Page 1

KONNECT enjoy reading

1


Alweer een nieuw academiejaar ingezet… en eentje met heel wat veranderingen. Een nieuwe algemeen directeur, een verder evoluerende samenwerking met Kulak en de associatie KU Leuven en een steeds nauwere band met KHBO. Er komt heel wat “change” op ons af dit jaar, het is dan ook een jaar vol uitdagingen en nieuwe kansen. Sommige dingen houden we wel graag bij het oude, het stijgend studentenaantal bijvoorbeeld. We hebben ons weten te handhaven en gaan er zelfs op vooruit, zeker als we rekening houden met de demografische situatie waarbij er steeds minder 18-jarigen het middelbaar verlaten. Dat hebben we enkel kunnen bereiken dankzij jullie inzet, enthousiasme en betrokkenheid, met andere woorden de unieke KATHO-cultuur. Een KATHO als geen ander dus, en daarom dankjewel en op naar een boeiend academiejaar. Veel werkplezier toegewenst. Larissa Deblauwe

Co l o f o n Dit is een uitgave van KATHO. Hoofdredactie en verantwoordelijke uitgever: Larissa Deblauwe Eindredactie: RCA Group, Dirk Sas Creatie en vormgeving: Matthias Malfrere en Lien Vanden Broecke Fotografie: Willem Blancke en James Vanwalleghem Jaargang 15 - oktober 2012


Inhoud Collega - tine scherpereel

5

expertisecentrum in de kijker - apps voor ukkies

8

- iene 2

9

- safety first

24

- ernstige brandwonden

25

- het gaat niet vanzelf

34

de wereld van KATHO - We trekken oostwaarts

10

- we trekken weer westwaarts

12

- een uitwisseling die kinderen gelukkig maakt

13

focus - joris hindryckx

14

Afstandsonderwijs - We hebben dikwijls tranen gelaten aan de telefoon

16

associatie 36 familienieuws 28 and the winner is...

27

in ‘t kort - In zwevegem

6

- komt dat zien

7

- als straten gaan praten

7

- Katho in de virtuele wereld

17

- nieuws uit de interne keuken

18

- bijna alles loopt op wieltjes

18

- katho-student op tijd binnen

18

- handboek voor de oorlog

19

- nog meer afstandsonderwijs-nieuws

19

- frans, religie en agogiek passeren fort napoleon

22

- ondertussen , die dag een beetje verderop...

26

- eerstejaars

30

- mojito’s op een schemerlichtbarbecue

31

- de wereld van de beurzen, vliegende purperen nijlpaarden en deathrides

31

- achter elke sterke vrouw staan sterke mannen

31

en verder - nieuwe departementsdirecteur

19

- katho op de festivals

20

- student welcome

23

- bedankt nicole

29

- opening academiejaar

32

- dankjewel eric

38

- HUB_01

40

- KTown festival

44

3


4


-CollegaTINE SCHERPEREEL

Elke keer als ik mijn lerarenkaart mag uithalen,

team terecht te zijn gekomen. Ik heb in KATHO

uurtje les in een klas van de lagere school. Ik

denk ik aan de vele voordelen van mijn job. Ik

collega’s met wie ik een goede KONNECTie

zat om 8.15 uur klaar om de eerste student

ontmoet veel verschillende mensen en kom

heb. Collega’s hebben met wie je ook buiten

aan het werk te zien. Toen de klasleerkracht

op diverse plaatsen. Door mijn job blijf ik

de schooluren graag afspreekt, is een luxe.

binnenkwam, liet ze me in klare taal verstaan

voeling houden met alles wat met opvoeding

dat 4 studenten in 1 klas niet kon. Nu gebeurt

en onderwijs te maken heeft en kan ik

Ik denk dat er weinig jobs zijn die zo gevarieerd

dat jammer genoeg niet meer… Dat zou met

genieten van veel vakantieperiodes met mijn

zijn. Geen twee weken zijn hetzelfde en dat

de leeftijd kunnen te maken hebben of met

kinderen. Bovendien heb ik zo nog altijd een

maakt ons werk zo boeiend. Lesgeven,

het feit dat ik er niet echt als een LO-leer-

excuus om op studentenfeestjes aanwezig te

stagebegeleiding, studie-en studentenbege-

kracht uit zie (lacht).

zijn.

leiding, vergaderen, samenwerken met collega’s, bevragingen analyseren, nascho-

Als ik baas zou zijn van KATHO zou ik er voor

Ik heb erg lang moeten nadenken over een

lingsactiviteiten volgen, strategische doelen

zorgen dat het een warme hogeschool blijft. Ik

voorwerp dat gelinkt kan worden aan mijn

bepalen, tot een gedeelde visie proberen te

denk dat dat belangrijk is. Dat is iets wat me

werk. Uiteindelijk heb ik voor mijn leraren-

komen,….

zeker zal bijblijven van Eric Halsberghe. Het

kaart gekozen. In de vakantie heb ik mijn lerarenkaart meermaals gebruikt. Ze brengt me ook op plaatsen die ik anders misschien nooit zou bezoeken. Dankzij de tips in Klasse en die kaart heb ik samen met mijn gezin al veel verschillende indrukken opgedaan. Deze

viel me op zijn afscheidsfeest opnieuw op hoe

Ze brengt me op plaatsen die ik anders misschien nooit zou bezoeken.

vakantie nog bezochten we het openluchtmu-

goed hij zijn personeelsleden kent. En dat gevoel van betrokkenheid en het geloof in de talenten van de docenten vind ik bijzondere kwaliteiten. Ik vind ook dat iedereen aangemoedigd zou moeten worden om via teacher mobility eens buiten de eigen context

seum in Bokrijk, het huis van Kina in Gent,

Na het middelbaar dacht mijn omgeving dat ik

gaan kijken. Ik heb zelf vorige week voor het

wandelden we op het blotevoetenpad, deden

voor wiskunde zou kiezen. Maar ik wist dat ik

eerst een buitenlandse cursus gevolgd en het

we een boottochtje in Gent,…

in de ‘zachte sector’ terecht wilde komen.

was erg verrijkend.

Mijn grootvader zei vroeger altijd dat ik Ik was zo’n meisje dat al van in de kleuterklas

advocaat moest worden, omdat ik het zo goed

Ik heb veel respect voor collega Delphine

zei dat ze leerkracht wilde worden. Me

kan uitleggen (lacht), maar dat is voor mij

Wante. In 2001 ben ik onder andere met haar

verkleden, hakjes aandoen, met krijt op het

toch nooit een optie geweest. Ik heb de

afgestudeerd in Leuven. We hebben zelfs nog

bord schrijven, een matras op mijn kamer

richting onderwijskunde gekozen in de hoop

een jaar samen op kot gezeten. Na ons

leggen voor de turnles en hopen dat mijn

ooit in een lerarenopleiding te werken en dat

afstuderen zijn we allebei meteen in KATHO

broer een volgzame leerling was, dat was

is gelukt. Als ik niet als lerarenopleider zou

beginnen werken, beiden in de lerarenoplei-

mijn favoriete rollenspel. En eigenlijk is dat zo

werken, dan zou ik wellicht sowieso een job

ding, maar wel in Tielt en Torhout. Ik weet dat

ongeveer mijn huidige job (lacht).

doen waarin ik met jongeren of volwassenen-

zij iemand is met vernieuwende ideeën. Zo

werk of iets wat onderwijsgerelateerd is…

heeft ze nu een boek geschreven over

En ergens wil ik wel een verschil maken, hoe

pedagogisch begeleider zijn lijkt me

werkplekleren. Daarom geef ik graag de

klein ook... Ik leg het graag uit en ik werk

bijvoorbeeld boeiend.

fakkel aan haar door.

graag samen met anderen. Het is enorm tof om met (jong)volwassenen om te gaan. Ik wil

Ik ben eens bijna uit de klas gezet door een

niet zomaar een toevallige passant zijn, ik wil

mentor. Toen ik nog maar net in de Lerarenop-

mensen meekrijgen in mijn verhaal. Als

leiding in Torhout werkte, was er een

Wie is Tine Scherpereel?

docente pedagogische wetenschappen,

misverstand toen ik op stagebezoek ging. Dat

docent lerarenopleiding

onderwijscoach en kwaliteitsmedewerker heb

was in één van onze oefenscholen. Op

campus Torhout

ik het gevoel dat ik dat allemaal wel kan

donderdagvoormiddag geven onze studenten

RENO

doen. Bovendien heb ik het geluk in een goed

van BALO (lager onderwijs) per drie elk een

5


-In het kortMAAR WEL KRACHTIG

In Zwevegem

… hebben ze een kunstacademie. Daar kan je lessen volgen in muziek, beeld en woord, goed voor de culturele bagage. In Zwevegem zijn er bovendien veel sportclubs, goed voor lichaam en geest. Voor wie dat wil zijn er in Zwevegem zelfs tal van jeugdverenigingen die sociale vaardigheden en creativiteit aanscherpen. Dit academiejaar start KATHO met een

de wereld van wetenschap en techniek beter

techniekclub in Zwevegem. We willen jongeren

en kunnen we jongeren overtuigen dat met

hiermee nieuwsgierig én leergierig maken en

een technisch diploma hun toekomstkansen

vooral hun ‘wetenschappelijke en technische

gegarandeerd zijn.

geletterdheid’ aanscherpen. Zo begrijpen ze

Technische geletterdheid? TOS21

Het is essentieel dat iedereen over voldoende wetenschappelijke en technische bagage beschikt om te kunnen participeren in onze

Naast de verhoogde instroom in wetenschap-

samenleving. Een ‘technisch geletterde’ kan

pelijke en technologische studierichtingen,

inzicht verwerven in de werking van iets en

kan ook de aandacht voor wetenschap en

kan ook techniek in een bredere maatschap-

techniek bij jonge kinderen nog een pak

pelijke context plaatsen. Net daarom is

toenemen.

techniek ruimer dan enkel het praktische.

Die aandacht levert een essentiële bijdrage

Er zijn 3 dimensies die we steeds zullen

aan de ontwikkeling van ‘wetenschappelijke

behandelen: BEGRIJPEN, HANTEREN en

en technische geletterdheid’. En kijk: dat is

DUIDEN.

nu net het doel van TOS21, ofwel: Techniek Op

Technische geletterdheid wordt dus geken-

School voor de 21ste eeuw – van de kleuter-

merkt door een aantal specifieke denk- en

klas tot de universiteit.

handelingsvaardigheden, met daarnaast een innovatieve houding die ook sociale en

Het TOS21-principe wil kinderen aansporen

communicatieve vaardigheden omvat.

om vanuit uitdagende situaties samen te ontdekken, ontwerpen te maken, te reflecteren, ... Hiervoor is er een krachtige leeromgeving nodig waarbij de focus enerzijds ligt op het oplossen van problemen en anderzijds op samenwerking.

6

Wil je meer weten over TOS21? Dat kan! Onze collega’s Rik Hostyn en Kristof Van de Keere weten er alles over. Of kijk alvast eens op www. techniekclub-zwevegem.be


Komt dat zien! Op de Dag van de Wetenschap kan iedereen kennis maken met wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties in universiteiten, hogescholen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, musea, bibliotheken, … We doen dit aan de hand van workshops, interactieve activiteiten, demonstraties, lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen. Met KATHO nemen we opnieuw hieraan deel want bij de vorige editie, 2 jaar geleden, hadden we bijna 400 nieuwsgierigen in Roeselare. Op zondag 25 november wordt, op initiatief van de Vlaamse regering, de tweede editie georganiseerd. In 2010 verleenden in totaal 34 universiteiten, hogescholen, musea, doe-centra, sterrenwachten, onderzoeksinstellingen ... actief in Vlaanderen en Brussel hun medewerking. In totaal genoten meer dan 10 000 bezoekers van deze Dag van de Wetenschap.

Waarom doen wij mee?

Als straten gaan praten Kinderen bewust maken van de historische omgeving waarin ze leven, is het doel van de cd-rom ‘Als straten gaan praten’. De cd-rom is ontwikkeld door ons Expertisecentrum Erfgoededucatie van KATHO Tielt en is gericht naar scholen en gemeentes die aan erfgoededucatie willen werken. Elke opdracht begint achter de computer, maar leidt de leerling naar buiten in zijn buurt om zaken te ontdekken die vroeger altijd verborgen bleven. Via open opdrachten wordt hij uitgenodigd om op een actieve en creatieve manier met de dingen uit de omgeving om te gaan. Op die manier ontstaat een nieuw product: een schattenkamer, een gidsenboekje, een verhalenwandeling, enz. De cd-rom is onmiddellijk inzetbaar in de klas (tweede en derde graad lagere school) en is toepasbaar op elke gemeente. Benieuwd hoe straten praten?

• We versterken ons imago van innoverende,

betekenen in het dagelijks leven.

Op woensdag 7 november wordt deze cd-rom

wetenschappelijke instelling bij een geïnteres-

• We kunnen op de organisatie van Technopo-

voorgesteld op het congres ‘Als straten gaan

seerd publiek.

lis rekenen voor de promotionele ondersteu-

praten. Bruggen bouwen tussen klas en buurt

• We wekken belangstelling en verwondering

ning in heel Vlaanderen.

met digitale media’ in KATHO campus Tielt.

op voor het wetenschappelijke onderzoek en

• Een grote mediacampagne (radio, kranten)

Op diezelfde dag wordt het erfgoedproject

de technologische innovaties in onze instelling.

bezorgt ons visibiliteit en garandeert dat we

‘Like a hero!’ voorgesteld, waarbij leerlingen

• Iedereen binnen KATHO krijgt die dag extra

veel bezoekers over de vloer krijgen. Tijdens

van de Dr. Ed. Moreauxschool de Oostendse

erkenning, waardering en begrip van de

de Vlaamse Wetenschapsweek, die aan de Dag

kapers via muzische en digitale werkvormen

bezoekers.

van de Wetenschap voorafgaat, worden de

weer tot leven hebben gebracht. Dit project

• Het is een uitstekende manier om onze

pers en de (regionale) televisiezenders

werd financieel ondersteund door de

public relations te verzorgen en een kans om

uitgenodigd. Er wordt gestreefd naar veel

Belgacom Foundation.

onze belangrijke doelgroepen te bereiken.

publiciteit (redactionele aandacht, Facebook

• We tonen aan een breed publiek wat

…) en partnerships met bepaalde media.

wetenschappelijk onderzoek en innovaties

Wil je nu hierover al meer weten, kijk dan eens op www.kathotielt.be

Je bent nu al nieuwsgierig? volg het op www.dagvandewetenschap.be Je voelt je betrokken en wilt ook wat doen? Contacteer collega rik.hostyn@katho.be, hij weet hier meer over.

7


-Expertisecentrumin d e ki j ker

Apps voor ukkies Het gebruik van technologie voor het ondersteunen van leerprocessen in de lagere school is niet nieuw. Denk maar aan het inzetten van on-line huiswerk en recent ook nog de eerste introductie van diverse iPad-applicaties. Dit laatste is bijzonder interessant gezien de technologie die wordt gebruikt een sterk intuïtief karakter heeft. Zo is het gebruik van een computermuis overbodig en kan de gebruiker het systeem hanteren met een paar eenvoudige en motorisch gezien weinig complexe handelingen. Het is daarom dat ook leerkrachten uit het kleuteronderwijs interesse vertonen om zulk een technologie te gebruiken in het kader van hun lessen. Het is aantrekkelijk, maar leidt het tot een

door middel van talige ontwikkelingen en

significante leervooruitgang en hoe specifiek

onderwijs deze ervaringen worden gecatego-

moeten applicaties er dan uitzien? Men moet

riseerd en benoemd. Vanuit neurologisch

mogelijke effecten op twee niveaus zien. In

onderzoek blijkt in ieder geval een sterke

eerste instantie kan het effect zich voordoen

koppeling tussen motorische en rekenkundige

op het niveau van de motivatie van het kind.

ontwikkelingen. Men kan nu terecht de

Menig ouder zal bijvoorbeeld reeds hebben

opmerking maken dat ook in een virtuele

vastgesteld dat hun lagereschoolkind met

wereld dezelfde redenering moet gelden. Dit

meer engagement saaie rekenoefeningen

betekent dan dat bij de ontwikkeling van

doet op een iPad dan wel met pen en papier.

digitale middelen voor iPads er moet

2 apps!

In tweede instantie kan het effect ook worden

rekening worden gehouden met de graad van

We gaan als volgt te werk: in een eerste fase

gezocht binnen de eigenschappen van het

actie die wordt geïmplementeerd.

van het onderzoek worden twee iPad-applicaties gemaakt (met dank aan Arne Vandenbus-

gebruik zelf: de motorische component.

Binnen ons Expertisecentrum Digitaal Leren loopt een onderzoek dat de motorische component bij het gebruik van een iPad observeert.

sche van ons Departement Technologie en Informatica) waarbij kinderen een spel kunnen spelen op een virtuele getallenlijn. • De eerste applicatie maximaliseert actie: fysiek pionnen verschuiven met de handen, terugzetten, vooruitzetten, enz.

Neem nu wiskundige ontwikkeling.

In het huidige onderzoek richten we ons op

• De tweede applicatie minimaliseert actie:

De basis van wiskundige ontwikkeling is

inzicht in de getallenlijn door middel van

pionnen verspringen automatisch wanneer op

duidelijk sensorimotoriek of actie. Begrippen

actie in een virtuele wereld. De getallenlijn is

een knopje wordt geklikt, handelingen zijn

zoals kleiner dan, groter dan, getalbeelden,

slechts één aspect maar binnen rekenkundig

sterk geautomatiseerd, enz.

vergelijkingen, getallenlijnen, enz. worden in

onderwijs is dit van groot belang omdat het

eerste instantie opgebouwd uit spontane

voor een kind moeilijk is om te leren binnen

Vervolgens laten we de kleuters gedurende

sensorimotorische ervaringen. Later zullen

een wiskundedomein als het inzicht in de

een aantal sessies in de klas het spel spelen.

getallenlijn onvoldoende is ontwikkeld.

De interventie is geflankeerd door een pretest en een posttest waarbij wordt nagegaan hoe goed de kleuters inzicht hebben in de getallenlijn.

Wat hebben we geleerd? Wanneer de leerprestaties van het kind groter zijn in de gemaximaliseerde-actie-groep dan zijn dit sterke aanwijzingen dat het opbouwen van rekenkundige vaardigheden wordt ondersteund wanneer de applicaties sterke koppelingen vertonen met een fysieke en virtuele realiteit. Zoiets is belangrijk voor het verder ontwikkelen van iPad-applicaties voor tal van leergebieden: leren wordt sterker ondersteund wanneer de basis actie is. 8


IENE 2 Op 13 september werd een conferentie gehouden ter gelegenheid van het einde van het IENE2-project. Verschillende collega-docenten uit zowel de departementen Verpleegkunde en Biotechnologie en Verpleegkunde en Vroedkunde werden al tijdens een workshop in oktober 2011 geïntroduceerd in

IENE voor jou?

de IENE-theorie (zie hiernaast). Ze werden echter ook uitgedaagd om dit model te

IENE staat voor Intercultural Education of

vertalen naar de praktijk en daadwerkelijk te

Nurses in Europe en is een Europees project

implementeren in het eigen curriculum. Toen

dat geleid werd door prof. Irena Papadopou-

al startten onze twee departementen

los van de Middlesex University in Londen.

projecten op i.v.m. de implementatie van

Prof. Papadopoulos en haar onderzoeksteam

interculturele zorg in het curriculum van de

stelden in het verleden het PTT-model op, een

opleiding verpleegkunde.

theoretische basis die gebruikt kan worden om gezondheidswerkers bewust te laten

Tijdens de conferentie dit jaar stelden alle

worden van het interculturele aspect van de

deelnemende landen en instellingen hun

maatschappij. Zij onderzochten ook op welke

projecten en de ervaringen voor. Daarnaast

manier dit geïntegreerd kan worden in de

spraken een aantal genodigden over culturele

opleiding verpleegkunde. Het IENE2-project

veranderingen in onze maatschappij: stuk

werd door vijf Europese landen ondersteund:

voor stuk interessante thema’s die er ons van

het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Duitsland,

bewust maakten dat we in een sterk

Frankrijk en België.

veranderende interculturele maatschappij leven en dat het belangrijk is dat we de toekomstige verpleegkundigen hier goed op voorbereiden. Meer weten over IENE kan op www.ieneproject.eu

9


Wat mag dat kosten? Studenten en gastdeelnemers in low budget formule/jeugdhotels – triple kamers: 1850 euro Gastdeelnemers low budget formule/jeugdhotels – double kamers: 1890 euro Gastdeelnemers hotelformule: 2390 euro Toeslag single: 565 euro

Geprikkeld? Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je terecht bij eveline.leroy@katho.be of johan.dewinter@katho.be Voor wie dat wenst is er een ‘introductie op India’ op dinsdagavond 26 februari 2013. Ook praktische tips zullen hier niet ontbreken. En dan als afsluiter, na de reis, mag je rekenen op een gezellig samenzijn.

10


-De wereld van KATHOan y time , an y place

We trekken weer oostwaarts ‘De India-reis is er een om nooit meer te vergeten. Gedurende tien dagen werden we maximaal ondergedompeld in de Indische cultuur. Het programma voorzag zowel economische, sociale en culturele activiteiten die je op een normale reis nooit zou kunnen beleven. Het is een once-in-a-lifetime experience die je visie op de wereld verandert!…’ Francine De Maet

Dit academiejaar reizen we voor de vierde

ontvangen ons.

