Page 1

Katja Thøgersen Agerholm 04/10/13


  Mit navn er Katja Thøgersen Agerholm. Jeg er 29 år gammel og læser Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.   Normalt er jeg bosiddende i København, men jeg læser for tiden et semester i Bordeaux. Når jeg vender tilbage til København til januar 2014 forventer jeg at gå i gang med mit speciale.   Jeg har igennem snart 4 år været tilknyttet IMCC Ulands projekt i Mali, der desværre måtte lukke i foråret pga. uroligheder i landet. Derudover har jeg arbejdet som studenter-medhjælp på IMCCs sekretariat fra februar 2013 indtil jeg i august måtte sige op grundet mit studieophold i Bordeaux.

04/10/13


  Som frivillig i Uland har jeg mærket, hvor vigtigt det er at have et stærkt bagland i form af et fagligt veldisponeret sekretariat og en åben, imødekommende og interesseret bestyrelse, både når der opstår problemer ude og hjemme.   Min tid i Uland har været præget af store udfordringer blandt andet på det regnskabsmæssige område. Jeg har lært meget af, at være med til at udtænke og implementere forandringer og forholdsregler som er nødvendige for at IMCC ikke kommer i lignende situationer fremadrettet.   Som en del af Maliprojektet var jeg med til at facilitere partnerorganisations (APS) kandidatur og foreløbige medlemskab af IFMSA.   Jeg har deltaget i strategiudviklingen i IMCC Uland i 2011.

04/10/13


 

Mødet med disse udfordringer har gjort det klart for mig at arbejdet med at skabe økonomiske bæredygtighed i IMCC er en vigtig grundsten, der bør prioriteres.

 

Jeg håber, at få mulighed for at bidrage til og bygge videre på det strategiske arbejde omkring rammerne for frivillighed, hvor jeg i særdeleshed er interesseret i de økonomiske og strukturelle forhold, der skal gøre det nemt for nuværende og kommende medlemmer at iværksætte nye initiativer af høj kvalitet.

 

Efter min mening skal IMCC forblive en åben organisation, hvor der er kort fra idé til handling.

 

Derudover er jeg meget interesseret i at bidrage til opkvalificeringen af de økonomiansvarlige i aktivitetsgrupperne og nytænke finansieringsmulighederne for IMCC som samlet organisation.

 

Men det er afgørende for mig, at opbygningen af kapacitet hos de økonomisansvarlige sker med udgangspunkt i de frivilliges egne erfaringer og motivation.

04/10/13


 

Som kasserer på Maliprojektet i Uland har jeg bl.a. udført bogføring, budgetstyring og regnskabsaflæggelse på vores projekt finansieret af Danidas enkeltbevilling med en samlet sum på 4,3 mio. kr. over 3,5 år.

 

Da det blev klart, at projektet måtte lukkes var jeg med til at udarbejde et exitfase budget og derudover har den tidlige afslutning betydet, at jeg har været tovholder på projektets afsluttende regnskab som stadig er under afvikling.

 

Som ansat ved IMCC Sekretariatet har jeg blandt andet udført finanstjek, fået indblik i retningslinjer for økonomistyring og regnskabsaflæggelse i IMCC generelt.

 

Både i Mali og i Danmark har jeg samarbejdet med revisorer og banker omkring årsregnskab og pengestrømserklæringer, hvilket har givet mig kompetencer til at forestå kommunikation med eksterne partnere i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 04/10/13


Periode

Institution

Indhold

2010-i dag Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

2007-2010 Københavns Universitet

Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

2010-2011 IMCC Uland

Uddannelse for kommende udsendte, herunder; LFA-kursus ved DUF, konflikthåndtering, pædagogik, training of trainers (ToT), økonomistyring på Internationale projekter ved DUF

 

2007-2009 Ungdommens Røde Mentoruddannelse og supervision for frivillige Kors, Projekt Connect herunder; konflikthåndtering og kulturmøde

04/10/13


Periode

Institution

Indhold

2013

IMCC’s Sekretariat

Studentermedhjælp med arbejdsopgaver som udarbejdelse af retningslinjer for aktivitetsgrupper, assisterer bogholder, ansvar for opdatering af hjemmeside.

2012i dag*

Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Studentermedhjælp i Forvaltningens Sundhedsteam bl.a. med ansvar for bestilling af inventar til skolesundhedsplejen og budgetoverholdelse.

2010

Sahlgrenska Akademin ved Göteborgs Universitet

Praktikant og senere ansat som studentermedhjælp ved universitets Enhed for Neuropsykiatrisk Epidemiologi, hvor jeg sammenlignede to kohorter af 70-årige i forhold til deres fysiske formåen.

20092011

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Studentermedhjælp tilknyttet spørgeskemaundersøgelse omkring sundhedsfremme i Det Danske Rigspoliti med opgaver som frafaldsanalyse og SPSS‐analyse.

*Jeg har fået orlov fra jobbet og vender tilbage til det, når jeg er færdig med mit udvekslingsophold i Frankrig.

04/10/13


Periode

Institution

Indhold

2010-i dag IMCC Uland

Udtaget til kooperant på Maliprojektet. Jeg var udsendt som projektkoordinator fra Juni 2011august 2012. Mine opgaver har blandt andet været; kasserer, PR-gruppe, WEB-ansvarlig.

2009-2010 Folkesundhedsvidenskab, KU

Tutor for nye studerende

2007-2009 Ungdommens Røde Frivillig mentor på projekt Connect, som er et Kors, Projekt mentorprojekt for unge, etniske minoritetskvinder, Connect der efter brud med familien har brug for støtte til at genetablere sig og klare hverdagens udfordringer.

04/10/13


  Da jeg desværre ikke kan deltage i generalforsamlingen skriver jeg her mine kontaktoplysninger og I er mere end velkomne til at ringe eller skrive, hvis I har spørgsmål:   Telefon: +33785734447, +4540430610 (dog ikke i brug pt.)   Mail: katjat@agmail.com   Skype: katja.agerholm   Facebook: Katja Thøgersen Agerholm

04/10/13

Kandidatur til IMCC bestyrelsen - Katja Thøgersen Agerholm  
Kandidatur til IMCC bestyrelsen - Katja Thøgersen Agerholm  
Advertisement