Page 1

September 2017 31. årgang 1 nr. 3


LÆS INDE I BLADET 3 7

Formanden har ordet Fødselsdagslisten Vælgermøde på rådhuset torsdag 16. november

8

Arrangement i Baltoppen

10

Hvad vil vi med Folkeskolen i Ballerup?

14

Boligerne på Bybjergvej i Skovlunde.

22

Ny pulje skal hjælpe mennesker med handicap i job Findes man, hvis man ikke er synlig i debatten?

28

REDAKTION

Käthe Petersen

Hybenvænget 26 2740 Skovlunde Mobil 51923067 kathe@petersen.mail.dk 2

30


Formanden har ordet Multihuset tager langsomt form med mange møder. Hvor pårørende deltager, er det dog uden FHBKs formand og HR repræsentant, hvilket er vigtigt for os at understrege for at undgå misforståelser som ”FHBK har godkendt” dit og dat, nu da uroen breder sig om størrelsen på boligerne. Læs indlæg inde i bladet. Vi står på sidelinjen og er afhængige af referater fra jer, da vi ikke modtager dem direkte. Og vi har selvfølgelig ’lobbyet’ på politisk plan, da man gik fra 33 boliger til 31 af hensyn til koncertsalen, Kasperskolen, og det æstetiske udtryk for bygningen. Det ærgrede os, når der står mange, der gerne vil have en bolig. I prioriteringsrækken stod boligerne sidst i det helt overordnede multi-projekt. Koncertsalen er i centrum, dernæst skolen. Vi kan nu konstatere, at politikerne har godkendt projektet med det forbehold, at der kommer 33-34 boliger ud af det. Men da vi kun har restarealet at gøre godt med, bliver boligerne jo bare mindre jo flere boliger, der skal være på samme areal, og det var altså ikke det, vi mente med vores protest til politikerne. Vi observerer videre fra Følgegruppen så godt vi kan og overlader indflydelsen til dem, der sidder i hhv. arbejdsgrupper om byggeprogram og Styregruppen. Imens sætter vi fokus på kommunalvalg, værdighedsprincipper, pårørendekonference samt dialog med lærerforeningen i Ballerup.

Lisbeth Schomacker 3


Kære læser! Alle indlæg og læserbreve er meget velkomne. Forfatternes mening er personlig og afspejler ikke nødvendigvis bladets redaktionelle holdning. Foretrækker du at være anonym, kan det godt lade sig gøre, blot redaktionen er bekendt med navn og adresse. Indlæg til bladet sendes helst elektronisk til E-mail: kathe@petersen.mail.dk eller til Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde,

Deadline til næste nummer af bladet er 15. november 2017. Foreningens konto nr. Reg.nr. 1551 konto nr. 2430118

 Husk ved flytning at melde adresseændring til: Käthe Petersen, Hybenvænget 26, 2740 Skovlunde tlf. 5192 3067, eller kathe@petersen.mail.dk

4


5


Annonce i vores blad? Kunne du tænke dig at støtte vores forening med en

annonce i vores blad? Vi udkommer 4 gang årlig og bladet sendes til vores medlemmer og til et udvalg af politikere på Ballerup Kommune. Vores priser: Helside årlig Halv side årlig 1/4 side årlig

kr. 1.200 kr. 600 kr. 300.

Er du interesseret, så tag kontakt til: FHBK, Käthe Petersen, kathe@petersen.mail.dk

6


SEPTEMBER: 5. Nich Loop 12. Karin D. Andersen 13. Mette B. Jensen

OKTOBER: 9. Lasse Jensen 18. Michael Jacobsen 25. Dorthe Lorentzen

NOVEMBER:

15. Helle Nielsen 19. Rikke Hansen

7


Vælgermøde på rådhuset torsdag 16. november Tirsdag den 21. november er der igen kommunalvalg, hvor 25 politikere på tværs af de partier, som opstiller, skal vælges ind som borgernes repræsentanter og i de næste fire år sidde i Ballerups kommunalbestyrelse. Som i 2009 og i 2013 arrangerer vi inden da en aften for vores målgruppe, hvor beboere i BOF’erne, brugerne i Det Nye Sted, hjemmeboende voksne med stemmeret m.fl. får lejlighed til at stille spørgsmål direkte til et politisk panel med repræsentanter for hvert parti. Vores møde ligger tæt på selve valgdagen, nemlig torsdag den 16. november fra kl. 19-21, og vi har igen fået lov til at låne Atriet på rådhuset, så mødet ligger meget centralt. SÆT X I KALENDEREN ALLEREDE NU. Det er netop i kommunalpolitikken at den største påvirkning af vores målgruppes liv foregår, og det er meget relevant at se politikerne i øjnene og stille de mange spørgsmål. Desuden er det i sig selv en utroligt smuk rettighed at kunne deltage i demokratiet, og det skal man værne om, for der er mange steder i verden, hvor man misunder os den ret. Og nu da vi andet sted i dette blad netop har nævnt inklusion, er demokratiet og stemmeretten jo den ultimative

form for inklusion i vores samfund. Og sidst men bestemt 8


ikke mindst, så er politikerne faktisk meget interesseret i at møde vælgerne / borgerne og hente inspiration og viden herfra. At forstå hvordan man stiller spørgsmål og hvilke spørgsmål man kan stille, og alle reglerne for selve valghandlingen er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Men nu vil mange deltagere jo være med for tredje gang, og det giver noget erfaring hver gang. I skrivende stund er vi i gang med at forberede denne aften. Invitationer til de politiske partier er på vej ud over rampen, oplysningsmateriale bliver udarbejdet til målgruppen og leveret til bosteder, klub mv. så snart vi kender de kandidater og partier, som vil deltage. Der må gerne komme ledsagere med, men disse må ikke stille spørgsmål på egne vegne, det er KUN vores målgruppes spørgsmål, der får plads den aften. Lisbeth Schomacker

9


Arrangement i Baltoppen

Støt Brysterne med festlig filmvisning i Baltoppen

Sing-along med KrĂŚftens BekĂŚmpelse Ballerup Fredag den 29. september 2017 Tag dine venner, veninder, arbejdskolleger eller familie med til en sjov aften i Baltoppen, hvor du kan synge og danse til alle de kendte ABBA-melodier for kun 200 kr. 10


Vi starter kl. 18 med buffet og kort opvarmning til filmen af musicalperformer Johanna Fridell. Kl. 19 starter Mamma Mia sing-along til fordel for Støt Brysterne. Billetterne kan købes allerede nu på

www.baltoppenbio1-2.dk.

Kræftens Bekæmpelse, Ballerup



11


Birchs Minibusser POST: Postbox 112 – 2860 Søborg KONTOR: Meterbuen 10 – Bygn.4A – 2740 Skovlunde

Tlf. +45 70 26 12 55 Fax +45 70 26 39 55 Mail: info@birchsminibus.dk



12


Kontingent Har du husket at betale kontingent? Forældreforeningen har brug for din støtte, så du fortsat kan få glæde af dette blad. Käthe Petersen



13


Hvad vil vi med Folkeskolen i Ballerup? Lærerforeningen i Ballerup har arrangeret en debataften om

skole politik. Det foregår onsdag 20. september kl. 19-21.30, og borgere, lokalpolitikere og ansatte er inviteret. Det anbefaler jeg, at man deltager i for at sikre en bred nok debat der også inkluderer specialområdet. I foreningens bestyrelse har nogle af os siden inklusionens spæde opstart været bekymrede, ja jeg skrev faktisk i dette blad for nogle år siden, at jeg var glad for ikke at skulle læg-

ge barn til det eksperiment, som det stadig forekommer mig at være, at inkludere specialbørn i folkeskolen. For det er i den grad på specialbørnenes bekostning. Og forældrenes ligeså. Ja, og så ikke at forglemme lærerne. Vi har allerede mistet ikke bare ressourcer til børnene men også rigtig meget specialviden. Lærerkonflikten i 2013 var en katastrofe for lærerne såvel som for børnene. Frustrationen

bredte sig i specialbørnenes familier. Med rette, for der ER bare ikke de ressourcer, som man ellers gjorde et stort nummer ud af at forsikre såvel lærere som forældre, ville følge specialbørnene. Den præmis købte vi skeptikere ikke, og ind-

til videre er jeg stadig ikke overbevist. Det lød ellers alt sammen så smukt på overfladen med plusord som en rummelig folkeskole og inklusion af specialbørnene i 14


det såkaldte normale skolemiljø. For os lignede det desværre en stor nedskæring. Der blev smurt tykt på med KL’s kommunikationsstrategi, som nogle kalder ’forandrings-kommunikation’. Der var – ikke uventet – reaktioner fra normalbørnenes forældre, som var bekymrede for at få specialbørn ind i deres børns klasse, for så ville der nok gå ressourcer fra deres børn. Det siger jo sig selv, vover jeg at tilføje, ligesom mange af os i specialmiljøet bestemt også havde forudset normalforældrenes klager og de efterfølgende overflytning af deres børn til privatskolerne. De var heldige, for de havde et valg, og en del havde også råd til at føre det ud i livet. Specialbørnene og deres forældre havde ingen valg, også selvom de måtte have råd til en privatskole. Det var ikke en mulighed. Jeg kan huske at jeg tænkte: hvis nok normalelever ender med at søge over i privatskolerne, så ender vi vel med at have specialskoler tilbage igen…

Selvom nogle specialbørn og deres forældre er glade for forandringerne, og ja nogle succeshistorier er der selvfølgelig, så hører man stadig om mange eksempler landet over, hvor det går rigtig skidt. Fx er det seneste jeg har læst om, at mange

børn med autisme slet ikke kommer i skolen, fordi det ikke fungerer. Forældrene til de børn, der ikke trives, er i sænk og orker ikke at hæve stemmen i debatten.

Hvis man som jeg har speciallærere i sin omgangskreds, hører 15


man også stadigt mere frustrerede og højlydte suk over omfanget af opgaver i forhold til omfanget af ressourcer. Også de kan give op. Mange speciallærere (jeg kender personligt 56 stykker)er rigtigt kede af ikke at kunne gøre deres arbejde, sådan som deres faglige kompetencer og lange erfaring siger, det bør gøres. Deres hjerter banker for disse børn, de har et kolossalt engagement, og de føler, at de svigter, ja nogle siger det så stærkt, at det er som at begå overgreb på nogle af børnene. Ikke desto mindre kom Christiansborg og Kommunernes Landsforening som bekendt og dikterede, at det sagtens kunne gøres helt anderledes. Jeg er ikke ekspert i lærergerningen, men jeg er ekspert i min egen søn, og det lød fornuftigt, det lærerne sagde. Og det byder mig altid meget imod, når nogle tromler dem ned, der ved, hvad de taler om i debatten. Det virkede derfor meget naturligt for mig, da nogle af dem tog sit gode tøj og fandt et andet job. Men sikke et tab for

skolen og specialeleverne! Det slår mig, at det samme har været gældende for mange socialrådgivere i årenes løb. Deres job har i den grad også taget en drejning, i forhold til det, de gik ind til, da de valgte karriere. På Christiansborg fastholder man tonedøvt, at det er en succes. Det er de måske også nødt til for ikke at tabe ansigt, når de nu stod så stædigt fast på deres gode idé. Man vælger at

lytte til de røster, der giver en ret, resten hører man ganske 16


enkelt ikke. Kommunernes Landsforening ligeså, og ja, Ballerup Kommune fastholder det hele meget loyalt. Ballerup gik endda endnu videre ud med ændringer. Som tidligere beskrevet her i På Talefod, valgte Ballerup at tilføre mere forvirring og forandring oveni de helt overordnede omvæltninger ved at slå skoler sammen (uden at flytte dem geografisk) samt omdøbe de fleste af dem. Specialbørnene er nu placeret som følger på skolematriklerne:

