Page 1

OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA, LJUBLJANA

PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO

2012/2013

Skrivnost sreče ni v tem, da počneš to, kar rad počneš, temveč v tem, da imaš rad to, kar moraš početi. (Sir James Barrie)


KAZALO VIZITKA ŠOLE

3

PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA

10

DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI

16

SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

19

KODEKS VEDENJA

25

2


VIZITKA ŠOLE OŠ Mirana Jarca Ipavčeva 1 1000 Ljubljana Danica VEČERID, ravnateljica danica.veceric@guest.arnes.si Suzana CVIRN GUČEK, pomočnica ravnateljice suzana.cvirn-gucek@guest.arnes.si Breda Vesna STELE, poslovna sekretarka Marjetka LENKIČ, poslovna sekretarka o-mj.lj@guest.arnes.si Računovodski servis H. PROŠID s. p. hasibp@gmail.com Sanja RUSTJA, psihologinja sanja.rustja@hotmail.com Simona PEROVŠEK, knjižničarka Zbornica Fax Prijava in odjava hrane Transakcijski račun Matična številka

01/280 61 04

Identifikacijska št. Spletni naslov

Si32234945 www.osmj.si

01/280 61 05 01/280 61 00

01/280 61 02 01/280 61 20 01/280 61 15 01/280 61 06 01/436 70 81 01/280 61 00 01261-6030662370 5084105000

OSTALI DELAVCI ŠOLE: Delavke v kuhinji: Mateja Markelj Petek, Ljeposava Udovčid. Hišnik: Bojan Leben. Dopoldanska čistilka: Milojka Miletid. Šolo čisti čistilni servis Anetta d. o. o. USTANOVITELJ Ustanovitelj šole je Mestna občina Ljubljana.

3


ŠOLSKI OKOLIŠ – BRANKOVA ULICA 1, 3, 5, 7, – CARJA DUŠANA ULICA 8, parne od 14 do 20, 18/a, b, c, – CELESTINOVA ULICA 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28, 30, 32, – CELJSKA ULICA 1, 1/a, 2, 3, 4, 5, 6, 6/a, od 7 do 17, 19, 20, neparne od 21 do 47, – CERKOVA ULICA od 1 do 6, 6/a, od 7 do 11, parne od 12 do 28, – DAJNKOVA ULICA od 1 do 12, od 14 do 18, 20, 21, parne od 22 do 50, 51, 52, 53, 54, – DIMIČEVA ULICA parne od 2 do 16, – DUNAJSKA CESTA 48, 50, 70, parne od 74 do 94, – FÖRSTERJEVA ULICA 2, 4, 40, 42, – GOLARJEVA ULICA 3, 4, 6, 8, – GRASSELLIJEVA ULICA parne od 2 do 12, – IPAVČEVA ULICA 1, 2, 4, 6, – KRŽIČEVA ULICA parne od 2 do 10, – KRANJČEVA ULICA parne od 2 do 22, 26, – LINHARTOVA CESTA neparne od 1 do 19, 11/a, – LUŽIŠKO-SRBSKA ULICA 7, 11, 13, 15, 62, 64, 66, 68, – MARIBORSKA ULICA 4, 16, 17, 17/a, od 18 do 29, – PERIČEVA ULICA od 1 do 7, parne od 10 do 64, 64/a, – POT K SAVI 2, 2/a, 3, 3/a, 4, 4/b, od 5 do 9, 9/a, od 10 do 16, od 18 do 20, 20/a, 21, 22, 23, 23/g, h, k, l, m, n, p, r, u, 24, 25, 26, 26/a, h, l, n, 29, 29/a, d, e, f, g, h, 31/d, f, 32, 33, 33/a, b, c, d, f, g, od 34 do 38, 39/b, c, 41/b, d, e, f, 45, 47/b, c, d, f, j, 76/a, b, c, d, e, f, g, h, 78/d, f, g, 80/a, b, c, e, f, g, h, 100/a, b, c, e, f, 102/a, b, c, d, e, f, g, h, 104/a, b, c, e, g, h, j, m, – PREKMURSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, – PRERADOVIDEVA ULICA 2, 4, 4/a, parne od 6 do 54, – PTUJSKA ULICA 1, 1/a, 3, 6, 7, od 9 do 28, 30, – RAIČEVA ULICA 1, 1/a, 3, 3/a, 5, 5/a, 7, 7/a, 9, 9/a, 11, 11/a, 12, 13, 13/a, 14, 15, 15/a, 16, 17, 17/a, 18, 19, 19/a, 20, 20/a, b, c, d, 21, 21/a, 23, 23/a, 25, 25/a, 27, 27/a, 28, 29/a, 31, 31/a, 32, 33, 33/a, 34, 35, 35/a, 36, 37, 37/a, 39, 39/a, 41, 41/a, 43, 43/a, 45, 45/a, 47, 47/a, 49,

49/a, 51, 51/a, 53, 53/a, 55, 55/a, 57, 57/a, 59, 59/a, b, c, 61, 61/a, 63, 63/a, 65, 65/a, 67, 67/a, 69, 69/a, 71, 71/a, 73, 73/a, 75, 75/a, 77, 77/a, 79, 79/a, 83, 83/a, 87, 87/a, 91, 91/a, 95, 95/a, 97, 97/a, 99, 99/a, – SVETOSAVSKA ULICA parne od 2 do 24, 24/a, 28, – TOMAČEVO 1, 5, 5/a, 7, od 11 do 14, od 16 do 24, 24/c, od 25 do 30, 30/a, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 39/d, 40, 41, 42, 45, 45/a, 47, 49, 53, 53/a, 55, 57, 59, – TOMAČEVSKA CESTA 2, parne od 30 do 48, 48/a, 50, 50/a, 52, – TOPNIŠKA ULICA 2, 3, 4, 5, 6, od 8 do 28, 30, 32, 33, parne od 34 do 44, – V DOLINI 1, 2, 2/a, 3, 4, 5, 6, 6/a, 7, 7/a, 8, 9, 9/a, 10, 11, 11/a, od 12 do 16, od 18 do 25, od 27 do 29, 41, 43, 45, – VOJKOVA CESTA 1, 1/b, 2, 3, 4, 5, od 7 do 12, od 14 do 19, parne od 20 do 34, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 58, 60, 64, 68, 70, – ZAGREBŠKA ULICA od 1 do 17, parne od 20 do 28

4


ŠOLSKI PROSTOR Šolski prostor, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, zajema prostor šole in z ograjo zajeto zunanje območje.

UPRAVLJANJE ZAVODA Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda. Slednji ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga:  trije predstavniki ustanovitelja,  pet predstavnikov delavcev šole,  trije predstavniki staršev. STROKOVNI ORGANI ZAVODA  učiteljski zbor, ki ga sestavljajo vsi strokovni delavci šole,  oddelčni učiteljski zbor, ki ga sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku,  razrednik, ki vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora ter spremlja vzgojne in učne rezultate v oddelku,  strokovni aktivi, ki jih sestavljajo strokovni delavci istega predmetnega področja. ORGANIZIRANOST UČENCEV Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Skupnost učencev in šolski parlament imata svojega mentorja. SVET STARŠEV V delo šole se starši vključujejo preko sveta staršev, ki ga sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. Svet staršev je posvetovalni organ zavoda in


daje mnenje o delu šole, ki ga potem zastopajo predstavniki staršev v svetu zavoda. VARNOST UČENCEV Osnovna šola prevzema v času pouka odgovornost za učence v prostorih šolske stavbe, na igrišču in šolskem dvorišču. Šola je odgovorna za svoje učence tudi na dnevih dejavnosti, ekskurzijah, šoli v naravi in na taborih. Šola ni odgovorna za učence na poti v šolo in domov, takrat ste za svojega otroka odgovorni starši. Za povečanje varnosti šola organizira dežurstva učiteljev. Učenci morajo upoštevati navodila in opozorila učiteljev.

PREDSTAVITEV UČITELJEV UČITELJI NA RAZREDNI STOPNJI Razred

Razredničarka

Nadomestna razredničarka

1. a

Karmen Izda

Irena Kolarič/Sonja Lokar

1. b

Anica Petrič

Katarina Sokač

2. a

Karmen Zupančič

Bernarda Močilnik

2. b

Mateja Rednak Gradišek

Zofka Ravnikar/Irena Kolarič

3. a

Iris Kolenc Slabe

Aleša Dolinar

3. b

Jana Brojan

Veronika Szillich

4. a

Nevenka Arko

Marija Munda

4. b

Marija Munda

Nevenka Arko

5. a

Marta Hvalec

Mirka Terbižan Batič

5. b

Mirka Terbižan Batič

Marta Hvalec

VZGOJITELJICI OZ. DRUGA UČITELJICA V RAZREDU Katarina Sokač, Irena Kolarič/Sonja Lokar

6


UČITELJICE V PODALJŠANEM BIVANJU Bernarda Močilnik, Zofka Ravnikar, Aleša Dolinar, Veronika Szillich, Rotar Metka, Smiljana Peklaj, Katja Rovan/Anja Knez, Mirka Terbižan Batič, Nevenka Arko. UČITELJI V JUTRANJEM VARSTVU Tone Krajnc, Irena Kolarič, Marta Hvalec, Dušan Bohinc. DODATNI UČITELJI 4. IN 5. RAZREDA Učitelj Marija Munda Daniela Potochnik Anka Novak Dehajid Uroš Rozman Rado Ogrin

Predmet GVZ TJA TJA ŠVZ ŠVZ

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI Učitelj Suzana Cvirn Guček Simona Perovšek Katja Tiringer Metka Rotar Ana Špiletič Andrej Nardin Barbara Avsec Anka Novak Daniela Potochnik Ines Mikulan Helena Jenko Smiljana Peklaj Tone Krajnc Irena Knific Marjetka Ferlan Uroš Rozman

Predmet SLO SLO SLO, PEVSKI ZBOR SLO, PB MAT MAT, FIZ MAT, TIT, IP TJA TJA GVZ, PEVSKI ZBOR LVZ, IP GEO, PB ZGO, DDE, JV KEM, GOS, NAR BIO, NAR, IP ŠVZ, IP 7


Rado Ogrin Katja Rovan/Anja Knez Natalija Rajh

ŠVZ, IP RAČ, IP, PB NEM

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI NA PREDMETNI STOPNJI Razred 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b

Razrednik Anka Novak Dehajid Daniela Potochnik Katja Tiringer Natalija Rajh Smiljana Peklaj Uroš Rozman Tone Krajnc Rado Ogrin

Nadomestni razrednik Rotar Metka Ana Špiletič Andrej Nardin Barbara Avsec Katja Rovan/Knez Anja Helena Fortuna Jenko Marjetka Ferlan Simona Perovšek

ŠOLSKI KOLEDAR Datum

Dan

3. sept. 2012

ponedeljek

/

29. sept. 2012 29. okt. 2012 30. okt. 2012 31. okt. 2012 1. nov. 2012 2. nov. 2012

sobota ponedeljek torek sreda četrtek petek

pouk jesenske počitnice praznik praznik jesenske počitnice

21. dec. 2012

petek

24. dec. 2012

ponedeljek

pouka prost dan

25. dec. 2012 26. dec. 2012

torek sreda

praznik praznik

27. dec. 2012 28. dec. 2012 31. dec. 2012 1. jan. 2013 31. jan. 2013

četrtek petek ponedeljek torek četrtek

novoletne počitnice

8. feb. 2013

petek

praznik

Obrazložitev

praznik /

8

ZAČETEK POUKA NADOMEŠČANJE POUKA ZA 24. DECEMBER POČITNICE POČITNICE DAN REFORMACIJE DAN SPOMINA NA MRTVE POČITNICE POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 29. SEPTEMBRA BOŽIČ DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI POČITNICE POČITNICE POČITNICE NOVO LETO ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK – pred praznikom šola organizira proslavo


15. feb. 1013 16. feb. 2013 25. feb. 2013 26. feb. 2013 27. feb. 2013 28. feb. 2013 1. marec 2013 1. april 2013 6. april 2013

petek sobota ponedeljek torek sreda četrtek petek ponedeljek sobota

/

29. april 2013 30. april 2013 1. maj 2013 2. maj 2013 3. maj 2013

ponedeljek torek sreda četrtek petek

pouka prost dan

14. jun. 2013

petek

/

24. jun. 2013

ponedeljek

/

24. jun. 2013

ponedeljek

25. jun. 2013

torek

zimske počitnice

praznik pouk praznik praznik

praznik

9

INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH POČITNICE POČITNICE POČITNICE POČITNICE POČITNICE VELIKONOČNI PONEDELJEK NADOMEŠČANJE POUKA ZA 3. MAJ POČITNICE POČITNICE PRAZNIK DELA PRAZNIK DELA NADOMEŠČANJE POUKA V SOBOTO, 6. APRILA ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1.–8. RAZREDA, RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI DAN DRŽAVNOSTI


PROGRAM IN ORGANIZACIJA DELA OBVEZNI PREDMETNIK V OŠ – RAZREDNA STOPNJA Predmet 1. Slovenski jezik Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Spoznavanje okolja Gospodinjstvo Družba Naravoslovje in tehnika Matematika Angleški jezik Športna vzgoja Dopolnilni, dodatni pouk Interesne dejavnosti Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Športni dan Tehniški dan Oddel. skupn. Število predmetov Tedensko ur pouka Tednov pouka

T 6 2 2 3

2. L 210 70 70 103

T 7 2 2 3

L 245 70 70 105

RAZRED 3. T L 7 245 2 70 2 70 3 105

4.

5.

T 5 2 1,5

L 175 70 53

T 5 2 1,5

L 175 70 53

2 3

70 105

1 3 3

35 105 105

175 70 105 35

4 3 3 1

140 105 105 35

70

2

70

4

140

4

140

5

175

3 1

105 35

3 1

105 35

3 1

105 35

5 2 3 1

2

70

2

70

2

70

2

4 dni 3 dni

4 dni 3 dni

4 dni 3 dni

3 dni 3 dni

3 dni 3 dni

5 dni 3 dni

5 dni 3 dni

5 dni 3 dni

5 dni 4 dni

5 dni 4 dni

6

6

6

0,5 8

0,5 9

20

21

22

24

26

38

38

38

38

38

10


OBVEZNI PREDMETNIK V OŠ – PREDMETNA STOPNJA PREDMET

RAZRED 6.

Slovenski jezik Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Geografija Zgodovina Naravoslovje Biologija Kemija Fizika Matematika Tuji jezik Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Športna vzgoja Državljanska vzgoja in etikapredmet 1. Izbirni Izbirni predmet 2. Izbirni predmet 3. Oddelčna skupnost Dopolnilni, dodatni p. Interesne dejavnosti Kulturni dnevi Naravoslovni dnevi Tehniški dnevi Športni dnevi Število predmetov Tedensko ur pouka Tednov pouka

7.

8.

9.

T

L

T

L

T

L

T

L

5 1 1 1 1 2

175 35 35 35 35 70

4 1 1 2 2 3

140 35 35 70 70 105

3,5 1 1 1,5 2

1225,5 35 35 52,5 70

4,5 1 1 2 2

144 32 32 64 64

1,5 2 2 4 3 1

53 70 70 140 105 35

2 2 2 4 3

64 64 64 128 96

2 1 2/1 1 1 0,5 1 2

70 35 70 35 35 17,5 35 70 3 dni 3 dni 4 dni 5 dni 16 30 35

2

64

2/1 1 1 0,5 1 2

64 32 32 16 32 64

4 4 2 1,5 3

0,5 1 2

140 140 70 53 105

17,5 35 70 3 dni 3 dni 4 dni 5 dni 11 26 35

4 4 1 2 1 2/1 1 1 0,5 1 2

11

140 140 35 70 35 70 35 35 17,5 35 70 3 dni 3 dni 4 dni 5 dni 14 29,5 35

3 dni 3 dni 4 dni 5 dni 14 30 32


URNIK DELA V 1. IN 2. RAZREDU Ura

Dejavnost 6.15–8.15 8.20–9.05 9.05–9.25 9.25–10.10 10.15–11.00 11.00–11.10 11.10–11.55 12.05–12.35 12.05–16.00 16.00–17.00

jutranje varstvo 1. ura malica 2. ura 3. ura 10-min. rekreativni odmor 4. ura kosilo podaljšano bivanje popoldansko varstvo

URNIK DELA OD 3. DO 9. RAZREDA

Ura

OD

DO

Predura 1. ura 2. ura Malica 3. ura 4. ura 5. ura 6. ura Kosilo 7. ura

7.30 8.20 9.10 9.55 10.15 11.05 11.55 12.45 13.30 13.50

8.15 9.05 9.55 10.05 11.00 11.50 12.40 13.30 13.50 14.35

12


PREDMETNI, RAZREDNI IN POPRAVNI IZPITI 9. razred: od 18. junija do 1. julija 2013 Redni rok 7., 8. razred: od 26. junija do 9. julija 2013 Jesenski rok

7., 8., 9. razred: od 19. do 30. avgusta 2013

PREDROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU 3. maj–14. junij 2013 3. maj–24. junij 2013

1. rok 1. rok

učenci 9. razreda učenci od 1. do 8. razreda

19.–30. avgust 2013

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

PREDNACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA 6. IN 9. RAZRED (NPZ) Nacionalni preizkus znanja opravljajo učenci v 6. in 9. razredu. Učenci 6. razreda opravljajo preizkus iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo in šport. REDNI ROK Datum

Predmet

Razred

torek, 7. maj 2013

matematika

6., 9.

četrtek, 9. maj 2013

slovenščina

6., 9.

torek, 14. maj 2013

tretji predmet in

9.

tuj jezik

6.

13


NAKNADNI ROK Naknadni rok je namenjen učencem 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku. Datum

Predmet

Razred

četrtek, 30. maj 2013

matematika

9.

petek, 31. maj 2013

slovenščina

9.

ponedeljek, 3. junij 2013

tretji predmet

9.

NAOCENJEVALNE KONFERENCE I. ocenjevalna konferenca

30. 1. 2013 (od 1. do 9. razreda)

II. ocenjevalna konferenca

12. 6. 2013 (za 9. razred) 18. 6. 2013 (od 1. do 8. razreda)

VALETA 9. r.

13. junij 2013

INFORMATIVNI DAN 9. r.

petek, 15. 2., in sobota, 16. 2. 2013

14


INTERESNE DEJAVNOSTI Naziv interesne dejavnosti

Mentor

Razred

Čas

1

Otroški pevski zbor

K. Sokač

1.–3.

torek, 12.40–13.25

2

Orffovi instrumenti

K. Sokač

3.

ponedeljek, 7.30–8.15

3

Mlajši mlad. pev. zbor

K. Tiringer

4., 5.

petek, 12.55–14.40

4

Mladinski pevski zbor

I. Mikulan

6.–9.

sreda, četrtek, 12.55–13.40

5

Ustvarjalne delavnice

V. Szillich

1.–4.

torek, od 15.00–16.00

6

Narav. delavnica

K. Zupančič

1.–3.

torek, 12.55–13.40

7

Narav. delavnica

K. Zupančič

4., 5.

sreda, 13.15–14.00

8

Dram.-lutk. delavnice

K. Zupančič

4.–9.

četrtek, 13.15–14.00

9

Računalništvo

K. Rovan/A. Knez

1.–6.

po dogovoru

10

Jazz petje

I. Mikulan

6.–9.

petek, 14.00–14.45

11

Cici Vesela šola

A. Petrič

1.–3.

ponedeljek, 12.40–13.25

12

Likovne delavnice

H. F. Jenko

4.–6.

četrtek, 12.55–14.45

13

Logika

K. Izda

2.–5.

četrtek, 12.55–13.40

Naziv interesne dejavnosti

Izvajalec

Razred

Nogomet

Nogometna šola

1.–4.

Karate

Karate klub Ljubljana

1.–9.

Košarka – dečki

KD Parklji

1.–5.

Športna gimnastika

ŠD Sokol

1.–5.

Košarka – deklice

KŠ Ježica

4., 5.

Judo

ŠD Mala šola juda

1.–4.

Rokomet – dečki

RK Olimpija

3.–5.

Rokomet – deklice

RK Tabor

Glasbena šola Jezikovna šola BiP Glasbena šola

Orfej BiP Citre

1.–9. 1.–9. 1.–9. 15

Čas sreda, 14.45–16.15 petek, 14.00–15.30 od pon. do čet., od 14.45 dalje, odvisno od skupine ponedeljek, 15.30–17.00 petek, 15.30–17.00 sreda, 12.55–13.40 torek, 14.45–15.30 četrtek, 14-45–15.30 torek in četrtek , 14.00–15.30 ponedeljek, 14.45–15.30, sreda, 16.15–17.00 torek, 15-30–17.00 četrtek, od 15.30–17.00 po individualnem urniku po urniku jezikovne šole po individualnem urniku


DRUGE OBLIKE DELA Z UČENCI DODATNI IN DOPOLNILNI POUK Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Dodatni pouk je namenjen učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo temeljne standarde znanja. S poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Natančen razpored in urnik dodatnega ter dopolnilnega pouka bodo dobili učenci septembra 2012. PODALJŠANO BIVANJE Podaljšano bivanje je namenjeno učencem 1.–5. razreda. Učenci v času podaljšanega bivanja samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo šolske obveznosti, seznanjajo se s tehnikami učenja, kulturo prehranjevanja, se socializirajo in navajajo na individualno in skupinsko delo. Podaljšano bivanje ni varstvo, ampak nadgradnja osnovnega programa. V oddelkih podaljšanega bivanja se trudimo, da otroci kakovostno in ustvarjalno predvsem pa varno preživijo čas, ko so starši v službah. Vsebuje naslednje elemente:  prehrano,  sprostitveno dejavnost,  samostojno učenje,  ustvarjalno preživljanje prostega časa. Starši, ki želijo, da otrok nalogo konča v šoli, naj upoštevajo čas, namenjen pisanju domačih nalog med 13:45 in 14:35. Podaljšano bivanje ne more biti nadomestilo za starševsko delo z otroki doma. Otrokovo šolsko delo morate starši spremljati vsak dan. Preglejte otrokove naloge, predvsem pa se pogovarjajte in poslušajte otroka. Učitelj je v času samostojnega učenja (pri 16


pisanju nalog) na razpolago vsem učencem in ne more venomer celotni skupini natančno pregledati vseh nalog. Starše naprošamo, da ob prevzemu otroka počakate pred razredom. Učenci lahko le s pisnim dovoljenjem staršev odidejo domov sami. OKVIRNA RAZPOREDITEV DEJAVNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU: Časovna razporeditev

Dejavnosti

12.15–13.45

kosilo in sprostitvene dejavnosti

13.45–14.35

samostojno učenje

14.35–14:50

popoldanska malica

14.50–17.00

ustvarjalno

preživljanje

prostega

časa

in

sprostitvene dejavnosti Vsak učitelj podaljšanega bivanja si organizira svoj delovni dan v oddelku po svoje, upoštevajoč dejavnosti, ki so predpisane, kosilo, vreme … Urnik bo vsak učitelj objavil pred razredom. JUTRANJE VARSTVO Za učence 1.–3. razreda organiziramo jutranje varstvo od 6.15 do 8.15. Jutranje varstvo je vodeno in zajema počitek, pogovor, sprostitvene dejavnosti (skupinske ali individualne), družabne igre ter pripravo na pouk. ŠOLA V NARAVI

Za učence 3., 5., 6., 7., in 8. razreda bomo organizirali šolo v naravi. RAZRED

TERMIN

KRAJ

3.

24. do 26. 10. 2012

CŠOD Lipa

5.

12. do 16. 9. 202

Terme Ptuj 17


6.

17. do 21. 12. 2012

CŠOD Kranjska Gora

7.

25. do 29. 3. 2013

CŠOD Rak

8.

25. 3. do 29. 3. 2013

CŠOD Soča

TEČAJ PLAVANJA Tečaj plavanja bo organiziran za 1. in 3. razred v športnem parku Tivoli. Učenci 6. razreda imajo preizkus znanja v plavanju. Za učence, ki še niso osvojili tehnike plavanja, bo organiziran še tečaj. Na tečaj jih spremljajo starši. Urnik tečaja:  1. r. – 15. 10. do 26. 10. 2012 od 10.00 do 11.00  3. r. – 19. 11. do 30. 11. 2012 od 13.15 do 14.30 UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI IN S POSEBNIMI POTREBAMI Ob dopolnilnem pouku in notranji diferenciaciji nudimo učencem s težavami skupinsko ali individualno pomoč. Pomoč prilagajamo potrebam posameznega učenca. Učenci imajo pravico do prilagoditev (časovnih, prostorskih, oblikovnih). Pomoč koordinira psihologinja Sanja Rustja. Sodelujemo tudi z drugimi strokovnimi inštitucijami. NADARJENI UČENCI V tem šolskem letu nadaljujemo z izvajanjem koncepta odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Odkrivanje poteka v dveh fazah. Prva faza je EVIDENTIRANJE. Na oddelčnih učiteljskih zborih na osnovi predlogov učiteljev, svetovalne službe in ostalih kriterijev, ki jih določa koncept (dosledno doseganje odličnih ocen, izjemni dosežki, tekmovanja …), evidentiramo učence, ki bi lahko bili nadarjeni. Druga faza je IDENTIFIKACIJA. Z dvema psihološkima testoma (intelektualne sposobnosti in ustvarjalnost) in vprašalnikom za učitelje, ki poznajo učenca, bomo preizkusili evidentirane učence. Kot nadarjeni bodo identificirani tisti učenci, ki bodo izpolnili kriterij vsaj na enem od instrumentov. Nato sledijo razgovori s starši in izdelava individualnega načrta ter delo z nadarjenimi.

18


SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI Sodelovanje med šolo in straši je izjemno pomembno. Zato vas vabimo, da se redno udeležujete roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Tako boste na tekočem o pomembnih dogajanjih na šoli ter o napredku svojega otroka. Za pogovorne ure se morate starši predhodno najaviti, tako se lahko vsak učitelj na pogovorno uro pripravi, saj vam želimo podati čim bolj celostno informacijo o vašem otroku. RODITELJSKI SESTANKI IN GOVORILNE URE Na 1. roditeljskem sestanku, ki bo od 5. 9. do 6. 9. 2012 (učenci bodo prejeli obvestilo o točnem datumu in uri sestanka), bodo razredniki in ostali učitelji predstavili vsebine, cilje in kriterije ocenjevanja pri posameznih predmetih. V času popoldanskih govorilnih ur so v šoli tudi ravnateljica, pomočnica ravnateljice, psihologinja, socialna delavka in knjižničarka. Na pogovor z učitelji lahko pridete tudi v času dopoldanskih govorilnih ur. Razpored le-teh bodo dobili učenci na začetku šolskega leta. Razrednik lahko zaradi boljše organizacije vzgojno-izobraževalnega dela spremeni določene datume roditeljskih sestankov. O spremembi mora starše pisno obvestiti. RODITELJSKI SESTANKI 1.

5. 9.–6. 9. 2012

2.

14. 2. 2013

3.

PO DOGOVORU

POPOLDANSKE GOVORILNE URE: 17.00–18.30 4. 10. 2012

8. 11. 2012

6. 12. 2012

3. 1. 2012

7. 3. 2013

4. 4. 2013

9. 5. 2013

19


ŠOLSKI SKLAD V šolskem skladu bomo zbirali prispevke staršev in donatorjev za višji standard šole. Sklad ima upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov učiteljskega zbora in staršev, ki bo skrbel za smotrno porabo sredstev. Sredstva se zbirajo na: TRR 01261-6030662370. BLAGAJNA Denarne zadeve lahko urejate pri računovodji po predhodnem dogovoru na telefonskih številkah 280 61 02 ali 041-691-351. Lahko pa mu tudi pišete na enaslov: hasibp@gmail.com. UČBENIŠKI SKLAD V šoli poteka izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada. Za izposojo kompleta učbenikov za določen razred se lahko odločite s prijavnico v začetku junija. Že izposojene učbenike učenci vračajo v kompletu konec šolskega leta, hkrati pa teče izposoja novih kompletov učbenikov za naslednje šolsko leto. Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada je brezplačna. V primeru izgubljenega učbenika ali zelo poškodovanega se zahteva nadomestilo le-tega. Istočasno učenci dobijo ponudbo za nakup delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto. ZDRAVSTVENO VARSTVO V sodelovanju z ZD Bežigrad so za učence od 1. do 9. razreda organizirani sistematični zdravstveni pregledi. Prav tako omogočamo sistematični pregled zob in učenje pravilnega čiščenja zob. KNJIŽNICA Knjige so zaklad, ki čaka, da ga odkrijemo. V šolski knjižnici je 14.114 knjig za učence in učitelje. Na voljo je tudi 23 naslovov revij, časopisov in časnikov, ki jih lahko učenci berejo v času izposoje v knjižnici.

20


Učenci si lahko izposodijo največ 3 knjige za 14 dni. Če izposojenih knjig ne preberejo, lahko podaljšajo izposojo še za 14 dni. Urnik izposoje knjig iz knjižnice je na voljo na vratih knjižnice. V šolski knjižnici se izvajajo pedagoške ure knjižnično-informacijskega opismenjevanja, branje knjig mladinskega tiska (Ciciban, PIL, GEA, Kekec, Zmajček) – vse to ureja knjižničarka gospa Simona Perovšek. SVETOVALNA SLUŽBA Svetuje staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju vzgojnoizobraževalnega dela. V primeru učnih, osebnostnih ali drugih težav se po pomoč lahko obrnete na psihologinjo go. Sanjo Rustja od 8. do 14. ure po predhodnem dogovoru. Prisotna je tudi v času popoldanskih govorilnih ur (od 17.00 do 18.30).

Šolska svetovalna služba namenja posebno skrb učencem s posebnimi potrebami. Šola ima vse kadrovske in materialne pogoje, ki so potrebne za uspešno integracijo zlasti gibalno oviranih otrok. Delo z njimi je nekoliko specifično in zahteva tesno sodelovanje vseh, ki so v neposrednem stiku z otrokom. ŠOLSKA PREHRANA Učencem naše šole nudimo šolsko malico (dopoldansko in popoldansko) ter kosilo. Učenci 1. in 2. razredov imajo malico po 1. šolski uri, ostali po 2. šolski uri. Kosilo delimo med 12.00 in 14.00. S kosilom vedno pričnejo učenci 1. in 2. razredov. Dobaviteljica kosila je tudi letos OŠ Milana Šuštaršiča. Malice pripravljamo sami. V kolikor ima vaš otrok zaradi zdravstvenih razlogov posebno prehrano oz. dieto, mu to 21


seveda omogočimo, vendar se je potrebno prej o tem pogovoriti z vodjo šolske prehrane, gospo Ireno Knific. Starši lahko zaprosite za subvencionirano prehrano. To urejate na centru za socialno delo. Lahko pa zaprosite tudi za dodatno subvencijo za malico in subvencijo za kosilo. Do tega so upravičeni učenci, katerih starši izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v Pravilih o šolski prehrani in navodilih za subvencioniranje šolske prehrane. Vse informacije dobite pri ge. Suzani Cvirn Guček, pomočnici ravnateljice. Trajne spremembe glede naročila prehrane med letom so možne vsakega 1. v mesecu, in sicer do 25. v mesecu za naslednji mesec. Ureja jih ga. Suzana Cvirn Guček. Lahko se oglasite pri njej osebno ali pa jo pokličete na tel. št.: 280 61 05 in ji sporočite spremembo. Za vsako spremembo je potrebno izpolniti novo prijavnico. Za začasne odjave in ponovne prijave zaradi bolezni oz. drugih odsotnosti imate tri možnosti:  pošljite sporočilo na e-naslov: odjave.os.mirana.jarca@gmail.com,  odjavite preko spleta direktno v Lo.Polis (vsak učenec ima svojo šifro),  ali pokličete na telefonsko številko tajništva (2806 100). Prehrano je potrebno odjaviti do 8.30, da se odjava upošteva z naslednjim dnem. Enako velja za ponovno prijavo. Če prehrane ne odjavite, vam moramo tudi za subvencionirano prehrano zaračunati polno ceno. Malica in kosilo se plačujeta s položnico v roku, ki je določen na njej. Upamo, da boste z našo ponudbo prehrane zadovoljni in da bo naše sodelovanje uspešno. Tedenski jedilnik je objavljen tako na naši spletni strani kot na vratih jedilnice.

STATUS UČENCEV Učenec, ki se vzporedno izobražuje v glasbenih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, oziroma je perspektivni športnik, lahko pridobi:  status učenca, ki se vzporedno izobražuje (npr. glasbena šola)  status športnika. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora oziroma razrednega učitelja. Pridobitev 22


statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik učenca. K predlogu za pridobitev statusa je treba priložiti:  za status učenca, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program, dosežke ter urnik obveznosti;  za status športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze, dosežke ter urnik obveznosti. Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Predlog z dokazili o izpolnjevanju pogojev je treba predložiti najkasneje do 15. septembra 2012 oz. ob koncu tekmovalne sezone. Prilagoditve pri ocenjevanju 1. Učenec je dolžan pridobiti ustne ocene najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Po tem času ga učitelj lahko ustno oceni nenapovedano. Učenec se je dolžan sam dogovoriti z učiteljem o terminu ocenjevanja. 2. Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek). 3. Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, veljajo tudi za učenca s statusom, razen če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten. V takem primeru lahko pisno ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku ali v času dopolnilnega ali dodatnega pouka, v dogovoru s posameznim učiteljem pa lahko tudi drugače. 4. Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem v času dopolnilnega pouka. 5. V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (11. člen).

