Page 1

DEN KATOLSKE KIRKE AARHUS-OMRÅDET Nr. 4 MAJ 2012

Glædelig pinse Fra Congo til Hørning Førstekommunion i menigheden Redaktøren går (en lang tur)


Kære menighed! De fleste præster her i Danmark er hentet udenlands. Det gælder også jesuitterordenen. Biskop Hans L. Martensen var den sidste ægte danske jesuit. Så Gud ske tak og lov at der rundt i verden findes præster, der vil komme til Danmark, lære det svære danske sprog og arbejde for Guds riges udbredelse ud fra den katolske tro i dette land. Vi har brug for flere danske præster. Det er altid Gud, der suverænt udvælger sig de mennesker, som Han vil have som præster og ordensfolk. Dem prikker Han på skulderen og siger: Kom, jeg har en særlig opgave til dig, som du skal udføre i Kirken og for Kirken. Når Gud kalder, kalder Han ikke altid de bedste ud fra det menneskelige synspunkt at dømme. Gud retter sig efter andre kriterier. Hedningenes apostel, Paulus, siger det således: ”Det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme.” (1. Kor. 1,27) Derfor bliver det altid et mysterium, hvem Gud kalder, og hvor Han kalder. 2

Reaktionerne på Guds kald er forskellige: nogle tager helhjertet imod kaldet og ender i så fald i Jesu efterfølgelse. Andre lukker sig for Guds kalden eller overdøver den, fordi det synes at være for svært, og verden lokker med så mange tilbud. Atter andre hører Guds kalden, men har en bunke argumenter imod. Gud vil under ingen omstændigheder tvinge dem, Han har kaldet. En accept af Guds kald kan kun ske i frihed. Den 4. søndag i påsken var ”Den gode Hyrdes” søndag, hvor vi bad for præsterne og for nye kald til præstedømmet. Den 1. lørdag hver måned er bønnens dag for præste- og ordenskald, som vi husker i messen. Jeg vil invitere jer til at deltage i denne messe og til en bøns-indsats for de unge, som er kaldet - at de må høre Kristi kald og følge Ham i præsteskabet eller ordenslivet. Maj måned er Jomfru Marias måned. Hende kan vi også bede om bistand. Hun er Kirkens mor, og hun kender vores behov. Lad os bede hende om, at hun må gå i forbøn for Kirken i Danmark, og at flere unge danskere må høre Guds kald og helhjertet svare ”ja” til at præsteskabet eller ordenslivet i den katolske Kirke i Danmark.

Jeres sognepræst pater Herbert


Nu slår glæden ud med hånden

1. Nu slår glæden ud med hånden den kan ikke lade vær boltrer sig i Helligånden løber rundt på bare tæer

4. Nu vil triste ud at lege med de andre og sig selv de vil fifle, fejle, feje eftergive andres gæld

2. Nu står alle børn på hænder benene er ikke nok solen blinker mens den tænder håb i verdens værste pjok

5. Åh, jeg er så soltilstede der gror marker i min hånd jeg er ikke vild af glæde jeg er vild af Helligånd!

3. Nu går gamle ud i haven lufter vårens kaffestel får lidt ungdomsondt i maven mens de nynner for sig selv

Iben Krogsdal, 2009

3


Menighedsrådet holdt møde d. 2. april 2012

Sankt Vincentgrupperne takker menigheden for økonomisk støtte i 2011. I dagene fra lørdag den 2. til mandag den 4. juni arrangerer Aarhus City Forening ”Verdensbilleder”, der i år har temaet ”Thailand via Det indiske Ocean”. Alle tre dage er der mange aktiviteter i butikkerne, og den 4. juni holdes åbent i forretningerne til kl. 24. Samme aften er vores kirke også åben. Pater Herbert har 25. marts deltaget i pædofili-beredskabsmøde i Vejle med biskoppen, Erling Tiedemann, p. Niels Engelbrecht m.fl. Formanden for menighedsrådet Marianne Schrøder deltog i møde med samme tema samme dag og sted.

gøres ved adgangsforholdene til vore lokaler i Ryesgade 22, så de evt. kan anvendes af KUK. Der foreligger tegninger fra arkitekt Per Carlsen m.h.p. indretning af loftsrum over Ryesgade 26. Etagen skal isoleres og i det hele taget indrettes, så den kan anvendes hele året. P. Meister ser gerne, at jesuitternes bibliotek flyttes dertil fra lokalet over menighedssalen. Det tidligere bibliotek vil herefter kunne anvendes af menigheden.

Efter mange års ihærdig indsats i Galleri ved Kirkens tjeneste ønsker MarieJeanne de Sivry at fratræde som leder af galleriet. Pater Meister oplyste, at Galleri ved Kirken fortsætter, og at der er folk til at passe udstillingerne. Det Marianne Schrøder har indkøbt opslags- forestår endnu at finde frem til, hvem tavle til KUK. KUK aftaler med pater der i fremtiden skal varetage kontakt til Herbert. potentielle udstillere. Pater Meister oplyste, at Skt. Knuds Skole ikke mener at kunne undvære det klasselokale i Ryesgade 26, den p.t. råder over. Vi overvejer, hvad der kan 4

Næste møde i menighedsrådet finder sted mandag d. 7. maj 2012.

Hans Jørgen Frederiksen


Ny hjemmeside i luften

menighedens mange fællesskaber. Under ”Kurser og tilbud” kan du finde alle de aktiviteter, der ikke er tilknyttet et bestemt fællesskab, og om de frivil-lige opgaver, du kan være med til at løse Formålet med hjemmesiden har været at i menigheden. Under ”Vi tror” kan give lettere adgang til de mange vigtige søgende og nye i menigheden finde informationer om livet i vores meniginformation om troen. I dag møder folk hed. Derfor kan du på forsiden både oftest kirken for første gang via hjemfinde en kalender, der løbende viser de mesiden, så internettet spiller en vigtig kommende aktiviteter i kirken, og links rolle i mission. Endelige kan du under til ugens agenda, sognebladet og den ”Om kirken” finde kontaktinformationer liturgiske kalender. Desuden kan du og bl.a. læse om menighedsrådet samt klikke dig direkte ind på de seneste kirkens historie og indretning. Adressen nyheder og pater Herberts månedlige er fortsat: www.katolsk-aarhus.dk. klumme. Et kig på topmenuen vil guide Vi håber, at I vil tage godt imod den. dig videre til hjemmesidens fem hovedOpdager I fejl eller mangler, så tøv ikke områder. Under ”Messe” finder du de med at kontakte os pr. mail: faste messetider og information om tbhs@me.com kirkelige handlinger. Under ”FællesMarguerita og Thomas Hvid Spangsberg skaber” kan du finde og læse om Vi er stolte afat kunne præsentere menighedens nye hjemmeside, som vi har gennemrenoveret med et nyt design og opdateret indhold.

5


Messetider

Skt. Thomas fællesskab: Hver onsdag kl. 19 i oratoriet. Aarhus: Søndage kl. 8, 10 Konvertitundervisning: Hver (højmesse og kirkekaffe) og 17. torsdag kl. 19.30 i Infobutikken. Hverdage: Mandag kl. 18; tirsdag Den fransiskanske sekularorden: kl. 16.30; onsdag kl. 8; torsdag kl. Den 3. mandag i måneden kl. 18. 11; fredag kl. 18; lørdag kl. 8. Messe for de syge med eukaristisk Skolemesse: Tirsdage kl. 8 (yngre tilbedelse: Hver 1. onsdag i måneden elever); 1. tirsdag kl. 8 også ældre kl. 19 i kirken. elever. Polsk børnegruppe: Mødes hver Kaldæisk messe i Skt. Nikolaj: 2. fredag kl. 17. og 4. søndag kl. 12. Mass in English every Saturday at Messe på polsk: 1. og 3. søndag kl. 14. 6.30 PM. Messe på vietnamesisk: 2. og 4. søndag kl. 13.30 og hver fredag kl. Nyt om navne 14.30. Døbte i Vor Frue Kirke: Pindstrup: 1. og 3. søndag kl. Luis Pedro Halkjær Bravo Morales, 10.30. 31 03 12 Dominik Makowski, 14 04 12 Samsø: 3. lørdag kl. 14 i Ørby kirke. Isabella Bertillo Hougaard, 14 04 12 Allan Artur Chodacki, 15 04 12 Clara Sofie Foged Rasmussen, 15 04 12 Faste arrangementer Tilbedelse af det allerhelligste sakramente: Hver fredag kl. 17.00-17.50. Kalenderen Lejlighed til skriftemål: Hver 1. fre- 1. (tirsdag): Kl. 16: Majandagt; Josef, Arbejderen mindes i messen kl. 16.30. dag kl. 17.00-17.50 - eller efter 2. (onsdag): Athanasius, biskop og aftale. Jesu Hjerte messe: Hver 1. fredag kirkelærer mindes i messen kl. 8. 3. (torsdag): Filip og Jakob, apostle kl. 18. Vesper: Hver tirsdag efter messen fejres i messen kl. 11. 4. (fredag - Store Bededag): Kl. 17: kl. 16.30. Rosenkransbøn: Hver fredag efter tilbedelse af Det Allerhelligste, messen kl. 18 (polsk/dansk). lejlighed til skriftemål; kl. 18: Jesu Mount tabor: Hver tirsdag kl. 19 i Hjerte votivmesse. oratoriet. 5. (lørdag): Bededag for præste- og 6


ordenskald. Menighedens arbejdsdag fra kl. 8.45 til kl. 16. 7. (mandag): Efter messen kl. 18: Menighedsrådsmøde. 17-årsdagen for biskop Czeslaw Kozons bispevielse mindes i menighedens forbønner. 12. (lørdag): Kl. 10 (i Aarhus Domkirke): Firmelse ved biskop Czeslaw. kl.13 St. Toribio-gruppens mødes til rosenkrans, derefter kaffe. 12. (sábado): La comunidad St. Toribio se junta para rezar el rosario seguido de café. 14. (mandag): Mattias, apostel fejres i messen kl. 18. 15. (tirsdag): Kl. 16: Majandagt. 17. (torsdag): Kristi Himmelfartsdag: messe kl. 8, kl. 10 (højmesse) og kl. 17. 18. (fredag): Erik, martyr mindes i messen kl. 18. 22. (tirsdag): Kl. 16: Majandagt. 25. (fredag): kl. 20: Tilbedelse af Det Allerhelligste i Oratoriet. Varer indtil lørdag kl. 20. 26. (lørdag aften): Pinsevigilie messe med bøn om Helligåndens udgydelse og agape bagefter. 28. (mandag): 2. pinsedag: kl. 10 messe; kl. 14: messe på polsk. 29. (tirsdag): Kl. 16: Majandagt.

En varm tak Vi har fejret smukke gudstjenester i Den stille uge og i påsken. Utroligt mange mennesker har deltaget i disse gudstjenester. Hermed retter jeg en stor og varm tak til organisterne, koret/korene, ministranterne, lektorerne, kommunionsuddelerne, sakristanerne, til dem der har pyntet kirken og til alle, som på den ene eller anden måde har medvirket til gudstjenesternes udformning, og ikke mindst til alle jer, som så talrigt har deltaget i påskens gudstjenester.

Pater Herbert

Husk arbejdsdagen d. 5. maj Vi mødes i sognegården kl. 8.45 efter messen og slutter kl. 16. Der vil blive sørget for mad og drikke til os undervejs. Vel mødt til en hyggelig dag, hvor du både kan give en hånd med til fællesskabet og lære nye mennesker at kende.

Formand for menighedsrådet Marianne Schrøder

7


Skt. Knuds Seniorklub 8. maj: Flemming Baatz Kristensen, som er sognepræst ved Skt. Pauls kirke, holder oplæg om ”Det at blive gammel”. 22. maj: Udflugt Henvendelser om seniorklubben kan ske til kirkekontoret på tlf. 87307040. Firmelse Lørdag den 12. maj er dagen for modtagelsen af firmelsens sakramente. Firmelsen meddeles af biskop Czeslaw Kozon kl.10 i Aarhus Domkirke.

Generalforsamling i Skt. Knuds Skole Skt. Knuds Skole holder generalforsamling onsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 - 20.00. Inden generalforsamlingen holdes forældrerepræsentantskabsmøde fra 16.30 - 17.30. Generalforsamlingen holdes på lærerværelset, der ligger på 3. sal i hovedbygningen.

Judy Jensen, konst. skoleleder

Pater Herbert

Pinsebilledet på forsiden har titlen "Kom bare med det hele". Måske en åbenhed for Helligåndens virke? Kunstneren er Karsten Auerbach fra Fyn, som maler i sin helt egen stil. Gå ind på hans hjemmeside: www.auerbach-art.dk og oplev et helt nyt og anderledes univers. Sognebladet "Den katolske kirke - Aarhusområdet" udgives 10 gange årligt og udsendes via mail samt i et trykt oplag på 550 stk. Trykkeri: Lavpristrykkeriet. Udgiver: Den katolske menighed i Aarhus v. menighedsrådsformand Marianne Schrøder. Redaktører: Pernille Aagaard (ansv.) (pernilleaagaard@gmail.com) og Johnny Taltavull Rønved (layout). Ønsker du bladet tilsendt via mail, send besked til kontor@katolsk-aarhus.dk. Forside: Karsten Auerbach. Deadline for juni/juli-nummeret: Tirsdag d. 15. maj kl. 20. 8


Redaktøren går (en lang tur)

Året var 201 0 Målet var Santiago de Compostela i Spanien. Udgangspunktet var Hadsten. Den første del af rejsen foregik med fly, den næste del med hurtigtoget – og så 800 km til fods ad pilgrimsvejen fra Saint Jean Pied de Port på den franske side af Pyrenæerne. Oplevelserne var enorme. De mange møder med søgende mennesker. De smukke landskaber. Den konstante belastning og udfordring af krop og psyke. Oplevelsen af tomhed og Guds fylde. Året er 201 2 Målet er Santiago de Compostela i Spanien. Udgangspunktet er Hadsten. Men denne gang skal hele vejen tages til fods. 4100 km. Et halvt år på pilgrimsvandring. Spændingen er stor. Udsigten til mødet med de søgende medvandrere, de smukke landskaber, den konstante belastning og udfordring af krop og psyke og oplevelsen af tomhed og Guds fylde både tiltrækker og vækker bekymring. Kan jeg holde til det? Jeg har jo både sukkersyge, KOL, PLM,

søvnapnø og en fodskade. Hvad nu hvis kroppen giver op? Har du lyst til at følge mig på vej, er jeg til 10-messen søndag d. 6. maj. Efter messen går jeg afsted. Men jeg er væk, fortsætter Pernille med at være redaktør på sognebladet. Hun kan træffes på 26 72 11 02, mail: pernilleaagaard@gmail.com, og jeg fortsætter med at lave layout via nettet. Vi ses igen til december – hvis jeg holder ud så længe.

Johnny Taltavull Rønved

9


Adresser Præstebolig og sognekontor: Ryesgade 26, postboks 5054, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 40. Fax 86 19 45 81. Giro: 117 54 91 Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk www.katolsk-aarhus.dk Kontortid mandag - fredag kl. 10-13; torsdag desuden kl. 15-18. Sognesekretærer: Anne-Margrethe Rasmussen og Bernhard Kiel, tlf. 87 30 70 40. Sognepræst: P. Herbert Krawczyk, SJ. Tlf. 87 30 70 42. Mail: herbert@katolsk-aarhus.dk 2. præster: P. Adolf Meister, SJ. Tlf. 87 30 70 41. Mail: meister@katolsk-aarhus.dk P. Michal Gutkowski SJ. Tlf:. 87 30 70 44. Mail: gutkowskisj@gmail.com P. The Ngoc Nguyen SJ. Tlf. 87 30 70 43. Mail: ngocthe@jesuits.net Skolastikere: Krzysztof Michalski SJ. Tlf. 87 30 70 57. Mail: krzysztofmichalski@wp.pl Daniel Jiménez Raga. Tlf: 87 30 70 58. Mail: danijira@gmail.com Skt. Joseph søstrene: Sr. Bernardine Bröckers, CSJ, Sr. Regina König, CSJ. Ryesgade 28,4., 8000 Århus C. Tlf. 86 13 81 22. Katolsk Infobutik: Ryesgade 28, 8000 Århus C. Tlf. 87 30 70 55. Mail: kat-infobutik@mail.dk www.katolsk-infobutik.dk Leder: Daniel Fruelund. Åbningstider: Mandag - fredag kl. 13-17.30; lørdag kl. 11-14. Menighedsråd: Leder: Marianne Schrøder. Tlf. 86 17 08 75. Mail: kontor@katolsk-aarhus.dk Viceleder: Maria de la Luz Perez. Tlf. 86 18 21 32. Mail: marialuz@chiaarhus.dk

10

Sognebladets redaktører: Johnny Rønved og Pernille Aagaard. Mobil 26 72 11 02. Mail: pernilleaagaard@gmail.com Skt. Knuds Seniorklub: Henvendelse til sognekontoret. Galleri ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Tlf. 87 30 70 50. Åbningstider: Mandag, onsdag-fredag kl. 1417.30. Leder: Marie-Jehanne de Sivry. Tlf. 86 25 47 21. www.galleri.vedkirken.dk KUK – Katolsk Ungdomsklub: Thorbjørn Hinge. Tlf. 30 24 88 05. Mail: realthobi@hotmail.com Lokalforeningen under DUK: (Danmarks Unge Katolikker): Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kontakt: Thomas Borup. Tlf. 86 24 80 49. Caritas Århus-gruppen: Kontakt: Lene Blixenkrone-Møller. Tlf. 86 40 27 22. Mail: leneoganton@mail.dk Kunstkreds ved Kirken: Ryesgade 26, 8100 Århus C. Kirsten Sjøberg Larsen. Tlf. 29 82 73 31. Den kaldæiske menighed: Skt. Nikolaj kirke, Frederiks Allé 37, 8000 Aarhus C. Præst: p. Moshe Faris Toma Ryesgade 33, 4, th. 8000 Aarhus C. Tlf.: 26 93 98 24 og 86 18 86 81 Mail: faris_toma@yahoo.com Menighedens repræsentant: Osama Jacku: jacku@hotmail.com Skt. Knuds Skole: Ryesgade 24, 8000 Århus C. Tlf. 86 13 75 11. Skoleleder: Judy Jensen (konstitueret). Viceinspektør: Anni Stjerne (konstitueret). Serviceleder: Casper Mose (konstitueret pedel). Den franciskanske sekularorden: www.franciskansk.dk. Kontaktperson i Århus: Gilda Suarez, tlf. 23 74 19 40, mail: gilda@franciskansk.dk


Den første kommunion

”Lad dem lege i livstræets krone, lad dem føle, at livet er stort, lad dem skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port”. Sådan lød ordene fra den første salme til årets førstekommunion – og det var et flot salmevalg til de mange børn, der helt tydeligt på denne dag følte, at livet var rigtigt, rigtigt stort.

kan jeg huske tydeligt”, fortalte en veloplagt pater Herbert, der havde samlet børnene omkring døbefonten. Og han fortsatte: ”I står her og er fine og med slips på - og er smilende og forventningsfulde. I dag – i denne messe – kommer Jesus i jeres hjerter, idet I i dag må modtage Jesu legeme og blod.”

”Jesus sagde til dem: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, Og det gjorde børnene så – det var en og den, der tror på mig, skal aldrig rigtig festlig messe for både børnene, tørste.” (Johs. 6,35) deres familier – og alle os andre. ”Det er 60 år siden, jeg modtog den første hellige kommunion, og den dag

Pernille Aagaard

11


Fra Congo til Hørning Alle i menigheden har lagt mærke til ham. Den høje sorte mand med det varme smil og glimt i øjnene, der synger i Vor Frue Kirkes Kantori og altid ler hjerteligt til kirkekaffen. Men ikke alle kender den barske historie, der bæres af manden, der blev født i Congo og nu er pensionist i Hørning.

oppositionen. Undervejs blev jeg af ”Jeg er 67 år, gift og far til syv børn i Amnesty International tilbudt en stilling alderen 15 til 40 og bedstefar til tre i Zambia, men jeg valgte at blive i børnebørn”, fortæller katolske Raymond Congo og kæmpe for mit land.” Kadima Kabalu, der kom til Danmark i Til sidst blev forholdene for Raymond 2003. ”I Congo var jeg professor i engelsk og arbejdede bla. på universite- og hans familie dog så voldsomme, at tet og i et stort firma, hvor jeg var PRRaymond måtte flygte til Zambia. konsulent og redaktør på firmaets inter- Senere stødte hans kone og børnene til, og i 2003 kom familien til Danmark via ne blad. Men sideløbende var jeg politisk aktiv og et fremtrædende medlem af FN, hvor de nu bor i Hørning. ”Jeg er oppositionen til diktatoren Mobutu og folkepensionist nu og glæder mig over, senere til hans efterfølger Kabila. Det at det går alle mine børn og børnebørn betød, at jeg mange gange blev arreste- godt her i Danmark. De er alle i gang ret af myndighederne i Congo - og det med arbejde og uddannelse. Min familie kommer i pinsekirken, men jeg er katobetød mange år i fængsel. I en kort periode - fire måneder i 1993 - åbnede lik og befinder mig godt i vores menigMobutu kortvarigt op for demokrati, og hed. Jeg er glad for at være i Danmark jeg var i denne periode rådgiver for den med hele min familie, men jeg tænker valgte statsminister, men Mobutu trak altid på mit land og håber at slutte min magten tilbage, og så fortsatte kampen i kamp for demokrati i Congo".

Den katolske kirke Aarhus - området Nr.4 maj 2012  

Sognebladet for den katolske menighed i Aarhus og omegn