Page 1

Spk CUL I NAR YMAR KE TI NG

2 01 8S E R VI CEME NU


Spk CUL I NAR YMAR KE TI NG

OURMI S S I ON S por kCu l i n a r yMa r k e t i n gwor k sa sa ne x t e n s i onofa br a n d’ sf oodma r k e t i n gt e a m.Wewor kt oe n s u r ewea r e a l i gn e dwi t he a c hbr a n d’ smi s s i on , obj e c t i v e sa n dv i s i on . Bys u ppor t i n gma r k e t i n gt e a ms , wea r ea bl et os t r a t e gi z e , de v e l opa n de x e c u t ev a r i ou sbr a n da s s e t s , pi v ot a l t ot h e s u c c e s soff oodbr a n ds , i nt oda y ’ sc ompe t i t i v el a n ds c a pe . Wea r es e l fpr oc l a i me df oodi e sa n dc on t e n tc r e a t or s , a l i k e !

T. 2 8 9 . 2 08 . 3 9 7 6|E . i n f o@s por k . c om | s por k c u l i n a r y ma r k e t i n g. c om


WE B • We bs i t eDe s i gn ; Cu s t omCodi n g&S t oc kDe s i gn • We bs i t eMa i n t e n a n c e / Con t e n tUpda t e s • Copy wr i t i n g • P h ot ogr a ph y

S OCI AL

• F e e dS t r a t e gy&De ve l opme n t • S oc i a l Me di aMa i n t e n a n c e • Cu s t ome rS e r vi c e • S oc i a l S t r a t e gy&Ca mpa i gnMa n a ge me n t • Con t e n tCr e a t i on • Cu s t omHa s h t a gCr e a t i on • Mon t h l yP h ot ogr a ph yP a c k a ge s( opt i mi z e df ors oc i a l f e e ds ) • On s i t eE ve n tS oc i a l Me di aCove r a ge / P h ot ogr a ph y / Vi de o

I NF L UE NCE R S • E s t a bl i s h e dNe t wor kofF ood&L i f e s t y l e Bl ogge r s • P a r t n e r s h i ps • S t r a t e gy • Ca mpa i gnDe ve l opme n t&Ma n a ge me n t • An a l y t i c s&R e por t i n g

BL OGGI NG • Bl ogDe ve l opme n t • Con t e n tCr e a t i on • Copy wr i t i n g

Fo o dF T h o u g h t ! Ac c or di n gt oAl t i me t e r , t h eTop3 Goa l sofI n f l u e n c e rMa r k e t i n ga r e ; 1 . I mpr oveBr a n dAdvoc a c y 2 . E x pa n dAwa r e n e s s 3 . R e a c hNe wTa r ge t e dAu di e n c e s

• On goi n gMa i n t e n a n c e T. 2 8 9 . 2 08 . 3 9 7 6|E . i n f o@s por k . c om |s por k c u l i n a r y ma r k e t i n g. c om


P R I NT • Ma ga z i n e / P r odu c tCa t a l ogu eDe s i gn • Ma ga z i n e / F l y e rAdve r t i s e me n tDe s i gn • R e c i peCa r ds • Me n uCr e a t i on • On l i n eF l i pbook sh os t e donwww. i s s u u . c om • F oodNu t r i t i on a l S h e e t s /S pe cS h e e t s( t or e f l e c tbr a n dgu i de l i n e s ) • P r odu c tS e l l S h e e t s • Copy wr i t i n g • P r i n tS e r vi c e s

GR AP HI CDE S I GN

• L ogoS t r a t e gy&De ve l opme n t • Cu s t omGr a ph i c s • E di t i n g • F oodP a c k a gi n g • Me n uBoa r dDe s i gn( Ch a l k boa r d&P r i n t e d)

BR ANDGUI DE L I NE S •Br a n dCon s u l t a t i on •S t r a t e gy •Br a n dGu i de l i n e sDoc u me n tDe ve l opme n t( i n c l u di n g; t y pogr a ph y , f on ts i z i n g, br a n dc ol ou r s , u s a gegu i de l i n e s )

TR ANS L ATI ON •P r of e s s i on a l E n gl i s h / F r e n c hTr a n s l a t i on

T. 2 8 9 . 2 08 . 3 9 7 6|E . i n f o@s por k . c om |s por k c u l i n a r y ma r k e t i n g. c om


R E CI P EDE VE L OP ME NT • Ch e f&S t y l i s tDr i ve nR e c i pe s •R e s e a r c ha n dS ou r c i n g •CopyWr i t t e nR e c i pe s( f oru s ei nva r i ou sc ommu n i c a t i on s ) •Me n uDe ve l opme n t

F OODS TYL I NG • Vi s i onDe ve l opme n t • F oodS t y l i n g • P r op&F oodS ou r c i n g • On s i t eMa n a ge me n t

P HOTOGR AP HY •Cu s t omDe s i gn e dS t oc kF oodP h ot ogr a ph y •Mon t h l yI ma geP a c k a ge s( pe r f e c tf ors oc i a l me di a ! ) •On s i t e&Of f S i t eP h ot ogr a ph y •F oodP a c k a gi n g •F oodS t y l i n g

VI DE OGR AP HY •S h or t&L on gVi de oF or ma t s •I nS t u di o/ On s i t eS h oot s •Te a s e rVi de os •GI F s( pe r f e c tf ors oc i a l me di a ! ) •I n s t aS t or i e sDe ve l opme n t •P os tP r odu c t i onE di t i n g

AS S E TMANAGE ME NT T. 2 8 9 . 2 08 . 3 9 7 6|E . i n f o@s por k . c om |s por k c u l i n a r y ma r k e t i n g. c om


BR ANDE DNE WS L E TTE R S •Con t e n tCr e a t i on •S t r a t e gy •De ve l opme n t&E x e c u t i on •Cu s t ome rS e r vi c e •An a l y t i c s&R e por t i n g

TR E NDR E S E AR CH • R e s e a r c h , An a l y s i sa n dR e c omme n da t i on s • 3 r dP a r t yR e s e a r c h • F oc u sGr ou ps • Br i e f s / Tr e n d&I n n ova t i onP r opos a l s

TR ADES HOWS •Boot hS t r a t e gy , De s i gna n dDe ve l opme n t •On s i t eBoot hE x e c u t i on •R e c r u i t me n t , S t a f f i n ga n dMa n a ge me n t •An a l y t i c s&R e por t i n g

CUS TOME RR E L ATI ONS HI PMANAGE ME NT •CR MDa t a ba s eMa n a ge me n t •De mogr a ph i cMa n a ge me n t •S e gme n t a t i ona n dMa i n t e n a n c e

T. 2 8 9 . 2 08 . 3 9 7 6|E . i n f o@s por k . c om |s por k c u l i n a r y ma r k e t i n g. c om

Spork Culinary Marketing | 2018 Service Menu  
Spork Culinary Marketing | 2018 Service Menu  
Advertisement