Page 8

8

ãðóäåíü 2003 ðîêó

Продовжується акція “Різдвяна свічка”. У захристії нашого храму Ви можете придбати дану свічку? чим спричинетеся до акції милосердя дітям.

²ÄÊÐÈÒÎ Á²Á˲ÎÒÅÊÓ

Цьогорічне свято Введення у храм Пресвятої Богородиці залишиться в історії нашої парафії незабутнім днем. Так 4 грудня відбулося освячення парафіяльної бібліотеки. Наслідуючи пропозиції соборів УГКЦ, вже декілька років силами парафії збиралися пожертви, для того, щоб зробити можливою цю подію. Ініціаторами такої потреби, неодноразово виступали також і вірні нашої парафії, які у пошуках глибшого розуміння правд віри виношували ідею створення бібліотеки, де б вони могли щораз більше поглиблювати свої знання у царині духовності, богослов’я. З джерел бібліотеки можна почерпнути багато корисного для поглиблення та удосконалення власної духовності. Також у читальному залі є облаштовано відеозал, де ви можна переглядати відеофільми на духовну та суспільну тематику. Щиро запрошуємо усіх прихожан та парафіян нашого храму. Вл. інф.

БІБЛІОТЕКА ПРАЦЮЄ: ПОНЕДІЛОК – ВИХІДНИЙ ВІВТОРОК-П’ЯТНИЦЯ – від 16.00 до 19.00 год. СУБОТА, НЕДІЛЯ – від 15.30 до 17.00 год. У святкові та передсвяткові дні – за недільним розкладом.

Ïðè íàø³é ïàðàô³¿ îðãàí³çîâàíî òîâàðèñòâî Àíîí³ìíèõ Àëêîãîë³ê³â (ÀÀ)

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОФІЛЬМІВ:

Кожного тижня у п’ятницю о 17.30 в аудиторії №5 Катедрального Собору відбуваються зустрічі з людьми, що подолали цю недугу і можуть поділитись своїм досвідом. Запрошуються усі бажаючі.

Óïðàâë³ííÿ ïàðàô³¿

Висловлюємо щиру подяку жертводавцям благодійної їдальні ВАТ “Дрогобицький Хлібокомбінат” (директор В.М.Кічак) – щоденно хлібобулочні вироби; Приватний нотаріус Л.В.Спариняк – 40 грн.; ТзОВ “УККАН” (директор О. Чайківський) – 100 грн. Нехай ніколи не оскудіє рука дающого.

ВІВТОРОК 17.00 год. – фільм для дорослих. СУБОТА 15.30 год. – фільм для дітей. НЕДІЛЯ 14.00 год. – фільм для дітей. НЕДІЛЯ 15.30 год. – фільм для дорослих.

Отримали Святі Тайни Хрещення та Миропомазання: Юлія-Анна Гук, Роман-Михайло Нечипір, Владислав Дуплика, Артур Іпаті, Дмитро Мазур, Анастасія Грицан, Михайло Кузьмін, Мар’яна Чапля, Вікторія Волошин, Христина Гаск, Олег Короленко, Віктор-Василь Антоник, Михайло Городиський.

Церковний календар на 2004 рік.

Ó çàõðèñò³¿ õðàìó º øèðîêèé âèá³ð êàëåíäàð³â òà ³íøî¿ äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿. Управління парафії

Видавець:

7.00,8.30,11.00 – Божественна Літургія. 17.00 – Вечірня. Акафіст або Молебен. У будні дні 7.20 – Утреня. 8.00 – Божественна Літургія за упокій. 17.30 – Божественна Літургія за здоров’я. 19.00 – Вечірня. Субота: 7.20 – Утреня. 8.00 – Божественна Літургія за упокій. 9.30 – Божественна Літургія за здоров’я. 17.00 – Велика Вечірня. Утреня. Четвер, 18 грудня. 16.00 – Божественна Літургія за здоров’я. 17.00 – Зустріч мощів Блаженного Миколая (Чарнецького). Вечірня з Литією. Четвер, 19 грудня. Святого Миколая. 6.15 – Утреня. 7.00,8.30,11.00 – Божественна Літургія. Мирування. 17.00 – Вечірня. Акафіст. Субота, 20 грудня. 10.00 – Соборова Божественна Літургія за родини. Понеділок, 22 грудня. Святої Анни. 6.15 – Утреня. 7.00,8.30,11.00 – Божественна Літургія. Мирування. 17.00 – Вечірня. Молебен. Кожної п’ятниці. 18.30 – Науки для хресних батьків.

Щовівторка о 18.30 год. у читальному залі нашої парафії проводяться

“Á³áë³éí³ ÷èòàííÿ”

Вітаємо у нашій спільноті нових парафіян.

Äî íîâîãî ðîêó çàëèøèëîñÿ íåáàãàòî ÷àñó, òîìó ïîñï³øàéòå ïðèäáàòè íîâèé

ректор Катедрального Собору о.митр.прот.Тарас ГАРАСИМЧУК

Розклад Богослужінь з 14.12. по 28.12.2003 р.Б. Кожної неділі:

Адреса парафії: вул. Трускавецька, 2 м. Дрогобич 82100 тел. (03244) 2-73-79 ел. пошта: katedra@mail.lviv.ua

Óïðàâë³ííÿ ïàðàô³¿

Відійшли у вічність: Ольга Райтер, 73р.; Юрій Юрчишин, 62р.; Ростислав Гранат, 72р.; Семен Солод, 46 р.; Богдан Булик, 39р.; Валентин Мороз, 66р.; Петро Галушка, 77р. Сумуємо з приводу смерті наших парафіян і складаємо співчуття рідним та близьким покійних.

Коректор: Світлана ФАРИНОВИЧ Комп’ютерна верстка: Ростислав КУРТЯК

Редколегія залишає за собою право скорочуватидописи. Матеріали, надіслані на нашу адресу, не зберігаються і не повертаються.

Друк ПП “Коло”

Visnyk29_2003  

Вісник Катедрального Собору Пресвятої Трійці УГКЦ, м.Дрогобич

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you