Page 1

Den Katolske kirke Aarhus-området Nr. 6. JULI/AUGUST 2014

Mange fra menigheden til valfart på Øm Ny skoleleder på Skt. Knuds Skole Jubilæumsudstillingen åbnet Quiz for børn og barnlige sjæle - 2

1


Kære menighed Ferietiden er begyndt. Mine tanker går til de af os, der nu et eller andet sted ude eller hjemme holder ferie og slapper af - fri for dagligdagens rytme og pligter. Må vi alle få en rolig sommerferie med mange gode oplevelser. Mine tanker går samtidig til Skt. Knuds Skoles elever og deres familier, til lærerne og det øvrige personale og ikke mindst til skolens ledelse og bestyrelse og den nye skoleleder Tina Kruse. Vi byder hende hjertelig velkommen og ønsker Guds velsignelse over den så betydningsfulde stilling og samarbejdet mellem skole og menighed. Mine tanker går også til den vigtigste pastorale opgave i en menighed: arbejdet med børnene. Sogneundervisning, familieretræter og familiemesser holder også velfortjente ferie, men vender med fornyede kræfter tilbage og begynder igen i september måned. Ferie er også dage, hvor vi kan tilbringe mere tid i bøn. Ferie giver os enestående mulighed for spontant at meditere over naturens skønhed. I min kontakt med naturen ser jeg mig selv som en del af den, samtidig med, at naturen lader mig betragte mig selv i de rigtige perspektiver. Jeg opdager, at jeg er lille, og igennem mit lille ”mig” opdager jeg, hvor

2

vidunderlig stor Gud er. Jeg er i stand til at opdage Gud, fordi Han har skabt mig sådan, at jeg er åben for det uendelige. Det uendelige giver mit liv mening. Det uendelige opløfter mit sind og glæder mit hjerte. I den skønne natur, som er omkring mig, ser jeg spor af godhed og fantastisk skønhed. Jeg mærker, at Gud er mig nær. Jeg erfarer hans omsorg, og mit hjerte åbnes spontant for tilbedelse og bøn. I juni – august bladet 2009 skrev jeg følgende: ”En af vores jesuit-praktikanter Kris Augustyniak slutter sit ophold hos os. Han rejser til Paris. (…) Vi takker ham for hans om end korte, men for os velgørende ophold i Aarhus og ønsker ham alt godt for fremtiden og gode resultater i studierne. Kris er selvfølgelig altid velkommen til at besøge os.” Kris kommer i slutningen af august ikke blot for at besøge os, men for at blive hos os. Det glæder vi os til. Til gengæld må vi sige farvel til pater Michal og vores praktikant Premo, som flytter til Niels Steensen kollegiet i København og til vores praktikant Yuri, som til efteråret skal påbegynde teologistudiet i Warszawa. Tusind tak for jeres engagement, lyse sind, åbne hjerter og alt det, I kom til at betyde for de forskellige områder af vor menigheds liv. Gud velsigne jer. Jeres sognepræst pater Herbert


Mange fra menigheden på valfart på Øm

V

alfart til Øm = valfartsvandring i den smukke skov, hyggelig frokost i det grønne, biskoppens møde med årets førstekommunikanter, en masse snak på kryds og tværs - og messe med biskoppen. Årets valfart d. 1. juni var ingen undtagelse. Solen skinnede – og bortset fra et vakkelvornt lydanlæg, der hakkede messens lyd i stykker, blev det en supergod valfart med solskin, glade mennesker og masser af stille eftertanke. Kom du ikke med i år – så kom med næste år, hvor valfarten finder sted søndag den 7. juni.

Sognebladet ”Den katolske kirke - Aarhusområdet” udgives 10 gange årligt og udsendes via mail samt i et trykt oplag på 550 stk. Trykkeri: Lavpristrykkeriet. Udgiver: Den katolske menighed i Aarhus v. menighedsrådsformand Michael Dolan Møller. Redaktører: Pernille Aagaard (ansv.) (pernilleaagaard@gmail.com) og Johnny Taltavull Rønved (layout). Forsidebillede: Malene Fenger-Grøndahl. Bladet kan også læses på: www.katolsk-aarhus.dk. Deadline for september-nummeret: Fredag d. 15. august kl. 18.

3


Ignatius af Loyola quiz for børn (og barnlige sjæle) – del 2

Her kommer del 2 af quizzen om Ignatius af Loyola, stifteren af Jesu Selskab, også kendt som jesuitterne.

1) I 1521 skete der en kæmpe forandring i Ignatius af Loyolas liv – hvilken?

3) Hvor gammel var Ignatius, da han indtrådte som præst?

a. Ignatius blev indlagt på det nærmeste hospital, da han havde fået et klapperslangebid, der kunne dræbe ham. b. Han vandt en duel mod en farlig fjende, hvilket sikrede ham ære og berømmelse. c. Da han deltog i en krig imod franskmændene, fløj en kanonkugle lige igennem benene på ham. Han fik en alvorlig benskade og måtte blive i sengen, indtil såret var helet.

a. 19 b. 23 c. 43

a. Bøger om helgener b. Billedbladet c. Kogebøger

4

a. Jøderne b. Farisæerne c. Jesu Selskab 5) Ignatius er blandt andet værnehelgen for hvilken gruppe mennesker? a. Soldater b. Kokkelærlinge c. Fængselsbetjente Svar:

 og nej, ikke kigge!

SVAR: 1c, 2a, 3c, 4c, 5a

2) Mens Ignatius lå syg, læste han en masse spændende bøger, der fik ham til at ville være præst. Hvilke bøger læste han?

4) Hvad hed den orden, som han startede?


Jubilæumsudstillingen åbnet

I anledning af 200-året for genopret-

telsen af jesuiterordenen åbnede i menighedssalen en udstilling med 50 billeder lavet af pater Meister. Ved ferniseringen holdt de seks jesuitter i Aarhus forskellige korte foredrag om bla. jesuiterordenens historie, om jesuitternes mission på forskellige kontinenter, om nedlæggelse og genoprettelse af jesuiterordenen og om de store jesuitter i Kirken. Jubilæet blev endvidere fejret med en festmesse lørdag den 21. juni, og efter messen var der spisning i menighedssalen. Senere var der foredrag af professor Klaus Schatz fra Frankfurt i Tyskland. Emnet for foredraget var ”Udvisning og mission” (om jesuitternes udvisning fra Tyskland og mission i Skandinavien 1872 -1880). Og søndag den 22. juni fejrede biskop Czeslaw Kozon og menigheden en festmesse for jubilæet.

Denne jubilæumsfest er svaret på fader General Adolfo Nicolas SJ opfordring: ”Enhver vigtig kalenderdato giver en anledning til eftertanke og til at lære noget. Vi kan være taknemmelige for, hvad vi har modtaget, huske alt hvad vi har opdaget, forbedre vores måde at være på

som tjenere i Herrens sendelse, og hvor det er nødvendigt at angre vores forsømmelser. At lære af fortiden er at indse en mulighed for at erkende vor plads i frelsehistorien, som Jesu venner, denne Jesus, der frelste hele menneskehedens historie.” Pater Ngoc The, Nguyen

5


Messetider Aarhus: Søndage kl. 8, 10 (højmesse og kirkekaffe) og 17. Hverdage: Mandag kl. 18; tirsdag kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. 11; fredag kl. 18; lørdag kl. 8. Skolemesse: Onsdage kl. 1405. Yngre elever lige uger, store elever ulige uger. Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj: 2. og 4. søndag kl. 12. Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. Messe på vietnamesisk: 2. og 4. søndag kl. 1330 og hver fredag kl. 1430. Mass in English: Every Saturday at 630 PM. Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. 1030. Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke.

