Page 1

FREDERICIA TURISTBUREAU

vn

ejen

ej rv oto eM sk ej llev rba ste Ve

tjy

ej ev

Plantagevej

Øs

tv Kys

20

nd La

Fredericia

bæ ltsb ro

161 Hjortø væ

ej sv

Lille

æ rk ftv

Gl.

Kr a

E20 Ny Lill

ebæ

P

Børup Sande

FYN

ro

SNÆVRINGEN Udarbejdet af Teknik & Miljø © Fredericia Kommune 2005

MIDDELFART

250 m

Ydunsvej

Frejasvej

Kongen s Port

Gefionsvej

Baldersvej

Nymarksvej

1

BADESTRAND

Nørre Voldgade

43

P

122

P

Bornholmsgade

Værftsvej

ve j

Øster Voldgade

Bjergegade

Dronningensgade Bülows Kaserne

Jyllandsgade

Reformert kirke

Sjællandsgade

Fynsgade

P

Fredericia Sygehus

25

90

Lollandsgade

P

10

Oldenborggade

Falstersgade

n

Krudttårn

tte

Kaste ls

120

Værftshavn Fiskerihavn

HANDICAP PARKERING

85

P14

ne

P

13

Trinitatis kirke

jo

Sundegade Sønder Voldgade

Danmarksgade

Portvagt

Ba

P

Dalegade

Købmagergades skole

Prinsensgade

Kongensgade

Gothersgade

Axeltorv 4620Torvegade 56 P 66

Ryes Plads

97

Købmagergade

Riddergade

Danmarksstræe

68

51 24 42 64 92 44 96

Sct. Knuds kirke

BLÅ FLAG STRAND PARKERING

Kemira

106

Krudtmagasin

108 Sv ov ls

Kastelshavn

Kastellet yre ka j

POSTKONTOR POLITI STATION

Skanseodde Havn

HANDICAP TOILET 500 m.

