Page 1

Året i tal · 2017


Generel markedsandel Samlet BSI for det danske spilmarked var 9,2 mia. kr. i 2017. BSI for spilleautomater: 1,5 mia. kr.; Landbaserede kasinoer: 0,4 mia. kr.; Lotterier: 3,1 mia. kr., heraf almennyttige lotterier: 0,3 mia. kr.; Hestevæddeløb: 0,1 mia. kr.; Væddemål: 2,3 mia. kr.; Onlinekasino: 1,8 mia. kr.

25% 34

ON 16 LINE

%

KASINO

%

20 AUTO

VÆDDEMÅL 1% 4% K A S I N O LOTTERIER

%

LANDBASERET

HESTE

VÆDDELØB

SPILLE

MATER

Se alle tal i Årsberetningen

SIDE

47

Det gennemsnitlige spilforbrug i Danmark Danskere bruger i gennemsnit 38,50 kr. på spil om ugen. Hvis en dansker spiller online, er der næsten 50 procent chance for, at der er tale om mand under 35 år.

25,6% 21,7%

17,9% 11,2% 4,4%

3,5%

3,6%

3,5%

4,4% 1,7%

1,8% 0,6%

18 - 25 år

26 - 35 år

36 - 45 år

46 - 55 år

56 - 65 år

Se alle tal i Årsberetningen

DK sammenlignet med andre lande Som andel af det totale spilforbrug bruger danskere mere på væddemål og kasinospil sammenlignet med andre europæere, men mindre på lotterier og onlinekasino.

Gennemsnit i EU

46,5% 33,7%

Over 66 år SIDE

69

Danmark

38,0% 39,8% 26,5% 15,6%

Lotterier

Kasinospil

Væddemål

Se alle tal i Årsberetningen

SIDE

70


Lotterier

Skrabespil

Lotterier genererede 2.837 mio. kr. i BSI i 2017. Andelen af lottospil inkl. Joker og Eurojackpot var stadig størst, efterfulgt af Klasselotterierne, Skrabespil, Keno og Bingo inkl. Boxen. Hertil har almennyttige lotterier genereret en estimeret BSI på 270 mio. kr.

Keno 2%

9%

Bingo inkl. Boxen

1%

13%

Klasselotterierne

Lottospil inkl. Joker og Eurojackpot

74% SIDE

Se alle tal i Årsberetningen

56

De 7 landbaserede kasinoer genererede 375 mio. kr. i BSI i 2017. Dette lå 5 mio. kr. eller ca. 1,3 procent under 2016. Alene fra 3. kvartal til 4. kvartal faldt BSI med 4,2 mio. kr. svarende til 4,4 procent. Den gennemsnitlige BSI over året lå på 1,06 mio. kr. om dagen.

BSI (mio. kr.)

Landbaserede kasinoer

32,4

Jan

28,8

Feb

32,3

33,4

Mar

Apr

31,4

30,5

31,6

31,7

31,8

30,5

28,9

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

31,5

Dec

Se alle tal i Årsberetningen

Spillehaller

Spilleautomater generede 1.487 mio. kr. i BSI i 2017. Dette lå 17 mio. kr. under BSI for 2016, svarende til et fald på 1,1 procent 1.147 mio. kr. blev genereret i spillehaller, hvorimod 340 mio. kr. blev genereret i restauranter med alkoholbevilling.

BSI (mio. kr.)

Spilleautomater

99,6

93,7

91,7

28,1

27,3

29,9

Jan

Feb

Mar

SIDE

54

Restauranter

108,4 94,6

96,9

95,0

93,3

96,7

93,4

89,7

31,1

28,4

28,2

28,8

27,1

28,6

27,4

26,5

29,4

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

94,2

Se alle tal i Årsberetningen

SIDE

52


Onlinekasino

5000 Indskud

BSI ekskl. kommission 4000 3000

BSI (mio. kr.)

3.425

3.331

3.534

4.028

3.843

3.733

3.845

3.768

3.845

4.431

4.183

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Sep

Aug

Okt

Nov

0

Dec

SIDE

Se alle tal i Årsberetningen

Indskud

62

BSI ekskl. kommission 2500

1500

271

223 157

188

193 140

138

180

214

252 1000

188

178

Mio. kr

BSI (mio. kr.)

