Page 1

DEN KATOLSKE KIRKE AARHUS OMRÅDET Nr. 1 Februar 2011 Kære menighed, det nye år er begyndt. Juletiden sluttede liturgisk med Herrens dåb. Ikke desto mindre har vi beholdt noget af den glæde, som julen har bragt os. Idet jeg ikke har haft mulighed for at dele mine juletanker med jer før nu, vil jeg invitere jer på ny til en kort refleksion over det store under, som Jesu fødsel var. Egentlig vil jeg spørge jer og mig selv: hvad er julen for dig? Handler den blot om juleaftensmad, julegaver, familietræf eller er den en virkelighed, som er levende for dig i dit liv her og nu? Mine kære, Jesus kom for over 2000 år siden til vor verden, for at befri mennesker fra syndens slaveri, for at forsone mennesker med Gud og for at åbne vejen til himlen for os. Han fødtes og blev lagt i en krybbe i en stald en mørk og kold nat. Jesus rakte sin hånd frem til alle mennesker. Med Jesu fødsel fødtes nyt håb for dig og for mig, et håb, som skal ændre det hidtidige mørke liv. Som Jesu disciple har vi pligt til at give dette håb videre til vore medmennesker.


Februar måned henleder vore tanker på Herrens fremstilling i templet. Den gamle Simeon genkender Frelseren i det nyfødte barn og han lovpriser hans navn. Må det opmuntre os til på ny at genkende Messias i Jesus, at lovprise ham. Sommetider har vi det svært med Jesus, fordi vi lovpriser ham for lidt, eller helt glemmer at gøre det.

Juletiden er derfor en særlig tid. I juletiden tænker vi på en særlig måde på vor næste. Vi rækker vor hjælpende hånd til vore medmennesker. Vi kommer med et godt ord til vore nærmeste og til de mennesker, som vi møder. Med vore handlinger prøver vi at gøre det godt igen, som vi har ødelagt i forhold til vore medmennesker i familien, på arbejdspladsen og i vennekredsen.

Ved at tænke på vore nærmeste, på vor menighed og vor kirke vil jeg i den nærmeste tid henvende mig til alle, som med deres arbejde og indsats har været til uvurderlig støtte for vort fællesskab.

Muligvis er der også lyst til at begynde på ny. At række hånden frem til forsoning, at helbrede de ødelagte relationer mennesker imellem. At begynde på ny er ikke nemt. Men Jesus gjorde det. Han har givet os nye chancer og han vedbliver at give dem. Han henvender sig til hver af os ved navn. Når han gør det, kan vi også gøre det.

Med stor glæde genoptages den gamle tradition – MEDARBEJDERFESTEN. Med denne fest vil jeg udtrykke min store tak og min agtelse for de mange, som igennem hele det gamle år har arbejdet for menighedens vel, ofte på bekostning af deres fritid og familieliv. Derfor er meningen, at ægtefæller skal være med til festen, og at vi ikke taler ”forretninger”, men underholder hinanden.

Også vi kan give nye chancer. Også vi kan række vore hænder ud til vore medmennesker, søge forsoning med dem og begynde på ny. Julenatten kan vi opleve igen og igen i vore hjerter. I stalden i Betlehem kan vi hente styrken og modet til at omdanne vor hverdag til julenattens varme, kærlighed, glæde og fred. Lad os gå ind i det nye år 2011 med godhed og kærlighed. Kærligheden kan ændre de mest vanskelige mellemmenneskelige relationer til det gode. Jesus rækker hånden frem til hvert menneske. Vi vil følge Jesu eksempel. Også vi vil række hånden frem til vore medmennesker.

Vi begynder festen med at fejre Eukaristien. Den er den højeste form for taknemmelighed. Ved at fejre Eukaristien sammen giver vi udtryk for vor fælles taknemmelighed for, at Herren vil bruge os i sin vingård. De kræfter og den tid, som vi bruger i det kirkelige arbejde, er egentlig arbejdet udført for Gud og i hans hus. Må Herren gengælde jer jeres indsats i hans rige og for hans folk. Hjertelig tak! Februar måned er desuden en speciel måned på grund af, at vi på en helt konkret måde tænker på vore syge og ældre. Jeg beder hver dag for vore syge. Så vidt det er muligt forsøger vi også at besøge dem. P. Meister og diakonigruppen skal jeg takke for deres indsats og omsorg for disse mennesker.

Hvordan det nye år bliver, afhænger i højeste grad af os. De gamle problemer forsvinder ikke pludseligt af sig selv. Men den styrke og kraft, som vi har modtaget ved Jesu krybbe i stalden i Betlehem, vil uden tvivl hjælpe os til at overvinde de triste og vanskelige øjeblikke i vort liv.

2


3. (torsdag): Blasiusvelsignelsen uddeles i forbindelse med messen kl. 11. Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 4. (fredag): Kl. 17: Sakramental tilbedelse; lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Hjerte messe. 5. (lørdag): Medarbejderfest startende med messe kl. 11. 6. (søndag): Kyndelmisse: Herrens fremstilling i Templet. 7. (mandag): Kl. 18.45: Menighedsrådsmøde. 8. (tirsdag): Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe mødes. Kl. 19: Voksenfirmand undervisning i menighedssalen. 9. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet mødes. 10. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 11. (fredag): Kl. 17 Sakramental tilbedelse. Vor Frue af Lourdes fejres i messen kl. 18. 12. (lørdag): Kl. 12: Messe for de syge med De Syges Salvelse. Kaffebord efter messen. Kl. 13.30: Rosenkrans på spansk. Kl. 14: Messe på spansk. 13. (6. alm. søndag): Kl. 12: Den kaldæiske messe i Skt. Nikolaj kirke, som indvies officielt ved denne lejlighed. 14. (mandag): Cyrillus og Methodius, Europas værnehelgener, fejres i messen kl. 18. 15. (tirsdag): Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19. Engelsktalende gruppe. Kl. 19: Voksenfirmand undervisning i menighedssalen. 16. (onsdag): Skt. Thomas fællesskabet mødes. 17. (torsdag): Grundet vinterferien er der ingen Konvertitundervisning. 18. (fredag): Kl. 17: Sakramental tilbedelse. Kl. 18: Messe. Ligeledes kl. 18: Deadline for materialer til martsnummeret af Sognebladet.

Alle syge og ældre inviteres den 12. februar kl. 12 til eukaristifejring med de syges salvelse og til samvær bagefter. Lad os den dag vise vore syge og ældre, at vi som menighed drager omsorg for dem. De er jo en del af os. Af dem kan vi lære ydmyghed og glæde. De lærer os at bære sygdommens eller alderdommens skavanker med tålmodighed og hengivenhed. Må Herren velsigne enhver i den nærmeste tid og fremover. Forbundet i bøn med enhver af jer P. Herbert Messetider Århus: Søndage: Kl. 8, 10 (højmesse og kirkekaffe), 17. Hverdage: Mandag kl. 18; tirsdag kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. 11; fredag kl. 18; lørdag kl. 8. Skriftemål: Hver 1. fredag kl. 17-17.50. Ellers efter aftale. Skolemesse: Tirsdage kl. 8 (yngre elever); 1. tirsdag kl. 8 også ældre elever. Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj: 2. og 4. søndag kl. 12. Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. Messe på spansk: 2. og 4. lørdag kl. 14 i kirken. Messe på vietnamesisk: 4. søndag kl. 14.30. Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. 10.30. Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke. Kalenderen 1. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklub. Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Engelsktalende bedegruppe. 2. (onsdag): Kl. 19: Eukaristi med bøn om helbredelse fejres i kirken.

3


27. (8. alm. søndag): Kl. 12: Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj; kl. 14.30: Messe på vietnamesisk.

19. (lørdag): Kl. 14: Messe på Samsø i Ørby Kirke. 20. (7. alm. søndag): Efter højmessen i menighedssalen: Information om Sogneundersøgelse i bispedømmet. Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 14: Messe på polsk. 21. (mandag): Begyndende med messen kl. 18: Lægfranciskanernes møde. 22. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklub. Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19. Engelsktalende gruppe mødes. 23. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet mødes. 24. (torsdag): Konvertitundervisning i Info-butikken. 25. (fredag): Kl. 17: Sakramental tilbedelse. 26. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning. KL. 12.15: Familiemesse. Undervisningen fortsætter derefter indtil kl. 14. Kl. 14: messe på spansk.