23


Obveznosti učenca so:  vestno opravljati šolske obveznosti in dolžnosti,  sodelovanje pri pouku in pisanje domačih nalog,  dogovarjati se z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v sodelovanju z nosilcem predmeta,  držati se dogovorjenega načrta,  sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba ...),  vse izostanke mora vnaprej napovedati,  redno obveščati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu,  zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah,  obiskovati dopolnilni pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega lahko predlaga tudi nosilec posameznega predmeta),  nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti. Šola lahko odloči o začasnem in trajnem odvzemu statusa v naslednjih primerih: 1. Če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zloraba opravičil odsotnosti od pouka). 2. Če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede in mu je bil zato izrečen kakršen koli vzgojni opomin. 3. Če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha. 4. Če je učenec ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen nezadostno. 5. Če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju oziroma prireditvi. 6. Če preneha z aktivnim treniranjem. 7. Če neopravičeno izostaja od pouka (5 neopravičenih ur). 8. Če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti. 9. Če s svojim odnosom ovira in moti učence in učitelje pri rednem pouku. 10. Če krši hišni red in pravila šolskega reda. 11. Če tako menijo njegovi starši ali otrok sam in to namero tudi pisno podajo. Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi delavci šole. Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje celotnega učiteljskega zbora. Po Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/98 in spremembe 56/2007) in šolskem dogovoru o prilaganju obveznosti učenca s statusom.

24


KODEKS VEDENJA Šola je prostor, kjer učenci in zaposleni na šoli sobivamo vsaj pol dneva. Je tudi prostor, kjer se srečujemo različni ljudje: različnih starosti, različnih interesov, iz različnih okolij, različnega videza itn. Da bi lažje in prijetneje sodelovali, moramo biti spoštljivi in strpni ter se držati osnovnih pravil bontona. Od učenca pričakujemo:  da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole in ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,  se spoštljivo vede do drugih in težav ne rešuje z verbalnim ali fizičnim nasiljem,  da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,  da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,  da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,  da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole,  da spoštuje pravila hišnega reda,  da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole in lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,  da hodi v šolo primerno oblečen in brez ličil,  da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni ali šolski skupnosti učencev.

HIŠNI RED spoštovati vsi zaposleni, učenci, starši, drugi udeleženci vzgoje in izobraževanja, najemniki šolskih prostorov in obiskovalci. 2. Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev, veljajo:  pri pouku,  med odmori,  pri interesnih dejavnostih v šoli,  pri programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šole v naravi, tabori,  na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole.

Osnovna šola Mirana Jarca določa s hišnim redom vprašanja, pomembna za nemoteno življenje in delo v šoli, in sicer: 1. splošne določbe, 2. območje šole in površine, ki sodijo v šolski prostor, 3. poslovni čas in uradne ure, 4. uporabo šolskega prostora, 5. organizacijo nadzora, 6. ukrepe za zagotavljanje varnosti, 7. vzdrževanje reda in čistoče, 8. prehodne in končne določbe. I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. Določila hišnega reda veljajo in jih morajo

3. 25

Dosledno

spoštovanje

in

upoštevanje


hišnega reda omogoča nemoten potek pouka in pomeni lepše, prijetnejše bivanje za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa.  II. OBMOČJE ŠOLE IN POVRŠINE, KI SODIJO V ŠOLSKI PROSTOR Vzgojno-izobraževalno delo OŠ Mirana Jarca se izvaja v prostorih OŠ Mirana Jarca na Ipavčevi 1 v Ljubljani. V šolski prostor sodijo tudi šolsko parkirišče, šolsko igrišče, dohod do šole, atriji pred učilnicami in zelenice okoli šole.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:  skupne in individualne govorilne/pogovorne ure po urniku, ki ga prejmejo v septembru,  roditeljske sestanke,  druge oblike dela s starši.

III. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE 1. Poslovni čas Šola posluje od ponedeljka do petka. Dejavnost Jutranje varstvo Redni pouk Podaljšano bivanje Popoldanske dejavnosti v organizaciji šole Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov – najem telovadnice, male dvorane Popoldanske dejavnosti najemnikov v učilnicah in večnamenski dvorani

8.00 do 10.00 in vedno v času roditeljskih sestankov, govorilnih ur ter po dogovoru, brez dogovora pa v nujnih primerih in za poslovanje v pomembnih zadevah, uradne ure svetovalne službe so vsak dan od 8.00 do 13.00 po predhodnem dogovoru in v času popoldanskih govorilnih ur, uradne ure računovodje so vsak ponedeljek in sredo od 7.30–9.30.

Čas 6.15– 8.15 8.30–15.30 12.15–17.00 13.40–17.00

Urnik stikov s starši je zapisan v LDN in publikaciji.

IV. UPORABA ŠOLSKEGA PROSTORA 17.00–23.00 1. Šolski prostor se uporablja za :  vzgojno-izobraževalne dejavnosti učencev šole,  druge oblike vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe,  oddajanje prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.

16.00–20.30

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.

2. Dostop do šolskih prostorov Glavni vhod je odprt od 6.15 do 20.30. Odklene in zaklene ga hišnik. Vhod v prvi trakt se odpre ob 6.15 in zapre ob 17.00. V času pouka je glavni vhod zaklenjen. Obiskovalci pozvonijo na zvonec pri vratih. Vhod (zunanja vrata) pri telovadnici odklene hišnik ob 6.15, zaklenejo pa ga najemniki ob 23.00. Najemniki za telovadnico in malo dvorano imajo svoje ključe. Vodi se evidenca o izdanih ključih. Po zaključku dejavnosti morajo najemniki ključe vrniti. Vrata pri mali dvorani odklene hišnik ob 7.00, ob 17.30 jih zaklene čistilka. Najemniki prostorov učilnic in večnamenske

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve …) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 2. Uradne ure Šola ima uradne ure v dopoldanskem času:  uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 7.30 do 13.00 ure, razen v času poletnih počitnic, ko so uradne ure od 8.00 do 10.00,  ravnateljica ima uradne ure vsak dan od 26


dvorane v popoldanskem času uporabljajo glavni vhod. Vhod pri kuhinji lahko uporabljajo samo hišnik, kuharice in prevoznik hrane. Vsi stranski vhodi (zasilni) so čez dan zaprti, odpirajo se le po potrebi. Direktne izhode iz učilnic odpirajo in zapirajo učitelji. Na večernem obhodu ob 20.00 hišnik preveri, ali so vsa vrata zaklenjena.

igrišču ni dovoljeno, razen za učence, ki čakajo na prevoz staršev in so v spremstvu učitelja.  Odhodi učencev med poukom Učenci lahko zapustijo šolski prostor samo iz opravičenih razlogov, kot so:  odhod k zdravniku,  predhodno najavljenišportni treningi in tekmovanja,  obiskovanje glasbenešole zaradi nastopa. Za odhod starši oz. zakoniti zastopniki pisno zaprosijo razrednika. Za športne aktivnosti zaprosijo trenerji ali starši, za glasbene nastope pa starši ali profesorji glasbenih šol.

