Page 103

12

09 Tato typologie byla zvolena tak, aby byl návštěvník parku rovnou naváděn do centra oblasti a vyhnul se bloudění mezi obytnými budovami. Ty také tvoří bariéru tak, aby naznačovali, že toto území je pro užší okruh obyvatelů.

10 Tato typologie dovolila utvořit soukromý a bezpečný prostor ve vnitrobloku, užitý pro školní zařízení. V tomto případě tedy budovy sami tvoří hranici prostoru, který je určen pouze pro žáky, na druhou stranu zde nejsou užity žádné ploty, jako sekundární ochrana.

17 16 15

11 14

11 Vzniklé zelené plochy a nová otevřená prostranství ve spojení se stávajícími v okolních oblastech. Rozmístění typologií školních staveb a obytných budov.

těchto místech by tak měl vzniknout prostor s největší kumulací osob. Schéma naznačuje propojení zeleně v rámci celého území a případné umístění obchodních a jiných funkčních jednotek, vyžadovaných v této oblasti.

V oblasti vzniklo pět stěžejních míst, která bylo potřeba návrhem propojit a také aby k nim vzniklá urbanistická struktura návštěvníka volně naváděla. Ve středu celého konceptu vzniklo místo, náměstí, kde jsou umístěny hlavní budovy veřejného zájmu – knihovna, mensa. V

12 Diagram navrhuje spojení a návaznost různých školních stupňů společně s přídavnými provozy, které jsou pro chod škol i pro volný čas žáků důležité.

102

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement