__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

‫نمایشگاه‪ :‬کاترین ام‬

‫پیاده در شهر‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پرفورمنس‪ ،‬کارگاه‪ ،‬گفتوگو‬

‫برنامه نمایشگاه‬ ‫‪ 11‬مهر ــــ ‪ 4‬الی ‪ 8‬بعد از ظهر (گشایش)‬

‫‪ 11‬مهر الی ‪ 18‬مهر ‪ ،1395‬گالری محسن‬ ‫بزرگراه مدرس شمال‪ ،‬خیابان ظفر‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان‬ ‫فرزان‪ ،‬کوچهی نوربخش‪ ،‬بلوار مینا‪ ،‬پالک‪42‬‬

‫کانسپت‬ ‫سرزندگی یک شهر در فعالیتهای ساکنین آن منعکس میشود؛ اینکه مثالً چگونه‪ ،‬کی‬ ‫و کجای شهر رفت و آمد میکنند‪ .‬پیادهروی‪ ،‬بهعنوان یک شیوهی حمل و نقل‪ ،‬به‬ ‫لحاظ سرعت و حرکت‪ ،‬بیشترین آزادی را به فرد میدهد‪ .‬پیادهروها‪ ،‬مکانهای‬ ‫مخصوص عابرین پیاده‪ ،‬همچنین خیابانها و میادینی که خودرو از آنها عبور نمیکند‪،‬‬ ‫فضاهای عمومی مورد عالقهی کسانی است که در شهر پیاده حرکت میکنند و‬ ‫ضربان گامهایشان را بر پیادهروها و مسیرها ثبت میکنند‪ .‬قدم‪ ،‬یا گام‪ ،‬یک الگوی‬ ‫حرکتی منحصر به فرد پدید میآورد‪ .‬ضرباهنگ حرکت ما‪ ،‬که در صدای قدمهایمان‬ ‫شنیده میشود‪ ،‬بستگی به شیوهی قدمبرداشتنمان دارد‪ .‬این جنبه از فردیت ما را شاید‬ ‫تنها در فضای عمومی بتوان دید‪ :‬جایی که ریتم هر عابر پیاده با ترکیبشدن با ریتم‬ ‫سایرین‪ ،‬به ساختاری چندریتمی بدل میشود‪ .‬با اینکه این ریتمها بهعلت حجم زیاد سر‬ ‫و صدای ناشی از فعالیتهای شهری شنیده نمیشوند‪ ،‬به دلیل رؤیتپذیری حرکتهای‬ ‫عابرین مجدداً به گوش خواهد رسید‪ .‬غالبا ً از مسیرهایی که طی کردهایم‪ ،‬ردی بر‬ ‫جای نمیماند‪ ،‬اما در واقع مانند شبکهای متقاطع در سراسر شهر گسترده شده است‪.‬‬ ‫فضاهای سرزندهی شهری‪ ،‬همان نقاطی از شبکه هستند که خطوط بهوضوح بیش از‬ ‫سایر نقاط در هم تنیده شدهاند‪ .‬کاترین ام ‪ 12‬سال است که در مجموعهی آثارش با‬ ‫عنوان «پیاده در شهر»‪ ،‬امکان گردش پیاده در شهرها و درک فضایی مرتبط به آنها‬ ‫را مورد بررسی قرار داده است‪ .‬نمایش «پیاده در شهر» حاصل این پژوهش هنری‬ ‫است‪ .‬دو جنبه از فرایند کار هنرمند مورد تأکید قرار گرفته است‪ :‬مشاهدهی موقعیت و‬ ‫تجربهی شخصی فضا با قدم زدن در آن‪ .‬هنرمند با ساختن قطعاتی در محل نمایشگاه‪،‬‬ ‫ارتباطی ملموس با فضاهای شهری تهران برقرار میکند و با آثاری از قبیل‬ ‫«شو ْتسوگِهور‪ :‬مسیر آگاهی» امکان تجربهی فضای اطراف گالری محسن را فراهم‬ ‫میآورد‪ .‬نمایشگاه داخل گالری به فضای بیرون متصل است‪ :‬در طول برگزاری‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬مضمون آن از طریق پرفورمنسها‪ ،‬کارگاهها و گفتوگوها بیشتر مورد کند‬ ‫و کاو قرار میگیرد‪.‬‬

‫‪ 12‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ «پیادهروی در شهر» (گفتوگو)‬ ‫‪ 13‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬ ‫‪ 14‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬الی ‪ 8‬بعد از ظهر ـــ «درنگ کن و گوش بده» (کارگاه) با رزرو قبلی‬ ‫‪ 15‬مهر ــــ نمایشگاه تعطیل است‬ ‫‪ 16‬مهر ــــ ‪ 4‬الی ‪ 10‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 5‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ پژوهش و روشهای کاترین ام (گفتوگو)‬ ‫‪ 17‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫رضا قریب ©‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ شیوهی راه رفتن ما در زندگی روزمره (بحث آزاد)‬ ‫‪ 18‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ شیوهی راه رفتن ما در زندگی روزمره (بحث آزاد)‬ ‫کلیه هنر دوستان میتوانند در روزهای پرفورمنس کفش های پاشنه دار به همراه داشته‬ ‫باشند‪ .‬در صورت تمایل به آدرس زیر حضور خود را اعالم فرمایید‪.‬‬ ‫‪reza.gharib@bmeia.gv.at‬‬

‫با تشکر از حمایت و همکاری‪ :‬انجمن فرهنگی اتریش در تهران‪ ،‬ملودی روزیمند‪،‬‬ ‫رضا قریب‪ ،‬سیامک قریب‪ ،‬آرس الکترونیکا لینتس‪ ،‬فستیوال تادااکس‪ ،‬گالری محسن‬

‫‪www.bmeia.gv.at/teherankf‬‬

‫‪www.facebook.com/OKFTeheran‬‬ ‫‪th‬‬

‫‪www.austria-iran.com‬‬

‫‪hfgjh‬‬

‫خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬خ‪ .‬خرمشهر (آپادانا)‪ ،‬خیابان عربعلی (نوبخت)‪ ،‬خیابان ششم‪ ،‬خیابان سیبویه‪ ،‬پالک‪Nord Sohrevardi Str., Khoramshahr (Apadana) Str., Arabali (Nobakht) Str., 6. Str., Sibouyeh Str., Nr. 1 / North Sohrevardi St., Khoramshahr (Apadana) St., Arabali (Nobakht) St., 6 St., Sibouyeh St., No. 1 / 1‬‬

Profile for katrinem

نمایشگاه کاترینم  

نمایشگاه کاترینم  

Profile for katrinem
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded