Katona Brigitta Ba portfolio 2018

Page 1

PORT FOLIO BA

KATONA B R I G I T TA

2018


STUDIES MOME PRODUCT DESIGN BA

During my studies I learned the basics of research and design methodology. I participitate in several social themed project and for a year I studied furniture design. HIGHER LEVEL VOCATIONAL TRAINING - L e a t h e r w r i h g t

I studied the basics of leather processing and unique product design. HIGHER LEVEL VOCATIONAL TRAINING - E n a m e l p r o c e s s i n g

I studied the basic of processing enamel and metal for jewelerys. HANG SZÍN TÉR HIGHSCHOOL – Graphic Design

Beside my five year highscool studies, I learned the basics of graphic design.

WORKING EXPERINCE DESIGNER

Cooperating with the social workshop FÉBÉ, on the spring of 2018 we started the preparation of the production of my logic game. I N T E R I O R D E S I G N E R , I L L U S T R AT O R

I used to work for the National Museum of Hungary as external associate. My assignments included designing, executing exhibitions and making illustrations for publications. GRAPHIC DESIGNER

Occasionally designing logos, business cards, flyers. C R E AT I V E W O R K S H O P S

Organizing creative workshops for children and teenagers.


KATONA BRIGITTA DESIGNER

TA N U L M Á N Y O K art.brigi@gmail.com

M O M E F O R M AT E R V E Z É S B A

+36 20 942-0216

A formatervező képzés során elsajátíthattam a kutatás és tervezési módszertan alapjait. Részt vettem több szociális témájú projektben és egy évig a bútortervezésben is elmélyedhettem.

www.behance.net/ brigittakatona instagram/art.brigi

BŐRMŰVES OKJ

A bőrmegmunkálás alapjait és egydi terméktervezést tanultam. ZOMÁNCMŰVES OKJ

LANGUAGE English Italian SKILLS Photoshop

A fémmegmunkálás és tűzzománc technikák megismerése és elsajátítása, anyagkísérletek. OKJ HANG SZÍN TÉR MŰVÉSZETI ISKOLA GRAFIKUS

Középiskolai tanulmányaimat egy művészeti szakközépiskolában végeztem, ahol az öt éves képzés alatt megismerkedtem a képgrafika és a tervezőgrafikai alapjaival.

TA PA S Z TA L AT O K DESIGNER

Rhinoceros KeyShot InDesign Illustrator

A FÉBÉ szociális műhellyel együttműködve, 2018 tavaszán megkezdtük a saját tervezésű logikai játékom gyártásának az előkészítését. I N T E R I O R D E S I G N E R , I L L U S T R AT O R

A Magyar Nemzeti Múzeumban dolgoztam, mint külső szakértő. Feladataim közé tartozott a kiállítások installációinak megtervezése, kivitelezése és a publikációkhoz illusztrációk készítése. GRAFIKUS

Alkalmanként logók, névjegykártyák, szóró anyagok tervezése. K R E AT Í V F O G L A L K O Z Á S

Kreatívitást fejlesztő foglalkozások gyerekeknek és fiataloknak.


3

2

1

18

Aquam

12

Colorcube

6

Contact


6

5

4

38

Kelit

32

Ze a

26

Mist


Contact Esernyő kreatívanContact

1

Az első tervezésem egy kísérleti esernyő, amivel szeretném felhívni a figyelmet az ember és az eső megváltozott kapcsolatára. Az esernyő egy felületből áll, amely jól illeszkedik testünkhöz. A széles karima biztonságot sugall az esővel szemben. Azonban ha körbejárjuk, láthatóvá válnak azok az anyaghiányok, melyek mégis lehetővé teszik, hogy a víz közvetlenül a testünkhöz érjen. Amint nedvesség éri az ernyő felületét megváltozik a színe: feloldódik a rétegek közötti festék, s így látható válik a víz útja, az elázás folyamata. A víz a karima aljához érve lecseppen és megfesti ruhánkat. Így válunk mi is részesévé a folyamatnak.

My first design is an experimental umbrella with which I want to draw attention to the changed connection between man and rain. The umbrella has a surface that fits well to our body. A wide flange suggests safety against rain. However, if you observe closely, you can see the shortage of materials that still allow the water to touch directly our body. As soon as moisture reaches the surface of the umbrella, it changes color: the paint between the layers is dissolved so that the way of water becomes visible. When the water reaches the bottom of the flange and drops, When the water reaches the bottom of the flange and drops, it’ll color your clothes, and this is how you can be part of the process.

consultants: Pál Koós, András Kerékgyártó photo: Attila Miletics

8


9


10

1 ContactColorcube Logikai építőjátékColorcube

2

Gondolkozz 3D-ben és építkezz!

