{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Meidän Energia & Vesi Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti 2/2019

Sähköauton hankinta ja lataus

Edessä on työntäyteinen kesä

Veden kovuus näkyy kalkkina


Kemin juhlavuoden kunniaksi hyviä uutisia Eduskuntavaalit pidettiin huhtikuussa ja hallituksen muodostamiseen liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Täällä energia- ja vesiyhtiössä seuraamme mielenkiinnolla sitä, minkälaisia ilmasto- ja päästövähennystavoitteita muodostettava uusi hallitus ottaa ohjelmaansa. Ilmastoon ja päästöjenvähentämiseen liittyvät tavoitteet sekä energiaveroratkaisut vaikuttavat toimintaamme ja lämmöntuotannon polttoaineiden valintaan ja sitä kautta myös lämmön hinnoitteluun. Toiveenamme on, että lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentäminen toteutetaan olemassa olevan päästökauppajärjestelmän avulla eikä muita päällekkäisiä ohjauskeinoja otettaisi käyttöön. Kemin Energia ja Vesi on yhtiön käytettävissä olevin keinoin mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viime vuonna pystyimme vähentämään turpeen käyttöä edellisvuotta pienemmäksi, mikä laski lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä noin 14 prosenttia. Huhtikuu toi 150-juhlavuottaan viettävään Kemiin hyviä uutisia, kun Metsä Group ilmoitti biotuotetehdashankkeen suunnittelun käynnistämisestä. Hankesuunnitelma luo odottavan ja tulevaisuuteen uskovan ilmapiirin kaupunkiin. Energia- ja vesiyhtiössä valmistaudumme alkavan kesän sähkö-, lämpö- ja vesiverkostojen rakennus- ja saneeraustöihin, joita on ympäri kaupunkia. Samalla valmistaudumme ajatuksissamme jo siihen, että biotuotetehtaan mahdollinen rakentaminen tuo uutta kysyntää sähkölle, lämmölle ja vedelle ja voimme rakentaa liittymiä niille uusille asiakkaille, joita suurhanke tuo mukanaan Kemiin. Asiakaslehdessä kerrotaan kaukolämpöasentajan, käyttöinsinöörin ja johdon assistentin työhistorioista ja syistä, miksi he ovat hakeutuneet energia-alan työpaikkaan. Voin oman pitkän energia-alan työkokemukseni perusteella jakaa heidän ajatuksensa. Energia- ja vesiyhtiön työtehtävissä olemme päivittäin mukana asiakkaittemme elämässä, sillä sähköä, lämpöä, vettä ja toimivia viemäreitä tarvitaan joka päivä. Ala on vakaa, mutta kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja aina on edessä uusia haasteita ja uutta opittavaa. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti ja monet henkilöstöömme kuuluvat ovat myös omatoimisesti kouluttautuneet työn ohella ja suorittaneet uusia tutkintoja. Teemme yhteistyötä paikallisen ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa tarjoamalla opiskelijoille työssäoppimispaikkoja, kesätyöpaikkoja ja teetämme opinnäytetöitä. Näin voimme tutustuttaa opiskelijoita energia- ja vesialan työtehtäviin. Toivotan asiakkaillemme mukavaa kesää ja rentouttavia lomapäiviä. Anne Salo-oja

Meidän Energia & Vesi 2 |

2/2019 Meidän Energia & Vesi

Meidän Energia & Vesi on kolme kertaa vuodessa ilmestyvä Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti. Julkaisija: Kemin Energia ja Vesi Oy Päätoimittaja: toimitusjohtaja Anne Salo-oja Taitto ja ulkoasu: Mainostoimisto Reklaami

Toimittaja: Kati Klaavuniemi Kannen kuva: Kati Klaavuniemi Paino: Erweko Oy Paperi: Lumisilk 130 g/m2 Painosmäärä: 11 550 kpl Jakelu: yksityistalouksiin ja yrityksiin Kemissä


Sähköauton hankinta ja lataus Sähköautojen latauspaikkoja on toistaiseksi niukasti yksityisissä kiinteistöissä. Latauspaikkojen vähäisyys hidastaa ladattavien autojen yleistymistä, koska suurin osa latauksista tapahtuu kiinteistöissä. Sähköautoa harkitsevalle tärkeä kysymys on latausmahdollisuudet. Mitä jos sähköauto jättää tien päälle, kun latauspisteitä ei ole riittävästi? Voiko sähköautoa ladata kaupan parkkipaikalla olevalla latauspisteellä? - Sähköautoja voidaan ladata tilapäisesti lämpötolpasta tai vastaavasta kotitalouspistorasiasta. Tämä on ns. hidaslataus. Pistorasiaasennuksen soveltuvuus ja sähköturvallisuus on varmistettava ennen käyttöä, Kemin Energia ja Vesi Oy:n suunnittelija Jukka Kreivi kertoo.

Latausaika vaihtelee Latausaika vaihtelee ulkolämpötilan, akuston kapasiteetin, varaustilan ja lataustehon mukaan. - Tavanomaiselle ladattavalle autolle (kulutus 20 kWh/100 km) 100 kilometrin ajomatkan lataaminen kestää Motivan laskelman mukaan 1-11 tuntia kotitaloudessa käytössä olevasta latauspisteestä riippuen. Latausaika riippuu käytössä olevan pistorasian tehosta. Osassa julkisista latauspisteistä on pikalataus mahdollisuus, jolla esimerkkiauton lataus kestää noin puoli tuntia, Kreivi toteaa. Ladattavan henkilöauton (kulutus 20 kWh/100 km) energiakustannus on vain noin 3 euroa/100 km, joka on noin neljäsosa vastaavan bensiinikäyttöisen henkilöauton energiakustannuksesta. Täyssähköauton kulutus vuositasolla on, kun sillä ajetaan 10 000 kilometriä vuodessa, 260 euroa. Jos autolla ajetaan 20 000 kilometriä vuodessa,

vuosikustannus on moottorin esilämmityksen kanssa 560 euroa.

Latauspisteen lisääminen Sähköauton latauslaite valitaan asiakkaan tarpeet huomioiden ja kiinteistöön sopivaksi. Kustannus latauslaitteelle vaihtelee 700 eurosta 4500 euroon. - Latauslaitteen valintaan vaikuttavat muun muassa ladattava auto, laitteen sopivuus kiinteistön olemassa oleviin sähköresursseihin ja sijoitetaanko laite ulos vai sisälle. Kiinteistön pääsulakkeiden koko tarkastetaan ja selvitetään onko kiinteistön sähkökeskuksessa vapaita sulakelähtöjä. Latauslaite tarvitsee oman kaapelivedon suoraan pää- tai alakeskukselta. - Jos haluaa kotiin nopean autonlatauspisteen, voi olla että joudutaan suurentamaan sähköliittymää. Kustannuksia tulee myös muutostöistä sähkökeskukseen sekä kaapelointi ja asennustöistä latauspisteelle. On hyvä tietää että, latauspistokkeita löytyy monenlaisia. Euroopan alueen julkisiin uusiin latauspisteisiin on sovittu yhteinen pistokestandardi Type 2. Netistä löytyy karttapalvelu, josta löytyy Suomessa olevia latauspisteitä. Karttapalvelun tarjoaa Sähköautoilijat Ry ja se löytyy osoitteesta www.latauskartta.fi. - Kemissä latauspisteitä löytyy latauskartta -sivuston mukaan Kemin Seudun Osuuspankilta, Hotelli Merihovista sekä Neste K Lapintuulesta, Jukka Kreivi luettelee.

Lukuja sähköautoista (vuosi 2018) Yhteensä 2 696 334 sähköautoa, joista 13 095 ladattavia hybridiautoja ja 2404 kpl täyssähköautoja Lähde: www.motiva.fi

Meidän Energia & Vesi | 3


Edessä on työntäyteinen kesä

Suomen kesää pidetään lyhyenä, mutta on sillä ihan riittävästi mittaa, kun katsoo asiaa Kemin Energia ja Vesi Oy:n näkökulmasta. Kesän aikana ehtii suorittaa mittavan määrän kaukolämpö-, vesi- ja sähköverkon rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä töitä. 4 | Meidän Energia & Vesi

Kesällä maan kaivaminen on paljon helpompaa kuin talvella. Ja siksi kesä onkin vilkasta aikaa Kemin Energia ja Vesi Oy:ssä. - Ammattilaisina henkilöstömme on koulutettu huomioimaan työmaa-alueen riskit, mutta tavalliselle jalankulkijalle tai pyöräilijälle työkoneiden seassa, keskeneräisellä alueella liikkuminen voi olla vaarallista. Vaikka pyrimme välttämään liikenteen kiertoreitit ja hidasteet, ei se aina onnistu, Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämmön suunnittelija Mika Tikkanen muistuttaa. Sähkö- ja kaukolämpöverkon kaivannot eivät tavallisesti ole syviä, mutta vesihuoltoverkostot kulkevat usein yli kolmen metrin syvyydessä.


Tästä johtuen kannattaa aina olla varovainen, kun näkee valkoisen aidan, keltaiset valot ja työssään liikkuvan kaivinkoneen.

Hidasta vauhtia Kun liikkuu jalan, pyörällä tai autolla, kannattaa aina hidastaa vauhtia työmaan läheisyydessä. Pitempi kestoiset työmaat merkitään myös opastein. - Kaikilla kylteillä on tärkeä rooli, ja ne on hyvä huomioida. Yksi kylteistä kertoo mm. sen, kuka toimii urakoitsijana ja vastaa liikennejärjestelyistä. Halutessasi antaa palautetta, voit olla suoraan urakoitsijaan yhteydessä. Alueella, joissa liikutaan työkoneilla, tehdään liikenteenohjausta ja suljetaan kevyenliikenteenväyliä, Tikkanen huomauttaa. Työmaata suunnitellessa joudutaan puntaroimaan monia asioita. Heinäkuussa autoliikennettä on vähiten, joten se on otollinen aika liikenteellisesti hankalissa kohteissa. Työmaan ajoitus on kuitenkin asia, jota on vaikea saada kaikkia miellyttäväksi. Lähialueen asukkaille työmaa aiheuttaa melua ja kulkuvaikeuksia, työmatkalaisten matkanteko hidastuu, mutta veden-, sähkön- ja lämmönjakelu myös jatkossa varmistetaan vain sillä, että verkostoa saneerataan.

Kaukolämpöverkkoa saneerataan Sauvosaaressa

laatuvaihteluita mm. ruskeaksi värjäytymistä. Vesi kirkastuu juoksuttamalla yleensä muutaman minuutin kuluessa. - Tänä kesänä meidän isot saneeraustyömaat sijoittuvat Takajärvelle (Ansakatu, Loukkukatu, Majava-, Näätä-, Vesikko-, Jänis-, Supi- ja Sopulikuja), jonne rakennetaan saneerauksen yhteydessä hulevesiverkosto pumppaamoineen. Loppuvuodesta Rytikarissa saneerataan vesijohto- ja jätevesiverkostoa Karjalankadulla ja Paattiossa on tarkoitus saneerata jäteveden runkojohtoa puisto-osuudella, veden suunnittelupäällikkö Mikko Heinineva luettelee. Vesiosaston tavoitteena on saneerata lähivuosina vanhaa verkostoa vähintään kahden kilometrin vuosivauhdilla ja tänä kesänä tuo tavoite täyttyy. - Työn edetessä katua kaivetaan pituussuunnassa kerrallaan maksimissaan noin 50 metrin matkalta ja vähintään puolen kadun leveydeltä auki. Pyrimme järjestämään kulkuyhteyden tonteille niin hyvin kuin se olosuhteisiin nähden on mahdollista. Mahdollisten tonttijohtojen saneerauksen yhteydessä urakoitsijat kaivavat myös kiinteistöjen pihoilla. Pidämme saneerauskohteiden asukkaille infotilaisuuden saneeraustyöstä ennen saneerauksen aloitusta ja urakoitsija on yhteyksissä kaivannon edetessä kyseisen kohdan asukkaisiin, Mikko Heinineva huomauttaa.

Saneeraustöiden yhteydessä aiheutuu vesikatkoja, jotka pyritään ilmoittamaan edellisenä päivänä.

Kaukolämmön työkohteina tulevan kesän aikana tulevat olemaan Kaivokatu väliltä Keskuspuistokatu Nahkurinkatu, sekä Nahkurinkadulla Kauppakatu - Pohjoisrantakatu -välinen osuus, joissa saneerataan vanhoja kaukolämpölinjoja. - Nämä työmaat tulevat todennäköisesti häiritsemään keskustan alueen liikennettä. Pyrimme kuitenkin parhaamme mukaan järjestämään kulkuyhteyden kiinteistöjen tonteille, Tikkanen toteaa. Sauvosaarenkadulla tehdään asvaltointitöitä välillä Nahkurinkatu Kirkkopuistokatu ja Resinakadulle rakennetaan kokonaan uutta linjaa. - Työmaalla kaivannot kaivetaan työkoneilla ja vanhat putket korvataan uusilla. Metallimiehet sovittavat, hitsaavat ja eristävät uudet putket. Kaivinkoneet täyttävät kaivuut uudella hiekalla, joka tuodaan paikalle kuorma-autoilla. Työmaa-alueella liikkuu työkoneiden ja kuorma-autojen lisäksi muutakin liikennettä, joten toivomme tarkkaavaisuutta myös muilta alueiden läheisyydessä liikkujilta, Tikkanen esittää.

Vesijohto- ja jätevesiverkostoa uusitaan Takajärvellä Kiinteistön omistajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia tonttijohtojensa kunnosta ja toimivuudesta vastuualueen rajaan asti eli vesijohto- ja jätevesiverkoston runkoputkistoon kadulle asti. Vanhojen jäteveden ja puhtaanveden tonttijohtojen saneeraus on edullisempaa vesihuollon runkolinjojen saneeraustyömaan yhteydessä. Mikäli kiinteistön tontti-johdot ovat jo rakennettu muoviputkilla, ei saneeraus tarvetta välttämättä ole. Saneeraustöiden yhteydessä aiheutuu vesikatkoja, jotka pyritään ilmoittamaan edellisenä päivänä. Katkon jälkeen vedessä saattaa olla

Ilmajohtoja siirretään maihin Kivikolla

Rakennustyöt aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä veden ja lämmönjakelun lisäksi myös sähkönjakeluun. Kaikista töistä ilmoitetaan postilaatikkoon jaettavilla tiedotteilla ja tekstiviesteillä. Suunnitelluista sähkön keskeytyksistä tiedotetaan asiakkaita tekstiviestein. - Toivomme, että asiakkaamme suhtautuvat näihin ymmärryksellä. Työtä tehdään energianjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Myös energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys paranevat korvattaessa vanhaa tekniikkaa uudella, verkonrakennusinsinööri Tiina Pihlajaniemi kertoo. Sähköverkossa on tänä kesänä kolme isompaa kohdetta. - Myllytiellä, Kimarinkadulla ja Solalankujalla kaapeloidaan ilmajohdot maahan sekä uusitaan pylväät ja valaisimet vaihdetaan LEDvaloiksi. Paattionkadulla ja Onnelankadulla kaapeloidaan ilmajohdot maahan sekä uusitaan vanha pylväsmuuntamo puistomuuntamoksi. Kivikolla Vilminkadun ja Reservikomppaniakadun alue on loppukesän työmaa, jossa myös ilmajohdot kaapeloidaan maahan, Tiina Pihlajaniemi luettelee. Kemin Energia ja Vesi uusii näiden työmaiden lisäksi vanhoja muuntamoja sekä tekee myös muita sähkö-, vesi- ja kaukolämpöverkoston parannustöitä ympäri Kemiä. Verkostotöiden työmaiden kaikkia jälkitöitä ei pystytä tekemään täysin valmiiksi syksyllä ennen talven tuloa, vaan osa jää pakostakin odottamaan seuraavaa kesää. Näin on esimerkiksi asfaltoinnin korjauksessa, jossa kaivuualue paikataan täyttämisen jälkeen ensin kylmämassalla ja uusi asfaltti tehdään vasta talven jälkeen, jotta mahdolliset painumat voidaan korjata samalla kertaa. Nyt alkukesän aikana viimeistellään vielä viime syksyn kaivuutöitä.

Meidän Energia & Vesi | 5


Sähkön käyttöinsinööri Erkki Näätsaari ja johdon assistenttina työskentelevä Katja Martimo kertovat, että energia-alan töissä pärjää, kun on oma itsensä ja kiinnostunut työstä.

6 | Meidän Energia & Vesi


Työelämän muutosta energia-alalla ruokkivat digitalisaation, teknologisen kehityksen ja robotiikan hyödyntämisen harppaukset.Työntekijät kertovat, että ajanhermolla oleminen tekee työstä mielenkiintoista. Energia-ala tarjoaa työpaikkoja nyt ja tulevaisuudessa. Energia-alan yritykset tarvitsevat uusia osaajia monipuolisiin tehtäviin, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön ja lämmön tuotantoon, siirtoon, verkonrakennukseen ja kunnossapitoon. Energia-alalta löytyy myös asiantuntijatehtäviä sekä työtehtäviä, jotka liittyvät asiakaspalveluun, talouteen, myyntiin ja markkinointiin sekä ICT:n hyödyntämiseen. Energia-ala on varma työllistäjä taloudellisista suhdanteista riippumatta ja toimiala on mukana ilmastomuutoksen ehkäisemisessä.

Elämän mittainen ura Kemin Energia ja Vesi Oy:n kaukolämpölaitoksella asentajana työskentelevä Kauno Lipponen kertoo tulleensa taloon jo 1975 sähkölaitoksen kautta.

ja laitteita, joiden käyttö helpottaa raskaita työvaiheita. Mutta edelleen kentällä joudutaan tarttumaan myös lapioon.

Prosessin oppii tekemällä Lipposen mukaan automaatio on tuonut ja vienyt työpaikkoja, mutta myös lisännyt työturvallisuutta. - Tässä työssä ei pärjää, jos ei osaa puhua ja ihmetellä asioita ääneen. Ja tarvitaan monialaosaamista eli työntekijän on osattava enemmän kuin se pelkkä oma tontti. Valvomossa on tärkeää pysyä tarkkaavaisena ja nykyajan nuoria tuo kännykkä kiinnostaa valitettavan paljon, Lipponen naureskelee. Osa-aikaeläkkeellä oleva Lipponen pitää tärkeänä, että työntekijä tietää, mitä missäkin vaiheessa lämmöntuotannossa tapahtuu. Työ voi kuulostaa siltä, että se on pelkkää napin painamista, mutta se on myös paljon muuta. - Tulevaisuudessa ympäristö- ja turvallisuusasiat ovat vielä tärkeämpiä. Kaukolämmön polttoaineetkin muuttuvat koko ajan ympäristöystävällisemmiksi. Toisaalta ei saisi myöskään unohtaa vanhaa mestari-kisälli -ajattelua. Kokeneempi työntekijä pystyy opettamaan nuoremmalleen, näin saadaan siirrettyä kokemusta seuraaville, Kauno Lipponen huomauttaa.

