Page 1

Den Katolske kirke Aarhus-området Nr. 7 September 2013

Unge fra menigheden til verdensungdomsdagene i Brasilien Så begynder forberedelsen til førstekommunion og firmelse Mikrolejr på Øm Vellykket valfart til Pindstrup Velkommen til Premo

1


Kære menighed! Det var en usædvanlig dejlig og varm sommer i år. Solen strålede og varmede luften, så det var behageligt at være ude i de lyse aftener og nætter. Forhåbentlig var ferien i år en god tid for jer, hvor I både åndeligt og fysisk kunne slappe af og nu er vendt udhvilede tilbage til dagligdagens rytme og rutine. Vi husker, at Jesus er hos os hele tiden også i vor menigheds dagligdag. Der var ret stille foran mit kontors vinduer indtil midt i august, hvor Skt. Knuds Skole begyndte at arbejde. Nu er der liv og høje/ glade røster i skolegården. Gud ske tak og lov. Endnu i dag lyder pave Frans’ ord til de unge i Rio de Janeiro, hvor han så varmt opfordrede de unge og os til aktivt at gå ind i arbejdet i Herrens vingård: Gå og åbn jer for de andre, for de mennesker I møder og er sammen med, var den oftest hørte opfordring i Rio. Paven talte ikke blot til de millioner af unge mennesker forsamlet til ungdomsdagene i Brasilien. Han talte til hele verdens unge og til os. Skt. Knuds Skole er et af de steder, hvor det kristne og katolske menneskesyn bliver givet til børnene og de unge i undervisningen, i samværet med hinanden

2

og igennem de kristne holdninger, såsom næstekærlighed, tilgivelse, gensidig forståelse og dermed at blive givet ny chance. Skt. Knuds Skole er menighedens stolthed. Efter meget svære perioder er skolen kommet sig takket være de flestes samarbejdsvilje: bestyrelse, den daglige ledelse, lærerkollegiet, det øvrige personale og ikke mindst elever og deres forældre. Det engang velfungerende samarbejdes treenighed: Skt. Knuds Stiftelse, Skt. Knuds Skole og menigheden er ved at blive etableret igen. Der er lys forude. Må det komme til at stråle! Jeg ønsker jer en succesfuld tilbagevenden til dagligdagens gøremål sammen med Gud og under Hans ledelse. Lad os holde fast i Ham og Hans kærlighed, og smitte vore omgivelser med den. Jeres sognepræst pater Herbert


Så begynder sogneundervisningen Forberedelsen til førstekommunion og forberedelse til firmelsen

Lørdag den 14. september begynder sogneundervisningen – og dermed forberedelsen af børnene til førstekommunion og forberedelsen af de unge til firmelsen. Vi glæder os til at se menighedens børn og unge til mange lørdage, hvor vi møder troen gennem messe, undervisning, leg og fællesskab. Det er vigtigt, at alle, der skal modtage førstekommunion og skal firmes, er med fra begyndelsen, så derfor beder vi alle forældre om at være opmærksomme på at få jeres børn og unge med allerede fra den 14. september – ligesom vi beder alle i menigheden om at hjælpe forældre, der ikke taler dansk, til kendskab om datoen.

Og spred også budskabet i de forskellige etniske grupper i menigheden. Vi begynder lørdag den 14. september kl. 10.00 i kirken. For firmandernes vedkommende er der kl. 10.15 forældremøde i menighedssalen, mens firmanderne sammen med lederne mødes i Skt. Knuds Skoles gymnastiksal ved siden af kirken. Pernille Aagaard og de andre sogneundervisningsledere

3


Børnemesser

Pater Michal er en initiativ-

tagerne bag ”børnemesserne”, som fra september bliver afholdt den 2. søndag i måneden klokken 10.

Hvad er særligt ved børnemesserne? ”En børnemesse er børnenes Eukaristi. Børnene er i centrum i den forstand, at messen foregår på deres præmisser. Med messen understreger vi, at de er fuldgyldige medlemmer af Kirken på lige fod med de voksne.” Hvilke elementer indeholder en børnemesse? ”Sange for børn, og bønner skrevet og fremført af børnene selv. Vi beder Fader Vor sammen om alteret, og under prædikenen bliver børnene ledt ud i menighedssalen, hvor de arbejder med læsningerne. Liturgien indeholder mere bevægelse end normalt.” Kan andre i menigheden deltage? ”Alle er som i alle andre messer velkomne til at deltage, men med forståelse og respekt for de mindste i forsamlingen.” Hvorfor er det i det hele taget nødvendigt med en særlig messe for børn? ”Ønsket er, at børnene lære Eukaristien at kende så tidligt som muligt. Jesus er levende tilstede i Eukaristien, som er en

4

særlig gave fra Gud. Børnemessen støtter børnene i at lære nyt om Gud, særligt de børn der forbereder sig til 1. kommunion, og de børn, der arbejder hen imod firmelsen. Formålet er endvidere igennem børnene at nå forældrene.” Er der andre aktiviteter planlagt for børnene i fremtiden? ”Tre gange årligt ønsker vi at afholde retræter for børn i alderen 0 – 14 år og deres forældre, som vi gjorde ved påske- og pinsehøjtiderne i år. Den sidste retræte afholder vi i forbindelse med julen. Styrken ved børnemesserne er, at det er den samme gruppe, der laver retræterne for børn. Vi er mange, der både i sogneundervisningen og i retrætegruppen beder og arbejder for, at børnene i menigheden virkeligt møder den treenige Gud og oplever sig som en del af Kirken.”


Christian og Zaralina på Mikrolejr Igen i år blev der afholdt en stribe fantastisk sjove børne- og ungdomslejre på katolsk lejrcenter Ømborgen. Fra vores menighed deltog Christian Pope (9 år) og Zaralina Hinge (10 år).

Hvad var det bedste ved Mikrolejren?

Er der en oplevelse, I husker særligt godt?

Christian: ”Alting! Især vennerne. Karl var min bedste ven.” Zaralina: ”Det bedste var at få pizza til morgenmad, da vi havde ”omvendt dag”. Og så dagløbet, hvor vi skulle bære en blomst rundt fra post til post og samle jord til den.”

Zaralina: ”Vanddag. Og da jeg blev dækket af myrer under dagløbet.”

Hvorfor fik I pizza til morgenmad?

Har I et råd til andre, der skal på Ømlejr?

Zaralina: ””Omvendt dag” er en dag, hvor alt er vendt på hovedet. Vi startede med aftenbøn og aftensmad, og så var alt var ligesom anderledes hele dagen.”

Zaralina: ”Man skal huske sine toiletsager!”

Hvad var så det dårligste ved lejren? Christian: ”Det dårligste var, at festen om fredagen ikke varede særlig længe.”

Lærte I noget nyt på lejren? Christian: ”Jeg lærte at lave et tårn ud af skumfiduser.”

Christian deltog for anden gang på Mikrolejr, og Zaralina for fjerde gang. De skal begge på Ømlejr igen næste år. Isabella Kyle

5


Messetider

Aarhus: Søndage kl. 8, 10 (højmesse og kirkekaffe) og 17. Hverdage: Mandag kl. 18; tirsdag kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. 11; fredag kl. 18; lørdag kl. 8. Skolemesse: Onsdage kl. 1405. Yngre elever lige uger, store elever ulige uger. Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj: 2. og 4. søndag kl. 12. Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. Messe på vietnamesisk: 2. og 4. søndag kl. 1330 og hver fredag kl. 1430. Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. 1030. Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke. Faste arrangementer Tilbedelse af det allerhelligste sakramente: Hver fredag kl. 1700-1750. Lejlighed til skriftemål: Hver 1. fredag kl. 1700-1750 - eller efter aftale. Jesu Hjerte messe: Hver 1. fredag kl. 18. Vesper: Hver tirsdag efter messen kl. 1630. Rosenkransbøn: Hver fredag efter messen kl. 18 (polsk/dansk). Mount Tabor: Hver tirsdag kl. 19 i oratoriet. Skt. Thomas fællesskab: Hver onsdag kl. 19 i oratoriet. Tilbedelse af Alterets Helligste Sakramente den sidste fredag i hver måned kl. 19 - 24. Den fransiskanske sekularorden: Den 3. mandag i måneden kl. 18. Messe for de syge med eukaristisk tilbedelse: Hver 1. onsdag i måneden kl. 19 i kirken. Polsk børnegruppe: Hver fredag kl. 17. Mass in English: Every Saturday at 630 PM.

6

Nyt om navne Døbte i Vor Frue Kirke Vera Vukelic Rasmussen, 22 06 13 Josephine Tien My Dao, 23 06 13 Nicklas Vu, 29 06 13 Philip Xian Ban-As Hansen, 30 06 13 Alex Michael Oleszek, 03 08 13 Nicholas Damian Miloszewski, 04 08 13 Annabell Sabri, 15 08 13 Arthur Gabriel Ehlers, 17 08 13 Victor Sinnathamby, 18 08 13 Nicol Kwiatkowska, 18 08 13 Viede i Vor Frue Kirke Thi Kim Loan Dao og Dinh Khanh Pham, 06 07 13 Natali Antoine Khoury og Martin Huggins, 06 07 13 Ly Xuan Thi Do og Hai Son Le, 13 07 13 Mariah Thia Dinh og Tam Thanh Do, 03 08 13 Mille Sagici Olesen og Ercan Sagici Olesen, 10 08 13 Døde Maria Lund, 68 år, 24 06 13 Wilhelmus Antonius Maria van der Burght, 92 år, 29 07 13 Elfriede Hengenius-Nielsen, 87 år, 07 08 13 Døbte i Skt. Nikolaj Kirke Markus Seddiq Hanna, 20 07 13 Viede i Skt. Nikolaj Kirke Jwan Annan Sulayman Goreal og Sevan Hanna Hormoz Korkis, 20 07 12 Tanea Ibrahim Hanna Jirko og Samir Hanna Bato, 27 07 13


Kalenderen for september

Skt. Thomas fællesskab – program

2. (mandag): Menighedsrådet holder møde efter messen. 3. (tirsdag): Kl. 1430: Skt. Knuds Seniorklub, menighedssalen. Gregor den Store fejres i messen kl. 1630. 4. (onsdag): Kl. 19: Helbredelsesmesse og eukaristisk tilbedelse i kirken. 8. (søndag): Årsdagen for Domkirkens konsekration. 10. (tirsdag): Kl. 18: Dåbskatekese. 13. (fredag): Johannes Chrysostomos fejres i messen kl. 18. 14. (lørdag): Det hellige Kors ophøjelse fejres i messen kl. 8; sogneundervisning fra kl. 10 - 14; kl. 1215: familiemesse. 16. (mandag): Cornelius, pave og Cyprian, biskop, martyrer mindes i messen kl. 18. 17. (tirsdag): Kl. 1430: Skt. Knuds Seniorklub; kl. 18: Dåbskatekese. 20. (fredag): Andreas Kim Taegon, Paulus Chong Hasang og lidelsesfæller fejres i messen kl. 18. 21. (lørdag): Mattæus, apostel og evangelist fejres i messen kl. 8; kl. 14: Messe i Ørby kirke på Samsø. 22. (søndag): Kollekt for Katolsk Menighedspleje. 23. (mandag): Pius de Pietrelcina (Padre Pio) mindes i messen kl. 18. 24. (tirsdag): kl. 18: Dåbskatekese 26. (torsdag): Kirkevielsesfest fejres i messen kl. 11. 27. (fredag): Vincent af Paul fejres i messen kl. 18. 29. (søndag): Dåbssøndag.

Skt. Thomas fællesskabet vil i dette efterår gå i dybden med søndags evangelietekster ved onsdagenes katekeser. En gruppe af personer fra Skt. Thomas fællesskab indgår i tæt samarbejde om at forberede disse katekeser. Denne person, som skal fremføre katekesen, omfattes desuden af gruppens forbøn. Hver katekese indeholder undervisning i Guds ord, personligt vidnesbyrd og dynamik. Skt. Thomas fællesskab mødes hver onsdag kl. 19 i oratoriet til Eukaristi, lovprisning og katekese. Hver første onsdag fejres Eukaristi med tilbedelse af Det Allerhelligste Sakramente og bøn om helbredelse af de syge kl. 19 i kirken. Denne messe ledsages af eukaristisk tilbedelse fredag forinden fra kl. 19.00 til 24.00, som åndelig forberedelse. Pater Herbert Pater Meister i Kunstkredsen Kunstkreds ved Kirken indbyder til ”Samtale med kunstneren” i menighedssalen torsdag den 26. september kl. 1930, hvor pater Meister fortæller om sin aktuelle udstilling ”Stjernemotiver” i Galleriet. Der er fri entré, og alle er velkomne. Kunstkreds ved Kirken Caritas Caritas Danmark deltager i lighed med sidste år i FN kampagnen “Verdens bedste nyheder” (se www.caritas.dk), og i år vil man også gerne inddrage sognene uden for København. Som sognerepræsentant her i Aarhus er jeg blevet opfordret til at forsøge at samle nogle ildsjæle, der fredag den 13. september om morgenen vil være med til at uddele info-ma-

7


teriale, juicebrikker o.a. på Strøget. Alt det praktiske står København for, vi skal blot sætte os ind i “sagen” og henvende os til interesserede på Strøget i et par timer. Der vil være lignende tiltag over hele landet den dag. Al logistik og presseomtale klares fra København, vi skal blot møde op og sprede informationen med godt humør. Interesserede bedes kontakte mig på leneoganton@mail.dk eller 86402722. Caritas sognerepræsentant Lene Blixenkrone-Møller Katolsk Familiegruppe inviterer alle familier med små børn imellem 0 – 5 år til at mødes og dele troen på Jesus Kristus og glæden ved vore familier. Næste gang er lørdag den 14. september fra klokken 10 – 12 på 1. sal i sognegården, hvor vi bager pølsehorn med børnene. Alle er velkomne! Kontakt Gabriele Konciene (tlf. 53 43 44 44) for mere information. Dåbskatekese Undervisningen af forældrene til de børn, der skal døbes, begynder tirsdag den 10.september. Vi mødes kl. 18.00 i sognegården. Næste mødedage er 17. og 24. september. Programmet er: Aftenens emne introduceres, vi taler om emnet og slutter mødet med en spontan bøn ca. kl. 20.30. Emnerne for de tre aftener er: Aften 1. Hvorfor dåben? Aften 2. Barnet og troen (incl. spisning) Aften 3. Dåbens sakramente Børn er velkomne. Søndag 29. september kl. 10 fejrer vi dåben. Pater Herbert

8

Læserbrev

En hjertelig tak skal lyde til liturgigruppen. Den 23. maj blev vi af liturgigruppen inviteret til et sidste møde før sommerferien. Efter en grundig forklaring om hvordan kirkens indretning hjælper os til bedre at forstå fejringen af eukaristien, gik vi til kirken for at opleve det med krop og sjæl. Det kan have været noget lignende, som det disciplene oplevede på vejen til Emmaus. Efter første del af messen, hvor vi stod omkring amboen, gik vi til bords og dannede cirkel omkring alteret. Vi var virkelig sammen fysisk og åndeligt, vi spiste af det samme brød og drak af den samme vin. Det blev, som om vi var hinandens tabernakkel – en stund. En stund jeg ikke kan glemme, og som stadig fylder mig med noget, jeg ikke har ord for Guds ydmyge, usigelige kærlighed. Tak til liturgigruppen, til alle der var med og til pater Meister. Marie-Jehanne de Sivry


Adresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag - fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18. Sognesekretærer: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. Mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 2. præster: P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41. Mail: meister@katolsk-aarhus.dk P. Michal Gutkowski SJ. Tlf:. 87 30 70 44. Mail: gutkowskisj@gmail.com P. The Ngoc Nguyen SJ. Tlf. 87 30 70 43. Mail: ngocthe@jesuits.net Skolastikere: Przemyslaw Gwadera (Premo) Tlf. 87 30 70 57. Yuri Ivanov SJ. Tlf. 87 30 70 47, mobil 23 40 32 40. Mail: jerzyiwanow@gmail.com Skt. Joseph søstrene: Sr. Bernardine Bröckers, CSJ, Sr. Regina König, CSJ. Sr. Angela Rammé, CSJ Ryesgade 28,4., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 81 22. Katolsk Infobutik: Ryesgade 28, 8000 Århus C. Tlf. 87 30 70 55. Mail: kat-infobutik@mail.dk www.katolsk-infobutik.dk. Leder: Daniel Fruelund. Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13-17.30; lørdag kl. 11-14. Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Mandag, onsdag-fredag kl. 14 - 17.30

Sognebladets redaktører: Johnny Rønved og Pernille Aagaard. Mobil 26 72 11 02. Mail: pernilleaagaard@gmail.com Menighedsråd: Leder: Marianne Schrøder. Tlf. 86 17 08 75. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk Viceleder: Maria de la Luz Perez. Tlf. 86 18 21 32. Mail: marialuz@chiaarhus.dk Skt. Knuds Seniorklub: Henvendelse til sognekontoret. KUK – Katolsk Ungdomsklub: Thorbjørn Hinge. Tlf. 30 24 88 05. Mail: thorbjorn.hinge.pedersen@gmail.com. Lokalforeningen under DUK: (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kontakt: Thomas Borup. Tlf. 86 24 80 49. Caritas Århus-gruppen: Kontakt: Lene Blixenkrone-Møller. Tlf. 86 40 27 22. Mail: leneoganton@mail.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kirsten Sjøberg Larsen. Tlf. 29 82 73 31. Den kaldæiske menighed: Skt. Nikolaj kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aarhus C. Præst: p. Moshe Faris Toma Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C. Tlf.: 26 93 98 24 og 86 18 86 81 Mail: faris_toma@yahoo.com Menighedens repræsentant: Osama Jacku: jacku@hotmail.com Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Judy Jensen. Viceskoleleder: Jens Degn. Serviceleder: Thomas Gottlieb Laursen 40 58 81 06. Den franciskanske Sekularorden: www.franciskansk.dk. Kontaktperson i Århus: Gilda Suarez, tlf. 23 74 19 40 Mail: gilda@franciskansk.dk

9


Til World Youth Day 2013 i Rio de Janeiro

D

enne sommer har jeg sammen med mere end tre millioner andre unge fra hele verden deltaget i den største pilgrimsfærd for unge katolikker - World Youth Day (WYD). WYD begyndte for 27 år siden, da Pave Johannes Paul II inviterede alle unge katolikker til at samle sig og bede med ham. Fra Danmark var der to grupper, der sammen tog til WYD: Danmarks Unge Katolikker (DUK) og Thanh Nien (en vietnamesisk organisation under DUK). I alt var vi ca. 70 unge fra Danmark. WYD begyndte på den berømte Copacabana Beach med en åbningsmesse med ærkebiskoppen i Rio de Janeiro. Stemningen under både åbningsmessen og selve WYD var utrolig. Selvom det regnede kraftigt under messen, var stemningen i top - folk dansede og sang med på hvert sit sprog. De efterfølgende dage var desværre meget ensformige på grund af kraftig regn, der gjorde det ubehageligt at være udenfor: katekese om morgenen efterfulgt af messe og hjemmetid indtil om aftenen, hvor der var fællesarrangementer ved Copacabana Beach. Heldigvis var humøret alligevel højt under WYD. Spændingen var på sit højeste under pavens ankomst torsdag og den afsluttende pavemesse søndag.

10

For mig har World Youth Day været en af de bedste ture, jeg endnu har været på. Jeg havde brug for at finde den gnist, som gjorde mig stolt af at være katolik, og jeg er meget sikker på, at jeg har fundet den. Det mest vidunderligt ved WYD var ikke den fede tur til Rio, men derimod at snakke, synge og danse med alle de andre katolikker rundt om kloden. Næste WYD vil blive holdt i Krakow i Polen. Så er du ung, så tag med til Krakow i 2016. WYD er en perfekt mulighed for at skabe kontakt med nye mennesker, opleve andre kulturer, udvikle minder og udvikle indre identitet - alt sammen bundet sammen af vores katolske tro. Simon Vu


Valfarten til Pindstrup

”V

ær ikke bange for Guds barmhjertighed” var tema for valfarten til Pindstrup lørdag den 10. august. Til trods for, at mange endnu var på ferie, samledes ca. 100 mennesker fra Aarhus og andre byer i Jylland. Fra København kom der en ret stor flok mennesker under ledelse af p. Leszek Kapusta. Efter højmessen ledet af biskop Czeslaw var der fælles spisning, hvor de traditionelle polske retter blev serveret. Kl. 15 var der tid til

Barmhjertigheds rosenkrans. Valfarten sluttede med Vesper og sakramental velsignelse kl. 16. I øvrigt var der mulighed for skriftemål og personlig tilbedelse af Det Allerhelligste, som var udstillet efter messen. Det var en god valfart. Næste års valfart er endnu ikke fastlagt. Men det bliver lørdag den 23. eller 30. august. Pater Herbert

Sognebladet ”Den katolske kirke - Aarhusområdet” udgives 10 gange årligt og udsendes via mail samt i et trykt oplag på 550 stk. Trykkeri: Lavpristrykkeriet. Udgiver: Den katolske menighed i Aarhus v. menighedsrådsformand Marianne Schrøder. Redaktører: Pernille Aagaard (ansv.) (pernilleaagaard@gmail.com) og Johnny Taltavull Rønved (layout). Forsidebillede: Simon Vu. Ønsker du bladet tilsendt via mail, send besked til kontor@katolsk-aarhus.dk. Deadline for oktober-nummeret: lørdag d. 14. september kl. 18.

11


Tak og velkommen Velkommen Samtidig byder vi den nye praktikant skolastiker Przemyslaw Gwadera (Premo vil han blive kaldt) hjerteligt velkommen. Han har besøgt os et par gange, men nu skal han være her i to år. Vi håber på, at han falder godt til, og at hans praktiktid bliver frugtbar, og at han ud over det danske sprog lærer en masse, som han senere kan bruge i sin præstegerning - muligvis her i Danmark.

Tak Vi takker hjerteligt Krzysztof Michalski for hans trofaste tjeneste i vor menighed igennem to år – ikke mindst for hans engagement i Mount Tabor. Man kunne altid regne med ham der, hvor man havde brug for ham. Vi ønsker ham en succesfuld tid på teologistudiet i Warszawa og ledsager ham med vor forbøn. Vi håber på, at han en gang kommer tilbage for at udføre sin præstegerning hos os.

12

Han fortæller om sig selv: ”Mit navn er Przemysław Gwadera, men fordi det er helt umuligt at udtale for de fleste mennesker, kan du bare kalde mig Premo (det lyder som det, mine venner kalder mig). Jeg er født i Gdansk i Polen, og nu kommer jeg for at lære dansk i Aarhus. Nogle af jer kender mig måske, fordi jeg var her to gange på et sommerkursus. Jeg forstår lidt dansk, og jeg skriver på dansk ... med lidt hjælp fra Google Translate. Jeg er meget glad for at være i Vor Frue menighed, og jeg tror, vi får en god tid sammen.” Vi ønsker Premo hjerteligt velkommen og glæder os til at arbejde sammen med ham. Pater Herbert

September 2013  

Sognebladet for Aarhus og omegn September 2013

September 2013  

Sognebladet for Aarhus og omegn September 2013

Advertisement