Agra Fort en Fatehpur Sikri, de ommuurde

maal naar India met heel wat nieuwe

We bezoeken hier de departementen

verlaten Mogol-stad. Nadien zetten we

accenten in het programma. Onze eigen

Sociaal-Agogisch Werk , Handelswetenschap-

opnieuw koers naar Delhi, voor een verdere

docenten Eveline Le Roy en Johan De Winter,

pen en Industriële Wetenschappen. Verder

verkenning van de stad per fiets-riksja.

die zelf ettelijke malen India bezocht hebben,

bezoeken we ook de Lerarenopleiding en het

nemen je graag op sleeptouw. Ter plaatse

departement Gezondheidzorg. Inbegrepen

Shatabadi Express

rekenen we bovendien op Belgische

zijn bezoeken aan lagere scholen, dispensa-

Deze brengt ons naar de hoofdstad van

begeleiding door Isabelle Willemart - Khan,

ria, outreach ontwikkelingsprojecten en een

Punjab, Amritsar. We bezoeken er de Gouden

die meer dan vijftien jaar in India heeft

ICT-bedrijf of call-center. En uiteraard zijn er

Tempel en wonen er de avondceremonie bij.

gewoond.

ontmoetingen met de studenten gepland,

We ervaren ook de bijzondere sfeer nabij de

studenten die het Engels erg goed machtig

Indiaans-Pakistaanse grens aan de Wagha-

Wanneer?

zijn. We hopen hier ook onze eigen studenten

Border.

Tijdens de paasvakantie 2013, van zondag 31

die er een project uitwerken of stage lopen,

maart tot en met vrijdag 12 april.

te ontmoeten en te luisteren naar hun

Wie kan deelnemen?

Let wel: de uiterste inschrijfdatum is 1

ervaringen.

Studenten, KATHO-personeelsleden, geïnteresseerden uit het werkveld, stagebe-

december. New Delhi

geleiders, familieleden en sympathisanten.

Catching the Indian Tiger

In Delhi voelt men misschien best de

Iedereen die een cultuurschok aankan!

Dat doen we wellicht niet, maar we krijgen

onbeheersbare groei en het contrast tussen

Mensen die armoede kunnen inzien en die

wel inzicht in de vele vraagstukken van

‘oud’ en ‘nieuw’ van dit land aan. Overal

bereid zijn om remediërend mee te denken;

socio-economische orde die zich vandaag de

worden metro’s aangelegd, shopping malls

die bereid zijn om zich gedurende veertien

dag voordoen in India, een land van ongeveer

staan in de steigers, en toch gaat het

dagen even los te koppelen van discotheken,

1.166 miljoen inwoners met een economische

dagdagelijkse leven zijn gewone chaotische

van pintjes en friet met mayonaise; die niet

groei van 7 à 8% dat zich ‘de grootste

gang.

zeuren over soms minder comfortabele

democratie ter wereld’ noemt.

busritten en die warmte-bestendig zijn; die

Duidelijk een ‘must’ voor KATHO-studenten,

Jaipur

bereid zijn om andere wereldgodsdiensten

docenten en sympathisanten.

Een hoogtepunt vormt het bezoek aan de

dan het Christendom te appreciëren; die

hoofdstad van Rajahstan. Deze paleisstad van

bereid zijn om een existentiële interculturele

de Maharaja’s is een wirwar van fascinerende

onderdompeling mee te maken en die

bazaars, weelderige paleizen en historische

diversiteit waarderen en positief beleven.

bezienswaardigheden.

We maken er graag opnieuw een multidisci-

Een ongelooflijk programma

plinaire en interdepartementale KATHOKerala

Taj Mahal

studiereis van: dus met vertegenwoordigers

Onze partners, Rajagiri College of Social

India zonder dit gezien te hebben, zou

van alle departementen!

Sciences en Rajagiri School of Management,

onvergeeflijk zijn! Dit combineren we met

11


NY En we trekken weer westwaarts Elk jaar ondernemen de derdejaarsstudenten van het Departement Sociaal-agogisch Werk een buitenlandse studiereis. Eén van de bestemmingen is het tot de verbeelding sprekende New York. Naast deze unieke bestemming is ook onze

het bredere sociale domein is welkom op

reisformule apart: wij nodigen immers

deze reis. We beloven een beklijvende

gastdeelnemers, mensen uit het werkveld en

ervaring.

For a few dollars more Je gaat al naar Amerika voor · 1495 euro p.p. voor wie in Broadway Hotel

andere geïnteresseerden, uit om samen met de studenten New York te verkennen. En het

Schrijf vlug in!

and Hostel opteert voor een double room

mag gezegd: deze gemengde deelnemerssa-

Naar jaarlijkse gewoonte zijn de plaatsen

(shared bathroom)

menstelling zorgt voor een unieke reiservaring.

immers snel ingenomen!

· 1995 euro p.p. voor wie in Broadway Hotel

Dit jaar bezoeken we New York van zaterdag

and Hostel opteert voor een single room

De reis staat opnieuw in het teken van het

16 maart tot zaterdag 23 maart 2013.

· 1795 euro p.p. voor wie in hotel Newton

psychologische en ook het bredere sociaal-

Met de studenten overnachten we in het

opteert voor een double room

culturele werkveld met aandacht voor de

Broadway Hotel and Hostel (op Broadway en

· 2195 euro p.p. voor wie in hotel Newton

organisatie en de structuur van welzijnszorg,

101st Str). Dit hotel biedt tevens dubbele

opteert voor een single room

onderwijs en de geestelijke gezondheidszorg

kamers aan voor de gastdeelnemers met

in New York en de USA. Naast de sociale

gedeelde badkamer. Daarnaast bieden we

bezoeken (o.a. scholen, UNO, KBC-New York

ook de mogelijkheid om te overnachten in het

Branch, een methadonkliniek, psychiatrische

driesterrenhotel Newton*** (op Broadway

instellingen, Flanders House, etc.) hebben we

en 95th Str).

ook culturele, historische en toeristische uitstappen in het programma opgenomen. Iedereen met een interesse in psychologie en

12

Verneem je graag meer? E-mail oF bel dan gerust eveline.leroy@katho.be, stijn.meuleman@katho.be, patrick.allegaert@katho.be of sabine.lamote@katho.be.


-Wereld van KATHOan y time , an y place

Een uitwisseling die kinderen gelukkig maakt Onze studenten Cynthia, Celine, Niels, Davy, David, Thijs, Bram, Emma en Nikita kregen de ultieme kans om een alternatieve stage in het buitenland te lopen: een Europees uitwisselingsproject in Roemenië, gesteund door Jint vzw. Hoe KATHO in Roemenië belandt…

onze studenten samen een Summerschool met

Als je elkaar wil begrijpen, dan lukt het wel...

dagelijkse sportieve en culturele activiteiten

De kinderen beleefden de tijd van hun leven.

Een aantal jaren geleden gingen twee

voor de kinderen. Daarnaast leerden ze elkaars

De Roemeense studenten en begeleiders

Belgische studenten op Erasmus naar

leefwereld beter kennen. Via discussies,

waren verbaasd dat wij op een efficiënte en

Timisoara in Roemenië. Ze startten een project

spelvormen, tochten,… leerden ze verschillen

constructieve manier met de kinderen konden

op om via circustechnieken kinderen met een

en gelijkenissen, gewoonten, hoop en

werken zonder kennis van de taal. Daar waren

uitgesproken gedragsproblematiek bij te

verwachtingen van Europa, tradities, religie,…

we best trots op.”

sturen. Partner in dit project was een school

kennen.

voor kinderen met gedragsstoornissen en kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties, Centrumscolar pentru educatie incluziva

“Niet alle activiteiten konden doorgaan zoals

Grenzen werden verlegd

Dumitru Ciumageanu.

voorzien. Zo moesten wij bijvoorbeeld rekening houden met de prijs en beschikbare materialen. Daardoor kon het zwemmen niet

De resultaten waren veelbelovend en de

“De communicatie tussen ons en de kinderen

doorgaan. Geduld en flexibiliteit werden de

studenten wonnen de Vlaamse Bachelorproef-

verliep niet van een leien dakje. Maar de

voornaamste deugden.”

prijs.

Roemeense studenten zorgden telkens voor de

Nu kregen wij de kans om een uitwisseling

vertaling. Na 10 dagen konden we ook al een

“De kinderen waren superenthousiast en

met Roemeense studenten te realiseren. Het

aantal Roemeense woorden met de kinderen

leerden nieuwe manieren om hun vrije tijd

project duurde 10 dagen, van 22 juni tot 2 juli

uitwisselen. Wij hebben alvast de ervaring dat

door te brengen. Ze evolueerden ook op

2012. Tijdens deze uitwisseling organiseerden

de taal van de sport en cultuur universeel is.

sociaal-affectief vlak. Grenzen werden verlegd.”

13


“Wat zou u doen als u baas was van KATHO?” Het is een vraag die we elke editie van Konnect aan een ‘collega in de kijker’ stellen. Nu we met Joris Hindryckx, de ‘echte’ baas van KATHO, aan tafel zitten, kunnen we ons natuurlijk niet inhouden. Wat blijkt: hij ook niet.

Joris: “Natuurlijk denk je op een bepaald

krijgen. Ik heb er wel goede hoop op dat dit

als locatie voor het kenniscentrum rond

moment na over die vraag. Maar ik moet

wel zal lukken.”

afstandsonderwijs. We geven op die manier

eerlijk zeggen: het is meer een voortschrij-

onze vooruitstrevende ideeën een ‘gezicht’ in

dend proces. Je wordt niet op een moment

Aha, een verhaal! Wat is het verhaal van

de stad en het verhoogt de binding met het

wakker met een strategie. Het feit dat ik al

KATHO?

werkveld. Het huidige Vlasmuseum willen we

een tijdje in KATHO werk, maakt dat natuurlijk

Joris: “Dat verhaal gaat over een moderne,

een gezicht geven voor de valorisatie van

een stuk makkelijker. En vanuit de functie van

eigentijdse, innoverende hogeschool. We heb-

praktijkgericht onderzoek en innovatieve

financieel directeur was ik de afgelopen jaren

ben onze 9000 studenten in de loop der jaren

maatschappelijke dienstverlening. Ik heb die

al wel nauw betrokken bij grote strategische

meegenomen in een ongelooflijke vernieu-

strategische binding met de samenleving

beslissingen omwille van de financiële impact

wing. Vijftien jaar geleden namen we nog

OUTREACH genoemd en ik geloof sterk dat dat

op onze werking. Al voeg ik hier meteen aan

absenties en nu promoten we afstandsonder-

de weg is die we moeten opgaan. We hebben

toe: het was wel Eric Halsberghe die de

wijs en werkplekleren.

nu eenmaal die maatschappelijke verant-

beslissingen nam, niet ik.”

We zijn hierin voortrekkers en hebben bewust

woordelijkheid. Ik zie het als mijn opdracht

geïnvesteerd in dit soort innovatie. Een ander

om in al deze initiatieven een duidelijke

Nu u over Eric begint: you have big shoes to

voorbeeld? Onze keuze voor het gebruik van

structuur te brengen.”

fill…

iPad in de lessen is er geen op inhoudelijk

Joris: “Dat is zeker zo! Eric was fysiek enorm

vlak, maar op financieel vlak. Dat is een heel

Mogen we nog nieuwe infrastructuurwerken

aanwezig binnen en buiten KATHO. Dat wordt

andere discussie bij ons dan in andere

verwachten?

nog een uitdaging! En ik ben nochtans vanuit

hogescholen.

