Page 1

-1-


Procesfolio

Katrien Van Dessel 3e bachelor grafische vormgeving schooljaar 2010-2011 Sint Lucas Antwerpen -2-

-3-


Inhoud

utop i a

4

Individueel........................................................6 Groep...............................................................66 Experimentele typografie............................... 72

extra muros

100

Communicatie................................................102 Publicatie.......................................................106

tekenen

118

Modeltekenen.................................................120 Waarneming....................................................122

Bronnen..........................................................128

-4-

-5-


utop i a Inleiding/procesverloop

-----------------------------------------------foto door Sanne Schrijvers -6-

De jaaropdracht had dit schooljaar als thema utopia. In dit boek staan inspiratie, leuke vondsten en eigen werk grotendeels door elkaar. Dit om de reden dat mijn proces niet zo rechtlijnig is geweest. Het steeds ontdekken van nieuwe inspiratiebronnen tijdens mijn onderzoek had steeds zijn invloed op hoe ik mijn concept nu concreet ging uitwerken. Zo ben ik dit jaar begonnen met te onderzoeken binnen het domein van de literatuur. Mijn zoektocht begon toen vanaf ‘de bron’, namelijk het boek ‘Utopia’ van Thomas More. Vervolgens ben ik beginnen te onderzoeken binnen het genre van de utopische en dystopische literatuur. (bv. 1984 van George Orwell) Omdat in dit soort boeken vaak gesproken wordt over het oprichten van een nieuwe maatschappij/gemeenschap ben ik via deze weg in het domein van de utopische gemeenschappen gerold. Mijn oorspronkelijke idee was daarom het oprichten van mijn eigen gemeenschap. Toen ik begon na te denken over hoe ik dit

concept in een concreet ontwerp kon gieten kwam ik op het idee om te gaan werken met een reisgids of een carnet de voyage. Zo kon ik elke eigenschap van mijn gemeenschap aan bod laten komen. Maar toen kwam ik in het vaarwater van de ontdekkingsreizigers terecht die hun reisverhalen en avonturen bijhielden in een boek. Omdat het bedenken van mijn utopische gemeenschap niet zo vlotte besloot ik om over te stappen naar het idee van een reisverhaal. Oorspronkelijk had ik binnen dit thema het volgende concept bedacht: ik zou gaan zoeken naar utopia in alledaagse dingen. Concreet zou ik foto’s gaan nemen van dingen uit mijn omgeving die je in de eerste plaats niet opmerkt om deze dan vervolgens op mijn eigen manier te gaan interpreteren. (vb. p.46-47). Maar omdat ik dacht dat ik op deze manier niet voldoende sterke beelden kon verzamelen om een boek mee te vullen ben ik van deze uitwerking afgestapt. Simultaan was ik binnen mijn -7-

onderzoek in de experimentele typografie gebotst op visual writing, denk hierbij aan romans als ‘Extreem luid en ongelooflijk dichtbij’ van Jonathan Safran Foer. De vorm volgt hier de inhoud van de tekst. Omdat ik dit een interessant gegeven vond en hier al een tijdje mee bezig was binnen het kader van mijn onderzoek in de experimentele typografie besloot ik hiermee verder te gaan. Het resultaat is een boekje met daarin een fragmentarisch reisverhaal. Ook heb ik besloten om met bestaande teksten te werken zodat ik me meer kon concentreren op het vormgeven. Conclusie is dat de weg naar utopia voor mij een hobbelig parcour is geweest, maar daarom niet minder interessant. Hierbij wil ik graag afsluiten met volgend citaat: “...overhaast de reis in geen geval. Beter is dat die vele jaren duurt, zodat je oud zult zijn wanneer je bij het eiland het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf...”


individueel ---------------------------------------Bedenk en ontwikkel een individueel project vanuit eigen interesse uit je onderzoek. Je ontwerpt m.a.w. een concrete toepassing en je kiest hiervoor een relevant medium dat duidelijk communiceert.

A utopia can be defined as an ideal or perfect place or state, or any visionary system of political or social perfection. In literature, it refers to a detailed description of a nation or commonwealth ordered according to a system which the author proposes as a better way of life than any known to exist, a system that could be instituted if the present one could be cancelled and people could start over.

-8-

Dystopian literature has underlying cautionary tones, warning society that if we continue to live how we do, this will be the consequence. A dystopia is, thus, regarded as a sort of negative utopia and is often characterized by an authoritarian or totalitarian form of government. Dystopias usually feature different kinds of repressive social control systems, a lack or total absence of individual freedoms and expressions and constant states of warfare or violence. Dystopias often explore the concept of technology going “too far� and how humans individually and en masse use technology. A dystopian society is also often characterized by mass poverty for most of its inhabitants and a large military-like police force.

-9-


-----------------------------------------------utopia/dystopia Geoffrey James

-10-

-11-


-12-

-13-


Utopia Island where all becomes clear. Solid ground beneath your feet. The only roads are those that offer access. Bushes bend beneath the weight of proofs. The Tree of Valid Supposition grows here with branches disentangled since time immemorial. The Thicker the woods, the vaster the vista: the Valley of Obviously. If any doubts arise, the wind spels them instantly. Echoes stir unsummoned and aegerly explain all the secrets of the worlds. On the right a cave where Meaning lies. On the left the Lake of Deep Conviction. Truth breaks from the bottom and bobs to the surface. Unshakable Confidence towers over the valley. Its peak offers an excellent view of the Essence of Things. For all its charms, the island is uninhabited, and the faint footprints scattered on its beaches turn without exeption to the sea. As if all you can do here is leave and plunge, never tot return, into the depths.

Wislawa Symborska ------------------------------------------------Marcel Jean Le Spectre du GardĂŠnia

-14-

-15-


Onzichtbaar Een zucht is onzichtbaar net als de wind De nacht is onzichtbaar als de dag begint Onzichtbaar zijn de dingen die ik kwijt ben die ik nooit meer vind Maar met mijn ogen dicht zie ik alles wat mijn hoofd verzint Hans en Monique Hagen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marcel Jean – Le Spectre du GardÊnia -16-

-17-


Utopian communities That bombed miserably

Every once in a while a proud little ` community will sprout up just to let the world know how Utopia should be run. With chins raised almost as high as ideals, the community marches forth to be an example of perfection. But in most cases, all that harmonious marching gets tripped up pretty quickly. Here are four “perfect” communities that whizzed and sputtered thanks to human nature.

Brook Farm, or Ripley’s Follow Me or Not

Fruitlands: A Utopian Community (for Six Months Anyway) -18-

-19-


Een Vergeten Geschiedenis:

Jonestown Op 18 november 1978 vond in Guyana de grootste massale ‘zelfmoord’ in de moderne geschiedenis plaats. In totaal vonden 909 mensen, waaronder veel vrouwen en kinderen, de dood. Allen behoorden tot de zogenaamde Peoples Temple, een christelijke sekte uit de VS van ongeveer 1000 leden onder leiding van reverend Jim Jones, die om belasting te ontduiken in 1977 naar Guyana waren uitgeweken en daar hun eigen utopisch bedoelde gemeenschap opbouwden die op nogal dystopische wijze eindigde: Jonestown.

Vier dagen tevoren was Leo Ryan, U.S. Congressman, vergezeld door talrijke verslaggevers van krant en televisie, aangekomen in Jonestown om in naam van de Amerikaanse sregering polshoogte te nemen bij de Peoples Temple, na berichten in de Amerikaanse pers van ingenomen paspoorten en mensenrechtenschendingen in Jonestown. Na enige dagen ter plaatse zou Ryan met ongeveer 25 afvallige sekteleden weer naar de VS terugkeren. De paranoide Jones liet echter op het laatste moment het kleine vliegtoestel waarin Ryan zat beschieten door zijn aanhangers, waarbij Ryan en vier journalisten om het leven kwamen. Vrij snel na deze aanslag besloot Jones tot de massale zelfmoord, waar hij zijn volgelingen in de jaren daarvoor al op voorbereid had. Eerst werden de kinderen vergiftigd, waarna de volwassenen als makke schapen volgden. Niet alleen de masale schaal van de georkestreerde zelfmoord maakt deze gebeurtenis zo indrukwekkend: de grote hoeveelheid aan schokkend beeld- en geluidsmateriaal uit de laatste dagen van de sekte versterkt de kippenvel-factor enorm. Zo zijn er beelden van de beschieting van

-20-

Jim Jones, leider van Peoples Temple

het vliegtuigje waarin Ryan zat, waarbij de camera doorfilmt nadat de cameraman doodgeschoten wordt. Er zijn indringende beelden van de gespannen sfeer die er tussen de delegatie van Ryan en de leiding van de sekte hing, we zien hoe het congreslid Ryan duidelijk geïntimideerd een toespraak houdt voor de leden van de sekte. Bovendien zijn er op de plaats van het

-21-

bloedbad geluidsopname gevonden van de laatste toespraak en de hoorbare verwarring en ontreddering van de volgelingen van Jones op het moment dat de zelfmoord al in gang is gezet. De kalme, holle stem van Jones als hij zijn volgelingen =toeroept “Please die with some dignity!” doet je nekharen overeind staan.


BIG BROTHER

George Orwell - 1984 ’1984 is een boek van de Britse schrijver George Orwell, grotendeels geschreven in 1948 en gepubliceerd in 1949. Het is een beroemde dystopie, een visie op de westerse wereld anno 1984, waarin de enkeling ten onder gaat in een volkomen kansloze strijd tegen een totalitair bewind. Het is een waarschuwing tegen totalitaire regimes, zoals nazi-Duitsland, dat net verslagen was, en Stalins Sovjet-Unie

Haruki Murakami - 1q 84 ‘Ze doopt de nieuwe wereld, die deze van 1984 verdringt, 1q84: ‘qutienvierentachtig. De q staat voor question mark-vraagteken. Voor de ultieme geheimen van deze nieuwe wereld is het wachten op Boek Drie, maar zeker is dat ’1q84 spiegelend dolt met ’1984van George Orwell . De rol van Big Brother wordt overgenomen door de Little People, iconische mystieke wezentjes die de wissels naar de nieuwe wereld bedienen. Tegenover Orwells klassieker die de toekomst voorspiegelt, plaatst Murakami een klassieker-in-wording die in het verleden ingrijpt: ‘De zin van de wereld die deze niet is, is dat je het verleden van de wereld die deze wél is, kunt herschrijven. Maar als je het verleden herschrijft, herschrijf je het heden ook. Dat wordt immers gevormd door de som van de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden.’ Troostende apocalyptiek: als de ene wereld ten einde loopt, is er altijd nog de tweede als reserve.’

-22-

-23-


-----------------------------Lissitsky

-----------------------------Rodchenko

-24-

-----------------------------Moholy-Nagy

-25-


utopia-verzonnen steden Als onafhankelijke kunstenorganisatie die als missie heeft de internationale culturele uitstraling van Antwerpen te bevorderen,werkt Antwerpen Open quasi continu tussen droom en daad, tussen utopie en stad. Wanneer een collectief kunstenaars in die stad al een tijdje het kleine maar

indrukwekkende tijdschrift (of beter, beeldschrift) ‘Images/Images’ uitgeeft, samenwerkt rond het thema Utopia met het al iets meer gevestigde maar nog steeds jonge literaire tijdschrift ‘Sampel’, is steun twee keer gepast. In Antwerpen actieve kunstenaars en schrijvers met zogenaamd

ondergewaardeerd potentieel krijgen een duwtje in de rug. En het resultaat is ook een reflectie op het eigen ‘culturele uitstralingswerk’. In tijden van verkiezingen en coalitievorming is reflectie over de utopische stad ten andere altijd meer dan welkom.

-------------------------------------------------------------Geert Goiris

-26-

-27-


-----------------------------------------------Geert Goiris

-28-

-29-


-----------------------------------------------www.geofictie.nl -30-

-31-


----------------------------------------------HOG FARM Hog Farm began as a communal pig farm in California in 1966 but it moved to New Mexico, near Taos. Hugh Romney, known as the comic Wavy Gravy, a veteran of Ken Kesey and the Merry Pranksters and their psychedelic school bus, served as leader and guru. By 1969, Hog Farmers gave their attention to aiding freaked-out youngsters, raising money for relief efforts, and bringing their message to college students. As the Yale Daily News reported in February, 1969, Romney and friends entertained with “huge group games” trying to get the audience to understand that “we are not our brother’s keeper, we are our brothers.” The they repeated their hippie ideal a schools, hospitals, SDS meetings: “May all beings be peaceful!”

THE FAMILY A plot of woodland, 240 acres or rural Oregon, was chosen by Bob Carey, a one-time rider of Ken Kesey’s psychedelic bus, as the home of “The Family,” a religious back-to-nature commune established in 1968. Members, chiefly in their thirties or younger, came from such walks of life as computer programmer, welder, banker, and teacher. Most of the adults found their way to dropping out through dropping acid, but by the time of The Family’s foundation, they had turned to farming, meditating on Bible teachings, and fasting for mental cleansing. A hexagonal lodge served as common room, kitchen, and refectory. Individual families (group marriage “hadn’t worked out”) lived in tents or tepees. The creations of potters and leather-crafters provided some income but a two-acre garden was the main source of food. The commune’s credo: “Getting out of the cities isn’t hard, only concrete is. Get it together. This means on your own, all alone, or with a few of your friends. Buy land. Don’t rent. Money manifests. Trust. Plant a garden, create a center. Come together.”

-32-

-33-

THE FARM "Founded in 1971 at Summertown, Tennessee, with a spiritual commitment to simple living and selfreliance, The Farm has pioneered a wide range of social and physical technologies appropriate to lowcost, high satisfaction community living. The community offers examples of solar building design, permaculture, micro-enterprise, mushroom cultivation, large scale composting and gardening, and regenerative hardwood forest management." —From The Farm’s Web Site


-----------------------------------------------superstudio -34-

-35-


Assignment #61 Describe your ideal government. Describe in a paragraph or two how your ideal government would function.

Learning to Love You More is both a web site and series of non-web presentations comprised of work made by the general public in response to assignments given by artists Miranda July and Harrell Fletcher. Yuri Ono designed and managed the website. Participants accepted an assignment, completed it by following the simple but specific instructions, sent in the required report (photograph, text, video, etc), and their work got posted on-line. Like a recipe, meditation practice, or familiar song, the prescriptive nature of these assignments was intended to guide people towards their own experience.

Peter Max Lawrence San Francisco, California USA *In an ‘ideal’ world a government would not have to rule as the people would wholly embrace their own imperfections and exist for the betterment of each other, the community, and environment. Mr. Martian Washington, D.C. A government organized and regulated by benevolent Aliens from an advanced civilization with a proven record of peace, beauty and harmony would be my ideal government. Crime and injustice would be eliminated through ESP and the manipulation of our consciences. The “economy” would be generated by unlimited resources via the manipulation of atoms. Every need would be responded to through ESP requests and materialize instantly. Love would resonate within everyone and everything, casting a beautiful glow of light everywhere. Travel would be via levitation or levitation vehicles (UFO’s?).

Caytee Lush Edmonton, Alberta CANADA My ideal government involves no government at all. It is of course idealistic and impossible, but I am so pessimistic that I do not believe any government will ever work. And like all pessimists, I am inarguably right, but at the same time have no answer. If society could function freely, without class, corruption, and systems that take advantage of all human flaws and stupidity I would be happy with it. If we could live sustainably in small communities based on trade, cottage industries, and shared labour, food, medicine, etc. that is a world I would love to live in.

From 2002 to it’s close in 2009, over 8000 people participated in the project.

------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.learningtoloveyoumore.com/index.php -36-

-37-


ARCHIGRAM Archigram was an avant-garde architectural group formed in the 1960s based at the Architectural Association, London – that was futurist, anti-heroic and proconsumerist, drawing inspiration from technology in order to create a new reality that was solely expressed through hypothetical projects.

-38-

-39-


Ik bedenk de wereld Ik bedenk de wereld, tweede uitgave, tweede verbeterde uitgave, voor de dwazen om te lachen, de tobbers om te tobben, de kalen om te kammen, de katten om te klagen.

Dan zul je dromen dat ademhalen niet meer hoeft, dat stilte zonder adem heel aardige muziek is. Als een vonk zo klein doof je in de maat.

Hier is het hoofdstuk ‘De taal van plant en dier’, met voor elke soort de relevante woordenschat. Alleen al door een gewone groet, uitgewisseld met een vis, zullen jij, de vis en iedereen sterker in het leven staan.

Zo is de dood. Het deed meer pijn toen een roos in je vinger prikte. Je onderging een grotere schrik toen je een blaadje vallen zag.

Je hebt het lang voorvoeld: het bos begint te spreken, plots zijn de woorden wakker. Wat een epiek van uilen! Wat een aforismen van de egel! Hij bedacht ze zelf, terwijl wij zeker wisten: hij doet niets, hij ligt gewoon te slapen.

Zo is de wereld gewoon. En zo leef je. En doodgaan is niet meer. Al het andere is als Bach, die eventjes gespeeld wordt op een zaag. Wislawa Szymborska

De tijd (hoofdstuk twee) mag zich overal mee bemoeien, met goed en kwaad, dat maakt niet uit. Maar – de tijd die zeeën verplaatst, die bergen verplettert en sterren laat draaien, heeft geen enkele macht over geliefden, want zij zijn te naakt, te innig omhelsd, de ziel opgeschrikt, als een mus op hun schouder. De ouderdom is alleen de moraal die hoort bij een misdadig leven. Aha, dus allen blijven jong! Het lijden (hoofdstuk drie) maakt het lichaam niet te schande. De dood komt als je slaapt.

-40-

-41-


Un oultro mundo es possivel

------------------------------------------------City – Mill of Life Kazimierz Podsadecki (1929)

-42-

-43-


Church of

the Flying Spaghetti Monster With millions, if not thou-

‘Pastafarianism sands, of devout worshippers, is a real religion.’ the Church of the FSM is

widely considered a legitimate religion, even by its opponents – mostly fundamentalist Christians, who have accepted that our God has larger balls than theirs.

-44-

-45-


-----------------------------------------------carnet de voyage -46-

-47-


-----------------------------------------------een maanlandschap gezien in een

------------------------------------------------

tiramisutaart

een eend gezien in een leeg glas koffie -48-

-49-


-----------------------------------------------Gullivers reizen

-50-

-51-


-52-

-53-


-----------------------------------------------Jonathan Safran Foer – Extreem luid & ongelooflijk dichtbij -54-

-55-


------------------------------------------------zeemonsters -56-

-57-


Ithaka

-----------------------------------------------tekst over de reis naar Ithaka

Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka wens dat de weg dan lang mag zijn, vol avonturen, vol ervaringen. De Kyklopen en de Laistrygonen, de woedende Poseidon behoef je niet te vrezen, hen zul je niet ontmoeten op je weg wanneer je denken hoog blijft, en verfijnd de emotie die je hart en lijf beroert. De Kyklopen en de Laistrygonen, de woeste Poseidon, je zult hen niet ontmoeten als je ze niet in eigen geest meedraagt, je geest hen niet gestalte voor je geeft.

inleiding van mijn reisverhaal

Wens dat de weg dan lang mag zijn. Dat er veel zomermorgens zullen komen waarop je, met grote vreugde en genot zult binnenvaren in onbekende havens, pleisteren in Phoenicische handelssteden om daar aantrekkelijke dingen aan te schaffen van parelmoer, koraal, barnsteen en ebbehout, ook opwindende geurstoffen zoveel je krijgen kunt; dat je talrijke steden in Egypte aan zult doen om veel, heel veel te leren van de wijzen.

-----------------------------------------------collage gemaakt om als begin van een hoofdstuk in mijn reisverhaal te dienen

Houd Ithaka wel altijd in gedachten. Daar aan te komen is je doel. Maar overhaast je reis in geen geval. Beter is dat die vele jaren duurt, zodat je oud zult zijn wanneer je bij het eiland het anker uitwerpt, rijk aan wat je onderweg verwierf, en niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom schenken zal. Ithaka gaf je de mooie reis. Was het er niet, dan was je nooit vertrokken, verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover, Ithaka bedroog je niet. Zo wijs geworden, wmet zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s beduiden. K.P. Kavafis Ithaka: wordt in Homerus’ Odyssee beschreven als het land van Odysseus Cyclopen: in de Griekse mythologie reuzen met één oog in het voorhoofd. In Homerus’ Odyssee zijn het mensenetende woestelingen, die niets en niemand ontzien. Laestrygonen: in Homerus’ Odyssee een volk van mensenetende reuzen, bij wie Odyseus op zijn zwerftocht landde en die zich jegens hem en zijn makkers zeer wreed gedroegen. Poseidon: Griekse hoogste zeegod. Woonde in een gouden paleis op de bodem van de zee. Kon met zijn drietand de zee in rep en roer zetten.

-58-

-59-


---------------------------------------Marcel Broodthaers

------------------------------------------------------------------------------------StĂŠphane MallarmĂŠ -60-

-61-


-----------------------------------------------eerste pogingen tot visual writing -62-

-63-


‘De forsythia scheen nog harder dan de zon en de narcissen schenen nog harder dan de forsythia. `

De dikke hommel Ik d e

r

rondjes w a a a n

t zon

e n d

d e

d i

(de eerste van het jaar) zoop zich lad er at d z aan de l e k k

s

c

h

e

e

e

bloesem. ‘Lalala.’

n

en er waren duizend bloemen bloemen bloemenbloemen bloemenbloemen nem eolbloemen b bloemen bloemen nbloemen emeolbloemen b bloemenbloemenbloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloebloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen men bloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemenbloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemenbloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemenbloemenbloemen bloemenbloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemenbloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemenbloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen bloemen

atalanta

zo was de lente

door mij

die b k k n wilden worden

ik

atalanta naar ven

rende van het vijvertje naar ven

rende van het vijvertje naar ven

rende van het vijvertje naar ven

rende van het vijvertje naar ven

honderden en m a n m n me s t ne

h

o

r

rende van het vijvertje

s

c

naar ven

rende van het vijvertje naar ven rende van het vijvertje naar ven

bo

rende van het vijvertje naar ven rende van het vijvertje

zien of de kikkers al weer wakker waren dat jaar

wa aaaaa

k

k

ak a

waaaa

k

ak -64-

w aa a aa

ak a

os

rende van het vijvertje naar ven

Toen hoorde ik rumoer:

schreeuwen

VLOEKEN

ROEPEN

-65-

bang


groot een everzwijn zo

groot

zo idioot

-66-

-67-


groep ---------------------------------------Iedereen onderzoekt de diverse geselecteerde deeldomeinen en verzamelt hierover de nodige documentatie. Op basis van deze documentatie bepaalt de groep hoe hiermee een boeiende en verhelderende presentatie en/ of tentoonstelling kan worden samengesteld.

-----------------------------------------------muur vol inspiratiebeelden i.v.m. utopia die we met de klas hebben verzameld -68-

-69-


-----------------------------------------------mogelijke opstellingen voor onze utopia tentoonstelling

-70-

-71-


-----------------------------------------------Utopialoop: Onze tentoonstelling die achteraf eerder beschouwd werd als een goede try-out maar niet als een eindresultaat. -72-

-73-


experimentele typografie -----------------------------------------Ontwerp een experimenteel  lettertype met als thema “utopia”. Maak een analyse van wat een experimenteel lettertype is of kan zijn. Gebruik het onderzoek naar “utopia” als inspiratiebron. Maak 3 ontwerpvoorstellen. Kies een van de drie ontwerpvoorstellen om verder uit te werken.

Fungus font voorstel 1 Hier ben ik vertrokken vanuit het thema ‘dystopia’ voor mijn experimenteel lettertype. Mijn redenering is de volgende: dystopia is een negatief utopia, enkele eigenschappen van een dystopische maatschappij zijn een totalitair regime, geen individuele vrijheid en expressiemiddelen, oorlog en geweld,… Dit deed me denken aan een bepaald citaat: ‘Als de macht te groot/veel wordt komt het VERVAL’ Dit verval ben ik letterlijk gaan interpreteren, en zo ben ik terechtgekomen bij schimmel. Et voila, het ‘fungus font’ is geboren.

-74-

-75-


-----------------------------------------------font gemaakt van een beschimmelde mandarijn -76-

-77-


-------------------------------------------microscopisch beeld schimmel -78-

-79-


-----------------------------------------------------------------------------------------De 4 factoren waardoor schimmel ontstaat zijn een voldoende hoge temperatuur, een voedingssubstraat, zuurstof en vocht. Voor elk van deze factoren heb ik verschillende symbolen ontwikkeld. Met deze bouwstenen kunnen oneindig veel combinaties gemaakt worden.

-80-

-81-


-82-

-83-


Mitosefont voorstel 2 In tegenstelling tot het dystopische schimmelfont ben ik deze keer vertrokken vanuit een meer utopisch thema, namelijk groeiprocessen. Mitose, wat zoveel wil zeggen als celdeling, is er zo ĂŠĂŠn. Hieruit is dus een alfabet voortgekomen dat groeit/vervormt van a tot z.

-84-

-85-


-86-

-87-


Systeemfont voorstel 3 Mijn uitgangspunt was de volgende vraag: hoe kan ik door de vorm van een tekst de inhoud weergeven? Mijn eerste poging hiertoe heb ik ondernomen door woorden een positieve of negatieve betekenis toe te kennen.De positieve letters groeien, de negatieve letters verkommeren. Hierna ben ik verder geĂŤvolueerd naar het thema van de lichaamstaal.De meeste van onze communicatie is namelijk non-verbale communicatie!! Dat bracht me tot mijn volgende vraag. Hoe lichaamstaal te vertalen in een systeem voor teksten? Eerst en vooral ben ik gaan opzoeken welke gebaren mensen zoal gebruiken. Voor enkele gebaren heb ik dan symbolen ontworpen. Vervolgens ben ik tijdens mijn onderzoek gebotst op de

-88-

sleutelgebaren van Desmond Morris. Om wat structuur te brengen in mijn lijst van symbolen heb ik ze onderverdeelt in categorieen; namelijk volgens de 6 basisemoties. Dit bleek niet altijd even simpel, omdat de meeste gebaren niet het ĂŠĂŠn of het ander betekenen, maar dikwijls aan verschillende emoties kunnen toegeschreven worden.. Na een hele lijst symbolen verzameld te hebben kwam ik op het idee ze te structureren door er een database mee te maken. Zo ben ik terechtgekomen bij het programma symbol for windows. Met dit programma is het mogelijk om zelf een database aan te maken van symbolen om ze vervolgens te kunnen toepassen in teksten.

-----------------------------------------------Boem Paukeslag in Bezette Stad (1921) Paul Van Ostaijen

-89-


-90-

-91-


-92-

-93-


Lichaamstaal en spreken hand in hand De gesproken taal geeft ons niet de volle betekenis van wat iemand zegt en datzelfde geldt voor lichaamstaal. Als we alleen naar de gesproken woorden van iemand luisteren, krijgen we een even verwrongen beeld als wanneer we alleen op de lichaamstaal letten. Julius Fast, de taal van het lichaam.

-94-

-95-


--------------------------------------links: Screenshot van het programma symbol for windows. Met dit programma is het mogelijk om zelf een database aan te maken van symbolen om ze vervolgens te kunnen toepassen in teksten. Omdat ik enkel een demoversie kon downloaden kon ik geen zelfgemaakte database opslaan of toepassen op een tekst. Het bleef dus bij een mogelijke toepassing voor mijn symbolen. rechts: Om wat structuur te brengen in mijn lijst van symbolen heb ik ze onderverdeelt in categorieen; namelijk volgens de 6 basisemoties. Dit bleek niet altijd even simpel, omdat de meeste gebaren niet het ĂŠĂŠn of het ander betekenen, maar dikwijls aan verschillende emoties kunnen toegeschreven worden.

De 6 basisemoties zijn: woede (rood) walg (groen) verdriet (blauw) vreugde (roze) verbazing (geel) angst (zwart)

-96-

-97-


-----------------------------------------------lijst van alle symbolen -98-

-99-


Still in search of utopia...

Dora Maar

-100-

-101-


extra muros Inleiding Deze opdracht gebeurde in samenwerking met studenten 3e bachelor vrije kunsten. Zij hadden de taak gekregen om in maart-april 2011 een individuele tentoonstelling buiten de school te realiseren. Het project zou plaats vinden onder de noemer EXTRA MUROS. De studenten grafische vormgeving kregen in het kader van dit project een opdracht bestaande uit 2 delen. Fase 1 bestond uit het maken van een communicatie voor dit project in het algemeen. Tijdens fase 2 moest er in nauwe samenwerking met een student vrije kunsten een -102-

-103-

publicatie ontwikkelt worden voor hun individuele tentoonstelling. Zelf vormde ik een trio samen met Sarah en ChloĂŠ. Zij organiseerden samen de tentoonstelling All will become clear.


communicatie ------------------------------------------Mijn eerste idee was om een logo te ontwerpen. Dit omdat een logo makkelijk reproduceerbaar is en ook fungeert als een belangrijk herkenningspunt. Hiervoor gebruikte ik 4 lijnen die symbool staan voor de verschillende disciplines binnen de vrije kunsten. De lijnen kruisen omdat deze disciplines niet naast elkaar lopen maar ook op elkaar inwerken.