2000

500 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Se alle tal i Årsberetningen

Landbaseret vs. Online

Online andel

Landbaseret

SIDE

60

Online

52% 50%

BSI (mio. kr.)

I slutningen af 2017 foregik 51,5 procent af spil online. Dette inkluderer BSI fra onlinekasino, online væddemål og online salg af lotterier. Spil på mobilen hos udbydere af væddemål og onlinekasino stod samtidig for 54,5 procent af BSI.

2000 1000

Væddemål Væddemål genererede 2.329 mio. kr. i BSI i 2017. BSI var 7,4 procent højere sammenlignet med 2016, hvilket svarer til 161,1 mio. kr. BSI ekskl. kommission var højest i oktober med 271 mio. kr. og lavest i juni med 140 mio. kr.

4.045

1.194

1.181

1.161

1.174

1.129

1.145

1.152

1.187

48% 46%

1.030

1.033

1.016

1.058

1.073

1.116

1.157

1.259

kv. 1

kv. 2

kv. 3

kv. 4

kv. 1

kv. 2

kv. 3

kv. 4

44%

Online andel af det samlede marked

Onlinekasino genererede 1.806 mio. kr. i BSI i 2017. BSI var 15,6 procent højere sammenlignet med 2016, hvilket svarer til 243,5 mio. kr. BSI ekskl. kommission var højest i december med 163 mio. kr. og lavest i februar med 124 mio. kr.

42% 2016

2017

Se alle tal i Årsberetningen

SIDE

50


Spilleadfærd – Onlinekasino

Blackjack

Der spilles oftest på online spilleautomater (61,5 procent), efterfulgt af roulette (11,3 procent) og derefter blackjack (10,4 rocent) og kommissionsspil (7,3 procent) såsom multispiller poker. Kategorien “Andet” dækker over en række andre spil, herunder pokerspil mod en maskine, såkaldt videopoker.

Kommissionspil

10,4% 7,3%

Andet

9,5% 11,3%

Roulette

Spilleautomat

61,5%

Se alle tal i Årsberetningen

SIDE

65

Spilleadfærd – Væddemål Over en tredjedel af indskud på væddemål er placeret i weekenden – 18,4 procent placeres på lørdage, og 18,2 procent på søndage. Mandag er derimod dagen hvor indskuddet i gennemsnit ligger lavest med 10,7 procent af det ugentlige spil.

Mandag

10,7%

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

12,9%

13,5%

12,7%

13,5%

Lørdag

Søndag

18,4%

18,2%

Se alle tal i Årsberetningen

ROFUS Ved slutning af 2017, var der 12,877 registreringer i Spillemyndighedens ROFUS system (Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere). Det er en stigning på 46 procent ift. slutning af 2016. I gennemsnit, voksede antallet af registreringer med 338 personer pr. måned i 2017.

SIDE

64

Ialt

12.877 Mænd Ialt

3.030

8.822 Kvinder Ialt

6.177 Ialt Ialt Ialt

1.456 306 1.150 2012

2.870 627 2.243 2013

4.418

1.479

1.022 3.396 2014

2.056 9.847 6.766

4.698

2015

2016

Se alle tal i Årsberetningen

2017

SIDE

22


Overordnede tal - 2017

9,2

Gennemsnitlig tilbagebetalingsandel: Væddemål

Onlinekasino

mia. kr. 89,0% 96,4 %

Samlet BSI for 2017

Onlinespil (mænd & kvinder)

Tilladelsesindehavere Onlinekasino

SPIL

35 Væddemål

19

82,7%

Landbaserede kasinoer

7 17,3%

25.000

Spilleautomater

ca.

1.593 restauranter 1.155 spillehaller

aktive spilleautomater med månedlig BSI på 5.000 kr. pr. maskine

Lotterier

1 udbyder af lotto lotterier 3 klasselotterier ca. 1.600 almennyttige i 2017

Hvad er BSI?

BSI (Bruttospilleindtægt)

=

Værdi af indskud

-

Værdi af gevinster

(+

www.spillemyndigheden.dk

Værdi af kommission

)

Spillemyndigheden året i tal 2017  
Spillemyndigheden året i tal 2017  
Advertisement