Hvem er de katolsk-apostolske kristne? Kirkesamfundet blev stiftet i 1823 af den skotske præst Edward Irwing. Han troede fuldt og fast på, at Herrens genkomst var nært forestående. Den sidste af 12 apostle, som han indsatte, døde i 1901. Den sidste menighedsforstander i Århus var Frantz Hühne, der døde i 1953 i en alder af 88 år. Siden har gudstjenester været forrettet af lægfolk i menigheden. Det forgik mest med vekselsang, bønner og skriftlæsninger. Eftersom der ikke længere er en præst, er der heller ingen altergang mere. Kirken har et tabernakel på altret, knælebænke og en række læsepulte. (Jfr. Ivar Reinyholdts artikel i Århus Stiftstidende af 19.12.1999.)

4


Skt. Nikolaj Kirke Aarhus? Den Katolsk-apostolske menighed har foræret os sin kirke på Frederiks Allé. Den 1. december fandt overdragelsen sted. Den nye ejer er bispedømmet, og biskop Czeslaw har ønsket, at kirken skal først og fremmest bruges af den kaldæiske menighed, som har deres egen ritus. Indretningen skal tage hensyn til den katolsk-apostolske tradition og skal godkendes af bispedømmets Kommission for tilsyn med sakrale bygninger, med Hans Jørgen Frederiksen og P. Meister som medlemmer. Vi er den katolsk-apostolske menighed, der byggede kirken i 1893, meget taknemmelige, vil passe godt på deres kirke, som de nu har overladt til os, og håber, at alle, der bruger den, gerne vil huske dem, der i mange årtier har fejret deres gudstjenester i denne kirke. Hvem der foruden kaldæerne bruger kirken og de tilstødende rum, afhænger af det kommende møde med biskoppen, som også er bedt godkende navnet ”Skt. Nikolaj Kirke Aarhus”. P. A. Meister, SJ

5


Der er brug for dig! Får du et indfald, der siger: ’Ja, her kunne jeg gøre en indsats’, så henvend dig til underskriverne. Inden for kirken er der mange opgaver. Måske sidder du med et ønske om at ville gøre en indsats, men er i tvivl om, hvordan du kan gøre det. Hvem henvender du dig til, og hvor er der behov? Hvad er netop det, du kunne tænke dig at hjælpe til med i vore kirkelige sammenhæng. Vi nævner her nogle områder, hvor vor menighed står og mangler menighedsmedlemmer, som ønsker at gøre en indsats: Katolsk Information Besøgsvenner Lektorer Ungdomsarbejde Caritas Ledsagere for konvertitter ”Køkkenforstander” Disse områder er bredt favnende. Måske kunne du hjælpe med at lave kirkekaffe om søndagen eller sidde kirkevagt på hverdage. Men vor bøn går ud på at nå dig, så du forstår, at vor kirke ville trives endnu bedre, hvis du gjorde op med dig selv, om der var et af disse områder, hvor du kunne være med! Pater Herbert (87307042) Ida Wæde (86875544)

6


bedes melde sig hos mig på tlf. 87 30 70 42, eller e-mail: herbert@katolskaarhus.dk. Ligesom i de foregående år får vi brug for nogle biler til at køre de syge til og fra kirken og for hjælpere, der tager sig af de syge i kirken og ved det efterfølgende kaffebord - samt for nogle, som vil forberede kaffebordet. De syge og ældre, som gerne vil deltage i De Syges Dag, men som ikke selv har mulighed for at blive kørt til kirken, bedes meddele det til mig eller til kirkens kontor, tlf. 87 30 70 40, e-mail: kontor@katolsk-aarhus.dk. Både I, som er syge, og I, som på den ene eller på den anden måde vil hjælpe, vær ikke bange for at kontakte mig eller kontoret. Vent ikke på min henvendelse, men tag initiativet. Jeg kender jo ikke alle de syge, og heller ikke alle, som gerne vil hjælpe. Derfor vent ikke! Ring eller skriv til mig! Lad den dag blive en menighedsdag, en dag, hvor menigheden viser omsorg for de syge, de svage og er med dem, står dem bi. P. Herbert

