Page 1

ONDERWIJS bachelor leraar lager onderwijs


Voorstelling Word nu leraar lager onderwijs want je wil … kinderen boeien … hen stap voor stap zichzelf laten ontplooien … kinderen leren lezen, schrijven en rekenen … je eigen nieuwsgierigheid naar de wereld vertalen in gevarieerde lessen … in team je schouders zetten onder een speelse en lerende schoolomgeving … met jouw eigen klas enthousiast en creatief aan de slag!


Meester in de vakken Je wordt tovenaar, want je zult kunnen schrijven, lezen en rekenen, dansen, zingen en tekenen Je zult vertellen over dieren, Romeinen en wolkbreuken in Franse en Engelse toverspreuken. Traject op maat Je start je opleiding met heel wat competenties, talenten en ideeĂŤn. VIVES campus Torhout zoekt samen met jou het optimale traject. Hierbij staan flexibiliteit en de verdere ontwikkeling van je eigen talenten en mogelijkheden voorop. Begeleiding Leraar word je niet alleen. Je krijgt les in een kleine klasgroep; er is een sterke interactie met de lector, dus altijd ruimte voor vragen en bekommernissen. We gaan je beginsituatie na via diverse screenings; zo gebeurt de opfrissing van jouw basiskennis gericht. Jouw persoonlijke trajectbegeleider ondersteunt je studieloopbaan en voor extra tips rond leren en studeren kun je terecht bij de studiebegeleider.

Programma Voor de leergebieden van de lagere school krijg je in VIVES campus Torhout de nodige inhoudelijke en vakdidactische expertise mee. In de pedagogisch-didactische vakken leer je hoe je een uitdagende leeromgeving kunt opbouwen, hoe je omgaat met zorgvragen van leerlingen, wat de visies op opvoeding zijn ‌ Tijdens de stages ga je met dit alles actief aan de slag in de klas. Stage Al bij de start van je opleiding krijg je de kans om ervaringen op te doen in het werkveld. Zo proef je meteen van het lesgeven. Je groeit stap voor stap uit tot een competente leerkracht in nauw contact met zowel je lectoren als je mentoren in de stageschool. Je staat er nooit alleen voor! Tijdens je opleiding bereiden we je grondig voor op het beroep in diverse educatieve contexten, zoals lesstage, huiswerkbegeleiding, in cultuur- en jeugdcentra. Zo ondervind je meteen hoe het werkveld in elkaar zit en maak je kennis met de eigenheid van elke leeftijdsgroep. De didactische stages bouwen stapsgewijs op: van korte stageweken in het


begin van je opleiding tot uitdagende ingroeistages in het laatste jaar. Liefde voor het vak en leerlingen inspireren staan bij al deze stages centraal. Onderwijskundige aanpak Via persoonlijke traject- en stagebegeleiding en het bieden van een degelijke inhoudelijke en vakdidactische basis begeleiden we jou naar geïntegreerd leraarschap. Tijdens de contactmomenten bieden we een grote variatie aan werkvormen ondersteund door recente multimediale toepassingen

zoals videofeedback, iPad-integratie en interactieve borden aan. Een ander accent is de groeiende aandacht voor zelfsturing en eigenheid van het eerste naar het derde opleidingsjaar. Door diverse keuzetrajecten, internationalisering en doorgroeimogelijkheden kun je jouw eigen leerweg persoonlijk inkleuren. Droom je van ontwikkelingseducatie, wil je graag in het buitenland studeren, je verdiepen in het buitengewoon onderwijs of je voorbereiden om verder te studeren … dit kan!

Verder studeren Tijdens je derde jaar van de opleiding bachelor leraar lager onderwijs kun je in VIVES campus Torhout al starten aan een volgende opleiding en zo een bijkomend diploma in kortere tijd verwerven! Mogelijke voortrajecten: · voortraject voor master onderwijskunde in Kulak · voortraject voor bachelor secundair onderwijs in VIVES campus Torhout · voortraject voor bachelor kleuteronderwijs in VIVES campus Tielt · voortraject voor banaba buitengewoon onderwijs in VIVES campus Tielt


Klasniveau: klasleraar, godsdienstleraar, zorgleraar … in het gewoon en het buitengewoon onderwijs Schoolniveau: ict-coördinator, zorgcoördinator, beleidsondersteuner, directeur … Breder werkveld: educatief medewerker, medewerker jeugdcentra …

VIVES campus Torhout

BRUGGE

JABBEKE BRUGGE AARTRIJKE

N32 R34

EXIT 10

OOSTENDE

N33 TORHOUT

RUDDERVOORDE LICHTERVELDE

KORTEMARK

ROESELARE N32

E403 KORTRIJK

campus Torhout St.-Jozefstraat 1 050 23 10 30 campus.torhout@vives.be vives.be

Opleiding onderwijs lager torhout  
Opleiding onderwijs lager torhout  
Advertisement