Page 1

Den Katolske kirke Aarhus-området Nr. 8 OKTOBER 2013

Verdens bedste nyheder Et kæmpe firmandhold i år Bernhard Kiel stopper som sognesekretær Sætter du pris på din menighed? Altid smilende og imødekommende

1


Kære menighed! Vi er godt i gang med vores daglige gøremål efter ferien. Vi gør stor indsats på forskellige områder: hjemme, på arbejdspladsen, i menigheden – ja, hvor vi færdes til daglig. Som altid vil jeg opfordre jer til aktivt at have Jesus med i jeres liv – som Herre over jeres liv. Netop i lyset af troen og i dens styrke skal vi leve vor dagligdag. Det er vor opgave og vor mission at vidne om denne tro, som vi ved dåben har modtaget, og at lade den udfolde sig. Jesus ønsker, at vi skal følge Ham, og vores hverdag giver os den bedste mulighed til at gøre det. Der er mange vigtige opgaver foran os. Sogneundervisningen, Skt. Knuds Seniorklub og andre aktiviteter er begyndt efter ferien, og der er planlagt ”Filipkursus” i slutningen af oktober måned. Dette kursus, som er i Skt. Thomas’ fællesskabs regi, følger nyevangeliseringens vej, og dets ønske er at hjælpe mennesker til fornyelse af troen ved et personligt møde med den levende Jesus og derigennem en fornyet livsglæde. Lige nu oplever vi en usædvanlig begivenhed i vor menighed. Åby-korset, Danmarks ældste krucifiks, er på besøg. I troens år samles vi danske katolikker

2

om vor tros sandheder. Korset er det symbolske udtryk for vor tro, men også tegnet på håbets sejr og på forbindelsen mellem himmel og jord, mellem Gud og mennesket. Korset hører med til de kristnes liv, ja, er dets umiskendelige del. Det gælder altså om at værdsætte korsets tegn, meditere det og udføre det med stor ærbødighed. Til sidst opfordrer jeg alle til rosenkransbønnen for hinanden, for alle aktiviteter i menigheden og ikke mindst for vore familier, for Skt. Knuds Skole og for alle, der trænger til vor forbøn. Jeres sognepræst pater Herbert


Et kæmpe firmandhold i år

L

ørdag den 14. september begyndte sogneundervisningen:

 et hold til forberedelse af førstekommunionen, hvor Betina Bølling Nordentoft er leder  et mellemhold, hvor Regina Maria de Carvalho e Silva er leder  et hold til forberedelse af firmelsen, hvor Henriette Clausen og Pernille Aagaard samt en række unge er ledere  Katolsk Ungdoms Klub (KUK), hvor Thorbjørn Hinge og en række unge er ledere

På firmelsesholdet var der 45 firmander mødt frem – vistnok det største hold indtil dato. Næste dato for sogneundervisning er lørdag den 5. oktober. Kom dit barn ikke med til undervisningen første gang, så kom den 5. oktober, til en dag med undervisning, leg, messe – og masser af fællesskab i det hele. Pernille Aagaard

3


Verdens bedste nyheder børn og deres forældre. Det blev en dejlig morgen i en god sags tjeneste. August-kollekt August-kollekten til Caritas’ humanitære arbejde indbragte 10.600 kr. Mange tak for alle bidrag. Årsmøde

F

redag morgen den 13. september løb kampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” af stabelen. En lille håndfuld frivillige delte juice-brikker og informationsmateriale ud på Skt. Knuds torv til forbipasserende og fik en snak - bl.a. med skolens

4

Den 6.-7. september var jeg som sognets repræsentant til Caritas’ årsmøde på katolikkernes kursuscenter Magleås. På programmet var der indlæg om Caritas’ arbejde i Tchad og om Caritas’ indenlandske arbejde - herunder de nye parforholdskurser, PREP. Caritas’ indsatsområder er i dag ca. 50% udviklingshjælp og ca. 50% nødhjælp. På grund af sit globale netværk i Caritas Internationalis er Caritas ofte til stede lokalt og først på pletten med hjælp, når katastrofer rammer et eller andet sted på kloden. Årsmøderne er altid meget spæn-


dende at være med til, og mange gode kontakter knyttes og genopfriskes. Også dejligt, at så mange af Caritas’ medarbejdere i København deltager i møderne, så man får sat ansigt på de mennesker, man læser om eller taler med i Caritas. Se billede fra årsmødet og læs mere på www. caritas.dk. Caritas Nyt Bladet Caritas Nyt udkommer fem gange om året. Bladet skriver om alle Caritas’ forskellige aktiviteter og sætter fokus på de aktuelle indsatsområder. Caritas Nyt er imidlertid ret dyrt at producere, så derfor er det blevet besluttet, at Caritas Nyt fra nu af ikke bliver sendt ud til kirkerne til gratis uddeling men kun til Caritas’ faste bidragydere. Caritas tilbyder tre gratis numre til interesserede læsere, hvorefter man vil blive kontaktet med henblik på fortsat at modtage bladet. Tag en seddel i våbenhuset, skriv navn og adresse etc. på og giv sedlen til mig eller send den selv til Caritas Danmark, Gl. Kongevej 15, 3., 1610 København V., så får I bladet sendt hjem og deltager også i en konkurrence om et kroophold i Danmark. Lodtrækningen finder sted 1. november 2013.

Sognerepræsentant Jeg har nu i snart syv år været menighedens sognerepræsentant i Caritas. En håndfuld ildsjæle har sammen med mig i årenes løb arrangeret fair trade brunches, adventsmarkeder, foredrag, Caritas kirkekaffe o.s.v. Jeg har deltaget i alle årsmøder, holdt foredrag om Caritas, været med ved Caritas’ stand ved Øm-valfarten og deltaget i au-pair pigernes sammenkomster og messer. Det har været virkeligt spændende, men måske kunne en anden, yngre ildsjæl i menigheden tænke sig at afløse mig nu. Jeg vil naturligvis meget gerne sætte dig ind i, hvad funktionen indebærer, og jeg vil selv fortsat være aktiv deltager i Caritasarrangementerne. Var det noget for dig? Kontakt mig på leneoganton@mail.dk eller 86402722. Lene Blixenkrone-Møller

Sognebladet ”Den katolske kirke - Aarhusområdet” udgives 10 gange årligt og udsendes via mail samt i et trykt oplag på 550 stk. Trykkeri: Lavpristrykkeriet. Udgiver: Den katolske menighed i Aarhus v. menighedsrådsformand Marianne Schrøder. Redaktører: Pernille Aagaard (ansv.) (pernilleaagaard@gmail.com) og Johnny Taltavull Rønved (layout). Forsidebillede: Christa Kranich. Bladet kan også læses på: www.katolsk-aarhus.dk. Deadline for november-nummeret: fredag d. 18. oktober kl. 18.

5


Messetider

Aarhus: Søndage kl. 8, 10 (højmesse og kirkekaffe) og 17. Hverdage: Mandag kl. 18; tirsdag kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. 11; fredag kl. 18; lørdag kl. 8. Skolemesse: Onsdage kl. 1405. Yngre elever lige uger, store elever ulige uger. Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj: 2. og 4. søndag kl. 12. Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. Messe på vietnamesisk: 2. og 4. søndag kl. 1330 og hver fredag kl. 1430. Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. 1030. Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke. Faste arrangementer Tilbedelse af det allerhelligste sakramente: Hver fredag kl. 1700-1750. Lejlighed til skriftemål: Hver 1. fredag kl. 1700-1750 - eller efter aftale. Jesu Hjerte messe: Hver 1. fredag kl. 18. Vesper: Hver tirsdag efter messen kl. 1630. Rosenkransbøn: Hver fredag efter messen kl. 18 (polsk/dansk). Mount Tabor: Hver tirsdag kl. 19 i oratoriet. Skt. Thomas fællesskab: Hver onsdag kl. 19 i oratoriet. Tilbedelse af Alterets Helligste Sakramente den sidste fredag i hver måned kl. 19 - 24. Den fransiskanske sekularorden: Den 3. mandag i måneden kl. 18. Messe for de syge med eukaristisk tilbedelse: Hver 1. onsdag i måneden kl. 19 i kirken. Polsk børnegruppe: Hver fredag kl. 17. Mass in English: Every Saturday at 630 PM.

6

Nyt om navne Døbte i Vor Frue Kirke Sofia Delante Dumalagan Bokul Brethvad, 24 08 13 Oliver Frederik Dela Cruz Larsen, 24 08 13 Maria Denise Santa Maria Arnholm, 24 08 13 Caroline Khouri, 07 09 13 Aimee Marqus Cherco, 07 09 13 Sofie Malata Henriksen, 07 09 13 Viede i Vor Frue Kirke Aneta Joanna Rotman og Mahdi Mir Akhori, 24 08 13 Christina Eg Clausen og Sigurd Poulsen, 31 08 13 Susan Tomczak Matthiesen og Jesper Tomczak Matthiesen, 31 08 13 Maja Fløjgaard Kjær Sørensen og Niels Lech Kristian Pedersen, 07 09 13 Katrine Mohr Holm og Nicklas Mohr Holm, 14 09 13 Døbte i Skt. Nikolaj Kirke Emilia Habil Bshara, 29 08 13 Døde Elisabeth Høilund-Carlsen, 66 år, 23 08 13 Kalenderen for oktober 1. (tirsdag): Kl. 14.30: Skt. Knuds Seniorklub; kl. 16: Rosenkransbøn; kl. 1630: Messe, hvor den hl. Therese af Lisieux mindes. 2. (onsdag): Kl. 8: Messe, De hellige værneengle; kl. 19: Eukaristi med bøn om helbredelse fejres i kirken. 3. (torsdag): Kl. 11: Messe; kl. 17: Sekularfranciskanerne fejrer Transitus.


4. (fredag): Kl. 17: Sakramental tilbedelse; lejlighed til skriftemål; kl. 18: fejres den hl. Frans af Assisi. 5. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald; kl. 10: Sogneundervisning; kl. 1215 Familiemesse; efter messen fortsætter undervisningen indtil kl. 14 (Katolsk UngdomsKlub (KUK) til kl. 16). 7. (mandag): Vor Frue af Rosenkransen fejres i messsen kl. 18. Menighedsrådsmøde efter messen. 12. (lørdag): Kl. 10: Ægteskabskursusdag i menighedssalen i sognegården. 15. (tirsdag): Kl. 1430: Skt. Knuds Seniorklub; kl. 16: Rosenkransbøn. Den hl. Teresa af Avila mindes i messen kl. 1730. 17. (torsdag): Den hl. Ignatius af Antiochia fejres i messen kl. 11. 18. (fredag): Den hl. Lukas, apostel fejres i messen kl. 18. 19. (lørdag): Kl. 14: Messe i Ørby kirke på Samsø. 20. (søndag): Kollekt for verdensmissionen. 22. (tirsdag): Kl. 16: Rosenkransbøn. Den salige pave Johannes Paul II mindes i messen kl. 1630. 26. (lørdag): Kl. 10: Sogneundervisning; kl. 1215 Familiemesse; efter messen fortsætter undervisningen indtil kl. 14 (Katolsk Ungdoms Klub (KUK) til kl. 16). 28. (mandag): Simon og Judas, apostle fejres i messen kl. 18. 29. (tirsdag): Kl. 1430: Skt. Knuds Seniorklub; kl. 16: rosenkransbøn. 30. (onsdag): Skt. Thøger mindes i messen kl. 8

Katolsk Debat Katolsk Debat inviterer til møde torsdag den 14. oktober kl. 1930. Vi begynder med en messe i kirken - derefter samtale i menighedssalen om liturgi og spiritualitet. Der vil også blive præsenteret et nyt økumenisk dokument ”Fra konflikt til fællesskab”. Alle er hjertelig velkomne – tilmelding ikke nødvendig. Eva Nordentoft Kursus Filip Fra d. 25/10 til d. 27/10 afholder Skt. Thomas fællesskabet ”Kursus Filip” i vores menighed. På Kursus Filip bliver du givet muligheden for at opleve den levende Gud samt Jesu Kristi virke i dit liv. Kursus Filip kommer til at foregå i en ramme bestående af Eukaristifejring, lovsang og katekeser.

Kursus Filip giver dig både mulighed for at sidde stille og lytte og være aktivt deltagende – kurset veksler mellem disse to elementer. Skt. Thomas fællesskabet glæder sig til igen at afholde kursus Filip for menigheden, og vi ser frem til at møde mange. Har du fået lyst til at deltage i dette kursus, og ønsker du at tilmelde dig, skal du rette henvendelse til Michael Andrew Dolan Møller enten på 27771329 eller mail: mm@rosborg-gym.dk. Tilmeldingsfristen er d. 18. oktober 2013. Michael Andrew Dolan Møller

7


Konvertitundervisning Konvertitundervisningen begynder med en informationsaften torsdag den 3. oktober kl. 1930 i Infobutikken. Pater Herbert Korsets vandring i troens år Som led i Troens År vandrer et kors (se www.katolsk.dk/2473/) Program for Vandrekorset i Aarhus fra d. 29/9 (hvor det kommer fra Silkeborg) til d. 6/10, hvor det afleveres til Grenå: Søndag d. 29/9: Messeprocession med silkeborgensere og ministranter, kl. 10: international messe. Mandag d. 30/9: Pater Meister laver billedmeditation over Åby-korset kl. 17-18. Tirsdag d. 1/10: Mount Tabor laver et program med udstik til 1630-messens slutning. Onsdag d. 2/10: Skt. Thomas-fællesskabet laver katekese udfra Åbykorset. Torsdag d. 3/10: Gruppen Kristent Livsfællesskab inviterer menigheden til at deltage i meditation over Åby-korset kl. 18-19. Fredag d. 4/10: Sakramental tilbedelse med lejlighed til skriftemål kl. 17-18. Ret til ændringer forbeholdes. Tak til Bernhard Kiel Et varmt, hjerteligt menneske var mit indryk af Bernhard Kiel, da jeg for mange år siden mødte ham for første gang i sognegården, som han altid på en eller anden måde har været knyttet til. Da Bernhard blev pensioneret fik han job som sognesekretær, men det lod han sig ikke nøje med: Han var organist, og han koordinerede organisternes spil. Hans teologiske og kirkeretlige viden er enorm,

8

så han rådgav og vejledte. Mange elever fra forskellige skoler førte han igennem vort kirkerum og fortalte med stort engagement om vor kirke og om den katolske tro. Bernhards største opgave i menigheden var dog sogneundervisningen, som han var leder af i flere generationer. Det, som er karakteristisk for Bernhard Kiel, er hans engagement. Det, han beskæftiger sig med, gør han helhjertet. Som regel gør han tingene godt, men systematik er ikke Bernhards styrke. Jeg håber, at han får ryddet sit lille kontor op inden den 1. oktober, som er den dag, han har besluttet at holde som sognesekretær. Bernhard, vi kommer til at savne dig! Det bliver svært at forestille sig kontoret uden dig. Vi siger dig mange tak for alt, som du har gjort for os præster, skolastikere, personalet og ikke mindst for vor menighed. Vi ønsker dig, at du vil få gode og glade dage sammen med din hustru Lisa, som ikke er helt rask efter hendes fald fra hesten. Vi beder for jer og overgiver jer til Guds kærlige forsyn. Pater Herbert


Adresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag - fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18. Sognesekretærer: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. Mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 2. præster: P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41. Mail: meister@katolsk-aarhus.dk P. Michal Gutkowski SJ. Tlf:. 87 30 70 44. Mail: gutkowskisj@gmail.com P. The Ngoc Nguyen SJ. Tlf. 87 30 70 43. Mail: ngocthe@jesuits.net Skolastikere: Przemyslaw Gwadera (Premo) Tlf. 87 30 70 57. Yuri Ivanov SJ. Tlf. 87 30 70 47, mobil 23 40 32 40. Mail: jerzyiwanow@gmail.com Skt. Joseph søstrene: Sr. Bernardine Bröckers, CSJ, Sr. Regina König, CSJ. Sr. Angela Rammé, CSJ Ryesgade 28,4., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 81 22. Katolsk Infobutik: Ryesgade 28, 8000 Århus C. Tlf. 87 30 70 55. Mail: kat-infobutik@mail.dk www.katolsk-infobutik.dk. Leder: Daniel Fruelund. Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13-17.30; lørdag kl. 11-14. Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Mandag, onsdag-fredag kl. 14 - 17.30

Sognebladets redaktører: Johnny Rønved og Pernille Aagaard. Mobil 26 72 11 02. Mail: pernilleaagaard@gmail.com Menighedsråd: Leder: Marianne Schrøder. Tlf. 86 17 08 75. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk Viceleder: Maria de la Luz Perez. Tlf. 86 18 21 32. Mail: marialuz@chiaarhus.dk Skt. Knuds Seniorklub: Henvendelse til sognekontoret. KUK – Katolsk Ungdomsklub: Thorbjørn Hinge. Tlf. 30 24 88 05. Mail: thorbjorn.hinge.pedersen@gmail.com. Lokalforeningen under DUK: (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kontakt: Thomas Borup. Tlf. 86 24 80 49. Caritas Århus-gruppen: Kontakt: Lene Blixenkrone-Møller. Tlf. 86 40 27 22. Mail: leneoganton@mail.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kirsten Sjøberg Larsen. Tlf. 29 82 73 31. Den kaldæiske menighed: Skt. Nikolaj kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aarhus C. Præst: p. Moshe Faris Toma Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C. Tlf.: 26 93 98 24 og 86 18 86 81 Mail: faris_toma@yahoo.com Menighedens repræsentant: Osama Jacku: jacku@hotmail.com Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Judy Jensen. Viceskoleleder: Jens Degn. Serviceleder: Thomas Gottlieb Laursen 40 58 81 06. Den franciskanske Sekularorden: www.franciskansk.dk. Kontaktperson i Århus: Gilda Suarez, tlf. 23 74 19 40 Mail: gilda@franciskansk.dk

9


Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet holdt møde mandag d. 2. september. Der var afbud fra pater Meister, Hans Jørgen Frederiksen og Maria de la luz Perez Aguilar. Salim Ishia var fraværende. Til dørkollekten ”Polske børns sommerferie i Danmark” blev der indsamlet næsten 4.000 kr. Menighedsrådet supplerede til 5 .000 kr. Ægteskabsforberedelsen er blevet positivt modtaget af de unge. Formanden Marianne Schrøder har bevilget KUK 5.000 kr., som en lejet bus (til KUK-weekend sammen med unge fra Aalborg) kostede mere end budgetteret. I fremtiden bør der budgetteres bedre, og støtte kan søges fra kommunen via lokalforening. Marianne Schrøder har lovet Jerzy Maniecky fra Pindstrup-udvalget hjælp til at finde 50.000 kr. til reparation af tårnet, som er ved at falde. Nu ønsker udvalget hele kirken renoveret. Sakristiet kommer til at koste langt mere end forventet, men pater Meister har lovet at dække udgifter udover de allerede reserverede 48.000 kr. med midler fra Skt. Knuds Stiftelse. Marianne Schrøder har bevilget Viktor Johannesen 500 kr. af menighedens penge til indkøb af et sæt børnebibler til våbenhuset. Menighedsrådet vedtog at gennemføre et

10

stormøde for alle grupper i menigheden om kirkeskat. Pater Herbert har været til et møde for hele bispedømmets præster om kirkeskat. Vor menighed er både den største i landet og den, som i forhold til størrelsen betaler mindst i bispedømmet. Vores regnskabsfører gennem flere år Filip Lykke overtager stillingen som sognesekretær efter Bernhard Kiel fra engang i oktober. En del opgaver, som Bernhard Kiel har påtaget sig hidtil, er nu ubesat - f.eks. koordinator og organist ved sogneundervisningen, og vurdering af og aftaler om kirkekoncerter. Vi skylder Bernhard Kiel stor tak for hans arbejde, som er gået langt ud over pligtens grænser. Yvonne Vestereng holder op som leder af konvertitundervisningen, vi ved endnu ikke hvem som erstatter hende. Korsets vandring i troens år: (se http:// www.katolsk.dk/2473/ Korset overtages d. 29. september fra Silkeborg og afleveres til Grenå d. 6. oktober. MR lavede forslag til program for den uge korset er hos os. Se kalendersiderne. Marianne Schrøder


Sætter du pris på din menighed?

Er du glad for, at du ikke skal sidde i sovepose

til messen for at holde varmen? Er du glad for, at dit barn kan blive døbt og du kan blive gift – og at der også er en præst, der kan begrave dig? Er du glad for, at dine børn og unge kan få førstekommunion og blive firmet – og komme i en katolsk ungdomsklub? Er du også med til at betale for det – eller nasser du på andres bidrag? Ved du, at Den Katolske Kirke ikke opkræver kirkeskat via SKAT? Hvis der på din skatteopgørelse står, at du betaler kirkeskat, så går dine penge til Folkekirken – og det er jo ikke meningen. Betaler du kirkeskat til Folkekirken, skal du kontakte SKAT og få det lavet om. De penge, du så ikke betaler i kirkeskat til Folkekirken, er det vigtigt, at du betaler til vores katolske kirke. Når du giver kirkeskat til den katolske kirke svarer det til, at du giver en gave. Det betyder, at du kan trække din kirkeskat fra i skat på din selvangivelse. Hver gang du indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går 850 kroner til vores menighed i Aarhus bl.a. til vore præsters lønninger, mens 150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteteter – bla. udgivelsen af ”Katolsk Orientering,” driften af pastoralcentret og andre institutioner, som vi alle har glæde af. Du kan tilmelde dig den katolske kirkeskatteordning på www.katolsk.dk/809/ - eller ved at ringe til bispekontoret og snakke med Lilian Munch Jakobsen på tlf. 33 55 60 80. Pernille Aagaard

11


Altid smilende og imødekommende

L

y Do Xuan er 53 år og et velkendt ansigt i menigheden. Han er ministrantleder og sakristan, og også næstformand i den vietnamesiske forening. ”Jeg har været ministrant i ti år og ministrantleder i fem år. Sakristan har jeg været i fire år.” I den vietnamesiske forening er Ly Do med til at arrangere forskellige kirkelige og sociale arrangementer, som for eksempel stor fest hver tredje måned. Foreningen samler også penge ind til godgørende formål i Vietnam. Til dagligt arbejder Ly Do som arbejdsleder med rørteknik i Hasselager. Arbejdstiden er lang, normalt fra klokken 6 - 1830, dog ikke fredag hvor Ly Do er færdig klokken 13. Herefter tager han ind i kirken som kirkevagt. Ly Do har altid praktiseret sin tro. Han kom til Danmark som flygtning fra Vietnam sammen med sin storebror og svigerinde i 1979. Herefter blev han gift med Thum. Sammen har de drengene Hien, Thien og Tan på henholdsvis 26, 23 og 19 år. Altid smilende og imødekommende, sådan kender man bedst Ly Do. Kender du ham ikke allerede, kan du møde ham hver søndag ved højmessen, hvor han ministrerer. Isabella Kyle

12

Oktober 2013 copy  

Sogneblad for den katolske menighed i Aarhus og omegn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you