t ä ät e ht ä v ä ns äj a k e s k iy ys e ns uor ia mi s e e n. Ma t k us t a j a t j ä ä v ä tmä ä r ä npä ä r i s s ä ä npoi sj at uk t uk j a t k a ak ul k ua a n. Hä ne i ol ev a r ma nä k e mä s t ä ä n, mu aonma hdol l i s t a , e äj os hä nmui s t a i s i mi t ä ä n, hä nv oi s i t unni s t a a ma t k us t a j a ti l ma nong e l mi a . Kus k i k ui t e nk i n v a i k ua ahä mä r ä st ut ul t aj ahä nonv a r ma , e ämy öshe i l l äony ht e i s t ähi s t or i a a . He t k e nk ul k e mi s e nj ä l k e e nhä ne n nä k y mä ns äpy s ä ht y yj ak uv aj ä äpa i k a l l e e n. T uk t ukj a t k a ak ul k ua a na v a r uude n a j or a da l l a , mu ak uv apy s y ypa i k a l l a a n. T uk t ukk a t oa anä k y mä s t äj ak uv api me ne e , r ul l ak e l a ut uu, e dos t ov a i ht uu. S e ur a a v ae dos t oonhe t k e n py s ä hdy k s i s s ä , k unne ss ea l oia ak ul k uns a . T i e dos t o951116onk ui nhä ne tol i s i he i t ey j ä ä v e t e e na a v i k onl ä mmös t ä . Hä ne n y mpä r i l l ä ä nonk ui t e nk i npe l k k ä ät y hj y yä . S i l mi nk a nt a ma omi i nt y hj y y äj api me yä . Ka i k e nt ä mä nr i k k oot y hj y y de s s äj a pi me y de s s äl e i j uv aha hmo. Hä ne i ol e v a r ma , onk os ev a i npuk u, v a i onk opuv un s i s ä l l ähe nk i l ö. Puk uons a ma nl a i ne nk ui ns e , j os s ahä nol i he r ä nny t . Hä nhuoma aha hmon t oi s e nk ä de nl i i k k uv a n. S i s ä l l äons i i sj ok u. Hä ne i nä ek a s v oj ak y pä r ä nk uv unl ä pi , mu ahi moa ae t oas i i t ä , k uk apuv uns i s ä l l ä onj ami t ähä na j ae l e el e i j ue s s a a nk a i k e s s a t y hj y y de s s ä .


Kui nk ä s k y s t ä ,e dos t ov e t ä ähä ne t e t e e npä i n. E r oy mpä r i s t ös s äonk ui ny öj a pä i v ä . Hä ne i ol ee nä ät y hj y y de s s ä , v a a n hä nt äy mpä r öi r uudutj aj ohdot . Ruudut nä yä v ä tk a roj aj ama i s e mi a , mu ahä ne i nä eni i t ät a r pe e k s i s e l k e ä s, j oa e t ä i s i mi t änet a r k a l l e e ne s iä v ä t . Kunhä ns i i r t y y mui hi ny k s i t y i s k oh i n, hä nhuoma a huone e s s ak ä v e l e v ä nhe nk i l ön. Onhy v i n ma hdol l i s t a , e ähä nonpuv uns i s ä l l äol e v a he nk i l ö, mu ami s t ä ä ne i v oi ol l av a r ma , hä n v a i nol ea ani i n. He nk i l öna s us t uson v a i ht unutv a l k oi s e s t a , k ömpe l ös t ä a v a r uus puv us t ak ä y t ä nnöl l i s e mpi i nmusi n hous ui hi nj av ä l j ä ä nt pa i t a a n. As un y k s i t y i s k oh a k a a ne i ol eunohde u. Hui v e j a j ak or uj ar i iä i s i t oi s e l l e k i n. Hä nonk ui n a v a r uus pi r a a, j oso a ahuomi oona s e e n, j ok ahä ne l l äonk ä de s s ä ä n. Hä nha l ua i s i j ä ä dät ä hä nhuone e s e e n pi de mmä k s i a i k a a , mu a e t ä ä , e äonv a i n he t k i s t äk i i nni , k unne se dos t ov a i ht uu. Out oa . Ai k a i s e mmi nv a i hdott ul i v a t y l l ä t y k s i nä , mu any thä nv oi t unt e as e n, k ui nk any k y i ne ne dos t oons a a v ua ma s s a l oppua a n. E ns i npy s ä ht y v ä tr uut uj e nk uv a t , s ie npy s ä ht y ye dos t onhe nk i l ö. Ka i k k i j ä ä pa i k a l l e e nj ahä nj ä äodo a ma a n. Kl i k . Kuv av a i ht uu. T i e dos t o990316. T ä l l ä k e r t a av i de onmuk a nat ul e es e k a v uus . Huonool o. Vä l k k y v ä tv a l ot . Hä nv oi k ok e a k ui nk al a , j os s ahä non, l i i k k uua j a s s a . Hä n e ie dä , mi hi ns el i i k k uu. E t e e n, t a a k s e , l ä he l l e , k a ua s . Va i ht oe ht oj aonpa l j on. Y ht e nähe t k e nä l a s s aoni hmi s i ä , t oi s e nae i . I hmi s e tv a i k ua v a tt ut ui l t a , mu ahä ne i ol e v a r mami s t äv oi s i t unt e ahe i dä t . Hä ne s t ä t unt uu, e äj unaons a mak ui na i k a i s e mpi , mu av oi ol l a , e äe i ol e . Voi ol l a , ee i v ä t neol es a ma s s al i nj a s s at a i a j a s s a . Mi s t ä ä ne i v oi ol l av a r ma . T i l aj a t k a al i i k k umi s t a a n. My ös e dos t on oma a v a nhe nk i l önmi e l i j a t k a al i i k k umi s t a .

34

Vä l i l l ähä nonpa i nov oi ma nmuk a i s e sj a l a t l aa s s a , v ä l i l l äl a amuu uuk a t ok s i . Aj oi n hä npy ör i il a s s apa i k a l l a a n. T i l a nl ä hde ä onv a i k e aha v a i t a . Hä ne i ol ev a r maj oht uuk o s e k a l a i s uusa j a s t a , pa i k a s t av a i k oj os t a i n, mi t äe dos t onhe nk i l öol i s i ma hdol l i s e s v oi nuto a a . Ka i k k i onma hdol l i s t a . Ke l l oi l me s t y yv a ununs e i nä l l ek ui n t y hj ä s t ä . S e nv i i s a r i ta l k a v a tk i i r e hä . Onk o a j a l l ak i i r e ?Ai k a as e ur a a v a tv a l ot . Y ht e nä s e k un naneov a ts i ni s e t , t oi s e nav a l k oi s e t . Y ht e näs e k un nav a l otov a tpä ä l l ä , t oi s e na e i . I hmi s e tl e i k k i v ä tv a l oj e nk a ns s a . Va l oj e n ol l e s s av a l k oi s e t , s a ma tme t a l l i ma s k i s e t e ns i mmä i s e s t äe dos t os t ai l me s t y v ä t v a unuun. Ka i k k i onk a a os t a . Pi a nl aa l k a a py ör i ä . J as epy ör i i j apy ör i i . Nope a mmi nj a nope a mmi n, k unne se dos t opä äy yj ahä n j ä äk a t s oma a na i k a a nj ä hme y ne i t äv a l oj a . Vi de ok uv amuu uumus t a k s i , s ie n pi k s e l e i k s i , k unne ss es e l k e y t y yj aa v a a e dos t on950113. Ka i k i s t av i de oi s t as e v a i k ua ak a i k i s t at ut ui mma l t a . S eon s a ma s s aa j a s s aj al i nj a s s ak ui ne de l l i ne nk i n. Hä ne l t äme ne emi nuu , k a k s i . Hä nt a j ua a , e äk a t s ooi t s e ä ä n. S a mar us k e usj a k os mi ne ns umuy mpä r öi v ä thä nt äk ui n pa r i s s amuus s ae dos t os s a . Kuv a k ul ma n l a a j e nt ue s s ahä nha hmo a ae dos t on k uv a s t ar a uni ot . Ke s k e l l äk a i k k e aon v a l t a i s t ui nt amuk a i l e v ar a k e nne l ma . S eon t ä y äk i v e ä , mu ahä ne nk opi ons anä yä ä t unt e v a ns aol ons amuk a v a k s i i s t ue s s a a n s i i nä . T i e dos t o950113onl y hi nk a i k i s t a . T a pa ht umi l t a a ns eonmy öst y l s i n. Ma i s e ma py s y ys a ma na , mi k ä ä ne i l i i k u. Ka i k k i v a i non s y v ä s s ähi l j a i s uude s s a . Ke s k iy yol e mi s e e n. Va i non. Kuv a k ul maonk ok oa j a ns a maj a hä nv oi v a i na r v a i l l a , mi t ämuut a y mpä r i s t ös s ät a pa ht uu. Hä ne nk opi ons a py s y yi s t ui me l l a a n, s i l mä ts ul j e una . Hä n ma k s a i s i mi t äv a i n, j o as a i s ie t ä ä , mi t e n


hä nonpä ä t y ny tt a i mi t e nhä nt ul e e pä ä t y mä ä ns i i he n. Hä ne i os a aa j oia a e dos t oaoi k e i n. T ul e v a i s uus , me nne i s y y s . Net unt uv a ts a ma l t a , k unmui ss s ae i ol e mi t ä ä n.

y mpä r i l l äl i s ä ät ur v a l l i s uude nt unne a . S e ons i i nä , mi s s äa i nae nne nk i nonol l ut . As i a t e i v ä tol emuu une e tl i i k a a .

T i e dos t o950113pä äy y . Hä nl a s k e e k a me r a nt a k a i s i nl a ak k oon, mu ae i s ul j e s i t ä . Hä nk ä ä nt ä äk a t s e e ns at a k a i s i nt a i v a a l l e j aj a t k a at unt e ma oma nt uhonä y t e l mä n s e ur a a mi s t a . Hä ne nt ä y t y ys e l v iä äl i nj a t , a i k aj ak uv i e nme r k i t y k s e t , mu as ev oi odo a ahi e ma nmy öhe mpä ä n. T uhonon s a a v ut ea v al oppuns ae nne ns i t ä .

Mi t ens i t oai t s ens ät odel l i s uut een Muut a maa ur i ng ons ä deonl öy t ä ny te ns ä v e r hoj e nl ä pi . Va l ov i i v a tnä yä v ä ts uur e s s a l a s s ay k s i nä i s e l t ä . Y k s i ni i s t äk ui t e nk i nos uu hä ne nj a l k a a ns a , l ä mmiä e npa l j a s t ai hoa . L ä mpöt a r j oa ahä ne l l ek i i nni k k e e n t ode l l i s uut e e n. Va i k k ak a i k k i onv i e l ähy v i n une noma i s t a , hä ns i i r t ä äk ä t e ns äs ä t e e n k a nt a ma l l e . Kä mme nonj a l k a av a s t e nk y l mä j ahä nv oi t unt e ak ui nk ahä ne nk ok ok e hons a v a pi s e e . S ee i k ui t e nk a a nj ohduk y l mä s t ä . Va a l e a thi uk s e tov a ta uk i j ane muodos t a v a ts uoj a nhä ne nol k a pä i l l e e nj a s e l ä l l e e n. L a i ne e tov a tpi t ä ne e tmuot ons a , v a i k k ahi uk s e tov a tmä r ä t . S e , mi t e nhi uk s e t ov a tk a s t une e t , ona v oi nk y s y my s . Hä ne i mui s t ak ä y ne e ns äs ui hk us s at a i k y l v y s s ä . K y l pyv a i k ua at ode nnä k öi s e mmä l t ä , mu a v i l k a i s uk y l py huone e na v ona i s e nov e n s uunt a a nk e r t oo, ee i a mme aol ek ä y t ey t ä nä ä n. T pa i t ar a a pi i hä ne ni hoa a n. S ee i ol e hä ne npa i t a ns a . S ee i t unnuoma l t a , s ee i a nna l a ahä ne l l e . S hor t s i tov a tk ui t e nk i n hä ne n. Kul unutk a ng a sonpe hme ähä ne n i hoa a nv a s t e n, a nt a e nhä ne l l el a nt unt e aj a k ok e ar a uha s s a . Hi us l e nk k i hä ne nr a nt e e ns a

Ka t s a usy mpä r i huone at a r j oa ahä ne l l e l i i k a ae t oa . S ä ng y l l äona v ona i ne n, pi e ni , v a l k oi ne ns ä i l i ö. S ä i l i önt y hj y y st ui j oa a hä nt äs y v ä l l es i s i mpä ä n. Kui ns epi l k k a i s i hä nt ä . S i i näs i näv i e l äol e t . Ol i s i k opi t ä ny t t e hdät oi s i n. Hä ns ul k e es i l mä ns äj aa nt a a k ä s i e ns äs uunna t ak oh l aa a . Puuhä ne n k ä s i e ns äa l l aonhä ne l l et u u. Hä nt unt e e j ok a i s e nuur t e e n, j ok a i s e ne pä t a s a i s uude n mi t äl aa s s aon. Hä ne i k ui t e nk a a nl öy dä s i t ämi t äha l ua a . Hä ne npuhe l i me ns aon j os s a i nmuua l l a . Hä nhe ng iä äs y v ä ä n. Hä npä ää ä l uo a ai t s e e ns äj as e i nä ä n, s i l l ähä ne non pä ä s t ä v äj a l oi l l e e n, j osha l ua al a nt e e n e t e ne v ä noi k e a a ns uunt a a n. Nous e mi ne n v i ehä ne l t äl uonno oma nk a ua n. J a l a tov a t e pä v a r ma t , k ui nneol i s i v a tunoht a ne e t k ä y öt a r k oi t uk s e ns a . Me ne emi nuu , k a k s i , k unne shä nt unt e ei t s e ns ät a r pe e k s i v a k a a k s i l i i k k umi s e e n. Huonev a i k ua a pi e ne mmä l t ä , k uns i e l l äs e i s oo. Hä ne i pi dä s i i t ät unt e e s t a , j ok ahä ne nmi e l e e ns ä nous e e . Hi t a a s, a s k e l a s k e l e e l t a , hä nk ä v e l e e i k k unoi de nl uoj av e t ä äv e r hota uk i . Aur i ng ons ä t e e tv a l t a a v a thuone e t . Hä ne n s i l mi l l ä ä nme ne ehe t k i , e nne nk ui nne t o uv a tv a l oon. Va l oj al ä mpö, j onk aa ur i nk o t uohuone e s e e n, l ohdu a ahä nt ä . Huone t unt uuj ä l l e e ns uur e l t a . Hä ne i huk us i nne .

35

Hä ni s t uuuude s t a a na l a s , t ä l l äk e r t a a noj a t e npa i nons aj a l k oi hi ns ai l ma nt uk e v a a s e i nä äs e l k ä ns ät a k a na . Hä nhe ng iä ä j ä l l e e ns y v ä ä ne nne nk ui nnos t a apä ä ns ä , e t s i e npuhe l i nt a a n. Puhe l i nonhä ne n s ä ng y l l ä ä n. E l o oma na , v a l oa ma na , ä ä ne ömä nä . Hä ne i ol ee de sv a r mas i i t ä , mi l l oi nv i i me k s i hä nons e nl a da nnut .


Ai k ame ne ee t e e npä i n. Hä ne i ol ev a r ma , k ui nk ak a ua nhä ne l t äme ne epä ä s t ä s ä ng y l l e e n. Ka ua n. T a i v ä hä n. Ai k aonhy v i n s umui s t a . He t k i nämy ös l aons umui ne n hä ne ny mpä r i l l ä ä n. Hä nk ä yä äa ur i ng on l ä mpöä , s hor t s i e npe hme y äj ahi us l e nk k i ä r a nt e e s s a a nk e i noi nak i i nniy ät a k a i s i n t ode l l i s uut e e n. Vi ehe t k e n, k unne shä n t unt e ei t s e ns ät a r pe e k s i r a uha l l i s e k s i , j oa v oi poi mi apuhe l i me nk ä t e e ns ä . Na pi n pa i na l l usj anä y ös yy yhä ne nonne k s e e n e l oon.

e l ä mä ä ns ä . Ka i k i s t ae ni t e nt oi s i ahä i r i t s e e s e , mi t e nt oi s e te l ä v ä t , v a i k k at oi s t e n e l ä mi ne nj at a v a te i v ä tv a i k ua i s i i t s e e ns ä ol l e nk a a n. S i lpi t ä äol l amä ä r ä ä mä s s ä mi t e nt e k ov a pa a s s ama a i l ma s s at oi s e t e l ä v ä te l ä mä ä ns ä . Mu as ie ni t k e t ä ä n, k un j ok ut oi ne nt ul e es a noma a nomi s t a t e k e mi s i s t ä ä n. T e e nnä i s t ä . T y hmä ä . Ha l ut a a ni t s e l l eoi k e ude t , mu ae i t oi s i l l e . Kos k a“ mi näe ns i n, v a i nmi nä . Ai na v a i nmi nä ” . E l ä ty ht e i s k unna s s a . Kä yä y dy ni i nk ui nk uul uuk i n. Äl äol ek ui nl a ps i k un ol e te l ä ny tpuol i v uos i s a t a a .

Y k s i v e t ooi k e a l l e . Kol menume r oa . Pi e ni y k s i nk e r t a i ne nt e k ov a ai hä ne l t äk a i k e n k e s k iy mi s e n. Hä nha l ua a , e äk a i k k i ol i s i j o ohi . Hä nv i epuhe l i me nk or v a l l e e n, k uul e e s e ns oi v a nk e r r a n, k a k s i .

J as ie ns a mai t s e k e s k e i s y y sj a e pä i hmi s y y sv ä l i t e t ä ä nl a ps i l l e . S ie n i hme t e l l ä ä n, mi k s i ma a i l mae i k e hi t yt a i k ul j e e t e e npä i n. S ie ni hme t e l l ä ä n, mi k s i i s ol l a os a l l ai hmi s i s t äonhuonool l a . J as y y t v i e r i t e t ä ä nk a i k k i e nmui de nni s k oi l l e . Kos k a e i hä ni t s ev oi t e hdämi t ä ä nv ä ä r i n.

“ 911, mi t e nv oi na ua a ? ”

Va i nmi nä Kui nk at y pe r i äi hmi s e tov a t k a a n. T y hmi ä . T oi s t a v a ts a moj as a noj av uode s t at oi s e e n. Vuos i k y mme ne s t ät oi s e e n. Vuos i s a da s t a t oi s e e n. E i v ä t k öhev ä s yomi i ns a noi hi ns a ? E i v ä t k öhek uul eomi s t as a noi s t a a nomi a v a l he i t a a n? I hmi s y y sonunohde u. Ha l ut a a nol l a y l i mi e l i s i ä , ha l ut a a nol l av a pa i t a , t a j ua ma a k ui t e nk a a n, e ät oi s i l l ea i he ut e t a a nha r mi a . Mi k s i pi t ä äol l ay l i mi e l i s i ä , t e k opy hi äi hmi s i ä , j ot k amuk aa j a v a tv a pa ua ?Kuk a a ne i t ä s s ä a j a s s aa j av a pa u at oi s i l l e . Va i ni t s e l l e e n. Kos k ai hmi s e tov a ti t s e k e s k e i s i ä . Huonoj a . S ur k e i t a . Y l i mi e l i s i ä . Aj a t e l l a a nmus t a v a l k oi s e s. E i s uos t ut a oppi ma a n. Me nnä ä nv a nha nmuk a a n. E i s uos t ut anä k e mä ä n, mi k äonv ä ä r i n. S ul j e t a a ns i l mä , s ul j e t a a nk or v a t . Ka i k k i v a i n s ul k e ut uv a tk upl i i ns a . Va i ni t s e l l äonv ä l i ä . E de somi l l at e oi l l ae i ol ee nä äme r k i t y s t ä . Va i nmui de nt e oi l l a . S i l l ä , mi t e nmuute l ä v ä t

Mi k s i nuor e tunohde t a a n?Mi k s i l a ps e t unohde t a a n?T unt uu, ee i s e , e äon e ne mmä ne l ä mä nk ok e mus t aoi k e a s t e e k ä ä nk ok e ne e mma k s i t a i pa r e mma k s i i hmi s e k s i . S ie nt a a si hme t e l l ä ä n, mi k s i nuor e tj al a ps e te i v ä tv oi hy v i n, k unv oi s i k a t s oape i l i i nj at ode t a , e ä“ me i s s ä hä ns e v i k aon” . Mu ae i . Vi k aon e t y s ni i s s ä , j ot k ae i v ä tv oi a s i oi l l emi t ä ä n. L uul l a a n, e äol l a a nt oi s i apa r e mpi a . Kä y ny tpa r e mma tk oul ut , e l ä ny tpi de mpä ä n. T ode l l i s uude s s ak a i k k i met ä l l äpl a ne e t a l l a ol l a a ny ht äs ur k e i t a . T ä l l äpa l l ol l ae i me ne e nä äk ui nhe t k i , k unne ss ek y k e ne es e n me i l l enä yä mä ä ns uor a a ns i l mi e mme e de s s ä . “ Mi näe ns i nj av a i nmi nä ” , mu ae i s i l l oi n, k unpi t ä i s i oi k e a sk a t s oai t s e e ns ä .

36


T i l a us t a nneei v oi daper ua

Kehonos a t

ol i s i pae l ä mä l l ä’ pe r ul a us ’ na ppi s i l l äa j oia i ni t k e mi ne nj ahuut a mi ne nk ä y t y l s ä k s i

E ns i nt ul i v a ts i l mä t . S ie nt ul i v a tk ä de t . Kor v a t . Ha mpa a t . Va i ht e l e v a s. Va i ny ht ä k e r r a l l a a n, e i k os k a a nus e a mpa a . Neol i v a t a l uk s i r a uha l l i s i a , e l o omi a . Aj a nmy öt äne muu ui v a t , a l k oi v a tl i i k k uma a n, pi t ä mä ä n ä ä nt ä . Ni i s t ät ul i e l ol l i s i a . T unt e e l l i s i a . P e l oa v i a .

onk os ee l ä mi s t ä j osy l i k uor mi t uk s e s t at ul e ev a k i o

E ns i mmä i s e ts i l mä ti l me s t y i v ä te t e i s e e n. Net a r k k a i l i v a tk a i k k i a . Ka r t a nona s uk k a i t a , k a r t a nonv i e r a i t a . Nes e ur a s i v a tv ä ä j ä ä mä ä j ok ai k i s e ni hmi s e nj ok ai k i s t äl i i k eä . E ns i mmä i s e tk ä de ti l me s t y i v ä tk e i öön. Al uk s i nee i v ä tt e hne e tmi t ä ä n, k unne sne a l k oi v a tk ol i s t e l l aöi s i nk e i önv ä l i ne i l l ä . Kor v a ti l me s t y i v ä tol ohuone e s e e n. Ne na uv a tmus i i k i s t a , j ot aol ohuone e s s ar i i pä i v ä s t ät oi s e e n. Nev a i ni nhos i v a thuonoa mus i i k k i a .

onk os ee l ä mi s t ä j osk a i k k i onpuhda s t as uor ia mi s t a onk os ee l ä mi s t ä j os e t ä äol e v a ns at y ök y v y t öne nne n k ol me a k y mme nt ä onk os ee l ä mi s t ä j osmi t ä ä ne i t e ei t s e ä ä nv a r t e n

Ha mpa a tol i v a ta i noa t , j ot k ai l me s t y i v ä t i r t ona i s i nat a l oon, k a i k k i e nmui de nos i e n ol l e s s at a l oonk i i nniy ne i t ä . E ns i nni i t ä l öy t y i k y l py huone e s t a . S ie nk e l l a r i s t a . S ie nma k uuhuone i s t a . J os k usha mpa i t aol i v a i ny k s i t a i k a k s i , j os k usk y mme ne nt a i v i i s i t oi s t a . Ha mpa a tk a t os i v a t , k uns uut i l me s t y i v ä t , mu anei l me s t y i v ä ts ui hi n. I r t ona i s i aha mpa i t al öy t y i v a i n, j oss uut ol i v a tni i t ä put e l l e e t .

onk os ee l ä mi s t ä j ose i nä ei t s e ä ä nt ul e v a i s uude s s a ol i s i pae l ä mä l l ä’ pe r ul a us ’ na ppi s i l l äv ä s y my sv ä s yä ä

Vi i me i s e nät ul i v a ts uut . Ää ni huul e t . Ni i de n muk a nat ul i puhe . S uuti l me s t y i v ä te ns i nr uok a i l us a l i i n. I l ma nä ä nt ä . Nev a i nol i v a tj al i i k k ui v a t . E i ä ä nt ä . S ie nnet ul i v a tma k uuhuone i s i i n. Ää ne nk a ns s a . E ns i nnev a i nv a l iv a t e r i l a i s i l l aä ä ni l l ä . Ni i l l äe i ol l utt a pa at uo a a s a noj a . Vi e l ä . S a na tt ul i v a ts i t ämuk a a n, k un neoppi v a t . “ T y hmä ”ol i e ns i mmä i ne n. “ Hy ödy t ön”ol i t oi ne n.

37


-

Pommi

S eol i j ok a i s e l l eme i l l ey l l ä t y s . E mme ha l unne e tus k oani i ns e k ä k y s e e na l a i smme , ol i k os ee de sma hdol l i s t a , mu ak y l l äs eol i . Ra k e nnus a l a l l a t y ös k e nt e l e v änuor i mi e he na l k u. Pi nna l t a a n muk a v aj av ä l iä v ä , mu at ode l l i s uude s s a i t s e k ä s , s e l k ä ä npuuk oa v ak ä ä r me . P ä i hde ong e l maol i s e l v ä , mu ai t s es e n k i i s.

E nol i s i ha l unnut , e ämi nutl ä he t e t ä ä n.

Mui s t a n, k unk y s y i ta i nal a i na aj al upa s i t ma k s a as e ur a a v a s t apa l k a s t at a k a i s i npi e ne n k or onk a ns s a . Al uk s i t ä mäonni s t ui , mu a pi a na l a mä k i a l k oi ol l al i i a nj y r k k ä . Kun pa l k k aj al a i na te i v ä te nä är i iä ne e t , a l oi t v a r a s t a al ä he i s i l t ä s i s uor a a nl ompa k os t a . Y ht e i s e l t ät ut ul t a mmehä v i s i 600e ur oa k ä t e i s t äs y nt y mä pä i v ä r a hoj as i i t ä , k unhä n ol i t ä yä ny t18v uo a . T y hmä nähä no ne k a i k k i muk a a nba a r i i ns e k äe t e nk i nhuk k a s i ne . E t s i mmek a i k k i ni i t är a hoj apor uk a l l a , i l ma nt ul os t a . T ul i mmel opput ul ok s e e n, eä neol i v a t ppune e tk o ma t k a l l at a i j ok uol i v a r a s t a nutneba a r i s s a . Kuuk a us i ak ul ui , os a y s t ä v i s t ä mmea l k oi mui s t e l l al a nne a , k ui nk ae pä i l yä v ä sk ä yä y dy i ts i näi l t a na . Os amui s, e äol i tl a ia nutj ot a i nt a ul un t a a k s e , mu aa s i a s t ae i ol t uv a r moj a . K y s y i mmes i nul t aj ame ni tpa ni i k k i i n, l uk k oonj aa l oi ts e l iä äk a i k e nl a i s t as e k a v a a . E pä i l y tk a s v oi v a t . Vi i k k oamy öhe mmi n v a r a st100e ur oat oi s e ny s t ä v ä s i l ompa k os t a , mu aj ä ä tk i i nni . My öns i t k a i k e n.

E nol i s i ha l unnutnä i nk e ne l l e k ä ä n. L ä pi i l ma nv i he l t ä e nl a s k e uduns i nnemi nne mi nuae i ha l ut a . Mi k s i k ö?Kos k ani i npe l i na ppul a l l ek ä s k ei n.

