Page 1

/CBA

CBA is een organisatie van VIVES Kortrijk Business School voorheen KATHO HANTAL Business School

programma academiejaar 2013-2014

Centrum voor Bijscholing van Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders, Fiscalisten en Bedrijfsrevisoren

ema’s h t n e z o k kge ✔ 22 raa r direct uu ✔ 3 tot 7 kennis e r a b s a p toe jk en prakti js voor i r p e r a b p ✔ Onklo waliteit k ) l o o h c s hoge(

VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL


/ALGEMEEN

INHOUD - Algemeen............................................................... blz. 2

- Sessies.................................................................. blz. 5

- Programma 2013-2014............................................ blz. 4

- Inschrijvingsformulier............................................. blz. 15

Vlot bereikbaar - De zaterdagmorgensessies vinden plaats in de grote aula van VIVES, gebouw ’t Forum, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk. - De bijscholingsdagen (op vrijdag) en de practica (op zaterdag) vinden plaats in de gebouwen van VIVES Kortrijk Business School op de VIVES campus, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk (ingang via Steenbakkersstraat). Het gebouw ‘t Forum is te bereiken via de E17, afrit 2 “Expo” (Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik volgen. Voorbij de Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na ongeveer 50 m links de VIVES campus op. U ziet het Forum recht voor u. De ingang via de Steenbakkerstraat is te bereiken via de E17, afrit 2 “Expo” (Kortrijk Zuid), daarna richting Doornik volgen. Voorbij de Xpo en het kruispunt met verkeerslichten, rijdt u na ongeveer 100 m links de Steenbakkerstraat in. Na ongeveer 50 m bereikt u aan uw linkerzijde de oprit van de parking van VIVES Kortrijk Business School (vanaf september de nieuwe benaming voor KATHO – Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – HANTAL)

Sessies en practica op zaterdag, bijscholingsdagen op vrijdag tenzij uitzondering Sessies en practica: op zaterdagochtend van 9 u tot 12 u Bijscholingsdagen: op vrijdag van 9 u tot 16.30 u

Onklopbare prijs Per afzonderlijke sessie: 50 euro (tenzij uitzondering) Hoeveelheidskorting: voor de volledige cyclus van 13 sessies betaalt u 400 euro Per bijscholingsdag, met lunch: 125 euro (tenzij uitzondering) Per practicum: 60 euro Deze prijzen zijn inclusief syllabus en drank, en bij de bijscholingsdagen ook inclusief verzorgde driegangenlunch. De prijzen zijn vrij van btw volgens artikel 44,§2, 4° BTW wetboek. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

2


Subsidies voor advies en opleiding: 50% korting bovenop de hoeveelheidskorting! Zelfstandige, vrij beroep of KMO? - Gebruik de KMO-portefeuille en betaal maar de helft van de prijs. Al onze sessies zijn erkend voor betaling via dit systeem (erkenningsnummer DV.O101996). - Het minimaal opleidingsbedrag dat in aanmerking komt voor subsidiëring bedraagt 100 euro (waarvan u dus 50 euro terugkrijgt). Dit bedrag kan uit de kost van één of meerdere opleidingen bestaan. - U kan per kalenderjaar maximaal 2500 euro subsidie krijgen (meer info op www.kmo-portefeuille.be). Nieuw sinds 1-1-2013: de subsidie geldt alleen nog voor de opleiding zelf en niet meer voor catering en btw. Daarom splitsen we de prijs in een prijs voor de opleiding en een prijs voor de catering. 2 voorbeelden: - Voor een CBA-bijscholingsdag van 125 euro (waarvan 25 euro lunch) dient u een subsidieaanvraag in voor 100 euro. U geniet dan een korting van 50% en betaalt dus 50 euro voor de opleiding en 25 euro voor de lunch. - U schrijft in voor de volledige cyclus van 5 bijscholingsdagen aan 675 euro (550 euro opleiding + 125 euro catering). Via de KMOportefeuille betaalt u dus 275 euro voor de opleiding en 125 euro voor de catering. Werknemer zonder tussenkomst via de werkgever? Schrijft u in voor minstens 32 uur opleiding? U kan in dit geval opleidingscheques bestellen voor 250 euro en u betaalt hiervoor slechts 125 euro. De overheid betaalt de andere helft. Al onze sessies zijn erkend voor betaling via dit systeem (vanaf minimum 32 uur opleiding en tot maximaal 250 euro). U kan uw cheques aankopen via de Vlaamse overheid op het gratis nummer 0800 30 700 of online. Dit gebeurt best op voorhand maar het kan ook tot 2 maand na de start van de opleiding. Meer info op www.vdab.be/ opleidingscheques. Een voorbeeld: U schrijft in voor de volledige cyclus van 13 sessies op zaterdag aan 400 euro en bestelt voor 250 euro opleidingscheques. U betaalt in dit geval 125 euro voor de cheques ter waarde van 250 euro en het restbedrag van 150 euro. U betaalt bijgevolg slechts 275 euro in plaats van 400 euro.

Attest Alle sessies en practica zijn erkend voor drie uur opleiding door BIBF en IAB. Sessie 12 is erkend voor vier uur. Alle bijscholingsdagen zijn erkend voor zeven uur door BIBF en IAB. De attesten worden overhandigd voor de opleiding met validering onmiddellijk na de sessie.

Schrijf in Dit is mogelijk via www.vives.be/cba of via het inschrijvingsformulier in deze brochure op pagina 15. De factuur wordt betaald met opleidingscheques, met KMO-portefeuille of via overschrijving op het rekeningnummer BE18 4600 8524 6165 (BIC: KREDBEBB) van VIVES Kortrijk Business School (Vanaf september 2013 de nieuwe benaming voor KATHO Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – HANTAL).

