Page 1


Споделена радост Бяхме със семейството ми в един парк с водни атракции през лятната почивка. По лицата на деца и възрастни грееха гигантски усмивки. Смях се чуваше отвсякъде. Докато наблюдавах хората, забелязах един мъж, който бягаше и си играеше във водата. Беше с гръб към мен, но си личеше, че носи на ръцете си дете. Едва когато се обърна, видях, че момченцето му е парализирано. Беше 10-11год. дете. Неописуемата радост на детското личице грабна вниманието ми. Пляскаше във водата с ръце, а баща му го люлееше сред водните пръски. Изражението на бащата беше не по-малко красиво, защото беше ясно, че неговото удовлетворение се дължеше напълно на радостта на сина му. Играеха си заедно и тази дълбока връзка помежду им винаги ще остане като скъп спомен, закътан в душата ми. Докато наблюдавах този дует между баща и син, почувствах как Светият Дух ми нашепва: „Такава връзка искам да имам с теб”. Човешките ни възможности са така ограничени, в сравнение с всемогъщата сила на нашия Небесен Баща, и само когато осъзнаем слабостта си, получаваме Неговата благодат и милост. Бог ще ни носи на ръце, ако се отпуснем с доверие в Него и се насладим на приключението да живеем живот, планиран от Него. „А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога. Да! Нека тържествуват много.” (Пс.68:3)

СПОДЕЛЕНА РАДОСТ  

Вдъхновение за твоя ден