Colorcube Think in 3D and build!

Egy szabály van csak, SZÍNRE SZÍNT!

There is only one rule, place the cubes on

Helyezd a kockákat egymásra úgy, hogy

each other and match the coloured surfa-

az azonos színű felületek érintkezzenek

ces.

egymással.

This innovative logic building game makes

Ez az újszerű logikai építőjáték játék iz-

exciting relaxation for both children and

galmas kikapcsolódást nyúlt kicsiknek

adults. Beside the exsisting game rules,

és nagyoknak egyaránt. A meglévő játék-

it inspires everybody to create new ap-

szabályok mellett inspirálja az embert új

proches and rules.The bag-like wrapping

megközelítések, szabályok kitalálására. A

makes the storing and packing easier.

zsákszerű csomagolás, megkönnyíti a tárolást és a játék utáni elpakolást is.

consultants: Zsuzsa Kiss-Gál, Dániel Lakos photo: Attila Miletics

14


15A segítő vásárlás pályázaton kiemelkedő minősítést kapott a játék.


Aquam Víz a középpontban3 Aquam

A jövő konyhájában központi szerepet szánok a víznek. Szeretném, ha egy olyan pont lenne a lakásban, ami köré szívesen összegyűlnek az emberek. A csap mobilitása révén teret ad a szabad kísérletezésnek és játéknak. Ezt a szabadságot elősegíti a pult kialakítása is, mely teljes felületén keresztül elnyeli a vizet. A víz központi forrásszerű megjelenése tudatosítja bennünk annak értékét.

I dedicate a central role to water in future’s kitchen. I want it to be a place in the apartment where people like to assemble. The mobility of the tap allows carefree experiments and games. The formation of the desk also facilitates this freedom, its entire surface can absorb water. The central fountain-like appearance of the water raises our awareness of its importance.

consultant: Balázs Püspök

20


21


22

3 Aquam


23


the surface of the countertop is consisted of concentric rings that have ellipse-like cross-sections

3 Aquam

flexible pipe – allows for the mobility of the tap and it can keep its adjusted position

due to gravity, the water drops always flow downwards, therefore the kitchen counter remains dry all the time

a hided lower sink for the water

24


adjusting the temperature of the water

controlling the direction of the water jet

built in lighting

tightening the grip regulates the amount of water coming from the tap

25


Mist

Szék rehabilitációMist

4

A Calligaris szék rehabilitációja során a fém váz mellső lábai által kirajzolt ív keltette fel érdeklődésemet elsőként. Az eredeti szék műanyag ülőlapja is erre a vonalra fekszik fel, ezzel egy kecses könnyed formát kölcsönözve a széknek. A kísérletezéseim során különböző anyagokat próbáltam meg felfeszíteni a lábakra, úgy hogy kirajzolják az ülőlap enyhén íves hátrafelé keskenyedő vonalát. Szövet helyett egy félkemény anyagot, egy polipropilén lemezt alkalmaztam, amely hajlékony, jól alakítható, ellenben egyáltalán nem nyúlik. A feszítés logikáját kicsit megváltoztattam, az anyag nincs teljesen feszített állapotban, van egy kis játéka az anyag merevségétől. A palást használat során nyeri el végleges formáját, ekkor befeszülnek a kötelek a súly alatt. Ez a mozgástér biztosítja a szék kényelmét is, hiszen jól igazodik a testhez. A polipropilén lemezt duplikálva, ezüst színű rögzítő ringlikkel erősítettem egymáshoz. Ez a síkban történő kettőzés a hajlítás során belső feszültséget kelt a két lemez között, ezzel erősítve az amúgy gyenge anyagot. A transzparens anyag alatt átsejlő kötelek adják a szék rajzolatát, mintáját.

During the rehabilitation of the Calligaris chair, the arc created by the front legs of the metal frame gave me the first interest. The original seat’s plastic seat is also on this line, giving it a graceful lightweight design to the chair. During my experiments, I tried to bend different materials on the legs, to draw out the slightly curved backward tapering of the seat. Instead of a fabric, I used a semi-hard material, a polypropylene lamina that is flexible, but doesn’t stretch at all. There was a slightly change in the logic of the straining. The material is not ful�ly stretched, there is a small play from the stiffness of the material. The chair’s mantel will gain its final shape during use, and then the ropes will be tightened under the weight. This room for maneuver ensures the comfort of the chair as it is well adapted to the body. The polypropylene plate was duplicated and reinforced with silver fastening rings. This duplication in the plane creates an internal tension between the two laminas during bending, thereby reinforcing the otherwise weak material. Under the transparent material, the ropes are vaguely visible and they give the design and pattern of the chair.

