Page 102

04

04 Na základě analýzy území bylo vybráno 5 strategických bodů po obvodu území, které zajistí propojení navrhovaného území s okolím a kde budou vznikat stěžejní otevřené prostory. 1.Spojnice s parkem na Behnstrasse 2.Stanice metra Koenigstrasse (na dvou místech) 3.Prostor proti kostelu sv. Trinita 4.Místo, které tvoří spojnici Fishmarktu a Grosse Elbstrasse

07 Propojení zeleně Propojení zeleně

Bydlení + obchod

Bydlení Propojení a další vývoj sociální a kulturní infrastruktury Stávající zeleň

08 Blokování budov

05

06

05 Na vybraných bodech vznikla otevřená prostranství, která se propisují i v okolní zástavbě. Tzn. že tato vzniklá náměstí nejsou limitována komunikací, která celé území ohraničuje, naopak ji překračuje a tvoří jeden velký celek s již vzniklými shromažďovacími prostory mezi okolními budovami. 06 Uprostřed území jsou situovány školní budovy a jejich přídavné funkce. Tyto budovy pak mají hlavní vstupy z otevřených prostor náměstí.

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement