Page 1

PORTFOLIO KATRINE WANG HØIEM


KATRINE WANG HØIEM Født Telefon E-mail Nettside

13 10 1986 906 23 738 katrine.wang@gmail.com exlibrisdiploma.wordpress.com

Denne porteføljen viser et utdrag av prosjekter jeg har gjort i skolesammenheng og i praksis, som alle har den fellesnevneren at de er offentlige institusjoner - fra migrantsenter i Kina, til et lite visningsrom for kunst i Trondheim Mitt mål er å jobbe på et kontor som setter brukervennlighet og tverrfaglig arbeid høyt. Et sted der jeg kan videreutvikle min interesse for møtet mellom mennesker. Jeg håper du vil finne porteføljen min interessant. Ta gjerne kontakt for spørsmål angående mitt arbeid eller for å avtale et møte! Med vennlig hilsen Katrine Wang Høiem


SANTIAGOS HERBERG - pilegrimsherberg i Santiago De Compostela side 4 - 11

MIGRANT STREET - migrantsenter i kina side 12 - 19

SKUESPILLERFABRIKKEN TEATER - bergen kulturskoles nye barneteater side 20 - 27

EX LIBRIS - diplomoppgave om nytt bibliotek i grimstad side 28 - 31

MARIAS BLÅ KAPPE - kokurranse om nye våler kirke side 32 - 37

RAKE VISNINGSROM - trestykker studentworkshop side 38 - 39


SANTIAGOS HERBERG - pilegrimsherberg i Santiago De Compostela Veileder Sted Tid

A. Fontes, A. Waage & K. Grude Santiago De Compostela, Spania 09.2012 - 12.2012

BAKGRUNN

FORMKONSEPT

Pilegrimsveien til Santiago de Compostela er en samling vandreruter som leder fra flere land i Vest-Europa fram til katedralen i Santiago De Compostela i Nordvest-Spania. I denne katedralen ligger det, i henhold til myten, relikvier etter Apostelen Jakob (Sant Iago).

Når man går pilegrimsleden gir trær, jordhauger og steinvegger inntrykk av å gå i en korridor. Denne opplevelsen av vegger brukes som formkonsept i prosjektet. Herberget består av fire lameller som tangerer gaten. På den måten unngår man at bygget lukker igjen åpningen i kvartalet.

Dette prosjektet handler om å tegne et nytt pilegrimsherberg på dørterskelen til Santiago de Compostela.

Volumene består av to lameller hver - en to meter tykk jordvegg, og en lettere trekonstruksjon. Disse står uavhengig av hverandre og danner et smalt og høyt rom mellom seg. I jordveggene finner man trappesystemet, mens trekonstruksjonen består av individuelle sovebokser.

STUDIETUR For å føle på kroppen hva behovene til en som har gått langt er, gikk vi den galiciske pilegrimsleden fra Leon til Santiago de Compostela. Turen tok seks dager.

UTEOMRÅDE Herbergets uteområdet, en park bestående av “vannveier”, blir en del av det interne hagesystemet til de som bor i kvartalet. Ved å lage en ny gangvei gjennom kvartalet tilrettelegges det for at også de lokale kan bruke parken.

TOMT Herberget ligger ved en av hovedinnfartsårene til byen, som er en del av pilegrimsleden som kommer fra Frankrike. Tomten er en forlatt parsellhage, og er en åpning i et ellers lukket kvartal.

4


5


Herberget (i bakkant) sett fra hovedveien

6


Modellstudier i 1:500

7


8

e Rua d

II

ll 3 k 7q 71l

q 75 E272.19

p

8 III+I

II

9III

o (

p

89

III

l

lk kI q 77 (

ql(

79

p

8

III

9

273.23

l 6 o l k qk8 ( q 84 q l 8 82 k

edro San P

B A

1

3

2

Igrexa de San Pedro

Pr az a

B A

de

C

Sa n

UP

Pe

dr o

UP DN

4

C

5 UP

1. Vannveier, 2. Benker, 3. Gangveier, 4. Hoveinngang for pilegrimmer, 5. Hoveinngang for lokale

8

l kq

k

p

8

II

8

II

III

8

8

9

III

8

9

P

II

III

8

8


9


Snitt gjennom lamell med sovebokser

Snitt gjennom lamell med trappesystem

10


Rommet mellom soveboks-lamellen og trappe-lamellen

11


MIGRANT STREET - migrantsenter i Kina Veileder Sted Tid

C. Andersson Shi Gang, Guangzhou, Kina 02.2013 - 06.2013

BAKGRUNN

HUSET

Perle elv-deltaet i Guangdong provinsen i Sør-Kina har det siste tiåret blitt den ledende økonomiske regionen i landet. På grunn av arbeidsmulighetene migrerer nærmere 200 000 kinesere fra landsbygda til de store byene i provinsen årlig. Som regel er dette fattige bønder, som blir boende i såkalte urbane landsbyer, der leien er lav, med de sosiale problemer store. Denne gruppen med mennesker har lav status i det kinesiske samfunnet, og har gjerne lav utdannelse og få juridiske rettigheter. Dette fører til at de ofte blir utnyttet av arbeidsgiverne.

Huset man velger å leie vil fungere som en trygg base, og er en ramme for den aktiviteten som vil foregå på senteret. Ved å erstatte noen av veggene med bambus, som er billig og sterkt, vil et tidligere bolighus virke mer åpent og offentlig. Huset bør også ha uterom i tilknytning. Bambusen kan også brukes utendørs for å ramme inn både store og mer intime uterom. FLYTTBARE ELEMENTER De flyttbare elementene er laget av bambus og treplater formet som en L. Dette er billig og lett å lage. Avhengig av hvilken vei de settes kan elementene brukes som stoler, bord, bokhyller, oppbevaringskasser, klatrestativ osv. De er lette å flytte på, som gjør det mulig å flytte migrantsenteret ut på gaten eller pakke ned og ta det et annet sted. Møblene fungerer også som en logo for senteret.

Den urbane landsbyen Shi Gang utenfor Guangzhou består av 90 % migrantarbeidere, og migrantorganisasjonen “Migrant Street” vil åpne et senter som tilbyr få rettshjelp, kurs og fritidstilbud for å øke livskvaliteten for disse. Studenter fra BAS ble invitert til å tegnet forslag til hvordan dette kan løses på en billig og realiserbar måte. KONSEPT Leieforholdene i landsbyen er vanskelige, derfor bør ikke prosjektet være låst til ett spesifikt hus. På grunn av denne situasjonen består dette prosjektet av to deler: generelle prinsipper som kan brukes i de fleste byggene i landsbyen, samt flyttbare elementer som kan brukes til møbler.

12


13


Huset som ble brukt som utgangspunkt for dette prosjektet

Migrantarboedere bosatt i Shi Gang

14


Enkle og billige grep for ü gjøre et bolighus om til et migrantsenter

15


L-møbelet fleksible form

16


17


Snitt: offentlig rom ute pü gaten for filmfremvisning og karaokekonkurranser (til venstre), verksted (1. etg), veranda (2. etg) og hage i bakgürden (til høyre)

18


Snitt : Hovedbygning (venstre) - bibliotek og verksted (1. etg) og undervisningsrom og veranda (2. etg). Tilleggs bygg (til høyre) - verksted for større verktøy

19


SKUESPILLERFABRIKKEN TEATER - bergen kulturskoles nye barneteater Veiledere A. Fontes, M. Waage & I. Peireira Sted Strømgaten, Bergen Tid 03.2011 - 05.2011

Backstage

Stage

KLIENT Bergen kulturskole er et læringssenter, som tilbyr et bredt utvalg av kreative aktiviteter for barn og unge fra 6 - 19 år. Studietilbudet inkluderer dans, visuell kunst, musikk og teater, og elevene har mulighet til å delta på en forestilling hvert semester. Skolen er i dag lite synlig i bybildet - både selve bygget, samt den aktiviteten som foregår bak veggene. Skolen lider også av akutt plassmangel. PROSJEKTET

Backstage

Stage

Auditorium

som foregårAuditorium på begge sider av sceneteppet. Publikum skal få Foyer mulighet til å gå gjennom hele teateret og gløtte inn i alle områdene og på alle aktivitetene som foregår. På den måten vil familie og venner til elevene få en bredere forståelse av hva Foyer barna holder på med på kulturskolen. Teateret blir en titteboks. FORMKONSEPT

backstage, sal etc.) blir delt av og puttet RearrangeProgrammene the spatial flow of(scene, the theatre

Dette prosjektet handler om å lage et påbygg til det eksisterende skolebygget i sentrum med plass til øvingslokaler, verksteder, og en ordentlig scene der elevene kan ha forestillinger.

inn i hver sin boks. Det er en halv meters mellomrom mellom hver boks, slik at hvert program blir tydeliggjort samtidig som at det er mulig å titte inn i åpningene og se hva som foregår på innsiden.

KONSEPT I tradisjonelle teater er det ingen visuell kontakt mellom produksjonsområdet og framvisningsområdet (“front of house” og “back of house”). Publikum ser kun det som foregår på scenen. Dette prosjektet vil fremheve det arbeidet som foregår i forkant av en oppsetning, og lage en visuell kontakt mellom det

20 Let parts of the theatre be open to the public at all times.


21


Teaterets plassering ut som Strømgaten - i bakgürden til Lysverket.

22


Let parts of the theatre be open to the public at all times.

1.

2.

3.

La deler av teateret være åpent hele tiden, slik at det blir mulig for publikum å gå

rundtbe å se på aktiviteten som foregår.spaces and sightlines Let the theatre visually open by making between the boxes

23


Sekvenser av rom fra sal - scenen - backstage - verksted. Ă…pningene mellom boksenen slipper lys inn.

24


Snitt gjennom boksene : verksted - backstage - scene - sal

Snitt vrimleareal (1. etg), øvingslokal (2. etg) og verksted (3. etg).

25


26


Teateret og Bergen kulturskole sett fra Strømgaten.

27


EX LIBRIS - diplomprosjekt om et nytt bibliotek på havnen i Grimstad Veiledere Sted Tid

A. Fontes & Eva Kun Rutebilstasjonen, Grimstad 01.2014 - 06.2014

Dette er et lite utvalg av mitt diplomprosjekt som skal være ferdig til sommeren.

Ved å la bygget følge den urbane logikken - flere volumer som danner gater, smug og åpne plasser, vil bygget fungere som er fortsettelse av den gamle byen. Et moderne formuttrykk kommuniserer med den nye delen av byen.

BAKGRUNN Grimstad bibliotek er lite og i dårlig forfatning og kommunen har diskutert i over 30 år hvor et nytt bibliotek skal ligge. Diskusjonen er fremdeles like het. Dette diplomprosjektet er en stemme i denne debatten, som diskuterer bibliotekets rolle som møtepunkt.

Biblioteket blir liggende midt i “tråkket” der de fleste passerer når de skal til den andre siden av byen. På den måten vil man kunne “fange inn” også de som ikke bruker biblioteket til vanlig.

TOMT Tomten er den gamle rutebilstasjonen ved havnen. Området er på over 10 000 m2, men står i dag ubrukt. Det er her ny og gammel by møtes, mellom handlegaten og kjøpesenteret Odden. Et nytt bygg på denne tomten vil være bindeleddet mellom nytt og gammelt i Grimstad. KONSEPT Moderne bibliotek er noe langt mer enn bare boklagere - de er ukommersielle offentlige møteplasser. Et åpent sted der alle er velkomne.

28


29


2

3

1. Biblioteket og dets uter om blir en fortsettelse av bygatene og plassene

2. Formkonsept 3. Bevgelse igjennom byg get, på langs og på tvers 4. Åpninger der bevegelsen går

1

30

4


Skissemodeller for 책 finne fram til et formkonsept

31


MARIAS BLÅ KAPPE - konkurranse om nye våler kirke Deltagere Sted Tid

A. Fontes, A. J. Fontes, A. Andresen & L. Aakerøy Våler, Hedemark 10.2011 - 11.2011

Denne konkurransen deltok jeg i sammen med et team fra kontoret jeg jobbet på i Portugal. Prosjektet er et diskuterende forslag til den nye kirken og samfunnstorget i Våler. Kirken har en klassisk modernisme i grunnplan og form, et program som møter kravene til inkludering og demokrati, et ”no nonsen” språk i brukskravene for torget, samfunnsdelen og kirken. Hvordan møter man ønsket om en sterk sakral identitet? Prosjektet har bevisst lagt til side det tradisjonelle langskipet. Den sirkulære formen møter kravet til likeverdig deltagende og kommunikasjon mer overbevisende og aktiverer et handlingsrom, for såvel det talte språket som gjennom musikken og sangen. Svaret må søkes i vår tids språk i arkitektur og materialer. Form og uttrykk som det fremkommer i forslaget har gamle røtter i den folkelige tradisjonen, skogen som sakralt rom, treet som hellig, kontakten mellom jord og himmel, det sildrende lyset.

32


33


Båre/syningsrom Forberedelse Kirkerom Samlingsrom Tekniske rom + toalett

Areal uten gitt program blir egne stillekroker når man trenger å lufte tankene.

-Hovedinngang på vestsiden -Inngang for prest og syning srom på østsiden.

34


35


Interiør i kirkerommet

36


Snitt gjennom den profane delen av kirken - kontorer, toalett, garderobe og konfirmasjonsundervisninsrom TITTEL

37


RAKE VISNINGSROM - trestykker studentworkshop Deltagere Sted Tid

Studenter fra AHO, BAS & NTNU Elgesetergate, trondheim 04.2011 - 08.2011

RAKE visningsrom i Elgesetergate 28, er et visningsrom for unge kunstnere i Trondheim. Visningsrommet er et resultate av student-workshopen TreStykker som var ledet av universitetslektor August Schmidt ved NTNU. Tretti studenter fra NTNU, Arkitekthøgskolen i Oslo og Bergen Arkitekthøgskole, deltok i arbeidet med RAKE. Under ledelse av Schmidt og en gruppe arkitektstudenter ved NTNU, designet og konstruerte de utstillingslokalet med materialer fra et nÌrliggende kontorbygg som skulle rives. RAKE visningsrom brukes i dag flittig til utstillinger innen kunst og arkitektur.

38


39


Takk for din tid og interesse!

Portfolio Katrine Wang Høiem  
Portfolio Katrine Wang Høiem  
Advertisement