Kesätyöstä ja harjoittelusta työuralle

- Siihen aikaan sähköalalle syntyi paljon yksityisiä yrityksiä, jotka hakivat työntekijöitä lehti-ilmoituksilla. Armeijan jälkeen hain muutamaa paikkaa yksityisille ja yhtiöön sekä tänne sähkölaitokselle. Onnekseni minulle luvattiin työtä niistä kaikista paikoista. Silloin oli sähköalanhenkilöille kova kysyntä ja valitsin sitten tämän silloiselle Kemin kaupungin sähkölaitoksen, joka nykyään tunnetaan Kemin Energia ja Vesi Oy:nä. Näin jälkikäteen voin todeta, että oikein valitsin. Minun kohdalle ovat sattuneet hyvät työkaverit ja se on työpaikassa tärkeintä, Lipponen muistelee. Vuonna 1979 Lipponen siirtyi kolmivuorotyöhön vikapäivystykseen ja 1980-luvun alussa asentajaksi tänne kaukolämpölaitokselle. Hän kertoo, että työ on reilun 40 vuoden aikana muuttunut paljon. Automatiikka on tuonut varmuutta prosesseihin ja polttoaineetkin ovat muuttuneet raskaasta polttoöljystä puuhun ja turpeeseen. - Ennen työt tehtiin pitkälle käsipelillä. Nykyään apuna on koneita

Kalkkinokan toimipisteessä työskentelee johdon assistenttina Katja Martimo. Oulun sähkönmyynnissä olleesta kesätyöstä kasvoi vähitellen oikea työpaikka. - Tulin sähkönmyyntiin ensin kesätöihin valmistumisen jälkeen 2011. Kesän jälkeen sain jatkaa töitä ja työsuhde muuttui vakituiseksi. Täytyy sanoa, että harjoittelusta oli hyötyä, sillä pääsin näyttämään, mitä osaan, Martimo kertoo. Työharjoittelu tai kesätyöpaikka on monelle se ensikosketus ”oikeisiin” töihin eli omaan alaan, ja usein myös väylä vakituiseen työsuhteeseen. Miten sitten maksimoida työharjoittelun hyödyt ja mahdollisuudet saada se ”oikea työpaikka” harjoittelun päätyttyä? - Olemalla oma itsensä, kiinnostumalla työstä ja työpaikasta sekä tarttumalla hommiin ennakkoluulottomasti, Martimo luettelee.

Kouluttautuminen kannattaa Sähkön käyttöinsinöörinä toimiva Erkki Näätsaari nyökyttelee hyväksyvästi, kun Martimo kertoo, miten työssä pärjää. - Minä olen tullut alalle Tornion Energiaan suoraan ammattikoulusta >> Meidän Energia & Vesi | 7


kesätöihin 1978 ja vakinaiseksi sähköasentajaksi pari vuotta myöhemmin. Urani aikana olen työskennellyt asentajasta ja suunnittelijasta käyttöinsinööriin. Kemin Energia ja Vesi Oy:n palvelukseen siirryin 2013. Mielenkiintoiset ja vaihtelevat tehtävät mahdollisti kouluttautuminen. Olen työn ohella suorittanut sähköasentajan- ja sähköyliasentajantutkinnon sekä opiskellut sähkövoimatekniikan insinööriksi. Työnantajan tarjoama ja itse hankittu lisäkoulutus kannattaa aina. - Päivittäin käytämme laitteita ja järjestelmiä, jotka perustuvat joko kokonaan tai osittain sähkö- ja automaatiotekniikkaan ja sen erilaisiin sovelluksiin. Sähköturvallisuusmääräysten mukainen työskentely ja asiakaspalvelu ovat olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa. Opiskelu antaa alalle hyvät perusteet, mutta ammattilaiseksi tulee vain tekemällä ja kehittymällä, Ammattiopisto Lappian opettajanakin toiminut Näätsaari muistuttaa.