Skt. Knuds Seniorklub I februar mødes vi den 1. og den 15. kl. 14.30 i menighedssalen. Også i marts måned mødes vi den 1. og den 15. I april den 5. og i maj den 3. og den 17., som er sæsonafslutning. Sr. Maria Caritas Aarhus Nyt Caritas’ julekollekt i Århus indbragte kr. 16.443,09, der straks blev videresendt til Caritas København til hjælp til at bygge latriner i Uganda. Mange tak for bidragene. Den 29. januar afholder DR Danmarksindsamling ved et stort TVshow. Caritas bliver desværre ikke tilgodeset ved denne landsindsamling, men Caritas’ projekter i Afrika støtter indsamlingens tema Det Nye Afrika, der har fokus på Afrikas ungdom. Jeg minder om, at Caritas fortsat samler på briller og frimærker - disse kan afleveres på kirkens kontor, hvorfra jeg tager dem med til Caritas København. Med ønsket om et godt år for Caritas’ mange projekter. Lene Blixenkrone-Møller Caritas Aarhus repræsentant

Misas en español Sábados 12 y 26 de febrero a las 2 pm. El 12 de febrero hay rosario en español a la 1.30. Después de misa nos reunimos informalmente. Todos están invitados. Más información en www.chiaarhus.dk Gilda Suarez

De Syges Dag Verdensdagen for de syge fejres den 11. februar på festdagen for Vor Frue af Lourdes. I vor menighed fejrer vi De Syges Dag, lørdag den 12. februar. Vi begynder med messe kl. 12, hvor de syge, som lider af en alvorlig sygdom, og de ældre, der ønsker det, kan modtage de syges salvelse. Bagefter er der kaffebord i menighedssalen. Alle de syges og de ældres pårørende, læger, sygeplejersker, sygehjælpere og menigheden i øvrigt opfordres til at slutte op om arrangementet. De, som har lyst til praktisk arbejde i denne forbindelse,

De voksnes firmelse Der er planlagt undervisning og forberedelse til firmelsen for voksne. Den første aften er tirsdag den 8. februar kl.19.00 i sognegården. De følgende aftener er: 15. februar; 18., 22. og 29. marts. I alt fem aftener fra kl.19.00 – 21.00 i sognegården. Disse aftener hænger indholdsmæssigt sammen. Det er

7


Kontaktperson: Pawel Rakowski SJ, email: raczekpr@gmail.com, tlf. 29888503.

derfor vigtigt, at deltage i alle aftener. Tirsdag den 10. maj er generalprøve i domkirken. Lørdag den 14. maj er dagen for modtagelsen af firmelsens sakramente. Firmelsen meddeles af biskop Czeslaw Kozon kl.10 i Århus Domkirke. Der er mulighed for individuel samtale med en af præsterne. Ligeledes aftales skriftemålet individuelt med en af præsterne. Kære voksen firmand! Mød op den 8. februar kl. 19 i sognegården. P. Herbert

Deadline for materialer til martsnummeret af Sognebladet er fredag den 18. kl. 18. Red. Kronik Døbt i Katolsk Vor Frue Kirke Filip Jaroslaw Hordecki 05 12 10 Kacper Marciniak 05 12 10 Katarzyna Jambor 06 12 10 Emilia Anna Orlowska 19 12 10 Helena Marchlewska Kristensen 26 12 10 Philip Felzenstein Platz 22 01 11 Anna Do 29 01 11 Mico Francesco Florio Amici Gorell 30 01 11

Tro og Lys Lørdag den 12. februar: Vi fejrer messen sammen med de syge kl. 12. Bagefter er vi sammen med dem i menighedssalen og underholder dem med vore ”Tro og Lys” sange. Kirsten Jørgensen og P. Herbert

Døbt i Skt. Nikolaj Kirke Magdalene Maher Tooma

Lægfranciskanerne Mødes mandag den 21. februar startende med messen kl. 18. I marts vil mødet også finde sted den 21. Klaus Aarup

09 01 11

Ægteviet i Katolsk Vor Frue Kirke Renata Lazarow og Alfred Lazarow Sune Elneff 27 11 10 Charlotte Lerche Le og Dat Chau Le 18 12 10

Kristent Livsfællesskab Efter den ignatianske retræte i adventstiden begyndte vi at mødes med dem, som ville forsætte retrætens erfaring. Den nye gruppe i vor menighed hedder Kristent Livsfællesskab (Christian Life Community) og er del af en større verdensbevægelse, der omfatter mange mennesker over hele kloden. Vi mediterer en gang om ugen efter ignatiansk metode og mødes hver torsdag fra 18:00 til kl 19:00 i sognegårdens ungdomslokaler. Vi snakker om troen, vore bønserfaringer, om meditationer og ignatiansk spiritualitet. Alle, som er interesseret i denne gruppe, er hjerteligt velkomne.