Me t a l l i c a Vä k e äonpa l j on, i hmi s e tv a i k ua v a t j ä nniy ne i l t äj ai l oi s i l t a , moni l l ek e r t aon v a r ma s e ns i mmä i ne nmu aos a l l es e l v ä se i . E ns i mmä i ne nbi i s i a l k a a . T unne nk ok o k e hos s a ni ba s s onk ov a npa i ne e nj a r umpuj e nt a hdi n v a ae i s s a ni . T unne nl a v a l t anous e v i e n l i e k k i e nl ä mmöns e k äha i s t a npoloa i ne e n k ä r y n. Nä e nk ui nk ai hmi s e ty mpä r i l l ä ni pomppi v a t mus i i k i nt a hi n. E ne r g i ai hmi s t e ne l e i s s äj ak a t s e i s s as a a mi nuti nnos t uma a n. T unne nmus i i k i nt a hdi n j opahi uk s i s s a ni j aa l a nt a ns s i ma a nhe i dä nk a ns s a a n. T ä mäonE ns i mmä i ne nKons e r ni , j any t v i hdoi nol e nt ä ä l l ä .

Ka v e r i por uk k api e ne ni y hde l l ä . Ka i k k i ol i v a t pe y ne i t äs e k äs ur unj av i ha nt ä yä mi ä . Y k s i k a v e r e i s t anä k e es i nuav i e l ä k i n v a pa a a j a l l a , mu amemuute mme .

38


Ra k k a us k i r j e Mi e ns i nuapä i v iä i n. Va i k k ae i pi t ä i s i . Ol i s i t pat ä ä l l ät a i ol i s i t pae de st a r k oia nut s a noj a s i , k uns a noi tr a k a s t a v a s i mi nuat a i ee tk os k a a n l ä hdepoi sl uot a ni . Mu ami k ä ä nnä i s t äe i t a pa ht unute i k ät ä t äl a nne av oi muu a a .

39


Ry hmä y t y mi s pä i v ä

Y k k ös t e nr y hmä y t y mi s pä i v äj ä r j e s t ei n Koi t e l i nk os k e l l a . P ä i v äa l k oi l y hy e l l äk ä v e l y l l ä k os k e nl uoj as e ny l i i s onpui s e nt a ns s i l a v a n l uok s e . Auv oa l oi j uont a ma l l ami t ät ul e mme t e k e mä ä nj ami s s äj ä r j e s t y k s e s s ä . J ä r j e s t ä y dy i mmepi t k ä ä nr i v i i n s y nt y mä pä i v ä nmuk a a n. Me i dä tj a ei n j ouk k ue i s i i nj as i i r r y i mmer a s t e i l l e . E r ä ä l l ä r a sl l apil a s k e apuunk or k e usj at oi s e l l a k os k e s s av i r t a a v a nv e de nnope us . Y hde l l ä r a sl l aa s k a r r e li nk ä py l e hmi äj ane l j ä nne l l ä py r ii nj ouk k ue e nas i i r t ä mä ä nma a ha n t e ht ya s e t e l mai l ma n, e är a k e nt a j a tnä k i v ä t a l k upe r ä i s t äa s e t e l ma a . L opput ul osol i ne l i ö, j onk as i s ä puol e l l aol i t ä ht e ämui s t ua v a k uv i o.

40

Ra se nl oma s s ae hdi mmei ha i l l a py s ä yä v ä äKoi t e l i nk os k e aj as e n v a a ht opä i s e sv i r t a a v a av eä . P a l a s i mme T a ns s i l a v a l l ej ao mmee s i i nt y mi s nä yä mön r e una l t api l l i me hut . L a v a l l enous i r ohk e a s pa i k a l l i ne nv a nhe mpi he r r a s mi e s , j ok ak e r t oi me i l l eKoi t e l i nhi s t or i a s t aj aomi s t a k ok e muk s i s t a a n. L ä hdi mmek oul uak ohde n, e hä k s e mmer uok a i l uun. Koi t e l i nk os k i ol i e r iä i nk a uni snä ht ä v y y sj al ä mpi mä s mui s t e l t a v ak ok e mus . Mui s t a mmes e n v a r ma sv i e l äv i i me i s e näv uot e na k i n. P a j uHonk a ne nj aJ uul i a


Auvon synttärit Auvon syntymäpäiviä juhlittiin päivänä 25.2.2022 ruokatauolla. Auvo vastaanotti monia onnitteluja jo ennen oppilaskunnan onnittelua. Auvo oli valinnut ylleen tummansinisen puvun ja ruudullisen kravatin. Asukokonaisuuteen kuului myös hopean värinen rannekello. Syntymäpäivien kunniaksi opettajat olivat pukeutuneet oppilaiksi. Oppilaskunta oli hankkinut rehtorillemme lahjaksi lahjakortin, suklaarasian ja kortin, johon lukion oppilaat olivat kirjoittaneet aiemmin aamusta nimensä onnittelun merkiksi. Auvo ilahtui lahjastaan ja lähetti kaikille oppilaille kiitokset, Hän myös toivotti onnea abeille kirjoituksiin.

Opettajat onnittelivat Auvoa vielä ennen opettajien luokkakuvan ottamista. Kuvan tai parin jälkeen siirryttiin opettajien lahjoihin. Matti aloitti lahjojen jaon puheella. Puheessaan hän kehui Auvon uraa, mutta myös ihmistä itseään. Puheensa aikana Matti nappasi läheisestä maljakosta kukkia ja pahoitteli, etteivät lahjakukat saapuneet ajoissa perille ja pudotti hennot kasvit takaisin maljakkoon. Tuula asteli esiin nurkan takaa kädessään lahjakori. Ojentaessaan koria hän onnitteli lämpimästi ja kääntyi ottaakseen toisen lahjan esiin. Toinen lahja oli huivi, johon jokainen opettaja oli omin kätösin kutonut palan. Synttärisankarimme kiepsautti värikkään huivin kaulaansa Ainon ottaessa kuvia. Auvo alkoi innokkaana tarinoimaan lapsuudestaan. Auvo myös kertoi nimensä taustoista. Aplodit raikuivat tilavassa huoneessa miehen puheen jälkeen.

Opettajat pukeutuneena oppilaiksi

Auvo vastaanottamassa opettajien tekemää huivia

41


Seuraavaksi äidinkielen opettaja Katri aloitti puheen. Hän kehui Auvon rehtoritaitoja. Puhe sisälsi monia lainauksia eri henkilöiltä. Anne saapui hieman myöhässä onnitellen ja toimittaen kukat, joita Matti oli yrittänyt korvata maljakosta lainatuilla. Kaisu onnitteli ja ojensi Auvolle rentoutuslahjakortin. Tähän rehtorimme kertoi käyneensä kerran kellumassa, hän suositteli tätä lämpimästi.

Auvon haastattelu, joka sisälsi pitkiä ja syvällisiä vastauksia. Haastattelu alkoi kysymyksellä, onko syntymäpäivän vietto ollut mukavaa.

Auvon mukaan ihmisten kanssa ajan viettäminen on mukavaa. Vastaus ei kuitenkaan jäänyt näin yksinkertaiseksi, vaan hän lähetti myös viestinsä nuorille: “Aika menee nopeasti, kun taaksepäin katsoo. Maalla eletään sen aikaa, kuin eletään. Olkaa onnellisia, että joka aamu on uusi mahdollisuus. Se että me voimme herätä rauhallisin mielin, eikä tarvitse pelätä sotaa, on aivan mahtava asia ja meidän pitää olla onnellisia siitä. “ Auvon haastattelu oli enemmänkin keskustelu kuin kysymyksiä ja vastauksia. Tästä siir-

Oppilastoimi kunnan edustus kahvituokiolla

Mikä oli syntymäpäiväkahveillasi parasta?

Siirryttiin kahvitteluun. Tarjolla oli kaksi isokokoista vadelmakakkua teen ja kahvin kaveriksi. Tarjolla oli myös pienempi gluteeniton kakku. Auvo kehui vielä huiviaan ennen kuin siirtyi aloittamaan kakun leikkaamista. Muutkin liittyivät mukaan ja kakku sai runsaasti kehuja makunsa, mutta myös ulkonäkönsä puolesta. Kahvittelun aikana pohdiskeltiin, kenen syntymäpäiviä vietetään seuraavaksi ja milloin. Vastausta tähän kysymykseen ei saatu. Kahvittelun aikana koulupsykologi ja yläkoulun opettajat kävivät myös onnittelemassa.

Auvo pystyi loistavien keskustelutaitojensa avulla tähänkin kertomaan elämän mittaisen vastauksen, joka tiivistyy suurin piirtein seuraavasti: “Parasta oli tietenkin ihmiset. Se on aivan mahtavaa tavata uusia ihmisiä ja se on mielenkiintoista, miten ihmiset eri taustoista ja kulttuureista päätyy yhteen.”

42


Tämän jälkeen hän kertoi olleensa kiinnostunut tähdistä ja avaruudesta. Hän myös kertoi nuoruudestaan ja kiinnostavia asioita tähdistöstä. Kysyimme vielä yhden kysymyksen: Mikä on paras kokemus Pateniemen lukiossa? “On parasta nähdä, kun oppilaat valmistuvat ja lähtevät toteuttamaan itseään lukion jälkeen.” Auvo kertoi myös, miten on onnellinen nähdessään oppilaan olevan ylpeä tai vain tyytyväinen suorituksistaan. Auvon mielestä kahvittelut olivat onnistuneet ja hänelle jäi erittäin lämmin mieli loppupäiväksi. Kaulakaan ei palellut hienon huivin vuoksi.

Paju Honkanen

Ryhnäkuva

43