Page 1

NATUR & SCIENCE

 1O .ON EUSSI

   •    8102 REBMEVON

DET PÆDAGOGISKE MAGASIN

AKTIVITETER I NATUREN ÅRGANG: PS16SDT

- med et særligt fokus på natur og naturfænomener - og inddragelse af teknologier

I SAMARBEJDE MED UNDERVISR KATRINE LØTH

UDARBEJDET AF STUDERENDE

PH ABSALON PÆDAGOGUDDANNELSEN


HVORFOR NATUREN..? IPÆDAGOGISKE AKTIVITETER

"I arbejdet med natur kan I understøtte børnenes nysgerrighed, undren og mulighed for at undersøge, konstruere og skabe. Undersøgelser viser, at for, at børnene kan relatere deres oplevelser og erfaringer til naturemner, kræver det viden om det konkrete emne. Og jo mere børn ved om et naturemne, jo større mulighed har de for at stille spørgsmål om emnet". (kilde, socialstyrelsen) Pædagogstuderende har gennem en tema-dag om natur & science, afprøvet forskellige aktiviteter og har derefter selv skabt nye aktiviteter - der er brugbare i den pædagogiske kontekst. Bliv inspireret på de næste sider.

NATUR & SCIENCE

- 1  -

NOVEMBER 2018


NATUR ORKESTERET Der er mange måder at udforske naturen på. Her beskrives en simpel måde at opleve de mange lyde i naturen. Dette eksempel kan være en del af en æstetisk læreproces. Gennem denne øvelse kan målgruppen få en sanselig (musikalske) tilgang til naturen. Lad børnene gå på opdagelse i naturområder. Find materialer(blade, sten, pinde mm.), som kan lave lyde. Saml tingene sammen og lav et orkester af lyde fra naturen. Du kan som pædagog være dirigent. Pædagogens rolle går ud på, at hjælpe, vejlede børnene til naturens lyde. Formålet her er altså at målgruppen tilegner sig og kropsliggør viden og kundskaber om det pågældende emne.  

NATUR ORKESTERET

-  2   -

NOVEMBER 2018


KRIBLE, KRABLE OG KRYBE LEGEN PÅ "SPIDER" EVENTYR

Har du nogensinde tænkt over, hvordan det mon vil være, at kunne krible, krable og krybe i et spindelvæv? Gå ud i naturen og find et område, hvor træerne står tæt. Tag noget garn/snor/sejlgarn og udfold det som et spindelvæv ved at vikle det rundt om træerne. Spindelvævet kan laves i forskellige højder, så barnet derigennem får mulighed for både at krybe under og kravle over spindelvævet. Legen kan videreudvikles ved, at der sættes byttedyr (fangere) ind. Krible, krable og krybe legen går ind og styrker børnenes motoriske- og sociale kompetencer. Ligeledes styrkes børnenes sanselige oplevelse, da de kommer i kontakt med blade, jord, træer m.m. Målgruppe Aktiviteten henvender sig til det 2 årige barn og op efter. Legen kan justeres i sværhedsgrad samt videreudvikles ved behov.

KRIBLE , KRABLE , KRAVLE

- 10   -

SEPTEMBER 2020


TEGN ET TRÆ Målgruppe: Førskolegruppen → 5-6 år Naturen er overalt omkring os, men… i sidste ende så ved vi måske for lidt om den. Det vil vil gerne lave om på! Denne aktivitet har til formål at åbne børns øjne for hvordan naturen omkring os ser ud. Aktiviteten arbejder i høj grad med æstetik og sanseintegration, da børnene skal være kreative og ud og rigtig “mærke” naturen omkring sig. Børnene får først til opgave at tegne f.eks. et træ. Her skal pædagogen være passiv(støttende under behov), da det er børnenes perspektiv der arbejdes med. Derefter går vi ud i naturen og kigger, føler, mærker og lugter i naturen, hhv. træer. Under dette vil der være dialog om hvad vi ser, føler, og hvorfor naturen er som den er. Dette åbner også op for historier om naturen eller måske en natur sang. Pædagogen skal her besvare børnenes spørgsmål, og evt. gøre børne opmærksomme på hvad man kan se og sanse. Efterfølgende får børnene til opgave at tegne en ny tegning, hvor de inddrager de ting vi har talt om og følt.

TEGN ET TRÆ

-  3   -

NOVEMBER 2018


BLAD KUNST Når børnene alligevel er ude og lege eller gå tur, lad dem da samle nogle forskellige blade sammen, dette er også en oplagt mulighed for at tale om de skiftende årstider, farverne, vejrændringer mm. Når man hjemvender til institutioner med børnegruppen, skal de lægge alle deres blade ud så det kan tørre inden brug. Bladene skal nu bruges til collager af forskellige art. Den første collage limes bladene på et stykke papir, og der bliver samtalet om farver og hvad bladene hedder, samt hvor de kommer fra. På den anden collage lægges bladet under et stykke papir, børnene kan nu skravere med forskellige farver og aftegningerne fra bladet ses på papiret. Herefter kan børnene klippe bladet ud og lime det på et stykke papir, en anden mulighed kunne være at de kulørte bladaftryk bliver lamineret og hængt op.

I denne aktivitet kommer børnene i kontakt med naturen, både blade, jorden og det forskellige former og farver. De får stimuleret deres sanser, ved at rører, dufte, se og lytte til naturen. Den kan bruges til at snakke om til samling og børnene kan fortælle deres forældre om turen, hvad de oplevede og hvad de har lavet. Aktiviteten egner sig godt til de fleste målgrupper

BLAD KUNST

-  4   -

NOVEMBER 2018

Natur & Science  

Pædagogstuderende har selv skabt aktiviteter, der kan anvendes i den pædagogiske praksis.

Natur & Science  

Pædagogstuderende har selv skabt aktiviteter, der kan anvendes i den pædagogiske praksis.

Advertisement