Page 1


CRITERIS D’AVALUACIÓ 1. Adequació a la problemàtica i necessitats detectades 2. Rellevància de la proposta de millora 3. Estructuració i fonamentació de la innovació 4. Aplicabilitat / Viabilitat de la innovació en contextos educatius reals 5. Transferibilitat – cap a la institucionalització de la innovació 6. Grau del canvi -> millora -> innovació 7. Implicació d’altres agents educatius de l’entorn 8. Creativitat en la difusió de la innovació 9. Qualitat de la presentació i defensa del projecte durant la fira


GRÀCIES I BENVINGUTS/DES!!!

Fira innova 2018 criteris avaluació projectes  
Fira innova 2018 criteris avaluació projectes  
Advertisement