Page 1

DEN KATOLSKE KIRKE ÅRHUS OMRÅDET NR.9 December 2009/Januar 2010

Kære menighed Jul er den største fest i kristendommen, overgået kun af påsken. Alle kristne fejrer den og den er fyldt med symbolik og forskellige traditioner rundt om i verden. Den er forbundet med familiefester, med varme, fred og kærlighed. Under den 1. verdenskrig stod endda kanoner stille i julen og fjenderne råbte ”Glædelig jul” fra deres skyttegrave. Symbolerne i julefesten er mangfoldige. Juleevangeliet er således ikke en blot beskrivelse af begivenhederne omkring Jesu fødsel. Alt har sin betydning og denne betydning har også fundet udtryk i vore julekrybber. Det, der kan undre os, er, at Jesus ligger i en krybbe og ikke i sin mors arme, som vil være enhver mors naturlige valg i kolde ugæstfri omgivelser. Ser vi på den dertil bundne symbolik, betyder det, at Maria derved opfylder sin lydighed over for Gud ved at efterkomme Hans ønske om, at hun skal give Jesus til verden. Desuden er en krybbe et madsted for dyr og leder dermed tanker hen på, at Han skal blive til føde for mennesker.

Kirkeblad December 09.indd 1

Englen med tekstbåndet ”Gloria – Ære være Gud i det høje” er en måde at pege på Jesu to naturer som Gud og menneske. Oksen og æslet har også deres betydning. Æslet er symbol på jøderne og oksen på hedningerne på Jesus tid. Altså alle jordens mennesker er samlet ved Jesu krybbe for at spise af den. Æselsymbolet er brugt i 2. århundrede efter Kristi fødsel i en romersk graffiti på Palatin, som viser et korsfæstet menneske med æselhoved og teksten ”Alexamenos tilbeder Gud”. Måske stammer æselsymbolet helt fra 1. Mosebog 16.12, hvor Ismael omtales som et vildæsel. Han er undfanget ved Abrams sæd før indgåelsen af pagten mellem Abraham og Gud. Hvorimod Isak er undfanget efter pagtens indgåelse, altså under loven, og kan måske opfattes som et tamæsel og dermed er hans efterkommere det jødiske folk også tamæsler. De Hellige Tre Kongers gaver: guld, røgelse og myrra (Mattæus 3,11) er symboler på tro, håb og kærlighed. Vores lille tro, håb og kærlighed skal ved hjælp af sakramenterne vokse til Guds Tro,

26/11/09 08.13


Kalenderen for december

Håb og Kærlighed. Traditionelt er de hellige tre kongers navne Caspar, Melchior og Baltazar. Caspar kommer måske fra nord, Melchior er et semitisk navn og han kommer fra øst. Baltazar vises med mørk hudfarve og kommer måske fra Afrika, altså fra syd. (Amerika mod vest var et ukendt kontinent endnu.) Dermed endnu en symbolsk måde at sige, at alle jordens folkeslag skal komme til Jesus krybbe for at lovprise Ham og modtage Ham i eukaristien. Hyrder og lams symbolik er ikke vanskelig at gætte sig til. Jesus er den gode hyrde og han er offerlammet. Symboler for hans mission, som er at bringe menneskene til frelsen gennem omsorg, forkyndelse og gennem sin offerdød. Når der er tale om symbolik i forbindelse med jul, kan vi ikke forbigå den hl. Josef, som ellers er meget usynlig i biblen. Hans kald er at være familiens beskytter, beskytter af mor og barn. Dermed udtrykker julekrybben, at familieinstitutionen er hellig og ønsket af Gud. I de forudgående måneder har vi betragtet Johannes Maria Vianneys liv i forbindelse med hans jubilæum. Han har også givet mig inspiration til ovenstående tanker om julens symbolik. For ham var Kristus ét og alt. Ham betragtede han. Ud fra Jesu liv formede han sit kristne liv.

1. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklubs årlige generalforsamling. Efter messen kl. 16.30: Vesper og menighedsrådsmøde. Kl. 19: Engelsktalende bedegruppe. 2. (onsdag): Kl. 19: Eukaristi med bøn om helbredelse fejres i kirken. 3. (torsdag): Den hellige Frans Xaver fejres i messen kl. 11. Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 4. (fredag): Kl. 18: Sakramental tilbedelse; lejlighed til skriftemål; kl. 19: Messe. 5. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning; kl. 12.15: Familiemesse; efter messen fortsætter undervisningen indtil kl. 14. Skt. Nikolaus besøger holdene. Kl. 15.30: Messe på spansk med P. Marcos Romero som afslutning på spansk retræte, der starter kl. 10. 6. (2. søndag i Advent): Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 11-17: Caritas Adventsmarked i Skt. Knuds skole; kl. 14: Messe på polsk. 8. (tirsdag): Festen for Jomfru Marias uplettede undfangelse fejres i messen kl. 16.30; efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe mødes. 10. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 12. (lørdag): Kl. 13.30: Tro og Lys møde med messe kl. 15. Kl. 14: Messe på spansk i kirken. 13. (3. søndag i Advent): Kl. 12: Den kaldæiske messe. 14. (mandag): Lægfranciskanerne mødes startende med messen kl. 19. 15. (tirsdag): Kl. 13 (!): Skt. Knuds Seniorklubs juleafslutning. Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Engelsktalende gruppe. 17. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 18. (fredag): Kl. 17-19: Lejlighed til skriftemål. 19. (lørdag): Kl. 14: Messe på Samsø i Ørby Kirke. 20. (4. søndag i Advent): Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 14: Messe på polsk. Kl. 20: Liturgisk Aftensang ved vort Kantori. 21. (mandag): Kl. 17-19: Lejlighed til skriftemål.

Må betragtningen af julesymbolikken inspirere også os og føre os til en dyb oplevelse af Jesu Kristi fødselsmysterium. Glædelig Jul og et velsignet år 2010! Jeres sognepræst P. Herbert

2

Kirkeblad December 09.indd Sec1:2

26/11/09 08.13


22. (tirsdag): Efter messen kl. 16.30: Vesper. 23. (onsdag): KL. 17-19: Lejlighed til skriftemål. 24. (torsdag): Juleaften. Kl. 14: Julegudstjeneste (uden Eukaristifejring) for børnefamilier. Kl. 16 : Messe i Pindstrup. Kl. 24: Julenatsmesse efterfulgt af lykønskning i menighedssalen. 25. (fredag): Juledag. Kl. 10: Højmesse efterfulgt af lykønskning i menighedssalen. Kl. 12: Kaldæisk messe; kl. 14.30: Messe på vietnamesisk. 26. (lørdag): Skt. Stefans fest. Messe kl. 10. Kl. 10.30: Messe i Pindstrup. Kl. 14: Messe på polsk. 27. (søndag): Den Hellige Families Fest. Kl. 12: Kaldæisk messe; kl. 14.30: Messe på vietnamesisk. 28. (mandag): De uskyldige børns fest fejres i messen kl. 19. 29. (tirsdag): Efter kl. 16.30: Messen: Vesper. 31. (torsdag): Messe kl. 16 som taksigelse for året 2009. Kl. 22: Nytårsnat med tilbedelse i oratoriet. Kl. 24: Sakramental velsignelse og messe samme sted.

de skal tale med nye tunger, (…); de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske” (Markus 16,17). Denne praksis var ikke reserveret for kirken i oldtiden. I hele kirkens historie har helbredelse ved bøn været praktiseret og der har været eksempler på uforklarlige helbredelser. I de sidste årtier er der sket en mærkbar fornyelse af denne praksis over hele verden. Mennesker profeterer, taler i nye tunger, lægger hænderne på de syge og de bliver helbredt. Det hører også med til kirkens tro, at det, Jesus har virket dengang, virker han også i dag. Vi er lydige mod Ham og er redskaber i Hans hænder. Vi lægger hænderne på de syge og beder. Det er Han, der helbreder eller styrker, så sygdommen bliver vendt fra at være noget negativt til at blive en velsignelse. I Lourdes f.eks. erfarer vi mennesker vidne om, at Gud er kommet dem meget nær i deres sygdom og har givet dem lys til at se meningen med deres sygdom og styrket dem til at bære den i deres hverdag. Skt. Thomas Fællesskab inviterer menigheden hver første onsdag, begyndende den 2.december kl.19 til eukaristi og til personlig forbøn med håndspålæggelse. Efter messen udstilles Det Allerhelligste til lovprisning, profeti og bøn med håndspålæggelse over dem, der måtte ønske det. Til sidst sakramental velsignelse, hvor præsten går med monstransen til menigheden og velsigner de tilstedeværende gruppevis. Hjertelig velkommen den 2. december kl.19 i kirken og igen den 6. januar. P. Herbert

Skt. Knuds Seniorklub 1.: Klubbens årlige generalforsamling. Indkommet dagordensforslag: Såfremt der ikke findes en ny bestyrelse, ophæves foreningen. 13.: starttidspunkt: Kl. 13! Vi holder juleafslutning. Læg mærke til starttidspunktet. Mødeinformation: Sted: Menighedssalen, Ryesgade 26; tid: Kl. 14.30; kontingent pr. halvår 50 kr.; kaffe pr. gang 20 kr. Kontaktpersoner: Birgit Jørgensen (formand) tlf. 86 10 48 36; Bengt Arlund Jensen (kasserer) tlf. 86 26 32 33.

Information til de spansktalende i menigheden 5.: Kl. 15.30 (!): Messe på spansk med P. Marcos Romero i forbindelse med retræten på spansk, der starter kl. 10. 12.: Kl. 12 (!): Messe på spansk, bagefter Julefrokost. Retiro de Adviento con p.Marcos Romero: El sábado 5 de 10 am a 4 pm. Termina con misa a las 3.30. Almuerzo navideño: el sábado 12. Ese día la misa a las 12 m. ¡Ven con tu pareja e hijos! Traer algo de comer para repartir. Hay que apuntarse para estas actividades, para poder planificarlas.

Eukaristi med bøn om helbredelse Mens Jesus levede på vor jord, kom de syge til ham, eller man bragte dem til ham, og de bad ham om helbredelse. Jesus lagde hænderne på dem og han helbredte dem både på legeme og sjæl. Da Jesus efter sin opstandelse sendte sine disciple ud med det glade budskab, sagde han blandt andet til dem: ”Disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, 3

Kirkeblad December 09.indd Sec1:3

26/11/09 08.13


Más información en la nueva página www. chiaarhus.dk Gilda Suarez

messer i vor kirke til fordel for Det Økumeniske Center, som for øjeblikket befinder sig i en stor økonomisk krise. Det Økumeniske Center (DØC) er et kristent kirkeligt aktivitetscenter, hvis formål er at arbejde for en samfundsorienteret kristen praksis og fælles kirkelig fornyelse. Fælleskirkeligt arbejde er både at gå i dialog med andre kirkesamfund, være gensidigt inspirerende og at samarbejde omkring praktiske projekter på tværs af de kirkelige forskelle. Der er på Det Økumeniske Center forskellige arbejdsgrupper, som diskuterer teologi, etik, man støtter arbejdet med retræter i Skovhuset, udgiver magasinet Økumenisk Tid 4 gange om året og fører samtaler omkring kristent liv i det moderne samfund. Universitetets Studentermenighed, den grønne bank ”Oikos” og Økumenisk Ungdom har også til huse på Kløvermarksvej 4. Vi har profiteret meget af Det Økumeniske Center på mange måder. Derfor er det med glæde og taknemmelighed, at vi nu kan hjælpe Centret, når det er i knibe. P. Herbert

Aktiviteter på polsk i december og januar Messe på polsk altid kl. 14: 6., 20. og 26. december samt 3. og 17. januar. Hver onsdag kl.19-21: St.Thomas fællesskab mødes til eukaristi, lovprisning og katekese i kirken. Hver fredag kl.17 mødes den polske børnegruppe. Hver fredag efter messen kl.19: Rosenkransbøn (polsk/dansk) og ”Apel Jasnogórski”. Rosenkransgruppen mødes fredag den 4. december og den 8. januar kl.20. P. Herbert

Caritas Nyt På søndag den 6. december kl. 11-17 afholdes det årlige Caritas adventsmarked i Skt. Knuds skole. Vi glæder os til at se rigtig mange fra vor menighed samt jeres familie og venner til markedet, hvor man kan købe hjemmelavede juleting, legetøj, gran, smykker, godt genbrugstøj og meget mere, samt købe lækker mad ved vort buffét. Hele overskuddet fra markedet går til Caritas Danmarks nødhjælpsarbejde. Lene Blixenkrone-Møller Caritas Århus repræsentant

Lægfranciskanerne mødes den 14. startende med messen kl. 19. Klaus Arup, Fraternitetsforstander

Samsø Lørdag den 19. december. Vi forbereder os til jul. Lejlighed til skriftemålet, messe kl.14 i Ørby kirke. P. Herbert

Tro og Lys Lørdag den 12.december: Igen glæder vi os til at fejre Jesu fødsel, en kærkommen fest. Jesus er lille og han er svag. Vi er også svage. Derfor er han os så nær. I ham taler Gud til os, til hver af os: til de store og til de små, til de raske og til de syge. Han taler til os på forskellige måder. Vi forbereder messen, som vi fejrer ved 15-tiden i oratoriet. Traditionen tro medbringer vi små gaver, som vi bruger til gaveleg. Alle, som gerne vil opleve fællesskabet og venskabet med de mentalt handicappede, er hjertelig velkomne. Kirsten Jørgensen og P. Herbert

Katolsk Vor Frue Kirkes Kantoris AFTENSANG 4. søndag i Advent, den 20. december kl. 20, synger kantoriet liturgisk AFTENSANG. Foruden de traditionelle dele som Gregoriansk Musik, Responsorier, Versikler, Davidssalmer, Hymner og Motetter vil repertoiret rumme ’Ave Maria’ af Biebl og ’Salme 23’ af Schubert. Solisterne er sopranerne Sanne Kolman, Jenny Høilund og Michelle Jørgensen, violinisten Matthias von Niessen, trompetisten Peter Deichgräber samt organisten Astrid Lystbech. Ledelse: Olav K. Jepsen

Kollekt til fordel for Det Økumeniske Center Den 2. søndag i december samles kollekten i alle 4

Kirkeblad December 09.indd Sec1:4

26/11/09 08.13


Julegudstjeneste for børnefamilier

fremstillet af handicappede børn og voksne. Skolens viceinspektør har fået andet arbejde fra 1. februar 2010, så der skal ansættes en ny. Organist Olav Jepsen fejrer 40 års jubilæum og koret 30 års fødselsdag søndag den 8. november Olav og koret får overrakt blomster sidst i messen. P. Meister Der har været afholdt Hubertusmesse lørdag den 31.oktober. Den var som altid velbesøgt. Næste år fejres 25 års jubilæum for dette arrangement. Et udvalg planlægger dette. Ida Bispedømmets lommekalender for 2010 er udkommet og kan nu bestilles til Infobutikken. Den nye kopimaskine er opstillet.

Torsdag den 24. december kl. 14 fejrer vi børnegudstjeneste med krybbespil og uden eukaristifejring. P. Herbert

Nytårsnat – en anderledes fest Hjertelig velkommen til nytårsnats vågetime i oratoriet. Det begynder kl. 22 med udstillingen og tilbedelsen af Det Allerhelligste, lovprisning, meditation og bøn. Lige før midnat lyses den sakramentale velsignelse. Ca. kl. 00.15 fejrer vi eukaristien. Alt foregår i oratoriet. Gitterporten nærmest kirken vil stå åben, så at man kan komme ind til sakristi døren, hvor man skal ringe på for at blive lukket ind. P. Herbert

Byggeudvalg Byggeudvalget afholder møde med et firma den 9. november angående forbedring af mikrofonforhold i kirken. Der foretages akustisk prøve. Den 10. november afholder selve byggeudvalget møde kl.10.30 hos P. Meister vedrørende prøveopstilling af lydplader i kirken. Indsamling til renovering af kirken Der er nedsat et PR-udvalg i forbindelse med kirkens maling, hvis medlemmer er Tomas Ilescas, Victor Johannesen, Robert Pacholec, Vanesa Sanchez-Guajardo, Kim Huong Nguyen, Hai Nguyen, Rasha Odish. Udvalget afholder møde i nærmeste fremtid. Det hele kommer til at koste kr. 800.000. Menigheden skal indsamle kr. 450.000, mens resten kommer fra Bispekontoret.

Kronik Døbte Kian Dang Thanh Skorstengaard Tran Paulina Magdalena Makowska Albert Watts Dybbroe Afdøde Christopher Noel Allen, 54 år Lillian Maria Samy, 66 år Marian Kmita, 54 år

24 10 09 07 11 09 07 11 09 22 10 09 24 10 09 29 10 09

Referat fra menighedsrådsmøde nr. 35 den 3. november 2009 Afbud: Thomas, Hans Jørgen, P. Bernardo. Bemærkninger til referatet Ingen. Meddelelser fra præster, formand og øvrige rådsmedlemmer P. Herbert

International messe Deltagende med indslag er: kaldæere, vietnamesere, polakker og danskere. P. Bernardo forespørger latinamerikanere og spaniere om deltagelse. Pawel Ben forespørger de engelsktalende. Temaet vil være Lucia - med optog i begyndelsen af messen af børn fra alle nationaliteter, iklædt hvide dragter. Fra amboen eller ved den efterfølgende sammenkomst i gymnastiksalen fortælles om den hellige Lucia. Øvrige forslag vedr. den internationale messe fra udvalget ”Kirkesyn til eftersyn”: Fortsættes på s. 8

Der er over 1000 medlemmer i sognekartoteket, der er registreret uden fødselsdagsdato. Dette søger P. Herbert og Thomas at være sognesekretærerne behjælpelige med at løse. Ca. 30 personer deltog ved helbredelsesmesse. P. Herbert agter at afholde en sådan messe en gang om måneden. Der er kommet brev fra “Den gamle by” med program for deres jubilæum. Missio indsamlede på Verdensmissionssøndagen kr.10.707,00 og kr.1.429,50 ved salg af små kors, 5

Kirkeblad December 09.indd Sec1:5

26/11/09 08.13


Menighedens resultatopgørelse for perioden 1.1. til 31.12. 2008 Indtægter Kontonummer 1105 Kirkebidrag i alt 1110 Sognebidrag 1115 Gaver 1120 Kollekter, sognet 1121 Kollekter, andre formål 1136 Renter 1140 Salg af kærter 1150 Udlejning af lokaler Indtægter i alt

Budget

Regnskab

Budget

2008 714.000 6.120 3.060 306.000 142.800 3.570 1.530 1.530 1.178.610

2008 787.522 8.000 1.000 358.604 215.419 5.856 1.791 1.200 1.379.392

2009 790.000 8.000 1.000 360.000 200.000 20.000 1.500 1.000 1.381.500

34.680 26.775 306 66.300 30.600 35.700 350 5.100 10.200 21.420 7.650 30.600 40.800 204.000 61.200 77.520 15.300 71.400 35.700 1.581 32.130 2.040 7.140 3.060 214.200

42.654 35.868 38.682 79.448 57.131 38.234

2.500 36.600 39.500 81.000 58.500 39.000

350 21.035 22.987 7.650 49.952 30.147 217.627 3.258 108.938

500 22.000 25.000 11.000 75.000 30.000 222.000 10.000 83.500 10.000 70.000 41.000 500 31.500 3.000 5.000 3.000 236.257

Udgifter 1200 Husleje 1202 Forsikringer 1203 Vand 1204 Fjernvarme 1205 El 1206 Hostier, altervin & lys 1207 Blomster 1208 Liturgisk materiale 1212 Orgel 1213 Inventar vedligehold 1214 Rengøringsmidler 1216 Inventar nyanskaffelser 1221 Organist, sangere 1223 Kontorhjælp 1225 Sogneblad 1228 Administration 1231 Arrangementer for menigh. 1232 Børne- og ungdomsarbejde 1234 Socialt arbejde og kursus 1235 Sognebibliotek 1236 Kørselsudgifter (præster) 1239 Andre kørselsudgifter 1240 Gaver 1245 Rådighedsbeløb 1260 Afgift 30% af kirkeskat

67.712 40.406 193 31.500 2.955 7.336 2.031 236.257

6

Kirkeblad December 09.indd Sec1:6

26/11/09 08.13


1261 Afgift 15% Bispedøm.Admin. 47.966 1262 Afgift 15% ”præstelønninger” 47.966 1265 Kollekter andre formål 142.800 Udgifter i alt 1.274.134 Årets resultat: NB: Tal i parentes er negtive. Status pr. 31. december 2008 Aktiver Sydbank 37.434 Sydbank Giro 92.166 Oikos 202.040 Kirkeskatsafregning 244.734 Kortfristet indest. I Sydbank 961.643 Aktiver i alt 1.538.017

46.180 46.180 215.419 1.453.777

56.199 56.199 200.000 1.448.755

(74.385)

(67.255)

Passiver Ifølge status 31.12.2007 Årets resultat Skyldige omkostninger Andre forpligtelser Passiver i alt

903.528 (74.385) 550.207 158.667

1.538.017

7

Kirkeblad December 09.indd Sec1:7

26/11/09 08.13


- Folk kunne være iklædt nationale dragter komme med flag eller andet. - Evangeliet kunne læses på de forskellige sprog. - Der bringes gaver op til alteret fra alle nationaliteter - evt. luciabrød. - Forbønner formuleres af nationaliteterne. Det kunne vælges at læse disse op på dansk. - I gymnastiksalen samles man efterfølgende ved kaffebordet. - En vært kunne forekomme. - Til fremme af fællesskabet: Optræden, skuespil over Lucia, lege, jødisk dans ved Klesper Duoen. - En fotograf kunne tage billeder, der kan lægges på hjemmesiden. Kim sørger for at finde en til dette. - P. Herbert står for koordineringen af messen i samråd med P. Bernardo. - Organist Bernhard Kiel eller Tony - P. Herbert spørger dem. - Hvem der vil hjælpe til med opstillingen/ oprydningen i gymnastiksalen, tages op ved næste møde. - De deltagende præster koordinerer deres indsats. - Møde i udvalget søndag den 29. november efter højmessen ca. kl. 11.30.

efterfølgende tilsendt forslag til anvendelse af dele af pengene i stedet for til ”De gule siders” annoncering. Det blev besluttet, at kirken bliver optaget på “De hvide sider” i telefonnøglen under K for Katolsk kirke, og ”De gule Sider” afbestilles. Kirken er i besiddelse af en flot opsat og nyttig hjemmeside, som er let at besøge. I Sognebladet vil der blive indsat en ”brugsanvisning”. P. Herbert vil gerne have hjælp til yderligere opsætning af hjemmesiden, og Ida kontakter Filip og fortæller, at P. Herbert gerne vil tage imod Filips datters tilbud om dette.

Valg til menighedsråd Der er kommet brev fra bispedømmets Valgstyrelse ang. valg til menighedsrådet den 21. marts 2010. Menighedsrådet skal fastsætte medlemstallet i de nye lokale menighedsråd og nedsætte den lokale valgstyrelse, som skal sikre valgets gennemførsel lokalt i menigheden. Karl-Heinz Westarp vil sørge for at samle en valgstyrelse på 5 personer. Derudover er der kommet nye vedtægter for valg af menighedsråd. Der skal reklameres for at få folk til at komme og vælge. P. Herbert skriver i sognebladet og foretager ophæng i kirken. Det er blevet besluttet, at der skal være 12 medlemmer i rådet og 4 suppleanter. “De gule sider” Menigheden bruger kr. 37.463,25 årligt på annoncering på ”De gule sider”. Regnskabsfører Filip Lykke har henvendt sig til Ida vedr. denne udgift og på anmodning, har han

Caritas adventsmarked Der er blevet afholdt møde i Caritas-udvalget. Der indsamles ikke længere tøj og legetøj m.m., men der bliver nu fremstillet hjemmelavede ting, som kan sælges på markedet. Tirsdags-hygge-møderne i november er godt besøgt. På møderne bliver der lavet ting til markedet. Alle er velkomne. Caritas adventsmarkedet foregår søndag den 6. december kl. 11-17. Entréen er gratis, og der kan købes kaffe, sandwich m.m.. Der vil være børneaktiviteter og der spilles baggrundsmusik. Der vil ligge sanghæfter med julesange på bordene.

Ungdomsarbejde og Mini-kuk Pawel Ben støtter Isabella Kyle i KUF - arbejdet. Familieklubben fungerer fint, og der er mange, der deltager. Kim kom med et forslag om 4 gange om året at lave en “børnedag”, hvor børn fra forskellige nationaliteter kunne mødes og deltage i nogle lege sammen. Kim, Pawel Ben og Henriette arbejder videre med det. Forsikringstilbud Udsattes.

Foredrag i menigheden Marianne tager kontakt med Johnny Røntved ang. foredrag med ved en indisk præst. Rengøring af køkken Hau er ansvarlig for dette. Hun forespørges, om der er problemer med menighedens oprydning. 8

Kirkeblad December 09.indd Sec1:8

26/11/09 08.13


Forsanger Kirsten Jørgensen vil gerne være forsanger. Et korps af forsangere søges oprettet. Vietnamesisk indlæg Første punkt på næste møde. Dørkollekt Den 3. søndag i november: Brev fra Ulla Sørensen, der har været på besøg i Syrien. Hun opfordrer til at samle penge ind til fordel for fattige børn i Syrien. Dette blev besluttet. I december. er der indsamling til Det Økumeniske Center og Skovhuset. Referenter Henriette Vagnsø Wengel og Ida Wæde (menighedsrådsformand)

Redaktøren spørger: I referatet af menighedsrådsmøde 32 er der i Sognebladet for september 2009 side 6 venstre spalte i forbindelse med renoveringen af kirken anført en budgetteret ’Slutpris: Kr. 1.320,000’, hvoraf (se samme side højre spalte) kr. 800.000 søges dækket af Bispedømmet, kr. 250.000 af Skt. Knuds Stiftelse og ’indsamling i menigheden af det resterende beløb på kr. 270.000’. I referatet af menighedsrådsmøde 34 i november nummeret af Sognebladet side 7 venstre spalte er der tale om ’indsamling af kr. 450.000 til renovering af kirken’. Sidstnævnte ’lettere inflationsbehæftede’ beløb lader til at stå ved magt, fordi menighedsrådet på sit 35. møde har nedsat et kvalificeret udvalg, der skal forestå indsamlingen af de kr. 450.000 (se referatet her ovenfor). Spørgsmål: - Hvilke tal skal den interesserede læser tro på? - Skulle man ikke samle penge ind, inden man begynder renoveringen? - Er det rimeligt at gældsbelaste det nye menighedsråd? Karl-Heinz Westarp

9

Kirkeblad December 09.indd Sec1:9

26/11/09 08.13


Kalenderen for januar 2010

25. (mandag): Den hl. Apostel Pauls omvendelse fejres messen kl. 19. 26. (tirsdag): Festen for Timoteus og Titus fejres i messen kl. 16.30. Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe. 27. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet. 28. (torsdag): Den hl. Thomas af Aquino fejres i messen kl. 11. Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 31. (søndag): Festen for Skt. Ansgar, bispedømmets værnehelgen.

1. (fredag): Nytårsdag: Festen for Maria, Guds Moder. Messer kl. 10 og 17. 2. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. 3. (søndag): Herrens Åbenbarelse: Hellig Tre Konger.Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; kl. 14: Messe på polsk; polsk krybbespil i Skt. Knud Skoles sal. 5. (tirsdag): Menighedsrådsmøde startende efter messen kl. 16.30; efter messen: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe. 6. (onsdag): Kl. 19: Eukaristi med bøn om helbredelse fejres i kirken. 7. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 8. (fredag): Kl. 18: Sakramental tilbedelse; lejlighed til skriftemål; kl. 19: Messe. 9. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning; kl. 12.15 Familiemesse; efter messen fortsætter undervisningen indtil kl. 14. Kl. 14: Messe på spansk. 10. (søndag). Herrens Dåb, som afslutter juletiden. Kl. 12: Kaldæisk messe. 12. (tirsdag): Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe. 13. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet. 14. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 16. (lørdag): Kl. 14: Messe i Ørby kirke på Samsø. 17. (2. almindelige søndag i kirkeåret): Kl. 10.30: Messe i Pindstrup; Kl. 14: Messe på polsk. 19. (tirsdag): Deadline for aflevering af materialer til februar-nummeret af Sognebladet. Efter messen kl. 16.30: Vesper. Kl. 19: Den engelsktalende gruppe. 20. (onsdag): Kl. 19: Skt. Thomas fællesskabet. 21. (torsdag): Kl. 19.30: Konvertitundervisning i Info-butikken. 22. (fredag): Kl. 16-18: Fernisering i Galleriet. 23. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning; kl. 12.15 Familiemesse; efter messen fortsætter undervisningen indtil kl. 14. Kl. 14: Messe på spansk. 24. (3. alm. søndag): Kl. 10.30: Messe i Grenå. Kl. 12: Kaldæisk messe. Kl. 14.30: Messe på vietnamesisk.

Information til de spansktalende i menigheden 9.: Kl. 14: Messe på spansk. 23: Kl. 14: Messe på spansk. Misas en enero: sábados 9 y 23 a las 2 pm. Mantenerse informado sobre cambios en www. chiaarhus.dk Después de misa nos reunimos informalmente acompañados de un café. Todos están invitados. Gilda Suarez

Deadline for aflevering af materialer til februar nummeret af sognebladet er den 19.januar. Red.

Galleri ved Kirken Udstillingen af Bente Elisabeth Endresens malerier kan ses til den 18. januar. Fredag den 22. januar kl. 16-18 indbydes alle til åbningsfernisering af Tine Hinds udstilling. Marie Jehanne de Sivry, Gallerigruppen

10

Kirkeblad December 09.indd Sec1:10

26/11/09 08.13


“At nå pensionsalderen er en glæde: Det er vor sognepræst et stort bevis på. “ Vi alle ønsker ham hjertelig tillykke med de 65 år!

11

Kirkeblad December 09.indd Sec1:11

26/11/09 08.13


Kontaktadresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Giro 11 7 5491. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk http://www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag-fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18 (ikke i juli). Sognesekretær: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk SJ, tlf. 87 30 70 42. E-mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 2. præst: Pastor Bernardo Petrini Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C Tlf. 87 30 70 44 eller 57; mobil: 26 12 90 67. E-mail: bernardo.petrini@yahoo.dk P. Adolf Meister SJ, tlf. 87 30 70 41. E-mail: meister@katolsk-aarhus.dk Andre gejstlige: Pastor Moshe Faris, Ryesgade 33,4.t.h. 8000 Århus C. Tlf.: 61 93 90 93 og 86 18 86 81. Skolastikere: Pawel Ben SJ, tlf.: 87 30 70 46, mobil: 30 48 21 30. E-mail: pawel.ben@gmail.com Pawel Rakowski SJ, tlf.: 87 30 70 47, E-mail: raczekpr@gmail.com Skt. Josephs søstrene: Søstrene Bernardine Bröckers CSJ, Regina König CSJ og Dominika Wiening CSJ Ryesgade 28, 4., 8000 Århus C, tlf. 86 13 81 22. Menighedsråd: Formand: Ida Wæde Hansen, tlf. 86 87 55 44. E-mail: anida@post.tele.dk Næstformand: Hans Jørgen Frederiksen tlf. 86 28 43 62. Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8100 Århus C, tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Inge Sjøgaard, tlf. efter skoletid: 86 24 5048. Viceinspektør: Lisbeth Qvortrup. Serviceleder: Lucjan Kolodnicki, privat tlf. 86 19 37 47 eller 40 73 78 92.

KUK - katolsk ungdomsklub: E-mail: kukaarhus@yahoo.dk Katolsk Info-butik: Ryesgade 28, 8000 Århus C, tlf. 87 30 70 55, fax 86 12 89 00. E-mail: kat-infobutik@mail.dk Leder: Susanne Hytting. Åbningstider: mandag-fredag kl. 13.00-17.30, lørdag kl. 11-14. Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C, tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Man., ons.-fre. kl. 14.00-17.30. Leder: Marie Jehanne de Sivry, tlf. 86 25 47 21. www.galleri.vedkirken.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Formand: Knud Albert Jepsen, tlf. 86 12 64 17. (eller evt. henvendelse til Galleri ved Kirken). Skt. Knuds Seniorklub: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Leder: Birgit Jørgensen, tlf. 86 10 48 36. Lokalforeningen under DUK (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Thomas Borup, tlf. 86 24 80 49. Caritas Århus-Gruppen: Kontaktperson: Lene Blixenkrone-Møller, tlf. 86 40 27 22; E-mail: leneoganton@mail.dk Tro & Lys: Kirsten Jørgensen, tlf. 25 88 19 56 og P. Herbert, tlf. 87 30 70 42. Selvhjælpsgrupperne ved Kirken, SvK: Ryesgade 28,5., 8000 Århus C, tlf. 21 70 30 67. E-mail: selvhj@katolsk-aarhus.dk. Sognebladets red.: Karl-Heinz Westarp, tlf. 86 99 93 87. E-mail: karl-heinz@westarp.dk Tryk/oplag: Egaa Offset A/S, tlf. 87 43 42 82. Oplag: 550.

Afs.: Den Katolske Kirke · Ryesgade 26 · Postboks 5054 · 8100 Århus C

Kirkeblad December 09.indd Sec1:12

26/11/09 08.13

December 2009-Januar 2010  

Kære menighed Kirkeblad December 09.indd 1KirkebladDecember09.indd1 26/11/09 08.1326/11/0908.13 Må betragtningen af julesymbolikken inspirer...