Page 1

NOTRE VOYAGE À PARIS

Nivel: B1, B2 Recursos: Ordenador, Internet, EDI, ISSUU Obxectivos: - Publicar e difundir o documento en ISSUU - Editar un documento en Google Drive Contidos: - Introducción e conclusión dun xornal de viaxe - A expresión da opinión, dos sentimentos - Vocabulario relacionado cunha viaxe - O texto descriptivo Desenvolvemento Esta actividade é unha continuación da actividade "Notre voyage à Paris" elaborada en Google Drive. Na actividade de Google Drive, os alumnos tiñan que redactar as visitas realizadas en Paris especificando as súas emocións. Agora pídeselles que engaden as datas das visitas así como unha introducción e unha conclusión redactando a viaxe en bus de ida e volta. Poden ilustralas coas fotos que fixeron no bus e nas distintas paradas efectuadas ao longo da viaxe. Unha vez os documentos estén supervisados polo profesor, deben subilo a Google Drive ou ao wiki. Finalmente, o profesor xera un documento PDF e publícao e difunde en ISSUU

Notre voyage à Paris  

Journal de bord de notre voyage à Paris

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you