Učenci vstopajo v šolo po naslednjem redu:  Učenci od 1. do 2. razreda skozi stranski vhod v prvem traktu (starši lahko učence pospremijo do učilnice). Ta vhod se ob 17.00 zapre.  Učenci od 3. do 9. razreda skozi glavni vhod (starši učencev ne spremljajo do učilnice).

 Izjemni odhodi učencev med poukom Če ima učenec v šoli zdravstvene težave (vročina, slabost, bruhanje ipd.) ali se poškoduje, mora razrednik, učitelj ali drugi strokovni delavec, ki ima učenca pri pouku, o stanju učenca obvestiti starše. Učenec sme zapustiti šolo le v spremstvu staršev/zakonitih zastopnikov ali z osebo, ki so jo le-ti pooblastili. Izjemen odhod učenca zabeleži razrednik ali učitelj, ki tisto uri poučuje v oddelku, v dnevniku razreda pod opombe, kjer navede vzrok odhoda.

Starši, obiskovalci in najemniki prostorov vstopajo v šolo skozi glavni vhod. Obiskovalci v dopoldanskem času pozvonijo na zvonec pri vhodnih vratih in odidejo v upravne prostore (tajništvo, blagajna, vodstvo šole) in se ne zadržujejo v ostalih prostorih šole brez vednosti vodstva šole. Po končanih opravkih takoj zapustijo šolo skozi glavni vhod. 3. Prihajanje učencev v šolo Glavni vhod se odpre ob 6.15 uri, ko se prične jutranje varstvo. Pouk se prične ob 8.30. Učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka. Učenci vozači od 7.00 do 8.15 ter po pouku do odhoda počakajo v določeni učilnici, kjer jih nadzoruje dežurni učitelj. Seznam teh otrok se določi po podpisani prošnji staršev. Učence 1. razreda v šolo in iz nje spremljajo starši/zakoniti zastopniki. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let (mladoletniki), če to dovolijo starši. O spremljevalcih pisno obvestijo razrednika.

5. Pouk  Pouk poteka po urniku pod vodstvom učiteljev. Če učitelj zamudi več kot pet (5) minut učne ure, je reditelj dolžan sporočiti njegovo odsotnost vodstvu šole, ki bo organiziralo nadomeščanje.  Učne ure se v vseh razredih začenjajo s tihim vstajanjem učencev in pozdravom. Način pozdravljanja določijo učenci in učitelji sami.  Vsi učenci šole učitelje in ostale delavce ter vse odrasle šole vikajo in naslavljajo z ustreznim nazivom (gospa/gospod/učitelj/učiteljica).  Učenci so dolžni upoštevati pravila šolskega reda. Če učenec pravila krši in moti pouk, učitelj o tem obvesti razrednika.  Učitelj ne sme poslati učenca, ki moti pouk, iz razreda brez spremstva odrasle osebe. Če zaradi nemira ali reševanja vedenjske problematike potrebuje pomoč, pošlje

4. Odhajanje učencev iz šole Zapuščanje šolske stavbe v času pouka in med odmori učencem ni dovoljeno. Po končanem pouku, podaljšanem bivanju, interesni dejavnosti ali kosilu gredo učenci takoj domov. Zadrževanje na šoli in šolskem 27


učenca, ki nima težav, po svetovalno delavko, razrednika (če je prost) ali vodstvo šole. Z učencem se opravi razgovor (svetovalna delavka, razrednik ali vodstvo šole). O dogodku se obvesti starše. Če učenec kljub razgovorom še naprej moti pouk, svetovalna delavka ali razrednik ali vodstvo šole pokliče starše, da ga prevzamejo in odpeljejo domov. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj.

dežurstva, naj vsak učitelj poskuša reševati takoj, strpno, objektivno. b) Dežurstva učencev Reditelj v razredu skrbi za red in zadnji zapušča urejen razred. Na začetku vsake ure učitelju javi odsotnost učencev od pouka in morebitne poškodbe inventarja, po vsaki uri počisti tablo, pospravi in pregleda učilnico. Dežurni učenec za malico prinese malico v razred in jo razdeli sošolcem. Poskrbi tudi, da imajo vsi učenci prtičke. Po malici odnese košare z ostanki hrane in embalažo nazaj v kuhinjo. Če učenec svojega dežurstva ne opravlja vestno, mu razrednik lahko podaljša dežurstvo še za en teden.

Dejavnosti, ki ne sodijo v šolski program, se izvajajo v popoldanskem času. Vsi uporabniki prostorov v popoldanskem času morajo upoštevati hišni red. Uporabnik, ki kot nosilec dejavnosti prevzame ključe prostorov, je v celoti odgovoren za hišni red in škodo, ki nastane.

VI. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI Za zagotavljanje varnosti šolskega prostora in oseb šola izvaja naslednje ukrepe:  prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov,  pravila obnašanja v šolskem prostoru,  upoštevanje navodila iz Požarnega reda (kontroliranje naprav, instalacij, ukrepi v primeru požara, oznake poti evakuacije),  vaje evakuacije učencev za primer nevarnosti (po Načrtu evakuacije),  ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca,  upoštevanje načrta varne poti v šolo (načrt varnih poti),  drugi ukrepi.  Iztikanje varnostnih zatičev pri gasilnem aparatu in uporaba le-teh za zabavo, je prepovedana. Finančno škodo, ki jo bodo povzročili učenci pri objestni uporabi, bodo morali poravnati povzročitelji škode.