Vakavarainen työnantaja ja mielenkiintoinen ala Energia-alaa ei pidetä niin suhdanneherkkänä ja alalla uskotaankin, että puhdasta vettä, lämpöä ja sähköä tarvitaan myös jatkossa. Martimon mielestä suurin muutos alalla on ollut erilaiset tietojärjestelmät. - Asiakastietojärjestelmät, sähköinen laskutus sekä erilaiset verkkotietojärjestelmät ovat tuoneet toimintaan varmuutta, Martimo huomauttaa. Maailma sähköistyy kiihtyvällä tahdilla ja tekninen ala kehittyy koko ajan, mutta se myös on se työn suola. - Meri-Lapissa rakentaminen on hieman hiipunut, mutta verkosto ei ole koskaan valmis. Aina löytyy korjattavaa ja sanerattavaa. Toisaalta myös jakelujärjestelmän laitteet kehittyvät, Näätsaari jatkaa. Todella moni löytää hyvän työpaikan jo opiskeluaikana, jolloin valmistuessa ovet työelämään ovat jo auki. - Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän energia-alan osaajia. Sähköinen liikenne ja automatisoitumisen lisääntyminen ovat vain pintaraapaisua siitä, mitä ala tulee käsittelemään jatkossa. Minusta myös jatkossa kannattaa nuorten tavoitella työpaikkoja aloilta, jotka voivat tarjota työtä vuosikymmeniksi eteenpäin, Kauno Lipponen lopuksi toteaa.

Kaukolämpölaitoksella asentajana työskentelevä Kauno Lipponen on huomannut, että kännykät vievät nuorten huomion pois työstä. Valvomossa on hänen mukaan tärkeää pysyä tarkkaavaisena.

Sähkön yleiset sopimusehdot on päivitetty Energiateollisuus ry:n suosittelemat sähköverkon sopimuksia koskevat yleiset sopimusehdot on päivitetty ja ne tulevat käyttöön 1.9.2019. Muutos koskee sekä Kemin Energia ja Vesi Oy:n liittymis- että verkkopalveluehtoja. Vanhat liittymisehdot päivittyvät LE 2019:ksi ja vanhat verkkopalveluehdot päivittyvät VPE 2019:ksi. Lisäksi vanhat tuotannon liittymisehdot sekä tuotannon verkkopalvelua koskevat ehdot poistuvat, koska uudet sopimusehdot pitävät ne sisällään. - Merkittävimmät muutokset koskevat jakeluverkon ehtojen rakennetta ja määrää. Tällä hetkellä sähkön tuottamiselle ja kuluttamiselle on erilliset ehdot, mutta koska yhä useampi sähkönkuluttaja on esimerkiksi kotiin asennettujen

8 | Meidän Energia & Vesi

aurinkopaneelien vuoksi myös sähköntuottaja, on ehtoja tästäkin syystä yhdistetty. Toinen huomioitava muutos on, että liittyjä, sähkölaitteiston haltija vastaa kaikista sähkölaitteistoista, jotka sijaitsevat liittämiskohdan liittyjän puolella. Se kuka liittymää käyttää varsinaisesti ei poista tätä vastuuta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastuu esim. rivitaloissa liittymän omistaja vastaa kaikista asuntoihin asennetuista laitteista esim. aurinkopaneeleista, verkkojohtaja Petri Gyldén selventää. Uudet ehdot tulevat automaattisesti voimaan kaikille asiakkaille ja ne julkaistaan myös verkkosivuillamme. Kesän aikana asiakkaat saavat sähkölaskun mukana tiivistelmän muutoksista.


Kemiläiset ovat tyytyväisiä vesilaitospalveluihinsa Tyytyväiset asiakkaat ovat toimintamme elinehto. Tämä on jo ehkä vähän liiankin kulunut fraasi, mutta toisaalta niin täyttä totta. Saadakseen selville, mitä asiakkaat oikeasti ajattelevat, asiakkaiden tyytyväisyyttä on mitattava.

Kemin Energia ja Vesi Oy:n Vesihuollon asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin Servitium Oy:n toimesta kahden viikon aikana 11. – 25.3.2019. Kyselyyn saatiin 712 vastausta eli peräti 35 prosenttia kyselyn saajista osallistui siihen. - Kokemusperäisesti kyselytutkimuksissa hyvä vastausaktiivisuus on tavallisesti 15 – 30 prosenttia. Meidän asiakkaiden aktiivisuutta voidaan siis pitää kiitettävänä. Sähköpostikutsujen lisäksi vastauksia tutkimukseen kerättiin anonyymin linkin avulla muun muassa sosiaalisessa mediassa. Olemme erittäin tyytyväisiä saatuihin tuloksiin sekä aktiivisiin asiakkaisiimme, vesihuoltojohtaja Juha Hiltula kertoo tyytyväisenä. Asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja parantaminen on jatkuva prosessi. - Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat tärkeitä, jotta voimme ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä kehittää ja muokata sen pohjalta toimintaamme. Kiitos siis kaikille kyselyyn vastanneille. Tavoitteena oli selvittää vesilaitoksen asiakkaiden kokemuksia veden laadusta, vesilaitoksen toiminnasta ja imagosta sekä löytää kehitysideoita toiminnan kehittämiseksi. Kyselystä saatuja vastauksia verrattiin muiden suomalaisten vesilaitosten vastaaviin kyselyihin.

- Yleensä suomalaiset ovat tyytyväisiä vesilaitostensa palveluihin, mutta Kemin tulokset olivat vielä keskiarvoakin paremmat.

Asiakastyytyväisyyskysely antoi kiitettävät arvosanat Asiakaskyselyn mukaan kemiläiset ovat keskimäärin erittäin tyytyväisiä veden laatuun antaen sille kouluasteikolla 4 – 10 arvosanaksi 9,14 sekä veden jakeluun ja viemäröintiin arvosanalla 8,99. Palvelun laatu ja imagotekijät saivat kokonaisarvosanaksi 8,68. Kyselyssä pyydettiin myös asiakkailta kehitysideoita. Suurin osa ideoista ja muista palautteista koski veden kalkkisuutta, viemäreiden kuntoa ja hulevesiasioita. - Asiakastyytyväisyyskyselyssä saimme palautetta veden kovuudesta ja sen aiheuttamasta harmista kalkin muodossa. Veden kalkkisuus on onneksi myös positiivinen asia, koska veden kalkki ehkäisee metalliputkien syöpymistä ja kalkilla on todettu myös terveyttä edistäviä vaikutuksia. Verkostojen kunnostuksia toivottiin jatkettavan tai jopa lisättävän. - Saneerauksien määrä on päätetty tästä vuodesta alkaen kaksinkertaistaa verrattuna viimeisen 10 vuoden saneerausmääriin, ja esimerkiksi tänä vuonna verkostoja kunnostetaan noin 2 km eri puolilla kaupunkia. Eli tähän huoleen olemme jo reagoineet. Hulevedet puhuttavat edelleen ja se näkyi myös palautteissa. - Vastuu hulevesiverkostosta siirtyi vuoden 2018 alusta Kemin kaupungille, mutta edelleen asia aiheuttaa hämmennystä. Muistamme myös jatkossa itsekin tiedottaa asiasta, Juha Hiltula lopuksi toteaa. Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Samsung Galaxy Tab -tablettitietokone sekä kolme elokuvalippupakettia Kemin Kinopirttiin. Palkinnot on luovutettu voittajille.

Uimahallipäivä oli menestys! Kemin Energia ja Vesi tarjosi kaikille kemiläisille ilmaisen uimahallikäynnin Kaukon päivänä 3.3.2019. Päivä oli yhtiön tapa muistaa kemiläisiä Kemin kaupungin täyttäessä 150-vuotta. Peräti 340 polskijaa nautti mukavasta päivästä Kemin uimahallissa. Kaukolämpöyritykset ympäri Suomen järjestävät Kaukon päivänä asiakkailleen paikallisia tapahtumia, joilla halutaan lisätä tietoutta kaukolämmöstä. Ensi vuonna Kaukon päivää vietetään jälleen tiistaina 3.3.2020.

Meidän Energia & Vesi | 9


10 | Meidän Energia & Vesi


Veden kovuus näkyy kalkkina Suomessa moni pitää puhdasta vettä itsestäänselvyytenä, mutta pyykkääjät ja tiskaajat eivät ole aina perillä siitä, onko oma käyttövesi pehmeää vai kovaa. Kemissä vesi on keskikovaa. Maailmanlaajuisesti monilla alueilla podetaan vesipulaa, mutta Suomessa veden riittävyys ei ole ongelma. Veden säästämisellä ja järkevällä käytöllä on kuitenkin meilläkin oma merkityksensä ja siihen kannustetaan. Suomessa asiakkaille toimittavan vesijohtoveden laatu on koko maassa hyvää, jopa loistavaa. - Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta talousvedestä suurin osa, noin 75 %, on pohjavettä tai tekopohjavettä, loput noin 25 % vesihuoltolaitosten toimittamasta vedestä on pintavedestä eli joki- tai järvivedestä valmistettua. Pintavedet ja pääosa pohjavesistäkin ovat Suomessa pehmeitä. Kovia pohjavesiä on Suomessa kuitenkin joillakin alueilla, joilla tavataan kalkkikiviesiintymiä, kuten esimerkiksi Meri-Lapissa, vesihuoltojohtaja Juha Hiltula kertoo.

Näin tunnistat veden kovuuden Veden kovuutta ei silmällä vesilasista huomaa. Veden kovuudella ilmaistaan siinä olevien kalsium- ja magnesiumionien määrää. Mitä enemmän vedessä on kyseisiä suoloja, sitä kovempaa vesi on. - Reagoidessaan hiilidioksidin kanssa, kalsium muodostaa veteen liukenevaa bikarbonaattia. Keitettäessä vettä, vedestä poistuu hiilidioksidia, jolloin veteen liuennut kalsium saostuu. Tämä voi ilmetä vaaleana kalkkisaostumana veden pinnalla, vesikalusteissa tai lämminvesivaraajissa. Kalkki voi saostua osittain myös vesijohtoverkostoon, jolloin se suojaa metalliputkia korroosiolta. Useimmat suomalaiset vesilaitokset lisäävät tämän takia veteen kalkkia. Kemin kaupunkiin toimitettavan veden kovuus on noin 1,2 mmol/l, joka on saksalaisena kovuusyksikkönä noin 6,7 °dH. Eli se on keskikovaa. Kemissä kalkkia ei tarvitse vedenkäsittelylaitoksella lisätä, koska sitä on pohjavedessä riittävästi luonnostaan. Veden kovuudella on suuri merkitys esimerkiksi veden vaahtoavuudessa. Vaikkapa mäntysuovalla pestäessä vaahtoa ei muodostu lainkaan kovassa vedessä, kun taas pehmeässä sitä muodostuu runsaasti. Eli, jos vesi vaahtoaa huonosti tai jättää kalkkisaostumia kalusteisiin, se on kovaa.

Kalkki pois kalusteista Veden kovuus Erittäin pehmeä

mmol/l 0 – 0,55

Pehmeä

0,55 – 1,10

Keskikova

1,10 – 2,15

Kova

2,15 – 3,20

Pesuainepakkausten ohjeisiin perehtyneet ovat huomanneet, että pesuainettakin kehotetaan annostelemaan suhteessa veden kovuuteen. Pehmeään veteen pesuainetta tarvitaan vähemmän kuin kovaan. - Kalkki lähtee etikalla tai sitruunahapolla. Kaupassa on myös kalkinpoistoon tarkoitettuja puhdistusaineita astian- ja pyykinpesukoneille sekä kahvinkeittimille. Kannattaa tarkistaa aina ennen käsittelyä käyttöohjeista, voiko laitteita käsitellä eri aineilla. Ainakin joissakin kahvinkeittimissä ja silitysraudoissa on etikan ja kalkinpoistoaineiden käyttö kielletty. Kannattaa myös tarkistaa vinkit kalkinpoistoon esimerkiksi Marttaliiton internetsivuilta, Juha Hiltula lopuksi vinkkaa.

Meidän Energia & Vesi | 11


Lillin vinkit Päivystämme 24 h/vrk Yhtiöllämme on ympärivuorokautinen vikapäivystys kaukolämpöön, sähköön tai veteen liittyvissä ongelmissa. Suurimmasta osasta vioista saamme valvontajärjestelmiemme kautta tiedon. Ennen vikailmoituksen tekemistä, luethan ensimmäisenä huolto- ja häiriötiedotteet. Linkki tiedotteisiimme löytyy www.kenve.fi-sivuston etusivulta ja ylälaidan ajankohtaista-linkin takaa. Kerromme tiedotteessa myös arvion korjausajasta aina, kun mahdollista. Suunnitelluista sähkön- ja vedenjakelun häiriöistä ilmoitetaan tekstiviestillä. Jos et löydä etsimääsi tietoa sähkön tai veden häiriökartalta tai huolto- ja häiriötiedotteistamme, voit tehdä vikailmoituksen. Kiireellisissä vika-asioissa soita aina vikapäivystykseemme. Vikailmoitukset 24h Sähkö: 020 366 040 Lämpö: 040 511 5722 Vesi: 020 690 141

Ota yhteyttä Kemin Energia ja Vesi Oy Postiosoite: PL 1100, 94701 Kemi Käyntiosoite: Kalkkinokantie 5, 94720 Kemi Toimistomme avoinna: ma-pe klo 8.30-11.30 ja 12.30-15.00 verkkosivut: www.kenve.fi sosiaalinen media: www.facebook.com/keminenergiajavesi

12 | Meidän Energia & Vesi

Vaihde: (016) 259 303 (ei laskutusasiat) Asiakaspalvelut: sähkö (08) 5584 3101, lämpö (016) 259 352, vesi (016) 259 657 Vikapäivystys: sähkö 020 366 040, lämpö 040 511 5722, vesi 020 690 141

Profile for Kemin Energia ja Vesi Oy

Meidän Energia ja Vesi 2/2019  

Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti

Meidän Energia ja Vesi 2/2019  

Kemin Energia ja Vesi Oy:n asiakaslehti

Advertisement