Joris: “Dat mag zeker. Bomen en parkings

mijn burgemeesterschap wel een en ander

En we gaan daar in heel ver: we openen in

hebben hetzelfde gemeen: wil je er meer dan

gewoon op dat vlak. Maar ik wil Eric niet

januari, samen met KULAK en de stad Kortrijk,

heb je miserie en wil je er minder dan heb je

nabootsen, ik heb een andere stijl, maar ik ga

Konnect Campus als centrum van digital

ook miserie. Het is nooit goed. Nochtans, ik

mijn ‘verhaal’ op mijn manier verteld moeten

learning en we kijken naar de Eurometropool

begrijp volledig dat studenten mobieler

14


-FocusJORIS HINDRYCKX

worden en met de wagen naar KATHO komen.

schappelijke raad van bestuur maar we

de tradities van het huis en de voorkeuren van

We vragen ze ook om meer materiaal mee te

blijven twee vzw’s. Dit laat ons toe om vanaf 1

het personeel. Bovendien is ons personeel

zeulen, voor groepswerken langer te blijven

september volgend jaar de twee hogescholen

niet te vergelijken met veel andere werkom-

of voor stages langere afstanden af te leggen.

feitelijk samen te voegen met één manage-

gevingen. Qua opleiding hebben we een

We rekruteren ze ook van steeds verder en

mentstructuur en één naam. Piet De

vlakke structuur maar dan van hoog niveau:

dan is openbaar vervoer niet altijd een optie.

Leersnyder, algemeen directeur van de KHBO,

het overgrote deel van onze mensen zijn

Kijk, dan moeten we ook consequent zijn en

neemt vanaf dan de leiding over het

master. Heel velen zijn echte specialisten in

hen een parking aanbieden. Studenten zijn

algemeen beheer voor zijn rekening. Op het

bepaalde domeinen. Bovendien zijn heel

geen toeristen die we 10 minuten te voet

zelfde moment neem ik de leiding van het

velen vast benoemd. Dit is een voorrecht van

kunnen laten gaan na een lange autorit. Dus

algemeen beleid op mij. Pas in september

ons statuut. Het geeft jobzekerheid en ‘recht

kijken we, samen met het Kortrijkse stadsbe-

2016 krijgen we wellicht een juridische fusie.”

van spreken’. Dit moet absoluut kunnen behouden blijven. Ook hebben we veel

stuur, of we geen ‘intelligente parkings’

deeltijdsen en gastprofessoren die minder

kunnen aanleggen. Dat zijn parkings die er heel ecologisch uitzien en er eerder als een park of sportveld bijliggen dan als een asfaltveld.”

Je klemtonen leggen, keuzes maken, en dan rekening houden met de tradities van het huis.

En qua gebouwen?

met de organisatie op zich betrokken zijn maar zich focussen op hun vak of vakken. Maar het maakt het moeilijker de twee hogescholen in mekaar te schuiven. Daarom werken we met bekwame spoed maar ook

Joris: “De gebouwen van ons Departement

zonder overhaasten. Niemand is gebaat bij

Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Dus nog tot 2016 onzekerheid?

moeten we vervangen. Die gebouwen zijn

Joris: “Net niet! We kiezen er bewust voor om

uitgeleefd en niet meer voorzien voor de 1500

geleidelijk aan en in het voordeel van het

Had u een jaar geleden gedacht dat u hierover

studenten die er dagelijks les volgen. Dat is

personeel de fusieperikelen uit te klaren. In

uw hoofd zou moeten breken?

een grote investering, maar daar staan we

die tijdspanne gebeurt er heel wat: mensen

Joris: “Ja, dat deel van de job had ik wel

voor. Ondertussen verbouwen we ook in

gaan op pensioen, komen erbij of verlaten

ingeschat. Ook het vele representatiewerk dat

Torhout, Roeselare, Tielt en voor onze

ons, we kunnen onze plannen rond multi-

je als algemeen directeur toch wel hebt, had

opleiding autotechnologie, dus ja, ook onze

campus-onderwijs ontwikkelen, enzovoort. Ik

ik zien aankomen. Maar waar ik toch wel van

gebouwen krijgen de nodige aandacht.

denk dat dit een zeer goede keuze is.”

versteld sta, is het aantal uren dat ik met

overhaasten.”

personeelsleden praat. Over hun dagelijkse

Trouwens, het Vlasmuseum waarover ik sprak moet ook grondig aangepakt worden. En

U moet rekening houden met de fusiepartner,

beslommeringen, klachten of bemerkingen.

uiteraard dromen we nog steeds van 1 grote

de raad van bestuur, de Associatie KU Leuven,

Als burgervader had ik al behoorlijk wat

campus met de Kulak.”

de verschillende departementen,… welke

ervaring met tijd nemen en luisteren naar

vrijheidsgraad heeft een algemeen directeur

mensen, maar ik wist niet dat het als

Een ander belangrijke toekomstplan: de fusie

zelf om beslissingen te nemen?

directeur nog meer was! Dat was voor mij de

van KATHO met KHBO…

Joris: “Ik zeg altijd dat je in onze structuur

verrassing van het nieuwe academiejaar.

Joris: “Dat zit mooi op schema. Omdat we

slechts 10 m2 bewegingsruimte hebt. Maar het

Maar iedereen is natuurlijk welkom.”

juridisch het burgerlijk jaar moeten volgen,

is wel 10 m ! Dus kan je klemtonen leggen,

installeren we op 1 januari 2013 één gemeen-

keuzes maken, en dat rekeninghoudend met

2

15


-Afstandsonderwijsin d e ki j ker

“ We hebben dikwijls tranen gelaten aan de telefoon” Ons Departement Verpleegkunde en Biotechnologie viert niet alleen het 25-jarig bestaan van de opleiding agro-en biotechnologie maar ook 10 jaar dierenzorg. Zes studenten hieven eind september bovendien het glas op hun afstuderen.

De resultaten van deze zes zijn niet evident,

studeren naast je job en eventueel een gezin.”

den!” Hun advies aan de medestudenten?

aangezien de studie in afstandsonderwijs

Ook de stages blijken drukke periodes.

Begin op tijd en elke dag een beetje studeren.

vaak gecombineerd moet worden met een

Ex-studente Isabelle Mariën: “We hebben

En vooral ook wees er voor elkaar!

professionele carrière, een gezin en eventuele

dikwijls tranen gelaten aan de telefoon,

andere activiteiten.

wanneer we het even niet meer zagen zitten.

In totaal studeerden er dit jaar 10 studenten af

De laatste loodjes wogen zwaar, maar de

in de richting dierenzorg afstandsonderwijs.

Afgestudeerde Romina Van den Heuvel: “Het

steun die we aan mekaar hadden, heeft ons

Groenmanagement afstandsonderwijs kijkt uit

zijn vier leerrijke, maar zware jaren geweest.

erdoor geholpen. Dankzij het afstandsonder-

naar het afstuderen van de eerste lichting

Je moet veel discipline hebben om elke dag te

wijs zijn we zelfs beste vriendinnen gewor-

studenten volgend jaar.

Romina Van den Heuvel, afgestudeerd met grootste onderscheiding, ontvangt haar diploma uit handen van opleidingscoördinator Greta Rooms.

16

Caroline Hillewig viert het behalen van haar diploma.


-In ‘t kortv irt u eel

KATHO in de virtuele wereld:

Konnect Campus Digitaal Leren Op 3 oktober waren onze algemeen directeur,

KATHO, Kulak en de stad Kortrijk. De “virtuele

Joris Hindryckx, campusrector van Kulak Jan

campus” zal “fysiek aanwezig” zijn in de

Beirlant, burgemeester van Kortrijk Stefaan

gebouwen van de Eurometropool op het

De Clerck en algemeen directeur van het

Casinoplein in Kortrijk. Zo krijgt KATHO ook

Agentschap van de Eurometropool Stef Vande

haar stek in het centrum van de stad. De

Meulebroucke, present voor de persvoorstel-

plannen zijn gemaakt en nu worden de

ling van Konnect, Campus Digitaal Leren.

ruimtes heringericht om bij de start van het

Konnect (waar zou de inspiratie voor de naam

academiejaar 2013-2014 volledig operationeel

kunnen vandaan komen) is een samenwerking

te zijn.

op het gebied van afstandsonderwijs tussen

17


-In het kortMAAR WEL KRACHTIG

Nieuws uit de interne keuken

KATHO-student op tijd binnen

Het Departement Handelswetenschappen en

werd dan ook feestelijk ingehuldigd en

Bedrijfskunde startte het nieuwe academie-

niemand minder dan het departementshoofd

jaar niet alleen met nieuwe studenten, maar

kreeg de eer om het lint door te knippen.

ook met nieuwe catering.

Trouwens ook het vermelden waard, is dat het

Nadat Yves Lampaert, student agro-industrie

Hello Goodbite, een concept van Scolarest,

docentenrestaurant een grondige facelift

in Roeselare, eerder in de zomer al Belgisch

biedt van nu af aan tussen 8 uur en 15 uur

kreeg. Laat je er geblinddoekt naartoe leiden,

kampioen tijdrijden bij de beloften werd,

koffiekoeken, broodjes, salades, Panini en

no way herken je waar je bent.

heeft hij nu ook geschitterd op het WK tijdrijden voor beloften in het Nederlandse

wraps aan democratische prijzen. De kiosk

Valkenburg. Yves eindigde als zestiende en beste Belg. Zo verwoorde Yves het in Het Nieuwsblad: “Ik heb mijn best gedaan om niet door het ijs te zakken en dat is ook niet gebeurd. Na mijn zeventiende plaats van vorige week in de Chrono Champenois liep ik niet over van ambitie. Met betere tegenstanders en een zwaarder parcours was ik best op mijn hoede voor een ontgoocheling. Die is er dus niet gekomen.” Hou Yves in de gaten: volgend jaar is hij prof bij Topsport Vlaanderen-Mercator.

(Bijna) alles loopt op wieltjes Mobile learning heeft vele invullingen en

Het moet gezegd, de felle kleuren en niet in

flexible solutions zijn niet weg te denken uit

het minst, de wielen, zorgden oorspronkelijk

het moderne onderwijslandschap. Vandaar

voor heel wat hilariteit bij de studenten. Er

dat ons Departement Handelswetenschappen

werd alvast veel weg en weer gerold. Maar

en Bedrijfskunde dan ook graag openstaat

eens je die fase voorbij bent, lijkt het wel te

voor een experiment op wieltjes van Buro

werken. Vooral bij interactieve oefeningen en

Modern uit Waregem, die een nieuw concept

groepssessies kun je gretig gebruik maken

van mobiele stoel met tafel bij haar doelpu-

van de snelle en flexibele settings die deze

bliek wou aftoetsen.

mobiele stoelen toelaten. Wellicht zien we in

Deze stoelen op wieltjes maken het namelijk

de toekomst meerdere van deze stoelen

mogelijk om met een vingerknip je lokaalop-

verschijnen, maar wat wij ons afvroegen…

stelling te veranderen van hoorcollege naar

zouden ze ook in het rood bestaan?

werkcollege naar teamwork, zonder dat je met tafels en stoelen moet beginnen schuiven.