Toch verhinderd? Geen probleem Indien u uiterlijk één week vóór aanvang van de sessie per e-mail (cba@vives.be) annuleert, ontvangt u het cursusgeld terug zonder bijkomende kosten. Indien u zelf verhinderd bent om naar de sessie te komen, kan u zich laten vervangen door een collega of kan u in ruil een andere opleiding volgen van VIVES Kortrijk Business School, te kiezen uit de programma’s van de Centra voor Bijscholing voor Personeelsbeleid (CBP), Logistiek (CBL), Eventmanagement (CBE), Accountancy (CBA), Financiën en verzekeringen (CBFV) en Immobiliën (CBI).

meer informatie Verantwoordelijke administratie: Sylvie Vergote: 056 26 41 40 of cba@vives.be of kijk op www.vives.be/cba. Verantwoordelijke programma: Karolien Declercq

3


/PROGRAMMA 2013-2014

/CBA

Sessie 1: Zaterdag 28 september 2013 – 9u tot 12u

Sessie 8: Zaterdag 1 februari 2014 – 9u tot 12u

Btw in de bouw en horeca...................... Jurgen Opreel

VAA inzake btw met betrekking tot voertuigen en andere goederen................................. Eddy Soenen

Sessie 2: Zaterdag 5 oktober 2013 – 9u tot 12u

Twee jaar Di Rupo: impact op het fiscale landschap, met speciale aandacht voor taxshelter................................................... Jan Verhoeye

Bijscholingsdag 4: Vrijdag 7 februari 2014 – 9u tot 16.30u

Sessie 3: Zaterdag 12 oktober 2013 – 9u tot 12u

Practicum 2: Zaterdag 8 februari 2014 – 9u tot 12u

Successieplanning: actuele tendensen ................................................... Alain Nijs en Hannes Casier

Vennootschapsrecht: praktische bespreking van de actualiteiten............................. Emiel De Smedt

Bijscholingsdag 1: Vrijdag 8 november 2013 – 9u tot

Sessie 9: Zaterdag 15 februari 2014 – 9u tot 12u

16.30u

Succesvol opvolgen en overdragen in de huidige conjunctuur................................ Jozef Lievens

Managementvennootschap en schijnzelfstandigheid........................... Leo De Broeck

Nieuwigheden vennootschapsbelasting ........................................................................Yves Verdingh

Sessie 10: Zaterdag 22 februari 2014 – 9u tot 12u Sessie 4: Zaterdag 16 november 2013 – 9u tot 12u

Toepassing art.45, §1 quinquies, btw-eenheid, praktische benadering art. 44 en gemengde btw-plicht................................................Noël Beeckaert

Bestuursaansprakelijkheid en faillissementen: actualia uit de praktijk en rechtspraak/ Vereffening.........................Eric Dursin Sessie 11: Zaterdag 15 maart 2014 – 9u tot 12u

Sessie 5: Zaterdag 23 november 2013 – 9u tot 12u

Updating btw: actualia en rechtspraak

Rekening courant......................................... Guy Poppe

......................................................................Noël Beeckaert

Bijscholingsdag 2: Vrijdag 29 november 2013 – 9u tot 16.30u

Bijscholingsdag 5: Vrijdag 21 maart 2014 – 9u tot 16.30u

Digitalisering, paperless office en de nieuwe facturatieregels btw............................. Jurgen Opreel

Btw en internationale handel: actuele vraagstukken praktisch benaderd......Luc Heylens

Sessie 6: Zaterdag 7 december 2013 – 9u tot 12u

Sessie 12: Zaterdag 29 maart 2014 – 9u tot 12u

Updating boekhoudrecht/Updating en optimalisatie jaarrekening................... Jan Verhoeye

Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting....................... Jan Verhoeye

Sessie 7: Zaterdag 14 december 2013 – 9u tot 12u

Sessie 13: Zaterdag 26 april 2014 – 9u tot 13u

Onroerende goederen: privé of vennootschap/ Onttrekking van roerende goederen

Updating en fiscale aangifte personenbelasting & recente woonfiscaliteit

................................................................. Peter Verschelden

..........................................................................Luc De Greef

Practicum 1: Zaterdag 11 januari 2014 – 9u tot 12u

Practicum 3: Zaterdag 17 mei 2014 – 9u tot 12u

Btw: praktische bespreking van de aangifte ......................................................................Noël Beeckaert

Vennootschapsbelasting: praktische bespreking van de aangifte.............Guido Heirewegh

Bijscholingsdag 3: Vrijdag 24 januari 2014 – 9u tot 16.30 u

Practicum 4: Zaterdag 24 mei 2014 – 9u tot 12u30

Aftrekbare beroepskosten anno 2014, benaderd vanuit btw en inkomstenbelastingen

Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte ...........................................Luc De Greef

......................................... Wim Vankerchove en Tim Van Sant

4


Sessie 1

/SESSIES

Zaterdagmorgensessies om 9u VIVES CAMPUS KORTRIJK, IN ’T FORUM, GROTE AULA

Btw in de bouw en horeca

BIBF:43724

Zaterdag 28 september 2013 (9u-12u) Jurgen Opreel

Managing partner van De btw-lijn Lector btw aan de Katholieke Universiteit Leuven Gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel en bij diverse beroepsorganisaties Vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de Vandewinckele XIV (publicaties van Kluwer) en talrijke vaktijdschriften Inhoud Tijdens deze praktijksessie wordt ingegaan op de problemen die zich in verband met deze materie in de praktijk regelmatig voordoen. Btw en bouw: - Wanneer btw of wanneer registratierechten? - Wanneer is er sprake van bijhorend terrein? - Herkwalificatie van verkoop oud gebouw gevolgd door verbouwing in verkoop nieuwbouw - Verschil tussen verbouwing en vernieuwbouw - Wanneer is de regeling medecontractant van toepassing? - Hoe moeten werken die aan een gebouw dat zowel voor beroeps- als privédoeleinden wordt gebruikt, worden gefactureerd?

Sessie 2

Btw en horeca: - Onderscheid tussen restaurant- en cateringdiensten (12%/21%) en leveringen van spijzen en dranken (6%) - Wie moet verplicht gebruik maken van een geregistreerd kassasysteem? - Hoe zal het geregistreerd kassasysteem worden ingevoerd? - Wat met de verkopen via automaten, kermiskramen, …? - Gemeubelde logies: vrijgestelde onroerende verhuur of belastbare dienstverrichting? - Wie kan de forfaitaire btw-regeling toepassen? - Hoe werkt de forfaitaire regeling?

BIBF:43389

Twee jaar Di Rupo: impact op het fiscale landschap, met speciale aandacht voor taxshelter Zaterdag 5 oktober 2013 (9u-12u) Jan Verhoeye

Accountant en belastingconsulent Docent Hogeschool Gent, gastdocent Universiteit Gent Fiscaal redacteur bij De Tijd Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) Lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering Inhoud We behandelen de voordelen binnen het wetboek inkomstenbelastingen en zowel de boekhoudrechtelijke als de fiscaalrechtelijke behandeling van de tax shelter. Tijdens dit seminarie bespreken we de drie soorten voordelen: de voordelen van alle aard (art. 36 W.I.B. 1992), de verkregen abnormale of goedgunstige voordelen (art. 79 W.I.B. 1992) en de verleende abnormale of goedgunstige voordelen (art. 26 W.I.B. 1992). Het verband tussen de drie zal tevens verduidelijkt worden met inbegrip van de aanrekeningregels van art. 207 W.I.B. 1992. In sommige gevallen dient immers binnen de vennootschapsbelasting belasting betaald te worden ook al heeft de vennootschap bronnen van actieve belastinglatenties zoals verrekenbare verliezen.

5


Sessie 3

Successieplanning: actuele tendensen

BIBF:43390

Zaterdag 12 oktober 2013 (9u - 12u) Hannes Casier

Advocaat bij Greenille, gespecialiseerd in het begeleiden van vermogende families en particulieren, in het bijzonder voor wat betreft Belgische en internationale vermogens- en successieplanning. Meester Casier is gespecialiseerd in familiaal vermogensrecht en schenkings- en successierechten, en in het bijzonder de overdracht van familiebedrijven. Hij is redactielid van de Nieuwsbrief Successierechten.

Alain Nijs

Managing Partner van Greenille en advocaat aan de balies van Brussel, Antwerpen en Kortrijk. Hij is gespecialiseerd in grensoverschrijdende vermogensplanning, en in het bijzonder de opvolging in familiebedrijven en planning van private kunstcollecties. Meester Nijs doceert “Trusts & Stichtingen” in het Postgraduaat Estate Planning aan de VUB-ULB en is lid van o.a. de Vereniging van Fiscale Advocaten. Hij maakt tevens deel uit van de kernredactie van het Tijdschrift Estate Planning. Inhoud Successieplanning is alomtegenwoordig. Maar wat houdt het concreet in? Wat kan en wat kan niet? Welke gevaren schuilen er om elke hoek?

Sessie 4

Tijdens dit seminarie bieden de sprekers een ‘tour d’horizon’ doorheen de diverse aspecten van successieplanning. Zowel het civielrechtelijke luik als de fiscale gevolgen van de huwelijkscontracten, schenkingen en testamenten worden belicht. Zo wordt onder meer gefocust op welke huwelijksvermogensrechtelijke bedingen de langstlevende echtgenoot beschermen tegen de kinderen en wat daarvan de fiscale gevolgen zijn. Verder worden de voor- en nadelen van de hand- en bankgift afgewogen tegenover de notariële schenking. Wat zijn de grenzen van de hand- en bankgift? Waarom is een notariële schenking soms noodzakelijk of wenselijk? En wat zijn de fiscale gevolgen? Verder overlopen de sprekers welke bedingen het testament tot een onmisbaar instrument van vermogensplanning maken. Ook andere technieken van successieplanning zullen aan bod komen, zoals de gesplitste aankoop van onroerend goed, het gebruik van vennootschappen, burgerlijke maatschappen, private stichtingen, enz.

Toepassing art. 45, §1 quinquies, btw-eenheid, praktische benadering art. 44 en gemengde btw-plicht

BIBF:43391

Zaterdag 16 november 2013 (9u – 12u) Noël Beeckaert

Eerstaanwezend Inspecteur diensthoofd geschillen AOIF, CC Roeselare

Sessie 5

Inhoud Historiek en coördinatie van de beslissingen ET 119.650, aangevuld met parlementaire vragen en privé-commentaren in dit verband.

Rekening courant

BIBF:43725

Zaterdag 23 november 2013 (9u – 12u) Guy Poppe

Guy Poppe is Licentiaat in de rechten (U.Antwerpen, 1990), Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (U.Antwerpen, 1983) en Licentiaat in de Handels en Financiële Wetenschappen (St. Aloysius, Brussel, 1995). Na zeven jaar ervaring in de accountancywereld als fiscaal adviseur, is hij in 1994 overgestapt naar de advocatuur. Hij sloot zich in 2011 aan bij De Broeck, Van Laere en Partners. Guy Poppe publiceert in diverse nieuwsbrieven (o.m. Accountancy & Fiscaliteit), werkt mee aan fiscale databanken en geeft geregeld opleidingen over fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor zowel beroepsverenigingen, accountants en boekhouders, als professionele organisaties (Artelex, Fiscaal Informatief). Inhoud Na een korte juridische inleiding over het begrip rekening courant bespreken we een aantal praktische toepassingsgevallen met de fiscale gevolgen en boekingen, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de debet stand en de fiscale gevolgen, en de boeking op rekening courant. Tevens wordt aandacht besteed aan de rentegevende voorschotten via rekening courant, het gebruik van de rekening courant om de aanslag geheime commissielonen te vermijden, het aanrekenen van rente op de creditstand rekening courant en de incorporatie van de rekening courant in kapitaal.

6


Sessie 6

BIBF: 43392

Updating boekhoudrecht/ Updating en optimalisatie jaarrekening Zaterdag 7 december 2013 (9u – 12u) Jan Verhoeye

Accountant en belastingconsulent Docent Hogeschool Gent, gastdocent Universiteit Gent Fiscaal redacteur bij De Tijd Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) Lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering

Sessie 7

Inhoud De CBN heeft een aantal nieuwe adviezen gepubliceerd. We geven hiervan een overzicht. We behandelen: - De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen (CBN-advies 2013/6) - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening (CBN-advies 2013/5) - De boekhoudkundige verwerking van step disposals (CBN-advies 2013/4) - De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions (CBN-advies 2013/3) - Het gebruik van de rekening 15 - Kapitaalsubsidies door grote en zeer grote verenigingen en stichtingen (CBN-advies 2013/2) - De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-)fusies van verenigingen en stichtingen (CBN-advies 2013/1) - De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser (CBN-advies 2012/20) - Goederen verworven tegen betaling van een lijfente (Dit advies vervangt adviezen 149/1, 149/2, 149/3 en 149/4.) (CBN-advies 2012/19) - De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) (Dit advies vervangt advies 167/1.) (CBN-advies 2012/18)

Onroerende goederen: privé of vennootschap/ Onttrekking van onroerende goederen

BIBF: 43393

Zaterdag 14 december 2013 (9u -12u) Peter Verschelden

Partner Moore Stephens Verschelden Accountants en Belastingconsulenten Partner Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisor Accountant Jurist

Sessie 8

Inhoud De fiscaliteit rond onroerende goederen heeft de laatste jaren grondige wijzigingen ondergaan. Het voordeel voor gratis woonst is quasi verdubbeld. Velen stellen dan ook de vraag of het nog zinvol is om onroerend goed aan te kopen binnen de vennootschap. Vennootschappen waar dat in het verleden wél is gebeurd, vragen zich of het onroerend goed niet beter aan de vennootschap wordt onttrokken. En hoe dan wel? Tegen welke kostprijs? Zijn hier optimalisaties mogelijk? Mirakeloplossingen zijn er niet. Maar met een goede fiscale planning kan de pil wel verzacht worden.

BIBF: 43394

VAA inzake btw met betrekking tot voertuigen en andere goederen Zaterdag 1 februari 2014 (9u tot 12u) Eddy Soenen

E.a. Inspecteur diensthoofd bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit Interne opleiding bij de Administratie Btw-wetgeving Inhoud - Aftrek volgens artikel 45, § 1quinquies: het goed is een bedrijfsmiddel inzake BTW; het bedrijfsmiddel werd geheel of gedeeltelijk opgenomen in het bedrijfsvermogen van de belastingplichtige; er is een gemengd gebruik vanaf het begin - Aftrek werd niet beperkt door artikel 45, § 1quinquies: het goed is een bedrijfsmiddel inzake BTW; het bedrijfsmiddel werd geheel of gedeeltelijk opgenomen in het bedrijfsvermogen van belastingplichtige; er is geen gemengd gebruik vanaf het begin - Wat met gehuurde (vb. leasing) goederen?: aftrek van BTW op de huurgelden volgens artikel 45, § 1; geen VAA - Combinatie van artikel 45, § 1, 45, § 1quinquies en 45, §2 - Regeling met betrekking tot algemene onkosten: geen VAA; aftrek volgens artikel 45, § 1, eventueel in combinatie met artikel 45, §2 - Artikel 33, § 2: minimum maatstaf van heffing bij aanrekening van een vergoeding voor privé-gebruik; geen VAA; berekeningswijze en uitzonderingen - Diverse cases en voorbeelden

7


Sessie 9

BIBF: 43395

Succesvol opvolgen en overdragen in de huidige conjunctuur Zaterdag 15 februari 2014 (9u - 12u) Jozef Lievens

Partner van het kantoor Eubelius te Kortrijk Gedelegeerd bestuurder van het Instituut voor het Familiebedrijf Docent Hogeschool - Universiteit Brussel en Fellow van het gereputeerde Amerikaanse Family Firm Institute Inhoud Opvolging blijft dé uitdaging voor veel familiebedrijven. Twee op drie familiale ondernemers hopen dat hun familiebedrijf eigendom zal blijven van de familie. Maar toch blijft de regeling van de opvolging voor velen moeilijk. Spanningen tussen de familie en het bedrijf bereiken tijdens de opvolging vaak een hoogtepunt.

Sessie 10

De regeling van de opvolging draait altijd rond vijf essentiële vragen: - Waar willen we als familie met het familiebedrijf naar toe? - Wie gaat het familiebedrijf leiden? - Wat is het toekomstig bestuursmodel van het familiebedrijf? - Welke rol zal iedereen in de toekomst spelen? - Hoe wordt de eigendom in de toekomst georganiseerd?

Bestuursaansprakelijkheid en faillissementen: actualia uit de praktijk en rechtspraak/ Vereffening

BIBF: 43396

Zaterdag 22 februari 2014 (9u - 12u) Eric Dursin

Raadsheer in het hof van beroep te Gent Inhoud Vennootschappen worden meestal opgericht met het oog op de beperking van de aansprakelijkheid van de aandeelhouder tot zijn inbreng. Deze beperkte aansprakelijkheid belet niet dat diezelfde aandeelhouder, in zijn hoedanigheid van oprichter of bestuurder/zaakvoerder van de vennootschap, aansprakelijk is voor fouten of nalatigheden. De problematiek van de oprichters- en bestuurdersaansprakelijkheid komt voornamelijk aan bod wanneer de onderneming in moeilijkheden is of wanneer de vennootschap in staat van faillissement is verklaard. Aan de hand van de wetgeving en recente rechtspraak bespreken we een aantal aspecten van de oprichters- en de bestuurdersaansprakelijkheid.

