Page 1

London Under gr ound post er sf r om t he1930s f eat ur i ngsomeoft hemosti nf l uent i alpost erar t i st soft heday,i ncl udi ngEdwar d McKni ghtKauf f er ,Fr eder i ckHer r i ck,Edwar dBawden,Aust i nCooper ,RexWhi st l er andChar l esPear s.Al lar e" seasonal "post er ssuggest i ngwayst ospendyourpr ewar cashi nt hecapi t al .

Natural History  

London underground Posters (research)