نمایشگاه کاترینم

Page 1

‫نمایشگاه‪ :‬کاترین ام‬

‫پیاده در شهر‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬پرفورمنس‪ ،‬کارگاه‪ ،‬گفتوگو‬

‫برنامه نمایشگاه‬ ‫‪ 11‬مهر ــــ ‪ 4‬الی ‪ 8‬بعد از ظهر (گشایش)‬

‫‪ 11‬مهر الی ‪ 18‬مهر ‪ ،1395‬گالری محسن‬ ‫بزرگراه مدرس شمال‪ ،‬خیابان ظفر‪ ،‬خیابان ناجی‪ ،‬خیابان‬ ‫فرزان‪ ،‬کوچهی نوربخش‪ ،‬بلوار مینا‪ ،‬پالک‪42‬‬

‫کانسپت‬ ‫سرزندگی یک شهر در فعالیتهای ساکنین آن منعکس میشود؛ اینکه مثالً چگونه‪ ،‬کی‬ ‫و کجای شهر رفت و آمد میکنند‪ .‬پیادهروی‪ ،‬بهعنوان یک شیوهی حمل و نقل‪ ،‬به‬ ‫لحاظ سرعت و حرکت‪ ،‬بیشترین آزادی را به فرد میدهد‪ .‬پیادهروها‪ ،‬مکانهای‬ ‫مخصوص عابرین پیاده‪ ،‬همچنین خیابانها و میادینی که خودرو از آنها عبور نمیکند‪،‬‬ ‫فضاهای عمومی مورد عالقهی کسانی است که در شهر پیاده حرکت میکنند و‬ ‫ضربان گامهایشان را بر پیادهروها و مسیرها ثبت میکنند‪ .‬قدم‪ ،‬یا گام‪ ،‬یک الگوی‬ ‫حرکتی منحصر به فرد پدید میآورد‪ .‬ضرباهنگ حرکت ما‪ ،‬که در صدای قدمهایمان‬ ‫شنیده میشود‪ ،‬بستگی به شیوهی قدمبرداشتنمان دارد‪ .‬این جنبه از فردیت ما را شاید‬ ‫تنها در فضای عمومی بتوان دید‪ :‬جایی که ریتم هر عابر پیاده با ترکیبشدن با ریتم‬ ‫سایرین‪ ،‬به ساختاری چندریتمی بدل میشود‪ .‬با اینکه این ریتمها بهعلت حجم زیاد سر‬ ‫و صدای ناشی از فعالیتهای شهری شنیده نمیشوند‪ ،‬به دلیل رؤیتپذیری حرکتهای‬ ‫عابرین مجدداً به گوش خواهد رسید‪ .‬غالبا ً از مسیرهایی که طی کردهایم‪ ،‬ردی بر‬ ‫جای نمیماند‪ ،‬اما در واقع مانند شبکهای متقاطع در سراسر شهر گسترده شده است‪.‬‬ ‫فضاهای سرزندهی شهری‪ ،‬همان نقاطی از شبکه هستند که خطوط بهوضوح بیش از‬ ‫سایر نقاط در هم تنیده شدهاند‪ .‬کاترین ام ‪ 12‬سال است که در مجموعهی آثارش با‬ ‫عنوان «پیاده در شهر»‪ ،‬امکان گردش پیاده در شهرها و درک فضایی مرتبط به آنها‬ ‫را مورد بررسی قرار داده است‪ .‬نمایش «پیاده در شهر» حاصل این پژوهش هنری‬ ‫است‪ .‬دو جنبه از فرایند کار هنرمند مورد تأکید قرار گرفته است‪ :‬مشاهدهی موقعیت و‬ ‫تجربهی شخصی فضا با قدم زدن در آن‪ .‬هنرمند با ساختن قطعاتی در محل نمایشگاه‪،‬‬ ‫ارتباطی ملموس با فضاهای شهری تهران برقرار میکند و با آثاری از قبیل‬ ‫«شو ْتسوگِهور‪ :‬مسیر آگاهی» امکان تجربهی فضای اطراف گالری محسن را فراهم‬ ‫میآورد‪ .‬نمایشگاه داخل گالری به فضای بیرون متصل است‪ :‬در طول برگزاری‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬مضمون آن از طریق پرفورمنسها‪ ،‬کارگاهها و گفتوگوها بیشتر مورد کند‬ ‫و کاو قرار میگیرد‪.‬‬

‫‪ 12‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ «پیادهروی در شهر» (گفتوگو)‬ ‫‪ 13‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬ ‫‪ 14‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬الی ‪ 8‬بعد از ظهر ـــ «درنگ کن و گوش بده» (کارگاه) با رزرو قبلی‬ ‫‪ 15‬مهر ــــ نمایشگاه تعطیل است‬ ‫‪ 16‬مهر ــــ ‪ 4‬الی ‪ 10‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 5‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ پژوهش و روشهای کاترین ام (گفتوگو)‬ ‫‪ 17‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‬ ‫‪ 6‬بعد از ظهر ـــ پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫رضا قریب ©‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ شیوهی راه رفتن ما در زندگی روزمره (بحث آزاد)‬ ‫‪ 18‬مهر ــــ ‪ 11‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر پرفورمنس «پیادهروی هدایتشده» (‪ 40‬دقیقه) با رزرو قبلی‬

‫‪ 7‬بعد از ظهر ـــ شیوهی راه رفتن ما در زندگی روزمره (بحث آزاد)‬ ‫کلیه هنر دوستان میتوانند در روزهای پرفورمنس کفش های پاشنه دار به همراه داشته‬ ‫باشند‪ .‬در صورت تمایل به آدرس زیر حضور خود را اعالم فرمایید‪.‬‬ ‫‪reza.gharib@bmeia.gv.at‬‬

‫با تشکر از حمایت و همکاری‪ :‬انجمن فرهنگی اتریش در تهران‪ ،‬ملودی روزیمند‪،‬‬ ‫رضا قریب‪ ،‬سیامک قریب‪ ،‬آرس الکترونیکا لینتس‪ ،‬فستیوال تادااکس‪ ،‬گالری محسن‬

‫‪www.bmeia.gv.at/teherankf‬‬

‫‪www.facebook.com/OKFTeheran‬‬ ‫‪th‬‬

‫‪www.austria-iran.com‬‬

‫‪hfgjh‬‬

‫خیابان سهروردی شمالی‪ ،‬خ‪ .‬خرمشهر (آپادانا)‪ ،‬خیابان عربعلی (نوبخت)‪ ،‬خیابان ششم‪ ،‬خیابان سیبویه‪ ،‬پالک‪Nord Sohrevardi Str., Khoramshahr (Apadana) Str., Arabali (Nobakht) Str., 6. Str., Sibouyeh Str., Nr. 1 / North Sohrevardi St., Khoramshahr (Apadana) St., Arabali (Nobakht) St., 6 St., Sibouyeh St., No. 1 / 1‬‬