Page 1


Вяра

„Вяра е да вярваме на това, което не виждаме, а наградата за вярата е да видим това, в което сме повярвали.“ Полетата бяха пресъхнали и потъмнели от липсата на дъжд, а посевите бяха клюмнали от жажда. Хората бяха загрижени и ядосани, докато гледаха към небето за някакъв знак на успокоение. Дните се превръщаха в сухи седмици. Дъжд обаче нямаше. Проповедниците на местните църкви решиха да определят един час, в който всички хора от селото да се съберат на площада, за да се помолят заедно. Те помолиха хората всеки да си носи някакъв предмет на тяхната вяра, който ги вдъхновява. В определения час хората от града изпълниха площада с разтревожени лица и сърца, изпълнени с надежда. Проповедниците бяха много доволни да видят различните предмети, които хората носиха в ръцете си, сключени за молитва – Библии, кръстчета и други подобни неща. Когато часът за молитва приключил, като по магическа команда от небето завалял лек дъжд. От тълпата се чували радостни възгласи, докато те повдигнали към Бог предметите, които си били донесли в знак на благодарност и хвала. В средата на тълпата един символ на вярата засенчвал всички останали – едно малко 9-годишно дете си носело чадър. Лавърн Хол

ВЯРА  
ВЯРА  

Вдъхновение за твоя ден