Afdøde Grethe Elisabeth Kruse, 99 år Marianne Bayer Smidt, 88 år Halina Wolinska, 85 år Rozalia Kolodnicka, 83 år Ole Erik Dorph-Jensen, 93 år Yvonne Barbara Moltke, 69 år

06 12 10 24 12 10 31 12 10 06 01 11 13 01 11 15 01 11

Sogneundersøgelse Pastoralrådet besluttede på sit møde 13.14. november 2010 at gennemføre en større undersøgelse af væsentlige forhold i bispedømmets sogne. Undersøgelsen er opdelt i fire temaer: ”Livet i menighederne og bispedømmet”,

8


indimellem at låne de store menighedslokaler i kælderen. Der blev viderebragt tak fra organisationen Østbørn (som hvert år arrangerer 20 polske børnehjemsbørns ferie i Danmark og som også i år havde fået kr. 5.000 fra vor menighed). Formålet med den indiske father James’ besøg i Danmark var at finde sponsorer til eleverne på hans skole. Det koster kr. 300 mdl. for interne og kr. 200 for dem, som ikke bor på den tekniske skole. En gruppe polakker har allerede påtaget sig sponsoratet for en elev. P. Herbert ønsker at få flere sponsorater afsat. P. Meister fortalte om sine besøg hos syge medlemmer af vor menighed. P. Bernardo har været på Færøerne i tre uger. Pawel nåede at fortælle, at den ignatianske retræte har 22 deltagere. Regnskabspapirer fra Filip MR drøftede Ryesgade 22, hvor alle indtægter og udgifter i flg. aftale med det tidligere menighedsråd er menighedens. Udgifterne har menigheden betalt, mens indtægterne (i flg. P. Gabrielsen ca. kr. 50.000 mdl.) først opgøres til januar. Til den tid gøres det op, hvor stort et beløb vil blive overført til menigheden. P. Meister forlod mødet med en bemærkning om at han ville spørge provincialen, om Skt. Knuds Stiftelsens gave (d.v.s. Ryesgade 22) til menigheden kunne tages tilbage. Realisering af tidligere beslutninger Regnskab, budget, adskillelse af økonomi for forskellige adresser i Ryesgade. Dette punkt går til et særligt udvalg. Udvalget består af Marianne, Kim, P. Meister og andre. Placering af udgifter til sognegårdens 1.sal i forhold til budget Behandles næste gang.

”Gudstjenestelivet og trosoplæring”, ”Information og kommunikation” og ”Økonomi”. Til hvert emne er der udarbejdet en folder med oplæg til refleksion. Når undersøgelsen er afsluttet, vil dens resultater blive brugt som udgangspunkt for konkrete initiativer på de fire nævnte områder for både bispedømmet som helhed og for de enkelte menigheder og sproggrupper. Efter 10-messen søndag den 20. februar inviteres alle, der er interesseret i at give deres besyv med, til et kort møde i menighedssalen. Der vil ved den lejlighed forhåbentlig kunne nedsættes nogle grupper, der kan drøfte de forskellige emner, så der i midten af marts kan konkluderes og opsummeres på drøftelserne. Hans Jørgen Frederiksen. Referat af menighedsrådsmøde nr. 7 den 6. december 2010 Afbud: Salim. Pawel og P. Meister måtte gå tidligt p.g.a. deltagelse i retræten. Follow-up på father James’ besøg Individuelle sponsorater diskuteres på næste møde. Godkendelse af referat fra møde nr. 6 Referatet godkendtes uden bemærkninger. Meddelelser fra præster og andre rådsmedlemmer P. Herbert Den katolsk apostolske kirke (foran Føtex i Frederiks alle) overgives til den Katolske Kirke pr. 1.12.2010. Biskoppen ønsker, at den mest skal blive brugt af den kaldæiske menighed. MR og vor menighed får ikke det økonomiske ansvar for at indrette kirken og heller ikke for dens daglige drift. Det skal den kaldæiske menighed klare. P. Meister bliver involveret som ekspert. MR ønsker kaldæerne tillykke. MR ønsker muligvis

9


Referent: Maria de la Luz Perez (Revideret af Marianne Schrøder og godkendt af P. Herbert.)

Regnskab for ungdomsarbejde i år Behandles næste gang. Postkasse til våbenhus er købt af Kim. Referat fra Pastoralrådsmøde ved Hans Jørgen Dels om bispedømmets nye retningslinier til forebyggelse af pædofili, som Hans Jørgen fandt fortræffelige. Dels om nogle temaer, som pastoralrådet har forberedt til videre drøftelse i sognene. MRmedlemmerne vil på et senere tidspunkt kunne afhente et sæt eksemplarer af temapamfletter på sognekontoret. På mødet i januar drøftes, hvordan de evt. kan bruges i menigheden. Forberedelse af receptioner og fester Rollerne fordeltes. Fordeling af telefonregning og bensinudgifter på menighed og kleresi P. Herbert: I øjeblikket betales alt af Skt. Knuds Stiftelse. Han husker en tid, hvor præsterne holdt kørselsregnskab. Marianne troede (fejlagtigt), at menigheden betalte, og i så tilfælde, var det måske rimeligt at skønne, om en eller anden del af disse udgifter var privat. Opvaskemaskinen i menighedskøkkenet fungerer ikke længere og garantibeviset er væk. MR enedes om at vi igen skal have en industri-maskine. P. Bernardo lovede at rekvirere brochurer sammen med Ruby. Marianne køber maskinen fra en forhandler i Århus-området af hensyn til service. Radhos-Fonden (ved P. og B. Gabrielsen) giver igen i år kr. 6.000 til fattige i sognet. P.Herbert og Marianne beslutter fordelingen. Forslaget om nedskrevne bønner, som ikke læses men brændes under en liturgi Forslaget forkastedes af MR. I vor menighed kan man altid anbefale en speciel intention til præsterne inden messen. Næste møde Anden mandag i januar: 10. januar.

Referat af menighedsrådsmøde nr. 8 den 10. januar 2011 Afbud: P. Meister, Julie Hinge, Gaëtane de Busschère og Ruby Escobar-Herrera. Forslag til datoer for forårets menighedsrådsmøder De foreslåede datoer blev taget til efterretning. Brev fra biskoppen Punktet gav ikke anledning til bemærkninger. Meddelelser fra præster og andre P. Herbert videregav julehilsen fra hviderussisk nonne, der har besøgt vor menighed. P. Herbert orienterede om de nordiske biskoppers erklæring i anledning af Alexandria-massakren og om det danske Jødisk Muslimsk Netværks solidaritetsbrev til biskop Kozon i anledning af den senere tids overgreb mod kristne og kristne helligdomme i forskellige lande i Mellemøsten. 11. februar fejres pontifikalmesse i Vor Frue kirke i Herlev. Efterfølgende er der orientering om årets valfart til Lourdes, der finder sted 7.-14. september. Menighedsrådet besluttede at yde økonomisk støtte til to menighedmedlemmers deltagelse i valfarten. Lektorkursus er blevet aflyst p.g.a. for få tilmeldinger. P. Herbert har fordelt kr. 6.000 i julehjælp til værdigt trængende. Børn fra Syrien har modtaget dørkollekt fra os. P. Herbert oplæste takkebrev fra modtagerne. Judy Jensen er ny konstitueret viceskoleleder ved Sankt Knuds Skole.

10


Alle medarbejdere modtager invitation til fest den 5. februar 2011 kl. 11-16. Referent: Hans Jørgen Frederiksen

