Page 7

kulturně vzdělávací centrum

komplex stávajícího muzea hotel

budova kongresu

volnočasové aktivity /závodní okruh/

autobusové nádraží

01

Prostory koncernu ŠKODA AUTO a.s. Ateliér Hlaváček/Linhartová I zimní semestr 2013 předdiplomní projekt Mladá Boleslav, CZ

Koncept / PARKing Hlavním motivem návrhu bylo propojit tato dvě území tak, aby navzájem korespondovala, ale zároveň také, aby si starý závod zachoval svého ducha. Naopak nové pojetí předzávodí by mělo nabídnout moderní architektonické prvky. Jelikož se zde jedná o automobilový průmysl a části s ním spojené, bylo stěžejním prvkem návrhu auto, doprava a vše, co s tím může dále souviset. Návrh je tedy pojat jako „město aut“ pro člověka. Proto hlavním motivem je „vertikální pohyb auta“. Tím vznikly tvary zelených ploch, které mají dvojí funkci: jako pochozí zelená střecha = PARK pro obyvatele města a zároveň jsou jimi kryty potřebné kapacity parkovacích stání pro zaměstnance závodu Škoda Auto = parkING. Tento koncept také koresponduje se „zelenou ideologií“, která je koncernem propagována. V navrhovaném území tak nově vznikly i nové plochy pro shromažďování obyvatelů. Propojovacím prvkem celého návrhu je, místy mimoúrovňová, lávka. Ta slouží také jako průvodce novými prostory, které jsou více zaměřeny na potřeby obyvatel města. V místech předzávodí jsou na její spojnici umístěny také volnočasové aktivity pro návštěvníky (např. minigolf, hřiště, skatepark, …). Hmoty budov Hmotové pojetí nově navržených budov koresponduje s hlavní ideou návrhu a proto se zde opět propsal „vertikální pohyb automobilů“ a rampa jako tvar, pro pojetí jejich střech. Prostor Návrhem vznikly v území předzávodí zcela nové zelené a parkové plochy. Do kontrastu s tímto materiálem bylo postaveno řešení již stávajícího starého závodu. Zde, pro zachování původního ducha, bylo zvoleno velkoformátové dláždění s jistými prvky vnitřního mobiliáře, které svým pojetím odkazují k idee nových parkových ploch. Starý závod Starý závod se nově stal místem pro setkávání obyvatel a pro kulturní akce. Nově je zde navržena budova kongresu a kulturně-vzdělávacího centra, které, společně s již stávajícím muzeem, návštěvníkům nabízejí vzdělávací program, volnočasové aktivity, stejně jako místa pro odpočinek a relaxaci. V těchto místech také začíná svoji cestu již zmiňovaná lávka, která je návštěvníkovi zároveň průvodcem po komplexu. Budova stávajícího učiliště byla zachována pro účely hotelu. Parkování je zde řešeno částečně nad povrchem a částečně, pro provoz kongresového centra a hotelu, jako podzemní. Předzávodí V sousedství obchodního centra byla nově vybudována poliklinika. Spolu s obchodním domem tedy tvoří jisté centrum pro vybavenost obyvatelstva. Ve spolupůsobení se stávající budovou „Nákupu“ koncernu Škoda, tvoří tato stavba prostor náměstí, který svou hmotou ohraničuje ze dvou stran a touto uzavřeností jej mění v privátnější místo. V terénních úpravách jsou skryta parkovací stání pro zaměstnance závodu a na zelených střechách jsou umístěny aktivity pro volný čas obyvatel.

06

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement