Page 1

PORT FOLIO i n g . a r c h . k a t e r i n a . s t e f a n o v a


kontakt

Email: Tel.: Adresa trvalého pobytu: Kontaktní adresa:

stefanova.kate@gmail.com +420 777 117 900 U Brtě 519, Dolní Břežany, 252 41 Střešovická 599, Praha 6, 162 00

osobní údaje

Datum narození: Místo narození: Občanství:

2. červen 1988 Hranice české

studium

09 / 2011 - 06 / 2013

10 / 2011 - 07 / 2012

České vysoké učení technické, Dejvice, Praha 6 Fakulta stavební ČVUT obor Architektura a stavitelství získání titulu Ing. arch. Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover Fakultaet fuer Architektur und Landschaft obor Architektur und Staedtebau studijní stáž Erasmus

10 / 2007 - 06 / 2011

České vysoké učení technické, Dejvice, Praha 6 Fakulta stavební ČVUT obor Architektura a stavitelství získání titulu Bc.

09 / 2001 - 06 / 2007

Gymnázium Jana Nerudy, Malá Strana, Praha 1 přírodovědné zaměření ukončeno maturitní zkouškou


schopnosti, dovednosti

Znalost PC

Adope Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Sketchup, 3ds Max, AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis Studio, Microsoft Office, Svoboda Software

Jazykové znalosti

český jazyk (mateřština) anglický jazyk (pokročilý) německý jazyk (pokročilý)

Řidičské oprávnění záliby

skupina B piano, hudba, umění, kultura, knihy, grafická tvorba (diáře, pozvánky, ...), sport

praxe

08 / 2012 - 12 / 2013 02 / 2008 - 09 / 2011

P6PA+Architects, s.r.o., Nové Město, Praha 2 www.p6pa.cz pozice: junior architekt náplň práce: převod výkresů do elektronické podoby, konstrukční práce, kresličské práce, dokumentace DUR, DSP, ZSD, inženýring projektů, jednání s dotčenými orgány státní správy, vizualizace, zaměření stávajícího stavu, reporty, překlady společná účast na soutežích : Revitalizace oblasti Nordhaven, Kodaň, Dánsko září 2008 Úpravy Karlova náměstí v Praze, říjen 2009

06 / 2007 - 10 / 2007

Unilever ČR, s.r.o., Nelahozeves logistické centrum náplň práce: plánování vývozů, legislativa, práce se SAPem

curriculum vitae


obsah


Prostory koncernu ŠKODA AUTO a.s. Zákaznické centrum ŠKODA AUTO a.s. Hotel v centru Mnichova Dami Fresh Bar Vestavba / úprava dispozice Rekonstrukce rodinného domu Houseboat - rodinný domek Novostavba rodinného domu Golfový klub Benátky nad Jizerou Composite city Hamburg

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10


01 Situace poliklinika autobusová zastávka

stávající brána č. 7

parkovací dům pro zaměstnance

hlavní budova učiliště

volnočasové aktivity /skatepark/

stávající brána č. 8

kavárna

volnočasové aktivity /dětské hřiště/

parková zeleň / náletová zeleň

příjezdová alej k hřbitovu

mimoúrovňová lávka

volnočasové aktivity /badminton/

parkovací dům pro zaměstnance

stávající brána č. 11 mimoúrovňový přechod pro zaměstnance volnočasové aktivity /hřiště pro seniory/

autobusová zastávka

VIP parkování

administrativní budova /20NP/

hlavní budova zákaznického centra

volnočasové aktivity /minigolf/

parkovací dům pro zaměstnance

budova skladových prostor zákaznického centra

zásobování zákaznického centra nová brána/továrna-zákaznické centrum/


kulturně vzdělávací centrum

komplex stávajícího muzea hotel

budova kongresu

volnočasové aktivity /závodní okruh/

autobusové nádraží

01

Prostory koncernu ŠKODA AUTO a.s. Ateliér Hlaváček/Linhartová I zimní semestr 2013 předdiplomní projekt Mladá Boleslav, CZ

Koncept / PARKing Hlavním motivem návrhu bylo propojit tato dvě území tak, aby navzájem korespondovala, ale zároveň také, aby si starý závod zachoval svého ducha. Naopak nové pojetí předzávodí by mělo nabídnout moderní architektonické prvky. Jelikož se zde jedná o automobilový průmysl a části s ním spojené, bylo stěžejním prvkem návrhu auto, doprava a vše, co s tím může dále souviset. Návrh je tedy pojat jako „město aut“ pro člověka. Proto hlavním motivem je „vertikální pohyb auta“. Tím vznikly tvary zelených ploch, které mají dvojí funkci: jako pochozí zelená střecha = PARK pro obyvatele města a zároveň jsou jimi kryty potřebné kapacity parkovacích stání pro zaměstnance závodu Škoda Auto = parkING. Tento koncept také koresponduje se „zelenou ideologií“, která je koncernem propagována. V navrhovaném území tak nově vznikly i nové plochy pro shromažďování obyvatelů. Propojovacím prvkem celého návrhu je, místy mimoúrovňová, lávka. Ta slouží také jako průvodce novými prostory, které jsou více zaměřeny na potřeby obyvatel města. V místech předzávodí jsou na její spojnici umístěny také volnočasové aktivity pro návštěvníky (např. minigolf, hřiště, skatepark, …). Hmoty budov Hmotové pojetí nově navržených budov koresponduje s hlavní ideou návrhu a proto se zde opět propsal „vertikální pohyb automobilů“ a rampa jako tvar, pro pojetí jejich střech. Prostor Návrhem vznikly v území předzávodí zcela nové zelené a parkové plochy. Do kontrastu s tímto materiálem bylo postaveno řešení již stávajícího starého závodu. Zde, pro zachování původního ducha, bylo zvoleno velkoformátové dláždění s jistými prvky vnitřního mobiliáře, které svým pojetím odkazují k idee nových parkových ploch. Starý závod Starý závod se nově stal místem pro setkávání obyvatel a pro kulturní akce. Nově je zde navržena budova kongresu a kulturně-vzdělávacího centra, které, společně s již stávajícím muzeem, návštěvníkům nabízejí vzdělávací program, volnočasové aktivity, stejně jako místa pro odpočinek a relaxaci. V těchto místech také začíná svoji cestu již zmiňovaná lávka, která je návštěvníkovi zároveň průvodcem po komplexu. Budova stávajícího učiliště byla zachována pro účely hotelu. Parkování je zde řešeno částečně nad povrchem a částečně, pro provoz kongresového centra a hotelu, jako podzemní. Předzávodí V sousedství obchodního centra byla nově vybudována poliklinika. Spolu s obchodním domem tedy tvoří jisté centrum pro vybavenost obyvatelstva. Ve spolupůsobení se stávající budovou „Nákupu“ koncernu Škoda, tvoří tato stavba prostor náměstí, který svou hmotou ohraničuje ze dvou stran a touto uzavřeností jej mění v privátnější místo. V terénních úpravách jsou skryta parkovací stání pro zaměstnance závodu a na zelených střechách jsou umístěny aktivity pro volný čas obyvatel.

06


02 Situace / nadhled

03 Výškový profil území


04 Kongres

05 Kongres / hotel

08

06 Kulturně vzdělávací centrum


02

Zákaznické centrum ŠKODA AUTO a.s. Ateliér Hlaváček/Linhartová I letní semestr 2013 diplomní projekt Mladá Boleslav, CZ

Objekt je situován na nově vzniklém náměstí, které bylo navrženo v rámci revitalizace území. Náměstí je umístěno na severovýchodním konci tohoto území. Ze severozápadní strany je ohraničeno hlavní, stávající, třídou Václava Klementa. Na severovýchodní straně tvoří tuto hranici nově navržená paralelní komunikace. Návrh budovy je dělen do tří částí. Tento koncept se opírá o původní urbanistický návrh, který celé území rozčlenil na zelené “pásy”, ve kterých byly skryty funkce sloužící jak zaměstnancům závodu, tak obyvatelům nedalekého sídliště. Stejně tak, jako jsou v navrhovaném území zelené plochy různých sklonů a jsou pochozí, vychází také návrh hmot budovy z tohoto charakteru. Střechy jsou tedy pojaté jako zelené a jsou různě prolamované. V některých místech jsou přístupné veřejnosti s návazností na zákaznické centrum. Různorodost výškových úrovní střešního pláště také odkazuje k různým funkcím, které se v objektu vyskytují. Budovy na sebe navazují v závislosti na „pohybu“ produktu – automobilu, vzájemně se nijak neomezují. První částí jsou skladovací prostory, ze kterých se produkt přesouvá do dílny, kde na něm probíhají finální úpravy. V poslední fázi procesu je jeho konečná verze předána novému majiteli. Hlavní budova zákaznického centra je pojata s velkoryse řešenou halou, otevřenou přes 2 nadzemní podlaží. Tento prostor má sloužit převážně jako showroom a výstavní plochy pro automobily. Materiálovým pojetím chtěl návrh zdůraznit skutečnost, že budova má sloužit automobilovému koncernu. Hlavním fasádním prvkem je tedy ocelová konstrukce, která nese drátěné rohože. Ta má svým metalovým vzezřením evokovat právě kapotu auta a práci s automobily, neboť právě plech je v tomto průmyslu stěžejním materiálem. Zároveň tyto rohože slouží také jako účinné stínění velkých prosklených ploch. Ve večerních hodinách ve spojení s vnitřním světlem, které z budovy vychází, tento prvek vytváří zajímavý architektonický prvek celého okolí.

10


02 Schéma urbanistického pojetí

03 Schéma transformace urbanistického konceptu


A zákaznické centrum

B dílna

C sklad nových aut

04 Schéma dělení budov

05 Schéma pohybu návštěvníka 12


06 Situace území 10 m

vjezd pro osobní vozy zásobování vchod pro zaměstnance hlavní vchod parkování podzemní parkování řešený objekt


14


10 m


07 Půdorys 1.NP


10 m


08 Půdorys 2.NP


10 m


09 Půdorys 3./4.NP


10 Podélný řez 10 m


22


11 Příčný řez 10 m


24


12 Pohledy

Severovýchodní


Severozápadní

26


13 Pohledy

Jihozápadní


Jihovýchodní

28


14 Hlavní budova / dílna / vstup do parku nad dílnou


30


03

Hotel v centru Mnichova Ateliér Hilde Léon I zimní semestr 2011 spolupráce s Bc. Markétou Hlavovou Mnichov, DE


02 Schwarzplan

32


03 Situace

Díky umístění, které přímo navazuje na osu procházející historickým centrem města, byla celá stavba pojata jako velké divadlo, jehož scéna je Mnichov samotný. Tato osa také hraje významnou roli v symetrii celé stavby, která se jí podvoluje. Z této myšlenky také vzešel výsledný hmotový návrh. Její tvar „rozevřené“ spony otevírá návštěvníkům hotelu panoramatický výhled na celé historické jádro města. Idea divadla otevřeného městu měla vliv i na vertikální pojetí stavby. Podlaží hotelu sama slouží jako hlediště pro diváky, tudíž zde vznikly prostory, ze kterých je možno sledovat siluetu města či jiná představení konající se ve vstupním foyer. Tato podlaží směrem výše ubíhají, takže umožňují návštěvníkům i z nejvyšších pater pohodlný výhled. Hotelová chodba je spojitá po celém obvodu atria, a na čelní fasádě tím vytváří galerii, která slouží převážně k nerušenému výhledu na krásy Mnichova. Hotelová jednotka Hotelový pokoj je koncipován tak, aby i návštěvník tohoto hotelu si z Mnichova odnesl co nejintenzivnější zážitek. A proto i samotný hotelový pokoj je jako vyhlídka na město. Rozměry hotelového pokoje také určují výsledný statický modul stavby hotelu stejně jako fasádní díly. Fasáda Fasáda hotelu byla ovlivněna hotelovými jednotkami – pokoji – které tak určily výsledný rastr jejího dělení.

Její maximální prosklení umocňuje myšlenku hotelu, a stejně tak i nejmenší jednotky hotelu, jako divadelního hlediště. Stejně tak jako je umožněn pohled z hotelu ven, je umožněn pohled z venku do hotelu, kde každý pokoj může také sloužit jako samostatná scéna. Pro věší soukromí jsou zde také závěsy – opona. Hmota Hmota staveb, které vznikly na místě dnešního Karstadtu reagují na hmotové pojetí budovy hotelu. Opakuje se zde rozevřená spona, která je prostřídána se stavbami, které jsou svými fasádami uskočené směrem do vnitrobloku. Toto dělení odkazuje také na různé funkce těchto staveb. Rozevřené spony jsou bytové domy, zatímco budovy s jednoduchým půdorysem jsou administrativy. Stejně tak je i toto členění patrné z výškového uspořádání, kdy bytové stavby mají o patro více než kancelářské budovy. Celkové vzezření stavby však více méně kopíruje stávající uliční linii a blokovou zástavbu. Všechny objekty využívají střechy jako terasy pro své obyvatele. Ve vstupních podlažích všech budov nově vzniknou obchodní jednotky či restaurace nebo kavárny. V letních měsících je možno na pěší zónu umístit zahrádky, které tak oživí tento prostor.


04 Půdorys 1.NP

05 Půdorys 2.NP

06 Půdorys 4.NP

07 Půdorys 6.NP


08 Řezy

Podélný řez


Řez schodištěm

Příčný řez

36


09 Pohledy

Jižní


Jihovýchodní

38


10 HlavnĂ­ foyer


11 Vnitroblok

40

12 HlavnĂ­ vstup


04

Dami Fresh Bar pracovní projekt I studie srpen 2013 Plzeň, CZ

Dami fresh bar je stávající obchodní jednotka, která funguje v Příbrami. Majitelé však chtěli rozšířit svůj podnik o další místo působení a tím se v tomto případě měla stát Plzeň, konkrétně obchodní dům Doubravka. Koncept Idea celého návrhu se odvíjí od hravých maleb na stěně až po vertikální zahrádku s vlastními bylinkami, které se budou přidávat do míchaných koktejlů. Malba na zdi Tyto malované obrysy mají představovat siluety objektů, potažmo jejich stíny, které bychom na těch místech normálně očekávali, v případě, že by tam tyto objekty opravdu byli (stínítko lustru, skleničky). Jejich absence je však nahrazena předmětem, který k jejich existenci neodmyslitelně patří (žárovka, která zastává funkci světelného prvku). Barevnost a hravost Materiály a barevnost jsou voleny v jemnějších a světlejších barvách, neboť prostory jednotky byly poněkud stísněné a tímto se chtělo docílit prostornějšího dojmu. Tomu mělo přispívat také velké zrcadlo, které bylo umístěno téměř ve středu celé dispozice. Stejně jako siluety všech namalovaných obrazců nejsou jednotvárné a stejné, tento prvek bych propsala také do osvětlení nad samotným pultem, kdy by zvolená stínidla, tentokrát již hmotná a reálná, byla stejného materiálu avšak různých tvarů.

42


01 Půdorys


02 Inspirace

Osvětlení Žárovky, které mají funkci celého lustru. různorodé osvětlení nad výdejním pultem (shodný materiál, světlá barva).

Posezení Kombinace světlého materiálu s teplým dřevem. Židle HAY dánského designu jsou ideálním řešením. Stejná sada pro nízká křesílka stejně jako pro barové židličky. Stejné dřevo užito v celém interiéru (pro sjednocení).

Minizahrádka Ideální funkční doplněk do fresh baru – vlastní čerstvá bylinková zahrádka. Pro pěstování bylinek, které se budou užívat přímo do připravovaných koktejlů. Tato konstrukce je variabilní, jeden díl obsahuje 3x3 květináče, dají se z něj tedy skládat různě velké sestavy, které se umístí kdekoliv v interiéru.

44


03 Pohled 04 Barevná matice

zelená / V přírodě všudypřítomná, symbolizuje zdraví, růst a pozitivní energii, přináší pohodu, bezpečí, podporuje kreativitu a hravost. Navozuje pocit regenerace, uklidnění, podporuje koncentraci a zlepšuje paměť.

hnědá / smetanová / Neutrální barvy v interiéru. Efekt uzemnění, dává pocit stability a rovnováhy. Neutrální barvy mohou interiéry zjemnit, umí vytvořit příjemné klidné i luxusní minimalistické prostředí, výborně se kombinují se dřevem. Interiéry v přírodních neutrálních barvách nás zklidní, přivedou k přemýšlení a meditaci. Smetanové tóny si pak rozumí dobře s pastelovými tóny. Smetanové odstíny jsou i velkoplošně velmi dobře vnímané, jsou dobrým základem pro teplou harmonii. doplňkové barvy pro osvěžení interiéru


sklo stěna

sklo stěna

05 Barevné kombinace 06 Pohledy

46


05

Vestavba / úprava dispozice Schodová 6 I pracovní projekt I studie P6PA+Architects, s.r.o. červen 2009 Praha, CZ

Konceptem návrhu se stal otevřený prostor. Tedy variabilita prostoru, který vzniká díky posuvným dveřím. Prostor bytu je rozšířen o galerii/čítárnu/popř. pokoj pro uložení hostů. Přístup do těchto míst je minimalistickým mlynářským schodištěm. To může být také využito jako knihovna, nebo pro jiné skladování.

48


02 Půdorys 1.NP

10 m


03 Půdorys galerie

50


04 Řezy 10 m

BB´

AA´


05 Výškové úrovně půdní vestaby

< 1200 mm < 1600 mm < 1200 mm

< 2000 mm

< 1600 mm

< 2420 mm

< 2000 mm < 2580 mm > 2580 mm

52


06

Rekonstrukce rodinného domu Pod Habřím 25 I pracovní projekt I studie srpen 2012 Spojil, CZ

Předmětem projektu byla rekonstrukce a úprava dispozic stávajícího rodinného domu a jeho přilehlé stodoly. Hlavním motivem bylo vytvořit v prvním podlaží zázemí, které by později vystačilo majitelům domu, až tam budou bydlet sami bez dětí. Spodní část je tedy teoreticky členěna na zóny – společenskou a soukromou. Posuvné dvoukřídlé dveře v obývacím pokoji a kuchyni mají přispět k celkovému propojení prostor, aby se z nich, v případě nutnosti dal utvořit jeden velký společný celek. Odtud se dá také po schodech vystoupat do druhého podlaží. Za touto společenskou zónou se nachází vstup do soukromé části majitelů domu. Zde se přes šatnu dostaneme buď přímo do ložnice, nebo do koupelny, která je určena právě jen pánům domu. Druhé podlaží je určenou dětem, popřípadě hostům. Na galerii je také navržena příprava pro pozdější umístění kuchyňského koutu, kdyby v pozdější době majitelé stáli o oddělní obou pater. Fasáda Fasádní úpravy jsou pojaty spíše klasickým způsobem – tedy omítkou. Ozvláštnit by je však mělo umístění posuvných žaluzií před okny. Díky nim se fasáda bude během celého dne různě měnit a nebude tedy působit monotónním dojmem.

54


02 Půdorys 1.NP

10 m


03 Půdorys 2.NP

56


04 Ĺ&#x2DC;ez

10 m


05 Variabilita fasรกdy

58


06 Pohledy


07 Stodola

08 Stodola / dům

60


07

Houseboat - rodinný domek Ateliér Dvořák/Šikola I letní semestr 2011 bakalářská práce Lago di Garda, IT

Projekt se zabývá návrhem atypického rodinného domu, který je založen na plovoucím pontonu (houseboat) a je umístěn na vodní hladině. Lokalita kotviště byla zvolena na italském jezeře Lago di Garda. Stavba obytné jednotky je navržena jako jednopodlažní s více výškovými úrovněmi, což se také propsalo do výsledné hmoty. Tímto řešením vznikly v objektu prostory, ze kterých je možno vnímat vodní plochy z několika různých pohledů. Úrovně vytvářejí stupňovité pochozí terasy na střeše objektu, které pojetím reagují na hornaté panorama okolí jezera. Idea Záměrem bylo navrhnout jednopodlažní stavbu, která by se, v případě umístění v České Republice, mohla volně pohybovat a přemísťovat po místních vodách až k Severnímu moři. Tím byla stanovena největší možná výška stavby, která byla maximálně využita, +4,500 m. Stavba je tvořena jednou hmotou o více výškových úrovní. Ty tvoří střešní terasu. Střešní konstrukce je záměrně předsazena a z jiného materiálu než zbývající hmota. Ostrý charakter zlomu pak reaguje na okolní horské panorama. Materiály byly zvoleny vzájemně kontrastní – tmavě šedá a smetanově bílá barva, aby byla střešní linie co nejzřejmější. Návrhem víceúrovňové stavby vznikly uvnitř i vně prostory, ze kterých je možno vnímat vodní plochu zcela odlišnými způsoby. Ve sníženém přízemí je to intenzivní kontakt s vodní hladinou. Terasa prvního podlaží slouží jako relaxační místo, které v těsné blízkosti vody evokuje pláž a při pobytu na střešní terase s výhledem na vodu může připomínat lodní palubu. Prostor Stavba se dělí na část soukromou a veřejnou. Veřejná je přístupna i lidem s omezenou pohyblivostí. Soukromá je částečně snížena pod výškovou úroveň vodní hladiny a přístup k ní je po několika schodech. V této úrovni jsou parapety oken v nejnižší možné výšce, co nejblíže vodní hladině. Kontakt s vodou je v této části nejintenzivnější a vytváří tak jedinečnou atmosféru života na vodě. Díky tomu, že je stavba jednopodlažní bylo možné navrhnout komfortní světlé výšky. Ve všech místnostech je to minimálně +2,700 m. V obývacím pokoji se tato hodnota lineárně zvyšuje až na +3,400 m. Obytné místnosti jsou umístěny podél strany, která je vždy orientovaná směrem k vodě. Od provozních je dělí chodba, jež eliminuje veškerý případných hluk, který by od technologických zařízení mohl vznikat. Toto dispoziční uspořádání je příznivé pro napojení na veřejné technologické sítě.

62


02 Situace širších vztahů


03 Situace

64


04 Půdorys 1.NP

Legenda společenská zóna soukromá zóna


05 Půdorys střechy

Legenda pochozí rovná střecha pochozí šikmá střecha

66


06 Řezy

Příčný řez


Podélný řez


07 Pohledy

Pohled na obývací pokoj

Pohled na ložnici / koupelnu


Pohled na společenskou část

Pohled na vstup 70


08 Konstrukční schéma


72


09 Konstrukční půdorys


74


10 Konstrukční řez


11 Konstrukční detail

12 Technický pohled

76


13 Koupelna


14 Obývací pokoj

15 Pohled na ložnici


16 Obývací pokoj

17 Obývací pokoj

18 Pohled na obývací pokoj


01 Pohled ze zahrady domu vizualizace by Kristina Kalapova


08

Novostavba rodinného domu Motol I pracovní projekt I studie P6PA+Architects, s.r.o. říjen 2012 Praha, CZ

Předmětem projektu bylo navrhnout rodinný dům o třech bytových jednotkách do svažitého terénu pražského Motola. Pozemek je v tomto případě využit maximální možnou měrou. Bylo potřeba sem vtěsnat i potřebná parkovací stání, kterých bylo v případě rodinného domu v této lokalitě 6. Díky jižnímu svahu bylo možno umístit obývací pokoj a společenskou část s kuchyní do 1.PP, které se otevírá do zahrady. Vstup do domu je však z 1.NP směrem od pěšího chodníčku z ulice V Úvalu. Příjezd pro vozidla je zajištěn z ulice Pod Homolkou. 1.NP slouží spíše jako studovna či pracovna. Díky galerii je však propojeno se společenskou zónou 1.PP. Soukromá část je umístěna v nejvyšším, tedy 2.NP. Zde jsou umístěny pokoje pro děti a ložnice. V hale 2.NP je pak vytvořeno menší společenské zázemí, tedy sedačka s TV koutem případně knihovnou. Fasáda je pojata klasickým způsobem, z dřevěných lišt ošetřených proti špatnému počasí. Mezery mezi těmito lištami jsou vyplněny pružným průsvitným tmelem. Pod konstrukci by se dalo také umístit světlo a večer by tak fasáda mohla být podsvícena a vytvářet okolí zajímavou kulisu.

82


02 Situace


03 Půdorys 2.PP

04 Půdorys 1.PP

10 m

84


05 Půdorys 1.NP

06 Půdorys 2.NP v.01

10 m


07 Půdorys střechy

08 Půdorys 2.NP v.02

86


09 Pohledy

užité materiály v.01


užité materiály v.02

88


10 Interiér obývacího pokoje vizualizace by Kristina Kalapova


11 Řezy

Příčný řez

Podélný řez

90


01 Situace


09

Golfový klub Benátky nad Jizerou Ateliér Paroubková/Filsak I zimní semestr 2011 školní práce Benátky nad Jizerou, CZ

Areál golfového hřiště se nachází nedaleko města Benátky nad Jizerou, východně z města po komunikaci Mladská. Stavby komplexu byly navrženy každá samostatně, dle svého funkčního využití. Areál je přístupný nejen golfistům, ale díky fitness také širší veřejnosti. To bude zajišťovat provoz klubu hlavně v zimních měsících, kdy nebude možné hrát golf. Dále je zde hřiště pro minigolf a na střeše objektu také pískoviště pro děti. Hlavní budova je umístěna v ose příjezdové komunikace. Z leteckého pohledu by se budova měla co nejvíce připodobnit samotnému golfovému hřišti, kdy střecha je zelená a je na ní umístěno pískoviště pro děti - bankr. 1.NP je vstupní halou, která je průchozí celou budovou až na venkovní terasu, dělena na dvě části. Severozápadní je určena restauračnímu provozu a k němu potřebnému zázemí, technické místnosti pro otopná tělesa a VZT jednotky, sociálnímu zařízení přístupnému z haly a obchodní jednotce. Jihovýchodní část je kompletně využita pro zařízení sportovců. Odděleny jsou šatny pro golfisty od šaten čistého provozu pro fitness a tělocvičnu. Ve 2.NP se nachází kavárna s terasou a dětským pískovištěm, odkud je výhled téměř na celé golfové hřiště. Přístup je zde schodištěm nebo výtahem z haly 1.NP. Odpaliště Odpaliště je dvoupodlažní stavba, která je však využívána pouze v teplejších obdobích. V zimě je plachtová střešní pokrývka sejmuta a uschována pro další sezónu. V 1.NP jsou umístěny tréninkové boxy k odpalování, buffet pro hráče ale i pouhé návštěvníky, sociální zařízení a garáž pro stroje či nářadí používané k úpravě hrací plochy. 2.NP je celé věnováno hráčům pro trénink odpalu. Bungalovy Ubytovací bungalovy jsou umístěny na konci příjezdové cesty s obratištěm. Jsou vsazeny mezi lesní porost pro dostatek soukromí, ale zároveň dostatečně blízko hrací plochy. Orientované jsou směrem ke golfovému hřišti, na který mají přímý výhled jak z ložnice apartmánu, tak ze střešní terasy. Bungalovy jsou kompletně vybaveny, aniž by lidé byli závislí na docházce do hlavní budovy.

92


02 Půdorys 1.NP

03 Půdorys 2.NP 10 m


04 Řezy

Příčný řez

Podélný řez

94


05 Pohledy

Severovýchodní

Jihozápadní


Jihovýchodní

Severozápadní

96


06 Nadhled

08 Pohled na restauraci

07 Bungalov

09 Příjezdová cesta


98


01 Schwarzplan

02 Výškový profil území


03 Analýza zeleně

10

Composite city Hamburg Ateliér Manuella Scholla I letní semestr 2012 spolupráce s Lidiou Salvati Hamburg, DE

Projekt se zabývá urbanistickým pojetím prostoru a uspořádáním požadovaných funkcí stávajícího školního okrsku v oblasti Hamburg Altona. V současnosti se zde vyskytují všechny úrovně nižšího školního stupně, tedy od jeslí až po 2.stupeň základní školy. Tento celkový koncept měl být v návrhu zachován a k tomu bylo požadováno do území také doplnit určité procento vybavenosti a bytových jednotek. Koncept Z analýzy zeleně bylo patrné, že je v celé oblasti jistá návaznost a snaha o propojení zelených ploch. Návrh měl tedy toto spojení udržet, a proto bylo celé území pojato jako prostorný park, ve kterém jsou budovy škol umístěny jako samostatné jednotky. Stavby nejsou oploceny, to by narušilo prostorovou rovnováhu, jsou však pojaty jako uzavřené bloky. Tudíž menší žáci si mohou nerušeně hrát ve vnitřním dvoře školy, zatímco starší žáci mají možnost svobodné vůle a můžou se pohybovat po celém území školního okrsku. Spojnice zeleně je vedena napříč celým územím, jeho středovou částí. Zde jsou také umístěny školní jednotky. Pro bydlení bylo uvažováno klidnějších míst, a proto byly obytné budovy umístěny na západní straně této hlavní spojnice, kde okolní budovy mají stejnou funkci. Hmotové pojetí bytových domů se odlišuje školních budov, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o komplex jiného využití. L-útvary staveb byly zvoleny záměrně tak, aby cizího návštěvníka vedly parkem, což byl pravděpodobně záměr jeho příchodu. A naopak aby složitější dispozice obytných budov dávala jasně najevo, že to je pouze pro lidi, kteří se zde vyznají.

100


04

04 Na základě analýzy území bylo vybráno 5 strategických bodů po obvodu území, které zajistí propojení navrhovaného území s okolím a kde budou vznikat stěžejní otevřené prostory. 1.Spojnice s parkem na Behnstrasse 2.Stanice metra Koenigstrasse (na dvou místech) 3.Prostor proti kostelu sv. Trinita 4.Místo, které tvoří spojnici Fishmarktu a Grosse Elbstrasse

07 Propojení zeleně Propojení zeleně

Bydlení + obchod

Bydlení Propojení a další vývoj sociální a kulturní infrastruktury Stávající zeleň

08 Blokování budov

05

06

05 Na vybraných bodech vznikla otevřená prostranství, která se propisují i v okolní zástavbě. Tzn. že tato vzniklá náměstí nejsou limitována komunikací, která celé území ohraničuje, naopak ji překračuje a tvoří jeden velký celek s již vzniklými shromažďovacími prostory mezi okolními budovami. 06 Uprostřed území jsou situovány školní budovy a jejich přídavné funkce. Tyto budovy pak mají hlavní vstupy z otevřených prostor náměstí.


12

09 Tato typologie byla zvolena tak, aby byl návštěvník parku rovnou naváděn do centra oblasti a vyhnul se bloudění mezi obytnými budovami. Ty také tvoří bariéru tak, aby naznačovali, že toto území je pro užší okruh obyvatelů.

10 Tato typologie dovolila utvořit soukromý a bezpečný prostor ve vnitrobloku, užitý pro školní zařízení. V tomto případě tedy budovy sami tvoří hranici prostoru, který je určen pouze pro žáky, na druhou stranu zde nejsou užity žádné ploty, jako sekundární ochrana.

17 16 15

11 14

11 Vzniklé zelené plochy a nová otevřená prostranství ve spojení se stávajícími v okolních oblastech. Rozmístění typologií školních staveb a obytných budov.

těchto místech by tak měl vzniknout prostor s největší kumulací osob. Schéma naznačuje propojení zeleně v rámci celého území a případné umístění obchodních a jiných funkčních jednotek, vyžadovaných v této oblasti.

V oblasti vzniklo pět stěžejních míst, která bylo potřeba návrhem propojit a také aby k nim vzniklá urbanistická struktura návštěvníka volně naváděla. Ve středu celého konceptu vzniklo místo, náměstí, kde jsou umístěny hlavní budovy veřejného zájmu – knihovna, mensa. V

12 Diagram navrhuje spojení a návaznost různých školních stupňů společně s přídavnými provozy, které jsou pro chod škol i pro volný čas žáků důležité.

102


14


15

104

16


17


106


ing. arch.katerina.stefanova stefanova.kate@gmail.com +420 777 117 900

dĂ­ky za VaĹĄi pozornost!

portfolio_CZ_stefanova_2014  
portfolio_CZ_stefanova_2014  

architektonické portfolio

Advertisement