Sessie 11

Komen onder meer aan bod: - het begrip “oprichter” en de (on)mogelijkheid om een vennootschap op te richten, zonder “oprichter” te zijn - aansprakelijkheid van de oprichters in verband met de kapitaalvorming - de oprichtersaansprakelijkheid in geval van faillissement wegens kennelijk ontoereikend kapitaal - aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de vennootschap en tegenover derden - de alarmbelprocedure; - aansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die bijgedragen heeft tot het faillissement - aansprakelijkheid wegens niet nakomen van sociale of fiscale verplichtingen - strafrechtelijke aansprakelijkheid - misbruik van vennootschapsgoederen - aansprakelijkheid en gerechtelijke reorganisatie - aansprakelijkheid bij vereffening

Updating btw: Actualia en rechtspraak

BIBF: 43397

Zaterdag 15 maart 2014 (9u - 12u) Noël Beeckaert

Eerstaanwezend Inspecteur diensthoofd geschillen AOIF, CC Roeselare Inhoud Bespreking van de wetswijzigingen, recente rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en beslissingen

8


Sessie 12

Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting

BIBF: 43398

Zaterdag 29 maart 2014 (9u - 12u) Jan Verhoeye

Accountant en belastingconsulent Docent Hogeschool Gent, gastdocent Universiteit Gent Fiscaal redacteur bij De Tijd Voorzitter van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) Lid van de Europese adviesgroep voor financiële rapportering

Sessie 13

Inhoud Door de verschillende programmawetten van de regering Di Rupo I zijn op een aantal punten de oude vertrouwde regels van de vennootschapsbelasting gewijzigd. De eerste toepassing gebeurt voluit in de aangifte vennootschapsbelasting aanslagjaar 2014. De nieuwe regels zullen kort nog even uiteengezet worden zoals de thin cap, de meerwaarden op aandelen, de gewijzigde aftrek voor risicokapitaal, de nieuwe verworpen uitgaven, het lot van de interne pensioenvoorziening… Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de standpunten van de minister van Financiën en zijn administratie in deze.

Updating en fiscale aangifte personenbelasting

BIBF: 43399

Zaterdag 26 april 2014 (9u - 13u) – 75 euro ipv 50 euro, inclusief handboek Luc De Greef

Adviseur Fiscale Zaken KBC Lector KHLeuven Spreker op diverse seminaries Inhoud Naar jaarlijkse gewoonte bespreken we de nieuwe aangifte personenbelasting vak per vak. Aan de hand van het nieuwe aangifteformulier bekijken we alle wetswijzigingen, circulaires, parlementaire vragen en rulings zodat u op het einde van het seminarie een volledig overzicht hebt van de wijzigingen voor het aanslagjaar 2014. Volgende onderwerpen komen aan bod: - terugbetaalbaar belastingkrediet kinderlast - voordeel van alle aard bedrijfswagen: enkele topics - voordeel van alle aard gratis woonst, verwarming en elektriciteit - nieuwe vrijstelling opzeggingsvergoedingen - vrijstelling ontslaguitkering - nieuwe tarieven taxatie extralegale pensioenkapitalen - Wyninckx-bijdrage op hoge pensioenpremies - definitief einde van de onderhandse pensioenbeloften - omvorming van sommige aftrekbare bestedingen in nieuwe belastingverminderingen - het lot van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven - de afschaffing en beperking van andere uitgaven die recht geven op een belastingvermindering - de omvorming van de belastingvermindering die berekend wordt tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet tot een uniform percentage van 30% - nieuwe verdeling in hoofde van echtgenoten van sommige uitgaven die recht geven op een belastingvermindering - verplichte melding van de buitenlandse rekeningnummers bij de CAP van de NBB - verplichte melding van de buitenlandse levensverzekeringsovereenkomsten in de aangifte personenbelasting - verhoging tarief personenbelasting en roerende voorheffing op roerende inkomsten - hervorming roerende fiscaliteit voor het inkomstenjaar 2013 en de volgende inkomstenjaren - geen aanvullende gemeentebelasting meer op intresten en dividenden - beperking kosten woon-werkverkeer - verstrenging berekeningswijze belastingverhoging

9


PRACTICUM 1

/PRACTICA

OP ZATERDAGMORGEN OM 9U VIVES CAMPUS KORTRIJK, IN GEBOUW HANTAL V

Btw: praktische bespreking van de aangifte

BIBF: 43491

Zaterdag 11 januari 2014 (9u – 12u) Noël Beeckaert

Eerstaanwezend Inspecteur diensthoofd geschillen AOIF, CC Roeselare

PRACTICUM 2

Inhoud - Inhoud van de roosters - Toepasselijke wetgeving en voorschriften - Per rooster gaan we na elke bedragen moeten ingevuld worden en welke wetgeving of reglementering daarvoor de basis vormt

BIBF: 43492

Vennootschapsrecht: praktische bespreking van de actualiteiten Zaterdag 8 februari 2014 (9u – 12u) Emiel De Smedt

Bedrijfsrevisor sinds 1996. Hij genoot een Masteropleiding in de Toegepaste Economische Wetenschappen, specialisatie Accountancy & Fiscaliteit. Als redactielid van het “Wetboek Vennootschapsrecht – Geannoteerde wetboek van vennootschappen met bijzondere wetgeving” (Die Keure) bestudeerde hij het onderwerp vanuit een academische ooghoek om dit concreet toe te passen in zijn dagelijkse omgang met (internationale) groeibedrijven. Van daaruit getuigt hij nu van een doorwinterde kennis van het vennootschapsrecht. Daarnaast bouwde hij expertise op in de brede non-profit en overheidssector, tot op internationaal niveau. Regelmatig is hij spreker op studiedagen omtrent onder meer vennootschapsrecht, VZW-wetgeving, boekhoudrecht en analyse van de jaarrekening. Inhoud Het practicum Vennootschapsrecht behandelt recente wetswijzigingen, actualia en ontwikkelingen, rechtspraak en uitdieping van belangrijke topics. De effectief behandelde topics worden bijgewerkt tot in de laatste weken voor het seminarie teneinde ook de meest recente ontwikkelingen te kunnen brengen. We bekijken de geselecteerde items vanuit de praktijk en gieten ze in concrete stappenplannen, agenda’s en checklists. Afhankelijk van de evoluties in de wetgeving en de rechtspraak komen nieuwe items aan bod of geven we een update van bestaande topics. Enkele voorbeelden van behandelde onderwerpen zijn: - de algemene vergadering via elektronische weg: hoe organiseren? - de wijzigingen inzake fusies en splitsingen: vereenvoudigingen van de procedure - soepelere uitkoop bij squeeze out - belangenconflicten - volstorting in geval van faillissement - aandelenoverdracht - bevoegdheden van het dagelijks bestuur - winstuitkering - continuïteit en alarmbelprocedure - de vereffening van vennootschappen: concreet uitgewerkt stappenplan

10


PRACTICUM 3

BIBF: 43494

Vennootschapsbelasting: praktische bespreking van de aangifte Zaterdag 17 mei 2014 (9u – 12u) Guido Heirewegh

Lector fiscaliteit aan Hogeschool Gent Voormalig tax advisor in het bedrijfsleven

PRACTICUM 4

Inhoud In het seminarie ‘practicum Vennootschapsbelasting’ wordt de opmaak van de aangifte vennootschapsbelasting en de belastingberekening op een praktische wijze benaderd. Vertrekkende vanuit een praktische case en concrete cijfers zullen zowel boekhoudkundige als fiscale aspecten aan bod komen. Ook zullen niet alleen de nieuwigheden en recente ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het vlak van de vennootschapsbelasting besproken worden maar ook topics die geregeld in een vennootschapsdossier voorkomen.

BIBF: 43493

Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte Zaterdag 24 mei 2014 (9u – 12.30u) Luc De Greef

Adviseur Fiscale Zaken KBC Lector KHLeuven Spreker op diverse seminaries Inhoud We overlopen de aangifte personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 en verduidelijken de belangrijkste rubrieken met praktijkvoorbeelden en oefeningen. Verder lichten we het stelsel van de woningkredieten toe met stroomschema’s. Bijzondere aandacht besteden we aan de aangifte van de roerende inkomsten met uitgewerkte voorbeelden voor het invullen van het aangifteformulier.

11


bijscholingsdag 1

/BIJSCHOLING

OP VRIJDAG OM 9U VIVES CAMPUS KORTRIJK, IN GEBOUW HANTAL V

Managementvennootschap en schijnzelfstandigheid

BIBF: 43726

Vrijdag 8 november 2013 (9u tot 16.30u) Leo De Broeck

Als fiscaal geschoolde zakenadvocaat rekent Mr. Leo De Broeck niet alleen alle takken van de fiscaliteit tot zijn vertrouwde werkterrein, maar ook de nauw daarbij aansluitende rechtsgebieden. Naast zijn advocatenervaring is Leo De Broeck ook professor aan de Fiscale Hogeschool en de HogeschoolUniversiteit Brussel, een veelgevraagd spreker en auteur van fiscale artikels en boeken. Inhoud Managementvennootschappen worden de laatste tijd meer in het vizier genomen door de fiscus, maar ook, en misschien wel vooral, door de parafiscus (cf. zelfstandige of werknemer).

bijscholingsdag 2

Op deze studiedag wordt vooreerst de managementvennootschap, en de managementovereenkomst, tegen het licht gehouden. Het is immers erg belangrijk dat de ‘zakelijke afspraken’ goed in overeenkomsten zijn afgelijnd. Daarnaast volgt dan een fiscale analyse, om ten slotte te eindigen met een aantal zeer relevante parafiscale aandachtspunten.

BIBF: 43727

Digitalisering, paperless office en de nieuwe facturatieregels btw Vrijdag 29 november 2013 (9u tot 16.30u) Jurgen Opreel

Managing partner van De btw-lijn Lector btw aan de Katholieke Universiteit Leuven Gastspreker aan o.m. de Fiscale Hogeschool Brussel en bij diverse beroepsorganisaties Vaste medewerker voor de nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, de Vandewinckele XIV (publicaties van Kluwer) en talrijke vaktijdschriften Inhoud Op 1 januari 2013 wijzigden de regels inzake facturering. Eén van doelstellingen van deze nieuwe regelgeving is het versoepelen van de digitalisering van het factureringsproces. Maar de wetgever wijzigde ook de regels inzake de opeisbaarheid van btw, waardoor de btw-rapportering eveneens worden gewijzigd. Aangezien de nieuwe regels pas einde 2012 in de Kamer werden goedgekeurd, voorzag de administratie voor 2013 in een overgangsregeling. Maar vanaf 2014 moeten andere richtlijnen worden toegepast, die verschillend zijn van die van 2013.

bijscholingsdag 3

Tijdens dit praktijkgericht seminarie komen onder meer aan bod: - Regels inzake facturering en btw-rapportering voor 2013 - Regels inzake facturering en btw-rapportering voor 2014 - Mogen in 2014 nog voorschotfacturen met btw worden uitgereikt? - Wat is elektronische facturering? - Wat zijn de voordelen van elektronische facturering?

- Aan welke voorwaarden moet mijn software voldoen? - Mag of moet ik mijn facturen elektronisch bewaren? - Welke regels gelden voor de bewaring van andere documenten? - Hoe gaat de administratie om met een “paperless office”?

BIBF: 43495

Aftrekbare beroepskosten anno 2014, benaderd vanuit btw en inkomstenbelastingen Vrijdag 24 januari 2014 (9u tot 16.30u) 175 euro ipv 125 euro, inclusief handboek ‘De beroepskosten van A tot Z’ (uitgeverij UGA) Wim Van Kerchove

Licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen (Lessius 1992) E.a. inspecteur en docent FOD Financiën Spreker op diverse seminaries

Tim Van Sant

Licentiaat in de rechten (KUL 1997) en bijzondere licentiaat in het ondernemingsrecht (UA 2002) Eerstaanwezend inspecteur bij de btw-administratie en docent btw Spreker op diverse seminaries inzake btw en auteur van boeken en artikelen op het vlak van btw Inhoud Iedere vennootschap of zelfstandige wil weten welke uitgaven fiscaal als beroepskosten zijn in te brengen en op welke kosten de betaalde btw kan gerecupereerd worden. Tijdens dit dagseminarie worden zowel de belastingaspecten als de btw-aspecten van beroepskosten systematisch vergeleken. Er is een omvangrijke rechtspraak over concrete toepassingsgevallen. We geven u een actuele stand van zaken. Als deelnemer ontvangt u het handboek van beide docenten: de aftrekbare beroepskosten van A tot Z (UGA - winkelwaarde 75 EUR).

12


bijscholingsdag 4

Nieuwigheden vennootschapsbelasting

BIBF: 43728

Vrijdag 7 februari 2014 (9u tot 16.30u) Yves Verdingh

Chief Tax Director BNP Paribas Fortis Docent Fiscale Hogeschool Spreker op diverse seminaries

bijscholingsdag 5

Inhoud Tijdens dit dagseminarie wordt een overzicht gegeven van alle relevante nieuwigheden op het gebied van wetgeving, rechtspraak en administratieve circulaires. De presentatie zal ge誰llustreerd worden aan de hand van voorbeelden, en bepaalde onderwerpen zullen het voorwerp uitmaken van een meer diepgaande toelichting.

BIBF: 43729

Btw en internationale handel: actuele vraagstukken praktisch benaderd Vrijdag 21 maart 2014 (9u tot 16.30u) Luc Heylens

Belastingconsulent, Director VAT Department, Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services Auteur van diverse artikels en boeken inzake btw (internationale handelingen, auto en btw, publiciteitsdiensten en btw, handboek btw, enz.). Inhoud Btw voor internationale handelingen : Vertrekkende van een aantal praktische cases worden de toepasselijke regels inzake btw toegelicht. - Leveringen van goederen intracommunautair en naar landen buiten de EU : Driehoekstransacties : waar situeert zich het vervoer? Bewijs van vrijstellingen Uitvoer door de koper van de goederen Belang van de incoterms Overbrengingen van goederen - Invoer van goederen : Invoer onder een douaneregeling of in het vrij verkeer Invoer gevolgd door een intracommunautaire levering Invoer vrijgesteld van btw Invoerdocument - Intracommunautaire verwervingen: Hoe op te nemen in de aangifte Driehoekstransacties Kettingverkopen - Diensten die gepaard gaan met deze internationale handelingen: Vervoersdiensten Opslag van goederen Behandelingen van goederen Maakloonwerk Royalties te betalen aan moedervennootschap Verleggingen inzake btw Wat indien we de verlegging niet hebben gedaan? Hoe rechtzetten?

13


/CBFV

/IN DE KIJKER

PROGRAMMA CENTRUM BIJSCHOLING FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN (CBFV)

Sessie 1:

Sessie 6:

Behavioural finance: hoe menselijk gedrag invloed heeft op de beurskoersen erkend door FSMA....................................Jan Seynhaeve

Om te prospereren moet je prospecteren: tips en tricks voor uw dagelijkse praktijk

Donderdag 19 september 2013 – 14u tot 17u

Donderdag 20 februari 2014 – 14u tot 17u

Sessie 2:

Sessie 7:

Successieplanning in nieuw-samengestelde gezinnen erkend door FSMA.......................................Ellen Buysse

Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting....................... Jan Verhoeye

Donderdag 17 oktober 2013 – 14u tot 17u

(OOK IN PROGRAMMA CBA)

Sessie 3:

Sessie 8:

update fraudebesrtrijding erkend door FSMA.....................................John Crombez

Updating en fiscale aangifte personenbelasting....................................Luc De Greef

Woensdag 20 november 2013 – 14u tot 17u

.......................................................................Pieter De Smet

Zaterdag 29 maart 2014 – 9u tot 12u

Zaterdag 26 april 2014 – 9u tot 13u (OOK IN PROGRAMMA CBA)

Sessie 4:

Schaderegeling brand, toelichting op art. 67 erkend door FSMA..................................Luc Devlamynck Donderdag 5 december 2013 – 14u tot 17u

Sessie 9:

VAPZ erkend door FSMA................................ Erwin Vercruysse Donderdag 15 mei 2014 – 14u tot 17u

Sessie 5:

RDR-conventie erkend door FSMA...................................... Jan Verbeeck Donderdag 30 januari 2014 – 14u tot 17u

ALLE CENTRA VOOR BIJSCHOLING Andere beroepsgroepen, zelfde sterke troeven.

VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL

Ontdekt u als boekhouder iets in het programma van de andere Centra voor Bijscholing van VIVES Kortrijk Business School?

CBI CBE CBFV CBL CBP CBW

Centrum voor Bijscholing Immobiliën................................................................ Centrum voor Bijscholing Eventmanagement.................................................... Centrum voor Bijscholing Financie- en Verzekeringswezen.............................. Centrum voor Bijscholing Logistiek.................................................................... Centrum voor Bijscholing Personeelsbeleid...................................................... Centrum voor Bijscholing Wellbeing..................................................................

www.vives.be/cbi www.vives.be/cbe www.vives.be/cbfv www.vives.be/cbl www.vives.be/cbp www.vives.be/cbw

Op zoek naar een verzorgde locatie voor een seminarie of vergadering? VIVES Kortrijk Business School verwelkomt u graag tegen een democratische prijs in een professionele omgeving. Wij bieden u de mogelijkheid tot catering en camera-opname. Bijkomende faciliteiten zoals pc- en internetgebruik, beamer, flipcharts, etc. zijn standaard beschikbaar.

Contact: karolien.declercq@vives.be

14


/inschrijVINGSformulier

/CBA

inschrijvingsformulier 2013-2014 (invullen in drukletters a.u.b.) VIVES Kortrijk Business School/ Katholieke Hogeschool VIVES (voorheen KATHO)/CBA – Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk Tel 056 26 41 40 – fax 056 21 58 02 – e-mail: cba@vives.be IBAN BE18 4600 8524 6165, erkenningsnummer KMO portefeuille: DV.O101996 – www.vives.be/cba

CBA waarborgt dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen behandeld worden, conform de wetgeving op bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.

Deelnemer

Organisatie

voornaam en naam:......................................................................

naam: .........................................................................................

.........................................................................................

straat/nr.:.....................................................................................

straat/nr.:.....................................................................................

postnr./gemeente:........................................................................

postnr./gemeente:........................................................................

tel.:

.........................................................................................

tel.:

.........................................................................................

fax:

.........................................................................................

fax:

.........................................................................................

e-mail: .........................................................................................

e-mail: .........................................................................................

reknr: .........................................................................................

reknr: .........................................................................................

BTW- of ondernemingsnummer:.....................................................

Lid van BIBF: ja/neen - Lid van IBR: ja/neen - Lid van IAB: ja/neen - Andere: ja/neen

Neemt een inschrijving op volgende CBA-programma(‘s) (kruis uw keuze aan): ZATERDAGMORGENSESSIES O Zaterdagmorgensessies volledige cyclus – Grote aula vives – ‘t Forum............................................................................................ € 400 O 28/09/2013 sessie 1 Btw in de bouw en horeca............................................................................................................................ € 50 O 05/10/2013 sessie 2 Twee jaar Di Rupo: impact op het fiscale landschap, met speciale aandacht voor taxshelter.......................... € 50 O 12/10/2013 sessie 3 Successieplanning: actuele tendensen........................................................................................................ € 50 O 16/11/2013 sessie 4 Toepassing art. 45, §1 quinquies, btw-eenheid, praktische benadering art. 44

en gemengde btw-plicht.............................................................................................................................. € 50

O 23/11/2013 sessie 5 Rekening courant......................................................................................................................................... € 50 O 07/12/2013 sessie 6 Updating boekhoudrecht/ Updating en optimalisatie jaarrekening................................................................ € 50 O 14/12/2013 sessie 7 Onroerende goederen: privé of vennootschap?/ Onttrekking van roerende goederen..................................... € 50 O 01/02/2014 sessie 8 VAA inzake btw met betrekking tot voertuigen en andere goederen............................................................... € 50 O 15/02/2014 sessie 9 Succesvol opvolgen en overdragen in de huidige conjunctuur....................................................................... € 50 O 22/02/2014 sessie 10 Bestuursaansprakelijkheid en faillissementen: actualia uit de praktijk en rechtspraak/ Vereffening............... € 50 O 15/03/2014 sessie 11 Updating btw: actualia en rechtspraak ........................................................................................................ € 50 O 29/03/2014 sessie 12 Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting.................................................................................. € 50 O 26/04/2014 sessie 13 Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte........................................................................... € 75 PRACTICA O 11/01/2014 practicum 1 Btw: praktische bespreking van de aangifte............................................................................................ € 60 O 08/02/2014 practicum 2 Vennootschapsrecht: praktische bespreking van de actualiteiten............................................................ € 60 O 17/05/2014 practicum 3 Vennootschapsbelasting: praktische bespreking van de aangifte............................................................ € 60 O 24/05/2014 practicum 4 Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte...................................................................... € 60 BIJSCHOLINGSDAGEN O 08/11/2013 dag 1

Managementvennootschap en schijnzelfstandigheid ................................................................................... € 125

O 29/11/2013 dag 2

Digitalisering, paperless office en de nieuwe facturatieregels btw................................................................. € 125

O 24/01/2014 dag 3

Aftrekbare beroepskosten anno 2014, benaderd vanuit btw en inkomstenbelastingen................................... € 175

O 07/02/2014 dag 4

Nieuwigheden vennootschapsbelasting....................................................................................................... € 125

O 21/03/2014 dag 5

Btw en internationale handel: actuele vraagstukken praktisch benaderd....................................................... € 125

De factuur is op te maken op naam van (kruis aan):

15

O de deelnemer

O de organisatie

Datum en handtekening,


VIVES Kortrijk Business School CBE Departement HANTALKatholieke Hogeschool VIVES (voorheen KATHO) - CBA CBA Doorniksesteenweg 145 / 8500 Kortrijk Doorniksesteenweg 145 | 8500 Kortrijk T 056 26 41 40 / F 056 21 58 02 T 056 26 41 40 | F 056cba@vives.be 21 58 02 cbe@vives.be e-mail: cba@katho.be www.vives.be/cbe www.katho.be/cba www.vives.be/cba

3 of 7 uur direct toepasbare kennis en praktijk. Kies à la carte. Of kies het hele menu. Met zorg door specialisten voor u samengesteld.

Programma 2013-2014 ✔ Btw in de bouw en horeca

met speciale aandacht voor taxshelter

vormgeving: dienst communicatie katho

✔ Twee jaar Di Rupo: Impact op het fiscale landschap,

✔ Successieplanning: actuele tendensen ✔ Toepassing art. 45, §1 quinquies, btw-eenheid,

praktische benadering art. 44 en gemengde btw-plicht ✔ Rekening courant ✔ Updating boekhoudrecht/ Updating en optimalisatie jaarrekening

✔ Onroerende goederen: privé of vennootschap?/

Onttrekking van roerende goederen ✔ VAA inzake btw met betrekking tot voertuigen en andere goederen ✔ Succesvol opvolgen en overdragen in de huidige conjunctuur ✔ Bestuursaansprakelijkheid en faillissementen:

actualia uit de praktijk en rechtspraak/ Vereffening ✔ Updating btw: actualia en rechtspraak ✔ Updating en fiscale aangifte vennootschapsbelasting ✔ Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte ✔ Btw: praktische bespreking van de aangifte ✔ Vennootschapsrecht: praktische bespreking van de actualiteiten

✔ Vennootschapsbelasting: praktische bespreking van de aangifte ✔ Personenbelasting: praktische bespreking van de aangifte ✔ Managementvennootschap en schijnzelfstandigheid ✔ Digitalisering, paperless office en de nieuwe facturatieregels btw ✔ Aftrekbare beroepskosten anno 2014,

benaderd vanuit btw en inkomstenbelastingen ✔ Nieuwigheden vennootschapsbelasting ✔ Btw en internationale handel: actuele vraagstukken praktisch benaderd

VIVES/KORTRIJK BUSINESS SCHOOL

Cba2013 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you