Udførelse af opgaver fra sidste menighedsrådsmøde Julereceptionen forløb tilfredsstillende. Der er endnu ikke indkøbt ny vaskemaskine til sognekøkkenet. Regnskabet er endnu ikke færdigt. Leo Arlund inviteres til at forklare regnskabet for menighedsrådet, når det foreligger. Menighedsrådet drøftede, hvordan vi bedst bidrager til pastoralrådets undersøgelse af væsentlige forhold i bispedømmets sogne. Det besluttedes at invitere menigheden til møde herom efter 10-messerne den 20. februar og den 20. marts 2011. Valg af ekstern revisor til årsregnskabet Leo Arlund blev foreslået, og forslaget vedtoges. Sponsorater for indiske drenge m.h.p. teknisk uddannelse En polsk gruppe i menigheden vil sponsorere. Måske kan der også samles opbakning til sponsorater fra kaldæiske, vietnamesiske og spansktalende grupper i menigheden samt fra Sankt Knuds Skole. Verdensungdomsdagene i Madrid 13.-21. august 2011 Tilmeldingsfristen er 1. februar. Der var enighed om at gøre reklame for arrangementet blandt menighedens unge (16-17årige og 18-30årige). Det pavelige universitetskor fra Krakow planlægger turne i Danmark og ønsker bl.a. at besøge Aarhus. Bernhard Kiel vil blive opfordret til at aftale dato. P. Herbert kontakter domkirken og den folkekirkelige Vor Frue kirke m.h.p. koncert. Koncert i vor kirke kan evt. også komme på tale. Dørkollekten i februar går til Vincentgrupperne. Mødetid for Sankt Knuds Skoles medarbejdergruppe Punktet udgik.

11


Kontaktadresser

Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Inge Sjøgaard. Tlf. efter skoletid: 86 24 50 48. Viceinspektør: Judy Jensen. Serviceleder: Lucjan Kolodnicki. Tlf. privat: 86 19 37 47 eller 40 73 78 92.

Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Giro 11 7 54 91. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag – fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18.

Katolsk Info-butik: Ryesgade 28, 8000 Århus C. Tlf. 87 30 70 55. Mail: kat-infobutik@mail.dk www.katolsk-infobutik.dk Leder: Susanne Hytting. Åbningstider: Mandag – fredag kl. 13 – 17.30; lørdag kl. 11 – 14.

Sognesekretærer: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. Mail: herbert@katolsk-aarhus.dk

Skt. Knuds Seniorklub Leder: Sr. Maria Machura CSJ Tlf. 86 13 81 23

2. præst: Pastor Bernardo Petrini. Ryesgade 26, Postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 44 eller 57; mobil 26 12 90 67. Mail: bernardo.petrini@yahoo.dk P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41. Mail: meister@katolsk-aarhus.dk

Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Man., ons. – fre. kl. 14 – 17.30. Leder: Marie-Jehanne de Sivry. Tlf. 86 25 47 21. www.galleri.vedkirken.dk

Andre gejstlige: Pastor Moshe Faris. Ryesgade 33, 4. t.h., 8000 Århus C. Tlf. 61 93 90 93 og 86 18 86 81. Mail: faris_toma@yahoo.com

Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Formand: Knud Albert Jepsen. Tlf. 86 12 64 17.

Skolastikere: Marcin Jarecki, SJ. Tlf. 87 30 70 47; mobil 30 48 21 30. Mail: jareckimarcin@gmail.com Pawel Rakowski, SJ. Tlf. 87 30 70 46. Mail: raczekpr@gmail.com

KUK – Katolsk Ungdomsklub Mail: kukaarhus@yahoo.dk Lokalforeningen under DUK: (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kontakt: Thomas Borup. Tlf. 86 24 80 49.

Praktikant Nicola Dello Russo Tlf.: 87 30 70 58 mobil 60 28 67 13 Mail: nicoladellorusso@gmail.com

Caritas Århus-gruppen: Kontakt: Lene Blixenkrone-Møller. Tlf. 86 40 27 22. Mail: leneoganton@mail.dk

Skt. Josephs søstrene: Sr. Bernardine Bröckers, CSJ, Sr. Regina König, CSJ. Sr. Maria Machura, CSJ. Ryesgade 28,4., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 81 22.

Tro & Lys: Kontakt: Kirsten Jørgensen. Tlf. 25 88 19 56 eller sognepræsten.

Menighedsråd: Leder: Marianne Schrøder. Tlf. 86 17 08 75. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk Viceleder: Maria de la Perez. Tlf. 86 18 21 32. Mail: marialuz@chiaarhus.dk

Sognebladets redaktør: Karl-Heinz Westarp. Tlf. 86 99 93 87 Mail: karl-heinz@westarp.dk

12

Februar 2011  

DEN KATOLSKE KIRKE AARHUS OMRÅDET Sognebladets arkiv

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you