Annavej

Odinsvej

Thorsvej

Ægirsvej

Odinsvej

es gs Ry ej n i v n st n Fællée a

Bülowsvej

Kongensstræde

Vendersgade

Prinsessegade

Vossvej Ved Landsoldaten

Kirkestræde

Bülows Plads

e ad

dg

Slesvigsgade

rV ol

j

9

Målestok

Møllebugthavn 0

Thorsvej

Nørrebrogade

Ørnevej

Vesth

Vesthavn TURISTBUREAU

STI MARKVEJ P JERNBANE P BOLIGOMRÅDE Oliehavn CENTEROMRÅDE ERHVERVSOMRÅDE SKOV GRØNT OMRÅDE GÅGADE

P

21

65 P 50 62 48 Rådhus

MØLLEBUGT TOILET

ltsb

161

SNOGHØJ

te

PRIMÆRVEJ O lieve j SEKUNDÆRVEJ

31

59

81 Oldenborggade

avnsvej

Centerhavnen

E

g

in

ld Ko

28 Snoghøj Landevej

59

Ve s

Ri ng ve j re

ter ha

ej

93

Michaelis kirke

-

S ve tra je nd n

Solvænget

Kaj 2

2

gh Sn o 28

Vej Ton n

eK jærs

Ind

Treld evej ev ld Tre

Treldevej

Egeskovvej

Nymarksvej

j Rin gv e Ind re

jen ndve Stra j eve and øj L

Ban ke Rød e

andv

P

76 Søbjerg

Kaj 20

28 Vestre Ringvej

Prangervej

Søndermarksvej

Kongstedvej ej kv æ rb æ Sk

26

28

E20

Skæ rbæ kvej

j ve ke

Nymarksvej

28 Vestre Ringvej

Bredstrupvej

j dv e

Ko ng ste

pvej Højru

Kir Ta ulo v

Nørrebrogade

dvej gste Kon

45 E

se

ERRITSØ

n

Ro

veje

Jo r ha d

nsvej

161

Fjordvejen

KOLDING FJORD

Ce n STRIB

E20

ve j

SKÆRBÆK

I Br

Vestha v

SANDDAL LILLE BÆLT

Snaremosevej

1 16

Rin g

MØLLEBUGT

Kyst

ven

sev ej

BROVAD

Kold 161

ej

vvej 28 Eg esko

de Åga

ej Kirkev Bred strup

j tor ve Mo ke rjy s de Sø n

ej

æk

ke Ban

Err itsø By gad e

et ng

ELTANG VIG

dev

Sk ærb

Sn are mo

Lan

161

GUDSØ VIG

STUDSDAL VIG

le Vej

161 Kolding Lande vej

Grundtvigsvej

ne H vi dtj ør

pv ej Hå str u

171

ng

ODDERSTED

ERRITSØ

60

rksvej Kraftvæ

STUDSDAL

e Rød

Bank

ejen E 20 Taulovmotorv

ej ndev ing La

TRAGTEN

Holstensvej

49

6.Julive

6. Juliskolen

ej

edv

ll Fæ

8 Kongens

P

P

Friggsvej

j

ej

va

82

n Tingveje

161

GUDSØ

E20

Prangervej

n

stræde

Sct. 94

P

111

vej

ve lde Tre

rv

es

ej ndev ng La

61 Adelvej

FREDERICIA

Agnetevej

go ns Hu iese th j Ma Ve

oto

kk

ej elv Ad

en av nh rbæen v

Taul ovm otor veje n

eje

69 67

Stadion

P28 PP

Huslods

ort re P Nør

M

Sta

E 20

v nd

Sjællandsgade

Slippe 2

e

sk

171

E20

ej dv lle Fæ

6.Julivej

Vesterbrogade

28

e

BØRUP

rvej

P

P

6

Holstensvej

j

Søndermarksvej

Røde

60

ge Pran

a Str

ej

TAULOV

Sol bærha

Koldi 161

kv æ

Øster gade

rvej en

E20

g ldin Ko

rb æ Sk

tjy

j ve

78 ej

ve

Slippe 3

pv

d lle

j

Tårupvej

Øs

vmo to

T

up år

æ

3

7

eve

ru

20

Tau lo

Hø jru pv ej

rb

evej

E

SDR.VILSTRUP

æ Sk

ej kv

12

Fredericia Bymuseum

j ive

Moltkesvej

4753 54 91 Pakhus-

Indre Ringvej

ej

de ga ne ba

Land

TÅRUP

gv

v als

P 4

rt

98

rn Je

Vejle

HØJRUP

Vejlevej

Vejlevej

Rin

Vejlevej

171

TORP

m y ges inde A Th llé

STOUSTRUP

171

e dr In

ld Tre

E20

Vejleve j

de ga

Nedergård

bro rre

j Højrupve

Hersl evve j

KONGSTED

E 20

28 ULLERUP

E45

Fra Kolding

tre Ves

Bredstrupvej

Herslevvej

rd

ns se rt in Po

28

BREDSTRUPLUND

TOLSTRUP

Nordre Ringvej

28

g Rin

ste Ve

Ernavej

128

5

po

ej

22

Sol en k k a b

j ve ov k es

6. Jul

Pr

ej ev

vej

ej

Eg

ks ar nm

nd La

str upv

Coh r vej s-

Prangervej

Nordre Kobbelvej

STALLERUP Bre d

Christiansberg

Da

jle Ve

Kirkevej

e

gv

H

Georginvej vej Bregne evej Anemon

Irisvej

Fasanvej

enHyb vej

1 17

Herslev

HERSLEV

r Yd

BREDSTRUP

171

ØSTERBY

Jasminvej

6. Julivej

Assistens Kirkegård

Olgasvej

AsgårdsMidgårdsvej vænget Brag esvej Fenrisvej

14

vej lods Hus

Lathyrusvej Krokusvej

Glentevej

Vesterdalsvej

e

ej

Rin

vej Luthers

ad

Åg

EGUM

ej

TRELDE NÆS

j

ej

FOLLERUP

113

ej

Ydre Ringvej

E20

KULVIG

Trelde Næsv

28

PJEDSTED

Fra

EGESKOV

VEJLBY

Pjedstedvej

BOLSKOV

114

vej

ev nd La jle Ve

D OR FJ

RA

GL.PJEDSTED

29 58

Station

Trelde

BØGESKOV

j ve

kve rafi tort Mo ej 28 vv ko es Eg

1

17

S ND

lde Tre

vej skov Bøge

Bøgeskovvej

BRØNDSTED

Stationsvej

ov v

95

Indre

RANDS

j ve op rk Bø

Nellikevej

Vesterbrogade lll's Plads

j lll' Ve

LL.VELLING

E45

Bo lsk

P

TRELDE svej Næ

Høgevej

Primulavej

Falkevej

s Bruun Bertel ej V s

28

Lærkevej

Humlevænget

Solsikkevej

Frederik

e j Ringve ad g ne ba

VEJLE FJORD

HØL

svej

E45

n va

rn Je

TRELDE SANDE Næ Trelde

171

11 r Kæ gen

P

ST.VELLING

SMIDSTRUP

Madsby Legepark

MESSECENTER 100 Dronning Margrethe Hallen, F11 røftvejen

Spurvevej

Egumvejens skole

23

Rytterg

Valmuevej

ve

G

112 75 82 97 66 79 20 20 20 70 10 20 30 75 91 23 00 76 23 70 00 75 72 78 78 72 10 70 00 75 50 34 11

Rosenvej

Vølundsvej

Liljevej

Ha

Anders Billes Vej j Hans de Hoffmans Ve

KULTUR OG MUSIK 90 Depotgården, H14 91 Det Bruunske Pakhus, H13 92 Fredericia Teater, H14 93 Internet Cafe Hang Out, H13 94 Kunstsalen, H13 95 Lokalhistorisk Arkiv, G13 96 Regina Biografen, H14 97 Tøjhuset, H1 98 Ungdommens Hus, H13

ej

Frederik

NYTTIGE TELEFONNUMRE Alarm Busser DSB Falck Fredericia Politi Fredericia Sygehus Lægevagten Rådhuset Taxi

