Page 1

BLOC I. LA INNOVACIÓ EDUCATIVA Katia V. Pozos Pérez INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018 12 Febrer, 2018


Què significa innovar?


https://youtu.be/ulb8u9ocLVY


Conceptualització: "Una innovació és una idea, objecte, o pràctica

percebuda com a nova per un individu o individus, que intenta introduir millores en relació a objectius desitjats, que té una fonamentació, i que es planifica, desenvolupa i avalua".

IN-NOVA-CIÓ

Introducció

d’alguna cosa nova, original, d’un canvi

a les estructures existents

Intencionalitat, Sistematització i Millora


Conceptualització:  Una innovación es una idea, objeto, o práctica percibida como nueva por un individuo o individuos, que intenta introducir mejoras en relación con objetivos deseados, que tiene una fundamentación, y que se planifica y delibera (Nichols, 1983:4)  La innovación es introducir en una instancia educativa un cambio planificado con el propósito de perfeccionar la capacidad de la organización (o bien del enseñante individual) para satisfacer los objetivos (Solà, 1980).  La innovación tiene que ver con cambios en los procesos educativos y sus contextos más inmediatos de funcionamiento, hasta su internalización, orientados a la mejora y crecimiento personal e institucional (Tejada, 2008)


Conceptualització: Interiorització Agents

Resultats Creativitat

Profunditat Sistematització

Novetat Pertinència

Permanència

Cultura

Innovació: Fenomen multidimensional

Intencionalitat


DIMENSIÓ AVALUADORA Desenvolupament institucional

Dimensions de la innovació…

Millora els resultats alumnes Avaluació del procés

DIMENSIÓ ESTRATÈGICA: Cóm

DIMENSIÓ EXPLICATIVA: Per què / per a què

Millora de la qualitat de l’ensenyament

DIMENSIÓ CONSTITUTIVA: Què / Qui

DIMENSIÓ CONTEXTUAL: On sorgeix

(De la Torre)


Conceptualització: CANVI-MILLORA

Planificat

Espontani

Espontanis

Sistema

Centre formació

REFORMA

INNOVACIÓ

Experiments

Experiències

Innovacions

INSTITUCIONALIZACIÓN


Conceptualización

I aleshores què és el que treballarem amb aquesta assignatura?


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs


Innovació Educativa: Programa del curs CONTINGUTS

BLOC I.

BLOC II.

BLOC III.

BLOC IV.

BLOC V.

QUÈ ÉS AIXÒ DE LA INNOVACIÓ?

COM ES FA AIXÒ DE LA INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ?

PER QUÈ ENS RESISTIM AL CANVI?

COM PODEM FER PER REEVOLUCIONAR L'EDUCACIÓ?

NECESSITEM DE TOTS PER ACONSEGUIR-HO!


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs METODOLOGIA


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs METODOLOGIA


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs AVALUACIร“


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs AVALUACIร“


CRONOGRAMA

Innovaciรณ Educativa: Programa del curs


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs SEMINARIS

A

B

+/- 30 persones

+/- 30 persones


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs SEMINARIS

A

B

Equips de 3 a 5 persones MAX

Equips de 3 a 5 persones MAX


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs SEMINARIS


Innovaciรณ Educativa: Programa del curs SEMINARIS

Innovació educativa - introducció  

Assignatura Innovació Educativa del Grau de Pedagogia de la UAB. BLOC I. INTROD. A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA Katia V. PozosPérez INNOVACIÓ EDUC...

Innovació educativa - introducció  

Assignatura Innovació Educativa del Grau de Pedagogia de la UAB. BLOC I. INTROD. A LA INNOVACIÓ EDUCATIVA Katia V. PozosPérez INNOVACIÓ EDUC...

Advertisement