Issuu on Google+

I Atdao Gi Sankatan Kantan Santa Maria Lyrics: Fr. Roman Maria de Vera, OFM Cap. Adapted from Es Pura la Azucena by Nemesio Ontao, SJ

Arranged by: Lawrence Borja, 2011 Lalai-Hulo, Antiho (1951) page 124

j j j j j j jj j j j j j 27 26 j œ œ œ œ œ b ‰ œ œ œ œ œ œ & 8 œ œœ œ œ œ œ œ œœ 8 Solos.

1. I at - dao 2. I flo - res 3. Sa - gai- hon 4. Man- bit- hen

Organ

2

2

Org.

gi san- ka - tan si - ha ya - ta i ta - no - ta, yan Ma- ñan- tos

j j j j j 26 œ & b 8 œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ p j œœ ˙ œ œ ? b 26 8 w.

gin a - a - nog, ma - sa - mai i ma - ta - ña yan sa man- pao- pao, chi - na - leg si - ha Yu - us, nu yan i la - ñget guae- ya- yon i mi - na - lag, i man - gos lah- yan i mi- la - gron- ñi - ha, man

j 27 j œj œj ‰ œj œœj œj œj j œ 8 œœ œ œ œœ ‰ œ œ œ œœ œœ b œœ œœ . œ œ œ œ ˙˙ .. œ w

Todos j j j j j j j j j j œ œ œ œ œ 27 œ œ œ œ œ œ & b 8 œ œ œ| œ mi - na - gof. Lao si Ma - ri i tao - tao. man añg - het. na - man - man

j œj j j 27 & b 8 œœ œœ œ | œœ œœ ? 27 œœ b 8 w

œœ

-

a,

œ œœ .. œ.

27 8

j œj j œ œ œ œ œ

man i - ge sa gai - yu - us

yan mi - gra - si - a.

j j j j j j j œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œj œœ œj œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ

œœ œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œ œ œ œ œ | w. œ. œ œ ˙


I Atdao gi Sankatan