consultants: István Juhász, András Kerékgyártó photo: Attila Miletics

28


29


30Zea

Kisszériás széktervezése5 Zea

Tervezésem során a Magyar Tudományos Akadémia Agrár Kutató Intézetének funkcionális követelményeit vettem alapul. Az új épületegyüttesben több előadó és konferencia terem lesz, melyek különböző funkciókat fognak ellátni. Célom, hogy az egységes arculat megteremtéséhez, a különböző terekben kis változtatásokkal lehessen alkalmazni ugyanazokat a székeket. A mobilitás miatt, a székek rakásolhatósága meghatározó szempont volt. Egyszerű racionális megoldásra törekedtem, amely visszatükrözi a tudományos környezetet, mindemellett barátságos emberközeli forma. A konferenciaszékek tanulmányozása során tapasztalt megfigyeléseimet igyekeztem a szék tervezése során beépíteni. A hosszas egyhelyben üléshez fontos, hogy a szék kényelmes legyen. A karfás kialakítás és a körbeölelő forma ezt az érzetet igyekszik kelteni a felhasználóban, már ránézésre is. A karfák magassága és dőlésszöge a kéz természetes tartásához igazodik. A fémrúd két ponton támasztja alá az alkart, biztosítva a kényelmes támaszkodást. A háttámla enyhe dőlése biztosítja a lazább testtartást a hosszú távú kényelem érdekében. A karfa háromszöges végződése lehetővé teszi, hogy jegyzeteléshez alátámasztásként használjuk, így nem szükséges külön rászerelhető írótábla. A karfák kiszélesítése és a lábak terpesztése meghatározza a székek egymás mellé helyezhetőségét, így biztosítva az intim teret egy zsúfolt teremben.

During my design I took the functional requirements of the Agricultural Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. The new building complex will have several lecture and conference rooms that will perform different functions. My goal was to make the same chairs available in the different spaces to create a uniform image. Because of mobility, the stackable form of chairs was a decisive factor. I strived for a simple rational solution that reflects the scientific environment and has a friendly design. I tried to incorporate my observations of conference chairs during the design of the chair. For a long seat, it is important for the chair to be comfortable. The armrest design and the embracing shape makes this feeling in the user, even at first glance. The height and slope of the armrests are adjusted to the natural holding of the hand. The metal rod supports the forearm at two points, providing a comfortable reliance. Slight tilting of the backrest ensures looser posture for long-term comfort. The triangular end of the armrest allows you to use it as a support for taking notes, so you do not need an extra writing pad. Widening the armrests and the legs determine the position of the chairs beside each other, ensuring the intimate space in a crowded room.

consultants: István Juhász, András Kerékgyártó photo: Attila Miletics

34


35


36

5 Zea


37


Kelit

Lemezjรกtszรณ asztal6 Kelit

Tervezésem során az újhullámos lemezjátszók formavilágához illeszkedő, lemezjátszó asztalt szerettem volna tervezni. Az elmúlt években a retró hullámnak köszönhetően újra megjelentek a lemezjátszók, letisztult külsővel, modern belsővel. Korábbi megjelenéséhez képest sokkal kisebb és szolidabb lett. A régi lemezjátszók dobozszerűek voltak, lecsukható fedéllel. Az elegánsabb darabokat bútorba integrálva lehetett kapni. A lejátszók nagy értéket képviseltek és a lakás díszévé váltak. Az új készülékek sokkal kisebbek és könnyedebbek ezért akár egy polcon is elférnek. Kutatásom során megfigyeltem, hogy az újratervezett lejátszók habár igen elegánsak és drágák egy hozzájuk nem feltétlenül illeszkedő polcon vagy asztalkán tárolják őket. Tervezésem során azt a problémát tartottam szem előtt, hogyan tudnék egy olyan tároló egységet létrehozni, amely megvédi a lejátszót, de nem rejti el a szemlélők elől. Mindeközben zenehallgatás élményét emeli és megfelel a szükséges funkcionális szempontoknak is.

I wanted to design a record player table which fits for the design of the new wave turntables. In recent years, thanks to the retro wave, record players have appeared again, with a clear-out look and modern interior. Compared to its earlier appearance, it has become much smaller and moderate. The old record players were boxed with a folding cover. The most elegants were integrated into furniture. Each turntable had great value and they became the ornament of the apartment. The new appliances are much smaller and lighter so they can fit on a shelf as well. During my research, I have noticed that the redesigned players are very elegant and expensive though, they are stored on a shelf or table that does not necessarily fit to them. During my design, the main point was to create a storage unit that protects the player but does not hide it from the viewers. Meanwhile, it raises the experience of listening to music and meets the necessary functional aspects.

consultants: István Juhász, András Kerékgyártó photo: Attila Miletics

40


41


42

6 Kelit
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.