6. Odmor Med odmorom učenci upoštevajo navodila dežurnih učiteljev. Odmori so namenjeni pripravi na naslednjo učno uro, sprostitvi in mirnim pogovorom. S svojim vedenjem učenci ne smejo ogrožati sebe in drugih ter uničevati inventarja. V. ORGANIZACIJA NADZORA V šoli je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb, inventarja in naprav ter zagotavlja varnost osebam. Nadzor obsega tehnični nadzor (zaklepanje vrat in alarmni sistem, video nadzor) in fizični nadzor (razpored dežurstva učiteljev pripravi pomočnica ravnateljice, razpored učencev rediteljev pa razrednik). a) Dežurstva učiteljev Učitelji opravljajo dežurstvo od ponedeljka do petka po razporedu, ki ga določi vodstvo šole. Naloge dežurnih učiteljev so:  nadzirajo in zagotavljajo red in disciplino na hodnikih, v straniščih in učilnicah, v avli šole, predprostoru glavnega vhoda ter v jedilnici,  če ugotovijo poškodbe šolskega inventarja, to javijo vodstvu šole,  vse probleme, ki nastanejo v času

1. Ukrepi in prepovedi uporabe nedovoljenih naprav in pripomočkov, uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav Uporaba prenosnih telefonov, fotoaparatov, različnih glasbenih predvajalnikov in snemalnih naprav, gameboyev ni dovoljena znotraj šolskega prostora (šolska stavba, dvorišče, igrišče in zelenice), razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole. Vodstvo šole lahko v izjemnih primerih uporabo dovoli. 28


V primeru kršitve ima vsak delavec pravico učencu odvzeti napravo in jo predati odgovorni osebi, pri kateri jo prevzamejo starši. V primeru, da učenec kršitev ponovi, se naprava odvzame in se jo vrne ob koncu šolskega leta.

dogodku obvesti starše in vodstvo šole. Za nedovoljene predmete šola ne odgovarja. Prav tako je prepovedano kajenje in uživanje alkoholnih pijač in drugih drog. V šolo je prepovedano prinašati in uporabljati tudi druge snovi, ki so neprimerne ali škodljive za otrokovo zdravje in razvoj (npr. energetske pijače).

2. Obnašanje v šolskem prostoru Učenci, delavci šole, najemniki in obiskovalci morajo upoštevati pravila hišnega reda v celotnem šolskem prostoru. Šola sprejme pravila ravnanja za pouk v posebnih učilnicah oz. šolskih prostorih: v telovadnici in mali dvorani, učilnici za tehnično vzgojo, gospodinjski učilnici, knjižnici, učilnici za računalništvo, učilnicah za naravoslovje, v sanitarnih prostorih, na šolskem igrišču (priloga).

Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje primernega obnašanja učencev Učenke in učenci prihajajo v šolo nenaličeni, ter se tudi v šoli ne ličijo. Oblačijo se primerno svoji starosti in letnemu času. Če učenec ali učenka navedene ne upošteva, ima vsak delavec šole pravico, da od učenca ali učenke zahteva, da se primerno uredi. Po potrebi razrednik pokliče starše, da se učenca/učenko odpelje domov in se šoli primerno uredi.

3. Ukrepanje v primeru poškodbe ali slabem počutju učenca V primeru poškodbe učenca ali slabega počutja je vsak delavec šole dolžan takoj ukrepati. Kadar je učenec težje poškodovan ali se zelo slabo počuti, je potrebno poklicati zdravnika oz. reševalno vozilo. Učenca je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju učenca obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po učenca. V primeru poškodbe učenca je delavec dolžan napisati zapisnik o poškodbi. Če je poškodba posledica nasilnega dejanja ali hujše nesreče (padec z višine …), je šola poleg staršev dolžna o tem obvestiti tudi policijo. Tudi v tem primeru je o poškodbi potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati pomočnici ravnateljice.

VII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 1. Nošenje copat in shranjevanje garderobe Učenci se ob vstopu v šolo preobujejo v copate, ki so obvezne v vseh prostorih šole. Učenec, ki nima copat, bo ta dan bos. Šolskih copat učenci ne puščajo po garderobah ali po drugih šolskih prostorih. Pri športni vzgoji uporabljajo copate po navodilih učitelja za športno vzgojo. Garderobo puščajo pred svojimi matičnimi učilnicami. Obutev mora biti pospravljena pod klop, oblačila pa obešena na obešalnikih. Najdeni predmeti se shranjujejo v shrambo pri glavnem vhodu. Starši in učenci lahko zaprosijo za ključ tajnico šole. 2. Šolska malica in kosilo Učenci malicajo v učilnici, kjer so imeli pouk drugo šolsko uro. Učenci, ki so imeli športno vzgojo, likovno vzgojo ali tehniko in tehnologijo, angleščino v učilnici 205 pa v jedilnici. S hrano ne hodijo po hodnikih. Ko jedo, se kulturno vedejo in za seboj pospravijo. Čas kosila je med 12.00 in 14.00. Učenci odhajajo na kosilo po pouku, v času podaljšanega bivanja (v spremstvu učitelja) oz. v odmoru med 6. in 7. šolsko uro. V jedilnico lahko vstopajo samo učenci, ki so naročeni na kosilo. Garderobo in torbice puščajo pred svojo matično učilnico.

4. Druge oblike ukrepanja Druge omejitve in zahteve za zagotavljanje varnosti V šolo ni dovoljeno prinašati in v njej uporabljati nevarnih predmetov in drugih predmetov, ki jih učenec v šoli ne potrebuje. Učitelj lahko učencu začasno odvzame predmete ali snovi, ki ne sodijo v šolo, še posebej, če z njimi moti pouk ali z njimi ogroža svojo varnost in varnost drugih. Učitelj po svoji presoji po pouku učencu vrne predmet ali pa o 29


učencu izreče vzgojni ukrep. Razrednik, drugi strokovni delavec ali svetovalna služba bodo o morebitnem neupoštevanju hišnega reda najprej obvestili starše ali skrbnike učenca. Pri večkrat ponavljajočih in morebitnih hujših primerih nasilja in odtujevanja lastnine, prinašanja drog in drugih prepovedanih snovi, se bo šola obrnila za pomoč na CSD Bežigrad in druge institucije ter na Policijsko postajo Bežigrad.

3. Ločevanje in sortiranje odpadkov Odpadke ločujemo. V ta namen so postavljeni ekološki otoki za papir, steklo in embalažo. V vseh razredih sta dva koša. Eden je namenjen le zbiranju odpadnega papirja. Kaj smemo metati v koš za ločeno zbiranje papirja, je zapisano tudi v predprostoru ob glavnem vhodu. Vsi skrbimo za red in čistočo na šoli, vsi razvijamo odgovoren odnos do naravnega okolja. Učenci sodelujejo pri čistilnih akcijah okolice šole ter zbiralnih akcijah, ki jih organizira šola.

Hišni red je začel veljati 3. 9. 2012.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE Učenca, ki ne spoštuje navedenih pravil obnašanja, učitelj vpiše v zvezek razreda. Glede na težo kršitve lahko razrednik po treh vpisih

Priprava: Danica Večerić Lektoriranje: Tanja Bovha Sovič Oblikovanje: Katja Rovan, Suzana Cvirn Guček Ljubljana, september 2012

30

Publikacija 2012/2013  
Publikacija 2012/2013  

Publikacija 2012/2013, OŠ Mirana Jarca

Advertisement