Page 1

ό μοτικ η Δ ο 4 ίο Σχολε ς Θέρμη

Τα απίθανα Σαΐνια

2ο

Φύλλο

Μάρτιος 2014 Ο Ερχομός της άνοιξης Χελιδονίσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:

Ο ερχομός της άνοιξης

1

Ενδοσχολική βία

2

Ανθρώπινα δικαιώματα

2

Τα ρομπότ κι ο άνθρωπος

2

Σαρακοστή

3

Τα έθιμα της άνοιξης

3

Μοτοσυκλέτα με ηλιακή ενέργεια

4

Η γιορτή της μητέρας

4

Τελικός κυπέλλου

4

Σε πολλές περιοχές κια και πολύχρωμα της χώρας μας, την χ α ρ τ ι ά . πρώτη Μαρτίου τα Οι «Χελιδονιστές», οι παιδιά γυρνάνε στα οποίοι ήταν κυρίως σπίτια κρατώντας παιδιά γυρίζουν από ένα ομοίωμα χελιδο- σπίτι σε σπίτι τρανιού, την «χελιδόνα», γουδώντας τραγούδικαι τραγουδούν ένα α για τον ερχομό των είδος καλάντων, τα χελιδονιών. Παλιά, οι χελιδονίσματα. Το νοικοκυρές έδιναν έθιμο της χελιδόνας, στα παιδιά λάδι, κραέχει τις ρίζες του σί, αλεύρι, σιτάρι, αυστην αρχαία Ελλάδα, και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας σε πολλά μέρη της Ελλάδας όπως Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Δωδ ε κ ά ν η σ α . Την «χελιδόνα» την στολίζουν με φύλλα κισσού, με ζουμπούλια ή άλλα "Ήρθε πάλι η Χελιδόνα, ήρθε ανοιξιάτικα λουλού- πάλι η Μελιδόνα …» δια, κι αλλού της κρεμούν κουδουνά-

γά και σε λίγες περιπτώσεις χρήματα. Τα λεφτά καθώς και ότι προϊόντα μάζευαν τα παιδιά τα αφιέρωναν στην εκκλησία. "Ήρθε πάλι η Χελιδόνα, ήρθε πάλι η Μελιδόνα απ' τη θάλασσα μακριά και μας έφερε καλά, τη δροσιά και τη χαρά και τα κόκκινα αυγά. Χελιδόνα έρχεται απ' την Άσπρη Θάλασσα θάλασσαν επέρασε και σπυρί κονόμησε κάθισε και λάλησε. Χελιδόνι μου γοργό, που 'ρθες απ' την έρημο, τι καλά μας έ φ ε ρ ε ς ; -Την υγεία και τη χαρά και τα κόκκινα τ' αυγά." Γ΄1 (Πληροφορίες από το Διαδίκτυο)

6 Μαρτίου, ημέρα κατά της σχολικής βίας Τη μέρα αυτή στο σχολείο μας μιλήσαμε για την ενδοσχολική βία που μπορεί να είναι άσχημες λέξεις σε συμμαθητές μας, άσχημη συμπεριφορά, σπρωξίματα, κοροίδίες, απομόνωση και άσχημη συμπεριφορά.

Τα παιδιά που δέχονται ενδοσχολική βία νιώθουν πολύ άσχημα και στενοχωριούνται. Η βία δεν είναι μαγκιά και πρέπει να την αποφεύγουμε.

άσχημη αυτή θέση και ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους μας και τους γονείς μας.

Βοηθάμε όποιον συμμαθητή μας είναι στην

Κάτω η βία!

