Page 1

Wold & Magnus

Diplom


Sjømannskirke i Berlin

Sammarbeid med Marthe Wold Veileder: Beate Hølmebakk - Vüren 2013 -


Sjømannskirken

Det opprettes og legges ned kirker etter behov. Organisasjonen visjon er å være der nordmenn er, og har en tradisjon for å legge møtene til steder som er lett tilgjengelig. Det være seg lokale møterom i eksisterende bygg kirken har kjøpt, til den lokale puben på hjørtnet.

Deres kjennemerke er et vaffelhjerte som står for deres hovedvirke - å være tilstede. Kirken selv har et ønske om å “være norsk”. Vi tolket det i form av begreper som vi synes er beskrivende for det norske samfunnet; likhet, ærlighet, og idéen om lys.


1:50 Modellfoto

Kirkerommet og bakken


Den overordnete ambisjoen var å skape et felles møtested for nordmenn i Berlin. Sekundært å etablere kontakt med nærmiljøet.


Hva gjør sjømannskirken?

50% Halvparten av Sk’s virke skjer utenfor byggets fysiske vegger. Hjemlengsel og fengselsbesøk er en av kirkens viktige gjøremål, og speiler et av de viktigste hovedverdiene - nestekjærlighet.

Sk ønsker å være et lavterskel tilbud for nordmenn i utlandet. kirken arbeider aktivt for å knytte kontakter og møte folk der de er.

€ $

24 timers beredskapstjeneste for alle nordmenn i utlandet. Hindi, muslim, ateist eller kristen - alle møtes likt og skal få hjelp.

KR

1/3 av Sk midler kommer fra statsbudsjettet grunnet beredskapsansvaret. De resterende 2/3 må den enkelte kirke selv skaffe. i strategidokumentet for 2011-16 stadfestes viktigheten av selvforsyning. Vielser er en viktig inntektskilde og prognoser viser en økende andel som velger å vie seg utenfor norges grenser.


Den moderne sjømann

Den moderne sjømann i Berlin har kanskje kjøpt seg en ferieleilighet i Berlin, giftet seg med en tysker, arbeider eller er i byen for å dyrke sitt kunstneriske talent.

Alle typer mennesker kommer til SK. Alt fra unge med et snev av hjemmelengsel og vaffeltrang; småbarnsforeldre som ønsker et

norsk nettverk rundt barna, til seniorer som har bodd lenge på stedet men har glede av å komme til SK og holde språket ved like.

Brukergrupper

En typisk norsk sjømann i Berlin kommer som regel luftveien og ikke havveien - men kan like godt havarere. Sjømannskirken skiftet navn i 2003 til “Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet” (SK).


Berlin

TEGEL AIRPORT

C HAUPTBAHNHOF

Tiergarten

Zoo

Hvorfor Berlin?

TEMPELHOF AIRPORT

kirken har i dag stasjonert ut 2 fultidsansatte som leier seg inn i den svenske kirken. Berlin er et viktig knutepunkt i europa, og den kreative sågar som den “alminnelige” eliten tiltrekkes av rimelige leie og eiepriser. en god posjon skandinavere bor i byen fast, i periodevise intervaller eller har en “ferieleilighet” med sporadiske besøk. kriteriene for valg av tomt: - Området er sentralt med fem u-bahnlinjer rett i nærheten - ambassaden ligger 15 minutters gange fra tomten (ved Tiergarten), noe som er fint på grunn av deres nære samarbeid. Brandenburger

Tor ligger 30 minutters gange unna. - Området har en urban karakter - er en del av vest men ligger helt på grensen til øst-berlin. Fint med tanke på det mentale skillet som fortsatt eksisterer i folks bevissthet - Det er flere parker i nærheten, spesielt en fin og i stadig utvidelse mot den gamle jernbanetomta i østenden av kurfürstenstrasse - Området er under rask utvikling, fra en fattig bydel for opprørere til et område for den vanlig mann i gata. - i motsetning til Prenzlauer Berg har ikke området gjennomgått den store gentrifiseringen, og er fortsatt et sted hvor den vanlige berliner bor.


Div

r S traß

e

Kluckstraße

butik ker 1 . etg

rstraße Derfflinge

Parkering til “Møbel Hübmer”

Bier s Han tub / del

Skole

Menighets K urfü hus rste

ärkis

ße

Var e

han

del

&k

rS tra

Div

afe

ér

Møbelbutikk / Leiligheter / Barnehage

me

aße

da

irche Kurm

stra

ße

E

nstr

U1 institutt

Leilig

-L lse

Apo stelk

r-S

e ask

Skole &

hete r

er An d

r-

le chü

Kirke

straße

e

Str

Po ts

Gen

straße

thine

aße

Kielgan-

kurfürstenstrasse 143 Schöneberg

Pohlstr

che Kurfürstenstra ße

Områdeanalyse Gul stiplet = bolig

U1 U3 U2 U4

Bülow-

straße

Schwerin-

U2 Bü lowst

rasse

straße

straße

Hjørnetomten ligger ved en avlastningsvei i nord for de store veisystemene inn og ut av byen og har en del trafikk i rushtidene. På østsiden av tomten ligger det en enveiskjørt gate.

Sørsiden vender mot en svært grønn men inngjerdet barnehage. Tomten grenses tvert av mot øst av en 27 meter høy brannmur som tilhører en tidligere høgskole.


Modellfoto

Situasjon 1:200


Situasjonsplan

Skalert 50% 1:2000


1

2

3

4

5

konstruksjonen


Taket

1

en massiv bjelkerist av betong, høyde: 4000mm, tykkelse 800mm. Den valgte

Dekket

2

300 mm plasstøpt betongdekke som støpes rundt stålrammer som henger fra 24 stag, ø100mm. Stagene festes ved at det støpes inn rør med gjenger som stagene skrus inn i. - isoleres i underkant mot uterom, isolasjon: 200mm. - i dekket ligger ventilasjon og tekniske føringer som tas inn i føringer via søylene. - Undersiden av dekket er taket for uterommet under, og i dette legges derfor også belysning for uterom, og kles med

3

strukturen er Vierendeelbjelker hvor hullet i bjelken er en dørhøyde. Dermed kan bjelkehøyden utnyttes romlig til program og en fornuftig sirkulasjon. Program - Herberge, takterrasse

tre i underkant for å skape godt akustisk miljø i denne situasjonen. - Dekket stabiliseres sideveis med stag som innfestes i søylene i forbindelse med de tekniske føringene.

Program - 3 hovedfunksjoner: Kapell, kjøkken og leseværelse.

4

konstruksjon som bærer taket. For å framheve disse er det plassert sjakter rundt som slipper lys inn i bygget.

Høyde: 9700 mm, tykkelse i betong: 800 mm. Festes inn i store fundamenter under bakken. alle krefter i bygget går gjennom disse og gir dem denne kraftige dimensjonen. - Utkragning over opplegg er 1:5 og motvirker nedbøyning i det midtre spennet.

5

en åpen plass under bygget som er offentlig tilgjengelig. På grunn av vind og støy fra kurfürstenstrasse har tomten, som i utgangspunktet er flat, blitt bearbeidet i terreng. Det originale terrenget er på 0 meter, så løper terrenget med trapper en

meter opp og en meter ned derfra. Det utgjør en høydeforskjell på 2 meter fra høyeste til laveste punkt og gir en skjermet uteplass under bygget.

Uterom

Henger fra taket og overlapper dekket for å gi materialene rom til å vandre ved temperaturforandringer. Fasaden består

Søylene

Fasade

av belagt tolags isolérglass, som vil sørge for noe solavskjerming. Bæresystemet består av aluminiumsprofiler på 50 mm x 150 mm som innfestes i takbjelken.


Bakkeplanet henvender seg til byen Skalert 50%fra 1:500

Situasjonsnitt

Bakkeplanet er formet ut fra en tanke om å gi noe tilbake til nærområdet. Den totale plassen er på ca 1300m2 og er tiltenkt offentlig program, et sted som inviterer til aktiviteter som julemarket, 17 mai feiring men også for å være et sted å spise lunsj en varm ettermiddag i mai. Store deler av plassen er trappet ned til sammen en meter, mot nord er den trappet opp en meter slik at det skapes en støyvoll på totalt 2 meter mot den trafikkerte veien i nord. Totalt er det 5 meter fra laveste punkt på plassen og opp til hovedetasjen.


Skalert 50% fra 1:200


Modellfoto 1:50 interiør fra bakke til hovedetasjen


Hovedplanet henvender seg visuelt til byen

Kjøkkenet

Kapellet

Leseværelse

Varme Intimitet Lavterkskel

Sakralt Hellig

Hjernen Kunnskap Kontakt

Kirketorget Møte

Planen har tre hovedinndelinger: kirken står for troen, kjøkkenet er husets hjerte og leseværelset står for håp og framtid. Disse tre funksjonene er alle like viktige i en Sjømannskirke, og er de øverste i den hierarkiske oppdelingen av bygget. kirketorget er det samlende punktet for disse funksjonene.

Planen på ca 800m2, og en takhøyde på 4, 5 meter er organisert uten fysiske hindringern for å oppnå en sømløs bevegelse mellom funksjonene.


3

9

8

10

7

1

2

11

14

4

11 12

13

5

inngang 1 resepsjon 2 kirken 3 kjøkken & kafÊ 4 lesevÌrelse 5 arbeidsplasser til utleie 6 kontor / admin / print 7

6

Sakresti 8 Samtalerom 9 Garderobe 10 Toaletter 11 Handicaptoalett 12 Scene / fellesrom 13 kirketorget 14


IdĂŠskisse

Herberget i ribben/taket


Lysscenario gjennom stien

Modellsnitt 1:50 Foto av atrium, sovekupĂŠ og fellesrom

3D skisse snitt av lysinfall for de ulike kassettene


Takplanet

det innadvendte

Stien og herberget

et tilbud som kirken selv kan styre, og som bringer inntekt. Trapp og heis gjennom sjaktene fører brukeren opp i takristen. en sti av offentlige rom fører en gjennom risten, der ulike lysinslipp fra taket er med på å gi kassetens unike karakter. atriumene, i plan symbolisert med et tre, fører en videre inn til sovekasettene. Soveværelsene innehar samme

logikk som en togkupé. Der den enkelte kan om ønskelig, trekke en lettvegg helt igjen for en mer privat situasjon. enden av hver sovekasette har et felles bad.


Bakkeplanet

Modellfoto1:200


Modellfoto 1:50

kirkerommet gjennom takribben


Modellfoto 1:50 Interiør fra lesevÌrelset


Modellfoto 1:200

Kontaktinfo:

Kathinka Magnus Kathinkamagnus@gmail.com +47 97731871

Portfolio m.m:

issuu.com/kathinkamagnus


Modellfoto 1:50 av taklandskapet

Diplom - Sjømannskirke i Berlin  

A5 book of the Diploma in Norwegian. In collaboration with Marthe Wold, we projected a Sjømannskirke, Norwegian Church Abroad in Berlin. For...