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder: Gran-

tofteskolen

Ballerups modtageklasser: Hedegårdsskolen

Gruppeordningerne for elever med ADHD og autisme:

Hedegårdsskolen

Ordblindeinstituttet + BOK-klasserne: Lundebjergsko-

len

Elever i tale- og høreklasser: Rugvængets Skole

Elever med autismespektrum-forstyrrelser og ADHD: Kasperskolen Ballerup Kommune synes næsten at være gået i selvsving og går ’all in’ som man siger på udenlandsk. Her har man valgt

at lave en kvalitetsrapport (dateret februar 2017) hvori det fremgår: ”Et af de lokale mål i Ballerup Kommune er, at alle elever

skal gå til alle prøver. Andelen af unge, der har aflagt alle 17


prøver er steget, og kommunen ligger over landsgennemsnittet. Det er positivt, at flere elever får mindst 2 i både dansk og matematik og dermed kan komme ind på en erhvervsuddannelse. Udviklingen hænger bl.a. sammen med, at indsatsen i forhold til, at alle elever skal gå til alle prøver efter 9. klasse er lykkedes”. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det måske er de elever, der hele tiden har haft forudsætning for at bestå prøverne, der nu har taget sig lidt sammen og bidraget til det samlede positive resultat. Men hvis man bliver ved med at presse citronen, er der snart kun specialbørnene at presse. Og jeg VED godt, at man på rådhuset mener, de alle sammen skal ud på arbejdsmarkedet og tjene til livets ophold, og at man ikke ønsker at tildele førtidspensioner mere, og det er mere værdigt at klare sig selv osv. osv. osv. Men for nogles vedkommende er det ren ønsketænkning, og det er og bliver et urimeligt pres. Og lærerne må have det

helt forfærdeligt med at presse et menneske hen imod noget, som man på forhånd ved er dømt til at blive et rent nederlag. Det er absurd, og hvor meget værdighed er der i det? Har politikerne allerede glemt, at der er børn med særlige behov i skolerne? Ja for man kan vel ikke tro, at disse børn får vældigt mange kompetencer alene ved at være inklude-

ret i en rummelig folkeskole? Eller at man ganske simpelt 18


kan beordre specialbørn til at arbejde hårdt nok, så skal de nok kunne bestå prøverne som alle andre børn? Nogle af disse børn står nu foran krav, som de ikke har en kinamands chance for at opfylde. Det alene fordi man på Christiansborg og i KL vedtog, at det skulle de kunne klare. Hverken forældre eller lærere har det spor godt med det. Undertegnede samt vores repræsentant i Handicaprådet, Annette Loop, har været til møde med Ballerup Lærerforening sidst på sommeren og lyttet til deres frustrationer. Der blev ikke sagt meget, som vi ikke allerede har hørt i netværket, og vi forstår dem kun alt for godt. Derfor bakker vi meget gerne op om deres debataften. Vi kommer og lytter med, og vi håber at politikerne også finder tid til at deltage i debatten. Hvis du har tid og lyst, foregår det i Skovlunde Skole, afd. Nord i festsalen (oversat til dem af os, der stadig ikke har fattet den nye skolestruktur i Ballerup, foregår det på Lundebjergskolen). Det har altid været diskuteret i vores verden, at det at få et specialbarn / handicappet barn bliver lidt lettere at leve med og forholde sig til, når man først har erkendt, at sådan er det. Det er en stor ting at nå frem til for et foræl-

drepar og en familie, men de fleste når før eller siden dertil. Til gengæld forekommer det mig, at de sidste MANGE år har vist, at samfundet med Christiansborg og KL i spidsen med fuldt overlæg går den modsatte vej. Man vil gan-

ske enkelt hverken acceptere eller erkende, at nogle men19


nesker er født med andre forudsætninger end os andre. Jeg kan hilse og sige, at man som specialmenneske, for at blive i terminologien, godt kan ende med at få et fantastisk dejligt liv, hvor man udvikler sig og hviler i sig selv, også selvom man ikke har fået 2 i dansk og matematik til 9. klasses prøve. Det kræver, at man får lov til at udvikle sig på den rigtige måde og ud fra de forudsætninger, man nu er født med. Hvis de endelig skal op i en prøve, så lav en, der passer til deres udvikling og giv dem en chance. Så får også de lov til at opleve lidt succes, som man kan vokse på og modnes af og måske opdage noget, man er dygtig til. Og sådan et menneske kan sagtens gøre en forskel for andre. Men det er ikke nødvendigvis noget de kan leve af. Ingen mennesker, specialbørn eller ej, vokser på den gode måde med et urimeligt og uopnåeligt pres med nederlag på nederlag. Det er ikke desto mindre den sti, vi er på vej ud af,

også i Ballerup. Er det det, vi vil med Folkeskolen? Vi ses til debataften den 20/9!

Lisbeth Schomacker

20


Ballerup Lærerforening inviterer til

Debataften om skolepolitik Hvad vil vi med folkeskolen i Ballerup?

Kommunalvalget nærmer sig, og du har nu mulighed for at deltage i debatten med de lokale skolepolitikere.

Tid: Onsdag den 20. september, kl. 19:00-21:30 Sted: Skovlunde Skole, afd. Nord, i festsalen Deltagere: Borgere, lokalpolitikere og ansatte i skolevæsenet

Arrangør: Ballerup Lærerforening 21


Boligerne på Bybjergvej i Skovlunde. Da UCC bygningen blev købt for et år siden, blev det overordnede formål beskrevet som ”Fremtidens boliger på handicapområdet”. På et møde den 24. august for bl.a. de pårørende, indledte Anja Methling nu med at fortælle om en ændret arealforde-

ling. De oprindelige 3½ blokke, som kommunen indtil nu har stillet os i udsigt til etablering af boliger til vores pårørende, er nu i en ændret arealdisponering af området ændret til 3 blokke, hvilket indebærer, at boligerne skal etableres

på et mindre areal. Den ene blok, som tidligere skulle deles mellem Kasperskolen og botilbuddet, bliver således nu overtaget helt af Kasper-

skolen, fordi dette vil muliggøre en direkte adgang til kon22


certhuset, som nu har en mere central rolle. Et hjørne af dagcentrets areal er endvidere blevet inddraget til en foyer. Den overordnede holdning på mødet for de fremmødte forældre og andre pårørende var stor bekymring og modstand, idet dette formentlig vil betyde, at de fleste af beboerne i de tre eksisterende bofællesskaber vil få mindre plads til rådighed, end de har nu. I det tidligere projekt for boligerne var antallet 33 boliger af varierende størrelse, af hensyn til behovet for plads med henblik på personalets arbejdsforhold. Tilhørernes holdning var, at det er forargeligt, at en højt prioriteret adgang til koncerthuset vil betyde mindre lejligheder, og man gav udtryk for stor modstand imod dette. Koncerthuset betyder, at forudsætningerne for Fremtidens boliger på handicapområdet er blevet betydeligt forringede, og at behovet for boliger til kommunens svageste borgere siden sidste år er blevet nedprioriteret.

Fremtidens boliger på handicapområdet skal naturligvis blive bedre og mere tidssvarende end de boliger, som blev bygget for mere end 25 år siden. Det betyder meget for os alle, at boligerne kommer til at fremtræde som vores

pårørendes hjem og ikke bærer præg af institution. Et 23


begreb, som forsvandt med serviceloven i 1998. Endvidere betyder de lange gangarealer i boligblokkene, at en stor del af lejlighedernes fællesareal vil omfatte gangarealer. Ligeledes skal badeværelserne være betydeligt større end i de bestående bofællesskaber p.g.a. ny lovgiv-

ning, og beboerne vil derved få endnu mindre plads til stue og soveværelse. For de fleste af beboerne i de eksisterende bofællesskaber vil man måske få mindre plads end i de boliger, som kommunen forventer, de vil flytte fra. Den bedre anvendelse af de mindre rammer forventes at give bedre muligheder for udfoldelse og aktiviteter? Man tænker på at gøre lejlighederne mindre, uden at det for-

ringer boligerne? Alt dette gav ingen mening for tilhørerne ved mødet. Vil man inddrage gangarealerne til aktiviteter? Gangarealerne er nødudgange, og brandvæsnet vil ikke godkende, at man tager gangarealerne, som er en del af deres

lejligheder, i brug til aktiviteter. Er der nogen, der kan forklare os, hvordan det ikke bliver en forringelse for vores pårørende? Nu får vores pårørende overladt det resterende, reducerede areal, efter at de øvrige brugere er blevet tilgodeset i den bygning, der for et år siden blev benævnt som Fremti-

dens boliger på handicapområdet. 24


Det altovervejende emne ved mødet var størrelsen og antallet af lejlighederne. Det blev nævnt, at utilfredsheden kan betyde, at nogle vælger at sige nej tak og lade deres pårørende blive boende, hvor de bor. Tove Krog Efterskrift: Da den ændrede arealdisponering blev godkendt d. 15. august i social- og sundhedsudvalget, var indstillingen til politikerne: Citat: ”Den ændrede arealdisponering forventes at give mulighed for at bygge 32 boliger, som huslejemæssigt vil ligge på et niveau, der er realistisk set i forhold til borgernes økonomi. Den nye arealdisponering betyder, at de samlede fælles- og friarealer bliver bedre disponeret og derfor kan reduceres, og således vil huslejeniveauet blive lavere, uden at det forringer boligen eller de fællesarealer, som borger har adgang til. Erfaring fra tidligere byggeri viser, at netop

huslejeniveauet kan være en udfordring, idet borgernes indtægtsniveau generelt set er blevet lavere i takt med reformerne inden for førtids-pensionsområdet.” Citat slut.

Denne formulering betyder, at ved et antal på 32 boliger 25


vil huslejeniveauet være sådan, at også ”unge” pensionister, dvs. borgere, som er tilkendt førtidspension efter år 2003, kan betale huslejen og deres øvrige udgifter. Alligevel blev indstillingen dog godkendt af udvalget på betingelse af, at der arbejdes videre med etablering af 33-34

lejligheder. Efter godkendelsen i social- og sundhedsudvalget blev punktet forelagt økonomiudvalget 22. august med samme ordlyd

om 32 boliger, men godkendt under forudsætning af, at der søges etableret 33-34 boliger. Endelig blev den ændrede arealdisponering godkendt af kom-

munalbestyrelsen den 28. august, stadig under forudsætning af, at der fortsat søges etableret i alt 33-34 boliger. Man har både i de stående udvalg og i kommunalbestyrelsen

besluttet, at denne fordeling af arealet vil være den bedste helhedsvurdering for det samlede projekt, selvom det vil betyde et større antal boliger på et mindre areal end tidligere planlagt. I indstillingen til kommunalbestyrelsen beskrives beslutningen om købet af ejendommen som et politisk ønske om at etablere en bygning med en velfungerende flerbrugeranven-

delse, og man skriver, at koncerthuset spiller en central 26


rolle. Der vil nu blive udarbejdet en lokalplan for området, som vil blive behandlet i kommunalbestyrelsen den 30. oktober i år. Herefter vil lokalforslaget blive sendt i høring fra 7. november i år til 7. januar 2018. Man forventer endelig godkendelse af lokalplansforslaget i kommunalbestyrelsen den 26. februar 2018. Tove Krog



27


Ny pulje skal hjælpe mennesker med handicap i job Kilde: DK-NYT

Nu kan kommuner sammen med handicaporganisationer søge midler til projekter, der skal hjælpe flere mennesker med

handicap i arbejde. 11. september 2017 En ny pulje har til formål at støtte projekter, der hjælper

borgere med handicap i arbejde. Projekterne skal øge virksomhedernes kendskab til de handicapkompenserende ordninger og nedbryde barrierer mellem virksomhederne og den enkelte borger med handicap. Projekterne skal afprøve og udvikle en særlig indsats. Indsatsen skal sikre:

en systematisk screening for handicap blandt ledige

en samtale med en jobformidler med særligt fokus på

jobmål

en virksomhedsrettet indsats med klare mål og håndholdt

opfølgning

en virksomhedsrettet indsats med relevant brug af de

kompenserende ordninger. Alle projekter skal gennemføres i samarbejde mellem en 28


kommune og en eller flere handicaporganisationer. Der er afsat 16,4 mio. kr. til ”Et mere rummeligt arbejds-

marked for med borgere med handicap” i 2017-18. Midlerne er en del af satspuljeaftalen for 2017. Der er ansøgningsfrist fredag den 13. oktober 2017 kl. 12.00.

Læs mere om puljen ” Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap” på følgende link: http://star.dk/da/Puljer/Arkiv-Alle-puljer/Puljer-frist-2017/Et%20mere% 20rummeligt%20arbejdsmarked%20for%20borgere%20med% 20handicap.aspx

29


FINDES MAN, HVIS MAN IKKE ER SYNLIG I DEBATTEN?

Kilde: Dansk Handicap Forbund

Under overskriften ’Synlighed er eksistens’ står Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund sammen med Faaborgegnens Efterskole i spidsen for et debatarrangement om blandt andet diskrimination på handicapområdet.

Hvis du ikke er synlig, eksisterer du ikke. Sådan kan det i hvert fald godt føles ind i mellem. Specielt i dag, hvor alting går meget hurtigt, og alle er online døgnet rundt. Men synlighed på de sociale medier og politisk synlighed som en del af en mindretalsgruppe er to vidt forskellige ting.

Det ved de i Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund, og 30


derfor har de sammen med Faaborgegnens Efterskole stablet debatarrangementet ”Synlighed er eksistens: Lad

os skabe synlighed” på benene, hvor deltagerne blandt andet kan møde landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Vi vil have fokus på personer med handicap og deres vilkår og udfordringer. Og det kræver synlighed, som er blevet sværere og sværere at opnå, da der er flere og flere, der kæmper om den. Med det her arrangement forsøger vi at skabe synlighed om vores målgruppe, og vi glæder os meget til at følge debatten .

Som optakt til arrangementet skrev bestyrelsesmedlem i Ungdomskredsen og medarrangør af debatten Bjørn Riber et læserbrev til Dagbladet Information.

Folk med handicap overses. Kan det være rigtigt, at man som handicappet borger i Danmark hver dag skal kæmpe for at få et liv med samme muligheder som andre danskere, der ikke har et handicap? Dansk Blindesamfund måtte for nylig betale et lobbyfirma 100.000 for at nå til de danske politikere. Er det rimeligt, at man skal have så stort et beløb på bor31


det, for at politikerne overhovedet lægger mærke til de blinde i Danmark? Er det rimeligt, at en ung pige midt i 20’erne bliver afvist på et diskotek, fordi hun har rollator og får at vide, at hun ikke kan komme ind, fordi den fylder for meget. Fem minutter efter kan hun stå på sidelinjen, blot for at se dørmanden lukke flere og flere ind. Når hun er derhjemme til forfest med vennerne, kan hun føle sig som enhver anden ung pige, men så snart hun træder ud i samfundet, kan hun mærke, hun er anderledes – er det rimeligt?’ Hvorfor er det nødvendigt, at Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund skal sætte fokus på diskrimination, tilgængelighed og synlighed og lave debatarrangement, der sætter fokus på disse nøgleord? Det er desværre nødvendigt, for ellers bliver borgere med handicap ikke hørt, og de glemmes og gemmes væk i dagens Danmark. På trods af at vi lever i 2017, skal borgere med handicap hver dag kæmpe en kamp for et liv med lige vilkår. Er det rimeligt i en velfærdsstat som Danmark?

32


Kan den kamp, mange unge med handicap kæmper hver eneste dag, overhovedet nytte noget? Jeg tror og håber på, at det hjælper, og at alle partierne i Folketinget får øjnene op for, at de handicappede i Danmark, unge som gamle, også ønsker at bidrage til det samfund, som vi alle sammen lever i. Bjørn Riber, Dansk Handicap Forbund

33


Du får rigtig meget for pengene her Køb et sommerhus på Sydhavsøerne

Kun 1 time og 15 minutters kørsel fra Ballerup. Havudsigt fra 1. række fredeligt som sidste hus på landevejen. Masser af plads til venner og familie eller kollektiv. – Et godt køb .

Bliv nabo til fredet område med fugletårn, fritgående dyr og vandresti – Smuk udsigt over til øerne Nord for Lolland. Nyd solnedgange over vandet – det findes ikke smukkere. Jeg har 2 ejendomme. Det ene er en 4 længet gård med stuehus på 173 m.2 i Morten Korch stil med bindinggsværk og toppede brosten på gårdspladsen og det andet et smukt hvidkalket husmandssted på 144 m2. Begge stuehuse er total renoveret og indflytningsklare og har god udhusplads. Holde alle dine ferier her og find roen og freden. Se mere på www.havudsigterne.dk eller ring til ejeren Per Johannesson tlf. 40 14 75 90. Skriv til havudsigterne@gmail.com og hør mere. Fremvisning når det passer dig. 34


Bestyrelsen Formand

Næstformand

Lisbeth Schomacker Lilletoften 98, st.tv 2740 Skovlunde Tlf: 2149 2575 E-mail: ls@schomackers.dk

Käthe Petersen Hybenvænget 26 2740 Skovlunde Tlf: 5192 3067 E-mail: kathe@petersen.mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer: Tove Krog Lindbjergvej 29, 2750 Ballerup Tlf.: 4497 4378 E-mail: tovekrog01@gmail.com

Maria Lundahl Assov Grantofteparken 854 2750 Ballerup Tlf: 40727766 E-mail: maria.lundahl@assov.dk

Kasserer Käthe Petersen Hybenvænget 26 2740 Skovlunde Tlf. 5192 3067

35

Anette Loop Østerhøj Bygade 50 2750 Ballerup Tlf: 4497 3020 E-mail: aloopis@gmail.com


Vil du vide, hvad de sidder og taler om i Handicaprådet? Så gå ind på Ballerup Kommunes hjemmeside Seneste referat fra Handicaprådet er fra den 16. maj 2017—følg linket: https://ballerup.dk/dagsorden/handicapraadet-1605-2017

Næste møde afholdes den 8. november.2017. Alle møder starter kl. 17:00 Vi gør opmærksom på, at Handicaprådet ikke behandler enkeltsager.

Vil du følge med i UUC-projektet bo– og dagtilbuddet Bybjergvej, så se nærmere på dette link. https://ballerup.dk/borger/trafik/nyt-multihusucc/bo-og-dagtilbud-bybjergvej

36

På talefod september 2017(web)