Page 1

Rachunek numer R 1/06/2012 Oryginał Data wystawienia: Kraków, 2012-06-24 Data sprzedaży: 2012-06-24 Termin płatności: 2012-06-27 Płatność: Przelew

Sprzedawca

Nabywca

KatarzynaZr

mLingua Sp. z o.o.

12-345 Kraków , Rynek Główny 1

61-773 Poznań , Stary Rynek 100

NIP 000-00-00-000

NIP 778-14-35-103

Pekao S.A. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LP

Nazwa towaru / usługi

Ilość

Cena

Wartość

1

Tłumaczenie pisemne POL->ES , 646 374 znaków (plik.doc)

574 str

45,03 zł

25 847,22 zł

2

Tłumaczenie pisemne POL->ES , 169 620 znaków (plik.pdf)

94 str

45,03 zł

4 232,82 zł

3

Tłumaczenie pisemne POL->ES , 12 215 znaków (plik.ppt)

11 str

45,03 zł

495,33 zł

Razem

30 575,37 zł

Uwagi:

NAUKA WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Do zapłaty

30 575,37 zł Słownie: trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć zł trzydzieści siedem gr

Imię i nazwisko odbiorcy

Imię i nazwisko wystawcy

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

faktury online - www.fakturownia.pl

rachunek wyst. przez osobę prawną  

Do wystawienia tego rachunku użyłam stronę www.fakturownia.pl.

rachunek wyst. przez osobę prawną  

Do wystawienia tego rachunku użyłam stronę www.fakturownia.pl.

Advertisement