Page 1

Katrine Skou Bonde  160188­1094

Kommunikations og Medieformer Joan Tournay

December 08 11A/K11

Anslag: 2.233

Pressemeddelelse ”Patienten i fokus” Hvidovre Hospital vil give underernærede patienter lysten til at spise igen. Patienten vælger frit fra á  la carte menukortet og den enkeltes behov og mad ønsker bliver derfor opfyldt.

Det nye koncept på mave­tarm afdelingen på Hvidovre Hospital handler om den enkelte patients spisevaner.  Konceptet   handler   om   at   give   patienten   bedre   madvaner   under   indlæggelse   samt   efter   patienten   er  udskrevet. I bund og grund handler det om, at få patienterne til at spise under indlæggelse. Dvs. de får det at  spise, de har lyst til, når de har lyst til det. Projektet har derfor, især de ældre og småt spisende patienter i  fokus. Når   Gurli   Simonsen   bliver   indlagt   på   mave­tarm   afdelingen   vil   der   i   løbet   af   24   timer   blive   lavet  undersøgelser, der viser om hun er i risiko for at spise for lidt og dermed blive mere syg. For at forebygge   dette, laver den mad ansvarlige på afdelingen og Gurli, en personlig kostplan til Gurli sammen. Så spiser  Gurli det hun kan lide, når hun har lyst og på alle tider af døgnet. I sidste ende bliver hun hurtigere udskrevet   uden komplikationer. Undersøgelser i dag viser at 30 % af danske patienter får for lidt mad under indlæggelse. Derfor har maden  stor betydning for hvor længe patienten er indlagt på hospitalet, dårlig mad kan forlænge sygeperioden.  Anders Krogsgaard, overlæge på Hvidovre Hospital, mave­tarm afd. udtaler: ” Dårlig mad – eller ingen mad  gør   patienten   lettere   modtagelig   for   andre   sygdomme   og   kan   dermed   give   patienten   unødvendige  komplikationer under indlæggelsen. De fleste tilfælde er: liggesår, som de også kan få svært ved at hele igen  og sidst nedsat muskelfunktion. Dette gør det alt sammen sværere for patienten at blive frisk igen”. Sidst men ikke mindst viser nye undersøgelser at det er langt dyrere at have småt spisende patienter indlagt  frem for spisende. Dette skyldes, at der lettere opstår komplikationer hos de småt spisende og derfor ofte er  indlagt dobbelt så lang tid som andre. For at vise dette, viser tal fra fødevaredirektoratet at Danmark vil   kunne spare ½ ­ 1 mia. kr. ved ændringer af patienternes madvaner under indlæggelse. For yderligere information kontakt: Gitte Smed, kommunikationschef på Hvidovre Hospital. Tlf.: 24 25 26 50

1

Pressemeddelelse  
Pressemeddelelse  

Pressemeddelelse for Hvidovre Hospital

Advertisement