Page 63

07

Houseboat - rodinný domek Ateliér Dvořák/Šikola I letní semestr 2011 bakalářská práce Lago di Garda, IT

Projekt se zabývá návrhem atypického rodinného domu, který je založen na plovoucím pontonu (houseboat) a je umístěn na vodní hladině. Lokalita kotviště byla zvolena na italském jezeře Lago di Garda. Stavba obytné jednotky je navržena jako jednopodlažní s více výškovými úrovněmi, což se také propsalo do výsledné hmoty. Tímto řešením vznikly v objektu prostory, ze kterých je možno vnímat vodní plochy z několika různých pohledů. Úrovně vytvářejí stupňovité pochozí terasy na střeše objektu, které pojetím reagují na hornaté panorama okolí jezera. Idea Záměrem bylo navrhnout jednopodlažní stavbu, která by se, v případě umístění v České Republice, mohla volně pohybovat a přemísťovat po místních vodách až k Severnímu moři. Tím byla stanovena největší možná výška stavby, která byla maximálně využita, +4,500 m. Stavba je tvořena jednou hmotou o více výškových úrovní. Ty tvoří střešní terasu. Střešní konstrukce je záměrně předsazena a z jiného materiálu než zbývající hmota. Ostrý charakter zlomu pak reaguje na okolní horské panorama. Materiály byly zvoleny vzájemně kontrastní – tmavě šedá a smetanově bílá barva, aby byla střešní linie co nejzřejmější. Návrhem víceúrovňové stavby vznikly uvnitř i vně prostory, ze kterých je možno vnímat vodní plochu zcela odlišnými způsoby. Ve sníženém přízemí je to intenzivní kontakt s vodní hladinou. Terasa prvního podlaží slouží jako relaxační místo, které v těsné blízkosti vody evokuje pláž a při pobytu na střešní terase s výhledem na vodu může připomínat lodní palubu. Prostor Stavba se dělí na část soukromou a veřejnou. Veřejná je přístupna i lidem s omezenou pohyblivostí. Soukromá je částečně snížena pod výškovou úroveň vodní hladiny a přístup k ní je po několika schodech. V této úrovni jsou parapety oken v nejnižší možné výšce, co nejblíže vodní hladině. Kontakt s vodou je v této části nejintenzivnější a vytváří tak jedinečnou atmosféru života na vodě. Díky tomu, že je stavba jednopodlažní bylo možné navrhnout komfortní světlé výšky. Ve všech místnostech je to minimálně +2,700 m. V obývacím pokoji se tato hodnota lineárně zvyšuje až na +3,400 m. Obytné místnosti jsou umístěny podél strany, která je vždy orientovaná směrem k vodě. Od provozních je dělí chodba, jež eliminuje veškerý případných hluk, který by od technologických zařízení mohl vznikat. Toto dispoziční uspořádání je příznivé pro napojení na veřejné technologické sítě.

62

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement