Page 1

Elektriciteit Voor de inrichter van de kerstmarkt De inrichter van de markt zorgt voor wettelijke en gekeurde elektrische installaties waarop de standhouders kunnen aansluiten. Voor de standhouders Wanneer er aansluiting op het elektriciteitsnet voorzien is dienen de standhouders zelf een verlengkabel van 3g2.5mm² met aarding (monofasig) te voorzien. Omwille van de brandveiligheid moet de kabel altijd volledig ontrold zijn. De maximale aansluiting op het elektriciteitsnet is per kraampje beperkt tot 3500 watt. Voor het verlichten van de stand is enkel elektrisch licht toegelaten. De armaturen dienen zo geplaatst te zijn dat hierdoor geen brand– of ander gevaar kan ontstaan.

Vuurkorven Aan het einde van de kerstmarkt of het evenement moeten de vuurkorven volledig gedoofd zijn. De hoeveelheid brandhout die wordt bijgelegd moet zodanig zijn dat er geen hoge vuurpluimen ontstaan. Enkel onbehandeld hout is toegelaten in een vuurkorf. Behandeld hout (geverfd, geïmpregneerd) moet steeds worden afgevoerd naar bv. het containerpark. Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze kolenagglomeraten is eveneens verboden. Wie een vuurkorf ontsteekt, is aansprakelijkheid voor alle schade die hierdoor ontstaat.

De gasflessen die u zelf meebrengt dienen wettelijk in orde te zijn. Ballonnen gevuld met brandbaar gas zijn altijd verboden. Alle informatie over het gebruik van gas en gasflessen vindt u terug in de informatiebrochure “Gas (flessen): geen speelgoed!”.

Wat als u in overtreding bent? Inrichters van de kerstmarkten Inrichters van de kerstmarkten die in overtreding zijn met de regelgeving rond kerstmarkten of de organisatie van publieke evenementen in het algemeen riskeren een volledige afgelasting van hun evenement. Standhouders Standhouders die niet in regel zijn moeten hun stand onmiddellijk sluiten tot zij in orde zijn. In geval van nood moeten de standhouders alles verwijderen wat de toegang van de hulpverlening in de weg zou staan. Administratieve boete Voor bepaalde overtredingen riskeert u een administratieve boete die kan oplopen tot 250 euro.

Om kerstmarkten veilig te laten verlopen heeft de Intergemeentelijke Veiligheidscel van de gemeenten Berlaar en Nijlen deze informatiebrochure ontwikkeld. Deze brochure bevat een overzicht van de bestaande richtlijnen en aandachtspunten rond kerstmarkten. Lees deze brochure zorgvuldig en leef de regels na. Enkel zo kan een kerstmarkt een feest worden voor iedereen!

Verantwoordelijke uitgevers: Paul Verbeeck, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen / Walter Horemans, Markt 1, 2590 Berlaar

Gas en gasflessen

informatiebrochure

Maak van de kerstmarkt een FEEST!


Zeker verzekerd ?! Iedereen die een openbaar evenement organiseert is verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Dit geldt ook voor inrichters van kerstmarkten en organisatoren van kerstboomverbrandingen.

Installeer je kraam veilig en correct ! Evacuatiewegen en doorgang brandweer De voertuigen van de brandweer moeten altijd over een toegangsweg kunnen beschikken. Daarom moeten standhouders bij de installatie van hun kraampje(s) aan volgende eisen voldoen:  De standplaatsen moeten kunnen benaderd wor-

Vuurwerk verboden De verkoop van vuurwerk is verboden. Bovendien is het niet toegelaten vuurwerk af te steken voor, tijdens en na de kerstmarkt. Enkel op 1 januari tussen 0 en 1 uur is het uitzonderlijk toegelaten vuurwerk af te steken. Wilt u toch op een ander moment vuurwerk afsteken? Dan dient u dit schriftelijk en tijdig aan te vragen bij de burgemeester.

den tot op een afstand van minimum 60 m.  Er moet een vrije doorgang zijn van ten minste 3

m tussen de overliggende kramen.  De rijen die gevormd worden door de kramen

dienen minstens om de 30 m voorzien te zijn van een vrije ruimte met een minimum breedte van 1,2 m.  Tussen de gebouwen en de achterzijde van de

kramen dient steeds een doorgang met een minimum breedte van 1,2 m vrij te blijven. Door aan bovenstaande eisen te voldoen wordt er tevens ten allen tijde een evacuatieweg gecreëerd voor standhouders en bezoekers. Hou de hydranten vrij Het is verder verboden om kramen te stationeren op een afstand van minder dan 1 m van bovengrondse en ondergrondse hydranten. Wagens niet toegelaten Het is aan standhouders niet toegelaten om tijdens de kerstmarkt hun wagens op de locatie van de kerstmarkt te parkeren. Na het laden en lossen dienen de standhouders hun voertuigen onmiddellijk te verwijderen.

Veiligheid creëer je zelf: Neem je voorzorgen! Zorg voor blusapparatuur In de nabijheid van alle kramen met kook– , bak–, braad- en/of verwarmingstoestellen, moet minimaal één reglementair gekeurd snelblustoestel met 6kg ABC-poeder of met 5kg CO² of een ander evenwaardig snelblustoestel met een aan het risico aangepast blusmiddel aanwezig zijn. Zorg ervoor dat deze duidelijk zichtbaar én gemakkelijk bereikbaar is! Frituren dienen bijkomend te beschikken over een branddeken. Dit deken moet zich ook op een goed zichtbare en bereikbare plaats bevinden. Zorg er wel voor dat het deken niet in de directe omgeving van de vuren hangt! Kies de juiste energiebron Enkel elektriciteit en gas worden als energiebron toegestaan voor kook-, bak-, braad-, en/of verwarmingstoestellen. Voor een barbecue of voor een afgeschermd verwarmingstoestel zijn vaste brandstoffen wel toegestaan. Let er wel op dat bovenvermelde toestellen op voldoende afstand van brandbare wanden (bv. tentzeilen!) en materialen geplaatst worden. Let op voor CO-vergiftiging! Verwarmingstoestellen met vloeibare brandstoffen (bv. warme luchtkanonnen) zijn niet toegelaten in gesloten ruimtes vanwege het gevaar voor COvergiftiging.

kerstmarktbrochure def  
kerstmarktbrochure def  
Advertisement