-104-

-105-


-----------------------------------Deze poster is het eindresultaat geworden. Hier ben ik de lijnen gaan interpreteren als een stratenplan, de extra muros logos fungeren als plaatsaanduiding -106-

-107-


publicatie

----------------------------------------------------------flyer tentoonstelling

Orde en chaos is het gemeenschappelijke uitgangspunt voor het werk van Chloë en Sarah. Het eerste

idee voor een publicatie rond hun gemeenschappelijke tentoonstelling was om te werken met losse kopieën. Deze werkwijze sluit aan bij het idee van orde en chaos omdat deze kopieën in eerste instantie geordend kunnen worden maar uiteindelijk deze orde onvermijdelijk zal omslagen in chaos. Na een tweede brainstorm met elkaar zijn we op het idee gekomen om gebruik te maken van een ‘folder rek’. In dit rek zullen de verschillende kopieën van zowel Sarah’s als Chloë’s werk door elkaar getoond worden. Op deze manier kan de bezoeker zijn eigen catalogus

-108-

-109-

samenstellen. Deze manier van tonen sluit aan bij hun werk omdat de toeschouwer een gevoel van chaos ervaart omwille van het feit dat de verschillende kopieën door elkaar staan en het ook de bedoeling is om het rek zo groot mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn de kopieën toch geordend omdat ze opgedeeld worden in verschillende ‘vakjes’. Nog een derde aspect dat aansluit bij de inhoud van het werk ligt in het idee dat de kunstenaar/ grafisch vormgever de controle overdraagt aan de toeschouwer. Wat op zich ook een interessant uitgangspunt is. Deze kopieën worden gebundeld in witte losse A4 mapjes.


-110-

-111-


-----------------------------------------------enkele beelden van de tentoonstelling all will become clear -112-

-113-


-----------------------------------------------Sarah Hendrickx -114-

-115-


-----------------------------------------------Chloé Dierckx -116-

-117-


-----------------------------------------------folderrek

-118-

-119-


tekenen Inleiding Tekenen beschouw ik zeker als een waardevol onderdeel van de opleiding. Dit jaar is het laatste jaar dat we tekenles kregen, best wel interessant om mijn evolutie over die drie jaren te bekijken. Ook het tekenen op lokatie vond ik fijn. Op de volgende pagina’s staat een kleine selectie van zelfportretten, model tekeningen en nog een paar tekeningen van op het kiel.

-----------------------------------------------foto van het kiel -120-

-121-


-122-

-123-


-124-

-125-


-126-

-127-


-128-

-129-


Bronnen utop i a 6-7: http://www.lukemastin.com/utopia/ 12-13: http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/ laureates/1996/poems-1-e.html 16-17: http://www.neatorama.com/2007/08/17/4-utopiancommunities-that-bombed-miserably/ http://www.vcu.edu/engweb/transcendentalism/ideas/ brhistory.html http://www.hermes-press.com/CCC/building_commonwealth2.htm 18-19: http://www.panzerfaust.org/?p=2661 20-21: http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek) http://www.humo.be/tws/boeken-reviews/6616/harukimurakami-1q84-boek-een-twee.html http://tstock.pottsgrove.wikispaces.net/1984 kaartje: Natalie Meeusen: ‘Ze hebben “A” in’t oog’ 22-23: ‘The struggle for utopia’; Victor Margolin 24-25: Utopia Verzonnen steden; DEDALUS 26-27: http://www.geertgoiris.info/index. php?album=resonance#2 28-29: http://www.geofictie.nl/ 30-31: http://beinecke.library.yale.edu/utopia/index.html 32-33: http://comoshogo.exblog.jp/10936474/ http://feliciaatkinson.wordpress.com/2010/05/27/superstudio/ 34-35: http://www.learningtoloveyoumore.com/book.php 36-37: http://en.wikipedia.org/wiki/Archigram http://designmuseum.org/__entry/4509?style=design_ image_popup http://picasaweb.google.com/boniedit22/ArchigramArchitettura# http://www.archined.nl/recensies/heroisch-archigram/ http://architectureforguerillas.blogspot.com/2010/04/ archigram-archival-project-now-online.html

40-41: http://users.skynet.be/lit/conrad.htm http://liberatethecity.com/texts/167 42-43: http://www.venganza.org/ 48-49: http://www.geertkimpen.com/newton-az-g.html 50-51/52-53: http://designblog.rietveldacademie.nl/?tag=extremelyloud-incredibly-close 54-55: http://historiek.net/ontdekkingsreizigers/hans-egede1686-1758-0460 http://www.dbnl.org/tekst/spie010bijn01_01/ spie010bijn01_01_0002.php 60-61: http://diffusion.org.uk/?p=1238 http://37signals.com/svn/posts/576-stphane-mallarma-painters-poet http://despinarangou.blogspot.com/2011/04/un-coupde-des-nabolira-le-hasard.html

-130-

-131-


-132-

Procesfoliokatrien  

Procesfolio 3de bachelor grafische vormgeving

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you