Page 93

09

Golfový klub Benátky nad Jizerou Ateliér Paroubková/Filsak I zimní semestr 2011 školní práce Benátky nad Jizerou, CZ

Areál golfového hřiště se nachází nedaleko města Benátky nad Jizerou, východně z města po komunikaci Mladská. Stavby komplexu byly navrženy každá samostatně, dle svého funkčního využití. Areál je přístupný nejen golfistům, ale díky fitness také širší veřejnosti. To bude zajišťovat provoz klubu hlavně v zimních měsících, kdy nebude možné hrát golf. Dále je zde hřiště pro minigolf a na střeše objektu také pískoviště pro děti. Hlavní budova je umístěna v ose příjezdové komunikace. Z leteckého pohledu by se budova měla co nejvíce připodobnit samotnému golfovému hřišti, kdy střecha je zelená a je na ní umístěno pískoviště pro děti - bankr. 1.NP je vstupní halou, která je průchozí celou budovou až na venkovní terasu, dělena na dvě části. Severozápadní je určena restauračnímu provozu a k němu potřebnému zázemí, technické místnosti pro otopná tělesa a VZT jednotky, sociálnímu zařízení přístupnému z haly a obchodní jednotce. Jihovýchodní část je kompletně využita pro zařízení sportovců. Odděleny jsou šatny pro golfisty od šaten čistého provozu pro fitness a tělocvičnu. Ve 2.NP se nachází kavárna s terasou a dětským pískovištěm, odkud je výhled téměř na celé golfové hřiště. Přístup je zde schodištěm nebo výtahem z haly 1.NP. Odpaliště Odpaliště je dvoupodlažní stavba, která je však využívána pouze v teplejších obdobích. V zimě je plachtová střešní pokrývka sejmuta a uschována pro další sezónu. V 1.NP jsou umístěny tréninkové boxy k odpalování, buffet pro hráče ale i pouhé návštěvníky, sociální zařízení a garáž pro stroje či nářadí používané k úpravě hrací plochy. 2.NP je celé věnováno hráčům pro trénink odpalu. Bungalovy Ubytovací bungalovy jsou umístěny na konci příjezdové cesty s obratištěm. Jsou vsazeny mezi lesní porost pro dostatek soukromí, ale zároveň dostatečně blízko hrací plochy. Orientované jsou směrem ke golfovému hřišti, na který mají přímý výhled jak z ložnice apartmánu, tak ze střešní terasy. Bungalovy jsou kompletně vybaveny, aniž by lidé byli závislí na docházce do hlavní budovy.

92

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement