Issuu on Google+

Augus t y wa n u r d l go ng i m ea T h ebes tofbot hwor l ds . . . . Gl

GOL Dan dF ASHI ON,av er y ex i t i n gf u s s i onoft wowor l ds t h atbec omeson e P .3

GL EAMI NG GOL DRUNWAY GENEVI EVEJ ONES

Ch ec kou tt h ebes tr u n way s ofNew Y or kCi t y ,s h owi n gt h e c ol oroft h i sf al l Gol dan di t ’ ss h i n e Don tbes c ar edt oex per i en c e an df u nwi t hi t P .4 S ER CH T A W T S I A W

CL O U D AT L A S

RU NW AY GO L D

Cl ou dAt l as T h i sf al l ,des i g n er sar el i s t en i n g t omot h ern at u r e P .7

Wai s twat c h er s . wh atwomenh av et o t h r ou ght ol ookt h ei r bes tan dbeh eal t h y . P .10

GOL DOBSESSI ON L I ZASEWARD


Gold