Page 1

K UGYJEVA NAGRADA J ULIUS -K UGY -P REIS 2011


Julius-KugyPreis für Franz Mörtl Die Gemeinschaft der Kärntner Slowenen und Sloweninnen verleiht heuer den 5. Julius-Kugy-Preis, der nach dem bekannten Alpinisten und Pionier der Julischen Alpen sowie multikulturell wirkenden Buchautor Julius Kugy (1858 – 1944) benannt ist. Er ist Persönlichkeiten aus dem Alpen-Adria-Raum zugedacht, die durch ihr Wirken die Idee der Mehrsprachigkeit und kulturellen Mannigfaltigkeit gelebt haben und leben und die durch ihr Vorbild das verständnisvolle Zusammenwachsen verschiedener Völker


und Volksgruppen im Alpen-Adria-Raum fördern. Den Julius-Kugy-Preis 2011 erhält für sein verdienstvolles Wirken im kulturellen und chormusikalischen Bereich sowie vor allem für sein bemerkenswertes Engagement für den Erhalt des Gailtaler Volksliedgutes der Chorleiter Franz Mörtl aus Feistritz im Gailtal/Bistrica na Zilji. Die Verleihung erfolgt am 09. Juni 2011 im Gasthof zur „Alten Post“ in Feistritz im Gailtal/Bistrica na Zilji. Die Verleihungsfeierlichkeit werden die Singgemeinschaft „Oisternig“ und die „5 Gailtaler“ kulturell umrahmen.


Kugyjeva nagrada Franzu Mörtlu Na osnovi soglasnega sklepa upravnega odbora Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk bo podelila SKS 09. junija 2011 petič Kugyjevo nagrado. Odlikovanje se podeli v rednih presledkih odličnim osebnostim iz vrst koroških Slovencev in Slovenk in/ali iz vrst večinskega naroda, ki doprinašajo bistven delež pri uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošnočloveškega zbliževanja narodov sosedov na Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji.


Letošnjo Kugyjevo nagrado bo prejel zaslužni kulturni ustvarjalec in dolgoletni zborovodja Franz Mörtl iz Bistrice na Zilji. Skupnost koroških Slovencev in Slovenk se mu želi oddolžiti za bogato zborovsko in kulturno dejavnost, zlasti še za ohranjevanje starih ziljskih narodnih pesmi s podelitvijo Kugyjeve nagrade v okviru slovesnosti, popestrene in obogatene z MePZ »Oisternig« in z MoPZ »5 Gailtaler«, pri Stari pošti v Bistrici na Zilji.


Nagrada je poimenovana, podobno kakor Kugyjevi razredi na Slovenski gimnaziji, po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858 – 1944), čigar korenine segajo na tri področja alpskojadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na področje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja Kugyjeve nagrade sloni na zamisli o alpskojadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška – Slovenija – Furlanija in na želji po znanju štirih jezikov tega prostora (slovenščine, nemščine, italijanščine in furlanščine) ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih družin.

Kugyjeva nagrada 2011  

Kugyjevo nagrado je 9. junija 2011 prejel prof. Franz Mörtl. Den Julius-Kugy-Preis 2011 erhielt der Prof. Franz Mörtl.

Advertisement