Page 1


На половин цена

Той беше добър човек, но си падаше малко скъперник. Винаги се пазареше за цената и плащаше по-малко от истинската стойност. Особено мразеше да си плаща медицинските такси. Един ден, докато си хапваше риба, една кост заседна в гърлото му и за няколко минути само започна трудно да диша. Съпругата му панически се обади на семейния лекар, който пристигна бързо. Но лицето на пациента вече посиняваше. Лекарят умело извади костта с форцепс. Дишайки свободно вече и изпълнен с благодарност към лекаря за това, че е спасил живота му, мъжът все пак с тревога се замисли за таксата, която трябваше да плати. - Колко ви дължа за тази дребна работа за две минути? – попита той. - Просто ми платете половината от това, което бихте ми дали, докато костта беше още в гърлото ви! – отвърнал остроумния доктор, познаващ толкова добре стиснатия си пациент. Истината е, че често забравяме моментите, когато сме били в криза и Някой щедро ни е оказал помощ. Били сме избавени, но признателността ни не винаги е достатъчна. Нека да оценяваме избавлението, което Господ ни осигурява все път, когато сме в затруднение.

НА ПОЛОВИН ЦЕНА  
НА ПОЛОВИН ЦЕНА  

Вдъхновение за твоя ден