13

sv

svej Calvin j ns Ve Tause Hans j arsve Ansg

KASERNER 84 Ryes Kaserne, F14 85 Bülows Kaserne, H14

ej olv i V

d pla

Boldbaner

UDDANNELSESSTEDER 120 Det Danske Musicalakademi, I14 121 Fredericia Amtsgymnasium og HF, G13 122 Fredericia Maskinmesterskole, H14 123 Fredericia-Middelfart Handelsskole, IBC, L11 124 Fredericia-Middelfart Teknisk Skole, L10,L11 125 Fredericia Produktionsskole, I11 126 Fredericia Uddannelsescenter/VUC, L11 127 IT-Folkehøjskolen Snoghøj, N10 128 Social- og Sundhedsskolen, G14 129 Trekantområdet AMU-Center, L10,L11

HOTELLER & KONFERENCECENTRE 75 Danhostel Fredericia Vandrerhjem, G12 76 Fredericia Sømandshjem, H13 77 Fuglsangcentret, H10 78 Hejse Kro, Skærbækvej 17 79 Hotel Kronprinds Frederik, G12 80 Hotel Medio, M10 81 Hotel Postgården, H13 82 Kryb-i-ly Kro, Kolding Landevej 160 83 Trinity, M10

SPISESTEDER 41 Burger King, L11 42 Bøf og Vino, H14 43 Café Carlos, H14 44 Café den 7’ende himmel, H13 45 Café FIC, Fredericia Idrætscenter, G12 46 Café Filmer, H14 47 Café K, H13 48 China House, H13 49 Da Isabella, H13 50 Den Gyldne Ovn, H13 51 Djengis Khan, H14 52 Føtex Vest Cafeteria, H11 53 Istanbul, H13

12 2

Tulip vej anej Resedav

Norgesgade

AKTIVITETER & SPORT 101 Erritsø Hallen, L10 102 Fag & Firma-boldbaner, I11 103 FfF-boldbaner, G12 104 Fredericia Idrætscenter og Badeland, G12 105 Fredericia Roklub, H14 106 Fredericia Dame-Roklub, I14 107 Golfbanen, G11 108 Kajakklubben, I14 109 KFUM-parken – boldbaner, F14 110 Lystbådehavn, Fredericia, I12 111 Stadion,G14 112 Tivoli- og cirkusplads, F12 113 Trelde Næs Naturskolen, Trelde Næsvej 408X 114 Trelde Næs Supercamp & Vandland

om j Bl eve m

OFFENTLIG SERVICE 20 Apoteker:Axeltorvs Apotek, H14 21 Løveapoteket, H13 22 Brandvæsen, H13 23 DSB, H12 24 Fredericia Bibliotek, H14 25 Fredericia Sygehus, H14 26 ADP Fredericia Havn, I12 27 Miljøcentret, M11 28 Politi, H14 29 Post, K11,H11, H12, 30 Postcenter, L10 31 Rådhus (A), H13

Jensens Bøfhus, H13 Købmandskroen i Vestcentret, H11 Marco Polo, H14 McDonald's, H12 Restaurant Athena, H12 Restaurant Bacchus, H13 Restaurant Hannerup Skov, I11 Restaurant Havblik, I12 Restaurant Hong Kong, H133 Restaurant Oven Vande, I12 Rino's Ristorante, H14 Rådhuskroen, H13 Simon’s, H14 Spisestedet, H13 Star Grill & Smørrebrød, H14 Ti Trin Ned, Restaurant, H13

Centeryhavnsvej

54 55 56 57 58 59 60 61 63 62 64 65 66 67 68 69

rte lso So j ve os Dr lse e j æ v j Kv ve de rse Ki rbæ j ve

SEVÆRDIGHEDER Fredericia Vold, H13, G13, G14, H14, I14 1 Bunkermuseet, G14 2 Den Historiske Miniby, G12 3 Den Jødiske Kirkegård, H13 4 Den Tapre Landsoldat/Gl.Hovedvagt, H13 5 Det Hvide Vandtårn, H13 6 DSB Mindelund, H13 7 Fredericia Bymuseum, H13 8 Kongens Portvagt, H14 9 Krudtmagasinet, I14 10 Krudttårnet, H14Madsby Legepark, G12 11 Madsby Legepark, G12 12 Skulpturparken “Livets Træ”, H13 13 Telegrafmuseet, H14 14 Østerstrand (Blå Flag Strand), H14

Baldersvej

BYKORT FREDERICIA

Danmarksgade 2A / Vendersgade 30D DK-7000 Fredericia Tlf. 75 921377 - Fax 75 930377 Email: turisme@fredericiakom.dk

INFORMATION

Udarbejdet af Teknik & Miljø Fredericia Kommune 2005 © Copyright Fredericia Kommune

Skanseodde

105

P

Billigt hotel - Find et billigt hotel  

Find de billigste hoteller online Velkommen til www.billigthotel.net - vi er Danmarks bedste portal med hoteller online. Klik dig rundt i vo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you