18


Handboek voor de oorlog Een aantal jaren geleden werd de zogeheten

Eén van deze resultaten, in het kader van het

door een 1.000-tal studenten in acht

‘war for talent’ een realiteit in België: goede

project “6th sense”, deelt Electrabel met de

hogescholen in Vlaanderen en één in

medewerkers vinden is voor elk bedrijf, groot

hogescholen waarmee ze een zeer goede

Vlissingen in Nederland.

en klein, bijzonder moeilijk geworden. Een

relatie hebben. Ze coördineren dit vanuit

Het spreekt vanzelf dat deze bijna 1.000

fenomeen waarmee elk bedrijf nog steeds

Bachelor.be vzw en met de interne Electrabel-

pagina’s zich niet vanzelf gevuld hebben. Ze

geconfronteerd wordt. Deze ‘war for talent’

medewerkers die hun steentje bijgedragen

zijn het resultaat van uren schrijfwerk,

was het eerst merkbaar in Vlaanderen,

om dit initiatief te realiseren.

naleeswerk, herschrijven … van een team van

voornamelijk voor de technische profielen, en

meer dan 20 mensen onder leiding van Leo

Electrabel vond een oplossing: ze doen

Zo is er de creatie van een cursus “Energie”

inspanningen om werkzoekende en jong

die uitlegt hoe energie - en meer bepaald

afgestudeerde technici aan te trekken op een

elektrische energie - opgewekt wordt. Deze

Ook onze KATHO-studenten van de opleiding

creatieve manier. Het loont immers niet

cursus bestaat uit drie handboeken en is

bachelor in de energietechnologie krijgen

langer om bijvoorbeeld enkel aanwezig te zijn

bestemd voor de professionele bachelor. Dit

deze 3-delige gratis handboeken vanaf dit

op jobbeurzen.

academiejaar zal de cursus gebruikt worden

academiejaar.

Broekaert.

Nog meer afstandsonderwijs-nieuws! Binnen bedrijfsmanagement bieden we dit jaar een nieuwe opleiding in afstandsonderwijs aan, namelijk logistiek management. Een knelpuntberoep, waardoor ook mensen in het werkveld gestimuleerd worden om extra opleiding te volgen volgens hun persoonlijke situatie. Niet alleen het aanbod is nieuw, ook de manier van inschrijven. Dit jaar hoeven de AO-studenten zich niet eens meer naar de campus te begeven voor de inschrijving. Alles gebeurt digitaal via de webshop die hiervoor speciaal door Dimitri Devos en Lieselot Bossuyt werd ontwikkeld. Zo wordt de drempel wel erg laag, dus als je zelf zin hebt om een opleiding in AO te volgen of iemand kent die… Wat houdt je tegen?

ik wil inschrijven blablabla en nog wa van dattem blablabla en nog wa van dattem

ik wil bijbestellen blablabla en nog wa van dattem blablabla en nog wa van dattem

ik wil meer info blablabla en nog wa van dattem blablabla en nog wa van dattem

Nieuwe departementsdirecteur Veerle Dekocker is de nieuwe departementsdirecteur van ons Departement Verpleegkunde en Vroedkunde. Zij is licentiate in de klinische psychologie en als master in het onderwijsmanagement versterkt ze al sedert 1993 het KATHO-team. Daarnaast werkte ze ook een tijd als psychotherapeute in Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Waregem en ze gaf ook les in de vierde graad van het SNIK Kortrijk.

· blablabla en nog wa van dattem en nog wa van dattem en nog wa van

19


POWERED BY KATHO dankzij Christophe Dewaele en zijn team studenten

20


21


-In het kortMAAR WEL KRACHTIG

Frans, religie en agogiek passeren Fort Napoleon In de schaduw van Fort Napoleon verzamelden onze tweedejaarsstudenten lager onderwijs voor hun meerdaagse. Een mix van vaardigheden en competenties in verband met Frans, godsdienst en agogiek passeerden er de revue. Frans

Moskee versus tempel…

opengevouwen. Met een welgemeend

Kunstwerken vormden het uitgangspunt om aan

In de namiddag nam de groep de tram richting

‘namaste’ en een “altijd welkom” werd de weg

de slag te gaan met de Franse taal. Via een

centrum Oostende voor een bezoek aan de

verder gezet richting buurtontmoetingscentrum.

tableau vivant en Franse conversatie werden de

moskee en de hindoetempel. In de moskee

kunstwerken voorgesteld aan groepjes

vulden 40 paar schoenen het schoenenrekje en

… versus buurtontmoetingcentrum

medestudenten.

de vrouwelijke studenten en lectoren bedekten

Daar wachtten Nesrim en Hala van de organisa-

met kleurrijke hoofddoekjes hun haar. Een

tie ‘Witte Rozen’ de groep op. We leerden er

De koffer in

spervuur aan vragen volgde op een beknopte,

heerlijke muntthee maken en werden verrast

Ondertussen dook de andere helft van de groep

maar zeer bevattelijke uitleg over de moskee, de

met lekkere baklava. ’s Avonds zorgden een

in twee educatieve koffers rond het Jodendom

rituelen en de tradities uit de Islam.

frisse strandwandeling, meerdere spelletjes

en de Islam om de interreligieuze competenties

KUBB, een kaartspel en een babbel voor een

aan te scherpen.

De hindoetempel contrasteerde fel tegenover de

gezellige ambiance. Een verhaal omkaderde de

Typische voorwerpen en foto’s uit de joodse en

soberheid van de moskee. Kerstslingers, lichtjes,

twee resterende dagen van de meerdaagse. Via

islamitische godsdienst brachten de godsdien-

feestvlaggetjes, … omringden het altaar. Dit

film, coöperatieve spelen, flappengesprekken,

stige feesten en gebruiken wat dichterbij: een

bestond uit een beperkte selectie godenafbeel-

meditatie-oefening, … stonden de studenten stil

gebedsmat, een sederschotel, een chanoeka-

dingen uit het hindoegodenuniversum (dat

bij zichzelf, hun leerkracht worden en de groep.

kandelaar, een keppeltje, sabbatbrood, een

volgens onze gids uit 330 miljoen goden

Toepasselijk, gezien het thema, sloten we met

gebedssnoer, …

bestaat) én ook heel wat fruit en andere offers

een viering met eigen teksten en liederen de

voor de goden. In een interactieve stijl werd de

intense meerdaagse af.

wereld van het hindoeïsme voor de studenten

34

33

33

22

34

35

35

36

36


-StudentWELCOME

Uniek in Vlaanderen:

KATHO-concert in Torhout! Op 25 september werd in samenwerking met de stad Torhout, alle secundaire scholen van de stad en KATHO campus Torhout een grandioos studenTwelcome concert georganiseerd op de markt van Torhout. Het concept was uniek voor Vlaanderen want het concert was niet enkel voor, maar werd ook door studenten gedragen. De secundaire scholen zorgden voor de muziekgroepen. De mix van leerlingen en hun leerkrachten brachten rock, pop en jazz. De bands werden afgewisseld met dj’s, allemaal KATHO-studenten, die de benen op de markt aan het dansen brachten. Ook de host van de avond, DEVOO Beatbox, is student Nederlands - PAV en deelnemer aan Belgium’s Got Talent. Hij scrachte, mixte en zong het geheel aan elkaar. Voor de hoofdact zorgde de stad Torhout: Gepetto and the Whales, de dag ervoor nog op student kick-off Gent en in augustus op Pukkelpop. In samenwerking met de plaatselijke horeca konden alle studenten aan één gezamenlijk tarief eten en drinken. En de sfeer? Die zat er duidelijk in! Tot volgend jaar @ Torhout?

23


-Expertisecentrumin d e ki j ker

Safety first Ons Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid (EMV) heeft ook de laatste maanden niet stil gezeten. Je las in vorige edities van Konnect al over de lopende onderzoeken: ‘Wie niet weg is, is gezien. Een onderzoek naar cameratoezicht’ en ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid: van visie tot plan’. In deze editie brengen we graag een aantal afgeronde projecten en geplande studiedagen onder de aandacht. We plaatsen er twee in de schijnwerpers, de overige activiteiten kunnen jullie weervinden op de website van het EMV.

‘Jonge slachtoffers op de dool’

king tot de uitbouw van psychosociale hulp.

plaatselijke streek en haar bevolking waar het

In het tweede luik ging Gerwinde Vynckier in

betrokken incident gebeurt.

op adolescente slachtoffers van criminaliteit, meer bepaald op hoe mid-adolescenten die

Naar aanleiding van haar 15-jarig bestaan

Deze studienamiddag op 24 september

slachtoffer werden van vermogens- en

organiseert PSH Vlas - samen met ons - een

organiseerden we samen met het Centrum

geweldsdelicten deze ervaring beleven en

symposium op 18 december waarin een

voor Politiestudies (CPS) en de Onderzoeks-

hoe ze ermee omgaan. Op het einde van de

actuele stand van zaken van psychosociale

groep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA-

dag werd er een debat georganiseerd waarbij

hulpverleningsnetwerken in Vlaanderen

UGent). Er werden twee luiken behandeld

experten in gingen op de opvang van deze

gegeven wordt. Daarnaast wordt er ook

over de beleving van (jonge) slachtoffers bij

jongeren.

informatie verstrekt over hoe in enkele

rampen of criminaliteit. In het eerste luik had Evelien De Pauw vooral aandacht voor de nazorgbehoeften van

recente noodsituaties (Pukkelpopdrama,

’Psychosociale hulpverlening bij noodsituaties’.

slachtoffers nadat ze werden geconfronteerd

feiten Kim De Gelder) in België werd gehandeld door diverse psychosociale hulpverleners en wat nu precies het belang van de PSH is. Professor H. van de Sande sluit

met een ramp. Dit op basis van het onderzoek

De laatste vijftien jaar zijn in Vlaanderen

af met een reflectie over het onderwerp

‘Nazorg bij slachtoffers van rampen’ gevoerd

enkele netwerken ontstaan van hulpverleners

vanuit Nederland.

door het EMV en afgerond in mei 2012. Verder

en logistiek ondersteunend personeel die

werd er stil gestaan bij de leerelementen die

tussenkomen bij een grootschalig incident,

Ben je als docent ook geïnteresseerd in dit

hieruit kunnen worden gehaald.

een evacuatie of een noodsituatie (zoals

onderwerp, mail dan naar collega

Eric De Soir - psycholoog-psychotherapeut bij

brand, ontploffing, verkeersongeval,

famke.deprins@katho.be voor het definitieve

het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

overstroming, e.a.). Doordat deze hulpverle-

programma en de inschrijvingsprocedure.

– hield een pleidooi voor evidence based

ners lokaal werkzaam zijn en tevens in de

Ook studenten kunnen zich via Famke Deprins

werken na een ramp. Beide lezingen reikten

buurt wonen, zijn zij vlug inzetbaar en

aanmelden.

handvaten aan voor de praktijk met betrek-

hebben zij vaak grondige kennis van de

24


Ernstige brandwonden

Op de foto: Lieven Rijckaert, officier dienstchef brandweer Tielt, de drie studentes, collega Sieglinde Creemers en Stefaan Lauwaert, coördinator Belgische Brandwondenstichting

Bijna dagelijks wordt een kind opgenomen met ernstige brandwonden Jaarlijks worden in de zes Belgische brand-

de brandweerzone Midwest ontwikkelden drie

situaties die herkenbaar en gevaarlijk zijn: het

wondencentra 300 kinderen of bijna één per

studenten van KATHO Tielt een project om

bad en de warmwaterkraan, de hete kookpot

werkdag opgenomen met ernstige brandwon-

kleuters bewust te maken van een aantal

in de keuken, brandende kaarsen op de kast

den; tweederde hiervan zijn jonger dan vijf jaar.

gevaren.

enz. De koffers zullen gebruikt worden in de

De meeste kinderen verbranden zich aan hete

Liesbeth Galle, Elien Van Parijs en Thamara

kleuterklas maar evengoed door verschillende

vloeistof (warm water, thee, soep, koffie, ...).

Vanden Broucke werkten drie brandweerkof-

brandweerkorpsen die kleuterklassen over de

Eén op vijf van deze brandwonden wordt

fers uit boordevol verhalen en activiteiten. Als

vloer krijgen.

veroorzaakt door heet badwater.

rode draad kozen ze twee figuren: BRAVO de

In samenwerking met de Belgische brandwon-

brandweerman en VONK de vlam. Deze twee

denstichting, de FOD Binnenlandse Zaken en

figuren nemen de kleuters mee naar allerlei

25


Ondertussen, die dag, een beetje verderop… Dinsdag 25 september zakten niet minder dan 105 enthousiaste zangers van 1, 2 en 3 BALO af naar de schoolkapel in Torhout om te zingen in ons S(w)ing!-koor. Ook hier: veel lachende gezichten, swingende lijven en goeie stemmen. Al wie dacht dat hij of zij niet kon zingen, is bij deze van mening veranderd. In S(w)ing! zingen ze, onder de zonnige leiding van collega Jozef Sercu, wereldliederen, gospels, pop en religieuze muziek. Een heel palet om van te proeven. Elke (les)dinsdag van 10.25 uur tot 11.45 uur kan je zelfs meedoen. Toontje meezingen? Dat kan! Neem contact op met jozef.sercu@katho.be

Hou 12-12-12 vrij! Het afstudeerproject ‘expressie/drama’ van

Gheysen Oostkamp, die ook alle kopieerwerk

Praktisch

onze lichting 3 Nederlands gaat dit jaar over

voor onze lerarenopleiding in Torhout

Noteer nu al de datum in je agenda: 12

het bekende stuk ‘Het gezin van Paemel’ van

realiseert. Herinner je je de vorige edities met

december om 20 uur.

de Oost-Vlaamse schrijver Cyriel Buysse. Je

het expressietheater van Els Wybo, Ingrid

Zet erbij dat je in cc De Brouckère in Torhout

kent het wellicht als een sociaalbewogen

Declercq over Willem Elsschot of Joris Denoo

moet zijn.

drama dat een gezin verscheurt.

met zijn eigen stuk Zzoéff!!? De vorige edities

Blokkeer je agenda voor minstens 80 minuten

Niet evident maar, de studenten kozen zelf het

van ons dramaproject konden telkens rekenen

maar reken de uitstekende receptie nadien er

stuk en ze zullen het verhaal tekstueel en

op een ruime opkomst, zowel van docenten als

nog wel bij.

visueel updaten zonder schade te berokkenen

(oud-)studenten.

Een ticket kost 3 euro. Dat hoef je niet te

aan de kern van de zaak. En ze staan er niet

Hopelijk is dit nu weer het geval. Het wordt

noteren, die vind je zo wel.

alleen voor: de 11 studenten-acteurs krijgen

alleszins spectaculair qua kostumering alleen al.

ondersteuning van groep 2 Nederlands. De affiche wordt gesponsord door de Groep

26


-And the winner is ...R E N O AWA R D S

Op woensdag 20 juni reikte onze Torhoutse lerarenopleiding voor de tweede keer de RENO Awards uit. Ook dit jaar gingen de bachelorproeven over boeiende thema’s uit het onderwijs, de sportwereld en andere socioculturele of zelfs economische sectoren zoals musea, kinderboerderijen, educatieve uitgeverijen enz. Voor elke optie – lager onderwijs, secundair onderwijs, lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie – is een prijs voorzien: een iPad voor de eerste plaats, een boekenbon van Standaard Boekhandel voor de tweede plaats. Per optie krijgen de studenten telkens 10 minuten om een jury te overtuigen van de kwaliteiten van hun bachelorproef. De presentaties zijn publiek. Zo’n 200 mensen, onder wie ouders, vrienden en medestudenten, woonden de presentaties bij. De winnaar van de richting lager onderwijs

voorzien waarvan de antwoorden in een

de cursisten te laten kennismaken met de

was Amelie De Muynck. Samen met de Vrije

Google Docs formulier terechtkomen. Op het

‘theoretische kant’ van de zee.

Basisschool Sint-Vincentius uit Kachtem

einde van de wandeling kunnen de

‘Lichamelijke activiteit en voeding tijdens en na

ontwikkelde ze een ‘leeskast’ om het

leerkrachten dat formulier in het plaatselijk

de zwangerschap’ van Eveline Delacourt werd

leesplezier van de leerlingen te bevorderen. De

Romeins Archeologisch Museum (RAM) laten

bekroond met een tweede plaats. Na een

leerlingen worden begeleid door ‘Loulou’, de

afdrukken. Zo hebben ze een overzicht van de

theoretisch deel over het belang van

leesbeer die hen bij het kiezen van de

geleverde inspanningen van hun leerlingen.

lichamelijke activiteit bij een zwangerschap

opdrachten helpt. De leeskast kan in alle

Charlotte Lannoye won met ‘ What is this

presenteert Eveline een workout voor

leerjaren van de basisschool worden gebruikt.

fascinating thing called “language”?’ de

zwangere dames van drie tot zes maanden en

De tweede prijs ging naar ‘Ik + jij = wij … We

tweede prijs. Zij schreef voor leerlingen van

een workout voor de periode van zes tot negen

gaan er samen voor!’ van Elise Vanoverbeke.

het vierde jaar secundair onderwijs allerlei

maanden. Aan de hand van deze workouts

Zij werkte enkele coöperatieve spelen uit om

teksten over interessante aspecten van de

kunnen dames de oefeningen met behulp van

de sociale vaardigheden bij kinderen van het

Engelse taal en ontwikkelde in dat verband ook

een personal trainer of zelfstandig thuis

eerste tot en met het vierde leerjaar te

een leerlingenbundel met website.

uitvoeren. De workouts focussen vooral op de

ondersteunen.

algemene spieren van het boven- en Vincent Delva ontwierp een handleiding voor

onderlichaam. Er is ook een begeleidend

Met ‘Veni, vidi, didici’ kaapte Lobke Jonckheere

windsurfers, evolutie 2, in samenwerking met

filmpje gemaakt.

de eerste prijs voor de optie secundair

de Vlaamse Yachting Federatie. Hij is de

onderwijs weg. Haar bachelorproef brengt alle

winnaar voor de optie lichamelijke opvoeding

We wensen alle bekroonde studenten, hun

Romeinse sporen in het West-Vlaamse

en bewegingsrecreatie. Wie wil leren

externe partners en begeleiders een dikke

Oudenburg (vaak onder de grond) op een

windsurfen, moet drie niveaus doorlopen:

proficiat toe!

interactieve manier tot leven voor leerlingen

eerst windsurfen op vlak water (basis), dan fun

van de eerste graad secundair onderwijs. Dat

windsurfen op vlak water (evolutie 1), ten slotte

gebeurt met een tablet die groepjes leerlingen

surfen op zee (evolutie 2). Voor de niveaus

bij een wandeling doorheen de stad

basis en evolutie 1 was al eerder een zeer

Oudenburg bij zich hebben. Via de tablet

goede handleiding ontwikkeld, maar nog niet

komen de leerlingen terecht op een website

voor evolutie 2. Zo ontstond het idee voor een

met informatie over de verschillende locaties

bachelorproef: de ontwikkeling van een

(tekst, filmfragmenten, reconstructietekeningen

brochure om de belangrijkste vaardigheden

Omringd door juryleden en begeleiders van

enz.). Per locatie is ook een soort toets

van het zeesurfen aan te leren, maar ook om

de bachelorproeven.

- vooraan links: Vincent Delva (BASO - lichamelijke opvoeding) - midden: Amelie De Muynck (BALO - lager onderwijs) - vooraan rechts: Lobke Jonckheere (BASO - secundair onderwijs)

27


-Familienieuwsu it K A T H O

Welkom! 11

mei

Bram kleinzoon van Griet Martens

juni

15

Roman zoon van Peter Vanbrabant

18

Niene dochter van Tine Vanderplancke

juli

9

Manon dochter van Evelyne Willemot

17 juli

Lia dochter van Evelien Desmet

21 juli

Cisse zoon van Mathieu Dehaene

25 juli

Vito zoon van Sandra Devylder

26

Nea dochter van Inge Vanderstraeten

juni

juli

7

aug

Sara Lesage en Bruno Delaere. Zij huwden op 14 juli. Wij wensen hen heel veel geluk!

Julia dochter van Veronique Casteleyn

We leven mee met

Jorrun zoon van Lien Hugelier

· de familie van Soraya Edwards, onze studente van het Departement Technologie

7

Ari zoon van Jelske Vandormael

· de familie van Jill Werbrouck, onze studente van het Departement Handelswetenschappen

10

Niene kleindochter van Erik Blomme

18

Roos dochter van Lieven Dedrye

18

Emile-Henri zoon van Mieke Maerten

· Herman Vanlerberghe, zijn schoonmoeder, Denise Durie overleed op 23 september

29

Julie kleindochter van Marleen Vanneste

tica

11

Marith zoon van Veerle Voet

27

aug

2

sept sept sept sept sept sep okt 28

Celine zoon van Sofie Dossche

Proficiat

en Informatica overleed op 15 juli en Bedrijfskunde overleed op 7 augustus · Lynn Tanghe, haar grootmoeder, Jacqueline Haemers, overleed op 19 augustus · Erwin Taets, zijn grootmoeder, Elisabeth Roobroeck, overleed op 22 augustus · Evy Vansieleghem, haar grootmoeder Ivonne Seynaeve overleed op 23 augustus · Evelyn Courtens, haar grootmoeder, Clara Ruysschaert overleed op 5 september · Eric De Bruyne, zijn schoonmoeder, Marguerite Vervisch overleed op 14 september · de familie van Nicolas Depuydt, onze student van het Departement Technologie en Informaoverleed op 2 oktober


Bedankt Nicole! Op donderdag 27 september namen we in

ontplooien. Ik ben dan ook dankbaar én

vervagen en dat een mensenleven in het

het departement Verpleegkunde en

gelukkig dat ik van 1974 tot 2012, 38 jaar

licht van de eeuwigheid niet zoveel

Vroedkunde afscheid van Nicole Viaene.

lang, het beste van mezelf heb kunnen

voorstelt, …

Uiteraard was dit een dag met heel veel

geven.

Toch besef ik dat voor mij nu het moment

lovende woorden over haar… en dit is wat

Ik heb hieruit veel voldoening geplukt,

van loslaten is gekomen. Het zal me zeker

ze er zelf van vond:

want ik heb de passie en de voldoening om

emotioneel iets doen, maar ik weet dat het

“Beste mensen

de dingen goed te willen doen. Hopelijk

departement in zeer goede handen is, en ik

Ik heb geluk gehad in mijn leven tot nu toe.

heb ik ook de goede dingen gedaan.

vertrouw dan ook heel sterk op Veerle en

Ik heb het geluk ook naar mijn hand

Ook al heb ik maar een kleine steen

alle medewerkers verpleegkunde en

kunnen zetten, ik heb mijn talenten kunnen

verlegd in de rivier, ik weet dat alles zal

vroedkunde. Het ga jullie allemaal goed!”

29


-In ‘t kortstart aca d emie j aar

Sportief, lekker, nieuw en… warm! Eerstejaars ‘keken uit’ naar hun start in het Departement Verpleegkunde en Biotechnologie

Waren het nu onthaaldagen of ontgroeningsdagen voor 1 L.O. in Oudenaarde? Al zaten we dit jaar eens niet in het groene water, sommige studenten van 1 L.O. zijn nog groentjes en ze zitten soms boven en soms onder water. De donkvijver was na 3 jaar eens bevaarbaar met de kayak. Samen klimmen, springen,

Wat onzeker en schuifelend? Verdacht stille bussen bij het vertrek naar ‘de Kijkuit’ in Beernem?

dansen en patatjes koken (alweer in wat

Niets is wat het lijkt bij de eerstejaars verpleegkunde! Ze ontpopten zich tot ware avonturiers: er

water).

werden hoogtes getrotseerd, bruggen gelegd, wateren doorkruist, wespen gedood, vrienden

We blikken terug op een geslaagde week, hou

gemaakt, banden gesmeed,… Kortom: een inzet van het academiejaar om met een glimlach aan

jullie hoofd meer dan boven water!

terug te denken! De Kijkuit? Die bevindt zich op een gezellige en rustige locatie naast de vaart in Beernem. Sinds 1985 worden er allerlei buitensportactiviteiten georganiseerd: kajakken, boogschieten, crossen met BMX fietsen, hindernisparcours in het bos, “death ride”, muurklimmen, een hoogteparcours,…. Onze studenten doorliepen het avontuurlijke parcours in groepjes. Het kader en de activiteiten zelf zorgden voor een ongedwongen en relaxte sfeer, waardoor ze gemakkelijker contacten konden leggen met de medestudenten en de begeleidende docenten. Ook dit jaar stelden studenten de klassieke vragen: Zijn de stages zwaar?, Kan ik met vragen terecht bij een docent?, ... De groepsindeling wordt in het academiejaar verder gebruikt voor de sociale vaardigheden en de vaardigheidstrainingen. De startdag helpt hierbij enorm de groepsgeest versterken.

30

Lieve Verraes


Mojito’s op een schemerlichtbarbecue Dat beleefden de eerstejaars eventmanagement dit jaar op een bijzondere tweedaagse in Oostende. Eventcamp, een initatief van de docenten van Flanders Event Academy, dompelde de studenten al tijdens hun eerste week van het academiejaar onder in de wereld van muziek en entertainment, business events en leisure en citymanagement. Er waren seminars van o.a. Pieter François (organisator Lichtfestival Gent en Klara Muziekfestival) en Pieter-Jan Vanschamelhout (eventmanager Zulte-Waregem), een EventQuest langs de belangrijkste eventlocaties van Oostende, zoals Kinepolis, het Kursaal, de Sleuyter Arena, Vrijstaat O en Beaufort. Daar konden de studenten kennismaken met oud-studenten van de KATHO die er nu werken als professionele eventmanagers. Uiteraard was er ook plaats voor een uitgebreide kennismaking en teambuilding, met beach games, een schemerlichtbarbecue, een workshop mojito’s

De wereld van beurzen, vliegende purperen nijlpaarden en deathrides

maken en een party met een dj van jongerenradio Quindo. Met Eventcamp is het jaar voor

Eind september werd het terug heerlijk zonnig en gingen de eerstejaars business management &

de eerstejaars eventmanagement alvast

entrepreneurship voor de tweede keer op BME-tweedaagse, dit jaar in Doornik.

spetterend ingezet.

De eerste dag ontdekten onze nieuwe studenten hun studieprogramma en de wereld van beurzen. In Kortrijk Xpo hoorden ze hoe je beurzen creëert, hoe je standen maakt en zagen ze de opbouw van de vakbeurs Broodway. Daarna bezochten ze brouwerij Dubuisson, bekend van de Bush-bieren, en dat helemaal in het Frans. Ça a été? De vrijdag leerden de BME’ers vooral hun medestudenten kennen op hun tocht doorheen Doornik. Zo bestegen ze het 257 trappen tellende Belfort, het oudste van België en bezochten ze het door Horta getekende Musée des Beaux Arts – inclusief vliegend purperen nijlpaard en begasmaskerde Engel. Ook liepen ze over de na de Tweede Wereldoorlog geslaagd gereconstrueerde Grand’Place en ze maakten ondertussen toffe foto’s. In de namiddag klommen ze in de bomen van het Ecopark en deden er machtige deathrides onder een stralende zon.

Achter elke sterke vrouw staan sterke mannen! Departementsdirecteur Isabel Vanslem-

nam de familie op 19 augustus deel aan

brouck weet zich thuis met haar man en

de Mr T Triathlon op de Blaarmeersen in

drie zonen verzekerd van een ijzersterk

Gent. Op de foto zie je papa Stefaan

mannenbastion (dat haar onvoorwaarde-

(fietsen), opa (lopen) en zoon Wannes

lijk steunt, laat dat duidelijk zijn).

(zwemmen).

Om de sterkte van het team aan te tonen

31


32


-Openingaca d emie j aar 1 2 - 1 3

Op 19 september was het aan KATHO alweer feest. Op die zonnige woensdag luidden we officieel het nieuwe academiejaar in. Na de intense eucharistieversiering die opnieuw tot in de puntjes verzorgd werd door het KATHO-SPES-team, zakten 450 gasten af naar de Kortrijkse Schouwburg voor de academische zitting. Naast de sterke speeches die voor een stevige brok inhoud zorgden, konden we rekenen op de Frivole Framboos voor de grappige noot. Ook de receptie achteraf werd gesmaakt… Er zat meteen “een eerste” en “een laatste” in deze opening. Het was de eerste keer met onze nieuwe algemeen directeur en het was de laatste keer dat KATHO haar opening alleen organiseerde. In 2013-2014 verzorgen KATHO en KHBO samen de academische opening. De Frivole framboos foto’s Willem Blancke

33


Wat doen ze nu eigenlijk? Het Expertisecentrum Automation & Safety verdiept zich niet enkel in software en besturingstechniek maar ook in de vele aspecten van pneumatische, hydraulische, elektrische en mechanische aandrijftechniek. Ook de snelle evoluties op het vlak van gebouwenautomatisering worden er van nabij gevolgd. Enkele van hun lopende projecten: • functionele veiligheid op een industriële montagelijn • communicatie met robots via diverse industriële netwerken • mogelijkheden van pneumatische en hydraulische trainingen simulatiepakketten • bouw van een testbank voor hydraulische motoren en ventielen • energy saving bij pneumatische systemen

34


-Expertisecentrumin d e ki j ker

Het gaat niet vanzelf En toch weet ons Expertisecentrum Automation & Safety zich op een jaar tijd flink op de kaart te zetten. Een van de (aandrijf)motoren is collega Lieven Malfait. En bij hem vragen we naar een stand van zaken van dit nog jonge expertisecentrum. Lieven: “We zijn gestart met dit expertisecen-

gestart met hen onze infrastructuur te lenen

verschillende opleidingen. Zo zijn we ook

trum omdat we als docenten merkten dat we

voor hun opleidingen en zij erkenden ons als

georganiseerd. Maar in elk vakdomein, of het

in een sterk evoluerende markt zitten. Als we

hun competence en training center. Maar

nu autotechnologie of elektro-mechanica is,

willen bijblijven met de meest moderne

ondertussen bouwden we zelf al heel wat

overal komt een stuk automatisatie bij kijken.

technieken in ons onderwijsdomein en als

gespecialiseerde kennis op en geven we al tal

Bovendien werkten we ook al heel goed

hogeschool, dan moeten we daarvoor durven

van basisopleidingen. We geven dit aan onze

samen met onze collega’s uit het Expertise-

‘schakelen’. En we willen niet bijblijven, we

studenten, uiteraard, maar ook aan werkne-

centrum Ontwerp & Productietechnologie.

willen voorlopers zijn! Dat zijn we als KATHO

mers uit grote en kleinere ondernemingen uit

Wat zij ontwerpen, daar bouwen wij op

toch wel verplicht: het is een maatschappe-

ons werkveld.”

verder om het effectief in werking te zetten. In

lijke verantwoordelijkheid en we kunnen onze

Wat is de inbreng van de studenten in dit

die zin is ons expertisecentrum uniek: het is

studenten hiermee het neusje van de zalm

verhaal?

een thema dat dwars door al onze opleidin-

aanbieden. Maar ik geef toe: het is ook

Lieven: “Die inbreng is enorm. Onze derde-

gen heen gaat en waar bijna alle docenten bij

uiteraard een enorm boeiende en intellectu-

jaars bouwen mee aan de hardware van de

betrokken zijn.”

eel prikkelende materie als je de robots aan

robotisering en werken in hun projectweken

Binnen dit departement wel, maar automati-

het werk ziet.”

zeer handig opleidingsmateriaal uit. Het zijn

satie in andere departementen?

Dit lijkt zo gespecialiseerd, waar haal je de

unieke simulatietoestellen van robots die we

Lieven: “Wel… ik las dat in onze opleiding

mosterd?

in onze opleidingen goed kunnen gebruiken.

biotechnologie een project liep waarbij men

Lieven: “We hadden al heel veel en erg goede

Maar automation & safety is ook steeds meer

een procedure op punt stelde om bio-afval via

contacten met leveranciers en producenten.

het onderwerp in eindwerken. Dat is het

verdroging te verwerken. Geef toe: je ziet

Maar we zijn voor de opstart van het

wetenschappelijk onderzoek waar we ons in

daar al meteen opportuniteiten voor een

expertisecentrum toch even gaan polsen wie

de toekomst meer op zullen richten.”

inbreng van het expertisecentrum rond

van hen interesse had om dit expertisepar-

Het is toch wel een héél technisch verhaal,

automatisatie! Ja, ik zie toch nog behoorlijk

cours met ons te lopen. We dachten van meet

niet?

veel opportuniteiten binnen en buiten KATHO

af aan aan opleidingen, consultancy en

Lieven: “Je zou er van schrikken hoe vaak een

hoor.”

wetenschappelijk onderzoek. En daar gingen

automatiseringsproces een oplossing kan zijn.

toch enkele ‘grote jongens’ uit onze wereld

Een voorbeeld? Binnen ons departement heb

als SMC, ABB en Beckhoff in mee. We zijn

je uiteraard de klassieke structuur van de

Meer weten hierover? Of heb je zelf een project waar een zekere vorm van automatisatie komt bij kijken? Mail even naar lieven.malfait@katho.be.

35


-AssociatieK U L E UV E N

10 jaar Associatie KU Leuven De Associatie KU Leuven bestaat tien jaar. Rector Mark Waer, associatievoorzitter André Oosterlinck en ondervoorzitter William De Groote maken van de gelegenheid gebruik om terug te blikken én vooruit te kijken.

Een internationaal netwerk ‘Voor Europees kwaliteitsonderwijs van Maas tot Noordzee’ was een van de boutades

‘Vijfentwintig jaar geleden kon ik van dichtbij een eerste grote fusie meemaken’, zegt rector Mark

waarmee de associatie tien jaar geleden

Waer. ‘Dat waren toen twee grote bedrijven en de hele samenwerking werd bedisseld tussen twee

gelanceerd werd bij het grote publiek.

voorzitters en een aantal externe consultants. Nadat alles in kannen en kruiken was, kregen de

‘Tien jaar geleden dreigde de KU Leuven een

werknemers op een gewone maandagochtend plots een papier op hun bureau met de uitleg van

universiteit van het Hageland te worden’,

wat er allemaal zou veranderen.’

vertelt ondervoorzitter William De Groote. ‘André Oosterlinck heeft toen het heft in

Voor die aanpak is bij de associatie niet gekozen. Er is vanaf de start, tien jaar geleden, gekozen

handen genomen en iedereen in snelheid

voor een open communicatie en hoewel er continu verschillende culturen worden samengebracht

genomen door inderdaad een nationaal

die af en toe botsen, werkt de associatie ondertussen al tien jaar en heeft ze alleen maar aan

netwerk uit te bouwen van de Maas tot de

belang gewonnen.

Noordzee.’ André Oosterlinck knikt. ‘Economisten zeggen het vaker: om internationaal sterk te staan, moet je thuisbasis sterk zijn. Daarom is het zo belangrijk dat de Associatie KU Leuven over heel Vlaanderen instellingen heeft. Ons rekruteringskader is bovendien, in tegenstelling tot andere Vlaamse universiteiten, altijd al Vlaanderenbreed geweest.’ ‘Toegegeven: toen in 2002 de geloofsbrieven van de hogescholen aan de KU Leuven

Het juiste spoor

werden aangeboden, was er veel scepsis’, zegt William De Groote. ‘Zowel van de universiteit die een daling van de kwaliteit

Studenten snel en correct op het juiste spoor

we HBO5 nu negeren, dan zit je binnen tien

vreesde als van de hogescholen die schrik

kunnen zetten. Dat lijkt voor de drie bestuurs-

jaar met dezelfde problemen als tien jaar

hadden voor een absorptieproces.’

leden erg belangrijk. ‘Allochtonen bijvoor-

geleden. Nee, je moet hen zo snel mogelijk

beeld, stromen regionaler in’, legt William De

mee in de werking van de associatie

‘Maar het is een win-win situatie. Zo is de

Groote uit. ‘Door het lokale en toch wijdver-

opnemen om zo ook aan de HBO5-studenten

associatie voor de universiteit een zinvolle

spreide karakter van de associatie geef je hen

de mogelijkheid te bieden om mee te draaien

basisverbreding’, vult Mark Waer aan.

meer studeer- en doorstroomopties en zo ook

in die ene grote onderwijsruimte.’

‘Volgens studies willen ongeveer 5 à 10% van

meer kansen om te studeren wat ze willen.’

de hogeschoolstudenten nog doorstromen

Een democratisering van het onderwijs.

‘Door de intense samenwerking tussen

naar de universiteit. We moeten er dan ook

Jongeren die vroeger hun weg niet vonden

hogescholen en universiteit is het mogelijk

voor zorgen dat die studenten die kans

naar universiteiten of hoger onderwijs,

om studenten een andere richting te laten

krijgen.’

vinden die nu wel.

volgen zonder dat al hun eerdere werk voor niets is geweest’, besluit William de Groote.

‘Voor studenten is een zo groot mogelijke

‘Mensen kunnen meer en meer manoeuvre-

onderwijsruimte inderdaad wenselijk’, zegt

ren en credits meenemen en zullen daardoor

André Oosterlinck. ‘Zo moet in de toekomst

afstuderen met een diploma dat hen op het

ook het Hoger beroepsonderwijs (HBO5) mee

lijf geschreven is.’

in de associatie geïntegreerd worden. Stel dat

36


Nog veel te doen

De toekomst Nu er na tien jaar een volwassen structuur op

‘De associatie blijft altijd een denktank voor

poten staat, moet die ook presteren natuur-

maatschappelijke, levensbeschouwelijke en

Maar zijn ze tevreden nu de associatie tien

lijk. De academische hogeschoolopleidingen

ethische kwesties’, vat André Oosterlinck

jaar bestaat? ‘Niet helemaal’, bevestigen ze

zijn ondertussen ingekanteld in de universiteit

samen. ‘Ze moet ook de komende tien jaar

alle drie. ‘Het integratiedecreet dat de

en daarmee lijkt de belangrijkste rol van de

een hefboom zijn om het Vlaamse onderzoek

voorwaarden van de integratie van de

associatie voorbij, maar dat is niet zo.

en hoger onderwijs bij de top van Europa te

academische hogeschoolopleidingen vastlegt,

‘We moeten ons er nu op focussen om de

houden.’

is nu goedgekeurd maar dat was idealiter

integratie volledig te laten functioneren’, zegt

drie à vier jaar eerder gebeurd.’

André Oosterlinck. ‘Het functioneert nu al, je

En zoals altijd: ‘Waar men gaat op Vlaamse

hoort me het tegendeel niet beweren, maar

wegen, komt men de Associatie KU Leuven

‘Maar toch is het sterk’, merkt Mark Waer op.

problemen die met de uitrol gepaard gaan,

tegen’, sluit hij glimlachend af.

‘Op tien jaar tijd is er een mentaliteitswijzi-

zullen nu pas naar boven komen.’ De

ging opgetreden bij alle betrokken partijen.

associatie blijft ook een zinvol instrument

Normaal nemen zo’n sterke mentaliteitswijzi-

voor het ontplooien van regionale initiatieven

gingen één of twee generaties in beslag. En

of het betrekken van de professionele

natuurlijk zijn er nog tegenstanders van de

bachelors in de werking. Een netwerk van

veranderingen, maar het zijn er niet veel.’

kansen, nog steeds.

Tekst: Toon Verlinden Foto: Lemmert Photography

De drie heren geven echter ook toe dat er nog veel te doen valt. Zo blijft er een zeker

De KU Leuven zelf moet sinds de integratie

spanningsveld bestaan tussen het centrale en

plots veel meer personeel en studenten

decentrale beleid en tussen de regionale

bolwerken. ‘Op een totaal van duizend

spelers en de KU Leuven. ‘Maar die proble-

zelfstandig academisch personeelsleden,

men moeten weggemasseerd worden’, geeft

komen er ongeveer vijfhonderd bij’, geeft

Mark Waer aan. ‘Iedereen heeft na tien jaar

Mark Waer aan. ‘De volgende maanden zal de

zijn posities ingenomen en de dag kan terug

universiteit zich daar dus op richten.’

starten.’

37


Dankjewel Eric! 110.000m² campusoppervlakte waarvan 48.932m² bebouwde oppervlakte -met andere woorden de KATHO campus Kortrijk- en toch geen enkele ruimte groot genoeg voor het afscheidsfeest van Eric Halsberghe. Dat betekent toch wel iets. We waren met zo’n 711 collega’s en ere-collega’s van de partij om onze eerste algemeen directeur op 30 augustus op onze eigen KATHO-wijze uit te wuiven. En dat was nog niet alles, op 7 september was er nog het officiële afscheid voor externe genodigden, met weer meer dan 400 aanwezigen. Dankjewel Eric en dankjewel collega’s voor jullie massale aanwezigheid. Om Eric te citeren “het deed enorm veel deugd”. Eric startte zijn carrière bij ons in de departementen Handelswetenschappen en Bedrijfskunde en Technologie en Informatica. Hij was algemeen directeur van KATHO van 1 september 1995 tot 1 september 2012. foto’s Willem Blancke en Patrick Holderbeke

38


39


EG

W

EN

E ST

SE NT

M.Kint

R36

Sint Lucas Antwerpen

03

Buda Kunsten Centrum

Broelmuseum Kortrijk

02

32 10

29 Buro II ARCHI+I

The Future Upgrade

15

20

NW

16

KAA

I

Carrelage du Marais - Valerie Traan Gallery - Thomas Nachtergaele

4

Taste & Colours

N8

N50

09

30

K Vorm

07

OUD

ENAA

SEWIJK

RK

SE

25 Bhoom

Casalis

STAL13

DOORNIK

EG

Schouwburg

EE

ERS

24

WANDELWEG

CKLAAN MINISTER TA

ST

VISS

Gyselinck Design

06

23

Designregio Kortrijk

KORTRIJK STADSCENTRUM

22

14

Muziekcafé Track

Renatex

17

SESTRAA T

01

Van Marcke

Odilon Creations, Blue Nature & C. Nyssen

04 STASEGEM

13

Uitreiking Cultuurprijs Vormgeving

l er

N43

Bavette

IN

Extremis

18

PLE

ck gn

T RAA

DE AVANT-GARDE IN DESIGN, NIEUWE TRENDS, INSTALLATIES, INTERIEUR BISTRO,…

EST

buda eiland

N VEN

21

GE

RDSE

STEENWEG

N8

KORTRIJK-OOST N323

3a DO OR

F

PO TT

G

ELB

ER

E NW

G

E17

TEE

EE DR

SES

NIK

É ND CO

N43

N323

N50 KORTRIJK-ZUID EXIT

3

HOOG KORTRIJK

2

R8

E17

R8 RINGLA

AN

KORTRIJK

KORTRIJK-ZUID EXIT

XPO

R DOO

KATHO

HUB_01

N323 BE

EG

N

KE

N

AA

YL

D NE

NW TEE

SES NIK

E17

NE

LU

XL

AA

N

mobile student housing terminal

N50

‘T GE

HO

• LOCATIE HUB_01: DOORNIKSESTEENWEG 145, 8500 KORTRIJK, BELGIE - OP WANDELAFSTAND VAN DE INGANG VAN KORTRIJK XPO (200m) • LOCATIE STREETLIFE UNIT: DAM 1, 8500 Kortrijk, BELGIE - LANGS DE LEIE TEGENOVER DE INGANG BUDAFABRIEK 40


OPBOUW

41


42


HUB_01 mobile student housing terminal

foto’s Willem Blancke

43


KTown festival op campus Kortrijk

44

Konnect personeelsblad  

personeelsblad katho

Advertisement