Faste arrangementer Tilbedelse af det allerhelligste sakramente: Hver fredag kl. 1700-1750. Lejlighed til skriftemål: Hver 1. fredag kl. 1700-1750 - eller efter aftale. Jesu Hjerte messe: Hver 1. fredag kl. 18. Vesper: Hver tirsdag efter messen kl. 1630. Rosenkransbøn: Hver fredag efter messen kl. 18 (polsk/dansk). Mount Tabor: Hver tirsdag kl. 19 i oratoriet. Skt. Thomas fællesskab: Hver onsdag kl. 19 i oratoriet. Tilbedelse af Alterets Helligste Sakramente den sidste fredag i hver måned kl. 19 - 24. Den fransiskanske sekularorden: Den 3. mandag i måneden kl. 18. Messe for de syge med eukaristisk tilbedelse: Hver 1. onsdag i måneden kl. 19 i kirken. Polsk børnegruppe: Hver fredag kl. 17.

6

Døbt i Vor Frue Kirke Esma Elena Ladan, 04 05 14 Kalenderen Kalenderen for juli 3. (torsdag): Thomas, apostel fejres i messen kl. 11. 4. (fredag): Kl. 17: Tilbedelse af Det Allerhelligste, lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Hjerte messe. 5. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. 9. (onsdag): Villehad, martyr mindes i messen kl. 8. 10. (torsdag): Knud Konge, kongeriget Danmarks værnehelgen fejres i messen kl. 11. 11. (fredag): Den hl. Benedikt, værnehelgen for Europa fejres i messen kl. 18. 15. (tirsdag): Bonaventura, biskop og kirkelærer mindes i messen kl. 1630. 22. (tirsdag): Maria Magdalene mindes i messen kl. 1630. 23. (onsdag): Den hl. Birgitta af Vadstena, værnehelgen for Europa fejres i messen kl. 8. 25. (fredag): Apostlen Jakobs fest fejres i messen kl. 18. 26. (lørdag): Joakim og Anna, jomfru Marias forældre mindes i messen kl. 8. 28. (mandag): Martha mindes i messen kl. 18. 29. (tirsdag): Olav, martyr mindes i messen kl. 1630. 31. (torsdag): Ignatius af Loyola, jesuitternes grundlægger fejres i messen kl. 11. Efter messen inviteres alle til en forfriskning i menighedssalen.


Kalenderen for august 1. (fredag): Kl. 17: Tilbedelse af Det Allerhelligste, lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Hjerte messe. 2. (lørdag): Bededag for præste- og ordenskald. 4. (mandag): Johannes Maria Vianney, præst mindes i messen kl. 18. 6. (onsdag): Festen for Herrens Forklarelse fejres i messen kl. 8. 7. (torsdag): 200-års jubilæum for Jesu Selskabs genoprettelse fejres i messen kl. 11. 8. (fredag): Den hl. Dominikus mindes i messen kl. 18. 9. (lørdag): Den hl. Theresa Benedicta af Korset, jomfru og martyr, værnehelgen for Europa fejres i messen kl. 8. 11. (mandag): Klara, jomfru mindes i messen kl. 18. 14. (torsdag): Maximilian Maria Kolbe mindes i messen kl. 11. 15. (fredag): kl. 19 - 24: Sakramental tilbedelse i oratoriet. 16. (lørdag): kl. 830 - 20: Sakramental tilbedelse i oratoriet. 17. (søndag): Festen for Jomfru Marias Optagelse i Himlen. 20. (onsdag): Den hl. Bernhard mindes i messen kl. 8. 21. (torsdag): Pius X mindes i messen kl. 11. 22. (fredag): Jomfru Maria, vor Dronning, fejres i messen kl. 18. 24. (søndag): 21. alm. søndag. P. Herberts 42 års præstevielsesdag (1972). 27. (onsdag): Monika mindes i messen kl. 8. 28. (torsdag): Augustin mindes i messen kl. 11; P. Meisters 49 års præstevielsesdag (1965). 29. (fredag): Johannes Døberens martyrium mindes i messen kl.11.

Jomfru Marias optagelse i Himlen. Da den hellige Jomfru Maria havde fuldendt sit livsforløb, blev hun med sjæl og legeme optaget i Himlens herlighed. Som en indledning til denne begivenhed vil vi her i menigheden afholde en tilbedelse af Det Allerhelligste Sakramente, som foregår over to dage. Alle indbydes til at deltage. Lad os åndeligt forberede os til festen for Jomfru Marias optagelse i himlen. Sted: Oratorium. Tid: Fredag d. 15. august kl. 19. - 24 og lørdag d. 16. august kl. 830 - 20. Pater Herbert Sognebladet holder sommerferie Sognebladet holder sommerferie og udkommer igen den 1. september. Husk til septembernummeret at indsende oplysninger om efterårets program i menighedens forskellige grupper og aktiviteter. Deadline for septembernummeret er 15. august kl. 18 – og tekst og billeder skal mailes til pernilleaagaard@gmail.com Redaktionen ønsker alle en rigtig dejlig sommerferie. Johnny Rønved og Pernille Aagaard Valfart til Pindstrup Lørdag den 23. august finder den årlige valfart til Pindstrup sted. Det er en invitation rettet til alle, men først og fremmest til polakkerne og danskere af polsk afstamning boende i Aarhusområdet og i Jylland i det hele taget. Skt. Mikaels kirke, som er bygget af polakker, blev indviet den 30. april 1930. I mange år samledes derboende polakker til guds-

7


tjeneste og en gang om året på Kristi Legems- og Blodsfest kom polakkerne fra hele Jylland for sammen at manifestere deres tro og holde fest om aften i forsamlingshuset i Pindstrup. Der var op til 200 personer, der deltog i festen. Menigheden i Aarhus sluttede op om messen og processionen. Festen lørdag den 23. august begynder kl. 12 med festmessen. Denne festmesse fejrer den forsamlede menighed sammen med biskoppen og de tilstedeværende præster. Efter messen stiller vi op til fælles fotografering. Det Allerhelligste Sakramente er udstillet til tilbedelsen, imens er der lejlighed til skriftemål. Der er fælles spisning, hvor polske retter og kage serveres. Der er tid til taler og underholdning. Kl. 16 er der vesper og sakramental velsignelse. Udsendelse slutter valfarten. Alle er hjertelig velkomne Pater Herbert Kaffebryggere søges Vi mangler nogle folk til at brygge kaffe efter højmessen om søndagen. Vil du hjælpe en eller flere søndage? Så kontakt Gabriella Skjøth-Jarecki på telefon 3023 8463, som så vil lave en mødeplan for kaffebryggere. Bemærk at du ikke behøver at være klar HVER søndag. Menighedsrådet v. Michael Dolan Møller

8

Samtale på dansk/ Conversation in danish Søndag den 24. august siger vi hjerteligt velkommen til et nyt initiativ, som vi kalder ”Samtale på dansk”. Hvis du har lyst til at forbedre dit dansk, eller trænger du bare til at møde nye mennesker, så duk op i sognegården på 1. sal, hvor vi mødes over en kop kaffe eller te og sludre. Vi mødes efter 17-messen og bliver ved til ca. kl. 20 - 20.30. On Sunday, August 24, all members of our parish are cordially invited to participate in a new initiative called ”Conversation in Danish”. If you would like to improve your Danish, or just want to meet new people, then come to the 1st floor in the parish hall, where we will host a small cafe where people can chat. We meet after the 5 pm mass until approximately 8 - 8.30 pm. På vegne af arrangørerne/ On behalf of the organizers, Isabella M. Kyle (tlf. 61 67 29 77)


Klip fra referat af Menighedsrådsmødet 5. maj 2014

Menighedsrådet blev orienteret om og drøftede menighedens forskellige grupper og aktiviteter. Menighedsrådet konkluderede, at der er over 90 nationaliteter i menigheden, og deres forskellige mentaliteter, kulturer og traditioner skal have lov til at komme til udtryk, såfremt der er frivillige til at gennemføre tingene.

Liveudsendelser af højmessen på internettet savnes, så syge også kan deltage i messen. Billedmonitorer savnes også i kirken. David Rodrigues arbejder på det og vil på et senere tidspunkt præsentere sit arbejde for menighedsrådet.

Vores tidligere skolastiskere (praktikanter) Pawel Rakowski og Pawel Ben blev henholdsvis diakonviet og præsteviet den 28. juni i hhv. Warzawa og Krakow.

Menighedsrådet drøftede, hvilke tiltag rådet kan gøre for at få katolikker, der ikke længere kommer i kirken, til at komme igen. Der blev bla. foreslået ungdomsretræter, fester, ledergerning, familiekoncerter.

Ved sidste møde blev der spurgt om Menighedsplejen stadig ligger under sognet, nu da Caritas også vil lave karitativt arbejde lokalt. Svaret fra Mia Toldam, Caritas, er, at det gør det, og at det er partnerskabstanken, der er udgangspunktet. Biskoppen har givet udtryk for, at det er et samarbejde, der bakkes op om.

Sygebesøg i menigheden varetages af pater Meister.

Menighedsrådet drøftede muligheden for Dankortterminal til betaling af kollekt, idet der er gode erfaringer fra menigheden i Aalborg, men valgte at opgive tanken.

Vi får en ny præst, og nogle rejser (se side 2), men vi får ingen skolastikere (praktikanter). Menighedsrådet ønsker at intensivere samarbejdet mellem de tre menigheder i Aarhus, Pindstrup og Grenaa.

9


Adresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag - fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18. Sognesekretær: Anne-Margrethe Rasmussen Filip Lykke tlf. 87 30 70 40. Præster: P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. Mail: herbert@katolsk-aarhus.dk P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41. Mail: meister@katolsk-aarhus.dk P. Michal Gutkowski SJ. Tlf:. 87 30 70 44. Mail: gutkowskisj@gmail.com P. The Ngoc Nguyen SJ. Tlf. 87 30 70 43. Mail: ngocthe@jesuits.net Skolastikere: Przemyslaw Gwadera (Premo) Tlf. 87 30 70 57. Yuri Ivanov SJ. Tlf. 87 30 70 47, mobil 23 40 32 40. Mail: jerzyiwanow@gmail.com Skt. Joseph søstrene: Ryesgade 28,4., 8000 Århus C. Sr. Bernardine Bröckers, CSJ, 51 46 33 73 Sr. Regina König, CSJ, 23 25 48 96 Sr. Angela Rammé, CSJ, 21 77 00 54 Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Mandag, onsdag-fredag kl. 14 - 17.30

Menighedsråd: Leder: Michael Andrew Dolan Møller, madm@get2net.dk, på mobil 27 77 13 29 Viceleder: Gabriella Skjødt-Jarecki. Tlf. 30 23 84 63. Mail: gabskj@gmail.com Sognebladets redaktører: Johnny Rønved og Pernille Aagaard. Mobil 26 72 11 02. Mail: pernilleaagaard@gmail.com Skt. Knuds Seniorklub: Henvendelse til sognekontoret. KUK – Katolsk Ungdomsklub: Thorbjørn Hinge. Tlf. 30 24 88 05. Mail: thorbjorn.hinge.pedersen@gmail.com. Lokalforeningen under DUK: (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kontakt: Thomas Borup. Tlf. 86 24 80 49. Caritas Aarhus-gruppen: Kontakt: Michael Andrew Dolan Møller. Tlf. 27 77 13 29. Mail: madm@get2net.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kirsten Sjøberg Larsen. Tlf. 29 82 73 31. Den kaldæiske menighed: Skt. Nikolaj kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aarhus C. Præst: p. Moshe Faris Toma Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C. Tlf.: 26 93 98 24 og 86 18 86 81 Mail: faris_toma@yahoo.com Menighedens repræsentant: Osama Jacku: jacku@hotmail.com

Vor Frue Kirkes Kantori: Olav K. Jepsen, Tlf. 31 31 00 48. Mail: olavkjepsen31@gmail.com

Den franciskanske Sekularorden: www.franciskansk.dk. Kontaktperson i Århus: Gilda Suarez, tlf. 23 74 19 40 Mail: gilda@franciskansk.dk

Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 11. Konst. skoleleder til 31. juli: Jens Degn Skoleleder pr. 1. august: Tina Kruse Viceskoleleder: Jens Degn. Serviceleder: Thomas Gottlieb Laursen 40 58 81 06.

Katolsk Infobutik: Ryesgade 28, 8000 Århus C. Tlf. 87 30 70 55. Mail: kat-infobutik@mail.dk www.katolsk-infobutik.dk. Leder: Daniel Fruelund. Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13-1730; lørdag kl. 11-14.

10


Kristen gudstjeneste

Hvor Gud kendes, tilbedes Gud... Den

kristne kirke tilbeder den inkarnerede Gud, Kristus Jesus, som i sin menneskelige natur sidder ved Guds højre hånd og tilbedes som menneskevorden. Himmelfarten markerede et indsnit i tilbedelsen af Gud – både i himlen og på jorden. Indtil den morgen, hvor Jesus i sin menneskelige natur gik ind bag forhænget og tog plads i ”det allerhelligste”, havde AGNUS DEI, kristenhedens store hymne, aldrig lydt i de himmelske haller, men da englene så Jesu stige op i al sin menneskelighed... så blev de fyldt af ny tilbedelse, en ny sang tonede fra deres læber, en ny tilbedelse blev begyndt, nemlig tilbedelsen af JESUS KRISTUS: ”Værdig er Lammet, det slagtede, til at modtage magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris” (Åb 5,12). Ligesom Jesu himmelfart skabte et indsnit i himlens tilbedelse, sådan også på jorden... Så længe Jesus var på jorden, var tilbedelsen af ham ikke det centrale i disciplenes liv, men så snart Han... satte sig ved Guds højre hånd i himlen, så begyndte tilbedelsen af Lammet – tilbedelsen af den inkarnerede, korsfæstede, opstandne, himmelfarne og tronende Jesus Kristus.

(George Body, 1840-1911; anglikaner)

Anna Marie Aagaard

11


Ny skoleleder på Skt. Knuds Skole

S

kt. Knuds Skole har fået ny leder. Hun hedder Tina Kruse og er en erfaren lærer og leder. Hun er uddannet lærer, har taget en efteruddannelse i systemisk ledelse og er i gang med en diplom i ledelse. Hun har arbejdet som lærer på Jakobskolen i Aarhus og på Den norske Skole i Addis Abeba, Etiopien, var i 7½ år leder for den kirkelige børne- og ungdomsorganisation Afrika InTouch og har de seneste tre år været skoleleder på Skjern Kristne Friskole. ”Jeg ser det at være en del af børns og unges opvækst, uddannelse og dannelse som et stort privilegium og glæder mig til at være leder for en flok mennesker, der har det på samme måde, og forsøge at skabe de bedste betingelser for dem og deres arbejde. Det ser jeg frem til med glæde, spænding og ydmyghed”, siger Tina Kruse, der også ser frem til samarbejdet med menigheden. Privat er Tina Kruse gift med Steen, der er terapeut og har tre sønner på 15, 18 og 21 år. Tina Kruse er aktiv i sin sognekirke Christianskirken, hvor hun gennem mange år har været aktiv kirkegænger.

12

Vi ønsker Tina Kruse hjerteligt velkommen til Skt. Knuds Skole - og glæder os meget til samarbejdet med hende. Pernille Aagaard

Marts 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you