Page 1

Nr 1/07/2012

Rachunek pieczęć firmy

ORYGINAŁ

2012-07-29

2012-07-29

data wystawienia

data sprzedaży

Sprzedawca: English-Polish Translations Sp. z o.o. Adres: ul. Zielona 103, 88-250 Koszalin NIP: 557-103-53-88

Nabywca: "MLINGUA" Sp. z o.o. Adres: Rynek Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 7781435103

Sposób płatności: Gotówka Termin płatności: 2012-08-13 Lp.

Nazwa

PKWiU

Ilość

Jm

Cena

Wartość

jednostkowa

brutto

1

tłumaczenie pol-eng dok. pdf "UE Traktaty" (694684 znaków)

74.30.11

617.5

szt.

45,03

27 806,03

2

tłumaczenie pol-eng dok. ppt "Szkoła-@-ctive-dla-osób-starszych-TPN"

74.30.11

3.98

szt.

45,03

179,22

74.30.11

4.92

szt.

45,03

221,55

(4478 znaków) 3

tłumaczenie pol-eng dok. docx "Historia wzgórza wawelskiego" (5539 znaków)

RAZEM

Razem do zapłaty: 28 206,80 PLN

Zapłacono: 28 206,80 PLN

28 206,80

Pozostało do zapłaty 0,00 PLN

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześć PLN 80/100

Uwagi: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Program do wystawiania rachunków - www.poRachunek.pl

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Strona 1 z 1

Rachunek  

Rachunek za wykonanie tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you