Page 1

6. KUGYJEVA  NAGRADA  6. JULIUS KUGY PREIS  15.6.2012   

            Ass.‐Prof. Dr. Herta Maurer‐Lausegger


Kugyjeva nagrada   dr. Herti   Maurer‐Lausegger 

Na osnovi  soglasnega  sklepa  upravnega  odbora  Skupnosti  koroških  Slovencev  in  Slovenk  bo  podelila  SKS  15.  junija  2012  šestič  Kugyjevo  nagrado.  Odlikovanje  se  podeli  v  rednih  presledkih  odličnim  osebnostim  iz  vrst  koroških  Slovencev  in  Slovenk  in/ali  iz  vrst  večinskega  naroda,  ki  doprinašajo  bistven  delež  pri  uresničevanju  kulturnega,  vzgojnega,  političnega,  gospodarskega,  športnega in splošno‐človeškega  zbliževanja  narodov  sosedov  na  Koroškem  in  v  celotni  alpsko‐ jadranski regiji. 

 

                         

     

   


Letošnjo Kugyjevo  nagrado  bo  prejela  za  svoje  zaslužno  delo  na  znanstvenem  in  družbenopolitičnem  področju  asist.  prof.  dr.  Herta  Maurer‐ Lausegger.  Dr.  Maurer‐ Lausegger  posreduje  v  svojih  znanstvenih  razpravah  živo  vsakdanjo  kulturo  in  širi  s  tem  zavest  za  bogato  kultuno  dediščino  na  Koroškem.  Skupnost  koroških  Slovencev  in  Slovenk  se  ji  želi  oddolžiti  za  bogato  kulturno  delo  s  podelitvijo  Kugyjeve  nagrade  v  okviru  slovesnosti,  popestrene  in  obogatene  z  žensko  vokalno  skupino iz Slovenjega Plajberka,  z  moškim  cerkvenim  zborom  iz  Slovenjega  Plajberka  in  s  skupino  LAWA,  pri  gostilni  »Kirchenwirt«  v  Slovenjem  Plajberku. 

                             

 

         


Nagrada je  poimenovana,  podobno  kakor  Kugyjevi  razredi  na  Slovenski  gimnaziji,  po   znanem  večjezičnem  in  multikulturnem  alpinistu  in  avtorju  knjig  s  področja  gorstva  Juliusu  Kugyju  (1858  –  1944),  čigar  korenine  segajo  na  tri  področja  alpsko‐jadranskega  prostora:  v  spodnjo  Ziljsko  dolino  pri  Pečah,  v  Gorico  in  Trst  ter  na  področje  Julijcev  v  današnji  Sloveniji.  Ideja  Kugyjeve  nagrade  sloni  na  zamisli  o  alpsko‐jadranskem  zbliževanju  v  trikotniku  Koroška  – Slovenija – Furlanija in na želji  po  znanju  štirih  jezikov  tega  prostora  (slovenščine,  nemščine,  italijanščine  in  furlanščine)  ter  na  spoznavanju  kultur na stičišču treh evropskih  jezikovnih družin. 

                         

   


Julius‐Kugy‐Preis für  Dr. Herta Maurer‐ Lausegger 

                       

Die  Gemeinschaft  der  Kärntner  Slowenen  und  Sloweninnen  verleiht  heuer  den  6.  Julius‐ Kugy‐Preis,  der  nach  dem  bekannten  Alpinisten  und  Pionier  der  Julischen  Alpen  sowie  multikulturell  wirkenden  Buchautor  Julius  Kugy  (1858  –  1944)  benannt  ist.  Er  ist  Persönlichkeiten  aus  dem  Alpen‐Adria‐Raum  zugedacht,  die  durch  ihr  Wirken  die  Idee  der  Mehrsprachigkeit  und  kulturellen  Mannigfaltigkeit  gelebt haben und leben und die  durch  ihr  Vorbild  das  verständnisvolle  Zusammenwachsen  verschiedener  Völker  und  Volksgruppen  im  Alpen‐Adria‐ Raum fördern.     


Den Julius‐Kugy‐Preis 2012  erhält für ihr verdienstvolles  Wirken im kulturellen Bereich  Ass.‐Prof. Dr. Herta Maurer‐ Lausegger. Dr. Herta Maurer‐ Lausegger vermittelt in  zahlreichen wissenschaftlichen  Publikationen die gelebte  Alltagskultur und Sprache vor  Ort und trägt so zur  grenzüberschreitenden  kulturellen Bewusstseinsbildung   maßgeblich bei. 

           


Die Verleihung  findet  am  15.  Juni  2012  im  Gasthof  „Kirchenwirt“  in  Windisch  Bleibert/Slovenji  Plajberk  statt.  Die  Verleihungsfeierlichkeit  wird  von  der  Vokalgruppe  Windisch  Bleiberg,  dem  Männerkirchenchor  aus  Windisch  Bleiberg  sowie  der  Gruppe  LAWA    kulturell  umrahmt.  

                                     

                 


Kugyjeva nagrada / Julius Kugy Preis 2012  

Dr. Herta Maurar-Lausegger je letošnja Kugyjeva nagrajenka. Den 6. Julius Kugy Preis erhielt heuer Dr. Herta Maurer-Lausegger