Ζήτω η φιλία! Ζήτω η αγάπη! Τα παιδιά του Γ΄1


Ανθρώπινα δικαιώματα Το τμήμα μας, όπως και όλο

Στις 2 Μαρτίου μας επισκέφ- κάποιες δραστηριότητες σχετι-

το σχολείο, συμμετέχει στο

θηκε μία φοιτήτρια που συ- κά με το θέμα και συζητήσαμε

πρόγραμμα για τα ανθρώπινα

νεργάζεται με τη Διεθνή Α- για την ύπαρξη ή έλλειψη κτιρί-

Δικαιώματα. Από την αρχή της

μνηστία και έκανε μαζί μας ων στην πόλη μας, που βοη-

χρονιάς

κάνουμε

διάφορες

θούν στην προστασία των δι-

δραστηριότητες και μαθαίνου-

καιωμάτων. Ζωγραφίσαμε χάρ-

με τα δικαιώματα και τις υπο-

τες της περιοχής μας καθώς

χρεώσεις μας, ως παιδιά και

και αυτά τα κτίρια, όπως σχο-

ως άνθρωποι. Έχουμε φτιάξει

λεία, εκκλησία, κέντρο υγείας,

ζωγραφιές, αφίσες, διαβάζου-

αστυνομία κ.α.

με σχετικά βιβλία-όπως "Το

Ήταν μια όμορφη εμπειρία και

Χαρούμενο λιβάδι", "Ο μαύρος

συνεργαστήκαμε όλοι μαζί με

κότσυφας κι ο άσπρος γλά-

τις ομάδες μας, μια και η συ-

ρος" κ.α. και συζητάμε για την

νεργασία, η φιλία και η χαρά

ανάγκη να σεβόμαστε τους

είναι δικαιώματα όλων των ανΑφίσα μαθητών Γ1 για τα δικαιώματα

άλλους και να αγαπάμε όλους τους συνανθρώπους μας.

θρώπων.

Τα παιδιά του Γ΄1

Τα ρομπότ κι ο άνθρωπος Ο άνθρωπος από τότε που εύκολα τις εργασίες του. Οι εμφανίστηκε στη γη, προ- μηχανές όταν χρησιμοποιούσπαθούσε να βρει τρόπους νται σωστά, βοηθούν τον να κάνει τη ζωή του καλύτε- άνθρωπο στις εργασίες του, ρη. Η πρώτη μηχανή που του δίνουν περισσότερο εανακάλυψε ήταν ο τροχός λεύθερο χρόνο και διευκολύκαι τον χρησιμοποίησε για να νουν

την

καθημερινότητά

μετακινείται και να κάνει πιο του. Όταν όμως δεν χρησιμο-

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 75125 λέξεις. Η επιλογή εικόνων ή γραφικών είναι ένας σημαντικός τρόπος πρόσθεσης περιεχομένου σε ένα ενημερωτικό δελτίο. Σκεφτείτε το άρθρο σας και δείτε

Σελίδα

εάν η εικόνα υποστηρίζει και εντείνει το μήνυμα που προσπαθείτε να αποδώσετε. Προσπαθήστε να μην επιλέξετε εικόνες που δεν ταιριάζουν με το περιεχόμενο του άρθρου. Ο Microsoft Publisher περιλαμβάνει χιλιάδες εικόνες clip art από τις

ποιούνται με προσοχή, μπορούν να τον καταστρέψουν και να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η απομόνωση από τους φίλους, η χρήση τους για όπλα και πολέμους κ.α.

Οι μαθητές του Γ1

οποίες μπορείτε να διαλέξετε για να τις εισάγετε στο ενημερωτικό δελτίο σας. Υπάρχουν επίσης διάφορα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε σχήματα και σύμβολα. Αφού επιλέξετε μια εικόνα, τοποθετήστε τη κοντά στο άρθρο. ΒεβαιωΤ Α ΑΠ Ι Θ ΑΝ Α Σ Α Ϊ Ν Ι Α


2 Ο ΦΥ Λ Λ Ο

Σελίδα

Σαρακοστή Όπως λέει ο λαός, «Λείπει ο

σότερες περιοχές, ήταν μια

γιατί προσεύχεται, ένα σταυρό

Μάρτης απ` τη Σαρακοστή;».

χάρτινη ζωγραφιά, που απει-

γιατί πήγαινε στην εκκλησί-

Ας γνωρίσουμε αυτό το πα-

κόνιζε

α

και

ν

η

λιό

έθιμο

της

μια

γυναίκα,

που

κυρά -

χωρίς σ

τ

στόμα ε

ύ

γιατί

ε

ι

.

Σαρακοστής που έχει σχέση

Στο τέλος κάθε εβδομάδας,

με τη γιορτή του Πάσχα.

της έκοβαν ένα πόδι. Το τε-

Χρησίμευε πάντα ως ημερο-

λευταίο το έκοβαν το Μεγάλο

λόγιο για να μετράμε τις

Σάββατο. Αυτό το κομμάτι

εβδομάδες από την Καθαρά

χαρτί το δίπλωναν καλά και το

Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη

έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο ή

Εβδομάδα, καθώς η κυρά-

καρύδι , το οποίο τοποθετού-

Σαρακοστή έχει 7 πόδια, ένα

σαν μαζί με άλλα. Όποιος το

για κάθε εβδομάδα της πε-

έβρισκε θεωρούνταν τυχερός.

ριόδου της Σαρακοστής. Η

έμοιαζε με καλόγρια, με 7

κυρά-Σαρακοστή, στις περισ-

πόδια,

σταυρωμένα

χέρια

Πηγή: http://www.infokids.gr

Τα έθιμα της άνοιξης Την άνοιξη υπάρχουν πολλά έθιμα, ένα από αυτά είναι ο Μάρτης που

με παρέλαση για την επέτειο της ελληνικής επανάσ τ α σ η ς . Την Πρωταπριλιά λέμε ψέμματα και προσπαθούμε να ξεγελάσουμε κάπ ο ι ο ν .

νουμε στην επέτειο της εργατικής Πρωτομαγιάς ή βγαίνουμε στα λιβάδια να μαζέψουμε αγριολούλουδα για να κάνουμε στεφάνι, που μπορούμε να το κρεμάσουμε στην πόρτα του σπιτιού μας.

Μετά την αποκριά, έχουμε τη Σαρακοστή, που είναι νηστεία για 40 ημέρες, μέχρι το Πάσχα.

φοράμε από την πρώτη Μαρτίου και μέχρι να δούμε το πρώτο χελιδόνι. Μετά τον κρεμάμε σε ένα κλαδάκι και τον παίρνει ένα χελιδόνι για να φτιάξει τη φωλιά του. Την 25η Μαρτίου κάνου-

Τη μεγάλη εβδομάδα έχουμε τα πασχαλινά έθιμα, βάφουμε τα κόκκινα αυγά τη μεγάλη Εβδομάδα, πηγαίνουμε στον επιτάφιο τη μεγάλη Παρασκευή και ψήνουμε το αρνί την Κυριακή του Πάσχα.

Αυτά είναι κάποια από τα έ θιμ α της ά νοιξ η ς.

Την Πρωτομαγιά πηγαί-

Ν ε ρ Έλενα Δ.

έ

α

Π

.


Μοτοσυκλέτα με ηλιακή ενέργεια Η Ισπανική SunRed, εταιρεία που σχεδιάζει αυτοκίνητα για αγώνες, παρουσίασε πρόσφατα τη δική της πρόταση, για την κίνηση μοτοσυκλετών, με ηλιακή ενέργεια. Ο σχεδιασμός βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Αυτό που προσπαθούν, είναι να παράγεται τόση ηλεκτρική ενέργεια, ώστε μια μοτοσυκλέτα να μπορεί να επιταχύνει έως τα πενήντα χιλιόμετρα την ώρα

είκοσι χιλιόμετρα. Με το που θα κάθεται κανείς στην αυτόματη μοτοσυκλέτα, ένα κάλυμμα θα κλείνει και θα τον απομονώνει από το περιβάλλον, έτσι ώστε να δημιουργείται η κατάλληλη επιφάνεια για το ηλ ι ακό π ά νελ. Η ενδιαφέρουσα αυτή ιδέα, έχει δρόμο μπροστά της. και να καλύπτει τουλάχιστον

Θωμάς Κ.

Η γιορτή της μητέρας Στην Αρχαία Ελλάδα συναντούμε πρώτη φορά την έννοια της "γιορτής της μητέρας". Ήταν γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία και θεά της γονιμότητας.

εκφράσουμε στη γυναίκα, που προσφέρει τόσα πολλά και να μας έδωσε τη ζωή και μας φρό- την κάνουμε ευτυχισμένη. ντισε, την αγάπη και το σεβασμό μας. Λίγα λουλούδια, ένα Μάνα, μητέρα, μαμά. χαμόγελο, ένα φιλί και ένα α- Τρεις λέξεις που κλείνουν μέσα τους ομορφιά, τρυφερότητα, και αγάπη. Η «μητέρα», αποτελεί ίσως την πιο σημαντική παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Είναι εκεί όταν τη χρειαζόμαστε, για να μας ακούσει, να μας συμβουλεύσει, να μας φροντίσει, να μας αγκαλιάσει, να μας ηρεμήσει και να διώξει μέσα από την αγάπη της, τους φόβους και τους πόνους μας.

Στην Ελλάδα, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Γιορτή της Μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου του 1929, για να συνδυαστεί η Γιορτή αυτή με την Χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής. Τελικά, λόγω της αμερικανίδας δασκάλας Άννα Τζάρβις, το 1960 η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φεβρουαρίου στη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου και έχει καθιερωθεί να γιορτάζουν αυτήν την ημέρα, οι μητέρες όλου του κόσμου. Έχουμε έτσι την

ευκαιρία να

Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ξεχωριστή για το παιδί, τον έφηβο, τον ενήλικα. Η σημερινή μέρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ευκαιρία για να την τιμήσουμε και να της πλό «ευχαριστώ», είναι ότι λιγότερο μπορούμε να δώσουμε δείξουμε πόσο πολύ την αγαστον άνθρωπο που μας έχει πάμε. Δημήτρης Λ.

Τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών, Θερμαϊκός Θέρμης Στη διάρκεια του τελικού κυπέλλου ερασιτεχνών που έπαιξε η Ηλιούπολη με τον Θερμαϊκό Θέρμης είχε πολλά φάουλ και ένα πέναλτι.Στο 19' λεπτό ο Ελκάς έβαλε γκολ στην Ηλιούπολη και έγινε το 1-0 για τον Θερμαϊκό Θέρμης. Μετά έγινα πολλά κόρνερ και πλάγια άουτ και ένα πέναλτι που κέρδισε η Ηλιούπολη, ευτυχώς το έπιασε ο τερματοφύλακας μας. Ετσι τελείω-

σε

το

πρώτο

ημίχρονο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο διαιτητής διέκοψε το ματς, γιατί έβρεχε χαλάζι. Υστερα από 10 λεπτά ξανάρχισε ο αγώνας και στο 47' έβαλε δεύτερο γκολ ο Θερμαϊκός Θέρμης με τον Παπατζίκο. Από πέναλτι ήρθε και το τρίτο γκολ στο 70' με τον Σιαντρόπουλο. Στο 75' με διπλή κίτρινη κάρτα αποβλήθη-

κε ο παίκτης του Θερμαϊκού Θέρμης Φαρμάκης και στο τέλος ο αγώνας έληξε με τελικό σκορ 3-0. Πήραμε όλοι τα μετάλια μας και σηκώσαμε ψηλά το κύπελλο. Επιτέλους πήραμε το πρώτο μας κύπελλο. Ημασταν οι μεγάλοι νικ η τ έ ς ! ! ! ! ! ! ! ! ! . Άγγελος Ρ.

Τα απίθανα Σαΐνια - Φύλλο 2  

Σχολική εφημερίδα